20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 614 614 WDU19350960614 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem. uchylony
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 613 613 WDU19350960613 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1935 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Brodnicy i w Obornikach oraz o zmianie siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Starogardzie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 612 612 WDU19350960612 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 611 611 WDU19350960611 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 610 610 WDU19350960610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. o utworzeniu w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 609 609 WDU19350960609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mircze w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 608 608 WDU19350960608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kurjanka w powiecie augustowskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 607 607 WDU19350960607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 606 606 WDU19350960606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sławków i Bolesław w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 605 605 WDU19350960605 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 grudnia 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli ludowych szkół rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 604 604 WDU19350960604 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 603 603 WDU19350960603 Protokół między Polską a Niemcami w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków gospodarczych, podpisany wraz z załączonem do niego Porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych, w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 602 602 WDU19350960602 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego w Warszawie dnia 11 października 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 601 601 WDU19350960601 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisane w Warszawie dnia 11 października 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 600 600 WDU19350960600 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 599 599 WDU19350960599 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 598 598 WDU19350950598 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli. uchylony
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 597 597 WDU19350950597 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 596 596 WDU19350950596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1935 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 595 595 WDU19350950595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1935 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Staszowie i Sandomierzu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 594 594 WDU19350950594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wpadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 593 593 WDU19350940593 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 listopada 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 592 592 WDU19350940592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany uprawnień do zwalniania od egzaminów praktycznych kandydatów na stanowiska urzędników I, II i III kategorji w państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 591 591 WDU19350940591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 590 590 WDU19350940590 Protokół polsko-niemiecki z dnia 30 sierpnia 1935 r. o przejściach granicznych i drogach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 589 589 WDU19350930589 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do Umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 588 588 WDU19350930588 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa konwencja pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych i Porozumienie dotyczące prenumeraty gazet i czasopism, podpisane w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). bez statusu
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 587 587 WDU19350920587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o wyznaczeniu i podziale wewnętrznego kontyngentu cukru na okres kampanijny 1936/37. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 586 586 WDU19350920586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 585 585 WDU19350920585 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1935 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 584 584 WDU19350920584 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 583 583 WDU19350910583 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 582 582 WDU19350910582 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych z dnia 30 marca 1931 r. oraz w sprawie stosowania tej konwencji do Algerji. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 581 581 WDU19350910581 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie skreślenia znaków S. A. w konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 580 580 WDU19350910580 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 579 579 WDU19350910579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1935 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 578 578 WDU19350900578 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei linowej użytku publicznego z Zakopanego (Kuźnice) na Kasprowy Wierch w Tatrach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 577 577 WDU19350900577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 576 576 WDU19350900576 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 575 575 WDU19350900575 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 574 574 WDU19350890574 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Haiti aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 573 573 WDU19350890573 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji i Afganistanu do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 572 572 WDU19350890572 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 571 571 WDU19350890571 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 570 570 WDU19350890570 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 569 569 WDU19350890569 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 568 568 WDU19350890568 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 567 567 WDU19350890567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych z dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 566 566 WDU19350890566 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji i Związku Socjalistycznych Republik Rad do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi z dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 565 565 WDU19350890565 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym. uchylony
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 564 564 WDU19350890564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawie terminu końcowego kadencji ławników sądów pracy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 563 563 WDU19350890563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Blizne i Młociny w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 562 562 WDU19350880562 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 561 561 WDU19350880561 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 560 560 WDU19350880560 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję, Japonję i Z. S. R. R. dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 559 559 WDU19350880559 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 558 558 WDU19350880558 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 557 557 WDU19350880557 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 556 556 WDU19350880556 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku z dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 555 555 WDU19350880555 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach z dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 554 554 WDU19350880554 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce z dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 553 553 WDU19350880553 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach z dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 552 552 WDU19350880552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o wyznaczeniu i rozdziale kontyngentu oraz określeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 551 551 WDU19350880551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 550 550 WDU19350880550 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy. uchylony
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 549 549 WDU19350880549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o organizacji i zakresie działania Instytutu Ekspertyz Sądowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 548 548 WDU19350880548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 547 547 WDU19350880547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 546 546 WDU19350880546 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 545 545 WDU19350880545 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 544 544 WDU19350880544 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 543 543 WDU19350880543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych miejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 542 542 WDU19350880542 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 541 541 WDU19350870541 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego między Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. wraz z protokółem podpisania. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 540 540 WDU19350870540 Protokół taryfowy między Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 539 539 WDU19350860539 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, z dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 538 538 WDU19350860538 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 537 537 WDU19350860537 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 536 536 WDU19350860536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 535 535 WDU19350860535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanię i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem. uchylony
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 534 534 WDU19350860534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 533 533 WDU19350860533 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1935 r. o prowadzeniu dzienników wiertniczych i przekrojów (profilów) otworów wiertniczych przy poszukiwaniach górniczych, oraz o przechowywaniu próbek przewierconych skał. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 532 532 WDU19350860532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1935 r. o przekazaniu okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 531 531 WDU19350860531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 530 530 WDU19350860530 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. o ulgach w spłacie kredytów, udzielonych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 529 529 WDU19350860529 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach. uchylony
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 528 528 WDU19350850528 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Związkową Republiką Austrjacką. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 527 527 WDU19350850527 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wolnem Państwem Irlandzkiem z dnia 19 października 1934 r. w sprawie pomiaru tonnażu statków handlowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 526 526 WDU19350850526 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 525 525 WDU19350850525 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 524 524 WDU19350850524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1935 r. w sprawie zniesienia nadzwyczajnego podatku od niektórych zajęć zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 523 523 WDU19350850523 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 522 522 WDU19350850522 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 521 521 WDU19350850521 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 520 520 WDU19350850520 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pomocy finansowej instytucjom kredytowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519 519 WDU19350850519 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 518 518 WDU19350850518 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 517 517 WDU19350840517 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notarjuszów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 516 516 WDU19350840516 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515 515 WDU19350840515 Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). obowiązujący
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 514 514 WDU19350830514 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określaniu wartości naturaljów, wchodzących w skład zarobku pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 513 513 WDU19350830513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. o ustroju miasta Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 512 512 WDU19350830512 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 511 511 WDU19350830511 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 510 510 WDU19350820510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 509 509 WDU19350820509 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 508 508 WDU19350820508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1935 r. o kosztach, związanych z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 507 507 WDU19350820507 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 506 506 WDU19350820506 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 505 505 WDU19350820505 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali. uchylony
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 504 504 WDU19350820504 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie obniżenia komornego oraz zmiany ustawy o ochronie lokatorów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 503 503 WDU19350820503 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 81 poz. 502 502 WDU19350810502 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501 501 WDU19350810501 Ustawa z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 500 500 WDU19350800500 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 499 499 WDU19350800499 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 498 498 WDU19350800498 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żółwia za gatunek chroniony. uchylony
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 497 497 WDU19350800497 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o taksie wynagrodzenia gmin za egzekucję należności sądowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 496 496 WDU19350800496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1935 r. w sprawie oznaczenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 495 495 WDU19350800495 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 494 494 WDU19350800494 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 493 493 WDU19350800493 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r., do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 492 492 WDU19350790492 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 491 491 WDU19350790491 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 490 490 WDU19350790490 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu taryfowego między Polską a Holandją z dnia 11 grudnia 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 489 489 WDU19350790489 Układ taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Holandją, podpisany wraz z listami A i B oraz protokółem podpisania w Hadze dnia 11 grudnia 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 488 488 WDU19350780488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 487 487 WDU19350780487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o opłatach stemplowych od weksli. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 486 486 WDU19350780486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. wydane co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ulgach w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 485 485 WDU19350780485 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zwinięciu Oddziału Urzędu Celnego w Bydgoszczy-Lotnisko. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 484 484 WDU19350780484 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom. uchylony
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 483 483 WDU19350780483 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1935 nr 77 poz. 482 482 WDU19350770482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 77 poz. 481 481 WDU19350770481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o uzupełnieniu przepisów wykonawczych do prawa celnego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 480 480 WDU19350760480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zakresie działania organów ustrojowych miasta Zakopanego w sprawach uzdrowiskowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 479 479 WDU19350760479 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 października 1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 478 478 WDU19350760478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 477 477 WDU19350760477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o dozorcach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 476 476 WDU19350760476 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 475 475 WDU19350750475 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o działalności organów ochrony kolei poza obszarem kolejowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 474 474 WDU19350750474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania niemi i kontroli ich zużycia. uchylony
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 473 473 WDU19350750473 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1935. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 472 472 WDU19350750472 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 471 471 WDU19350750471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski, białostocki, bielski i sokólski w województwie białostockiem niektórych przepisów kodeksu cywilnego z 1825 r. o uprawnieniu dzieci nieślubnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 470 470 WDU19350740470 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 469 469 WDU19350740469 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 468 468 WDU19350740468 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi. uchylony
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 467 467 WDU19350740467 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 466 466 WDU19350740466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu gryzoniów polnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 465 465 WDU19350740465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu korówki wełnistej. uchylony
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 464 464 WDU19350740464 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego z dnia 8 stycznia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 463 463 WDU19350740463 Protokół taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji, podpisany w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 462 462 WDU19350730462 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tekście międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 461 461 WDU19350730461 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Traktatu Ekstradycyjnego z dnia 22 listopada 1927 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 460 460 WDU19350730460 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 459 459 WDU19350730459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej wyższych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 458 458 WDU19350730458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o zniesieniu komisji uzdrowiskowej i wydziału wykonawczego w uzdrowisku Zakopane. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 457 457 WDU19350730457 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 72 poz. 456 456 WDU19350720456 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości o ustalaniu wysokości i sposobu pokrywania kosztów funkcjonowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu przy urzędach wojewódzkich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 72 poz. 455 455 WDU19350720455 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach. uchylony
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 454 454 WDU19350710454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Jabłonowo I w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 453 453 WDU19350710453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 452 452 WDU19350710452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku przemysłowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 451 451 WDU19350710451 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Warszawie dnia 21 października 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 450 450 WDU19350710450 Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 21 października 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 449 449 WDU19350710449 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 448 448 WDU19350710448 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 447 447 WDU19350700447 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 446 446 WDU19350700446 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 445 445 WDU19350700445 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 444 444 WDU19350700444 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Chin do konwencji i statutu z dnia 12 lipca 1927 r. o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 443 443 WDU19350700443 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong, Osady Cieśninowe i Wschodnie Indje holenderskie międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 442 442 WDU19350700442 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia niżej wymienionych państw do porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 441 441 WDU19350700441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 440 440 WDU19350700440 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do porozumienia z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 439 439 WDU19350700439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 438 438 WDU19350700438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1935 r. o nadzorze policyjno-budowlanem nad wykonywanemi robotami budowlanemi. uchylony
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 437 437 WDU19350690437 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem. uchylony
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 436 436 WDU19350690436 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Iran dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 435 435 WDU19350690435 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Albanji do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 434 434 WDU19350690434 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską i Chiny dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 433 433 WDU19350690433 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 29 października 1927 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 432 432 WDU19350690432 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 431 431 WDU19350690431 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 430 430 WDU19350690430 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 429 429 WDU19350680429 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przymusowej sprzedaży nieruchomości w pasie granicznym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 428 428 WDU19350680428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie wykonania art. 15, 100, 101 i 105 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 427 427 WDU19350680427 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia 1935 r. o Komisjach Filmowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 426 426 WDU19350680426 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 425 425 WDU19350680425 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 424 424 WDU19350680424 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Orła Białego". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423 423 WDU19350680423 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 422 422 WDU19350670422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 421 421 WDU19350670421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1935 r. o odprawie celnej tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu kostnego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 420 420 WDU19350670420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 23 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1930 r. o przenoszeniu oficerów rezerwowych z innych korpusów osobowych na oficerów zawodowych korpusu oficerów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 419 419 WDU19350670419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 418 418 WDU19350670418 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 8 kwietnia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 417 417 WDU19350670417 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 416 416 WDU19350660416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na brzoskwinie świeże. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 415 415 WDU19350660415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 414 414 WDU19350660414 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1935 r. o przewozie emigrantów do krajów zaoceanicznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 413 413 WDU19350660413 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Bibljotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 412 412 WDU19350660412 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: "Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 411 411 WDU19350650411 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Z. S. R. R. do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw pozbawionych wybrzeża morskiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 410 410 WDU19350650410 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1935 r. o ubezpieczeniu brackiem w powiecie będzińskim. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 409 409 WDU19350650409 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 lipca 1935 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 408 408 WDU19350650408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służbę na terenie W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 407 407 WDU19350650407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla funkcjonarjuszów państwowych oraz oficerów i szeregowych Straży Granicznej, pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 406 406 WDU19350650406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zwolnienia tłuszczu kakaowego z pod opodatkowania. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 405 405 WDU19350650405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 64 poz. 404 404 WDU19350640404 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 403 403 WDU19350630403 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 402 402 WDU19350630402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1935 r. o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 401 401 WDU19350630401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Warszawskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 400 400 WDU19350630400 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 399 399 WDU19350630399 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu o rozmiarach osobnych kwater stałych i opłatach za nie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 398 398 WDU19350620398 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 397 397 WDU19350620397 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 396 396 WDU19350620396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 395 395 WDU19350620395 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1935 r. o prowadzeniu dzienników okrętowych i maszynowych na polskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 394 394 WDU19350620394 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1935 r. o spuście drzewa luzem na wodach publicznych śródlądowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 393 393 WDU19350610393 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1935 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 392 392 WDU19350610392 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1935 r. o urządzeniach pasażerskich na statkach morskich oraz o certyfikatach pasażerskich. uchylony
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 391 391 WDU19350610391 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu. uchylony
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 390 390 WDU19350610390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 389 389 WDU19350600389 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 388 388 WDU19350600388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 387 387 WDU19350600387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 386 386 WDU19350590386 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 385 385 WDU19350590385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1935 r. o pobieraniu ceł przez urzędy celne w biletach Banku Polskiego i polskich monetach zdawkowych oraz o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 384 384 WDU19350590384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. o organizacji wyszkolenia Straży Więziennej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 383 383 WDU19350590383 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r. o przechowywaniu karbidu przez zakłady przemysłowe. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 382 382 WDU19350590382 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 381 381 WDU19350590381 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 380 380 WDU19350590380 Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisana w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 379 379 WDU19350580379 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 378 378 WDU19350580378 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 377 377 WDU19350580377 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz przystąpienia do niej Ekwadoru. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 376 376 WDU19350580376 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 375 375 WDU19350580375 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na wyspy Kanałowe i wyspę Man konwencji między Polską i Wielką Brytanją z dnia 26 sierpnia 1931 r. o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 374 374 WDU19350580374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o letnich bluzach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 373 373 WDU19350580373 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 372 372 WDU19350570372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za rozparcelowane grunty państwowe. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 371 371 WDU19350570371 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Skarbu z dnia 20 lipca 1935 r. o umarzaniu nieściągalnych opłat na Państwowy Fundusz Drogowy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 370 370 WDU19350570370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej - kobiet. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 369 369 WDU19350570369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 368 368 WDU19350570368 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 367 367 WDU19350570367 Porozumienie o statystyce przyczyn zgonów, podpisane wraz z protokółem podpisania w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 366 366 WDU19350560366 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1935 r. w sprawie minimalnej wysokości rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonych na zasadzie IV Księgi Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 365 365 WDU19350560365 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 364 364 WDU19350560364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Rumja w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 363 363 WDU19350560363 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 362 362 WDU19350560362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1935 r. o szczególnych formach pośredniczenia ubezpieczeniowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 361 361 WDU19350560361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie koncesjonowania przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 360 360 WDU19350560360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 359 359 WDU19350560359 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu polsko-sowieckiego z dnia 26 lipca 1934 r., zmieniającego niektóre postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej z dnia 24 kwietnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 358 358 WDU19350560358 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zmieniający niektóre postanowienia Konwencji o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej z dnia 24 kwietnia 1924 r., podpisany w Moskwie dnia 26 lipca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 55 poz. 357 357 WDU19350550357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 356 356 WDU19350540356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. w sprawie wypuszczenia 6% Pożyczki Inwestycyjnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 355 355 WDU19350540355 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1935 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń i uiszczaniu składek za pracowników, podlegających tylko ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych, z wyjątkiem pracowników rolnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 354 354 WDU19350540354 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1935 r. o asystentach inspekcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 353 353 WDU19350540353 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ulgach w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 352 352 WDU19350540352 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 351 351 WDU19350540351 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 31 sierpnia do 15 września 1935 r. włącznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 350 350 WDU19350540350 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1935 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badanie i stemplowanie wytwornic acetylenowych oraz za badanie urządzeń zabezpieczających. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 349 349 WDU19350540349 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydanego co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 348 348 WDU19350540348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 czerwca 1935 r. w sprawie ulg w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 347 347 WDU19350530347 Prowizoryczne porozumienie handlowe między Polską a Hiszpanją, podpisane w Madrycie dnia 2 listopada 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 346 346 WDU19350530346 Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Warszawie dnia 1 grudnia 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 345 345 WDU19350530345 Porozumienie celne między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 344 344 WDU19350530344 Porozumienie między Polską a Danją, dotyczące protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r., podpisane w Warszawie dnia 1 maja 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 343 343 WDU19350530343 Porozumienie między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, oraz dni 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). bez statusu
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 342 342 WDU19350530342 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). bez statusu
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 341 341 WDU19350520341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. w sprawie ostatecznej odprawy celnej przywozowej i odprawy warunkowej przywozowej towarów dostawianych do urzędów celnych położonych w okręgu Dyrekcji Ceł w Gdańsku. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 340 340 WDU19350520340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 339 339 WDU19350520339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 lipca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni. uchylony
Dz.U. 1935 nr 51 poz. 338 338 WDU19350510338 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1935 r. w sprawie udzielenia koncesji, zawierającej zmiany i uzupełnienia ustawy (koncesji) Towarzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A., zatwierdzonej dnia 20 czerwca 1911 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 51 poz. 337 337 WDU19350510337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych i Skarbu o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 336 336 WDU19350500336 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 335 335 WDU19350500335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 334 334 WDU19350500334 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 333 333 WDU19350500333 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu posterunku celnego w Jabłonicy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 332 332 WDU19350500332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu w Grajewie oddziału Urzędu Celnego w Grajewie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 331 331 WDU19350500331 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1935 r. o utworzeniu Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 330 330 WDU19350500330 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o rejestracji statków i łodzi żeglugi śródlądowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 329 329 WDU19350500329 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. - Przepisy, dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higjeny przy robotach budowlanych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 328 328 WDU19350490328 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 . o wyborach do Senatu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 327 327 WDU19350490327 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 r. o wyborach do Sejmu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 326 326 WDU19350480326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Senatu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 325 325 WDU19350480325 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Sejmu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 324 324 WDU19350480324 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 323 323 WDU19350470323 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 322 322 WDU19350470322 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczące ubezpieczeń społecznych, podpisane w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 321 321 WDU19350470321 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 320 320 WDU19350470320 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 319 319 WDU19350470319 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 318 318 WDU19350460318 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 317 317 WDU19350460317 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1935 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 316 316 WDU19350460316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich. uchylony
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 315 315 WDU19350460315 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1935 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Radomyśl nad Sanem w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 314 314 WDU19350460314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 313 313 WDU19350460313 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. i porozumienia między Rządem Polskim a Rządem Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 312 312 WDU19350460312 Układ dodatkowy do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisany wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r. i Porozumienie w formie not, wymienionych w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Szwajcarskim w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 311 311 WDU19350450311 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 310 310 WDU19350450310 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 309 309 WDU19350450309 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 308 308 WDU19350450308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 1935 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa zdołbunowskiego w Ostrogu, w województwie wołyńskiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 307 307 WDU19350450307 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 306 306 WDU19350450306 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w obszarach warownych i rejonach umocnionych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 305 305 WDU19350450305 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 18 września 1934 r. o wykonaniu ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 304 304 WDU19350450304 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) Protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. o zmianie Protokółu, podpisanego w Teheranie dnia 14 kwietnia 1928 r., dotyczącego zastąpienia przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Konwencji Handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) Porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 303 303 WDU19350450303 Protokół między Polską a Persją, podpisany w Teheranie dnia 22 maja 1934 r., zmieniający polsko-perski Protokół z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zastąpieniu przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Umowy Handlowej między Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 302 302 WDU19350440302 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 301 301 WDU19350440301 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r., dotyczącej umowy najmu marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 300 300 WDU19350440300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 czerwca 1935 r. o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 299 299 WDU19350440299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 czerwca 1935 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 298 298 WDU19350440298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o obowiązku zatrudniania inwalidów wojennych i wojskowych w przedsiębiorstwach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 297 297 WDU19350430297 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 296 296 WDU19350430296 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 295 295 WDU19350430295 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 294 294 WDU19350430294 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 293 293 WDU19350430293 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 292 292 WDU19350430292 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski za W. M. Gdańsk do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 291 291 WDU19350430291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 290 290 WDU19350430290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 289 289 WDU19350430289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 288 288 WDU19350430288 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 287 287 WDU19350430287 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1934 r. o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 286 286 WDU19350430286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1935 r. o zniesieniu ekspozytur Starostwa Grodzkiego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 285 285 WDU19350420285 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 284 284 WDU19350420284 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1935 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami. uchylony
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 283 283 WDU19350420283 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wyłączeniu przemysłu ludowego i domowego oraz pracy chałupniczej z pod przepisów prawa przemysłowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 282 282 WDU19350420282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty tych wierzytelności. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 281 281 WDU19350420281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1935 r. o zmianie granic miasta Gdyni. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 280 280 WDU19350410280 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o postępowaniu odwoławczem od decyzyj wojewódzkich biur Funduszu Pracy i ich ekspozytur. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 279 279 WDU19350410279 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o Komisji Likwidacyjnej mienia Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej oraz o trybie przeprowadzenia likwidacji tej Kasy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 278 278 WDU19350410278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o ulgach dla dłużników Skarbu Państwa i instytucyj prawa publicznego z tytułu należności prywatno-prawnych, mających charakter długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 277 277 WDU19350400277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 kwietnia 1935 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 276 276 WDU19350400276 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 275 275 WDU19350400275 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisana w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 274 274 WDU19350390274 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 273 273 WDU19350390273 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1935 r. o ustaleniu kwoty imiennej 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej oraz ilości i wysokości emisyj tej pożyczki. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 272 272 WDU19350390272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 271 271 WDU19350390271 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Państwem Irlandji, dotyczącego pomiaru tonnażu statków, podpisanego w Dublinie dnia 19 października 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 270 270 WDU19350390270 Układ między Polską a Irlandją, dotyczący pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisany w Dublinie dnia 19 października 1934 r. obowiązujący
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 269 269 WDU19350380269 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Gujany Holenderskiej (Surinam) i Curacao konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 268 268 WDU19350380268 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Ekwador dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 267 267 WDU19350380267 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 266 266 WDU19350380266 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanji do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 265 265 WDU19350380265 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Chili do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 264 264 WDU19350380264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. w sprawie zastępstwa wojewodów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 263 263 WDU19350380263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1935 r. - Regulamin Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 37 poz. 262 262 WDU19350370262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu o składzie i regulaminie Stałej Komisji Doradczej do spraw ochrony przed pożarami i innemi klęskami. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 37 poz. 261 261 WDU19350370261 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie planu umorzenia obligacyj serji pierwszej 5% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 260 260 WDU19350360260 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem. uchylony
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 259 259 WDU19350360259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulgowej spłaty zaległości w samoistnych daninach komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 258 258 WDU19350360258 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 257 257 WDU19350360257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni oddziału Urzędu Celnego w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 256 256 WDU19350360256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Goleszowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 255 255 WDU19350360255 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego w Chochołowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 254 254 WDU19350360254 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 253 253 WDU19350360253 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 252 252 WDU19350360252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Berdówce. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 35 poz. 251 251 WDU19350350251 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 250 250 WDU19350340250 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytorjów brytyjskich do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 249 249 WDU19350340249 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Kostariki do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 248 248 WDU19350340248 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 247 247 WDU19350340247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie ustalenia liczy i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 246 246 WDU19350340246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Siedlcach w Białej Podlaskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 245 245 WDU19350340245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych w Chojnicach i Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 244 244 WDU19350340244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorjalnego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 243 243 WDU19350340243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1935 r. o zmianie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 242 242 WDU19350340242 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie należytości od wpisu prawa własności. uchylony
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 241 241 WDU19350330241 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 240 240 WDU19350330240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie umarzania zaległych w postępowaniu cywilnem a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 239 239 WDU19350330239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli w sprawie zwinięcia Urzędu Depozytów Sądowych we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 238 238 WDU19350330238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 237 237 WDU19350330237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 236 236 WDU19350330236 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu wysokości odszkodowania dla gorzelni, które utraciły charakter rolniczy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 235 235 WDU19350330235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 25, 30, 49, 51, 131, 158 ust. 2, 305, 318 ust. 3, 318a, 326, 327 i 329a ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i co do §§ 25, 30, 48, 49, 51, 158 ust. 4, 162 ust. 1, 165 ust. 3, 176 ust. 3, 196 ust. 2, 247, 249, 252, 304, 305, 318 ust. 3, 318a oraz 329a ust. 1 i 2 - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 234 234 WDU19350320234 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów, wydane co do §§ 13-17, 24-31 i 45-47 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 233 233 WDU19350320233 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnień od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 232 232 WDU19350320232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 231 231 WDU19350310231 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o organizacji i trybie postępowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 230 230 WDU19350310230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami. uchylony
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 229 229 WDU19350310229 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 228 228 WDU19350310228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227 227 WDU19350300227 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 226 226 WDU19350290226 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 225 225 WDU19350290225 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 224 224 WDU19350290224 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 kwietnia 1935 r. o opłacie za nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 223 223 WDU19350290223 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 kwietnia 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei Sierpc-Brodnica i Sierpc-Toruń. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 222 222 WDU19350290222 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1935 r. o ochronie kabli podmorskich. uchylony
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 221 221 WDU19350280221 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 kwietnia 1935 r. o ustalaniu stopy procentowej pożyczek budowlanych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 220 220 WDU19350280220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1935 r. o stosunku władz wojskowych do miejscowych cywilnych władz rządowych oraz samorządowych w obszarach warownych i rejonach umocnionych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 219 219 WDU19350280219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu ograniczeń w obszarze warownym Wilno. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 218 218 WDU19350280218 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 217 217 WDU19350280217 Konwencja między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r. obowiązujący
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 216 216 WDU19350280216 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 215 215 WDU19350280215 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 214 214 WDU19350280214 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. o poborze rekruta w 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213 213 WDU19350280213 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 212 WDU19350280212 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 211 WDU19350280211 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 210 WDU19350280210 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 209 209 WDU19350280209 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 208 208 WDU19350270208 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 1935 r. o sprostowaniu błędów w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej między Polską a Austrją z dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 207 207 WDU19350270207 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 206 206 WDU19350270206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1935 r. w sprawie przekazania niektórych obowiązków wójtów powiatowym władzom administracji ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 205 205 WDU19350270205 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu, dotyczącego przyjęcia postanowień specjalnych dla przewozu towarów, wysyłanych kolejami żelaznemi za listem przewozowym na zlecenie, podpisanego w Rzymie dnia 31 marca 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 204 204 WDU19350270204 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 203 203 WDU19350270203 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 202 202 WDU19350270202 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 201 201 WDU19350270201 Ustawa z dnia 22 marca 1935 r. o majątkach, pozostałych po b. ziemstwach i innych b. zrzeszeniach publiczno-prawnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 200 200 WDU19350270200 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 199 199 WDU19350270199 Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie. uchylony
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198 198 WDU19350270198 Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu. uchylony
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 197 197 WDU19350260197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 196 196 WDU19350260196 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o oznaczeniu instytucyj kredytu długoterminowego, uprawnionych do dokonywania konwersji. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 195 195 WDU19350260195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 194 194 WDU19350260194 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 193 193 WDU19350260193 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 192 192 WDU19350260192 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacyj zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 191 191 WDU19350260191 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego wraz z załącznikiem w Warszawie dnia 11 października 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 190 190 WDU19350260190 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 189 189 WDU19350260189 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 1 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 188 188 WDU19350260188 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i osiedleńczego między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Abisynji, podpisanego w Paryżu dnia 26 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 187 187 WDU19350260187 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r., oraz 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Warszawie w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. między Rządem Polskim a Rządem Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 186 186 WDU19350260186 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Hiszpanją z dnia 2 listopada 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 185 185 WDU19350260185 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 184 184 WDU19350260184 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 183 183 WDU19350260183 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 182 182 WDU19350260182 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 181 181 WDU19350260181 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 180 180 WDU19350260180 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 179 179 WDU19350260179 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1932/33. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 178 178 WDU19350260178 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o uwolnieniu od odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa podatkowe. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 177 177 WDU19350260177 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 176 176 WDU19350260176 Ustawa z dnia 22 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 175 175 WDU19350250175 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1935 r. o wyjęciu niektórych rodzajów statków morskich z pod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie statków. uchylony
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 174 174 WDU19350250174 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 173 173 WDU19350250173 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1935 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 172 172 WDU19350250172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notarjuszy na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6% Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od darowizn. uchylony
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 171 171 WDU19350250171 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei: Mława-Ostrołęka, Ziegrz-Wyszków i Nowojelnia-Nowogródek. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 170 170 WDU19350250170 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 169 169 WDU19350250169 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 168 168 WDU19350240168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 167 167 WDU19350240167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej o mocy 55 promili. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 166 166 WDU19350240166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1935 r. o ustaleniu wzoru i zasadniczych warunków umowy o dzierżawę obwodu rybackiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 165 165 WDU19350240165 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1935 r. o ogłaszaniu orzeczeń o tworzeniu i zmianach obwodów rybackich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 164 164 WDU19350240164 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o wykonywaniu przewozu osób kolejami użytku prywatnego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 163 163 WDU19350240163 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 162 162 WDU19350240162 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 161 161 WDU19350240161 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 160 160 WDU19350240160 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego, dotyczącego stosunków handlowych między Polską a Finlandją, podpisanego wraz z aneksami A i B, oraz protokółem podpisania w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 159 159 WDU19350240159 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-sowieckiego z dnia 26 lipca 1934 roku do konwencji kolejowej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 24 kwietnia 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 158 158 WDU19350230158 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 157 157 WDU19350230157 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwję umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 156 156 WDU19350230156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 155 155 WDU19350230155 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych, podatków pośrednich i podatku gruntowego oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 154 154 WDU19350230154 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 153 153 WDU19350230153 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1935 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 152 152 WDU19350230152 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1935 r. o wykonywaniu przez Fundusz Pracy pośrednictwa pracy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 151 151 WDU19350230151 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 150 150 WDU19350230150 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. w sprawie zmiany pierwotnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 149 149 WDU19350230149 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 15 i 30 grudnia 1933 r. oraz z dnia 15 i 31 stycznia, 14, 15 i 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 148 148 WDU19350230148 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 147 147 WDU19350230147 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Danją z dnia 1 maja 1934 r., dotyczącego protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 146 146 WDU19350230146 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 145 145 WDU19350230145 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 144 144 WDU19350230144 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokółem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 143 143 WDU19350230143 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 142 142 WDU19350230142 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 141 141 WDU19350230141 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 140 140 WDU19350230140 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 139 139 WDU19350230139 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 138 138 WDU19350220138 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 137 137 WDU19350220137 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1935 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 136 136 WDU19350220136 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 135 135 WDU19350220135 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 134 134 WDU19350220134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 133 133 WDU19350220133 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1935 r. o organizacji Centralnego Biura i wojewódzkich biur do spraw finansowo-rolnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 132 132 WDU19350220132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 131 131 WDU19350220131 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 130 130 WDU19350220130 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 129 129 WDU19350220129 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 128 128 WDU19350220128 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 127 127 WDU19350220127 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn. uchylony
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 126 126 WDU19350220126 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 125 125 WDU19350220125 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 124 124 WDU19350220124 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu taryfowego pomiędzy Polską a Holandją, podpisanego wraz z listami zniżek celnych A i B i protokółem podpisania w Hadze dnia 11 grudnia 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 123 123 WDU19350220123 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dnia 13 i 27 stycznia, 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 122 122 WDU19350210122 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 121 121 WDU19350210121 Ustawa skarbowa z dnia 24 marca 1935 r. na okres od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 120 120 WDU19350200120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 119 119 WDU19350200119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 118 118 WDU19350200118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. o zniżce celnej na jabłka świeże. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 117 117 WDU19350200117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 116 116 WDU19350200116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 115 115 WDU19350190115 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 114 114 WDU19350190114 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 113 113 WDU19350190113 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 112 112 WDU19350190112 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 111 111 WDU19350190111 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 110 110 WDU19350190110 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Albanji do konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 109 109 WDU19350190109 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1935 r. o ujednostajnieniu okresów umorzenia i innych warunków wierzytelności długoterminowych i listów zastawnych instytucyj kredytu długoterminowego oraz o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od wierzytelności tych instytucyj. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 108 108 WDU19350190108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 107 107 WDU19350190107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 106 106 WDU19350190106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1935 r. o odjęciu uprawnień organom samorządu terytorjalnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego i podziale tych uprawnień pomiędzy władze administracji ogólnej a wydziały powiatowe w powiatach: brzezińskim, łęczyckim, łódzkim, sieradzkim, w województwie łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 105 105 WDU19350190105 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 104 104 WDU19350180104 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 103 103 WDU19350180103 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 marca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu, VI Targom Katowickim i Wystawie Elektrotechnicznej w Bydgoszczy. uznany za uchylony
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 102 102 WDU19350180102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niezaliczone w poczet miast osiedle Traby w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 101 101 WDU19350180101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1935 r. o ulgach dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów i pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 100 100 WDU19350180100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich. uchylony
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 99 99 WDU19350180099 Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o oznaczaniu wagi na ładunkach przewożonych na statkach. uchylony
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 98 98 WDU19350170098 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 97 97 WDU19350170097 Konwencja międzynarodowa o ochronie kabli podmorskich. obowiązujący
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 96 96 WDU19350170096 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do konwencji z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 95 95 WDU19350170095 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 94 94 WDU19350170094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 93 93 WDU19350170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 92 92 WDU19350160092 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1935 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 91 91 WDU19350160091 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 90 90 WDU19350160090 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 89 89 WDU19350160089 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 88 88 WDU19350160088 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 87 87 WDU19350150087 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 86 86 WDU19350150086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. o ustaleniu kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 85 85 WDU19350150085 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich. uchylony
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 84 84 WDU19350150084 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej. uchylony
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 83 83 WDU19350150083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 82 82 WDU19350150082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 81 81 WDU19350150081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy". uznany za uchylony
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 80 80 WDU19350140080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 79 79 WDU19350140079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 78 78 WDU19350140078 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 77 77 WDU19350140077 Konwencja między Polską a Argentyną dotycząca odszkodowań za wypadki przy pracy, podpisana w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). obowiązujący
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 76 76 WDU19350140076 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów, bądź też przystąpień do niej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 75 75 WDU19350140075 Konwencja o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisana w Genewie dnia 24 września 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 74 74 WDU19350130074 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 73 73 WDU19350130073 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 72 72 WDU19350130072 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zejandji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 71 71 WDU19350130071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 70 70 WDU19350130070 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 69 69 WDU19350130069 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 68 68 WDU19350120068 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 stycznia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 67 67 WDU19350120067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko pośrednikom ubezpieczeniowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 66 66 WDU19350120066 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 65 65 WDU19350120065 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 64 64 WDU19350110064 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu kolonij, protektoratów i innych terytorjów brytyjskich do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 63 63 WDU19350110063 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Południowej Rodezji do konwencji z dnia 2 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 62 62 WDU19350110062 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 61 61 WDU19350110061 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji z dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 60 60 WDU19350110060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1935 r. o utworzeniu Sądu Grodzkiego w Janowie w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 59 59 WDU19350110059 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1935 r. w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 58 58 WDU19350110058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 57 57 WDU19350110057 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 26 października 1933 r. między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 56 56 WDU19350110056 Układ między Polską a Wielką Brytanją dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 55 55 WDU19350110055 Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m. st. Warszawy praw papierów pupilarnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 54 54 WDU19350100054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o uzbrojeniu organów ochrony kolei. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 53 53 WDU19350100053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 52 52 WDU19350100052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 51 51 WDU19350100051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 50 50 WDU19350090050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1935 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań dla wymiaru podatku dochodowego na rok 1935 przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte), prowadzące księgi handlowe lub gospodarcze oraz terminu płatności przedpłaty. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 49 49 WDU19350090049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 48 48 WDU19350090048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 47 47 WDU19350080047 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 46 46 WDU19350080046 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 45 45 WDU19350080045 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 44 44 WDU19350080044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gąsawa i Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 43 43 WDU19350080043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 42 42 WDU19350080042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 41 41 WDU19350070041 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 40 40 WDU19350070040 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie przystąpienia Republiki Honduras do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 39 39 WDU19350070039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zawieszania przez urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich egzekucyj, prowadzonych przez instytucje kredytowe. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 38 38 WDU19350070038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 37 37 WDU19350070037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 36 36 WDU19350070036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 35 35 WDU19350070035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 6 poz. 34 34 WDU19350060034 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 6 poz. 33 33 WDU19350060033 Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna wraz z regulaminami telegraficznym, telefonicznym, radjokomunikacyjnemi i odnośnemi załącznikami, podpisana w Madrycie w dniach 9-10 grudnia 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 5 poz. 32 32 WDU19350050032 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem z dnia 17 marca 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 5 poz. 31 31 WDU19350050031 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 30 30 WDU19350040030 Umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 29 29 WDU19350040029 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1934 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 28 28 WDU19350040028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 27 27 WDU19350040027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Września-Południe i Września-Północ w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 26 26 WDU19350040026 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 25 25 WDU19350040025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 24 24 WDU19350040024 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 23 23 WDU19350030023 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1935 r. o zakresie nadzoru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nad ubezpieczalniami społecznemi i o likwidacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 22 22 WDU19350030022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 21 21 WDU19350030021 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o wykonywaniu nadzoru nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 20 20 WDU19350030020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 19 19 WDU19350030019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 18 18 WDU19350030018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Mennicy Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 17 17 WDU19350030017 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 16 16 WDU19350030016 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 15 15 WDU19350020015 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 14 14 WDU19350020014 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 13 13 WDU19350020013 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 12 12 WDU19350020012 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 11 11 WDU19350020011 Konwencja handlowa między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 10 10 WDU19350010010 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 9 9 WDU19350010009 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 8 8 WDU19350010008 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 7 7 WDU19350010007 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 6 6 WDU19350010006 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 5 5 WDU19350010005 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 4 4 WDU19350010004 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniom Dozoru Kotłów. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 3 3 WDU19350010003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o obniżeniu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 2 2 WDU19350010002 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania gmin przy wykonywaniu ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 1 1 WDU19350010001 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne. bez statusu