20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1935
614 RMOS z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej uchylony
613 RMOS z dnia 23 grudnia 1935 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Brodnicy i w Obornikach oraz o zmianie siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Starogardzie. bez statusu
612 RMOSoMRiRR z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu bez statusu
611 RMS z dnia 21 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
610 RMS z dnia 13 grudnia 1935 r. o utworzeniu w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego. bez statusu
609 RMSW z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mircze w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
608 RMSW z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kurjanka w powiecie augustowskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
607 RMSW z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. bez statusu
606 RMSW z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sławków i Bolesław w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
605 RMWRiOP z dnia 2 grudnia 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli ludowych szkół rolniczych. bez statusu
604 Or z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. bez statusu
603 PmPaNwsnwsgpwzzdnPopzczipzwWd7m1r(zzu z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
602 Or z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego w Warszawie dnia 11 października 1934 r. bez statusu
601 PmRPaRNowwtpwWd1p1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
600 DPR z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent. bez statusu
599 DPR z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
598 RMS z dnia 19 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
597 RMS z dnia 18 grudnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia uchylony
596 RMS z dnia 15 grudnia 1935 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
595 RMS z dnia 14 grudnia 1935 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Staszowie i Sandomierzu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. bez statusu
594 RRM z dnia 7 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wpadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
593 RMWRiOP z dnia 28 listopada 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych. bez statusu
592 RRM z dnia 19 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany uprawnień do zwalniania od egzaminów praktycznych kandydatów na stanowiska urzędników I, II i III kategorji w państwowej służbie cywilnej. bez statusu
591 RRM z dnia 19 grudnia 1935 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
590 Pp z dnia 30 sierpnia 1935 r. o przejściach granicznych i drogach celnych. wygaśnięcie aktu
589 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do Umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
588 UZPkpPolipzpwPoppPoppPopppPdzpiPdpgicpwKd2m1r(zzu z dnia 2 marca 1935 r.). bez statusu
587 RMS z dnia 16 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o wyznaczeniu i podziale wewnętrznego kontyngentu cukru na okres kampanijny 1936/37. wygaśnięcie aktu
586 RMS z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
585 RMOS z dnia 7 listopada 1935 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
584 RMWRiOP z dnia 26 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
583 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych bez statusu
582 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych bez statusu
581 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie skreślenia znaków S. A. w konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego bez statusu
580 RMK z dnia 11 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
579 RMS z dnia 6 grudnia 1935 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
578 RMK z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei linowej użytku publicznego z Zakopanego (Kuźnice) na Kasprowy Wierch w Tatrach. bez statusu
577 RMS z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej. bez statusu
576 DPR z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
575 DPR z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
574 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Haiti aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
573 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji i Afganistanu do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających bez statusu
572 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających bez statusu
571 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu bez statusu
570 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego bez statusu
569 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego bez statusu
568 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych bez statusu
567 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych bez statusu
566 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji i Związku Socjalistycznych Republik Rad do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi bez statusu
565 RMPiH z dnia 4 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym. uchylony
564 RMSoMOS z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawie terminu końcowego kadencji ławników sądów pracy. bez statusu
563 RMSW z dnia 30 listopada 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Blizne i Młociny w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
562 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
561 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych bez statusu
560 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję, Japonję i Z. S. R. R. dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu bez statusu
559 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, bez statusu
558 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
557 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
556 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku bez statusu
555 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach bez statusu
554 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce bez statusu
553 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach bez statusu
552 RMS z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o wyznaczeniu i rozdziale kontyngentu oraz określeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36. bez statusu
551 RMS z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru. bez statusu
550 RMPiH z dnia 2 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy. uchylony
549 RMS z dnia 1 listopada 1935 r. o organizacji i zakresie działania Instytutu Ekspertyz Sądowych. bez statusu
548 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
547 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań. bez statusu
546 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych. bez statusu
545 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych. uchylony
544 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych. uchylony
543 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych miejskich. bez statusu
542 DPR z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie ustawy bez statusu
541 Or z dnia 20 listopada 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego między Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. wraz z protokółem podpisania. bez statusu
540 PtmPaFpwWd3c1r(zzu z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
539 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, bez statusu
538 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych bez statusu
537 Or z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych bez statusu
536 RMRiRR z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
535 RMRiRR z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanię i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem. uchylony
534 RMSW z dnia 15 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
533 RMPiH z dnia 28 października 1935 r. o prowadzeniu dzienników wiertniczych i przekrojów (profilów) otworów wiertniczych przy poszukiwaniach górniczych, oraz o przechowywaniu próbek przewierconych skał. bez statusu
532 RMPiH z dnia 26 października 1935 r. o przekazaniu okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej. bez statusu
531 DPR z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
530 DPR z dnia 27 listopada 1935 r. o ulgach w spłacie kredytów, udzielonych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
529 DPR z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
528 Or z dnia 30 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Związkową Republiką Austrjacką. bez statusu
527 Or z dnia 28 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wolnem Państwem Irlandzkiem bez statusu
526 RMS z dnia 19 listopada 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
525 RMOS z dnia 12 listopada 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych. bez statusu
524 RRM z dnia 15 listopada 1935 r. w sprawie zniesienia nadzwyczajnego podatku od niektórych zajęć zawodowych. bez statusu
523 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
522 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego. bez statusu
521 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
520 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
519 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
518 DPR z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
517 RMS z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notarjuszów. bez statusu
516 Or z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych bez statusu
515 Kboodlia z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą obowiązujący
514 RMOS z dnia 30 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określaniu wartości naturaljów, wchodzących w skład zarobku pracowników rolnych. bez statusu
513 RRM z dnia 9 listopada 1935 r. o ustroju miasta Gdyni. bez statusu
512 RPR z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r. wygaśnięcie aktu
511 DPR z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów. uchylony
510 RMS z dnia 13 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi. bez statusu
509 RMS z dnia 31 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
508 RMRiRR z dnia 26 października 1935 r. o kosztach, związanych z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców. bez statusu
507 DPR z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
506 DPR z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
505 DPR z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali. uchylony
504 DPR z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie obniżenia komornego oraz zmiany ustawy o ochronie lokatorów. bez statusu
503 DPR z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych. uchylony
502 RMS z dnia 5 października 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
501 U z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
500 OMPiH z dnia 28 października 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu bez statusu
499 OMS z dnia 12 października 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych. uchylony
498 RMWRiOP z dnia 16 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żółwia za gatunek chroniony. uchylony
497 RMPiH z dnia 22 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o taksie wynagrodzenia gmin za egzekucję należności sądowych. bez statusu
496 RMS z dnia 15 października 1935 r. w sprawie oznaczenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. bez statusu
495 RMPiH z dnia 28 września 1935 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych. bez statusu
494 RPR z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not wygaśnięcie aktu
493 RPR z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r., do układu dodatkowego wygaśnięcie aktu
492 RMS z dnia 29 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
491 RRM z dnia 29 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
490 Or z dnia 17 października 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu taryfowego między Polską a Holandją bez statusu
489 UtmRPaHpwzlAiBoppwHd1g1r(zzu z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
488 RMRiRR z dnia 17 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
487 RMS z dnia 7 października 1935 r. o opłatach stemplowych od weksli. bez statusu
486 RMS z dnia 7 października 1935 r. wydane co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ulgach w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
485 RMS z dnia 5 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zwinięciu Oddziału Urzędu Celnego w Bydgoszczy-Lotnisko. bez statusu
484 RMOS z dnia 3 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom. uchylony
483 RMOS z dnia 18 września 1935 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich. uznany za uchylony
482 RMSW z dnia 10 października 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego. bez statusu
481 RMS z dnia 7 października 1935 r. o uzupełnieniu przepisów wykonawczych do prawa celnego. bez statusu
480 RMSW z dnia 10 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zakresie działania organów ustrojowych miasta Zakopanego w sprawach uzdrowiskowych. bez statusu
479 RMWRiOP z dnia 8 października 1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych. bez statusu
478 RMS z dnia 30 września 1935 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie. bez statusu
477 RMS z dnia 30 września 1935 r. o dozorcach skarbowych. uchylony
476 RMOS z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych. uchylony
475 RMSW z dnia 7 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o działalności organów ochrony kolei poza obszarem kolejowym. bez statusu
474 RMSW z dnia 7 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania niemi i kontroli ich zużycia. uchylony
473 RMSWiS z dnia 7 października 1935 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1935. bez statusu
472 RMS z dnia 1 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
471 RRM z dnia 28 września 1935 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski, białostocki, bielski i sokólski w województwie białostockiem niektórych przepisów kodeksu cywilnego z 1825 r. o uprawnieniu dzieci nieślubnych. bez statusu
470 RMS z dnia 2 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
469 RMOS z dnia 30 września 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych. bez statusu
468 RMOS z dnia 26 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi. uchylony
467 RMPiH z dnia 30 września 1935 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
466 RMRiRR z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu gryzoniów polnych. uchylony
465 RMRiRR z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu korówki wełnistej. uchylony
464 Or z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego bez statusu
463 PtmRPaKNpwWd8s1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
462 OMSZ z dnia 27 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tekście międzynarodowej konwencji bez statusu
461 Or z dnia 27 września 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Traktatu Ekstradycyjnego bez statusu
460 RMPiH z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych. uchylony
459 RRM z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej wyższych urzędów górniczych. uchylony
458 RRM z dnia 28 września 1935 r. o zniesieniu komisji uzdrowiskowej i wydziału wykonawczego w uzdrowisku Zakopane. bez statusu
457 RPR z dnia 4 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką wygaśnięcie aktu
456 RMS z dnia 16 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości o ustalaniu wysokości i sposobu pokrywania kosztów funkcjonowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu przy urzędach wojewódzkich. bez statusu
455 DPR z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach. uchylony
454 RMSW z dnia 30 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Jabłonowo I w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem przepisów ustawy bez statusu
453 RRM z dnia 28 września 1935 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
452 RRM z dnia 28 września 1935 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku przemysłowego. bez statusu
451 Or z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Warszawie dnia 21 października 1934 r. bez statusu
450 KpRPaKWdwipwWd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
449 DPR z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
448 DPR z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
447 Or z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją bez statusu
446 Or z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję konwencji bez statusu
445 Or z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej bez statusu
444 Or z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Chin do konwencji i statutu bez statusu
443 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong, Osady Cieśninowe i Wschodnie Indje holenderskie międzynarodowej konwencji bez statusu
442 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia niżej wymienionych państw do porozumienia bez statusu
441 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji bez statusu
440 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do porozumienia bez statusu
439 RMPiT z dnia 17 września 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
438 RMSW z dnia 14 września 1935 r. o nadzorze policyjno-budowlanem nad wykonywanemi robotami budowlanemi. uchylony
437 OMK z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
436 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Iran dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
435 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Albanji do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
434 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską i Chiny dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
433 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
432 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
431 Or z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
430 RMPiH z dnia 9 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego. bez statusu
429 RMS z dnia 5 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przymusowej sprzedaży nieruchomości w pasie granicznym. bez statusu
428 RMSW z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie wykonania art. 15, 100, 101 i 105 ustawy bez statusu
427 RMSWoWRiOP z dnia 23 sierpnia 1935 r. o Komisjach Filmowych. bez statusu
426 RMOS z dnia 12 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
425 DPR z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
424 DPR z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
423 DPR z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
422 RMS z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych. bez statusu
421 RMS z dnia 21 sierpnia 1935 r. o odprawie celnej tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu kostnego. bez statusu
420 RMSW z dnia 23 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
419 RMSW z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej. uchylony
418 Or z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
417 KmRPaKBdwipwWd8k1r z dnia wygaśnięcie aktu
416 RMS z dnia 29 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na brzoskwinie świeże. wygaśnięcie aktu
415 RMS z dnia 22 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia bez statusu
414 DPR z dnia 27 sierpnia 1935 r. o przewozie emigrantów do krajów zaoceanicznych. bez statusu
413 DPR z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Bibljotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego". bez statusu
412 DPR z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: "Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie". bez statusu
411 Or z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Z. S. R. R. do deklaracji bez statusu
410 RMOS z dnia 27 sierpnia 1935 r. o ubezpieczeniu brackiem w powiecie będzińskim. bez statusu
409 RMWRiOP z dnia 23 lipca 1935 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych. bez statusu
408 RRM z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służbę na terenie W. M. Gdańska. bez statusu
407 RRM z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla funkcjonarjuszów państwowych oraz oficerów i szeregowych Straży Granicznej, pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska. bez statusu
406 RRM z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zwolnienia tłuszczu kakaowego z pod opodatkowania. bez statusu
405 RRM z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
404 OMS z dnia 7 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych. uchylony
403 RMS z dnia 14 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
402 RMS z dnia 7 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia bez statusu
401 RMS z dnia 7 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Warszawskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie. bez statusu
400 RMK z dnia 6 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
399 RMSW z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu o rozmiarach osobnych kwater stałych i opłatach za nie. bez statusu
398 Or z dnia 29 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
397 Or z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
396 RMOS z dnia 9 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
395 RMPiH z dnia 31 lipca 1935 r. o prowadzeniu dzienników okrętowych i maszynowych na polskich statkach handlowych. uchylony
394 RMK z dnia 21 lipca 1935 r. o spuście drzewa luzem na wodach publicznych śródlądowych. bez statusu
393 RMS z dnia 6 sierpnia 1935 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne. bez statusu
392 RMPiH z dnia 10 sierpnia 1935 r. o urządzeniach pasażerskich na statkach morskich oraz o certyfikatach pasażerskich. uchylony
391 RMPiH z dnia 31 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
390 RRM z dnia 13 lipca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
389 RMK z dnia 2 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
388 RMSW z dnia 29 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych uchylony
387 RMS z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych. uchylony
386 OMS z dnia 2 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
385 RMS z dnia 9 sierpnia 1935 r. o pobieraniu ceł przez urzędy celne w biletach Banku Polskiego i polskich monetach zdawkowych oraz o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
384 RMS z dnia 20 lipca 1935 r. o organizacji wyszkolenia Straży Więziennej. bez statusu
383 RMPiHOSoSW z dnia 15 lipca 1935 r. o przechowywaniu karbidu przez zakłady przemysłowe. bez statusu
382 DPR z dnia 1 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
381 Or z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. bez statusu
380 UhmRRPaRWBiPIpwLd2l1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
379 Or z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji bez statusu
378 Or z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do deklaracji bez statusu
377 Or z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji bez statusu
376 Or z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do konwencji bez statusu
375 Or z dnia 4 czerwca 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na wyspy Kanałowe i wyspę Man konwencji między Polską i Wielką Brytanją bez statusu
374 RMSW z dnia 20 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o letnich bluzach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej. bez statusu
373 RMS z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
372 RMRiRR z dnia 25 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za rozparcelowane grunty państwowe. akt jednorazowy
371 RMKiS z dnia 20 lipca 1935 r. o umarzaniu nieściągalnych opłat na Państwowy Fundusz Drogowy. bez statusu
370 RMSWwpzMSW z dnia 20 lipca 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej - kobiet. bez statusu
369 RRM z dnia 24 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
368 Or z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia bez statusu
367 PospzpwzppwLd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
366 RMOS z dnia 19 lipca 1935 r. w sprawie minimalnej wysokości rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonych na zasadzie IV Księgi Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej bez statusu
365 RMPiH z dnia 26 lipca 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
364 RMSW z dnia 25 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Rumja w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy bez statusu
363 RMS z dnia 15 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego. bez statusu
362 RMS z dnia 21 czerwca 1935 r. o szczególnych formach pośredniczenia ubezpieczeniowego. wygaśnięcie aktu
361 RRM z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie koncesjonowania przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych. bez statusu
360 RRM z dnia 24 lipca 1935 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i ustaleniu ich tytułów. bez statusu
359 Or z dnia 21 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu polsko-sowieckiego bez statusu
358 PmRPaZSRRznpKoboitkk z dnia 24 kwietnia 1924 r., podpisany w Moskwie dnia 26 lipca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
357 RMS z dnia 20 lipca 1935 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
356 RMS z dnia 12 lipca 1935 r. w sprawie wypuszczenia 6% Pożyczki Inwestycyjnej. bez statusu
355 RMOS z dnia 19 lipca 1935 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń i uiszczaniu składek za pracowników, podlegających tylko ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych, z wyjątkiem pracowników rolnych. uchylony
354 RMOS z dnia 12 lipca 1935 r. o asystentach inspekcyjnych. bez statusu
353 RMOS z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ulgach w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych. bez statusu
352 RMOS z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów. uchylony
351 RMPiH z dnia 12 lipca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 31 sierpnia do 15 września 1935 r. włącznie. uznany za uchylony
350 RMPiH z dnia 10 lipca 1935 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badanie i stemplowanie wytwornic acetylenowych oraz za badanie urządzeń zabezpieczających. bez statusu
349 RMK z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji bez statusu
348 RMSW z dnia 29 czerwca 1935 r. w sprawie ulg w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego. uchylony
347 PphmPaHpwMd2l1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
346 PcmRPaZSRRpwWd1g1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
345 PcmPaZSRRpwWd2c1r(zzu z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
344 PmPaDdptp z dnia 10 stycznia 1934 r., podpisane w Warszawie dnia 1 maja 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
343 PmPaCwfwnzd1i2sod1i2l1roppphmPaC z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą bez statusu
342 PmRPaRNwfwnzd1i3g1rzd1i3s1i1l2li2m1rdppcmPaN z dnia 14 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą bez statusu
341 RMS z dnia 18 lipca 1935 r. w sprawie ostatecznej odprawy celnej przywozowej i odprawy warunkowej przywozowej towarów dostawianych do urzędów celnych położonych w okręgu Dyrekcji Ceł w Gdańsku. bez statusu
340 RMS z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego. uchylony
339 RMRiRR z dnia 2 lipca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni. uchylony
338 ZMK z dnia 6 lipca 1935 r. w sprawie udzielenia koncesji, zawierającej zmiany i uzupełnienia ustawy (koncesji) Towarzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A., zatwierdzonej dnia 20 czerwca 1911 r. bez statusu
337 RMSW z dnia 10 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych i Skarbu o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
336 OMS z dnia 12 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
335 RMS z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uchylony
334 RMS z dnia 28 czerwca 1935 r. o zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu". bez statusu
333 RMS z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu posterunku celnego w Jabłonicy. bez statusu
332 RMS z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu w Grajewie oddziału Urzędu Celnego w Grajewie. bez statusu
331 RMOS z dnia 24 czerwca 1935 r. o utworzeniu Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy. bez statusu
330 RMK z dnia 22 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o rejestracji statków i łodzi żeglugi śródlądowej. bez statusu
329 RMSWiOS z dnia 23 maja 1935 r. - Przepisy, dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higjeny przy robotach budowlanych. uchylony
328 ZPR z dnia 15 lipca 1935 . o wyborach do Senatu. bez statusu
327 ZPR z dnia 15 lipca 1935 r. o wyborach do Sejmu. bez statusu
326 RMSW z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Senatu. bez statusu
325 RMSW z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Sejmu. bez statusu
324 RMSW z dnia 11 lipca 1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego. bez statusu
323 Or z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. bez statusu
322 PmRPaRduspwRd2g1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
321 U z dnia 8 lipca 1935 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. bez statusu
320 U z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu. bez statusu
319 U z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu. bez statusu
318 RMS z dnia 28 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy. wygaśnięcie aktu
317 RMWRiOP z dnia 26 czerwca 1935 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
316 RMS z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich. uchylony
315 RMSW z dnia 15 czerwca 1935 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Radomyśl nad Sanem w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
314 RMSW z dnia 15 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
313 Or z dnia 6 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej bez statusu
312 UddkhmPaS z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisany wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r. i Porozumienie w formie not, wymienionych w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Szwajcarskim w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych (ratyfikowane zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
311 OMS z dnia 13 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. uchylony
310 RMOS z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej bez statusu
309 RMS z dnia 15 czerwca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
308 RMSW z dnia 22 czerwca 1935 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa zdołbunowskiego w Ostrogu, w województwie wołyńskiem. bez statusu
307 RMK z dnia 27 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
306 RMSWiSW z dnia 18 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w obszarach warownych i rejonach umocnionych. bez statusu
305 RMSWSWSKPiTPiHRiRRoS z dnia 18 września 1934 r. o wykonaniu ustawy bez statusu
304 Or z dnia 17 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) Protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. o zmianie Protokółu, podpisanego w Teheranie dnia 14 kwietnia 1928 r., dotyczącego zastąpienia przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Konwencji Handlowej pomiędzy Polską a Persją bez statusu
303 PmPaPpwTd2m1rzpP z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zastąpieniu przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Umowy Handlowej między Polską a Persją wygaśnięcie aktu
302 Or z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
301 Or z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
300 RMRiRR z dnia 13 czerwca 1935 r. o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa. bez statusu
299 RMRiRR z dnia 8 czerwca 1935 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
298 RRM z dnia 23 maja 1935 r. o obowiązku zatrudniania inwalidów wojennych i wojskowych w przedsiębiorstwach państwowych. bez statusu
297 Or z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji bez statusu
296 Or z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji bez statusu
295 Or z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r. bez statusu
294 Or z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
293 Or z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej bez statusu
292 Or z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski za W. M. Gdańsk do konwencji bez statusu
291 RMS z dnia 8 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
290 RMRiRR z dnia 6 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych. akt jednorazowy
289 RMRiRR z dnia 4 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych bez statusu
288 RMPiH z dnia 1 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
287 RMPiH z dnia 31 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia bez statusu
286 RMSW z dnia 13 kwietnia 1935 r. o zniesieniu ekspozytur Starostwa Grodzkiego w Łodzi. bez statusu
285 OMPiH z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
284 RMS z dnia 31 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
283 RMPiH z dnia 27 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wyłączeniu przemysłu ludowego i domowego oraz pracy chałupniczej z pod przepisów prawa przemysłowego. uchylony
282 RMRiRR z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty tych wierzytelności. bez statusu
281 RRM z dnia 8 czerwca 1935 r. o zmianie granic miasta Gdyni. akt jednorazowy
280 RMOS z dnia 23 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o postępowaniu odwoławczem od decyzyj wojewódzkich biur Funduszu Pracy i ich ekspozytur. bez statusu
279 RMK z dnia 22 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o Komisji Likwidacyjnej mienia Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej oraz o trybie przeprowadzenia likwidacji tej Kasy. bez statusu
278 RRM z dnia 23 maja 1935 r. o ulgach dla dłużników Skarbu Państwa i instytucyj prawa publicznego z tytułu należności prywatno-prawnych, mających charakter długów rolniczych. bez statusu
277 RRM z dnia 23 maja 1935 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej bez statusu
276 Or z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. bez statusu
275 KkmRPaKBpwSd2g1r(zzu z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
274 OPRM z dnia 29 maja 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
273 RMS z dnia 29 maja 1935 r. o ustaleniu kwoty imiennej 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej oraz ilości i wysokości emisyj tej pożyczki. bez statusu
272 RRM z dnia 23 maja 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
271 Or z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Państwem Irlandji, dotyczącego pomiaru tonnażu statków, podpisanego w Dublinie dnia 19 października 1934 r. bez statusu
270 UmPaIdptshpwDd1p1r z dnia obowiązujący
269 Or z dnia 28 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Gujany Holenderskiej (Surinam) i Curacao konwencji międzynarodowej bez statusu
268 Or z dnia 22 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Ekwador dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
267 Or z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu bez statusu
266 Or z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanji do konwencji bez statusu
265 Or z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Chili do międzynarodowej konwencji bez statusu
264 RMSW z dnia 9 maja 1935 r. w sprawie zastępstwa wojewodów. bez statusu
263 RPRM z dnia 14 maja 1935 r. - Regulamin Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego. bez statusu
262 RMSW z dnia 9 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu o składzie i regulaminie Stałej Komisji Doradczej do spraw ochrony przed pożarami i innemi klęskami. bez statusu
261 RMS z dnia 8 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie planu umorzenia obligacyj serji pierwszej 5% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
260 OMS z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
259 RMSW z dnia 8 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulgowej spłaty zaległości w samoistnych daninach komunalnych. bez statusu
258 RMPiH z dnia 5 maja 1935 r. o zmianie rozporządzenia wygaśnięcie aktu
257 RMS z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni oddziału Urzędu Celnego w Gdyni. bez statusu
256 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Goleszowie. bez statusu
255 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego w Chochołowie. bez statusu
254 RMWRiOP z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu bez statusu
253 RMWRiOP z dnia 24 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
252 RMRiRR z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Berdówce. bez statusu
251 Or z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
250 Or z dnia 7 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytorjów brytyjskich do konwencji bez statusu
249 Or z dnia 5 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Kostariki do konwencji międzynarodowej bez statusu
248 Or z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji bez statusu
247 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie ustalenia liczy i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. bez statusu
246 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Siedlcach w Białej Podlaskiej. bez statusu
245 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych w Chojnicach i Toruniu. bez statusu
244 RMSW z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorjalnego. bez statusu
243 RMRiRR z dnia 18 kwietnia 1935 r. o zmianie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych uchylony
242 RMS z dnia 18 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie należytości od wpisu prawa własności. uchylony
241 OMS z dnia 27 kwietnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu bez statusu
240 RMS z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie umarzania zaległych w postępowaniu cywilnem a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. uchylony
239 RMS z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli w sprawie zwinięcia Urzędu Depozytów Sądowych we Lwowie. bez statusu
238 RMS z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia uchylony
237 RMS z dnia 16 kwietnia 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
236 RMS z dnia 16 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu wysokości odszkodowania dla gorzelni, które utraciły charakter rolniczy. bez statusu
235 RMS z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
234 RMS z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
233 RMS z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnień od cła. wygaśnięcie aktu
232 RRM z dnia 29 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
231 RMSWSoPiH z dnia 16 kwietnia 1935 r. o organizacji i trybie postępowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu. bez statusu
230 RMS z dnia 13 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami. uchylony
229 RMS z dnia 9 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
228 RMS z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
227 UK z dnia 23 kwietnia 1935 r. bez statusu
226 RMKiSW z dnia 6 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej. bez statusu
225 RMS z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
224 RMS z dnia 5 kwietnia 1935 r. o opłacie za nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych. bez statusu
223 RPR z dnia 18 kwietnia 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei Sierpc-Brodnica i Sierpc-Toruń. bez statusu
222 RPR z dnia 20 marca 1935 r. o ochronie kabli podmorskich. uchylony
221 RMSwpzMSWoRiRR z dnia 13 kwietnia 1935 r. o ustalaniu stopy procentowej pożyczek budowlanych. uchylony
220 RRM z dnia 6 grudnia 1935 r. o stosunku władz wojskowych do miejscowych cywilnych władz rządowych oraz samorządowych w obszarach warownych i rejonach umocnionych. bez statusu
219 RRM z dnia 6 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu ograniczeń w obszarze warownym Wilno. bez statusu
218 Or z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r. bez statusu
217 KmPaWBowuriikddptshpwWd1k1r z dnia obowiązujący
216 U z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
215 U z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
214 U z dnia 2 marca 1935 r. o poborze rekruta w 1935 r. bez statusu
213 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
212 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
211 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
210 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. akt jednorazowy
209 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej. bez statusu
208 OMSZ z dnia 14 marca 1935 r. o sprostowaniu błędów w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej między Polską a Austrją bez statusu
207 RMS z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
206 RMSW z dnia 27 marca 1935 r. w sprawie przekazania niektórych obowiązków wójtów powiatowym władzom administracji ogólnej. bez statusu
205 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu, dotyczącego przyjęcia postanowień specjalnych dla przewozu towarów, wysyłanych kolejami żelaznemi za listem przewozowym na zlecenie, podpisanego w Rzymie dnia 31 marca 1934 r. akt jednorazowy
204 U z dnia 26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
203 U z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego. uchylony
202 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
201 U z dnia 22 marca 1935 r. o majątkach, pozostałych po b. ziemstwach i innych b. zrzeszeniach publiczno-prawnych. bez statusu
200 U z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych. bez statusu
199 U z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie. uchylony
198 U z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu. uchylony
197 RMS z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy bez statusu
196 RMS z dnia 3 kwietnia 1935 r. o oznaczeniu instytucyj kredytu długoterminowego, uprawnionych do dokonywania konwersji. bez statusu
195 RRM z dnia 11 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
194 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
193 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
192 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacyj zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r. akt jednorazowy
191 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego wraz z załącznikiem w Warszawie dnia 11 października 1934 r. akt jednorazowy
190 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r. akt jednorazowy
189 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad akt jednorazowy
188 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i osiedleńczego między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Abisynji, podpisanego w Paryżu dnia 26 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
187 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej akt jednorazowy
186 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Hiszpanją akt jednorazowy
185 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką akt jednorazowy
184 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
183 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. akt jednorazowy
182 U z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
181 U z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
180 U z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1933/34. bez statusu
179 U z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1932/33. bez statusu
178 U z dnia 26 marca 1935 r. o uwolnieniu od odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa podatkowe. bez statusu
177 U z dnia 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym. wygaśnięcie aktu
176 U z dnia 22 marca 1935 r. o zmianie ustawy bez statusu
175 RMPiH z dnia 27 marca 1935 r. o wyjęciu niektórych rodzajów statków morskich z pod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie statków. uchylony
174 RMS z dnia 9 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
173 RMS z dnia 8 kwietnia 1935 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
172 RMS z dnia 12 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notarjuszy na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6% Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od darowizn. uchylony
171 U z dnia 26 marca 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei: Mława-Ostrołęka, Ziegrz-Wyszków i Nowojelnia-Nowogródek. bez statusu
170 U z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego. uchylony
169 U z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
168 RMS z dnia 1 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia tegoż Ministra uchylony
167 RMS z dnia 26 marca 1935 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej o mocy 55 promili. bez statusu
166 RMRiRR z dnia 25 marca 1935 r. o ustaleniu wzoru i zasadniczych warunków umowy o dzierżawę obwodu rybackiego. bez statusu
165 RMRiRR z dnia 25 marca 1935 r. o ogłaszaniu orzeczeń o tworzeniu i zmianach obwodów rybackich. bez statusu
164 U z dnia 18 marca 1935 r. o wykonywaniu przewozu osób kolejami użytku prywatnego. uchylony
163 U z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
162 U z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
161 U z dnia 2 marca 1935 r. o zmianie ustawy bez statusu
160 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego, dotyczącego stosunków handlowych między Polską a Finlandją, podpisanego wraz z aneksami A i B, oraz protokółem podpisania w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. akt jednorazowy
159 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-sowieckiego akt jednorazowy
158 Or z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
157 Or z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwję umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
156 RMS z dnia 31 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
155 RMS z dnia 30 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych, podatków pośrednich i podatku gruntowego oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn. bez statusu
154 RMS z dnia 29 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej. bez statusu
153 RMOS z dnia 27 marca 1935 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni. bez statusu
152 RMOS z dnia 26 marca 1935 r. o wykonywaniu przez Fundusz Pracy pośrednictwa pracy. bez statusu
151 U z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego. uchylony
150 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. w sprawie zmiany pierwotnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją akt jednorazowy
149 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not akt jednorazowy
148 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. akt jednorazowy
147 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Danją akt jednorazowy
146 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r. akt jednorazowy
145 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
144 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokółem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
143 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. akt jednorazowy
142 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. akt jednorazowy
141 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. akt jednorazowy
140 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji. akt jednorazowy
139 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. akt jednorazowy
138 Or z dnia 22 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
137 RMWRiOP z dnia 26 marca 1935 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. bez statusu
136 RMWRiOP z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
135 RMS z dnia 28 marca 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
134 RMS z dnia 27 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
133 RMRiRRSSiSW z dnia 22 marca 1935 r. o organizacji Centralnego Biura i wojewódzkich biur do spraw finansowo-rolnych. bez statusu
132 RPRM z dnia 26 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu. bez statusu
131 U z dnia 26 marca 1935 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
130 U z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów. uchylony
129 U z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych. akt posiada tekst jednolity
128 U z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie ustawy uchylony
127 U z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn. uchylony
126 U z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
125 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
124 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu taryfowego pomiędzy Polską a Holandją, podpisanego wraz z listami zniżek celnych A i B i protokółem podpisania w Hadze dnia 11 grudnia 1933 r. akt jednorazowy
123 U z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not akt jednorazowy
122 U z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej. bez statusu
121 Us z dnia 24 marca 1935 r. na okres od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r. bez statusu
120 RMRiRR z dnia 16 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
119 RMPiT z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
118 RMS z dnia 26 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
117 RMS z dnia 25 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. bez statusu
116 RMS z dnia 18 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
115 Or z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
114 Or z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
113 Or z dnia 20 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
112 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Ekwadoru do konwencji międzynarodowej bez statusu
111 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do traktatu bez statusu
110 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Albanji do konwencji międzynarodowej bez statusu
109 RMSoS z dnia 22 marca 1935 r. o ujednostajnieniu okresów umorzenia i innych warunków wierzytelności długoterminowych i listów zastawnych instytucyj kredytu długoterminowego oraz o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od wierzytelności tych instytucyj. bez statusu
108 RMS z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Lublinie. bez statusu
107 RMRiRR z dnia 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. bez statusu
106 RMSW z dnia 13 marca 1935 r. o odjęciu uprawnień organom samorządu terytorjalnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego i podziale tych uprawnień pomiędzy władze administracji ogólnej a wydziały powiatowe w powiatach: brzezińskim, łęczyckim, łódzkim, sieradzkim, w województwie łódzkiem. bez statusu
105 U z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
104 RMPiT z dnia 13 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych. uchylony
103 RMPiH z dnia 13 marca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu, VI Targom Katowickim i Wystawie Elektrotechnicznej w Bydgoszczy. uznany za uchylony
102 RMSW z dnia 7 marca 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niezaliczone w poczet miast osiedle Traby w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem. bez statusu
101 RMS z dnia 13 marca 1935 r. o ulgach dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów i pisarzy hipotecznych. bez statusu
100 RMS z dnia 6 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uchylony
99 U z dnia 31 stycznia 1935 r. o oznaczaniu wagi na ładunkach przewożonych na statkach. uchylony
98 OMPiH z dnia 25 lutego 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy elektrycznej bez statusu
97 Kmookp z dnia obowiązujący
96 Or z dnia 26 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do konwencji bez statusu
95 RMS z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
94 RRM z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
93 RRM z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
92 RMPiH z dnia 23 lutego 1935 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
91 RMK z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
90 RMK z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
89 RMS z dnia 6 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
88 RMS z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku. bez statusu
87 OMOS z dnia 17 października 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej bez statusu
86 RMS z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
85 RMPiH z dnia 20 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
84 RMPiH z dnia 20 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia uchylony
83 RMS z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie. bez statusu
82 RMS z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
81 RMS z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
80 RMS z dnia 25 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
79 RMS z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia uchylony
78 Or z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
77 KmPaAdozwpppwBd1m1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). obowiązujący
76 Or z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji bez statusu
75 KoupwpwGd2w1r(zzu z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
74 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu bez statusu
73 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji do traktatu bez statusu
72 Or z dnia 5 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zejandji do międzynarodowej konwencji bez statusu
71 RMS z dnia 21 lutego 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
70 RMS z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
69 RMOS z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
68 OMSZ z dnia 11 stycznia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją. bez statusu
67 RMS z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko pośrednikom ubezpieczeniowym. bez statusu
66 RMS z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
65 RMS z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r. bez statusu
64 Or z dnia 4 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu kolonij, protektoratów i innych terytorjów brytyjskich do konwencji bez statusu
63 Or z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Południowej Rodezji do konwencji bez statusu
62 Or z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonji do konwencji związkowej paryskiej bez statusu
61 Or z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji bez statusu
60 RMS z dnia 12 lutego 1935 r. o utworzeniu Sądu Grodzkiego w Janowie w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku. bez statusu
59 RMS z dnia 9 lutego 1935 r. w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym. bez statusu
58 RMS z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów. bez statusu
57 Or z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu bez statusu
56 UmPaWBdtkiippwWd2p1r(zzu z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
55 U z dnia 31 stycznia 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m. st. Warszawy praw papierów pupilarnych. bez statusu
54 RMSW z dnia 9 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o uzbrojeniu organów ochrony kolei. bez statusu
53 RMS z dnia 31 stycznia 1935 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
52 RRM z dnia 6 lutego 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
51 RRM z dnia 6 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
50 RMS z dnia 5 lutego 1935 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań dla wymiaru podatku dochodowego na rok 1935 przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte), prowadzące księgi handlowe lub gospodarcze oraz terminu płatności przedpłaty. bez statusu
49 RRM z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936. bez statusu
48 RRM z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
47 Or z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
46 Or z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
45 Or z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
44 RMSW z dnia 31 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gąsawa i Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
43 RMS z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże. bez statusu
42 RMS z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r. bez statusu
41 Or z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
40 Or z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie przystąpienia Republiki Honduras do międzynarodowej konwencji bez statusu
39 RMS z dnia 30 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zawieszania przez urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich egzekucyj, prowadzonych przez instytucje kredytowe. bez statusu
38 RMSoMOSwpzMS z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. bez statusu
37 RMSiMOS z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego. bez statusu
36 RMSMOSMPiHoMSW z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. bez statusu
35 RMSW z dnia 14 stycznia 1935 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych. bez statusu
34 Or z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
33 MktwzrttriozpwMwd9g1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
32 RMOSiMS z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem bez statusu
31 OMOS z dnia 11 września 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
30 UzmRPaWMGwpoippwdp z dnia wygaśnięcie aktu
29 Or z dnia 28 listopada 1934 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r. bez statusu
28 RMS z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdyni. bez statusu
27 RMSW z dnia 14 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Września-Południe i Września-Północ w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
26 RMSwpzMRiRR z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r. bez statusu
25 RMS z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1935 r. bez statusu
24 RMSwpzMOSSWiS z dnia 10 stycznia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości bez statusu
23 RMOS z dnia 14 stycznia 1935 r. o zakresie nadzoru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nad ubezpieczalniami społecznemi i o likwidacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. bez statusu
22 RMRiRR z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
21 RMRiRRoS z dnia 10 stycznia 1935 r. o wykonywaniu nadzoru nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
20 RMS z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 RMS z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RMS z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Mennicy Państwowej. bez statusu
17 U z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35. bez statusu
16 U z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
15 Or z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
14 Or z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
13 Or z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do konwencji bez statusu
12 Or z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. bez statusu
11 KhmPaApwWd1p1r(zzu z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
10 Or z dnia 19 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
9 Or z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
8 Or z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
7 Or z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu bez statusu
6 Or z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
5 Or z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
4 RMPiH z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniom Dozoru Kotłów. bez statusu
3 RMRiRR z dnia 24 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o obniżeniu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie ustawy bez statusu
2 RMOS z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania gmin przy wykonywaniu ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
1 RMS z dnia 18 grudnia 1934 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne. bez statusu