Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 667 667 WDU19360940667 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, z dnia 19 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 666 666 WDU19360940666 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, z dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 665 665 WDU19360940665 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 664 664 WDU19360940664 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 663 663 WDU19360940663 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1936 r. o rejestrze skazanych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 662 662 WDU19360940662 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1936 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1936 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre wykroczenia. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 661 661 WDU19360940661 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 grudnia 1936 r. w sprawie oznak stopni służbowych oraz oznak pełnienia służby policji województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 660 660 WDU19360940660 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 659 659 WDU19360940659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 658 658 WDU19360940658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 657 657 WDU19360940657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 656 656 WDU19360930656 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 grudnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 655 655 WDU19360930655 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1936 r. o wspólnym rozliczaniu utargu nafty na rynku wewnętrznym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 654 654 WDU19360930654 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznymi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 653 653 WDU19360930653 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 652 652 WDU19360930652 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 651 651 WDU19360930651 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 650 650 WDU19360930650 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie konwersji obligacyj b. austriackiego długu kolejowego zabezpieczonego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 649 649 WDU19360930649 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. o wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 648 648 WDU19360920648 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1936 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Lwowie (miejskiemu) rozpoznawania spraw karnych przeciwko nieletnim z okręgów sądów: grodzkiego we Lwowie (zamiejskiego) i grodzkiego w Winnikach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 647 647 WDU19360920647 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1936 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 646 646 WDU19360920646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 645 645 WDU19360920645 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu standaryzowanego. uchylony
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 644 644 WDU19360920644 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1936 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 643 643 WDU19360920643 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi. uchylony
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 642 642 WDU19360920642 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Tucholi, Jarosławiu, Kowlu i Dubnie. uchylony
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 641 641 WDU19360920641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 640 640 WDU19360920640 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 grudnia 1936 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 639 639 WDU19360910639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 638 638 WDU19360910638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o uznaniu muflonów za zwierzęta łowne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 637 637 WDU19360910637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 636 636 WDU19360910636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1937/38. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 635 635 WDU19360910635 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 634 634 WDU19360910634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1936 r. o zasadach podziału nadwyżki kontyngentu wewnętrznego cukru. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 633 633 WDU19360910633 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 632 632 WDU19360900632 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 listopada 1936 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie polskim załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 631 631 WDU19360900631 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 630 630 WDU19360900630 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 629 629 WDU19360900629 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, z dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 628 628 WDU19360900628 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1936 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 627 627 WDU19360900627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o izbach rozrachunkowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 626 626 WDU19360900626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 625 WDU19360900625 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 624 624 WDU19360900624 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 623 623 WDU19360900623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie niektórych postanowień protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską a Francją. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 622 622 WDU19360890622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania praktycznej umiejętności fachowej osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót. uchylony
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 621 621 WDU19360890621 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli tzw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 620 620 WDU19360890620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie okręgu Sądu Pracy w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 619 619 WDU19360890619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 618 618 WDU19360880618 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 listopada 1936 r. wydane co do §§ 25-29 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 617 617 WDU19360880617 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach i uzupełnieniach "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 616 616 WDU19360880616 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 615 615 WDU19360880615 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 614 614 WDU19360880614 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o popieraniu ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich. uchylony
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 613 613 WDU19360880613 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 612 612 WDU19360870612 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Nowogródku. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 611 611 WDU19360870611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1936 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa rówieńskiego w Korcu, województwie wołyńskim. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 610 610 WDU19360870610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 października 1936 r. o opłatach za odpisy z akt w wojskowym postępowaniu karnym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 609 609 WDU19360870609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 października 1936 r. o warunkowym zwolnieniu osób skazanych w wojskowym postępowaniu karnym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 608 608 WDU19360860608 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, z dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 607 607 WDU19360860607 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 606 606 WDU19360860606 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, z dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 605 605 WDU19360860605 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1936 r. o przystąpieniu W. M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Belgią w formie wymiany not z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 604 604 WDU19360860604 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Boliwię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, z dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 603 603 WDU19360860603 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 602 602 WDU19360860602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategorii robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach pracy państwowych i samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 601 601 WDU19360860601 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 600 600 WDU19360850600 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-estońskiego protokołu taryfowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 599 599 WDU19360850599 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Rumunii oraz stosowania w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 598 598 WDU19360850598 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, z dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 597 597 WDU19360850597 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 596 596 WDU19360850596 Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 października 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 595 595 WDU19360850595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 594 594 WDU19360850594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1936 r. o sposobie opracowania planów zabudowania. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 593 593 WDU19360850593 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 592 592 WDU19360840592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie do wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Płocku. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 591 WDU19360840591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 590 590 WDU19360840590 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uchylony
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 589 589 WDU19360840589 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 588 588 WDU19360840588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 587 587 WDU19360840587 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o sfinansowaniu robót, związanych z obwałowaniem Wisły na odcinku Oświęcim - Sandomierz. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 586 586 WDU19360840586 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich. uchylony
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 585 585 WDU19360840585 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o formie umów dotyczących praw wydobywania minerałów żywicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 584 584 WDU19360840584 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o ulgach w spłacie niektórych zobowiązań gmin wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 583 583 WDU19360840583 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 582 582 WDU19360840582 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o Polskim Instytucie Rozrachunkowym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 581 581 WDU19360840581 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. - Prawo karne skarbowe. uchylony
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 580 580 WDU19360830580 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Danię i Luksemburg dokumentów ratyfikacyjnych oraz przystąpienia szeregu kolonii, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 579 579 WDU19360830579 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 578 578 WDU19360830578 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 577 577 WDU19360830577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1936 r. o wyłączeniu niektórych zakładów mleczarskich spod działania ustawy o mleczarstwie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 576 576 WDU19360830576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 575 575 WDU19360830575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 574 574 WDU19360830574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla miast na osiedle wiejskie Mościce w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 573 573 WDU19360830573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1936 r. o zasięganiu opinii w sprawach odpowiedzialności osób, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i do sporządzania projektów tych robót. uchylony
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 572 572 WDU19360830572 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 571 571 WDU19360820571 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Turcji do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 570 570 WDU19360820570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 569 569 WDU19360820569 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę. uchylony
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 568 568 WDU19360820568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 567 567 WDU19360810567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 566 566 WDU19360810566 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, z dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 565 565 WDU19360810565 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 564 564 WDU19360810564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1936 r. w sprawie stanowiska notariuszy w Płocku i Mławie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 563 563 WDU19360810563 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. o utworzeniu w Białymstoku urzędu celnego kolejowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 562 562 WDU19360810562 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 561 561 WDU19360810561 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach stemplowych, wiążących się z rejestrem kartelowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 560 560 WDU19360810560 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 559 559 WDU19360810559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1936 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 558 558 WDU19360810558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 października 1936 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 557 557 WDU19360810557 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 września 1936 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 1 pkt 2 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 556 556 WDU19360810556 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 września 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 555 555 WDU19360800555 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 554 554 WDU19360800554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Grójcu i Górze-Kalwarii w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 553 553 WDU19360800553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1936 r. o utworzeniu okręgowego wydziału hipotecznego przy wydziale zamiejscowym płockiego sądu okręgowego w Mławie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 79 poz. 552 552 WDU19360790552 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 79 poz. 551 551 WDU19360790551 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 550 550 WDU19360780550 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, z dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 549 549 WDU19360780549 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego sygnałów morskich z dnia 23 października 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 548 548 WDU19360780548 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o radiofonicznych urządzeniach odbiorczych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 547 547 WDU19360780547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 546 546 WDU19360780546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla gmin miejskich na osadę Miedzna w powiecie węgrowskim, województwie lubelskim. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 545 545 WDU19360780545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1936 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 544 544 WDU19360770544 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 543 543 WDU19360770543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 542 542 WDU19360770542 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 września 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 541 541 WDU19360770541 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 540 540 WDU19360770540 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 539 539 WDU19360770539 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 538 538 WDU19360760538 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów wojskowych oraz kodeks wojskowego postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 537 537 WDU19360760537 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Kodeks wojskowego postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 536 536 WDU19360760536 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 535 535 WDU19360750535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia warunków wywozu drogą morską spirytusu i napojów wyrobionych ze spirytusu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 534 534 WDU19360750534 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. w sprawie deponowania w Banku Polskim sum przeznaczonych na wypłatę odsetek i kapitału z tytułu zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa, banków państwowych, przedsiębiorstw i funduszów państwowych oraz związków samorządu terytorialnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 533 533 WDU19360750533 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 532 532 WDU19360750532 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o Państwowym Instytucie Kultury Wsi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 531 531 WDU19360750531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 530 530 WDU19360740530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1936 r. o ochronie jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 529 529 WDU19360740529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1936 r. o utworzeniu gminy Piski w powiecie ostrołęckim, województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 528 528 WDU19360740528 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 527 527 WDU19360740527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 526 526 WDU19360740526 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 525 525 WDU19360740525 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o odroczeniu eksmisyj z lokali handlowych i przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 524 524 WDU19360730524 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 523 523 WDU19360730523 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 522 522 WDU19360730522 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustaleniu dalszego zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 521 521 WDU19360730521 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o badaniu stanu zdrowia osób, zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 520 520 WDU19360720520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 519 519 WDU19360720519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 518 518 WDU19360720518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 517 517 WDU19360720517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 516 516 WDU19360720516 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 515 515 WDU19360720515 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży. uchylony
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 514 514 WDU19360710514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 513 513 WDU19360710513 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ważeniu bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec sprzedawanych na targowiskach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 512 512 WDU19360710512 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu półwyspu helskiego za rejon umocniony. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 511 511 WDU19360700511 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 510 510 WDU19360700510 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. oraz przystąpienia Jemenu do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 509 509 WDU19360700509 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 508 508 WDU19360700508 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1936 r. o ustaleniu liczby notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 507 507 WDU19360700507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczania ścieków. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 506 506 WDU19360700506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 505 505 WDU19360700505 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o warunkach obrotu mięsem, pochodzącym z uboju rytualnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 504 504 WDU19360700504 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o sposobach i warunkach uboju rytualnego zwierząt gospodarskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 503 503 WDU19360700503 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uboju zwierząt gospodarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 502 502 WDU19360700502 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 501 501 WDU19360700501 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1934 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o wysokości tych składek, wydanego w zakresie §§ 2, 3, 5, 11, 13 i 22 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 500 500 WDU19360700500 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. o ograniczeniu urzędników i żołnierzy w obejmowaniu stanowisk w niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 499 499 WDU19360690499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1936 r. o organizacji Policji Państwowej m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 498 498 WDU19360690498 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statutach: Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego oraz Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 497 497 WDU19360690497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 496 496 WDU19360690496 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 495 495 WDU19360680495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komunalnym funduszu pożyczkowo-zapomogowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 494 494 WDU19360680494 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1936 r. o warunkach wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 493 493 WDU19360680493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 492 492 WDU19360680492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 491 491 WDU19360680491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 490 490 WDU19360670490 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 489 489 WDU19360670489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. i z dnia 11 kwietnia 1930 r. dotyczących wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 488 488 WDU19360670488 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 sierpnia 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 487 487 WDU19360660487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 486 486 WDU19360660486 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w porozumieniu celnym między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartym w formie wymiany not dnia 3 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 485 485 WDU19360660485 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Japonię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi z dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 484 484 WDU19360660484 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 483 483 WDU19360660483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 sierpnia 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie w czasie od 23 sierpnia do 11 października 1936 r. włącznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 482 482 WDU19360660482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją oraz układu płatniczego między Polską a Francją, podpisanych w Paryżu dnia 18 lipca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 481 481 WDU19360650481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 480 480 WDU19360650480 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 479 479 WDU19360650479 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zniesieniu stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 478 478 WDU19360650478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Opatowie i Ostrowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 477 477 WDU19360650477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów zakładów wychowawczych i poprawczych dla przestępców nieletnich do kategorii niższych funkcjonariuszów państwowych oraz o ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 476 476 WDU19360650476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 475 475 WDU19360650475 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Komunikacji do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 474 474 WDU19360650474 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Opieki Społecznej do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 473 473 WDU19360650473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 472 472 WDU19360650472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Rady Ministrów o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach do kategorii funkcjonariuszów niższych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 471 471 WDU19360640471 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, z dnia 14 grudnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 470 470 WDU19360640470 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na Nigerię i Sierra Leone konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 469 469 WDU19360640469 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 468 468 WDU19360640468 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji z dnia 16 kwietnia 1934 r. między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków handlowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 467 467 WDU19360640467 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z dnia 26 listopada 1923 r., na Kolonię i Protektorat Kenya. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 466 466 WDU19360640466 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, z dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 465 465 WDU19360640465 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie stosowania do Palestyny konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 464 464 WDU19360640464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 463 463 WDU19360640463 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1936 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 462 462 WDU19360640462 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Opieki Społecznej w sprawie targowisk. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 461 461 WDU19360630461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy o paszportach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 460 460 WDU19360630460 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 459 459 WDU19360630459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 458 458 WDU19360630458 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 457 457 WDU19360630457 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 456 456 WDU19360630456 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 455 455 WDU19360620455 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 454 454 WDU19360620454 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 453 453 WDU19360620453 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 452 452 WDU19360610452 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 451 451 WDU19360610451 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 450 450 WDU19360610450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 449 449 WDU19360610449 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uznaniu pewnych ras i typów koni za nieodpowiednie pod względem hodowlanym dla niektórych obszarów Państwa. uchylony
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 448 448 WDU19360610448 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 447 447 WDU19360610447 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 446 446 WDU19360610446 Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 445 445 WDU19360600445 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 444 444 WDU19360600444 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 443 443 WDU19360600443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 442 442 WDU19360600442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 441 441 WDU19360600441 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie przedsiębiorstw zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 440 440 WDU19360600440 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych z dnia 21 grudnia 1904 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 439 439 WDU19360600439 Konwencja w sprawie okrętów szpitalnych, podpisana w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.). obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 438 438 WDU19360590438 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 437 437 WDU19360590437 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla członków sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 436 436 WDU19360590436 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1936 r. o zmianie Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 435 435 WDU19360590435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 434 434 WDU19360590434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 433 433 WDU19360580433 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie wykonania art. 63 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 432 432 WDU19360580432 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1936 r. o obniżeniu stawki podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 431 431 WDU19360580431 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1936 r. o obniżeniu stawek podatku spożywczego od napojów winnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 430 430 WDU19360580430 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1936 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 429 429 WDU19360580429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie norm należności za mieszkania w naturze, służbowe i reprezentacyjne, zajmowane przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza granicami Państwa oraz na obszarze W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 428 428 WDU19360580428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o obniżeniu dodatku drogowego do państwowego podatku od olejów mineralnych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 427 427 WDU19360580427 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 426 426 WDU19360580426 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia polsko-gdańskiego w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej, podpisanego w Zoppotach dnia 9 czerwca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 425 425 WDU19360570425 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 424 424 WDU19360570424 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia Islandji do międzynarodowej konwencji dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 423 423 WDU19360570423 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych z dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 422 422 WDU19360570422 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 421 421 WDU19360570421 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 420 420 WDU19360570420 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 419 419 WDU19360570419 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi. uchylony
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 418 418 WDU19360570418 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 417 417 WDU19360570417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o komisjach dyscyplinarnych przeciwko pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 416 416 WDU19360570416 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji taryfowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandji, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 415 415 WDU19360570415 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 414 414 WDU19360570414 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 413 413 WDU19360570413 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 412 412 WDU19360570412 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. układu dodatkowego do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 411 411 WDU19360570411 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1932 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 410 410 WDU19360560410 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o związkach komunalnych kas oszczędności. uchylony
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 409 409 WDU19360560409 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi. uchylony
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 408 408 WDU19360560408 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 407 407 WDU19360560407 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 406 406 WDU19360560406 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zalesianiu niektórych nieużytków. uchylony
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 405 405 WDU19360560405 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 404 404 WDU19360560404 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach. uchylony
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 403 403 WDU19360560403 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o Trybunale Stanu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 402 402 WDU19360550402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 401 401 WDU19360550401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lipca 1936 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 400 400 WDU19360550400 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 399 399 WDU19360550399 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. uchylony
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 398 398 WDU19360550398 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o monopolu loteryjnym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 397 397 WDU19360550397 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 396 396 WDU19360550396 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 395 395 WDU19360550395 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/37. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 394 394 WDU19360540394 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 393 393 WDU19360540393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 392 392 WDU19360540392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 391 391 WDU19360540391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o przekształceniu sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 390 390 WDU19360530390 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 lipca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 389 389 WDU19360530389 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 388 388 WDU19360530388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 387 387 WDU19360530387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla spółdzielni rolniczych i ich central. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 386 386 WDU19360530386 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu Taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 385 385 WDU19360530385 Protokół taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisany w Warszawie dnia 27 marca 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 384 384 WDU19360520384 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 383 383 WDU19360520383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 382 382 WDU19360520382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie powoływania sędziów handlowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 381 381 WDU19360520381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucyj kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związków samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 380 380 WDU19360520380 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 czerwca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 379 379 WDU19360520379 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 5 września do 15 września 1936 r. włącznie, oraz Wystawie p. n. "Nasze Lasy i Ochrona Przyrody" we Lwowie w czasie od 5 września do 1 października 1936 r. włącznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 378 378 WDU19360520378 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1936 r. w sprawie utworzenia komisyj egzaminacyjnych mistrzowskich przy szkołach mistrzów (majstrów) rzemiosł budowlanych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 377 377 WDU19360520377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie sposobu wymiaru i poboru świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 376 376 WDU19360520376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 375 375 WDU19360520375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 18 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 374 374 WDU19360520374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 8 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 373 373 WDU19360520373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 372 372 WDU19360520372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i gmin okolicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 371 371 WDU19360520371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o statystyce produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 370 370 WDU19360520370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 369 369 WDU19360520369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 368 368 WDU19360520368 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1936 r. o ustanowieniu Inspektora Obrony Powietrznej Państwa. uchylony
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 367 367 WDU19360510367 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, telegrafach i telefonach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. uchylony
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 366 366 WDU19360510366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu specjalnych ograniczeń obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 365 365 WDU19360510365 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1936 r. o czasowem obniżeniu składek, uiszczanych przez pracodawców rolnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 364 364 WDU19360510364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 363 363 WDU19360510363 Ustawa z dnia 2 lipca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 362 362 WDU19360500362 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczącego wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 361 361 WDU19360500361 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego z dnia 20 września 1935 r. do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 360 360 WDU19360500360 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecznej, Skarbu i Komunikacji, o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 359 359 WDU19360500359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1936 r. o ustaniu mocy obowiązującej dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 358 358 WDU19360490358 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli. uchylony
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 357 357 WDU19360490357 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 356 356 WDU19360490356 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1936 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 355 355 WDU19360490355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 354 354 WDU19360490354 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 353 353 WDU19360480353 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre terytorja brytyjskie konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 352 352 WDU19360480352 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Papuazję, wyspę Norfolk i terytorjum mandatowe Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 351 351 WDU19360480351 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 350 350 WDU19360480350 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi z dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 349 349 WDU19360480349 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1936 r. w sprawie pisania podań przez delegatów powiatowych wojewódzkich biur finansowo-rolnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 348 348 WDU19360480348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 347 347 WDU19360480347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki. uchylony
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 346 346 WDU19360470346 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 345 345 WDU19360470345 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 344 344 WDU19360470344 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 343 343 WDU19360470343 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, pozostających pod zarządem Administracji Lasów Państwowych, a objętych planem urządzenia gospodarstwa leśnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 342 342 WDU19360470342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, stanowiących własność Państwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 341 341 WDU19360470341 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę i inne państwa protokółu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 340 340 WDU19360470340 Protokół międzynarodowy, podpisany w Genewie dnia 14 września 1929 r., dotyczący rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 339 339 WDU19360460339 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 338 338 WDU19360460338 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 337 337 WDU19360460337 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie wykonania art. 5 ust. (1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 336 336 WDU19360450336 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 335 335 WDU19360450335 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 334 334 WDU19360450334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1936 r. o stroju urzędowym komorników sądowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 333 333 WDU19360450333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1936 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 332 332 WDU19360450332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 331 331 WDU19360450331 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1936 r. o zmianie regulaminu wyborczego do rad miejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 330 330 WDU19360440330 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie wypowiedzenia przez Finlandję międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości z dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 329 329 WDU19360440329 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu, dnia 9 grudnia 1924 roku. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 328 328 WDU19360440328 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 327 327 WDU19360440327 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. o zakładach kąpielowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 326 326 WDU19360440326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na świeże jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy oraz na karpie żywe. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 325 325 WDU19360440325 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 324 324 WDU19360430324 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie przystąpienia Chili do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, z dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 323 323 WDU19360430323 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 322 322 WDU19360430322 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 321 321 WDU19360430321 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 maja 1936 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag z podziałkami, wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 320 320 WDU19360430320 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. dodatkowego traktatu Ekstradycyjnego do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 319 319 WDU19360430319 Dodatkowy traktat ekstradycyjny podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 318 318 WDU19360430318 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanej w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 317 317 WDU19360430317 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisana w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 316 316 WDU19360420316 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez W. Brytanję, Meksyk i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r., rozciągnięcia tej konwencji na niektóre terytorja brytyjskie oraz przystąpienia Południowej Rodezji do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 315 315 WDU19360420315 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 314 314 WDU19360420314 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 313 313 WDU19360420313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 312 312 WDU19360420312 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1936 r. o używaniu rowerów na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 311 311 WDU19360420311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Małopolskim Funduszu Przemysłowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 310 310 WDU19360420310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o emisji II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 309 309 WDU19360420309 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 308 308 WDU19360420308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1936 r. o pasaniu inwentarza i zbieraniu ściółki w lasach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 307 307 WDU19360420307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 306 306 WDU19360410306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 305 305 WDU19360410305 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1936 r. w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 304 304 WDU19360410304 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1936 r. o ustaleniu planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 303 303 WDU19360410303 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 maja 1936 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 302 302 WDU19360400302 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 30 grudnia 1922 r. w przedmiocie sadzenia i utrzymywania drzew przydrożnych na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 301 301 WDU19360400301 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 300 300 WDU19360400300 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1936 r. o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 299 299 WDU19360390299 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 298 298 WDU19360390298 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 297 297 WDU19360390297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów. uchylony
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 296 296 WDU19360390296 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1936 r. o obowiązku zgłoszenia i zaofiarowania do skupu należności za sprzedane zagranicę towary. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 295 295 WDU19360390295 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 294 294 WDU19360390294 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 293 293 WDU19360390293 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 292 292 WDU19360380292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 291 291 WDU19360380291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie, w Łucku i Stanisławowie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 290 290 WDU19360380290 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1936 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 289 289 WDU19360380289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r. o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskuteczniania potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 288 288 WDU19360380288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 287 287 WDU19360380287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 286 286 WDU19360380286 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 285 285 WDU19360370285 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 284 284 WDU19360370284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1936 r. o odjęciu uprawnień organom samorządu terytorjalnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego i podziale tych uprawnień pomiędzy władze administracji ogólnej a wydziały powiatowe w powiatach: warszawskim, błońskim, mińsko-mazowieckim, grójeckim, sochaczewskim, pułtuskim i radzymińskim. uchylony
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283 283 WDU19360370283 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282 282 WDU19360370282 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 281 281 WDU19360360281 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu. uchylony
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 280 280 WDU19360360280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zakazu przywozu towarów. uchylony
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 279 279 WDU19360360279 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnem Miastem Gdańskiem. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 278 278 WDU19360360278 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 277 277 WDU19360350277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1936 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 276 276 WDU19360350276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 275 275 WDU19360350275 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 15 kwietnia 1936 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1936. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 274 274 WDU19360350274 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 273 273 WDU19360350273 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisana w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.). bez statusu
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 272 272 WDU19360350272 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie. uchylony
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 271 271 WDU19360340271 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odznaczeniach cudzoziemskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 270 270 WDU19360340270 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 269 269 WDU19360340269 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 268 268 WDU19360340268 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 267 267 WDU19360340267 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. uchylony
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 266 266 WDU19360340266 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 265 265 WDU19360340265 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1936 r. o sporządzaniu i ustalaniu budżetów izb rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 264 264 WDU19360340264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 263 263 WDU19360340263 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 262 262 WDU19360340262 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 261 261 WDU19360340261 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odznaczeniach cudzoziemskich. uchylony
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 260 260 WDU19360330260 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 259 259 WDU19360330259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 258 258 WDU19360330258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 257 257 WDU19360330257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie wkładów oszczędnościowych i kwot czekowych, przejętych z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 256 256 WDU19360330256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o likwidacji zastępstwa prawnego Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu przez Prokuratorję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 255 255 WDU19360330255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o świadczeniach w naturze, podlegających specjalnemu podatkowi od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 254 254 WDU19360330254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie statystyki cen. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 253 253 WDU19360320253 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 252 252 WDU19360320252 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 251 251 WDU19360320251 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, z dnia 24 września 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 250 250 WDU19360320250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi. uchylony
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 249 249 WDU19360320249 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi. uchylony
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 248 248 WDU19360310248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1936 r. o przesunięciu terminu płatności I raty podatku od lokali za rok 1936. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 247 247 WDU19360310247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Lwowie, Krakowie i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 246 246 WDU19360310246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Grudziądza do Torunia. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 245 245 WDU19360310245 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 244 244 WDU19360310244 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny. uchylony
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 243 243 WDU19360300243 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 242 242 WDU19360300242 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 241 241 WDU19360300241 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 240 240 WDU19360300240 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 239 239 WDU19360290239 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 238 238 WDU19360290238 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień konwencji taryfowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandji, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 237 237 WDU19360290237 Ustawa z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach. uchylony
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 236 236 WDU19360290236 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie przerachowania wkładek, złożonych we wspólnych kasach sierocych w okręgu sądu okręgowego w Cieszynie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 235 235 WDU19360290235 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uchyleniu ustawy z dnia 11 marca 1850 r., dotyczącej zobowiązania gmin do odszkodowania straty, powstałej przy zbiegowiskach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 234 234 WDU19360290234 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 233 233 WDU19360280233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 232 232 WDU19360280232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 231 231 WDU19360280231 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 230 230 WDU19360280230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 229 229 WDU19360280229 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 r. o pielęgniarstwie. uchylony
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 228 228 WDU19360280228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 227 227 WDU19360280227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności miasta Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 226 226 WDU19360280226 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 225 225 WDU19360280225 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 224 224 WDU19360280224 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 223 223 WDU19360280223 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o likwidacji Tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 222 222 WDU19360280222 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 221 221 WDU19360280221 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o użyciu broni przez wartowników cywilnych, będących pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 220 220 WDU19360280220 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wywłaszczaniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 219 219 WDU19360280219 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 218 218 WDU19360280218 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zamianie nieruchomości państwowej (Ambasada R. P. w Paryżu). bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 217 217 WDU19360280217 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 216 216 WDU19360280216 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. o przejęciu przez Skarb Państwa niektórych zobowiązań finansowych m. Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 27 poz. 215 215 WDU19360270215 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 27 poz. 214 214 WDU19360270214 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. o dodatkowych kredytach na 1934/35 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 213 213 WDU19360260213 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 października 1935 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212 212 WDU19360260212 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 211 211 WDU19360260211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 210 210 WDU19360260210 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 209 209 WDU19360260209 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 208 208 WDU19360260208 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o finansowaniu państwowych inwestycyj wodnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 207 207 WDU19360250207 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 stycznia 1936 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 206 206 WDU19360250206 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 stycznia 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w protokóle taryfowym między Polską a Finlandją z dnia 30 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 205 205 WDU19360250205 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 204 204 WDU19360250204 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 203 203 WDU19360250203 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 202 202 WDU19360240202 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy i protokółu z dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 201 201 WDU19360240201 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 200 200 WDU19360240200 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Egipt i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 199 199 WDU19360240199 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 198 198 WDU19360240198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 197 197 WDU19360240197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 196 196 WDU19360240196 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195 195 WDU19360240195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 194 194 WDU19360240194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. o wypuszczeniu I serji 4% państwowej renty złotej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 193 193 WDU19360240193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 192 192 WDU19360230192 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1936 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre wykroczenia. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 191 191 WDU19360230191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic gmin wiejskich Nakły, Rzekuń, Troszyn, Piski, Czerwin, Goworowo i Szczawin w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 190 190 WDU19360230190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic miasta Ostrołęki w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 189 189 WDU19360230189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1936 r. o zmianie granic obwodów okręgów urzędowych w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 188 188 WDU19360230188 Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o przedłużeniu okresu urzędowania tymczasowych organów ustrojowych gminy m. st. Warszawy. uchylony
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 187 187 WDU19360230187 Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku do wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 186 186 WDU19360230186 Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 185 185 WDU19360230185 Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1936 r. na okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 184 184 WDU19360220184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1936 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dziekanów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 183 183 WDU19360220183 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1936 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciw błonicy (dyfterji). uchylony
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 182 182 WDU19360220182 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 181 181 WDU19360220181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 180 180 WDU19360220180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 179 179 WDU19360220179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 178 178 WDU19360220178 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XV Międzynarodowym Targom w Poznaniu, VII Targom Katowickim i Rzemieślniczej Wystawie-Targom w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 177 177 WDU19360220177 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1936 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 176 176 WDU19360220176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem i powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 175 175 WDU19360210175 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty złotej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 174 174 WDU19360210174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skutkach prawnych konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 173 173 WDU19360210173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wojskowych o wyznaczeniu miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne. uchylony
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 172 172 WDU19360210172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. o emisji 4,5% obligacyj Banku Akceptacyjnego, spółki akcyjnej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 171 171 WDU19360210171 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 marca 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie wymiany not z dnia 3 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 170 170 WDU19360210170 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 marca 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. układu dodatkowego do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 169 169 WDU19360200169 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 168 168 WDU19360200168 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu opłaty specjalnej na cele, związane z gospodarką cukrową. uchylony
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 167 167 WDU19360200167 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1936 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1934 i 1935 rok. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 166 166 WDU19360200166 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 165 165 WDU19360200165 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1936 r. o poborze rekruta w 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 164 164 WDU19360190164 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 163 163 WDU19360190163 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 162 162 WDU19360190162 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych, powoływanych do ustalania przyrostu wartości majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 161 161 WDU19360190161 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o notowaniach cen i rejestracji umów sprzedaży zwierząt gospodarskich i mięsa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 160 160 WDU19360190160 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o powołaniu komisyj nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk. uchylony
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 159 159 WDU19360190159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Hel w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 158 158 WDU19360190158 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich. uchylony
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 157 157 WDU19360190157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. w sprawie uprawnień byłych członków austrjackiego Instytutu Zaopatrzenia, oraz uprawnień długoletnich robotników w zakładach wojskowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 156 156 WDU19360180156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 155 155 WDU19360180155 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 154 154 WDU19360180154 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 153 153 WDU19360180153 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 152 152 WDU19360170152 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 151 151 WDU19360170151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o komisjach wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 150 150 WDU19360170150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o komisjach lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 149 149 WDU19360160149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 148 148 WDU19360160148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 147 147 WDU19360160147 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1936 r. o cechach rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 146 146 WDU19360160146 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 145 145 WDU19360160145 Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 144 144 WDU19360150144 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podziale zarezerwowanej części wewnętrznego kontyngentu cukru okresu kampanijnego 1936/37 w ilości 90.000 q cukru białego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 143 143 WDU19360150143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1936 r. o przeniesieniu siedziby sędziego śledczego z Nowego Sącza do Nowego Targu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 142 142 WDU19360150142 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1936 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 141 141 WDU19360150141 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wejścia w życie porozumienia między Polską a Belgją z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 140 140 WDU19360150140 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Belgją w formie wymiany not z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 139 139 WDU19360150139 Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencyj międzynarodowych: 1) dotyczącej konosamentów i 2) dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 138 138 WDU19360150138 Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 31 października 1921 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 137 137 WDU19360150137 Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 136 136 WDU19360150136 Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 135 135 WDU19360150135 Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 14 poz. 134 134 WDU19360140134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1934 r. zawierającej "Ordynację Podatkową". bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 133 133 WDU19360130133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum Dzierżawne Kwantungu międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 132 132 WDU19360130132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 131 131 WDU19360130131 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do konwencji dotyczącej niewolnictwa z dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 130 130 WDU19360130130 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Diarb Negm Mahatta porozumienia o statystyce przyczyn zgonów z dnia 19 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 129 129 WDU19360130129 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do umowy handlowej między Polską a Wielką Brytanją, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 128 128 WDU19360130128 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i rozciągnięcia na Libję, Erytreę, Somalję i włoskie wyspy egejskie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 127 127 WDU19360130127 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o Wystawach Międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 126 126 WDU19360130126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 125 125 WDU19360130125 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 124 124 WDU19360130124 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 123 123 WDU19360130123 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, od obrotu wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 122 122 WDU19360130122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cementu. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 121 121 WDU19360130121 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek. uchylony
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 120 120 WDU19360130120 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o dodatkowej rejestracji i stemplowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 119 119 WDU19360130119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 118 118 WDU19360130118 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1936 r. o wysokości kwoty zasadniczej rent ubezpieczenia emerytalnego robotników w latach 1934, 1935 i 1936. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 117 117 WDU19360130117 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1936 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 116 116 WDU19360130116 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 lutego 1936 r. o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby, które przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem, były ubezpieczone na zasadzie księgi IV ordynacji ubezpieczeniowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 115 115 WDU19360130115 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych na niektóre miejscowości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 12 poz. 114 114 WDU19360120114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. o wypuszczeniu 4% Pożyczki Konsolidacyjnej i o warunkach konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 113 113 WDU19360110113 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 112 112 WDU19360110112 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Danję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych z dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 111 111 WDU19360110111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r. oraz w sprawie uzupełnienia do poprzednich przystąpień terytorjów brytyjskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 110 110 WDU19360110110 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 109 109 WDU19360110109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1937. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 108 108 WDU19360110108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o ustaleniu na rok 1936 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 107 107 WDU19360100107 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 106 106 WDU19360100106 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 105 105 WDU19360100105 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy z dnia 10 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 104 104 WDU19360100104 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 103 103 WDU19360100103 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej umowy najmu marynarzy z dnia 24 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 102 102 WDU19360100102 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Północnego Borneo postanowień traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 101 101 WDU19360100101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 100 100 WDU19360100100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 99 99 WDU19360100099 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1936 r. o organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 98 98 WDU19360100098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 97 97 WDU19360100097 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o obliczeniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1936 roku. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 96 96 WDU19360100096 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1936 r. o broni białej i o ograniczeniach handlu bronią. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 95 95 WDU19360090095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1936 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty w postępowaniu cywilnem, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 94 94 WDU19360090094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1936 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 93 93 WDU19360090093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 92 92 WDU19360090092 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie wyłączenia gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacyj lub innych gospodarstw wiejskich, objętych węzłami substytucji powierniczej lub innemi ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 91 91 WDU19360090091 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. w sprawie wnoszenia do ksiąg hipotecznych wpisów w walutach zagranicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 90 90 WDU19360090090 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1936 r. uchylony
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 89 89 WDU19360090089 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 stycznia 1936 r. o dodatkach w naturze dla nauczycieli państwowych ludowych szkół rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 88 88 WDU19360080088 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 87 87 WDU19360080087 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 86 86 WDU19360080086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. o opłacie stemplowej od obrotu papierów wartościowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 85 85 WDU19360080085 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84 84 WDU19360080084 Międzynarodowa konwencja sanitarna, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 83 83 WDU19360070083 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 1936 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym. uchylony
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 82 82 WDU19360070082 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1935 r. w sprawie wypowiedzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego). bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 81 81 WDU19360070081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie stroju urzędowego niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 80 80 WDU19360070080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 79 79 WDU19360070079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 78 78 WDU19360070078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie miasta Torunia na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych wraz ze znajdującemi się na nich państwowemi zabudowaniami. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 77 77 WDU19360070077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. Skarżyska-Kamiennej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 76 76 WDU19360070076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 75 75 WDU19360060075 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Chin i Argentyny do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. oraz w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum dzierżawne Kwantungu powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 74 74 WDU19360060074 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 73 73 WDU19360060073 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 72 72 WDU19360060072 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 71 71 WDU19360060071 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, z dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 70 70 WDU19360060070 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 69 69 WDU19360060069 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych z dnia 9 grudnia 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 68 68 WDU19360060068 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 67 67 WDU19360060067 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej, oraz jej ratyfikacji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 66 66 WDU19360060066 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 65 65 WDU19360060065 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 64 64 WDU19360060064 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 63 63 WDU19360060063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 62 62 WDU19360060062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą. uchylony
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 61 61 WDU19360060061 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 60 60 WDU19360050060 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 59 59 WDU19360050059 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 58 58 WDU19360050058 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 57 57 WDU19360050057 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 56 56 WDU19360050056 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli z dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 55 55 WDU19360050055 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 54 54 WDU19360050054 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 53 53 WDU19360050053 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 stycznia 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 52 52 WDU19360050052 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 51 51 WDU19360050051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 50 50 WDU19360050050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 49 49 WDU19360050049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 48 48 WDU19360050048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. o przesunięciu w roku 1936 terminu składania niektórych wykazów, przewidzianych w ordynacji podatkowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 47 47 WDU19360050047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 46 46 WDU19360050046 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o składaniu kaucji przez biura podróży. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 45 45 WDU19360050045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o przekazaniu Towarzystwu Budowy Publicznych Szkół Powszechnych czynności, związanych z zarządem b. Funduszu Szkolnego Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 44 44 WDU19360050044 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 43 43 WDU19360050043 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 42 42 WDU19360050042 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 41 41 WDU19360050041 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 40 40 WDU19360050040 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji dodatkowego traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 39 39 WDU19360050039 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 38 38 WDU19360040038 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach z dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 37 37 WDU19360040037 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Unji Południowo-Afrykańskiej deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum mandatowe Południowo-Zachodniej Afryki konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 36 36 WDU19360040036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 35 35 WDU19360040035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 34 34 WDU19360040034 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o tymczasowej zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 33 33 WDU19360040033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1936/37, 1937/38 i 1938/39 dla gorzelni rolniczych oraz podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 32 32 WDU19360040032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 31 31 WDU19360040031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych dróg celnych na przejścia graniczne. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 30 30 WDU19360040030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o wyznaczaniu terminów licytacyj majątków nieruchomych w sprawach egzekucyjnych, toczących się według przepisów ustawy postępowania cywilnego z 1864 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 29 29 WDU19360040029 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 28 28 WDU19360040028 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 27 27 WDU19360040027 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 26 26 WDU19360030026 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu Ordynacji Podatkowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 25 25 WDU19360030025 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 24 24 WDU19360030024 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o czasowem obniżeniu składek za ubezpieczenie emerytalne robotników i pracowników umysłowych oraz za ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 23 23 WDU19360030023 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 22 22 WDU19360030022 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ochronie interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 21 21 WDU19360030021 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 20 20 WDU19360030020 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 19 19 WDU19360030019 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 18 18 WDU19360030018 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczem nieletnich. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 17 17 WDU19360030017 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 16 16 WDU19360030016 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przedsiębiorstwach zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 15 15 WDU19360030015 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 14 14 WDU19360030014 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 13 13 WDU19360030013 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ordynacji podatkowej. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 12 12 WDU19360030012 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 11 11 WDU19360030011 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przerachowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 10 10 WDU19360030010 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 9 9 WDU19360030009 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 8 8 WDU19360030008 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 7 7 WDU19360020007 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych, o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 6 6 WDU19360020006 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 5 5 WDU19360020005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Nasielsku i Pułtusku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 4 4 WDU19360020004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1935 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Niewachlowie w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 3 3 WDU19360020003 Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o wykonywaniu kontroli parlamentarnej nad długami Państwa. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 1 poz. 2 2 WDU19360010002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1936 nr 1 poz. 1 1 WDU19360010001 Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o amnestji. bez statusu