Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 649 649 WDU19370900649 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 648 648 WDU19370900648 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1937 r. o przystąpieniu Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 647 647 WDU19370900647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1937 r. o odjęciu na obszarze województwa pomorskiego uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 646 646 WDU19370900646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1938/39. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 645 645 WDU19370900645 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia celnego z dnia 15 grudnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 644 644 WDU19370890644 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1937 r. o zmianach w wykazach A i B do polsko-niemieckiego porozumienia z dnia 17 maja 1934 r. w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 643 643 WDU19370890643 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 642 642 WDU19370890642 Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.), (z 8 załącznikami), podpisana w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 641 641 WDU19370880641 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego protokołu dodatkowego z dnia 24 kwietnia 1934 r. do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 640 640 WDU19370880640 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 639 639 WDU19370880639 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o paczkach pocztowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 638 638 WDU19370880638 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szparagi i wino szampańskie. uchylony
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 637 637 WDU19370880637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1937 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 636 636 WDU19370880636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1937 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 635 635 WDU19370880635 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu. uchylony
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 634 634 WDU19370880634 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1937 r. o ewidencji i uiszczaniu składek przy kontynuowaniu ubezpieczenia. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 633 633 WDU19370880633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 632 632 WDU19370880632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie koncesjonowania przemysłów wyrobu i sprzedaży czteroetylku ołowiu oraz środków napędowych, zawierających czteroetylek ołowiu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 631 631 WDU19370870631 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1937 r. o przystąpieniu Finlandii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 630 630 WDU19370870630 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 629 629 WDU19370870629 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 628 628 WDU19370870628 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 627 627 WDU19370870627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 626 626 WDU19370870626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 625 625 WDU19370870625 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1937 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1936/37. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 624 624 WDU19370860624 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 1937 r. o sprostowaniu błędów w tekście traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 623 623 WDU19370860623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1936 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 622 622 WDU19370860622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1937 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dublany i Dorożów w powiecie samborskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 621 621 WDU19370860621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 620 620 WDU19370860620 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1937 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i szereg innych państw dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 619 619 WDU19370860619 Konwencja w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 618 618 WDU19370860618 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1937 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i szereg innych Państw dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 617 617 WDU19370860617 Konwencja w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 85 poz. 616 616 WDU19370850616 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 615 615 WDU19370840615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 614 614 WDU19370840614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 613 613 WDU19370840613 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji o zajmowaniu pomieszczeń na cele walki z chorobami zakaźnymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 612 612 WDU19370840612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich. uchylony
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 611 611 WDU19370840611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 610 610 WDU19370840610 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 609 609 WDU19370840609 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 608 608 WDU19370830608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Sokółce. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 607 607 WDU19370830607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowisk sędziów śledczych w Kamieniu Koszyrskim, Lidzie i Szczuczynie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 606 606 WDU19370830606 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 605 605 WDU19370830605 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie określenia istotnych cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej jako zatrudnień zarobkowych, wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 604 604 WDU19370830604 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o postępowaniu przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 603 603 WDU19370830603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o częściowej zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 602 602 WDU19370830602 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 601 601 WDU19370830601 Konwencja dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.). obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 600 600 WDU19370820600 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie sprostowania błędów w przekładzie polskim międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 599 599 WDU19370820599 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1937 r. o sprostowaniu błędu w tytule i tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1919 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 598 598 WDU19370820598 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 597 597 WDU19370820597 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 596 596 WDU19370820596 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 595 595 WDU19370820595 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Płockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 594 594 WDU19370820594 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 593 593 WDU19370820593 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kieleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 592 592 WDU19370820592 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kaliskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 591 591 WDU19370820591 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Częstochowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 590 590 WDU19370820590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 589 589 WDU19370820589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o utworzeniu funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 588 588 WDU19370810588 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu Konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1936 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 587 587 WDU19370810587 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. o ratyfikacji i wejściu w życie protokołu dodatkowego dotyczącego traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 586 586 WDU19370810586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 585 585 WDU19370810585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 584 584 WDU19370810584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1937 r. o obowiązku odbycia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 583 583 WDU19370810583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. o zakazie poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 582 582 WDU19370800582 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 581 581 WDU19370800581 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Australii, Papuazji i wyspy Norfolk do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 580 580 WDU19370800580 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-bułgarskim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 579 579 WDU19370800579 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi. uchylony
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 578 578 WDU19370800578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 577 577 WDU19370800577 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 576 576 WDU19370790576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie pożyczek zaciąganych za granicą w zagranicznych środkach płatniczych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 575 575 WDU19370790575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do § 1 pkt 3 i 4 (§§ 209 ust. 3, 214a, 215, 216 ust. 2 i 292 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w nowym brzmieniu) oraz §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 574 574 WDU19370780574 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 573 573 WDU19370780573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1937 r. o rozmieszczeniu, liczebności i zaopatrzeniu miejscowych straży (pogotowi) pożarnych i uznaniu straży pożarnych za miejscowe. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 572 572 WDU19370780572 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1937 r. o stowarzyszeniach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 571 571 WDU19370780571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1937 r. o zniesieniu stanowisk sędziów śledczych w Janowie Lubelskim i Włodawie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 570 570 WDU19370780570 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 569 569 WDU19370780569 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 568 568 WDU19370770568 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 1937 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty dotyczącego przypadku bezpaństwowości. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 567 567 WDU19370770567 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 566 566 WDU19370770566 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 28 października 1936 r., dotyczącego kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 565 565 WDU19370770565 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przyjęcia ograniczenia zgłoszonego przez Wolne Państwo Irlandii przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 564 564 WDU19370770564 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 563 563 WDU19370770563 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 562 562 WDU19370770562 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 561 561 WDU19370770561 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie przystąpienia Rodezji Północnej, wysp Fidżi, Kolonii wysp Gilber i Ellice, Protektoratu brytyjskich wysp Salomona oraz Tonga - do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 560 560 WDU19370770560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 559 559 WDU19370770559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. w sprawie zmiany właściwości utworzonego w Lesznie Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 558 558 WDU19370770558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o utworzeniu stanowiska sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 557 557 WDU19370770557 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1937 r. o upoważnieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich. uchylony
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 556 556 WDU19370770556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 555 555 WDU19370760555 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 5 października 1937 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 554 554 WDU19370760554 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1937 r. w sprawie zmiany Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 553 553 WDU19370760553 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 października 1937 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 552 552 WDU19370760552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1937 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego we Włodzimierzu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 551 551 WDU19370760551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 550 550 WDU19370760550 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 549 549 WDU19370760549 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i wejścia w życie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r., uzupełniającej umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 548 548 WDU19370760548 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, uzupełniająca umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 75 poz. 547 547 WDU19370750547 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 8 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie). bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 546 546 WDU19370740546 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1927 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 545 545 WDU19370740545 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 544 544 WDU19370740544 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanię rozciągnięcia na Nową Fundlandię konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 543 543 WDU19370740543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 542 542 WDU19370740542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 541 541 WDU19370740541 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 540 540 WDU19370740540 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 1937 r.). obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 539 539 WDU19370730539 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanię rozciągnięcia na Południową Rodezję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 538 538 WDU19370730538 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, z dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 537 537 WDU19370730537 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Salwador dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1938 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 536 536 WDU19370730536 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 535 535 WDU19370730535 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1937 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 534 534 WDU19370730534 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 3 sierpnia 1937 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego na obszarze m. st. Warszawy oraz województw: łódzkiego, warszawskiego i kieleckiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 533 533 WDU19370730533 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o warunkach higienicznych mieszkań służbowych pracowników rolnych i leśnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 532 532 WDU19370720532 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1937 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 531 531 WDU19370720531 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. w sprawie wypowiedzenia przez Chili konwencji z dnia 13 października 1919 r., urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 530 530 WDU19370720530 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 529 529 WDU19370720529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 528 528 WDU19370720528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1937 r. o rozszerzeniu listy chorób zawodowych, objętych ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 527 527 WDU19370710527 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 526 526 WDU19370710526 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji Berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 525 525 WDU19370710525 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 524 524 WDU19370710524 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Danię i Norwegię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do wspomnianej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 523 523 WDU19370710523 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1937 r. w sprawie zniesienia Sądu Grodzkiego w Magnuszewie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 522 522 WDU19370710522 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 września 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 521 521 WDU19370710521 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1937 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 520 520 WDU19370700520 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu i Opieki Społecznej o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 519 519 WDU19370700519 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1937 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 518 518 WDU19370700518 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 517 517 WDU19370690517 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 516 516 WDU19370690516 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 22 czerwca 1936 r., dotyczącego odnowienia Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 515 515 WDU19370690515 Protokół dotyczący odnowienia Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, zawartej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r., podpisany w Helsingforsie dnia 22 czerwca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 68 poz. 514 514 WDU19370680514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 września 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 513 513 WDU19370670513 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1937 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. zawierającym prawo karne skarbowe. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 512 512 WDU19370670512 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 511 511 WDU19370670511 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o sposobie kwalifikowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 510 510 WDU19370670510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Południowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Nisku. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 509 509 WDU19370670509 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 1937 r. o organizacji i zasadach prowadzenia zakładów leczniczych kolei państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 508 508 WDU19370670508 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 507 507 WDU19370660507 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1937 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 506 506 WDU19370660506 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek. uchylony
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 505 505 WDU19370660505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy". bez statusu
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 504 504 WDU19370660504 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach. uchylony
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 503 503 WDU19370660503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1937 r. o ograniczeniu pobytu i swobody ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 502 502 WDU19370660502 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 501 501 WDU19370660501 Konwencja o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 500 500 WDU19370650500 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 499 499 WDU19370650499 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie przepisów o materiałach kotłowych oraz o budowie kotłów parowych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 498 498 WDU19370650498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 497 497 WDU19370640497 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1937 r. o ustaleniu terminu zastosowania postanowień ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 496 496 WDU19370640496 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 sierpnia 1937 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 495 495 WDU19370640495 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę jęczmienia. uchylony
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 494 494 WDU19370640494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 493 493 WDU19370640493 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 11 lutego 1931 r. dotyczącego długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 492 492 WDU19370640492 Układ dotyczący długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony, podpisany w Paryżu dnia 11 lutego 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 491 491 WDU19370630491 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1937 r. o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej. uchylony
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 490 490 WDU19370630490 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 489 489 WDU19370630489 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień międzynarodowej umowy dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 488 488 WDU19370620488 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 487 487 WDU19370620487 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 486 486 WDU19370620486 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 485 485 WDU19370620485 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r., o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 484 484 WDU19370620484 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B, wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 483 483 WDU19370620483 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 61 poz. 482 482 WDU19370610482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie zwalniania od podatku olejów mineralnych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych obcych państw. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 61 poz. 481 481 WDU19370610481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o zastępczym powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 480 480 WDU19370600480 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 479 479 WDU19370600479 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1937 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 478 478 WDU19370600478 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 29 kwietnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 477 477 WDU19370600477 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 7 maja 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 476 476 WDU19370600476 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 475 475 WDU19370600475 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 30 kwietnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 474 474 WDU19370600474 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o zniesieniu fideikomisu Pszczyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 473 473 WDU19370600473 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na obszar sądu okręgowego w Katowicach przepisów ustawy o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu. uchylony
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 472 472 WDU19370600472 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 471 471 WDU19370600471 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego przepisów o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 470 470 WDU19370590470 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie zwiedzania Wystawy Paryskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 469 469 WDU19370590469 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście przekładu polskiego protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 468 468 WDU19370590468 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 467 467 WDU19370590467 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 466 466 WDU19370590466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 465 465 WDU19370590465 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 464 464 WDU19370590464 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 463 463 WDU19370580463 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1937 r. w sprawie zmiany ostatniego zdania oświadczenia rządowego z dnia 10 listopada 1934 r., dotyczącego przystąpienia Indii do traktatu między Polską a Wielką Brytanią o wydawaniu zbiegłych przestępców z dnia 11 stycznia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 462 462 WDU19370580462 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. o przystąpieniu Rzeszy Niemieckiej do porozumienia z dnia 1 grudnia 1924 r. w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 461 461 WDU19370580461 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podwyższeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1936/37. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 460 460 WDU19370580460 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego drogowego w Jurgowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 459 459 WDU19370580459 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1934 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 458 458 WDU19370580458 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 457 457 WDU19370570457 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 456 456 WDU19370570456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 455 455 WDU19370570455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lipca 1937 r. o włączeniu posocznicy karpi do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i o zwalczaniu tej choroby. uchylony
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 454 454 WDU19370570454 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 453 453 WDU19370570453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 452 452 WDU19370570452 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o świadectwach operatorów radiowych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 451 451 WDU19370570451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb. uchylony
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 450 450 WDU19370570450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 449 449 WDU19370570449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 448 448 WDU19370560448 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie uchylenia przez Szwajcarię zastrzeżeń zawieszających skutki ratyfikacji konwencyj wekslowych z dnia 7 czerwca 1930 r. i czekowych z dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 447 447 WDU19370560447 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 446 446 WDU19370560446 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na wyspę Maurycego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 445 445 WDU19370560445 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 444 444 WDU19370560444 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o zmianie granic miasta Mińska Mazowieckiego w powiecie mińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 443 443 WDU19370560443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie ogłaszania o przystąpieniu do sporządzenia, uchwaleniu, zatwierdzeniu i uprawomocnieniu się szczegółowych planów zabudowania w mieście stołecznym Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 442 442 WDU19370560442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy niektórych kategoryj robotników zatrudnionych na powierzchni w kopalniach węgla kamiennego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 441 441 WDU19370560441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy robotników, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego pod ziemią. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 440 440 WDU19370560440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy robotników, zatrudnionych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego przy robotach szczególnie ciężkich lub niebezpiecznych dla zdrowia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 439 439 WDU19370560439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 438 438 WDU19370560438 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Grecką, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej między Polską a Grecją z dnia 22 kwietnia 1931 r., podpisanego w Atenach dnia 5 października 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 437 437 WDU19370560437 Układ dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej, podpisany w Atenach dnia 5 października 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 436 436 WDU19370550436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o obowiązku udziału właścicieli działek w pokryciu kosztów zamiany trwałej lub utrwalonej nawierzchni ulic i placów na nawierzchnię z ulepszonego materiału. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 435 435 WDU19370550435 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie i Targom Wołyńskim w Równem. uznany za uchylony
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 434 434 WDU19370550434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 433 433 WDU19370550433 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lipca 1937 r. o przystosowaniu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 432 432 WDU19370550432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 431 431 WDU19370550431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 430 430 WDU19370550430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 429 429 WDU19370550429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o sposobie kwalifikowania urzędników państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 428 428 WDU19370550428 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 427 427 WDU19370550427 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 426 426 WDU19370550426 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i szeregu innych Państw do protokołu podpisanego w Londynie dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 425 425 WDU19370550425 Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r., podpisany w Londynie dnia 6 listopada 1936 r. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 424 424 WDU19370550424 Ustawa z dnia 16 lipca 1937 r. o Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 54 poz. 423 423 WDU19370540423 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 422 422 WDU19370530422 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 421 421 WDU19370530421 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 420 420 WDU19370530420 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie załącznika do rozporządzenia z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie wykonania art. 63 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 419 419 WDU19370530419 Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1937 r. o higienie i bezpieczeństwie pracy w zakładach wyprawiających skóry. uchylony
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 418 418 WDU19370530418 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r., w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 417 417 WDU19370530417 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Brukseli dnia 1 czerwca 1935 r. protokołu, dotyczącego zmian załącznika H do konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 416 416 WDU19370530416 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Irakiem w formie not, wymienionych w Bagdadzie dnia 6 marca 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 415 415 WDU19370530415 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 414 414 WDU19370530414 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 413 413 WDU19370530413 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. III protokołu dodatkowego do konwencji handlowej, podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 412 412 WDU19370520412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu gminy Hel do IV klasy czynszowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 411 411 WDU19370520411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia, zmiany uprawnień i zwinięcia niektórych urzędów celnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 410 410 WDU19370520410 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 409 409 WDU19370520409 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1937 r. o Farmakopei Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 408 408 WDU19370520408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniejszości. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 407 407 WDU19370520407 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 406 406 WDU19370520406 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 405 405 WDU19370520405 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 404 404 WDU19370520404 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o Polskiej Akademii Literatury. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 403 403 WDU19370510403 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 402 402 WDU19370510402 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1937 r. w sprawie regulowania cen wytworów hutniczych na rynku krajowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 401 401 WDU19370510401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 400 400 WDU19370510400 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1937 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 399 399 WDU19370510399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1937 r. w sprawie przeniesienia siedziby jednego sędziego śledczego z Łucka do Horochowa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 398 398 WDU19370510398 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1937 r. - Przepisy wykonawcze do prawa karnego skarbowego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 397 397 WDU19370510397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 396 396 WDU19370510396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 395 395 WDU19370510395 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 394 394 WDU19370510394 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 393 393 WDU19370510393 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 392 392 WDU19370510392 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 391 391 WDU19370510391 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumień w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r. oraz dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 390 390 WDU19370510390 Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii. uchylony
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 389 389 WDU19370500389 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 388 388 WDU19370500388 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 387 387 WDU19370500387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. uznany za uchylony
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 386 386 WDU19370500386 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu płatniczego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 385 385 WDU19370490385 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu ratyfikacyjnego Umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 384 384 WDU19370490384 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na niektóre terytoria brytyjskie konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 383 383 WDU19370490383 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. oraz do protokołu dodatkowego z dnia 8 lutego 1935 r. i do protokołu dodatkowego z dnia 5 września 1935 r. do tejże konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 382 382 WDU19370490382 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Liberii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 381 381 WDU19370490381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 380 380 WDU19370490380 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-węgierskim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 379 379 WDU19370490379 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 378 378 WDU19370490378 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi. uchylony
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 377 377 WDU19370490377 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1937 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 376 376 WDU19370480376 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 375 375 WDU19370480375 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 374 374 WDU19370480374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1937 r. o zniesieniu, utworzeniu i zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie łódzkim. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 373 373 WDU19370480373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1937 r. o toku instancji i trybie postępowania władz przy wykonywaniu przepisów ustawy o stanie wyjątkowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 372 372 WDU19370480372 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 371 371 WDU19370480371 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o przedłużeniu okresu urzędowania tymczasowych organów ustrojowych gminy m. st. Warszawy. uchylony
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 370 370 WDU19370480370 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 369 369 WDU19370480369 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 368 368 WDU19370480368 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 367 367 WDU19370480367 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 366 366 WDU19370470366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 365 365 WDU19370470365 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 364 364 WDU19370470364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 363 363 WDU19370470363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 362 362 WDU19370470362 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty, dotyczącego przypadku bezpaństwowości i o przystąpieniu szeregu państw do tej konwencji i protokołu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361 361 WDU19370470361 Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, podpisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1934 r.). obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 360 360 WDU19370460360 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 21 grudnia 1904 r. o okrętach szpitalnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 359 359 WDU19370460359 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 358 358 WDU19370460358 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie wypowiedzenia przez W. Brytanię i Irlandię Północną konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 357 357 WDU19370460357 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 356 356 WDU19370460356 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. o przystąpieniu Norwegii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o Wystawach Międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 355 355 WDU19370460355 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 354 354 WDU19370460354 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1937 r. w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 353 353 WDU19370460353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1937 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w Iłży i Wierzbniku. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 352 352 WDU19370460352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu drobnych zaległości w samoistnych daninach komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 351 351 WDU19370460351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1937 r. o zwolnieniu od obowiązku ponoszenia kosztów urządzenia ulic i placów, oraz zmniejszeniu i odroczeniu uiszczenia wpłat z tego tytułu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 350 350 WDU19370460350 Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 349 349 WDU19370460349 Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum, wpłaconych do odnośnych instytucyj kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 348 348 WDU19370460348 Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej, załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 45 poz. 347 347 WDU19370450347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu 3% bonów Skarbu Państwa i o warunkach zamiany kuponów od wypuszczonych w walutach obcych papierów emisyjnych państwowych i samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 45 poz. 346 346 WDU19370450346 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów szczegółowych o budowie państwowych budynków kolejowych i budynków kolei prywatnych użyteczności publicznej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 345 345 WDU19370440345 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie stosowania do Nowej Fundlandii i do szeregu kolonii, protektoratów i terytoriów mandatowych brytyjskich konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 344 344 WDU19370440344 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 czerwca 1937 r. o ustroju szkół artystycznych plastyki. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 343 343 WDU19370440343 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 czerwca 1937 r. o ustroju szkół artystycznych muzyki. uchylony
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 342 342 WDU19370430342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu II serii 4% państwowej renty złotej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 341 341 WDU19370430341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 340 340 WDU19370430340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 339 339 WDU19370430339 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie zwiedzania Międzynarodowej Wystawy Paryskiej 1937 r., podpisane w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 338 338 WDU19370430338 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1937 r. w sprawie konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Rumunii, dotyczącej ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisanej w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 337 337 WDU19370430337 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dotycząca ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisana w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 336 336 WDU19370420336 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-włoskim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 335 335 WDU19370420335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1937 r. o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej. uchylony
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 334 334 WDU19370420334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1937 r. o upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. Warszawę do przyznawania ulg w opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 333 333 WDU19370420333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 332 332 WDU19370420332 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 331 331 WDU19370420331 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie wejścia w życie układu z dnia 14 marca 1935 r., dotyczącego długów reliefowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 330 330 WDU19370420330 Układ dotyczący długów reliefowych, podpisany w Londynie dnia 14 marca 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 329 329 WDU19370410329 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 328 328 WDU19370410328 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 stycznia 1928 r. o sposobie ustalenia i wypłaty odszkodowania i wynagrodzenia za zatrzymanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów przez formacje wojskowe. uchylony
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 327 327 WDU19370410327 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 maja 1937 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla publicznych miejsc spożycia. uchylony
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 326 326 WDU19370410326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1937 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 325 325 WDU19370410325 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 324 324 WDU19370410324 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 323 323 WDU19370410323 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 322 322 WDU19370410322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o zmianie granic powiatów łuninieckiego i pińskiego w województwie poleskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 321 321 WDU19370400321 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 320 320 WDU19370400320 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykazie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w "Zbiorze Układów Zbiorowych Pracy". bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 319 319 WDU19370400319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o trybie zawiadamiania uczestników układu zbiorowego pracy o rozwiązaniu pracowniczego związku zawodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 318 318 WDU19370400318 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przejmowaniu układów zbiorowych pracy w przypadkach łączenia się związków zawodowych pracowniczych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 317 317 WDU19370400317 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o komisjach uprawnionych do zwolnienia od uczestnictwa w układzie zbiorowym pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 316 316 WDU19370400316 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o postępowaniu przy nadawaniu układom zbiorowym pracy mocy powszechnie obowiązującej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 315 315 WDU19370400315 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy. uchylony
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 314 314 WDU19370400314 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o prowadzeniu przez inspektorów pracy rejestrów układów zbiorowych pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 313 313 WDU19370390313 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 312 312 WDU19370390312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 311 311 WDU19370390311 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowych kolei żelaznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 310 310 WDU19370390310 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 309 309 WDU19370390309 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskosłowackiej do konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 308 308 WDU19370390308 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do międzynarodowego porozumienia z dnia 25 stycznia 1924 r. o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 307 307 WDU19370390307 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306 306 WDU19370390306 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 305 305 WDU19370390305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania okresów działalności niepodległościowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 304 304 WDU19370390304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o oznaczeniu w handlu detalicznym miary i pochodzenia skór miękkich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 303 303 WDU19370390303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 302 302 WDU19370390302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o okręgach szkolnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 301 301 WDU19370380301 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Argentyńskiej do konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 300 300 WDU19370380300 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 299 299 WDU19370380299 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 298 298 WDU19370380298 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie stosowania do księstwa Liechtenstein postanowień międzynarodowej konwencji opiumowej z dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 297 297 WDU19370380297 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 296 296 WDU19370380296 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 295 295 WDU19370380295 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do porozumienia z dnia 1 grudnia 1924 r. w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 294 294 WDU19370380294 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 293 293 WDU19370380293 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 maja 1937 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 292 292 WDU19370380292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 291 291 WDU19370380291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 290 290 WDU19370380290 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 kwietnia 1937 r. w sprawie wykonywania ustawy z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 289 289 WDU19370370289 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, z dnia 13 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 288 288 WDU19370370288 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, z dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 287 287 WDU19370370287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Sanoku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 286 286 WDU19370370286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notariuszów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uiszczenia podatku od darowizn. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 285 285 WDU19370370285 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczeniu należności podatkowych papierami wartościowymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 284 284 WDU19370370284 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. o warunkach konwersji i zamiany papierów emisyjnych państwowych i samorządowych, wypuszczonych w walutach obcych, oraz o wypuszczeniu 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 283 283 WDU19370370283 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 282 282 WDU19370370282 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Societe Textile La Czenstochovienne, Towarzystwo Przędzalnicze La Czenstochovienne - Francuska Spółka Akcyjna" w Częstochowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 281 281 WDU19370370281 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 kwietnia 1937 r. o przystosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych, do wprowadzania w życie nowego ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 280 280 WDU19370370280 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Irakiem w formie not, wymienionych w Bagdadzie dnia 6 marca 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 279 279 WDU19370370279 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 278 278 WDU19370360278 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie stosowania na terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 277 277 WDU19370360277 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 276 276 WDU19370360276 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1937 r. o przesunięciu terminu płatności I raty państwowego podatku gruntowego za rok 1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 275 275 WDU19370360275 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1937 r. w sprawie uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 274 274 WDU19370360274 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 273 273 WDU19370360273 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 272 272 WDU19370360272 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o ograniczeniu obrotu nieruchomościami powstałymi z parcelacji. uchylony
Dz.U. 1937 nr 35 poz. 271 271 WDU19370350271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 35 poz. 270 270 WDU19370350270 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 269 269 WDU19370340269 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1937 r. o przedłużeniu czasu trwania konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 268 268 WDU19370340268 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 267 267 WDU19370340267 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 266 266 WDU19370330266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonywaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 265 265 WDU19370330265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 264 264 WDU19370330264 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminie dla techników dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 263 263 WDU19370330263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1937 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w województwie poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 262 262 WDU19370330262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o rozszerzeniu granic m. Tarnopola w województwie tarnopolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 261 261 WDU19370330261 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 260 260 WDU19370330260 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.). obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 259 259 WDU19370330259 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258 258 WDU19370330258 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.). obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 257 257 WDU19370330257 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 256 256 WDU19370330256 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 255 255 WDU19370330255 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. uchylony
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 254 254 WDU19370330254 Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 253 253 WDU19370330253 Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 252 252 WDU19370330252 Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 251 251 WDU19370330251 Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 32 poz. 250 250 WDU19370320250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wymiarze i poborze państwowego podatku gruntowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 249 249 WDU19370310249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wejścia w życie przepisów o nabywaniu nieruchomości w pasie granicznym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 248 248 WDU19370310248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 247 247 WDU19370310247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 246 246 WDU19370310246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod wodami. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 245 245 WDU19370310245 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 244 244 WDU19370310244 Ustawa z dnia 15 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 243 243 WDU19370310243 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o skracaniu czasu pracy w górnictwie węglowym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 242 242 WDU19370310242 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy. uchylony
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 241 241 WDU19370300241 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 240 240 WDU19370300240 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 24 i 23 czerwca 1926 r., dotyczących umowy najmu i repatriacji marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 239 239 WDU19370300239 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r., określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 238 238 WDU19370300238 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 237 237 WDU19370300237 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie zmiany znaku wyróżniającego dla samochodów Unii Południowo-Afrykańskiej przewidzianego w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 236 236 WDU19370300236 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 235 235 WDU19370300235 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 234 234 WDU19370300234 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 233 233 WDU19370300233 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Papuazji, wyspy Norfolk i terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 232 232 WDU19370300232 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 231 231 WDU19370300231 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r., dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 230 230 WDU19370300230 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez W.K. Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r,, dotyczącego zakazu używania w czasie wojny gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakteriologicznych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229 229 WDU19370300229 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 228 228 WDU19370300228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 227 227 WDU19370300227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 226 226 WDU19370300226 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 225 225 WDU19370300225 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 224 224 WDU19370300224 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 223 223 WDU19370300223 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 222 222 WDU19370300222 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 221 221 WDU19370300221 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 220 220 WDU19370300220 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 219 219 WDU19370290219 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 218 218 WDU19370290218 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 217 217 WDU19370290217 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 216 216 WDU19370290216 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 215 215 WDU19370290215 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 214 214 WDU19370280214 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 213 213 WDU19370280213 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 212 212 WDU19370280212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 211 211 WDU19370280211 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 210 210 WDU19370280210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta i owsa oraz produktów ich przemiału. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 209 209 WDU19370280209 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. o zatwierdzeniu statutu Sądu Honorowego odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 208 208 WDU19370280208 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 207 207 WDU19370280207 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwowych, samorządowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa, wypuszczonych w walutach obcych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 206 206 WDU19370270206 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r., o opłatach portowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 205 205 WDU19370270205 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 204 204 WDU19370270204 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 kwietnia 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-jugosłowiańskim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 203 203 WDU19370270203 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 202 202 WDU19370270202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 marca 1937 r. o komisjach wojskowo-naukowych w wojskowym postępowaniu karnym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 201 201 WDU19370270201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła cynku i jego stopów oraz ołowiu i jego stopów. uchylony
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 200 200 WDU19370270200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1937 r. o obliczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 199 199 WDU19370270199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Nowogródku. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 198 198 WDU19370270198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zaliczania na poczet należności podatkowych skryptów dłużnych Skarbu Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 197 197 WDU19370270197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczeniu należności podatkowych papierami wartościowymi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 196 196 WDU19370270196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o utworzeniu zakładów dla niepoprawnych przestępców w Bojanowie i Trzemesznie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 195 195 WDU19370270195 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o Komitetach Ochrony Przyrody. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 194 194 WDU19370270194 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 193 193 WDU19370270193 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 192 192 WDU19370270192 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 191 191 WDU19370270191 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premiowaniu ogierów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 190 190 WDU19370270190 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o podpisaniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 189 189 WDU19370270189 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 188 188 WDU19370270188 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 187 187 WDU19370270187 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 186 186 WDU19370260186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185 185 WDU19370260185 Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie czeków. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 184 184 WDU19370260184 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 183 183 WDU19370260183 Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 182 182 WDU19370260182 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 181 181 WDU19370260181 Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o czekach. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 180 180 WDU19370260180 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 179 179 WDU19370260179 Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 178 178 WDU19370260178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 177 177 WDU19370260177 Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 176 176 WDU19370260176 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 175 175 WDU19370260175 Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych. obowiązujący
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 174 174 WDU19370250174 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie rozciągnięcia na Protektorat Zanzibaru postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 173 173 WDU19370250173 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 172 172 WDU19370250172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 171 WDU19370250171 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 170 170 WDU19370250170 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją oraz układu płatniczego między Polską a Francją, podpisanych w Paryżu dnia 18 lipca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 169 169 WDU19370250169 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 168 168 WDU19370250168 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 167 167 WDU19370250167 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 166 166 WDU19370250166 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 165 165 WDU19370250165 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 164 164 WDU19370250164 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 163 163 WDU19370250163 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 162 162 WDU19370250162 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o zatwierdzeniu zgłoszonych przez Rząd przystąpień do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących zderzeń, - podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 161 WDU19370240161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 160 160 WDU19370240160 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 159 159 WDU19370240159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy Malechów i o utworzeniu gminy Dublany w powiecie i województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 158 158 WDU19370240158 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bylice i o utworzeniu gminy wiejskiej Rajtarowice w powiecie samborskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 157 157 WDU19370240157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 156 156 WDU19370240156 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1937 r. o ustaleniu okręgów elektryfikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155 155 WDU19370240155 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 154 154 WDU19370240154 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1926 r. i o zmianie art. 5 tego układu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 153 153 WDU19370240153 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic miast: Tarnopola i Brodów w województwie tarnopolskim oraz Kosowa w województwie stanisławowskim. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 152 152 WDU19370240152 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 151 151 WDU19370240151 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakończeniu akcji oddłużenia związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 150 150 WDU19370240150 Ustawa z dnia 24 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 149 149 WDU19370240149 Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji projektów konwencji, przyjętych dnia 10 czerwca 1925 r. na VII sesji ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy w sprawie: 1) odszkodowania za wypadki przy pracy i 2) odszkodowania za choroby zawodowe. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 23 poz. 148 148 WDU19370230148 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 23 poz. 147 147 WDU19370230147 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 146 146 WDU19370220146 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 145 145 WDU19370220145 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 144 144 WDU19370220144 Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 143 143 WDU19370220143 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 142 142 WDU19370220142 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką podpisana w Pradze, dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 141 141 WDU19370220141 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokołem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 140 140 WDU19370220140 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisana w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 139 139 WDU19370220139 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 138 138 WDU19370220138 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 137 137 WDU19370210137 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu i Spraw Zagranicznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 21 lipca 1930 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 136 136 WDU19370210136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 marca 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 135 135 WDU19370210135 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 27 lutego 1937 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 134 134 WDU19370210134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 133 133 WDU19370210133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonie umocnionym Hel. uchylony
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 132 132 WDU19370210132 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 131 131 WDU19370210131 Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin. uchylony
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 130 130 WDU19370210130 Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym. uchylony
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 129 129 WDU19370210129 Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 20 poz. 128 128 WDU19370200128 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. uchylony
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 127 127 WDU19370190127 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Maroka do konwencji międzynarodowej z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 126 126 WDU19370190126 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 125 125 WDU19370190125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1937 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Święciechowa i o utworzeniu gminy wiejskiej Leszno w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 124 124 WDU19370190124 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom w Poznaniu, IX Targom Katowickim i Targom Gdyńskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 123 123 WDU19370190123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 122 122 WDU19370190122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 121 121 WDU19370190121 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie właściwości terytorialnej sądów okręgowych w Bydgoszczy, Gnieźnie, Ostrowie i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 120 120 WDU19370180120 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r., o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 119 119 WDU19370180119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o zniesieniu powiatu ropczyckiego i utworzeniu powiatu dębickiego w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 118 118 WDU19370180118 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 117 117 WDU19370180117 Ustawa z dnia 10 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 116 116 WDU19370170116 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1936 r. o powołaniu komisji nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk. uchylony
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 115 115 WDU19370170115 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o trybie postępowania przy zawiadamianiu w drodze telegraficznej lub telefonicznej o wypadkach klęsk żywiołowych, napadów rabunkowych i katastrof. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 114 114 WDU19370170114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych "Lilpop, Rau i Loewenstein", Spółka Akcyjna w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 113 113 WDU19370170113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 112 112 WDU19370170112 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 marca 1937 r. o poborze rekruta w 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 111 111 WDU19370170111 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 110 110 WDU19370170110 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 109 109 WDU19370170109 Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o sprzedaży i zamianie niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 108 108 WDU19370170108 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 107 107 WDU19370160107 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 106 106 WDU19370160106 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na przędzę z jedwabiu sztucznego miedziowo-amoniakalnego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 105 105 WDU19370160105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o normach szacunkowych i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 104 104 WDU19370160104 Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. uchylony
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 103 103 WDU19370160103 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 102 102 WDU19370160102 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o zmianie § 2249 kodeksu cywilnego z 1896 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 101 101 WDU19370150101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 100 100 WDU19370150100 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o zmianie cennika soli i solanki. uchylony
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 99 99 WDU19370150099 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1937 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a co do §§ 11-12 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 98 98 WDU19370150098 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 97 97 WDU19370150097 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 96 96 WDU19370150096 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o inwestycjach z funduszów państwowych w r. 1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 95 95 WDU19370140095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie okręgu Sądu Pracy w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 94 94 WDU19370140094 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 93 93 WDU19370140093 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 92 92 WDU19370130092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 91 91 WDU19370130091 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 90 90 WDU19370130090 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 89 89 WDU19370130089 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 88 88 WDU19370120088 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 87 87 WDU19370120087 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 86 86 WDU19370120086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 85 85 WDU19370120085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 84 84 WDU19370120084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 83 83 WDU19370110083 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 82 82 WDU19370110082 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 81 81 WDU19370110081 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 80 80 WDU19370110080 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie stosowania do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 79 79 WDU19370110079 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 78 78 WDU19370110078 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie czynności rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-rumuńskim. uchylony
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 77 77 WDU19370110077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1937 r. o zwolnieniu niektórych rodzajów tłuszczów spod opodatkowania. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 76 76 WDU19370110076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przekazaniu składek za pracowników umysłowych i łączeniu uprawnień emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 75 75 WDU19370100075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1938. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 74 74 WDU19370100074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 73 73 WDU19370100073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 72 72 WDU19370090072 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej, wydane co do §§ 1-4, 5 ust. 1 i 2, 6-12 i 15-18 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 71 71 WDU19370090071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 70 70 WDU19370090070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o gromadach. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 69 69 WDU19370090069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 68 68 WDU19370090068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. o dodatkach służbowych dla funkcjonariuszy państwowych w wojskowej służbie zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 67 67 WDU19370090067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 66 66 WDU19370080066 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 65 65 WDU19370080065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1937 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 64 64 WDU19370080064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych o nabywaniu, posiadaniu i noszeniu broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 63 63 WDU19370080063 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 62 62 WDU19370080062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1937 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1935/36. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 61 61 WDU19370070061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1937 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 60 60 WDU19370070060 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1937 r. o zawieszeniu obowiązku przedsiębiorców detalicznych sprzedaży napojów alkoholowych przyjmowania od konsumentów zwrotnych butelek po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 59 59 WDU19370070059 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 58 58 WDU19370070058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Dróg. uchylony
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 57 57 WDU19370070057 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 stycznia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 56 56 WDU19370060056 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 55 55 WDU19370060055 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 54 54 WDU19370060054 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Wschodnie Indie Holenderskie, Surinam i Curacao oraz Minchat Sabry Markaz Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 53 53 WDU19370060053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1937 r. o obliczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 52 52 WDU19370060052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 51 51 WDU19370060051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 50 50 WDU19370060050 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o przenoszeniu książek hipotecznych. uchylony
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 49 49 WDU19370060049 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 48 48 WDU19370060048 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 47 47 WDU19370060047 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 46 46 WDU19370060046 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zaopatrzeniu kandydatów na szeregowych Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 45 45 WDU19370050045 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytoriów brytyjskich do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 44 44 WDU19370050044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 43 43 WDU19370050043 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1935 r. o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznymi w obrębie gminy miejskiej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 42 42 WDU19370050042 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 41 41 WDU19370050041 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 40 40 WDU19370050040 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 39 39 WDU19370050039 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 38 38 WDU19370050038 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 37 37 WDU19370040037 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 36 36 WDU19370040036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 35 35 WDU19370040035 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1937 r. w sprawie czynności związanych z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 34 34 WDU19370040034 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego. uchylony
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 33 33 WDU19370040033 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 32 32 WDU19370040032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, samochodów, motocykli i rowerów. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 31 31 WDU19370040031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1929 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 30 30 WDU19370040030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 29 29 WDU19370030029 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 28 28 WDU19370030028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucji kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związkowców samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 27 27 WDU19370030027 Końcowy protokół delimitacyjny między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisany w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 26 26 WDU19370030026 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o opłatach portowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 25 25 WDU19370030025 Porozumienie o opłatach portowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 24 24 WDU19370030024 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 23 23 WDU19370030023 Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 22 22 WDU19370030022 Ustawa z dnia 12 stycznia 1937 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczek zagranicznych i kredytu zagranicznego we frankach francuskich na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 21 21 WDU19370020021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczymi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 20 20 WDU19370020020 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji podpisanej w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotyczącej ochrony, utrzymania i odbudowy słupów granicznych i innych znaków, służących do wskazywania linii granicznej. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 19 19 WDU19370020019 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca ochrony, konserwacji i odbudowy słupów granicznych i innych znaków służących do oznaczania linii granicznej, podpisana w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 18 18 WDU19370020018 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 17 17 WDU19370020017 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 16 16 WDU19370010016 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 15 15 WDU19370010015 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 14 14 WDU19370010014 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia wyspy Norfolk i terytorium mandatowego Nauru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 13 13 WDU19370010013 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 12 12 WDU19370010012 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 11 11 WDU19370010011 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 10 10 WDU19370010010 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 9 9 WDU19370010009 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie złożenia przez Arabię Saudyjską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 8 8 WDU19370010008 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 7 7 WDU19370010007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 6 6 WDU19370010006 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1936 r. o organizacji Akademii Stomatologicznej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 5 5 WDU19370010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 4 4 WDU19370010004 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wejścia w życie polsko-niemieckiego porozumienia o uregulowaniu stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisanego w Warszawie, dnia 17 października 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 3 3 WDU19370010003 Polsko-Niemieckie porozumienie w sprawie uregulowania stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisane w Warszawie dnia 17 października 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 2 2 WDU19370010002 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem z jednej strony a Rzeszą Niemiecką z drugiej o wykupie obligacji zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie wraz z protokołem końcowym dnia 10 listopada 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 1 1 WDU19370010001 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacji zachodniopruskich, podpisany w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r. wygaśnięcie aktu