20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 691 691 WDU19381040691 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Pracy w Rybniku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 690 690 WDU19381040690 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia sądów pracy w Kaliszu, Przemyślu i Włocławku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 689 689 WDU19381040689 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 688 688 WDU19381040688 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu Sądu Pracy w Bydgoszczy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 687 687 WDU19381040687 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 686 686 WDU19381040686 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1938 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badania przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz za badania mas porowatych do acetylenu rozpuszczonego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 685 685 WDU19381040685 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1938 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 684 684 WDU19381040684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 683 683 WDU19381040683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna" w Trzyńcu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 682 682 WDU19381030682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. o zmianie w organizacji terytorialnej urzędów i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 681 681 WDU19381030681 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1938 r. o dodatkowych opłatach w ubezpieczeniu emerytalnym robotników. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 680 680 WDU19381030680 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 679 679 WDU19381030679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o uznaniu Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 678 678 WDU19381020678 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 grudnia 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem. uchylony
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 677 677 WDU19381020677 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 grudnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na eksploatację normalnotorowej kolei użytku publicznego z Jaworzna do Szczakowy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 676 676 WDU19381020676 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 675 675 WDU19381020675 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 674 674 WDU19381010674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1939/40. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 673 673 WDU19381010673 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 672 672 WDU19381010672 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1910 r. obowiązujący
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 671 671 WDU19381010671 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 670 670 WDU19381010670 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1920 r. (przystąpienie do konwencji zatwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.). obowiązujący
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 669 669 WDU19381000669 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), podpisanych w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 668 668 WDU19381000668 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szczupaki i sandacze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 667 667 WDU19381000667 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 666 666 WDU19381000666 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 665 665 WDU19381000665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o okręgu Sądu Grodzkiego w Tarnobrzegu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 664 664 WDU19380990664 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1938 r. o rozciągnięciu właściwości miejscowej Urzędu Probierczego w Krakowie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 663 663 WDU19380990663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 662 662 WDU19380990662 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 listopada 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1939. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 661 661 WDU19380990661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających w sprawach stowarzyszeń na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 660 660 WDU19380990660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 659 659 WDU19380980659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 658 658 WDU19380980658 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 657 657 WDU19380980657 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 656 656 WDU19380970656 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 655 655 WDU19380970655 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 654 654 WDU19380970654 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 29 maja 1937 r. do protokołu taryfowego między Polską i Estonią, podpisanego w Tallinnie w dniu 23 lutego 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 653 653 WDU19380970653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1938 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 652 652 WDU19380970652 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r., oraz wejścia w życie protokołu modyfikacyjnego z dnia 22 lipca 1938 r. do powyższego układu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 651 651 WDU19380970651 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią podpisany w Londynie dnia 22 lipca 1938 r., dotyczący zmiany art. 4 (1) układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią o ograniczeniu zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 650 650 WDU19380970650 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisany w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 649 649 WDU19380960649 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 648 648 WDU19380960648 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1938 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 647 647 WDU19380960647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1938 r. o ustaleniu wzoru księgi druków dla zakładów graficznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 646 646 WDU19380950646 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 645 645 WDU19380950645 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Protektoratu Adenu do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 644 644 WDU19380950644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 643 643 WDU19380950643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 642 642 WDU19380950642 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu oraz w źródłowisku Udawy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 641 641 WDU19380950641 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości, o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 640 640 WDU19380950640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 639 639 WDU19380950639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 94 poz. 638 638 WDU19380940638 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne oraz o zrównaniu warunków spłat w układach konwersyjnych, zawartych przed dniem 1 grudnia 1934 r. z dłużnikami, zaliczonymi następnie do posiadaczy gospodarstw wiejskich grupy C. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 94 poz. 637 637 WDU19380940637 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 93 poz. 636 636 WDU19380930636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1938 r. wydane: co do § 6 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a co do §§ 11 i 35 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych; nadto co do §§ 2-5, 7-20 oraz 22-24 przez Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji, a co do §§ 54-72 przez Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości - w celu wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 93 poz. 635 635 WDU19380930635 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1938 r. o warunkach mianowania oficerów w stopniach honorowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 634 634 WDU19380920634 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 633 633 WDU19380920633 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. we Frydeckiem. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 632 632 WDU19380920632 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1938 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 631 631 WDU19380920631 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Sarnach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 630 630 WDU19380920630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Jadowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 629 629 WDU19380910629 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 628 628 WDU19380910628 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 627 627 WDU19380910627 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie prawa górniczego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 626 626 WDU19380910626 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 625 625 WDU19380910625 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 624 624 WDU19380910624 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 623 623 WDU19380910623 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa. uchylony
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 622 622 WDU19380910622 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 621 621 WDU19380910621 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o konwersji 8% pożyczki dolarowej z 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 620 620 WDU19380900620 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 619 619 WDU19380900619 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o spółkach akcyjnych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 618 618 WDU19380900618 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 617 617 WDU19380900617 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 616 616 WDU19380900616 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o zniesieniu niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 615 615 WDU19380900615 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 614 614 WDU19380900614 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 613 613 WDU19380900613 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 612 612 WDU19380900612 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 611 611 WDU19380900611 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 610 610 WDU19380890610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 609 609 WDU19380890609 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 608 608 WDU19380890608 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe. uchylony
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 607 607 WDU19380890607 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o obniżeniu oprocentowania niektórych wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne oraz niektórych listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 606 606 WDU19380890606 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 605 605 WDU19380890605 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 604 604 WDU19380890604 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów prawa cywilnego i handlowego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 603 603 WDU19380880603 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia z dnia 25 marca 1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 602 602 WDU19380880602 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 10 marca 1938 r., dotyczącego clenia serów pochodzenia finlandzkiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 601 601 WDU19380880601 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 600 600 WDU19380880600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1938 r. o broni typu wojskowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 599 599 WDU19380880599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1938 r. o zmianach w organizacji terytorialnej niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Poznaniu i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 598 598 WDU19380880598 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 597 597 WDU19380880597 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 596 596 WDU19380870596 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 595 595 WDU19380870595 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 594 594 WDU19380870594 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 593 593 WDU19380870593 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie dnia 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 592 592 WDU19380870592 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 591 591 WDU19380870591 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1938 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 590 590 WDU19380870590 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o zapobieganiu powstawania i rozszerzania się pożarów w budynkach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 589 589 WDU19380870589 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o zmianie cennika soli i solanki. uchylony
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 588 588 WDU19380870588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 587 587 WDU19380870587 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 586 586 WDU19380870586 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 585 585 WDU19380870585 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 584 584 WDU19380860584 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 583 583 WDU19380860583 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie zgłoszenia i zaofiarowania do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 582 582 WDU19380860582 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 581 581 WDU19380860581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 580 580 WDU19380860580 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 października 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 579 579 WDU19380850579 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1938 r. o wypowiedzeniu części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 578 578 WDU19380850578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 577 577 WDU19380850577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 576 576 WDU19380850576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1938 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa niżańskiego w Stalowej Woli. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 575 575 WDU19380850575 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie utworzenia obwodu inspekcji pracy dla odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 574 574 WDU19380850574 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 października 1938 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 573 573 WDU19380850573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 572 572 WDU19380850572 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 571 571 WDU19380850571 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 570 570 WDU19380840570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 569 569 WDU19380840569 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1938 r. wskazujące osoby prawne zobowiązane do przedstawiania danych określonych w art. 7 ust. 3 oraz władze powołane do żądania danych określonych w art. 44 prawa przemysłowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 568 568 WDU19380840568 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żubra za gatunek chroniony. uchylony
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 567 567 WDU19380830567 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 566 566 WDU19380830566 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 565 565 WDU19380830565 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 564 564 WDU19380830564 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 563 563 WDU19380830563 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 562 562 WDU19380830562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o zakazie używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 561 561 WDU19380830561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o koncesjonowaniu przemysłu wyrobu gum jezdnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 560 560 WDU19380830560 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg Państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz o zgłoszeniu przystąpień do układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu w dniu 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 559 559 WDU19380830559 Układ wprowadzający zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r., w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, podpisany w Paryżu dnia 31 maja 1937 r. obowiązujący
Dz.U. 1938 nr 82 poz. 558 558 WDU19380820558 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1938 r. o wzorach dokumentów bezpieczeństwa dla morskich statków handlowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 557 557 WDU19380810557 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1938 r. w sprawie zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 556 556 WDU19380810556 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 13 października 1938 r. w sprawie udziału związków samorządu terytorialnego w pokrywaniu kosztów utrzymania sądów pracy na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 555 555 WDU19380810555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1938 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu w Gdyni do wydawania zezwoleń na nabywanie, dzierżawę, użytkowanie lub zarząd nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 554 554 WDU19380810554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1938 r. o zmianie w organizacji niektórych urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 553 553 WDU19380810553 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 12 maja 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 552 552 WDU19380810552 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 551 551 WDU19380810551 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczącego zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią z dnia 14 marca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 550 550 WDU19380810550 Porozumienie między Polską a Norwegią podpisane w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczące zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią z dnia 14 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 549 549 WDU19380810549 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 548 548 WDU19380810548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego oraz o zmianie niektórych jej przepisów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 547 547 WDU19380810547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 546 546 WDU19380800546 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie stosowania w koloniach portugalskich umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 545 545 WDU19380800545 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 544 544 WDU19380800544 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 543 543 WDU19380800543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie przeprowadzenia za granicą jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 542 542 WDU19380800542 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 541 541 WDU19380800541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o organizacji państwowych ocen masła i serów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 540 540 WDU19380800540 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenia przemysłu gospodniego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 539 539 WDU19380790539 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 października 1938 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 538 538 WDU19380790538 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 września 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 537 537 WDU19380790537 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 października 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 536 536 WDU19380790536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 535 535 WDU19380790535 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o przerachowaniu zobowiązań opiewających na walutę czesko-słowacką. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 78 poz. 534 534 WDU19380780534 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 78 poz. 533 533 WDU19380780533 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 77 poz. 532 532 WDU19380770532 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Japonią z dnia 19 września 1938 r. o zniżkach celnych na pewne towary japońskie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 531 531 WDU19380760531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1938 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przywozu pieniędzy w walucie czesko-słowackiej. uchylony
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 530 530 WDU19380760530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o podatku drogowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 529 529 WDU19380760529 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 września 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 528 528 WDU19380760528 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 października 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 75 poz. 527 527 WDU19380750527 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1938 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 526 526 WDU19380740526 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1938 r. o utworzeniu w Zaleszczykach oddziału Urzędu Celnego w Zaleszczykach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 525 525 WDU19380740525 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1938 r. o zmianie terytorialnego zakresu działania niektórych towarzystw kredytowych miejskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 524 524 WDU19380740524 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1938 r. o rozciągnięciu mocy art. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej oraz o zniesieniu związków wspierania ubogich na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 523 523 WDU19380740523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 522 522 WDU19380740522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 73 poz. 521 521 WDU19380730521 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 73 poz. 520 520 WDU19380730520 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 519 519 WDU19380720519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 518 518 WDU19380720518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o przyłączeniu części gmin wiejskich Wilanów i Bródno w powiecie i województwie warszawskim do powiatów południowo-warszawskiego i prasko-warszawskiego w m. st. Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 517 517 WDU19380710517 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 516 516 WDU19380710516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 515 515 WDU19380710515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonariuszów Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 514 514 WDU19380700514 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 28 sierpnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 513 513 WDU19380700513 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 512 512 WDU19380700512 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 511 511 WDU19380700511 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 15 grudnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 510 510 WDU19380700510 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 509 509 WDU19380700509 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonywania postanowień dotyczących przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwach poznańskim i pomorskim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 508 508 WDU19380700508 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie przejęcia przez Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych zobowiązań Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszów z tytułu ubezpieczenia dodatkowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 507 507 WDU19380690507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 506 506 WDU19380690506 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 17 maja 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze miasta Łodzi i okolicy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 505 505 WDU19380690505 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. o ubezpieczeniu brackim w powiatach będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 504 504 WDU19380690504 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia szkół, których uczniowie i słuchacze są uprawnieni do ubiegania się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 503 503 WDU19380690503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o przedłużeniu terminu do występowania o stwierdzenie prawa do ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 502 502 WDU19380690502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o określeniu terminu wejścia w życie przepisów art. 56 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 501 501 WDU19380690501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o zmianie granic powiatów wyrzyskiego i sępoleńskiego w województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 68 poz. 500 500 WDU19380680500 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 sierpnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eskploatację kolei górskiej w Krynicy Zdroju. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 68 poz. 499 499 WDU19380680499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1938 r. w sprawie poddania rewizji podziału powiatów na obwody głosowania. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 498 498 WDU19380670498 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 497 497 WDU19380670497 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Sejmu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 496 496 WDU19380660496 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 495 495 WDU19380660495 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 494 494 WDU19380660494 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 29 sierpnia 1938 r. - Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 493 493 WDU19380660493 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 492 492 WDU19380660492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1938 r. o utworzeniu zakładu dla niepoprawnych przestępców w Leśnej Podlaskiej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 491 491 WDU19380650491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 września 1938 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - o ustaleniu wysokości opłaty od mąki i kaszy oraz o poborze tej opłaty. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 490 490 WDU19380650490 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich Falenty i Wilanów w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 489 489 WDU19380650489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa. uchylony
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 488 488 WDU19380650488 Ustawa z dnia 23 sierpnia 1938 r. o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 487 487 WDU19380650487 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o zatwierdzeniu układu z dnia 20 czerwca 1938 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki został pozbawiony przez Rosję. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 486 486 WDU19380640486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 485 485 WDU19380640485 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 484 484 WDU19380630484 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lipca 1938 r. o sprostowaniu błędu w wykazie nieruchomych majątków państwowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 483 483 WDU19380630483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. o utworzeniu urzędów celnych w Gromadziszkach i w Zawiasach oraz Posterunku Celnego w Oranach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 482 482 WDU19380630482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia z dnia 16 lipca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 481 481 WDU19380630481 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 480 480 WDU19380630480 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 479 479 WDU19380630479 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 62 poz. 478 478 WDU19380620478 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 61 poz. 477 477 WDU19380610477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 476 476 WDU19380600476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 475 475 WDU19380600475 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre terytoria brytyjskie konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 474 474 WDU19380600474 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie wypowiedzenia przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 473 473 WDU19380600473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 472 472 WDU19380600472 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Norwegię i Brazylię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 471 471 WDU19380600471 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 470 470 WDU19380600470 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 469 469 WDU19380600469 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 468 468 WDU19380600468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 467 467 WDU19380600467 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 466 466 WDU19380600466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 465 465 WDU19380600465 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 464 464 WDU19380600464 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 463 463 WDU19380600463 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 462 462 WDU19380600462 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku. uchylony
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 461 461 WDU19380590461 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 460 460 WDU19380590460 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1938 r. o czasowym obniżeniu składek, uiszczanych przez pracodawców rolnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 459 459 WDU19380590459 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1938 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o zasadach obliczania tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11 i 13 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 458 458 WDU19380590458 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 457 457 WDU19380590457 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 456 456 WDU19380590456 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 455 455 WDU19380590455 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 58 poz. 454 454 WDU19380580454 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 453 453 WDU19380570453 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych IV protokołu dodatkowego z dnia 30 czerwca 1937 r. do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, z dnia 26 marca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 452 452 WDU19380570452 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 451 451 WDU19380570451 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 450 450 WDU19380570450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 449 449 WDU19380570449 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 448 448 WDU19380560448 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 lipca 1932 r. o emisji 7% obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielonych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 447 447 WDU19380560447 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 446 446 WDU19380560446 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o przejęciu Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 445 445 WDU19380560445 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 444 444 WDU19380550444 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 443 443 WDU19380550443 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1938 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 442 442 WDU19380550442 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 441 441 WDU19380550441 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 440 440 WDU19380550440 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 439 439 WDU19380550439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 438 438 WDU19380550438 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 437 437 WDU19380550437 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 15 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 436 436 WDU19380550436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1938 r. o zmianie granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 435 435 WDU19380550435 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 26 marca 1925 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 434 434 WDU19380540434 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego zmiany polsko-brytyjskiej umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 433 433 WDU19380540433 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 432 432 WDU19380540432 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Grecji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 431 431 WDU19380540431 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 430 430 WDU19380540430 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych Targom Kalwaryjskim w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jarmarkowi Poleskiemu w Pińsku, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie, Polskiej Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie oraz Targom Północnym i Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Wilnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 429 429 WDU19380540429 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lipca 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 428 428 WDU19380540428 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 427 427 WDU19380540427 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 426 426 WDU19380540426 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 10 marca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 425 425 WDU19380540425 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwecją z dnia 5 marca 1938 r., dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja". akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 424 424 WDU19380540424 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 423 423 WDU19380540423 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 422 422 WDU19380540422 Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 421 421 WDU19380540421 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 420 420 WDU19380530420 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 419 419 WDU19380530419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Suwałkach i Sejnach. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 418 418 WDU19380530418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. w sprawie dyslokacji sądów grodzkich w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 417 417 WDU19380530417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 416 416 WDU19380530416 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 sierpnia 1923 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami podległymi Ministerstwu Kolei Żelaznych, lecz nie eksploatowanymi bezpośrednio przez Ministerstwo. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 415 415 WDU19380530415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidocznianiu ich jakości. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 414 414 WDU19380530414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 413 413 WDU19380530413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 412 412 WDU19380530412 Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 25 marca 1938 r., dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 411 411 WDU19380530411 Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 410 410 WDU19380530410 Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 409 409 WDU19380530409 Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji o uregulowaniu wymiarów oczek sieci rybackich i ochronnych wymiarów ryb, z dnia 23 marca 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 408 408 WDU19380520408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1938 r. o ustaleniu wysokości emisji i planu umorzenia 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 407 407 WDU19380520407 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1938 r. o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczany jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 406 406 WDU19380520406 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 405 405 WDU19380520405 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 404 404 WDU19380520404 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o 4,25% bonach Skarbu Państwa w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 403 403 WDU19380520403 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 7% pożyczki stabilizacyjnej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 402 402 WDU19380520402 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 6% pożyczki dolarowej z 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 401 401 WDU19380520401 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o Funduszu Pracy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 400 400 WDU19380510400 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 399 399 WDU19380510399 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B., wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 398 398 WDU19380510398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o likwidacji fideikomisu Pszczyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 397 397 WDU19380510397 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 396 396 WDU19380510396 Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych, podpisany w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 50 poz. 395 395 WDU19380500395 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei górskiej z Zakopanego na Gubałówkę. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 50 poz. 394 394 WDU19380500394 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1938 r. o umundurowaniu poborców skarbowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 393 393 WDU19380490393 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 392 392 WDU19380490392 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 15 marca 1886 r. dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 391 391 WDU19380490391 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1938 r. w sprawie ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 22 maja 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 390 390 WDU19380490390 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r. dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 389 389 WDU19380490389 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1938 r. w sprawie stosowania do Kolonij Adenu i Birmanii postanowień konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 388 388 WDU19380490388 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 387 387 WDU19380490387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Horodyszczu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 386 386 WDU19380490386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorach wyciągów z akt stanu cywilnego przeznaczonych dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 385 385 WDU19380490385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1938 r. o przekazaniu podległym władzom skarbowym uprawnień w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości w podatku majątkowym, podatku od placów budowlanych, nadzwyczajnej daninie majątkowej oraz daninie lasowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 384 384 WDU19380490384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 383 383 WDU19380480383 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 382 382 WDU19380480382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 381 381 WDU19380480381 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych, z dnia 15 czerwca 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 380 380 WDU19380480380 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, dotyczącej żeglugi i spławu z dnia 14 maja 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 379 379 WDU19380480379 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, dotycząca żeglugi i spławu, podpisana w Kownie dnia 14 maja 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 378 378 WDU19380470378 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji z dnia 2 maja 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 377 377 WDU19380470377 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji, podpisana w Kownie dnia 2 maja 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 376 376 WDU19380460376 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 375 375 WDU19380460375 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 374 374 WDU19380460374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1938 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie budynków na obszarze województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 373 373 WDU19380460373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek. uchylony
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 372 372 WDU19380460372 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 r. o zezwoleniu wojewodom na upoważnianie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 371 371 WDU19380450371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 370 370 WDU19380450370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 369 369 WDU19380450369 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy. uchylony
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 368 368 WDU19380450368 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 367 367 WDU19380450367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zniesienia zakazu hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 366 366 WDU19380440366 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 365 365 WDU19380440365 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych o służbie zdrowia lotnictwa cywilnego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 364 364 WDU19380440364 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 363 363 WDU19380440363 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 362 362 WDU19380430362 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 maja 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 361 361 WDU19380430361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie powiększenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w sądach apelacyjnych we Lwowie i w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 360 360 WDU19380430360 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 359 359 WDU19380430359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 358 358 WDU19380430358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 357 357 WDU19380430357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 356 356 WDU19380430356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 355 355 WDU19380430355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 354 354 WDU19380420354 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 353 353 WDU19380420353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1938 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowaniu dyscyplinarnym w Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 352 352 WDU19380420352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o poborze dodatku samorządowego do podatku dochodowego na obszarze powiatów: lipnowskiego, nieszawskiego, rypińskiego, włocławskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego i tureckiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 351 351 WDU19380410351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 350 350 WDU19380410350 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 349 349 WDU19380410349 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 348 348 WDU19380410348 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1938 r. w sprawie uchylenia przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu z dnia 24 września 1923 r., o klauzulach arbitrażowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 347 347 WDU19380410347 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 346 346 WDU19380410346 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 345 345 WDU19380410345 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 344 344 WDU19380410344 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 343 343 WDU19380410343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 342 342 WDU19380410342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1938 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wileńskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 341 341 WDU19380410341 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 2 kwietnia 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Lwowa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 340 340 WDU19380410340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1938 r. o utworzeniu Urzędu Celnego w Landwarowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 339 339 WDU19380410339 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1938 r. o utworzeniu Posterunku Celnego w Załuczu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 338 338 WDU19380410338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych komunalnych kas oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 337 337 WDU19380410337 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 336 336 WDU19380410336 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 335 335 WDU19380400335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1938 r. o pieczęciach organów samorządu adwokackiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 334 334 WDU19380400334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 333 333 WDU19380400333 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 332 332 WDU19380400332 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 331 331 WDU19380400331 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższego Studium Handlowego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 330 330 WDU19380390330 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Komunikacji o uzupełniającej służbie wojskowej. uchylony
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 329 329 WDU19380390329 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. uchylony
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 328 328 WDU19380390328 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 29 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwalniania od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 327 327 WDU19380390327 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 326 326 WDU19380380326 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o uchyleniu przez Francję jednego z zastrzeżeń zgłoszonych przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 325 325 WDU19380380325 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o przyrównaniu we Francji niektórych dni powszednich do ustawowych dni świątecznych zgodnie z konwencją z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 324 324 WDU19380380324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii, Litwy, Iraku, Syjamu i Łotwy do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 323 323 WDU19380380323 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Opieki Społecznej i Komunikacji w sprawie odbywania w roku 1938 służby pracy na podstawie art. 79 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 322 322 WDU19380380322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 321 321 WDU19380380321 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 320 320 WDU19380380320 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 319 319 WDU19380370319 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 318 318 WDU19380370318 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 317 317 WDU19380370317 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 316 316 WDU19380370316 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 315 315 WDU19380370315 Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 314 314 WDU19380370314 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 29 kwietnia 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 313 313 WDU19380370313 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1938 r. o zmianie tabeli tarowej stanowiącej załącznik do § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 312 312 WDU19380370312 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 311 311 WDU19380360311 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1938 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizacji narzędzi mierniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 310 310 WDU19380360310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 309 309 WDU19380360309 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie przystąpienia Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 308 308 WDU19380360308 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 307 307 WDU19380360307 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 306 306 WDU19380360306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1938 r. o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 305 305 WDU19380360305 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 304 304 WDU19380360304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 303 303 WDU19380360303 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 302 302 WDU19380360302 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 35 poz. 301 301 WDU19380350301 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 35 poz. 300 300 WDU19380350300 Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), (z 2 załącznikami), podpisana w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 299 299 WDU19380340299 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście ustawy z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 298 298 WDU19380340298 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 297 297 WDU19380340297 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 296 296 WDU19380340296 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 295 295 WDU19380340295 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 294 294 WDU19380340294 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 293 293 WDU19380340293 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. uchylony
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292 292 WDU19380340292 Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 291 291 WDU19380330291 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia z dnia 25 marca 1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 290 290 WDU19380330290 Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 289 289 WDU19380330289 Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. - Prawo o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 288 288 WDU19380320288 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Terytorium Tanganyiki do konwencji związkowej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 287 287 WDU19380320287 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru i Węgier do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 286 286 WDU19380320286 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Peru do protokołów zmieniających konwencję z dnia 13 października 1919 r. urządzającą żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 285 285 WDU19380320285 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 284 284 WDU19380320284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 283 283 WDU19380320283 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 282 282 WDU19380320282 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 281 281 WDU19380320281 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 280 280 WDU19380320280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przejściowym unormowaniu postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej w związku ze zmianą granic wojewódzkich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 279 279 WDU19380320279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o wynagrodzeniu akordowym personelu pomiarowego urzędów wojewódzkich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 278 278 WDU19380320278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 277 277 WDU19380320277 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w państwowych przemysłowych szkołach wyższych nieakademickich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 276 276 WDU19380320276 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 275 275 WDU19380310275 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 19 listopada 1921 r. w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 274 274 WDU19380310274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1938 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 273 273 WDU19380310273 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 272 272 WDU19380300272 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 271 271 WDU19380300271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 270 270 WDU19380300270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 269 269 WDU19380300269 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie podpisanego w Warszawie dnia 13 września 1937 r. porozumienia między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 268 268 WDU19380300268 Porozumienie między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia, podpisane w Warszawie dnia 13 września 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 267 267 WDU19380300267 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego z dnia 15 grudnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 266 266 WDU19380300266 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 265 265 WDU19380300265 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią z dnia 10 września 1937 r., dotyczącego zmiany protokołu taryfowego polsko-norweskiego z dnia 14 marca 1936 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 264 264 WDU19380300264 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 263 263 WDU19380300263 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 262 262 WDU19380290262 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 261 261 WDU19380290261 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwecją z dnia 5 marca 1938 r., dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 260 260 WDU19380290260 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 259 259 WDU19380290259 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 258 258 WDU19380290258 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 257 257 WDU19380290257 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 256 256 WDU19380290256 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o przekształceniu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie w Centralną Małopolską Kasę Oszczędności we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 255 255 WDU19380290255 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 254 254 WDU19380280254 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany załącznika do art. 3 ust. 2 porozumienia pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 1936 r. w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 253 253 WDU19380280253 Porozumienie pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 252 252 WDU19380280252 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. drugiej umowy uzupełniającej umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisaną w Berlinie dnia 27 marca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 251 251 WDU19380280251 II Konwencja uzupełniająca umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 27 marca 1926 r., podpisana w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 250 250 WDU19380280250 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 249 249 WDU19380280249 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 248 248 WDU19380280248 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 247 247 WDU19380280247 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o pomocy finansowej Skarbu Państwa dla gminy m. Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5% obligacyj konwersyjnych m. Wilna z 1931 r. w funtach szterlingów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 246 246 WDU19380270246 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o dostarczaniu ogierów dla hodowli. uchylony
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 245 245 WDU19380270245 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 244 244 WDU19380270244 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej gminie m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 243 243 WDU19380270243 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 242 242 WDU19380270242 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich. obowiązujący
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 241 241 WDU19380270241 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 240 240 WDU19380270240 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 239 239 WDU19380260239 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 238 238 WDU19380260238 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1938 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 237 237 WDU19380260237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 236 236 WDU19380260236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zakazie poszukiwań górniczych w Pustyni Błędowskiej i okolicy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 235 235 WDU19380260235 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 234 234 WDU19380260234 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia z dnia 10 marca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 233 233 WDU19380260233 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Wydziału Rolniczego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 232 232 WDU19380260232 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 231 231 WDU19380260231 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uposażeniu wojska i marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 230 230 WDU19380260230 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 229 229 WDU19380260229 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 228 228 WDU19380260228 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 227 227 WDU19380260227 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 226 226 WDU19380260226 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 225 225 WDU19380260225 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 224 224 WDU19380260224 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223 223 WDU19380260223 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 222 222 WDU19380250222 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. o poborze rekruta w 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 221 221 WDU19380250221 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 220 220 WDU19380250220 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 219 219 WDU19380250219 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 218 218 WDU19380240218 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 217 217 WDU19380240217 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r. dotyczącego sygnałów morskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 216 216 WDU19380240216 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 215 215 WDU19380240215 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r., dotyczącej umowy najmu marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 214 214 WDU19380240214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie konwersji 6,5% pożyczki dolarowej z 1920 r., 7% pożyczki stabilizacyjnej z 1927 r., transzy dolarowej oraz 7% pożyczki m. st. Warszawy z 1928 r. bez kuponu bieżącego w dniu 1 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 213 213 WDU19380240213 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju. uchylony
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 212 212 WDU19380240212 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 211 211 WDU19380240211 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 210 210 WDU19380240210 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 209 209 WDU19380240209 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o należnościach gmin z tytułu rozliczenia z właścicielami zniesionych obszarów dworskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 208 208 WDU19380230208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 207 207 WDU19380230207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1938 r. o ustaleniu i rozdziale członków sejmików wojewódzkich pomorskiego i poznańskiego na poszczególne powiatowe związki samorządowe i miasta wydzielone z powiatowych związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 206 206 WDU19380230206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1927 r. o regulaminie wyborczym, obowiązującym przy przeprowadzaniu wyborów członków sejmików wojewódzkich, przewodniczących sejmików wojewódzkich i członków wydziałów wojewódzkich oraz odnośnych zastępców w województwach poznańskim i pomorskim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 205 205 WDU19380230205 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na rok 1938. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 204 204 WDU19380230204 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, X Targom Katowickim, Targom Meblowym w Nowem, Targom Gdyńskim, XVIII Międzynarodowym Targom Wschodnim organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie, Targom Pałuckim w Żninie i Targom Wołyńskim w Równem. uznany za uchylony
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 203 203 WDU19380230203 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1938 r. o maklerach przysięgłych na giełdach towarowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 202 202 WDU19380230202 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarskiego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 201 201 WDU19380220201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie i ustaleniu granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 200 200 WDU19380220200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Ciechanowca w powiecie bielskim, województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 199 199 WDU19380220199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 198 198 WDU19380220198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o wyznaczeniu okręgów izb przemysłowo-handlowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197 197 WDU19380220197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz. uchylony
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 196 196 WDU19380220196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb. uchylony
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 195 195 WDU19380220195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 194 194 WDU19380220194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 193 193 WDU19380220193 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1938 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 192 192 WDU19380220192 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 191 191 WDU19380220191 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa. uchylony
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 190 190 WDU19380220190 Ustawa z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju miasta Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 189 189 WDU19380210189 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 188 188 WDU19380210188 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1938 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 187 187 WDU19380210187 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1938 r. o wykonywaniu pomiarów i sporządzaniu planów pól górniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 186 186 WDU19380210186 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 marca 1938 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 185 185 WDU19380210185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1938 r. o uzupełnieniu wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) prawa budowlanego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 184 184 WDU19380210184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu zaległości w zasadniczym podatku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 183 183 WDU19380210183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. o rozszerzeniu granic miasta Lidy w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 182 182 WDU19380210182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek. uchylony
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 181 181 WDU19380210181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 180 180 WDU19380210180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 179 179 WDU19380210179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o spłacie papierami wartościowymi długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 178 178 WDU19380210178 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 177 177 WDU19380210177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1938 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 176 176 WDU19380210176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 175 175 WDU19380210175 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 174 174 WDU19380210174 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Włochami w formie not wymienionych w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r., dotyczącego działalności włoskich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 173 173 WDU19380210173 Porozumienie między Polską a Włochami w sprawie działalności włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, podpisane w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 172 172 WDU19380210172 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 171 171 WDU19380210171 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przedłużeniu czasowego obniżenia składek za ubezpieczenia społeczne. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 170 170 WDU19380210170 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o konwersji obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 169 169 WDU19380210169 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o ratyfikacji układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności, związanych z wierzytelnościami finansowymi. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 168 168 WDU19380210168 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 167 167 WDU19380210167 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o obrocie olejem skalnym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 166 166 WDU19380210166 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zaciągnięciu pożyczki na cele inwestycyjne Państwowego Zakładu Higieny. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 165 165 WDU19380210165 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 164 164 WDU19380200164 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1938 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. uchylony
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 163 163 WDU19380200163 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1938 r. o zniesieniu komunalnych urzędów pośrednictwa pracy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 162 162 WDU19380200162 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie powierzania czynności wojewódzkich biur Funduszu Pracy związkom samorządowym i innym instytucjom prawno-publicznym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 161 161 WDU19380200161 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 160 160 WDU19380190160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. o zniesieniu gminy Lubiń w powiecie kościańskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 159 159 WDU19380190159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1938 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 158 158 WDU19380190158 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki. uchylony
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 157 157 WDU19380190157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów rypińskiego i sierpeckiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 156 156 WDU19380190156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 155 155 WDU19380190155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 154 154 WDU19380190154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów inowrocławskiego i mogielińskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 153 153 WDU19380190153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 152 152 WDU19380190152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 151 151 WDU19380190151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 150 150 WDU19380190150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 149 149 WDU19380190149 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 148 148 WDU19380180148 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 147 147 WDU19380180147 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 146 146 WDU19380180146 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 145 145 WDU19380180145 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r. dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 144 144 WDU19380180144 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 143 143 WDU19380180143 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 142 142 WDU19380180142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 141 141 WDU19380180141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od budynków na obszarze gmin wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 140 140 WDU19380180140 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 139 139 WDU19380180139 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 6 października 1937 r. o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 138 138 WDU19380180138 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie gazowania napojów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 137 137 WDU19380180137 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 136 136 WDU19380180136 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 135 135 WDU19380180135 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu z dnia 29 kwietnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 134 134 WDU19380180134 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 133 133 WDU19380180133 Ustawa z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 132 132 WDU19380180132 Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. uchylony
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 131 131 WDU19380170131 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Pucka w powiecie morskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 130 130 WDU19380170130 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o uzupełnieniu wykazu przedsiębiorstw wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 129 129 WDU19380170129 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 marca 1938 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 128 128 WDU19380170128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych i urzędów opłat stemplowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 127 127 WDU19380170127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 126 126 WDU19380170126 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r. dotyczącego clenia oleju żywicznego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 125 125 WDU19380170125 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 124 124 WDU19380170124 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 123 123 WDU19380170123 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 122 122 WDU19380160122 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r. dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 121 121 WDU19380160121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 21 grudnia 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 120 120 WDU19380160120 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 19 października 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 119 119 WDU19380160119 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 20 lutego 1937 r. w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 118 118 WDU19380160118 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 117 117 WDU19380160117 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1938 r. w sprawie przystąpienia Transjordanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 116 116 WDU19380160116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Drohiczynie Poleskim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 115 115 WDU19380160115 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 marca 1938 r. o tępieniu płaszczyńca buraczanego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 114 114 WDU19380160114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 113 113 WDU19380160113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach spłacenia obligacyj Kolei Herby - Kielce. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 112 112 WDU19380160112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1938 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 111 111 WDU19380160111 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniu statków powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 110 110 WDU19380150110 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania na niektórych terytoriach brytyjskich konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 109 109 WDU19380150109 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 108 108 WDU19380150108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 107 107 WDU19380150107 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 106 106 WDU19380150106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 105 105 WDU19380150105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 104 104 WDU19380150104 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 103 103 WDU19380150103 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 102 102 WDU19380150102 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisane w Warszawie dnia 2 lipca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 101 101 WDU19380150101 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 24 kwietnia 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 100 100 WDU19380150100 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 99 99 WDU19380140099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o obowiązkach i prawach wynikających z odbywania i ukończenia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej. uchylony
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 98 98 WDU19380140098 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 97 97 WDU19380140097 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 96 96 WDU19380140096 Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o odroczeniu wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 95 95 WDU19380130095 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 stycznia 1938 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 94 94 WDU19380130094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1938 r. o przedmiotach powszedniego użytku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 93 93 WDU19380130093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów pińczowskiego i stopnickiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 92 92 WDU19380130092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 91 91 WDU19380130091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 90 90 WDU19380130090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 89 89 WDU19380130089 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 88 88 WDU19380120088 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 87 87 WDU19380120087 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 86 86 WDU19380120086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 85 85 WDU19380120085 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 84 84 WDU19380120084 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczaniu składek i kontroli czynności pracodawców. uchylony
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 83 83 WDU19380120083 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. o zasadach obliczania wysokości składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz warunkach obniżania lub podwyższania tych składek, wydane w zakresie obniżania lub podwyższania składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz co do przedsiębiorstw wojskowych - z Ministrem Spraw Wojskowych, a co do gospodarstw rolnych - z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 82 82 WDU19380120082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 81 81 WDU19380120081 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 80 80 WDU19380120080 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przerachowaniu obligacyj byłego Pierwszego Towarzystwa Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych dla budowy Kolei Święciańskiej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 79 79 WDU19380120079 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania. uchylony
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 78 78 WDU19380110078 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 77 77 WDU19380110077 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 76 76 WDU19380110076 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1938 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 75 75 WDU19380110075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 74 74 WDU19380100074 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 73 73 WDU19380100073 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 72 72 WDU19380100072 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 71 71 WDU19380100071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 70 70 WDU19380100070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. o zmianie właściwości utworzonego w Tarnowskich Górach wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 69 69 WDU19380100069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: warszawskiego, błońskiego, mińskiego, grójeckiego, sochaczewskiego, pułtuskiego i radzymińskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 68 68 WDU19380100068 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 lutego 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1938. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 67 67 WDU19380100067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1938 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gryźliny i o utworzeniu gminy wiejskiej Nowy Dwór Bratiański w powiecie lubawskim województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 66 66 WDU19380100066 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 21 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1927 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 65 65 WDU19380100065 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określeniu kategorii pracowników, zatrudnionych przy melioracjach i wykonywanych przez Państwo pracach regulacyjno-agrarnych i podlegających tylko obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 64 64 WDU19380100064 Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 63 63 WDU19380100063 Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 62 62 WDU19380100062 Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 61 61 WDU19380100061 Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 60 60 WDU19380100060 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 59 59 WDU19380100059 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 58 58 WDU19380100058 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 57 57 WDU19380090057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1939. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 56 56 WDU19380090056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 55 55 WDU19380090055 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o ułatwieniach w zaciąganiu pożyczek w listach zastawnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 54 54 WDU19380090054 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 53 53 WDU19380080053 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 52 52 WDU19380080052 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 51 51 WDU19380080051 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia koncesjonowanego przemysłu wyrobu syntetycznych barwników organicznych oraz syntetycznych półproduktów organicznych służących do wyrobu barwników i materiałów wybuchowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 50 50 WDU19380080050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 stycznia 1938 r. o sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 49 49 WDU19380080049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1938 r. o kasowości i rachunkowości izb rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 48 48 WDU19380080048 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 47 47 WDU19380080047 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Wieliszew - Nasielsk. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 46 46 WDU19380080046 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Szczakowa - Bukowno. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 45 45 WDU19380080045 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o przedłużeniu obniżenia komornego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 44 44 WDU19380070044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 43 43 WDU19380070043 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 42 42 WDU19380070042 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi. uchylony
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 41 41 WDU19380070041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1937/38 r. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 40 40 WDU19380070040 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 39 39 WDU19380070039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1938 r. o zmianie granic powiatów: ostrowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 38 38 WDU19380070038 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 37 37 WDU19380070037 Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.). obowiązujący
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 36 36 WDU19380060036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 35 35 WDU19380060035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1938 r. o ustaleniu właściwości terytorialnej i siedzib izb skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 34 34 WDU19380060034 Ustawa z dnia 15 stycznia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczaniu na cele kolejowe. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 33 33 WDU19380060033 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o izbach lekarsko-dentystycznych. uchylony
Dz.U. 1938 nr 5 poz. 32 32 WDU19380050032 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki wojennej. uchylony
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 31 WDU19380040031 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 30 30 WDU19380040030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1938 r. o wypuszczeniu III serii 4% państwowej renty złotej. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 29 29 WDU19380040029 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany załącznika A do "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 28 28 WDU19380040028 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1938 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-tureckim. uchylony
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 27 27 WDU19380040027 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 26 26 WDU19380040026 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 grudnia 1937 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 25 25 WDU19380040025 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji protokołu celnego z dnia 2 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Afganistanu. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 24 24 WDU19380040024 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 23 23 WDU19380040023 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 22 22 WDU19380030022 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1937 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 21 21 WDU19380030021 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.; 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 20 20 WDU19380030020 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B., wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 19 19 WDU19380030019 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 18 18 WDU19380030018 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r. o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 17 17 WDU19380030017 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o zaspokojeniu roszczeń z umów ubezpieczenia do upadłego zakładu ubezpieczeń "Allgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente" w Amsterdamie. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 16 16 WDU19380030016 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o doręczeniu pism urzędowych przez gminy. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 15 15 WDU19380030015 Ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 14 14 WDU19380030014 Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ratyfikacji projektu konwencji z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. akt jednorazowy
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 13 13 WDU19380030013 Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 12 12 WDU19380030012 Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego. uchylony
Dz.U. 1938 nr 3 poz. 11 11 WDU19380030011 Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. o medalu "Za Długoletnią Służbę". bez statusu
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 10 10 WDU19380020010 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na Nową Fundlandię konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 9 9 WDU19380020009 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Albanii do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 8 8 WDU19380020008 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 7 7 WDU19380020007 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie zmiany siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Szamotułach. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 6 6 WDU19380010006 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 5 5 WDU19380010005 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 4 4 WDU19380010004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1937 r. o zmianie w organizacji i zakresie działania niektórych urzędów i posterunków celnych. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 3 3 WDU19380010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 2 2 WDU19380010002 Ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. o zmianie warunków dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego. bez statusu
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 1 1 WDU19380010001 Ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. o konwersji 6,5% pożyczki zagranicznej. bez statusu