20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1938
691 RMSiOS z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Pracy w Rybniku. bez statusu
690 RMSiOS z dnia 28 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia sądów pracy w Kaliszu, Przemyślu i Włocławku. bez statusu
689 RMSiOS z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie. bez statusu
688 RMSiOS z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu Sądu Pracy w Bydgoszczy. bez statusu
687 RMPiH z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
686 RMPiH z dnia 21 grudnia 1938 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badania przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz za badania mas porowatych do acetylenu rozpuszczonego. wygaśnięcie aktu
685 RMPiH z dnia 21 grudnia 1938 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi. bez statusu
684 RMS z dnia 19 grudnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
683 RMS z dnia 17 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna" w Trzyńcu. bez statusu
682 RMS z dnia 17 grudnia 1938 r. o zmianie w organizacji terytorialnej urzędów i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
681 RMOS z dnia 24 grudnia 1938 r. o dodatkowych opłatach w ubezpieczeniu emerytalnym robotników. bez statusu
680 RMOS z dnia 1 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy. bez statusu
679 RRM z dnia 10 grudnia 1938 r. o uznaniu Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. bez statusu
678 OMRiRR z dnia 13 grudnia 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
677 ZMK z dnia 21 grudnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na eksploatację normalnotorowej kolei użytku publicznego z Jaworzna do Szczakowy. bez statusu
676 RMS z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
675 RMS z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość. bez statusu
674 RMRiRR z dnia 14 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1939/40. wygaśnięcie aktu
673 Or z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji. bez statusu
672 KounpdnpirmpwBd2w1r z dnia obowiązujący
671 Or z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji. bez statusu
670 KounpdzpwBd2w1r(dkzzzu z dnia 18 marca 1937 r.). obowiązujący
669 OMSZ z dnia 25 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), podpisanych w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. bez statusu
668 RMS z dnia 20 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szczupaki i sandacze. wygaśnięcie aktu
667 RMSiOS z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie. akt jednorazowy
666 RMS z dnia 15 grudnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
665 RRM z dnia 15 grudnia 1938 r. o okręgu Sądu Grodzkiego w Tarnobrzegu. bez statusu
664 RMPiH z dnia 12 grudnia 1938 r. o rozciągnięciu właściwości miejscowej Urzędu Probierczego w Krakowie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
663 RMSW z dnia 13 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego. bez statusu
662 RMSWiS z dnia 30 listopada 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1939. bez statusu
661 RRM z dnia 15 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających w sprawach stowarzyszeń na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
660 RRM z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. bez statusu
659 RMRiRR z dnia 3 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
658 Or z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego bez statusu
657 PmRPaRN z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego wygaśnięcie aktu
656 Or z dnia 3 grudnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią bez statusu
655 Or z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów bez statusu
654 Or z dnia 28 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego bez statusu
653 RMRiRR z dnia 30 listopada 1938 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
652 Or z dnia 30 listopada 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r., oraz wejścia w życie protokołu modyfikacyjnego bez statusu
651 PmRPaWBpwLd2l1rdza4(umRPaWBoozmpwLd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
650 UmRPaWBwsozmpwLd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
649 OPR z dnia 3 grudnia 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
648 OPRM z dnia 7 grudnia 1938 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
647 RMSW z dnia 30 listopada 1938 r. o ustaleniu wzoru księgi druków dla zakładów graficznych. bez statusu
646 Or z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej bez statusu
645 Or z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Protektoratu Adenu do konwencji bez statusu
644 RMS z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze. bez statusu
643 RMS z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
642 RMS z dnia 30 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu oraz w źródłowisku Udawy. bez statusu
641 RMS z dnia 21 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości, o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. bez statusu
640 RRM z dnia 2 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
639 RRM z dnia 25 listopada 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych. bez statusu
638 RMS z dnia 28 listopada 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne oraz o zrównaniu warunków spłat w układach konwersyjnych, zawartych przed dniem 1 grudnia 1934 r. z dłużnikami, zaliczonymi następnie do posiadaczy gospodarstw wiejskich grupy C. bez statusu
637 RMWRiOP z dnia 25 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy bez statusu
636 RMS z dnia 16 listopada 1938 r. wydane: co do § 6 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a co do §§ 11 i 35 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych; nadto co do §§ 2-5, 7-20 oraz 22-24 przez Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji, a co do §§ 54-72 przez Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości - w celu wykonania ustawy bez statusu
635 DPR z dnia 23 listopada 1938 r. o warunkach mianowania oficerów w stopniach honorowych. bez statusu
634 Or z dnia 12 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego bez statusu
633 RMS z dnia 23 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. we Frydeckiem. bez statusu
632 RMOS z dnia 19 listopada 1938 r. w sprawie wykonania dekretu bez statusu
631 RMS z dnia 24 listopada 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Sarnach. bez statusu
630 RMS z dnia 16 listopada 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Jadowie. bez statusu
629 DPR z dnia 23 listopada 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
628 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. uznany za uchylony
627 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie prawa górniczego. bez statusu
626 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań. bez statusu
625 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym. bez statusu
624 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. bez statusu
623 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa. uchylony
622 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central. bez statusu
621 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o konwersji 8% pożyczki dolarowej z 1925 r. bez statusu
620 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
619 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o spółkach akcyjnych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
618 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
617 DPR z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. uchylony
616 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o zniesieniu niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
615 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
614 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy bez statusu
613 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej. bez statusu
612 DPR z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
611 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
610 RMS z dnia 19 listopada 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
609 DPR z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego. bez statusu
608 DPR z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe. uchylony
607 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o obniżeniu oprocentowania niektórych wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne oraz niektórych listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
606 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
605 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
604 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów prawa cywilnego i handlowego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
603 Or z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia bez statusu
602 Or z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 10 marca 1938 r., dotyczącego clenia serów pochodzenia finlandzkiego. bez statusu
601 Or z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne. bez statusu
600 RMSW z dnia 14 listopada 1938 r. o broni typu wojskowego. bez statusu
599 RMS z dnia 26 października 1938 r. o zmianach w organizacji terytorialnej niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Poznaniu i Wilnie. bez statusu
598 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
597 DPR z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. uchylony
596 OMSZ z dnia 3 października 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego bez statusu
595 OPR z dnia 6 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy bez statusu
594 Or z dnia 28 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
593 Or z dnia 24 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie dnia 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja". bez statusu
592 Or z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu bez statusu
591 Or z dnia 4 października 1938 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji bez statusu
590 RMSW z dnia 31 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o zapobieganiu powstawania i rozszerzania się pożarów w budynkach. bez statusu
589 RMS z dnia 31 października 1938 r. o zmianie cennika soli i solanki. uchylony
588 RMS z dnia 31 października 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
587 RMK z dnia 3 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. bez statusu
586 RMK z dnia 9 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. bez statusu
585 DPR z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych. bez statusu
584 OMS z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
583 RMS z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie zgłoszenia i zaofiarowania do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. bez statusu
582 RMS z dnia 4 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
581 RMS z dnia 28 października 1938 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. bez statusu
580 RMWRiOP z dnia 25 października 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy bez statusu
579 Or z dnia 5 października 1938 r. o wypowiedzeniu części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
578 RMS z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie. bez statusu
577 RMSW z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
576 RMSW z dnia 27 października 1938 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa niżańskiego w Stalowej Woli. bez statusu
575 RMOS z dnia 26 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie utworzenia obwodu inspekcji pracy dla odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
574 RMOS z dnia 18 października 1938 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
573 RRM z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego. akt jednorazowy
572 DPR z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
571 DPR z dnia 6 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. bez statusu
570 RMS z dnia 27 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
569 RMPiH z dnia 20 października 1938 r. wskazujące osoby prawne zobowiązane do przedstawiania danych określonych w art. 7 ust. 3 oraz władze powołane do żądania danych określonych w art. 44 prawa przemysłowego. bez statusu
568 RMWRiOP z dnia 12 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żubra za gatunek chroniony. uchylony
567 OMRiRR z dnia 14 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
566 Or z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
565 Or z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej bez statusu
564 Or z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej bez statusu
563 Or z dnia 30 września 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej bez statusu
562 RRM z dnia 18 października 1938 r. o zakazie używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
561 RRM z dnia 18 października 1938 r. o koncesjonowaniu przemysłu wyrobu gum jezdnych. bez statusu
560 Or z dnia 10 października 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg Państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz o zgłoszeniu przystąpień do układu bez statusu
559 UwzdkmpwPd2c1rwsuwPMICpwPd3m1r z dnia obowiązujący
558 RMPiH z dnia 7 października 1938 r. o wzorach dokumentów bezpieczeństwa dla morskich statków handlowych. uchylony
557 RMS z dnia 14 października 1938 r. w sprawie zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
556 RMSWSiS z dnia 13 października 1938 r. w sprawie udziału związków samorządu terytorialnego w pokrywaniu kosztów utrzymania sądów pracy na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
555 RMSW z dnia 12 października 1938 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu w Gdyni do wydawania zezwoleń na nabywanie, dzierżawę, użytkowanie lub zarząd nieruchomości. bez statusu
554 RMS z dnia 8 października 1938 r. o zmianie w organizacji niektórych urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
553 RMKiS z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Skarbu bez statusu
552 RPR z dnia 19 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej wygaśnięcie aktu
551 Or z dnia 12 października 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczącego zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią bez statusu
550 PmPaNpwWd1w1rdztptmPaN z dnia 14 marca 1936 r. wygaśnięcie aktu
549 DPR z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
548 DPR z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy bez statusu
547 DPR z dnia 19 października 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
546 Or z dnia 26 września 1938 r. w sprawie stosowania w koloniach portugalskich umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
545 Or z dnia 26 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
544 Or z dnia 26 września 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych bez statusu
543 RMSW z dnia 6 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie przeprowadzenia za granicą jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich. bez statusu
542 RMOS z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej bez statusu
541 RMRiRR z dnia 28 września 1938 r. o organizacji państwowych ocen masła i serów. bez statusu
540 RMPiH z dnia 15 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenia przemysłu gospodniego. uchylony
539 RMOS z dnia 4 października 1938 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych. bez statusu
538 RMWRiOP z dnia 29 września 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
537 RMRiRR z dnia 3 października 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa. bez statusu
536 RMRiRR z dnia 28 września 1938 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym. bez statusu
535 DPR z dnia 11 października 1938 r. o przerachowaniu zobowiązań opiewających na walutę czesko-słowacką. bez statusu
534 DPR z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
533 DPR z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
532 RPR z dnia 7 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Japonią wygaśnięcie aktu
531 RMS z dnia 4 października 1938 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przywozu pieniędzy w walucie czesko-słowackiej. uchylony
530 RMSW z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o podatku drogowym. bez statusu
529 RMRiRR z dnia 15 września 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
528 DPR z dnia 3 października 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
527 Or z dnia 29 września 1938 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. wygaśnięcie aktu
526 RMS z dnia 22 września 1938 r. o utworzeniu w Zaleszczykach oddziału Urzędu Celnego w Zaleszczykach. bez statusu
525 RMS z dnia 21 września 1938 r. o zmianie terytorialnego zakresu działania niektórych towarzystw kredytowych miejskich. bez statusu
524 RMOS z dnia 12 września 1938 r. o rozciągnięciu mocy art. 4 ustawy bez statusu
523 RRM z dnia 22 września 1938 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
522 RRM z dnia 22 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
521 RMK z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". bez statusu
520 RMK z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
519 RMSW z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego. bez statusu
518 RRM z dnia 22 września 1938 r. o przyłączeniu części gmin wiejskich Wilanów i Bródno w powiecie i województwie warszawskim do powiatów południowo-warszawskiego i prasko-warszawskiego w m. st. Warszawie. bez statusu
517 Or z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
516 RMSW z dnia 22 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych uchylony
515 RMSW z dnia 15 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
514 Or z dnia 7 września 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu bez statusu
513 Or z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
512 Or z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją bez statusu
511 Or z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad bez statusu
510 Or z dnia 18 sierpnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
509 RMOS z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonywania postanowień dotyczących przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwach poznańskim i pomorskim. bez statusu
508 RMOS z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie przejęcia przez Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych zobowiązań Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszów z tytułu ubezpieczenia dodatkowego. bez statusu
507 RMSW z dnia 2 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
506 RMOS z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej bez statusu
505 RMOS z dnia 31 sierpnia 1938 r. o ubezpieczeniu brackim w powiatach będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim. bez statusu
504 RMWRiOP z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia szkół, których uczniowie i słuchacze są uprawnieni do ubiegania się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej. bez statusu
503 RRM z dnia 3 września 1938 r. o przedłużeniu terminu do występowania o stwierdzenie prawa do ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
502 RRM z dnia 3 września 1938 r. o określeniu terminu wejścia w życie przepisów art. 56 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
501 RRM z dnia 3 września 1938 r. o zmianie granic powiatów wyrzyskiego i sępoleńskiego w województwie pomorskim. akt jednorazowy
500 ZMK z dnia 27 sierpnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eskploatację kolei górskiej w Krynicy Zdroju. bez statusu
499 RMSW z dnia 14 września 1938 r. w sprawie poddania rewizji podziału powiatów na obwody głosowania. bez statusu
498 ZPR z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu. bez statusu
497 ZPR z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Sejmu. bez statusu
496 OMSW z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
495 Or z dnia 6 sierpnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego protokołu bez statusu
494 RMSWiOS z dnia 29 sierpnia 1938 r. - Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
493 RMWRiOP z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy bez statusu
492 RMS z dnia 1 sierpnia 1938 r. o utworzeniu zakładu dla niepoprawnych przestępców w Leśnej Podlaskiej. bez statusu
491 RMS z dnia 2 września 1938 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - o ustaleniu wysokości opłaty od mąki i kaszy oraz o poborze tej opłaty. bez statusu
490 RMSW z dnia 18 sierpnia 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich Falenty i Wilanów w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
489 RMSW z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa. uchylony
488 U z dnia 23 sierpnia 1938 r. o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. uchylony
487 U z dnia 16 sierpnia 1938 r. o zatwierdzeniu układu bez statusu
486 RMS z dnia 22 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
485 RPR z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii wygaśnięcie aktu
484 OPR z dnia 16 lipca 1938 r. o sprostowaniu błędu w wykazie nieruchomych majątków państwowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
483 RMS z dnia 22 sierpnia 1938 r. o utworzeniu urzędów celnych w Gromadziszkach i w Zawiasach oraz Posterunku Celnego w Oranach. bez statusu
482 RPR z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia wygaśnięcie aktu
481 U z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. bez statusu
480 U z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich. bez statusu
479 U z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m. st. Warszawy. bez statusu
478 RPR z dnia 5 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej wygaśnięcie aktu
477 RMS z dnia 19 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy bez statusu
476 Or z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej bez statusu
475 Or z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre terytoria brytyjskie konwencji bez statusu
474 Or z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie wypowiedzenia przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej bez statusu
473 Or z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy bez statusu
472 Or z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Norwegię i Brazylię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
471 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
470 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
469 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
468 RMRiRR z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz. bez statusu
467 RMRiRR z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla. wygaśnięcie aktu
466 RMRiRR z dnia 18 sierpnia 1938 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów. wygaśnięcie aktu
465 RMRiRR z dnia 18 sierpnia 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta. uchylony
464 RMS z dnia 9 sierpnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
463 U z dnia 8 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym. uchylony
462 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku. uchylony
461 RMS z dnia 29 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
460 RMOS z dnia 26 lipca 1938 r. o czasowym obniżeniu składek, uiszczanych przez pracodawców rolnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
459 RMOS z dnia 26 lipca 1938 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o zasadach obliczania tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11 i 13 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
458 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem. bez statusu
457 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej. bez statusu
456 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
455 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
454 RMOS z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. bez statusu
453 Or z dnia 6 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych IV protokołu dodatkowego bez statusu
452 Or z dnia 2 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. bez statusu
451 Or z dnia 1 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia bez statusu
450 RMSW z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
449 U z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej. bez statusu
448 RMS z dnia 23 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
447 U z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. uchylony
446 U z dnia 30 lipca 1938 r. o przejęciu Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
445 U z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r. bez statusu
444 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
443 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
442 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
441 Or z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
440 Or z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
439 RMRiRR z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
438 RMOS z dnia 22 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej. bez statusu
437 RMOSiS z dnia 15 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich. bez statusu
436 RMSW z dnia 27 czerwca 1938 r. o zmianie granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
435 RPR z dnia 30 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier wygaśnięcie aktu
434 Or z dnia 27 lipca 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia bez statusu
433 Or z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. bez statusu
432 Or z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Grecji do międzynarodowej konwencji bez statusu
431 Or z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Litwy do międzynarodowej konwencji bez statusu
430 RMPiH z dnia 21 lipca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych Targom Kalwaryjskim w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jarmarkowi Poleskiemu w Pińsku, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie, Polskiej Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie oraz Targom Północnym i Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Wilnie. uznany za uchylony
429 RMWRiOP z dnia 20 lipca 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
428 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego akt jednorazowy
427 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego akt jednorazowy
426 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia akt jednorazowy
425 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwecją akt jednorazowy
424 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią akt jednorazowy
423 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią akt jednorazowy
422 U z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej akt jednorazowy
421 U z dnia 14 lipca 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. bez statusu
420 RMS z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. uchylony
419 RMS z dnia 20 lipca 1938 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Suwałkach i Sejnach. akt jednorazowy
418 RMS z dnia 20 lipca 1938 r. w sprawie dyslokacji sądów grodzkich w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie. bez statusu
417 RMSW z dnia 20 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów. bez statusu
416 RMK z dnia 15 lipca 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych bez statusu
415 RRM z dnia 13 lipca 1938 r. o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidocznianiu ich jakości. bez statusu
414 RRM z dnia 13 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
413 RRM z dnia 13 lipca 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych. uchylony
412 U z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią akt jednorazowy
411 U z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego akt jednorazowy
410 U z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego akt jednorazowy
409 U z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji o uregulowaniu wymiarów oczek sieci rybackich i ochronnych wymiarów ryb, akt jednorazowy
408 RMS z dnia 18 lipca 1938 r. o ustaleniu wysokości emisji i planu umorzenia 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. bez statusu
407 RMPiHoOS z dnia 9 czerwca 1938 r. o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczany jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła. uchylony
406 Or z dnia 28 czerwca 1938 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich. bez statusu
405 PmRPaRNwfnwwWd2c1rwsuKLNKKGowszwnttKG z dnia wygaśnięcie aktu
404 U z dnia 14 lipca 1938 r. o 4,25% bonach Skarbu Państwa w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. bez statusu
403 U z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 7% pożyczki stabilizacyjnej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. bez statusu
402 U z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 6% pożyczki dolarowej z 1920 r. bez statusu
401 U z dnia 14 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o Funduszu Pracy. bez statusu
400 Or z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia. bez statusu
399 Or z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią bez statusu
398 RRM z dnia 13 lipca 1938 r. o likwidacji fideikomisu Pszczyńskiego. bez statusu
397 Or z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu bez statusu
396 PoiaXuzN z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych, podpisany w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r. wygaśnięcie aktu
395 ZMK z dnia 15 lipca 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei górskiej z Zakopanego na Gubałówkę. bez statusu
394 RMS z dnia 11 lipca 1938 r. o umundurowaniu poborców skarbowych. uchylony
393 Or z dnia 22 czerwca 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do międzynarodowej konwencji bez statusu
392 Or z dnia 12 czerwca 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji bez statusu
391 Or z dnia 11 czerwca 1938 r. w sprawie ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją bez statusu
390 Or z dnia 8 czerwca 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy bez statusu
389 Or z dnia 8 czerwca 1938 r. w sprawie stosowania do Kolonij Adenu i Birmanii postanowień konwencji bez statusu
388 RMOS z dnia 13 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. bez statusu
387 RMS z dnia 14 lipca 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Horodyszczu. bez statusu
386 RMS z dnia 11 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorach wyciągów z akt stanu cywilnego przeznaczonych dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej. bez statusu
385 RMS z dnia 1 lipca 1938 r. o przekazaniu podległym władzom skarbowym uprawnień w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości w podatku majątkowym, podatku od placów budowlanych, nadzwyczajnej daninie majątkowej oraz daninie lasowej. bez statusu
384 RMRiRR z dnia 23 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę. bez statusu
383 RMOS z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok. bez statusu
382 RMRiRR z dnia 30 czerwca 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
381 RPR z dnia 8 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych, wygaśnięcie aktu
380 Or z dnia 9 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, dotyczącej żeglugi i spławu bez statusu
379 KmRPaRLdispwKd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
378 Or z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji bez statusu
377 KmRPiRLwspitpwKd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
376 OMPiH z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
375 RMS z dnia 30 czerwca 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
374 RMSW z dnia 30 czerwca 1938 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie budynków na obszarze województwa śląskiego. uchylony
373 RMSW z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych uchylony
372 RMRiRR z dnia 17 czerwca 1938 r. o zezwoleniu wojewodom na upoważnianie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
371 RMS z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
370 RMS z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
369 RMS z dnia 30 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy. uchylony
368 RMS z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". bez statusu
367 RMSW z dnia 10 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zniesienia zakazu hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego. bez statusu
366 Or z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
365 RMKiOS z dnia 27 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych o służbie zdrowia lotnictwa cywilnego. uchylony
364 Or z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 1938 r. bez statusu
363 UmRPaRLokkpwWd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
362 OMSW z dnia 17 maja 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
361 RMS z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie powiększenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w sądach apelacyjnych we Lwowie i w Warszawie. bez statusu
360 RMSW z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym. bez statusu
359 RRM z dnia 4 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
358 RRM z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
357 RRM z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
356 RRM z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
355 RRM z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
354 OMRiRR z dnia 3 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
353 RMSW z dnia 21 kwietnia 1938 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowaniu dyscyplinarnym w Policji Państwowej. bez statusu
352 RRM z dnia 1 czerwca 1938 r. o poborze dodatku samorządowego do podatku dochodowego na obszarze powiatów: lipnowskiego, nieszawskiego, rypińskiego, włocławskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego i tureckiego. bez statusu
351 Or z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji bez statusu
350 Or z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji bez statusu
349 Or z dnia 20 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
348 Or z dnia 19 maja 1938 r. w sprawie uchylenia przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu bez statusu
347 Or z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia bez statusu
346 Or z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej bez statusu
345 Or z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu przystąpienia do konwencji bez statusu
344 ZMK z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A. bez statusu
343 RMS z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
342 RMSW z dnia 27 maja 1938 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wileńskiego. bez statusu
341 RMOS z dnia 20 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej bez statusu
340 RMS z dnia 8 czerwca 1938 r. o utworzeniu Urzędu Celnego w Landwarowie. bez statusu
339 RMS z dnia 20 maja 1938 r. o utworzeniu Posterunku Celnego w Załuczu. bez statusu
338 RMS z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych komunalnych kas oszczędności. bez statusu
337 RMS z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych. bez statusu
336 RPR z dnia 14 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią wygaśnięcie aktu
335 RMS z dnia 8 czerwca 1938 r. o pieczęciach organów samorządu adwokackiego. bez statusu
334 RMS z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich. uchylony
333 RMPiH z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. bez statusu
332 RMPiH z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. uchylony
331 RMWRiOP z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy bez statusu
330 RMSW z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Komunikacji o uzupełniającej służbie wojskowej. uchylony
329 RMPiH z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. uchylony
328 RMKiS z dnia 29 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwalniania od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych. bez statusu
327 RPR z dnia 1 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego wygaśnięcie aktu
326 Or z dnia 11 maja 1938 r. o uchyleniu przez Francję jednego z zastrzeżeń zgłoszonych przy przystąpieniu do konwencji bez statusu
325 Or z dnia 11 maja 1938 r. o przyrównaniu we Francji niektórych dni powszednich do ustawowych dni świątecznych zgodnie z konwencją bez statusu
324 Or z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii, Litwy, Iraku, Syjamu i Łotwy do protokołu bez statusu
323 RMSWiSW z dnia 24 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Opieki Społecznej i Komunikacji w sprawie odbywania w roku 1938 służby pracy na podstawie art. 79 ustawy uchylony
322 RMSW z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych. bez statusu
321 RMOS z dnia 21 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim. bez statusu
320 RMOS z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu. bez statusu
319 Or z dnia 14 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej bez statusu
318 Or z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
317 Or z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej bez statusu
316 Or z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
315 UpRPaWMGous z dnia wygaśnięcie aktu
314 Or z dnia 6 maja 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 29 kwietnia 1937 r. bez statusu
313 RMS z dnia 5 maja 1938 r. o zmianie tabeli tarowej stanowiącej załącznik do § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
312 RMWRiOP z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym. bez statusu
311 OMPiH z dnia 13 maja 1938 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu bez statusu
310 OMSZ z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki bez statusu
309 Or z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie przystąpienia Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji bez statusu
308 Or z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu bez statusu
307 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji bez statusu
306 RMS z dnia 16 maja 1938 r. o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki. bez statusu
305 RMPiH z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego. bez statusu
304 RMRiRR z dnia 10 maja 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych bez statusu
303 U z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich. bez statusu
302 U z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych. uchylony
301 Or z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej bez statusu
300 Kmopoibk((2zpwRd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
299 OPR z dnia 4 maja 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście ustawy bez statusu
298 RMSoPiH z dnia 2 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej. bez statusu
297 RMS z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych. bez statusu
296 RMOS z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. uchylony
295 RMOS z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. bez statusu
294 RMRiRR z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów. bez statusu
293 U z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. uchylony
292 U z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym. uchylony
291 RPR z dnia 4 maja 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia wygaśnięcie aktu
290 U z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych. uchylony
289 U z dnia 4 maja 1938 r. - Prawo o ustroju adwokatury. uchylony
288 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Terytorium Tanganyiki do konwencji związkowej bez statusu
287 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru i Węgier do protokołu bez statusu
286 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Peru do protokołów zmieniających konwencję bez statusu
285 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji bez statusu
284 RMRiRR z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych uchylony
283 RMK z dnia 25 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
282 RMPiH z dnia 22 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę. bez statusu
281 RMPiH z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
280 RRM z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przejściowym unormowaniu postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej w związku ze zmianą granic wojewódzkich. bez statusu
279 RRM z dnia 29 kwietnia 1938 r. o wynagrodzeniu akordowym personelu pomiarowego urzędów wojewódzkich. bez statusu
278 RRM z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. bez statusu
277 U z dnia 28 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w państwowych przemysłowych szkołach wyższych nieakademickich. bez statusu
276 U z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości. bez statusu
275 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
274 RMS z dnia 29 kwietnia 1938 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych. bez statusu
273 RMPiH z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi. bez statusu
272 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego bez statusu
271 RMS z dnia 26 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
270 RMS z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. bez statusu
269 Or z dnia 28 kwietnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie podpisanego w Warszawie dnia 13 września 1937 r. porozumienia między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia. bez statusu
268 PmPaSowuopispkznwbpwWd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
267 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego akt jednorazowy
266 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji protokołu akt jednorazowy
265 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią akt jednorazowy
264 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia dodatkowego akt jednorazowy
263 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją akt jednorazowy
262 RMOS z dnia 31 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
261 RPR z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwecją wygaśnięcie aktu
260 RPR z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego wygaśnięcie aktu
259 U z dnia 25 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
258 U z dnia 23 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy uchylony
257 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych. uchylony
256 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o przekształceniu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie w Centralną Małopolską Kasę Oszczędności we Lwowie. bez statusu
255 U z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi. bez statusu
254 Or z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany załącznika do art. 3 ust. 2 porozumienia pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska wygaśnięcie aktu
253 PpRPiSWMGwpuszzonGpgd z dnia wygaśnięcie aktu
252 Or z dnia 1 kwietnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. drugiej umowy uzupełniającej umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisaną w Berlinie dnia 27 marca 1926 r. bez statusu
251 IKuumRPaRNowkk z dnia 27 marca 1926 r., podpisana w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. wygaśnięcie aktu
250 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
249 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
248 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych. bez statusu
247 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o pomocy finansowej Skarbu Państwa dla gminy m. Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5% obligacyj konwersyjnych m. Wilna z 1931 r. w funtach szterlingów. bez statusu
246 OMRiRR z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
245 U z dnia 16 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
244 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej gminie m. st. Warszawy. bez statusu
243 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli. uchylony
242 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich. obowiązujący
241 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej. bez statusu
240 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego. akt jednorazowy
239 RMOS z dnia 7 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
238 RMOS z dnia 6 kwietnia 1938 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
237 RMS z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych. bez statusu
236 RRM z dnia 28 marca 1938 r. o zakazie poszukiwań górniczych w Pustyni Błędowskiej i okolicy. bez statusu
235 RPR z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego wygaśnięcie aktu
234 RPR z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia wygaśnięcie aktu
233 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Wydziału Rolniczego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. bez statusu
232 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
231 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uposażeniu wojska i marynarki wojennej. bez statusu
230 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu. bez statusu
229 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
228 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwowych. uchylony
227 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy uchylony
226 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
225 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
224 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. uchylony
223 U z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową. bez statusu
222 ZPR z dnia 9 kwietnia 1938 r. o poborze rekruta w 1938 r. bez statusu
221 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich. bez statusu
220 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
219 U z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski. bez statusu
218 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
217 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego układu bez statusu
216 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
215 Or z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
214 RMS z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie konwersji 6,5% pożyczki dolarowej z 1920 r., 7% pożyczki stabilizacyjnej z 1927 r., transzy dolarowej oraz 7% pożyczki m. st. Warszawy z 1928 r. bez kuponu bieżącego w dniu 1 lutego 1938 r. bez statusu
213 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju. uchylony
212 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
211 U z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
210 U z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. bez statusu
209 U z dnia 31 marca 1938 r. o należnościach gmin z tytułu rozliczenia z właścicielami zniesionych obszarów dworskich. bez statusu
208 RMS z dnia 1 kwietnia 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu. bez statusu
207 RMSW z dnia 31 marca 1938 r. o ustaleniu i rozdziale członków sejmików wojewódzkich pomorskiego i poznańskiego na poszczególne powiatowe związki samorządowe i miasta wydzielone z powiatowych związków samorządowych. bez statusu
206 RMSW z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
205 RMS z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na rok 1938. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 RMPiH z dnia 17 marca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, X Targom Katowickim, Targom Meblowym w Nowem, Targom Gdyńskim, XVIII Międzynarodowym Targom Wschodnim organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie, Targom Pałuckim w Żninie i Targom Wołyńskim w Równem. uznany za uchylony
203 RMPiH z dnia 7 marca 1938 r. o maklerach przysięgłych na giełdach towarowych. bez statusu
202 U z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarskiego. uchylony
201 RMSW z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie i ustaleniu granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim. akt jednorazowy
200 RMSW z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Ciechanowca w powiecie bielskim, województwie białostockim. akt jednorazowy
199 RRM z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy akt jednorazowy
198 RRM z dnia 28 marca 1938 r. o wyznaczeniu okręgów izb przemysłowo-handlowych. bez statusu
197 RRM z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz. uchylony
196 RRM z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb. uchylony
195 RRM z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
194 RRM z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy. bez statusu
193 DPR z dnia 31 marca 1938 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
192 U z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. bez statusu
191 U z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa. uchylony
190 U z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju miasta Gdyni. bez statusu
189 RMOSiS z dnia 23 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
188 RMRiRRoSW z dnia 22 marca 1938 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
187 RMPiH z dnia 21 marca 1938 r. o wykonywaniu pomiarów i sporządzaniu planów pól górniczych. bez statusu
186 RMPiH z dnia 19 marca 1938 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych. bez statusu
185 RMSW z dnia 23 marca 1938 r. o uzupełnieniu wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) prawa budowlanego. bez statusu
184 RMSW z dnia 22 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu zaległości w zasadniczym podatku wojskowym. bez statusu
183 RMSW z dnia 21 marca 1938 r. o rozszerzeniu granic miasta Lidy w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim. akt jednorazowy
182 RMSW z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek. uchylony
181 RMS z dnia 16 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru. bez statusu
180 RMS z dnia 8 marca 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne. bez statusu
179 RMS z dnia 8 marca 1938 r. o spłacie papierami wartościowymi długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi. bez statusu
178 RMS z dnia 8 marca 1938 r. w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. bez statusu
177 RRM z dnia 24 marca 1938 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka. bez statusu
176 RRM z dnia 19 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
175 RPR z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią bez statusu
174 Or z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Włochami w formie not wymienionych w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r., dotyczącego działalności włoskich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. bez statusu
173 PmPaWwsdwTUpwRd7c1r z dnia wygaśnięcie aktu
172 U z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych. bez statusu
171 U z dnia 29 marca 1938 r. o przedłużeniu czasowego obniżenia składek za ubezpieczenia społeczne. bez statusu
170 U z dnia 29 marca 1938 r. o konwersji obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów. bez statusu
169 U z dnia 25 marca 1938 r. o ratyfikacji układu akt jednorazowy
168 U z dnia 25 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
167 U z dnia 25 marca 1938 r. o obrocie olejem skalnym. uchylony
166 U z dnia 25 marca 1938 r. o zaciągnięciu pożyczki na cele inwestycyjne Państwowego Zakładu Higieny. bez statusu
165 U z dnia 25 marca 1938 r. o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r. bez statusu
164 RMS z dnia 14 marca 1938 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. uchylony
163 RMOS z dnia 12 marca 1938 r. o zniesieniu komunalnych urzędów pośrednictwa pracy. bez statusu
162 RMOS z dnia 12 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie powierzania czynności wojewódzkich biur Funduszu Pracy związkom samorządowym i innym instytucjom prawno-publicznym. bez statusu
161 Us z dnia 29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r. bez statusu
160 RMSW z dnia 21 marca 1938 r. o zniesieniu gminy Lubiń w powiecie kościańskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
159 RMSW z dnia 18 marca 1938 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń. bez statusu
158 RMS z dnia 18 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
157 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów rypińskiego i sierpeckiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
156 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
155 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
154 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów inowrocławskiego i mogielińskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
153 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
152 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
151 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
150 RRM z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskim. akt jednorazowy
149 U z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego. bez statusu
148 Or z dnia 4 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji bez statusu
147 Or z dnia 2 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej bez statusu
146 Or z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej bez statusu
145 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
144 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, bez statusu
143 RMPiH z dnia 17 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
142 RMPiH z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
141 RMSW z dnia 11 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od budynków na obszarze gmin wiejskich. bez statusu
140 RMK z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji uchylony
139 RMS z dnia 9 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia bez statusu
138 RMS z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie gazowania napojów. bez statusu
137 U z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
136 U z dnia 16 marca 1938 r. bez statusu
135 U z dnia 16 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu bez statusu
134 U z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia akt jednorazowy
133 U z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
132 U z dnia 1 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
131 RMSW z dnia 11 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Pucka w powiecie morskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
130 RMPiH z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o uzupełnieniu wykazu przedsiębiorstw wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
129 RMS z dnia 5 marca 1938 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
128 RMS z dnia 2 marca 1938 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych i urzędów opłat stemplowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie i Poznaniu. bez statusu
127 RMS z dnia 2 marca 1938 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie. bez statusu
126 RPR z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią wygaśnięcie aktu
125 U z dnia 12 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
124 U z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne. akt jednorazowy
123 U z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia akt jednorazowy
122 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego bez statusu
121 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką bez statusu
120 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką bez statusu
119 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką bez statusu
118 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką bez statusu
117 Or z dnia 4 lutego 1938 r. w sprawie przystąpienia Transjordanii do konwencji bez statusu
116 RMS z dnia 7 marca 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Drohiczynie Poleskim. bez statusu
115 RMRiRR z dnia 2 marca 1938 r. o tępieniu płaszczyńca buraczanego. bez statusu
114 RMSW z dnia 26 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
113 RMS z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach spłacenia obligacyj Kolei Herby - Kielce. bez statusu
112 RMS z dnia 19 lutego 1938 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
111 RMK z dnia 16 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniu statków powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych. uchylony
110 Or z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania na niektórych terytoriach brytyjskich konwencji bez statusu
109 Or z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji bez statusu
108 RMS z dnia 26 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
107 RMK z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
106 RMS z dnia 23 lutego 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim. bez statusu
105 RMSW z dnia 21 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego. bez statusu
104 RMOS z dnia 15 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej. bez statusu
103 Or z dnia 23 lutego 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r. bez statusu
102 PmRPaRNwswustdspislpwWd2l1r z dnia bez statusu
101 Or z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier bez statusu
100 KkmRPaKWpwBd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
99 RRM z dnia 16 lutego 1938 r. o obowiązkach i prawach wynikających z odbywania i ukończenia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej. uchylony
98 RPR z dnia 1 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego wygaśnięcie aktu
97 RPR z dnia 18 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją wygaśnięcie aktu
96 U z dnia 1 marca 1938 r. o odroczeniu wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu. bez statusu
95 RMSW z dnia 27 stycznia 1938 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
94 RRM z dnia 1 marca 1938 r. o przedmiotach powszedniego użytku. bez statusu
93 RRM z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów pińczowskiego i stopnickiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
92 RRM z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
91 RRM z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
90 RRM z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
89 DPR z dnia 22 lutego 1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
88 Or z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji bez statusu
87 RMS z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39. bez statusu
86 RMS z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
85 RMWRiOP z dnia 8 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
84 RMOS z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej uchylony
83 RMOS z dnia 31 stycznia 1938 r. o zasadach obliczania wysokości składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz warunkach obniżania lub podwyższania tych składek, wydane w zakresie obniżania lub podwyższania składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz co do przedsiębiorstw wojskowych - z Ministrem Spraw Wojskowych, a co do gospodarstw rolnych - z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
82 RRM z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
81 U z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
80 U z dnia 18 lutego 1938 r. o przerachowaniu obligacyj byłego Pierwszego Towarzystwa Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych dla budowy Kolei Święciańskiej. bez statusu
79 U z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania. uchylony
78 Or z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką bez statusu
77 RMSW z dnia 14 lutego 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim. akt jednorazowy
76 RMSWiOS z dnia 8 stycznia 1938 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych. bez statusu
75 RPR z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu wygaśnięcie aktu
74 Or z dnia 27 stycznia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. bez statusu
73 Or z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji bez statusu
72 Or z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego bez statusu
71 RMS z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie. bez statusu
70 RMS z dnia 10 lutego 1938 r. o zmianie właściwości utworzonego w Tarnowskich Górach wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach. bez statusu
69 RMSW z dnia 8 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: warszawskiego, błońskiego, mińskiego, grójeckiego, sochaczewskiego, pułtuskiego i radzymińskiego. bez statusu
68 RMSWiS z dnia 7 lutego 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1938. bez statusu
67 RMSW z dnia 31 stycznia 1938 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gryźliny i o utworzeniu gminy wiejskiej Nowy Dwór Bratiański w powiecie lubawskim województwie pomorskim. akt jednorazowy
66 RMKiS z dnia 21 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
65 RMOS z dnia 20 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określeniu kategorii pracowników, zatrudnionych przy melioracjach i wykonywanych przez Państwo pracach regulacyjno-agrarnych i podlegających tylko obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych. bez statusu
64 U z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. akt jednorazowy
63 U z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r. akt jednorazowy
62 U z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. akt jednorazowy
61 U z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r. akt jednorazowy
60 U z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
59 U z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
58 U z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38. wygaśnięcie aktu
57 RRM z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1939. bez statusu
56 RRM z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
55 U z dnia 5 lutego 1938 r. o ułatwieniach w zaciąganiu pożyczek w listach zastawnych. bez statusu
54 U z dnia 5 lutego 1938 r. o spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych. bez statusu
53 Or z dnia 28 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
52 Or z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
51 RMPiH z dnia 25 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia koncesjonowanego przemysłu wyrobu syntetycznych barwników organicznych oraz syntetycznych półproduktów organicznych służących do wyrobu barwników i materiałów wybuchowych. bez statusu
50 RMSW z dnia 22 stycznia 1938 r. o sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
49 RMRiRR z dnia 17 stycznia 1938 r. o kasowości i rachunkowości izb rolniczych. bez statusu
48 U z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi. wygaśnięcie aktu
47 U z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Wieliszew - Nasielsk. bez statusu
46 U z dnia 1 lutego 1938 r. o budowie normalnotorowej kolei Szczakowa - Bukowno. bez statusu
45 U z dnia 1 lutego 1938 r. o przedłużeniu obniżenia komornego. bez statusu
44 RMS z dnia 26 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
43 RMPiH z dnia 26 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
42 RMPiH z dnia 25 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
41 RMS z dnia 24 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1937/38 r. bez statusu
40 RMPiT z dnia 17 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
39 RRM z dnia 22 stycznia 1938 r. o zmianie granic powiatów: ostrowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
38 Or z dnia 29 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej bez statusu
37 KmdzhkppwGd1p1r(zzu z dnia 18 marca 1937 r.). obowiązujący
36 RMRiRR z dnia 14 stycznia 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. bez statusu
35 RRM z dnia 22 stycznia 1938 r. o ustaleniu właściwości terytorialnej i siedzib izb skarbowych. bez statusu
34 U z dnia 15 stycznia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczaniu na cele kolejowe. bez statusu
33 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o izbach lekarsko-dentystycznych. uchylony
32 DPR z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki wojennej. uchylony
31 Or z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu bez statusu
30 RMS z dnia 12 stycznia 1938 r. o wypuszczeniu III serii 4% państwowej renty złotej. bez statusu
29 RMK z dnia 11 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany załącznika A do "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
28 RMPiH z dnia 11 stycznia 1938 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-tureckim. uchylony
27 RMOSiS z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy bez statusu
26 RMWRiOP z dnia 24 grudnia 1937 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych. bez statusu
25 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji protokołu celnego akt jednorazowy
24 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. akt jednorazowy
23 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego. akt jednorazowy
22 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1937 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r. akt jednorazowy
21 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.; 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia. akt jednorazowy
20 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią akt jednorazowy
19 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r. akt jednorazowy
18 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r. o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją akt jednorazowy
17 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o zaspokojeniu roszczeń z umów ubezpieczenia do upadłego zakładu ubezpieczeń "Allgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente" w Amsterdamie. bez statusu
16 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o doręczeniu pism urzędowych przez gminy. bez statusu
15 U z dnia 11 stycznia 1938 r. o zmianie ustawy uchylony
14 U z dnia 8 stycznia 1938 r. o ratyfikacji projektu konwencji akt jednorazowy
13 U z dnia 8 stycznia 1938 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach. bez statusu
12 U z dnia 8 stycznia 1938 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego. uchylony
11 U z dnia 8 stycznia 1938 r. o medalu "Za Długoletnią Służbę". bez statusu
10 Or z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na Nową Fundlandię konwencji międzynarodowej bez statusu
9 Or z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Albanii do konwencji bez statusu
8 RMOS z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie bez statusu
7 RMOS z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie zmiany siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Szamotułach. bez statusu
6 OMWRiOP z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy bez statusu
5 Or z dnia 15 grudnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji bez statusu
4 RMS z dnia 28 grudnia 1937 r. o zmianie w organizacji i zakresie działania niektórych urzędów i posterunków celnych. bez statusu
3 RRM z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz. wygaśnięcie aktu
2 U z dnia 4 stycznia 1938 r. o zmianie warunków dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego. bez statusu
1 U z dnia 4 stycznia 1938 r. o konwersji 6,5% pożyczki zagranicznej. bez statusu