20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 581 581 WDU19390900581 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 580 580 WDU19390900580 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 579 579 WDU19390890579 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 578 578 WDU19390890578 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ograniczenia odpowiedzialności kolei za zaginięcie, uszkodzenie i przekroczenie terminu dostawy bagażu i przesyłek w czasie stanu wojennego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 577 577 WDU19390890577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 576 576 WDU19390890576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 575 575 WDU19390890575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 574 574 WDU19390890574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 573 573 WDU19390890573 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów. uchylony
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 572 572 WDU19390890572 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 571 571 WDU19390890571 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zwrocie opłat szkolnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 570 570 WDU19390890570 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Komunikacji do ustalania postępowania kolei z podróżnymi, bagażem i przesyłkami oraz do określania odpowiedzialności kolei. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 569 569 WDU19390890569 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Funduszu Pracy do zaciągania pożyczek w roku budżetowym 1939/40. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 568 568 WDU19390890568 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 567 567 WDU19390890567 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 566 566 WDU19390890566 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 565 565 WDU19390880565 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie wyrobu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych narzędzi i substancji, mogących służyć do napaści i obrony. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 564 564 WDU19390880564 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 563 563 WDU19390880563 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o ochronie zakładu i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży w interesie publicznym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 562 562 WDU19390880562 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 561 561 WDU19390880561 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 560 560 WDU19390880560 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 559 559 WDU19390880559 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 558 558 WDU19390880558 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ruchu osobowym i towarowym na drogach lądowych i wodnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 557 557 WDU19390880557 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 556 556 WDU19390870556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 555 555 WDU19390870555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu towarów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 554 554 WDU19390870554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego przed sądami powszechnymi w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 553 553 WDU19390870553 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o amnestii. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 552 552 WDU19390870552 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. w sprawie zawieszenia na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 551 551 WDU19390870551 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o wstrzymaniu wypłat z rachunków wkładów w instytucjach kredytowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 550 550 WDU19390870550 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 549 549 WDU19390870549 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 548 548 WDU19390870548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 547 547 WDU19390870547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przeprowadzania operacyj kredytowych na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 546 546 WDU19390870546 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o kredytach wojennych w okresie do dnia 31 marca 1940 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 545 545 WDU19390870545 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 86 poz. 544 544 WDU19390860544 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o stanie wojennym. uchylony
Dz.U. 1939 nr 86 poz. 543 543 WDU19390860543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych - od chwili mianowania Naczelnego Wodza. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 85 poz. 542 542 WDU19390850542 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o stanie wyjątkowym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 541 541 WDU19390840541 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. o złożeniu przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień, dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 540 540 WDU19390840540 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 539 539 WDU19390840539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 538 538 WDU19390840538 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1939 r. o zmianie kodeksu zobowiązań oraz przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 537 537 WDU19390840537 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 536 536 WDU19390830536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1939 r. o odjęciu zarządom gminnym w powiecie nowotarskim uprawnień w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Nowym Targu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 535 535 WDU19390830535 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o asygnatach na wypłatę wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 534 534 WDU19390830534 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu asygnat. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 533 533 WDU19390830533 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1939 r. o przyznaniu Wystawie Przemysłów Fermentacyjnych i Chłodnictwa w Warszawie, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie i Targom Wołyńskim w Równem ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 532 532 WDU19390830532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o prowadzeniu przemysłu rakarskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 531 531 WDU19390820531 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej. uchylony
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 530 530 WDU19390820530 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych i ich związków pod nazwą "Naczelna Organizacja Przemysłu Węglowego". bez statusu
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529 529 WDU19390810529 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 528 528 WDU19390810528 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1939 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i o znakach zastawniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 527 527 WDU19390800527 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1939 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprowadzania z zagranicy polskich pieniędzy papierowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 526 526 WDU19390800526 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 525 525 WDU19390800525 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 524 524 WDU19390790524 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 523 523 WDU19390790523 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 522 522 WDU19390790522 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 521 521 WDU19390790521 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 520 520 WDU19390780520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1939 r. o ustaleniu wzorów monet ze stali niklowanych wartości 50 gr i 20 gr. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 519 519 WDU19390780519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 518 518 WDU19390780518 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 517 517 WDU19390780517 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1939 r. o monetach ze stali. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 516 516 WDU19390770516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o obowiązku urządzania schronów przeciwlotniczych w istniejących budynkach mieszkalnych lub poza ich obrębem. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 515 515 WDU19390770515 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o tworzeniu bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 514 514 WDU19390770514 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 sierpnia 1939 r. o zmianach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 513 513 WDU19390760513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 512 512 WDU19390760512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1939 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 511 511 WDU19390760511 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Jabłonowo I i Jabłonowo II w powiecie brodnickim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 510 510 WDU19390760510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 509 509 WDU19390760509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r. o umundurowaniu dozorców celnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 508 508 WDU19390750508 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 28 kwietnia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi i niektórych miejscowości w województwie łódzkim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 507 507 WDU19390750507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 506 506 WDU19390750506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o urządzeniach publicznych i prywatnych do zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości oraz o specjalnych urządzeniach przeciwpożarowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 505 505 WDU19390750505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 504 504 WDU19390750504 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. - Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 503 503 WDU19390750503 Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 502 502 WDU19390740502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 501 501 WDU19390740501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o warunkach zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów. uchylony
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 500 500 WDU19390740500 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 lipca 1939 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 499 499 WDU19390740499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o wprowadzeniu niektórych ograniczeń, obowiązujących w strefie nadgranicznej, na obszar pasa granicznego w województwach: białostockim, kieleckim, łódzkim, warszawskim i pomorskim. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 498 498 WDU19390740498 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1939 r. o obowiązku parcelacyjnym w pasie granicznym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 497 497 WDU19390740497 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1939 r. o poręce Skarbu Państwa w związku z przysposobieniem gospodarczym do obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 496 496 WDU19390730496 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędów w oświadczeniu rządowym z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie zmiany znaków EA w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 495 495 WDU19390730495 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1939 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 494 494 WDU19390730494 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 493 493 WDU19390730493 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 492 492 WDU19390730492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 491 491 WDU19390730491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 490 490 WDU19390730490 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 489 489 WDU19390720489 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 488 488 WDU19390720488 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy Konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 487 487 WDU19390720487 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Afganistan dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 486 486 WDU19390720486 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 lipca 1939 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii mojżeszowej w szkołach powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 485 485 WDU19390720485 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 484 484 WDU19390720484 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 483 483 WDU19390720483 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 482 482 WDU19390720482 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o rejestrowym zastawie rolniczym. uchylony
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 481 481 WDU19390710481 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 480 480 WDU19390710480 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479 479 WDU19390710479 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 478 478 WDU19390710478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 477 477 WDU19390710477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu urzędu celnego w Korosmezo. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 476 476 WDU19390710476 Ustawa z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 475 475 WDU19390700475 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 474 474 WDU19390700474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 473 473 WDU19390700473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 472 472 WDU19390690472 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 16 lipca 1938 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 471 471 WDU19390690471 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1939 r. w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 470 470 WDU19390690470 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu handlowego oraz protokołu taryfowego między Polską a Litwą, podpisanych w Kownie dnia 22 grudnia 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 469 469 WDU19390690469 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 468 468 WDU19390690468 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 467 467 WDU19390690467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 stycznia 1938 r. o sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 466 466 WDU19390690466 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1939 r. o przywróceniu uprawnień emerytalnych, utraconych przed wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 465 465 WDU19390690465 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1939 r. w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 464 464 WDU19390690464 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu spirytusowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 463 463 WDU19390690463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 462 462 WDU19390680462 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o opłatach za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny. uchylony
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 461 461 WDU19390680461 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 460 460 WDU19390680460 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 459 459 WDU19390680459 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru skrobiowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 458 458 WDU19390680458 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 457 457 WDU19390680457 Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 456 456 WDU19390670456 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień szóstego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 455 455 WDU19390670455 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 454 454 WDU19390670454 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie kodeksu wojskowego postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 453 453 WDU19390660453 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 listopada 1938 r., dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 452 452 WDU19390660452 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 451 451 WDU19390660451 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 450 450 WDU19390660450 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1939 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 449 449 WDU19390660449 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o cofnięciu zniesienia gminy wiejskiej Goraj w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 448 448 WDU19390660448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 447 447 WDU19390660447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie i województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 446 446 WDU19390660446 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Jelna i o utworzeniu gminy wiejskiej Ruda Łańcucka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 445 445 WDU19390660445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o określeniu terminu wygaśnięcia ustawy o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 444 444 WDU19390650444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o egzaminach kierowników technicznych zakładów mleczarskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 443 443 WDU19390650443 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli. uchylony
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 442 442 WDU19390650442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 441 441 WDU19390650441 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 440 440 WDU19390650440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 września 1934 r. o organizacji Rady Spółdzielczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 439 439 WDU19390650439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 438 438 WDU19390650438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie obornickim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 437 437 WDU19390650437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kępińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 436 436 WDU19390650436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 435 435 WDU19390650435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o zasiłkach wyrównawczych dla pracowników, przyjętych ze służby czesko-słowackich kolei państwowych do służby w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 434 434 WDU19390650434 Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku. uchylony
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 433 433 WDU19390640433 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 432 432 WDU19390640432 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 431 431 WDU19390640431 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 430 430 WDU19390640430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisławowie i Tarnopolu oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 429 429 WDU19390640429 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 428 428 WDU19390640428 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o popieraniu melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 427 427 WDU19390630427 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia z dnia 19 września 1938 r. między Polską a Japonią o zniżkach celnych na pewne towary. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 426 426 WDU19390630426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 425 425 WDU19390630425 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lipca 1939 r. o nostryfikowaniu zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 424 424 WDU19390630424 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 423 423 WDU19390630423 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o barwieniu lodu sztucznego na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 422 422 WDU19390630422 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 421 421 WDU19390630421 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku na obszarze województwa śląskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 420 420 WDU19390630420 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419 419 WDU19390630419 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt. uchylony
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 418 418 WDU19390630418 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 417 417 WDU19390630417 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacyj rodowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 416 416 WDU19390630416 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich. uchylony
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 415 415 WDU19390620415 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1939 r. o zniesieniu Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 414 414 WDU19390620414 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lipca 1939 r. o granicach uchybień obiegowych dla zegarów znajdujących się w miejscach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 413 413 WDU19390620413 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 412 412 WDU19390620412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 411 411 WDU19390620411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kościańskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 410 410 WDU19390620410 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 409 409 WDU19390620409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o nadzorze policyjno-budowlanym nad wykonywanymi robotami budowlanymi na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 408 408 WDU19390620408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 407 407 WDU19390620407 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach dnia 30 września 1938 r., do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 r. między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji lotniczej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 406 406 WDU19390620406 Drugi układ dodatkowy podpisany w Atenach dnia 30 września 1938 r. do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 roku między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 405 405 WDU19390610405 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia z dnia 15 czerwca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 404 404 WDU19390610404 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o utworzeniu w Postawach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 403 403 WDU19390610403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 402 402 WDU19390610402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z ustalanymi przy ich sprzedaży terminami płatności. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 401 401 WDU19390610401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz funkcjonariuszów państwowych administracji wojskowej w czasie wojny i mobilizacji. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 400 400 WDU19390610400 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o wystawach i targach gospodarczych oraz aukcjach. uchylony
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 399 399 WDU19390600399 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 398 398 WDU19390600398 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 397 397 WDU19390600397 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 396 396 WDU19390600396 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o przedłużeniu kadencji izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 395 395 WDU19390600395 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o wykonywaniu pracy na rachunek grzywny. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 394 394 WDU19390600394 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach. uchylony
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 393 393 WDU19390590393 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1938 rok. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 392 392 WDU19390590392 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów w sprawach pracowniczych na ziemiach odzyskanych, włączonych do województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 391 391 WDU19390590391 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o popieraniu elektryfikacji na obszar województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 390 390 WDU19390590390 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 389 389 WDU19390590389 Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 388 388 WDU19390580388 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 387 387 WDU19390580387 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 386 386 WDU19390580386 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Iranu do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 385 385 WDU19390580385 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 384 384 WDU19390580384 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. uchylony
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 383 383 WDU19390580383 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 382 382 WDU19390580382 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 381 381 WDU19390580381 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 380 380 WDU19390580380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie warunków spłaty długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi oraz o sposobie zaliczania pomocy Skarbu Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 379 379 WDU19390580379 Ustawa z dnia 30 czerwca 1939 r. - Prawo o obligacjach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 378 378 WDU19390580378 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 377 377 WDU19390570377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Odrzykoń i o utworzeniu gminy wiejskiej Bratkówka w powiecie krośnieńskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 376 376 WDU19390570376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siółko i Zawałów w powiecie podhajeckim, województwie tarnopolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 375 375 WDU19390570375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 374 374 WDU19390570374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 373 373 WDU19390570373 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 372 372 WDU19390570372 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o częściowej zmianie przepisów o uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 371 371 WDU19390570371 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu na ziemie odzyskane, włączone do województwa śląskiego, ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 370 370 WDU19390570370 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła Prawosławnego. uchylony
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 369 369 WDU19390570369 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 368 368 WDU19390570368 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o Wojskowej Szkole Głównej Inżynierii. uchylony
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 367 367 WDU19390570367 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadkach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 366 366 WDU19390570366 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 365 365 WDU19390560365 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 364 364 WDU19390560364 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 363 363 WDU19390560363 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sprzedaży na raty obligacyj pożyczek premiowych. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 362 362 WDU19390560362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1939 r. o zasadach obliczenia i przerachowania roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych, zawartych z byłą rosyjską Kasą emerytalną pracowników państwowych kolei żelaznych, przekształconą od dnia 1 stycznia 1917 r. na mocy ustawy z dnia 9 września 1916 r. (Zbiór praw i rozporządzeń Rządu nr 257, poz. 1974 z 1916 r.) na kasę oszczędnościowo-zapomogową dla pracowników, rzemieślników i robotników państwowych kolei żelaznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 361 361 WDU19390560361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 360 360 WDU19390560360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie granic powiatów tureckiego i konińskiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 359 359 WDU19390560359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o statystyce przemysłu gospodniego. uchylony
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 358 358 WDU19390560358 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 357 357 WDU19390560357 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 356 356 WDU19390560356 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 355 355 WDU19390560355 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 354 354 WDU19390550354 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 czerwca 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 353 353 WDU19390550353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 352 352 WDU19390550352 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1939 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarskich: poznańskiej i pomorskiej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 351 351 WDU19390550351 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1939/40. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 350 350 WDU19390550350 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 349 349 WDU19390550349 Ustawa z dnia 16 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawiciela Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 348 348 WDU19390550348 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie granicznego odcinka rzeki Drwęcy. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 347 347 WDU19390550347 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 346 346 WDU19390550346 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Izbach Aptekarskich. uchylony
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 345 345 WDU19390540345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 344 344 WDU19390540344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 343 343 WDU19390540343 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342 342 WDU19390540342 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 341 341 WDU19390530341 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 340 340 WDU19390530340 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 339 339 WDU19390530339 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 338 338 WDU19390530338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 337 337 WDU19390530337 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 336 336 WDU19390520336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście protokołu końcowego do układu handlowego z dnia 22 grudnia 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 335 335 WDU19390520335 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 334 334 WDU19390520334 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 333 333 WDU19390520333 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonego przez Irak dokumentu ratyfikacyjnego projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 332 332 WDU19390520332 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 331 331 WDU19390520331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1939 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 330 330 WDU19390520330 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie kolskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 329 329 WDU19390520329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piorunów w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 328 328 WDU19390520328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 327 327 WDU19390510327 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 326 326 WDU19390510326 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1939 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 325 325 WDU19390510325 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Finlandią o eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej z dnia 29 lipca 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 324 324 WDU19390510324 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 323 323 WDU19390500323 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1939 r. o organizacji urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 322 322 WDU19390500322 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1939 r. o dozorcach celnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 321 321 WDU19390500321 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 320 320 WDU19390500320 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 319 319 WDU19390500319 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń. uchylony
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 318 318 WDU19390500318 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o opłacie od kart do gry. uchylony
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 317 317 WDU19390500317 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 316 316 WDU19390490316 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 315 315 WDU19390490315 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 314 314 WDU19390490314 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 313 313 WDU19390490313 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o Polskiej Akademii Nauk Technicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 312 312 WDU19390490312 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 311 311 WDU19390480311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1939 r. o stemplowaniu obligacyj obcokrajowych pożyczek premiowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 310 310 WDU19390480310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 309 309 WDU19390480309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestracji i dostarczania danych do celów świadczeń osobistych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 308 308 WDU19390480308 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 307 307 WDU19390470307 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 306 306 WDU19390470306 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 305 305 WDU19390470305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 304 304 WDU19390470304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej. uchylony
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 303 303 WDU19390470303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu gryzoniów polnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 302 302 WDU19390470302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 301 301 WDU19390470301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 300 300 WDU19390470300 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 299 299 WDU19390470299 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 kwietnia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 298 298 WDU19390470298 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 297 297 WDU19390460297 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 296 296 WDU19390460296 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 295 295 WDU19390460295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1939 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 45 poz. 294 294 WDU19390450294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa stanisławowskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 45 poz. 293 293 WDU19390450293 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 292 292 WDU19390440292 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 291 291 WDU19390440291 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 290 290 WDU19390440290 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. o ustaleniu terminu zastosowania ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 289 289 WDU19390440289 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 kwietnia 1939 r. o dostosowaniu organizacji publicznych szkół powszechnych na obszarze województwa śląskiego do przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 288 288 WDU19390440288 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 kwietnia 1939 r. o przystosowaniu art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa w województwie śląskim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 287 287 WDU19390440287 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. o wykonaniu ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 286 286 WDU19390440286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1939 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów izb terytorialnej właściwości. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 285 285 WDU19390440285 Ustawa z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 284 284 WDU19390430284 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 283 283 WDU19390430283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w związku z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 282 282 WDU19390430282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska kategorii I w państwowej służbie weterynaryjnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 281 281 WDU19390430281 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw oraz złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 15 marca 1886 r. w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw, jak również roczników i dokumentów parlamentarnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 280 280 WDU19390430280 Konwencja w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw jak również roczników i dokumentów parlamentarnych, podpisana w Brukseli dnia 15 marca 1886 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 42 poz. 279 279 WDU19390420279 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania w Osadach Cieśninowych postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 42 poz. 278 278 WDU19390420278 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 277 277 WDU19390410277 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 276 276 WDU19390410276 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 275 275 WDU19390410275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 274 274 WDU19390410274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1939 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czarnogłów i Ładzyń i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie mińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 273 273 WDU19390410273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o istotnych częściach broni palnej i amunicji. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 272 272 WDU19390410272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o utworzeniu izby skarbowej w Tarnopolu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 271 271 WDU19390410271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 270 270 WDU19390410270 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Brukseli dnia 13 października 1937 r. protokołu, dotyczącego zmiany art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią z dnia 18 grudnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 269 269 WDU19390410269 Protokół dotyczący zmiany art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią z dnia 18 grudnia 1930 r., podpisany w Brukseli w dniu 13 października 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 268 268 WDU19390400268 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, z dnia 9 maja 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 267 267 WDU19390400267 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie stosowania na wyspie Cejlon międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r. dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 266 266 WDU19390400266 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 265 265 WDU19390400265 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 września 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 264 264 WDU19390400264 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Francją. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 263 263 WDU19390400263 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów. uchylony
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 262 262 WDU19390390262 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, oraz w sprawie przystąpienia Szwecji do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 261 261 WDU19390390261 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 260 260 WDU19390390260 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 259 259 WDU19390390259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przepisów przejściowych, związanych z rozciągnięciem na ziemie odzyskane mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 258 258 WDU19390390258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 257 257 WDU19390390257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu specjalnej opłaty na cele, związane z gospodarką cukrową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 256 256 WDU19390390256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych w niektórych osiedlach powiatów: kołomyjskiego, nadwórniańskiego, śniatyńskiego i stryjskiego oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 255 255 WDU19390380255 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 254 254 WDU19390380254 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 253 253 WDU19390380253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o specjalnych dopłatach drogowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 252 252 WDU19390380252 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 20 stycznia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze m. Lwowa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 251 251 WDU19390380251 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny. uchylony
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 250 250 WDU19390380250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uiszczania papierami wartościowymi rękojmi licytacyjnej oraz ceny przybicia przy przymusowej likwidacji gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 249 249 WDU19390370249 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 248 248 WDU19390370248 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uchyleniu zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 247 247 WDU19390370247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 246 246 WDU19390370246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 245 245 WDU19390370245 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 244 244 WDU19390370244 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o cenach soli i solanki. uchylony
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 243 243 WDU19390370243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania nimi i kontroli ich zużycia. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 242 242 WDU19390370242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o obowiązkach ludności w wypadkach pożarów lub innych klęsk. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 241 241 WDU19390370241 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o uzupełniającym wykazie samodzielnych wolnych zajęć zawodowych, podlegających opłacie na Fundusz Pracy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 240 240 WDU19390360240 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie zmiany znaków EA w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 239 239 WDU19390360239 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Ciechanowie. uchylony
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 238 238 WDU19390360238 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu gum jezdnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 237 237 WDU19390360237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień niektórym zarządom gminnym w powiecie krakowskim w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 236 236 WDU19390360236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 marca 1939 r. o wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 235 235 WDU19390360235 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Litwą. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 234 234 WDU19390360234 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Łotwą. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 233 233 WDU19390360233 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Grecją. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 232 232 WDU19390360232 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 231 231 WDU19390360231 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 230 230 WDU19390360230 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 229 229 WDU19390360229 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 228 228 WDU19390360228 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w roku 1938 a Szwajcarią. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 227 227 WDU19390350227 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 226 226 WDU19390350226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 225 225 WDU19390350225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 224 224 WDU19390350224 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1939 r. o obowiązkowym wykonywaniu praktyki lekarskiej w gminach wiejskich i w niektórych miastach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 223 223 WDU19390350223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 222 222 WDU19390350222 Układ między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 221 221 WDU19390350221 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. uchylony
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 220 220 WDU19390350220 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1939 r. o szczególnych warunkach służby państwowej, związanych z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 219 219 WDU19390350219 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 218 218 WDU19390350218 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 217 217 WDU19390350217 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 34 poz. 216 216 WDU19390340216 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. uchylony
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 215 215 WDU19390330215 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 214 214 WDU19390330214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 213 213 WDU19390330213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 kwietnia 1939 r. o poborze rekruta w 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 212 212 WDU19390330212 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o zmianie ustawy o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej. uchylony
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 211 211 WDU19390330211 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pomocy Skarbu Państwa przy niektórych długoterminowych pożyczkach w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 210 210 WDU19390330210 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 32 poz. 209 209 WDU19390320209 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu o samopomocy rolnej. uchylony
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 208 208 WDU19390310208 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1939 r. o urządzeniach przeładunkowych na morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 207 207 WDU19390310207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 206 206 WDU19390310206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zwalnianiu od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 205 205 WDU19390310205 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym. uchylony
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 204 204 WDU19390300204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1939 r. o określeniu właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygiełką. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 203 203 WDU19390300203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 202 202 WDU19390300202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 201 201 WDU19390300201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgach izb skarbowych w Kielcach i Łodzi oraz Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200 200 WDU19390300200 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. uchylony
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 199 199 WDU19390290199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 198 198 WDU19390290198 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 197 197 WDU19390290197 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 196 196 WDU19390290196 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 195 195 WDU19390290195 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 194 194 WDU19390280194 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 193 193 WDU19390280193 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 192 192 WDU19390280192 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Adenie i Birmanii konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 191 191 WDU19390280191 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 190 190 WDU19390280190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 189 189 WDU19390280189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 188 188 WDU19390280188 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Sulejówek, zniesieniu gminy wiejskiej Zagóżdż i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 187 187 WDU19390280187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 186 186 WDU19390280186 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 185 185 WDU19390280185 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 184 184 WDU19390280184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o dodatku drogowym i opłatach od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 183 183 WDU19390280183 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 182 182 WDU19390280182 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 181 181 WDU19390270181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 180 180 WDU19390270180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 179 179 WDU19390270179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 178 178 WDU19390270178 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 177 177 WDU19390270177 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1939 r. na okres od 1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 1940 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 176 176 WDU19390260176 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 175 175 WDU19390260175 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 174 174 WDU19390260174 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 173 173 WDU19390260173 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 172 172 WDU19390260172 Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisana w Genewie dnia 20 lutego 1935 r. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 171 171 WDU19390260171 Ustawa z dnia 29 marca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 170 170 WDU19390260170 Ustawa z dnia 29 marca 1939 r. o częściowym zawieszeniu wymagalności długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 169 169 WDU19390260169 Ustawa z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/1939. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 168 168 WDU19390250168 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 167 167 WDU19390250167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 166 166 WDU19390250166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 165 165 WDU19390250165 Ustawa z dnia 27 marca 1939 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej i o inwestycjach z funduszów państwowych w okresie od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 164 164 WDU19390240164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 163 163 WDU19390240163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 162 162 WDU19390240162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 161 161 WDU19390240161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskim, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 160 160 WDU19390240160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 159 159 WDU19390240159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów: gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz miasta Gniezna, w województwie poznańskim. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 158 158 WDU19390240158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 157 157 WDU19390240157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 156 156 WDU19390240156 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 155 155 WDU19390240155 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 154 154 WDU19390240154 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawicielstwa Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 153 153 WDU19390240153 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 152 152 WDU19390230152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wołomina w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 151 151 WDU19390230151 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Różan w powiecie makowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 150 150 WDU19390230150 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie makowskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 149 149 WDU19390230149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 148 148 WDU19390230148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bircza i Żohatyn w powiecie dobromilskim, województwie lwowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 147 147 WDU19390230147 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 146 146 WDU19390230146 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 marca 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Nisku - Zakłady Południowe. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 145 145 WDU19390230145 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 144 144 WDU19390230144 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Państwowym Bankiem Rolnym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 143 143 WDU19390230143 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 142 142 WDU19390230142 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 141 141 WDU19390220141 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 140 140 WDU19390220140 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 139 139 WDU19390220139 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o przyznaniu XVIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, Wystawie Wynalazków Polskich w Łodzi, XI Targom Katowickim w Katowicach, Wystawie Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu, Wystawie Elektromechanicznej w Katowicach, Targom Meblowym w Nowem, Targom Północnym w Wilnie i XIX Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 138 138 WDU19390220138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 137 137 WDU19390220137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 136 136 WDU19390220136 Ustawa z dnia 15 marca 1939 r. o dalszym zjednoczeniu ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 135 135 WDU19390210135 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 134 134 WDU19390210134 Konwencja w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 133 133 WDU19390210133 Ustawa z dnia 10 marca 1939 r. o nabywaniu na własność Państwa nieruchomości ziemskich pozbytych w drodze egzekucji. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 132 132 WDU19390210132 Ustawa z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 20 poz. 131 131 WDU19390200131 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 130 130 WDU19390190130 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1939 r. w sprawie regulaminu wyborczego do Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 129 129 WDU19390190129 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na rok podatkowy 1939 od przedsiębiorstw eksploatacji taksówek. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 128 128 WDU19390190128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 127 127 WDU19390190127 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 126 126 WDU19390180126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 125 125 WDU19390180125 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonij, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 124 124 WDU19390180124 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 123 123 WDU19390180123 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Guatemali do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 122 122 WDU19390180122 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, wskazujące władze powołane do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 121 121 WDU19390180121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 120 120 WDU19390180120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie garwolińskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 119 119 WDU19390180119 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o wykonaniu art. 21a ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 118 118 WDU19390180118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 117 117 WDU19390180117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §1 pkt 1, 9-18, 20-22, 29 i 39 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz co do § 1 pkt 1, 3, 4, 22, 23 i 29 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu a co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 116 116 WDU19390180116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1939/40, 1940/41 i 1941/42 dla gorzelni rolniczych, o podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa w kampanii 1939/40 oraz o ustaleniu na wspomniane wyżej trzechlecie najwyższego i najniższego kontyngentu odpędu, jaki może posiadać jedna gorzelnia. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 115 115 WDU19390180115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 114 114 WDU19390180114 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 113 113 WDU19390180113 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 112 112 WDU19390180112 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 111 111 WDU19390180111 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Japonią, dotyczącą zniżek celnych na pewne towary japońskie. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 110 110 WDU19390180110 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 109 109 WDU19390180109 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 108 108 WDU19390180108 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 107 107 WDU19390180107 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 106 106 WDU19390170106 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany znaków S E w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 105 105 WDU19390170105 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 104 104 WDU19390170104 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. o złożeniu przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 103 103 WDU19390170103 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1939 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 102 102 WDU19390170102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 101 101 WDU19390170101 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 100 100 WDU19390170100 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w r. 1938 a Szwajcarią. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 99 99 WDU19390170099 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry - Zawiercie - Kozłów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 98 98 WDU19390170098 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Skierniewice - Łuków. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 97 97 WDU19390170097 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zatwierdzeniu układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego). bez statusu
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 96 96 WDU19390160096 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 95 95 WDU19390160095 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 94 94 WDU19390160094 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zmianie kodeksu karnego wojskowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 93 93 WDU19390160093 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 92 92 WDU19390160092 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 91 91 WDU19390150091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 90 90 WDU19390150090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 89 89 WDU19390150089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 88 88 WDU19390140088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o komisjach nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem, nad hurtowym obrotem mięsem oraz nad organizacją targowisk. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 87 87 WDU19390140087 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1939 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 86 86 WDU19390140086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1939 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 85 85 WDU19390140085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 84 84 WDU19390140084 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 83 83 WDU19390140083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 82 82 WDU19390140082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 81 81 WDU19390140081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 80 80 WDU19390140080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 79 79 WDU19390140079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 78 78 WDU19390140078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 77 77 WDU19390130077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach. uchylony
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 76 76 WDU19390130076 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu. uchylony
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 75 75 WDU19390130075 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 74 74 WDU19390130074 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 73 73 WDU19390130073 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów S.A. Montownia w Łagiewnikach Śląskich". bez statusu
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 72 72 WDU19390130072 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 71 71 WDU19390130071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 70 70 WDU19390120070 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 69 69 WDU19390120069 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 68 68 WDU19390120068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 67 67 WDU19390120067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 66 66 WDU19390120066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 65 65 WDU19390120065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 64 64 WDU19390110064 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 63 63 WDU19390110063 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 62 62 WDU19390110062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 61 61 WDU19390110061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach, dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 60 60 WDU19390110060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 59 59 WDU19390100059 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 58 58 WDU19390100058 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 57 57 WDU19390100057 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 56 56 WDU19390100056 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 stycznia 1939 r. o podziale obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 55 55 WDU19390100055 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane co do § 4 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozciągnięcia przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 54 54 WDU19390100054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach osób fizycznych i prawnych oraz władz i instytucyj w dziedzinie przygotowania personelu obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 53 53 WDU19390090053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 52 52 WDU19390090052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 51 51 WDU19390090051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży piwa, napojów winnych, wódek gatunkowych, octu, kwasu octowego i drożdży. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 50 50 WDU19390090050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 49 49 WDU19390090049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 48 48 WDU19390090048 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1939 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych górników i hutników na ziemiach odzyskanych i włączonych do województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 47 47 WDU19390090047 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 46 46 WDU19390090046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 45 45 WDU19390090045 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 8 poz. 44 44 WDU19390080044 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 43 43 WDU19390070043 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. obowiązujący
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 42 42 WDU19390070042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 41 41 WDU19390070041 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1939 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-dentystów. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 40 40 WDU19390070040 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 39 39 WDU19390070039 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 38 38 WDU19390070038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 37 37 WDU19390070037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. uchylony
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 36 36 WDU19390060036 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 35 35 WDU19390060035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 34 34 WDU19390060034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 33 33 WDU19390050033 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 32 32 WDU19390050032 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 31 31 WDU19390050031 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 30 30 WDU19390050030 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 29 29 WDU19390050029 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 28 28 WDU19390050028 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 27 27 WDU19390050027 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Litwą. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 26 26 WDU19390050026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Polską a Litwą. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 25 25 WDU19390040025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1939 r. o uzupełnieniu taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 24 24 WDU19390040024 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 23 23 WDU19390040023 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 22 22 WDU19390040022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót na obszarze województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 21 21 WDU19390040021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 20 20 WDU19390040020 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisanego w Bernie dnia 19 listopada 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 19 19 WDU19390040019 Traktat o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisany w Bernie dnia 19 listopada 1937 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 18 18 WDU19390040018 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na r. 1938/39 na zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 17 17 WDU19390040017 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 16 16 WDU19390040016 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 15 15 WDU19390040015 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 14 14 WDU19390030014 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 13 13 WDU19390030013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianach w opłatach od detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych oraz o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od tych opłat. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 12 12 WDU19390030012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1937/38. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 11 11 WDU19390030011 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 10 10 WDU19390030010 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Stopnica w powiecie stopnickim województwie kieleckim przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 9 9 WDU19390030009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia norm obszarowych gospodarstw samodzielnych na obszarze województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8 8 WDU19390020008 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. uchylony
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 7 7 WDU19390020007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1939 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 6 6 WDU19390020006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 5 5 WDU19390010005 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1938 r. w sprawie złożenia za Wolne Miasto Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 4 4 WDU19390010004 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 3 3 WDU19390010003 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 21 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. bez statusu
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 2 2 WDU19390010002 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 1 1 WDU19390010001 Ustawa z dnia 3 stycznia 1939 r. o przedłużeniu obniżenia komornego. bez statusu