20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1944
99 U z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
98 U z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
97 U z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
96 RKRAP z dnia 27 grudnia 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
95 DPKWN z dnia 28 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
94 DPKWN z dnia 28 grudnia 1944 r. o ślubowaniu urzędników państwowych i sędziów. uchylony
93 DPKWN z dnia 28 grudnia 1944 r. o wprowadzeniu wojennej cenzury korespondencji. uznany za uchylony
92 DPKWN z dnia 23 grudnia 1944 r. o trybie nadawania orderów, odznaczeń wojskowych oraz medali. uchylony
91 DPKWN z dnia 22 grudnia 1944 r. o orderach, odznaczeniach oraz medalach. uchylony
90 RPKWN z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. uznany za uchylony
89 DPKWN z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego i zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych. uchylony
88 DPKWN z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych. uchylony
87 DPKWN z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. uznany za uchylony
86 DPKWN z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć. uchylony
85 DPKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa. uchylony
84 DPKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
83 DPKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o zniesieniu podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych. uznany za uchylony
82 DPKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. uchylony
81 DPKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
80 DPKWN z dnia 1 grudnia 1944 r. o spisie ludności i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
79 RKRS z dnia 7 grudnia 1944 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich i okręgowych. uznany za uchylony
78 RKRRiRRwwpzKRGNiF z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych akt jednorazowy
77 RKROwwpzKRAP z dnia 30 listopada 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uchylony
76 RKRRiRR z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
75 RKRSBPoGNiF z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 DPKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
73 DPKWN z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie podziału niektórych resortów utworzonych ustawą uznany za uchylony
72 RPPKWN z dnia 27 listopada 1944 r. o premiowaniu dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 DPKWN z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uchylony
70 DPKWN z dnia 1 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie Kodeksu Postępowania Karnego. uznany za uchylony
69 DPKWN z dnia 22 listopada 1944 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio". uchylony
68 RKRGNiF z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uchylony
67 RKRS z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie. uznany za uchylony
66 DPKWN z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od lokali. uznany za uchylony
65 DPKWN z dnia 20 listopada 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznany za uchylony
64 DPKWN z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru. uchylony
63 DPKWN z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej. uchylony
62 DPKWN z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o podatku obrotowym. uchylony
61 RPKWN z dnia 9 listopada 1944 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
60 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o zniesieniu niektórych podatków i opłat państwowych. uznany za uchylony
59 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o dodatku wojennym do podatku obrotowego. uchylony
58 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe. uznany za uchylony
57 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o ustaleniu właściwości rzeczowej sądów powszechnych w związku z wahaniem cen rynkowych. uchylony
56 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
55 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o militaryzacji Polskich Kolei Państwowych. uchylony
54 DPKWN z dnia 4 listopada 1944 r. o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu. uchylony
53 RKRAP z dnia 30 października 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Gospodarki Narodowej i Finansów oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy uznany za uchylony
52 RKRGNiF z dnia 25 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
51 DPKWN z dnia 30 października 1944 r. o dalszej częściowej mobilizacji do służby wojskowej. uznany za uchylony
50 DPKWN z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa. uchylony
49 DPKWN z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej. uchylony
48 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. uchylony
47 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o powoływaniu i ukonstytuowaniu ławy przysięgłych. uchylony
46 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. uznany za uchylony
45 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
44 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy uchylony
43 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego. uchylony
42 DPKWN z dnia 23 października 1944 r. o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. akt jednorazowy
40 RKRONwpzKRAPoGNiF z dnia 6 października 1944 r. o częściowej mobilizacji koni i wozów z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RKRGNiF z dnia 5 października 1944 r. o zakresie działania Centralnej Kasy Skarbowej. uchylony
38 RKRGNiF z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji. uchylony
37 RKRKiSwwpzKRAP z dnia 5 października 1944 r. o utworzeniu organów kultury i sztuki przy urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RKRAPiS z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
35 RKRSiRBP z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
34 RKRPOSiZ z dnia 1 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 DPKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej. uchylony
32 DPKWN z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uchylony
31 DPKWN z dnia 7 października 1944 r. o mobilizacji sił mierniczych. uznany za uchylony
30 DPKWN z dnia 27 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Odszkodowań Wojennych. uznany za uchylony
29 DPKWN z dnia 23 września 1944 r. - Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej. uchylony
28 DPKWN z dnia 23 września 1944 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Karny Wojska Polskiego. uchylony
27 DPKWN z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego. uchylony
26 RKRKPiT z dnia 18 września 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów i Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej, w sprawie opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
25 DPKWN z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki. uchylony
24 DPKWN z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych. uchylony
23 U z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
22 U z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. uznany za uchylony
21 DPKWN z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. uchylony
20 DPKWN z dnia 7 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy. uchylony
19 DPKWN z dnia 7 września 1944 r. o zniesieniu dopłat pobieranych przez ubezpieczalnie społeczne od ubezpieczonych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 DPKWN z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych. uchylony
17 DPKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. akt posiada tekst jednolity
16 DPKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. akt posiada tekst jednolity
15 RKRAPwpzKRON z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych. uchylony
14 RKRONwpzKRAP z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - RKU - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. uznany za uchylony
13 DPKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. uchylony
12 DPKWN z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych. uznany za uchylony
11 DPKWN z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych. uchylony
10 DPKWN z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa. uznany za uchylony
9 DPKWN z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa. uznany za uchylony
8 DPKWN z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji. uznany za uchylony
7 DPKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o wprowadzeniu Sądów Przysięgłych. uchylony
6 DPKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej (tak zwanej granatowej policji). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
5 DPKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej. uznany za uchylony
4 DPKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. uchylony
3 UKRN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. uznany za uchylony
2 U z dnia 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armji Ludowej i Armji Polskiej w ZSRR, w jednolite Wojsko Polskie. uznany za uchylony
1 U z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. uznany za uchylony