20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 99 99 WDU19440190099 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 98 98 WDU19440190098 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 97 97 WDU19440190097 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku, o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 96 96 WDU19440180096 Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 27 grudnia 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 95 95 WDU19440180095 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 94 94 WDU19440180094 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o ślubowaniu urzędników państwowych i sędziów. uchylony
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 93 93 WDU19440170093 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o wprowadzeniu wojennej cenzury korespondencji. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 92 92 WDU19440170092 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r. o trybie nadawania orderów, odznaczeń wojskowych oraz medali. uchylony
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 91 91 WDU19440170091 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o orderach, odznaczeniach oraz medalach. uchylony
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 90 90 WDU19440160090 Rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 89 89 WDU19440160089 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego i zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 88 88 WDU19440160088 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 87 87 WDU19440150087 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 86 86 WDU19440150086 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć. uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 85 85 WDU19440150085 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa. uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 84 84 WDU19440150084 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 83 83 WDU19440150083 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zniesieniu podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 82 82 WDU19440150082 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 81 81 WDU19440150081 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 80 80 WDU19440150080 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. o spisie ludności i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 79 79 WDU19440140079 Rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1944 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich i okręgowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 78 78 WDU19440140078 Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 77 77 WDU19440140077 Rozporządzenie Kierownika Resortu Oświaty, wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 listopada 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego 1934 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 76 76 WDU19440140076 Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 75 75 WDU19440140075 Rozporządzenie Kierowników Resortów: Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r., o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74 74 WDU19440140074 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 73 73 WDU19440140073 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie podziału niektórych resortów utworzonych ustawą z dnia 21 lipca 1944 r. (Dz. U. R. P. nr 1, poz. 1). uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 72 72 WDU19440130072 Rozporządzenie Przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 listopada 1944 r. o premiowaniu dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 71 71 WDU19440130071 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. uchylony
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 70 70 WDU19440130070 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie Kodeksu Postępowania Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 69 69 WDU19440130069 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 listopada 1944 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio". uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 68 68 WDU19440120068 Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru. uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 67 67 WDU19440120067 Rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 66 66 WDU19440120066 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 65 65 WDU19440120065 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 64 64 WDU19440120064 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru. uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 63 63 WDU19440120063 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej. uchylony
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 62 62 WDU19440120062 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 61 61 WDU19440110061 Rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 9 listopada 1944 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. nr 102, poz. 790). uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 60 60 WDU19440110060 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o zniesieniu niektórych podatków i opłat państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 59 59 WDU19440110059 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o dodatku wojennym do podatku obrotowego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58 58 WDU19440110058 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 57 57 WDU19440110057 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o ustaleniu właściwości rzeczowej sądów powszechnych w związku z wahaniem cen rynkowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 56 56 WDU19440110056 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 55 55 WDU19440110055 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o militaryzacji Polskich Kolei Państwowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 54 54 WDU19440110054 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu. uchylony
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 53 53 WDU19440100053 Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 października 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Gospodarki Narodowej i Finansów oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 52 52 WDU19440100052 Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 25 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 51 51 WDU19440100051 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o dalszej częściowej mobilizacji do służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 50 50 WDU19440100050 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49 49 WDU19440090049 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 48 48 WDU19440090048 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 47 47 WDU19440090047 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o powoływaniu i ukonstytuowaniu ławy przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 46 46 WDU19440090046 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 45 45 WDU19440090045 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 44 44 WDU19440090044 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 43 43 WDU19440090043 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 42 42 WDU19440090042 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 40 40 WDU19440070040 Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikami Resortów Administracji Publicznej oraz Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 października 1944 r. o częściowej mobilizacji koni i wozów z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 39 39 WDU19440070039 Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o zakresie działania Centralnej Kasy Skarbowej. uchylony
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 38 38 WDU19440070038 Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji. uchylony
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 37 37 WDU19440070037 Rozporządzenie Kierownika Resortu Kultury i Sztuki wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 5 października 1944 r. o utworzeniu organów kultury i sztuki przy urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 36 36 WDU19440070036 Rozporządzenie Kierowników Resortów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 35 35 WDU19440070035 Rozporządzenie Kierowników Resortu Sprawiedliwości i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 34 34 WDU19440070034 Rozporządzenie Kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 1 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 33 33 WDU19440070033 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 32 32 WDU19440070032 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 31 31 WDU19440070031 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o mobilizacji sił mierniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 30 30 WDU19440070030 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Odszkodowań Wojennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 29 29 WDU19440060029 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej. uchylony
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 28 28 WDU19440060028 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Karny Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27 27 WDU19440060027 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 26 26 WDU19440050026 Rozporządzenie Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu z dnia 18 września 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów i Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej, w sprawie opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 25 25 WDU19440050025 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki. uchylony
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 24 24 WDU19440050024 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 23 23 WDU19440050023 Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 22 22 WDU19440050022 Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 21 21 WDU19440040021 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. uchylony
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 20 20 WDU19440040020 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy. uchylony
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 19 19 WDU19440040019 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o zniesieniu dopłat pobieranych przez ubezpieczalnie społeczne od ubezpieczonych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 18 18 WDU19440040018 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 17 WDU19440040017 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 16 16 WDU19440040016 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 15 15 WDU19440030015 Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 14 14 WDU19440030014 Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - RKU - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 13 13 WDU19440030013 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 12 12 WDU19440030012 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 11 11 WDU19440030011 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 10 10 WDU19440030010 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 9 9 WDU19440030009 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 8 8 WDU19440020008 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 7 7 WDU19440020007 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o wprowadzeniu Sądów Przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 6 6 WDU19440020006 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej (tak zwanej granatowej policji). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 5 5 WDU19440020005 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 4 4 WDU19440020004 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. uchylony
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 3 3 WDU19440010003 Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 2 2 WDU19440010002 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armji Ludowej i Armji Polskiej w ZSRR, w jednolite Wojsko Polskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 1 1 WDU19440010001 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. uznany za uchylony