20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 339 339 WDU19450580339 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1945 r. o sprostowaniu błędów: w przepisach wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego, w dekrecie o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni, w rozporządzeniu Rady Ministrów o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe, w przepisach wprowadzających prawo małżeńskie i w dekrecie o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 338 338 WDU19450580338 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej o przekazaniu powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 337 337 WDU19450580337 Dekret z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej. uchylony
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 336 336 WDU19450580336 Dekret z dnia 4 grudnia 1945 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników. uchylony
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 335 335 WDU19450580335 Dekret z dnia 4 grudnia 1945 r. o nadaniu Narodowemu Bankowi Polskiemu uprawnień w zakresie obrotu pieniężnego z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 334 334 WDU19450580334 Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 333 333 WDU19450570333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1945 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 332 332 WDU19450570332 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 26 listopada 1945 r. o zmianie stawek należności ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 331 331 WDU19450570331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1945 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kole, Koninie i Turku w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 330 330 WDU19450570330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa zabudowy i praw rzeczowych na tym prawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 329 329 WDU19450570329 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 328 328 WDU19450570328 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 327 327 WDU19450570327 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1945 r. w sprawie wprowadzenia przyspieszonego postępowania karno-administracyjnego co do niektórych wykroczeń, określonych w ustawie o szkodnictwie leśnym i polnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 326 326 WDU19450570326 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2,3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 325 325 WDU19450570325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 324 324 WDU19450570324 Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 323 323 WDU19450570323 Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zniesieniu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 322 322 WDU19450570322 Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 321 321 WDU19450570321 Dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa. uchylony
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 320 320 WDU19450570320 Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 listopada 1945 r. o uchyleniu stanu wojennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 319 319 WDU19450560319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1945 r. o zmianie granic okręgów Sądów Okręgowych w Cieszynie, Krakowie, Sosnowcu i Wadowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 318 318 WDU19450560318 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1945 r. o wypuszczeniu I emisji biletów skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 317 317 WDU19450560317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyborem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 316 316 WDU19450560316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1945 r. o zniesieniu sądów grodzkich w Tarnogrodzie i Tyszowcach w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 315 315 WDU19450560315 Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 314 314 WDU19450560314 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o stosunku służbowym i uposażeniu etatowych docentów państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 313 313 WDU19450560313 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 312 312 WDU19450560312 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek. uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 311 311 WDU19450560311 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 310 310 WDU19450560310 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 309 309 WDU19450550309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 308 308 WDU19450550308 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Film Polski". uchylony
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 307 307 WDU19450550307 Dekret z dnia 30 października 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uchylony
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 306 306 WDU19450550306 Dekret z dnia 30 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. o należnościach za sporządzenie protestu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 305 305 WDU19450550305 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1945 nr 54 poz. 304 304 WDU19450540304 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 303 303 WDU19450530303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 302 302 WDU19450530302 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 301 301 WDU19450530301 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 300 300 WDU19450530300 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. uchylony
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 299 299 WDU19450520299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 298 298 WDU19450520298 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 297 297 WDU19450520297 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 296 296 WDU19450510296 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Sprawiedliwości, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia z dnia 6 września 1937 r. o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295 295 WDU19450510295 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 294 294 WDU19450510294 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 293 293 WDU19450510293 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 292 292 WDU19450500292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 291 291 WDU19450500291 Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 290 290 WDU19450500290 Dekret z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 289 289 WDU19450500289 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o przekazaniu uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Ministrowi Przemysłu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 288 288 WDU19450500288 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o "Krzyżu Partyzanckim". uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 287 287 WDU19450500287 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu za Warszawę". uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 286 286 WDU19450500286 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r." uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 285 285 WDU19450500285 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk". uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 284 284 WDU19450500284 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 283 283 WDU19450500283 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 282 282 WDU19450500282 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o uzupełnieniu przepisów prawa lotniczego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281 281 WDU19450500281 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 280 280 WDU19450500280 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy. uchylony
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279 279 WDU19450500279 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. obowiązujący
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 278 278 WDU19450500278 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej PAP. uchylony
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 277 277 WDU19450490277 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 276 276 WDU19450490276 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 275 275 WDU19450490275 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". uchylony
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 274 274 WDU19450490274 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 września 1945 r. o utworzeniu Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 273 273 WDU19450480273 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 272 272 WDU19450480272 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 271 271 WDU19450480271 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie. uchylony
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 270 270 WDU19450480270 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie. uchylony
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 269 269 WDU19450470269 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1945 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 268 268 WDU19450470268 Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 267 267 WDU19450470267 Dekret z dnia 6 października 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowania uposażeń pracowników państwowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 266 266 WDU19450460266 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. o utworzeniu wydziału architektury na Politechnice Gdańskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 265 265 WDU19450460265 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. o utworzeniu Katedry Technologii Przemysłu Mięsnego i Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 264 264 WDU19450460264 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. w sprawie ustalenia właściwości delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 263 263 WDU19450460263 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 262 262 WDU19450460262 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 261 261 WDU19450460261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 260 260 WDU19450460260 Dekret z dnia 16 października 1945 r. o ustanowieniu delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 259 259 WDU19450460259 Dekret z dnia 16 października 1945 r. o stosunku Państwa do Kościoła Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 258 258 WDU19450450258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1945 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów. uchylony
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 257 257 WDU19450450257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie obniżenia podatku spożywczego od drożdży oraz ustalenia ceny drożdży. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 256 256 WDU19450450256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1945 r. o zniesieniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 255 255 WDU19450440255 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej co do załatwienia spraw wojskowych, poruczonych władzom administracji ogólnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 254 254 WDU19450440254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 253 253 WDU19450440253 Dekret z dnia 8 października 1945 r. o utworzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 252 252 WDU19450440252 Dekret z dnia 8 października 1945 r. o zmianie prawa prywatnego międzydzielnicowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 251 251 WDU19450440251 Dekret z dnia 8 października 1945 r. o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 250 250 WDU19450440250 Dekret z dnia 8 października 1945 r. o Państwowych Zakładach Hodowli Roślin. uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 249 249 WDU19450440249 Dekret z dnia 8 października 1945 r. o uposażeniu pieniężnym nadterminowych i podoficerów zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 248 248 WDU19450440248 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 247 247 WDU19450430247 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 września 1945 r. w sprawie przyznania I-ej Wystawie i Targom Przemysłu w Lublinie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 246 246 WDU19450430246 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 września 1945 r. w sprawie utworzenia katedr wraz ze związanymi z nimi zakładami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz przemianowania istniejących katedr. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 245 245 WDU19450430245 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 września 1945 r. o udzieleniu Akademii Handlowej w Krakowie oraz Akademii Handlowej w Poznaniu prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 244 244 WDU19450430244 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 sierpnia 1945 r. w sprawie utworzenia katedry historii powszechnej średniowiecznej na Uniwersytecie w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 243 243 WDU19450430243 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 r. w sprawie powołania do życia nowych wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 242 242 WDU19450430242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 241 241 WDU19450430241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 240 240 WDU19450430240 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o uiszczaniu przez producentów całości składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 239 239 WDU19450430239 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 238 238 WDU19450430238 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 237 237 WDU19450430237 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 236 236 WDU19450430236 Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 235 235 WDU19450430235 Dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. o rejestracji pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 234 234 WDU19450420234 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 233 233 WDU19450420233 Dekret z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 232 232 WDU19450420232 Dekret z dnia 18 września 1945 r. o włączeniu emisji biletów skarbowych do emisji biletów bankowych Narodowego Banku Polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 231 231 WDU19450410231 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1945 r. o pośrednictwie pracy i pośrednictwie przy zawieraniu umów o naukę zawodu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 230 230 WDU19450410230 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej o sposobie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławników i zasadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 229 229 WDU19450410229 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu oraz Skarbu o zmianie w podziale miejscowości na klasy pod względem cen kart rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 228 228 WDU19450410228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 227 227 WDU19450400227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1945 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o podatku od wynagrodzeń. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 226 226 WDU19450400226 Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu. uchylony
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 225 225 WDU19450400225 Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie. uchylony
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 224 224 WDU19450400224 Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo osobowe. uchylony
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 223 223 WDU19450400223 Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Prawo osobowe. uchylony
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 222 222 WDU19450400222 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 39 poz. 221 221 WDU19450390221 Dekret z dnia 22 września 1945 r. o przedłużeniu niektórych terminów przewidzianych dekretem o amnestii. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 38 poz. 220 220 WDU19450380220 Dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 219 219 WDU19450370219 Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne. uchylony
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 218 218 WDU19450370218 Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Statut koleżeńskich sądów szeregowych Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 217 217 WDU19450370217 Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Statut Oficerskich Sądów Honorowych Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 36 poz. 216 216 WDU19450360216 Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 36 poz. 215 215 WDU19450360215 Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 214 214 WDU19450350214 Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o egzaminach osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 213 213 WDU19450350213 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 września 1945 r. w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji wierności przez osoby wpisane do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole". uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 212 212 WDU19450350212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 211 211 WDU19450350211 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 210 210 WDU19450350210 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 209 209 WDU19450340209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 208 208 WDU19450340208 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 207 207 WDU19450340207 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 206 206 WDU19450340206 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 205 205 WDU19450340205 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 204 204 WDU19450340204 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 203 203 WDU19450340203 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uchylony
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 202 202 WDU19450340202 Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 201 201 WDU19450330201 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10 września 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie przedłużenia terminów do składania wniosków o wydanie zastępczych dowodów tożsamości i ich wydawania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 200 200 WDU19450330200 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1945 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 199 199 WDU19450330199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli. uchylony
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 198 198 WDU19450330198 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 197 197 WDU19450330197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 196 196 WDU19450330196 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istniejących dotychczas rejonowych komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 195 195 WDU19450320195 Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie w dniu 7 lipca 1945 r. układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 194 194 WDU19450320194 Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski. uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 193 193 WDU19450310193 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1945 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 192 192 WDU19450310192 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1945 r. w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o rehabilitację osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 191 191 WDU19450310191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 sierpnia 1945 r. o cenach soli. uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 190 190 WDU19450310190 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 16 sierpnia 1945 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 189 189 WDU19450310189 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 188 188 WDU19450310188 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu oraz Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie cen drożdży. uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 187 187 WDU19450310187 Dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. o częściowej demobilizacji żołnierzy armii czynnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 186 186 WDU19450310186 Dekret z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 185 185 WDU19450310185 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 184 184 WDU19450310184 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 183 183 WDU19450310183 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej przepisów ustawy o monopolu zapałczanym, dotyczących zapalniczek. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 182 182 WDU19450300182 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 181 181 WDU19450300181 Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 180 180 WDU19450300180 Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 179 179 WDU19450300179 Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 178 178 WDU19450300178 Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o prawie odwoływania posłów do Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 177 177 WDU19450290177 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1945 r. o wysokości, zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania, diet oraz kosztów przejazdu ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 176 176 WDU19450290176 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 175 175 WDU19450290175 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 174 174 WDU19450290174 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o przedłużeniu terminu wymiany marek niemieckich na terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, stanowiącym część składową województwa gdańskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 173 173 WDU19450290173 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1945 r. o składzie i sposobie powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 28 poz. 172 172 WDU19450280172 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 171 171 WDU19450270171 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 170 170 WDU19450270170 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 169 169 WDU19450270169 Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 168 168 WDU19450270168 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o utworzeniu województwa rzeszowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 167 167 WDU19450270167 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 166 166 WDU19450270166 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o uchyleniu niektórych przepisów prawa karnego skarbowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 165 165 WDU19450270165 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zniesieniu podatku od olejów mineralnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 164 164 WDU19450270164 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki. obowiązujący
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 163 163 WDU19450270163 Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 162 162 WDU19450270162 Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 161 161 WDU19450260161 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 160 160 WDU19450260160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Tarnoszyn do powiatu tomaszewskiego w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 159 159 WDU19450260159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. o zniesieniu powiatu janowskiego i utworzeniu powiatu kraśnickiego w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 158 158 WDU19450260158 Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. o zniesieniu cenzury korespondencji. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 157 157 WDU19450250157 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 156 156 WDU19450250156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie utworzenia Związku Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 155 155 WDU19450250155 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych siana łąkowego na rok gospodarczy 1945 - 46. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 154 154 WDU19450250154 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 153 153 WDU19450250153 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o izbach lekarsko-weterynaryjnych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 152 152 WDU19450250152 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o dodatku naukowym do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 151 151 WDU19450250151 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 150 150 WDU19450250150 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o kosztach sądowych w postępowaniu sądowym, przewidzianym w ustawie z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 149 149 WDU19450250149 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o uzupełnieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 148 148 WDU19450250148 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 147 147 WDU19450250147 Dekret z dnia 29 maja 1945 r. o zniesieniu Polskiego Instytutu Rozrachunkowego i o zleceniu Narodowemu Bankowi Polskiemu czynności związanych z wykonaniem międzynarodowych umów rozrachunkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 146 146 WDU19450250146 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 145 145 WDU19450240145 Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 144 144 WDU19450240144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945 r. o sprostowaniu błędów: w ustawie o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pomiarach kraju i organizacji miernictwa oraz w załączniku do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 143 143 WDU19450240143 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1945 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 142 142 WDU19450240142 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 141 141 WDU19450240141 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. o zniesieniu gmin Zembrzyce i Spytkowice w powiecie wadowickim i utworzeniu gmin Budzowa i Ryczowa w tymże powiecie w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 140 140 WDU19450240140 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 czerwca 1945 r. w sprawie zaliczenia okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 139 139 WDU19450240139 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 czerwca 1945 r. w sprawie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 138 138 WDU19450240138 Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT". uchylony
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 137 137 WDU19450240137 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 136 136 WDU19450230136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 1 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 135 135 WDU19450230135 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 134 134 WDU19450230134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty zaległych w postępowaniu cywilnym, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 133 133 WDU19450230133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 132 132 WDU19450230132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1945 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 22 poz. 131 131 WDU19450220131 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 130 130 WDU19450210130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 129 129 WDU19450210129 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 maja 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 128 128 WDU19450210128 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 127 127 WDU19450210127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1945 r. w sprawie wymiany marek niemieckich na terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, stanowiącym część składową województwa gdańskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 126 126 WDU19450210126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 125 125 WDU19450210125 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1925 r. o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz ustawy z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu tejże ustawy na obszar sądu okręgowego w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 124 124 WDU19450210124 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o odbudowie m. st. Warszawy. uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 123 123 WDU19450210123 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy. uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 122 122 WDU19450210122 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu wstępnego roku studiów w szkołach wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 121 121 WDU19450210121 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o przekształceniu Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 120 120 WDU19450210120 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 119 119 WDU19450210119 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 118 118 WDU19450210118 Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 117 117 WDU19450210117 Dekret z dnia 16 maja 1945 r. w sprawie zmiany art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 116 116 WDU19450210116 Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. uchylony
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 115 115 WDU19450210115 Ustawa z dnia 5 maja 1945 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. układu między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 114 114 WDU19450200114 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 113 113 WDU19450200113 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania dekretu o reformie samorządowego systemu podatkowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 112 112 WDU19450200112 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1945 r. o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 111 111 WDU19450190111 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 maja 1945 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. bez statusu
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 110 110 WDU19450190110 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1945 r. o zmianie okręgów Sądów Okręgowych i Grodzkiego w Przemyślu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 109 109 WDU19450190109 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 maja 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 12 marca 1945 r. o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m. st. Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 108 108 WDU19450180108 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. w sprawie rozszerzenia prawa do zaopatrzeń inwalidzkich. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 107 107 WDU19450180107 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. w sprawie zmian okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 106 106 WDU19450180106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o wzorowym regulaminie funkcjonowania rady zakładowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 105 105 WDU19450180105 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 104 104 WDU19450180104 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o terminie rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 103 103 WDU19450180103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o zmianie granic okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu oraz o utworzeniu: Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Grodzkiego w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 102 102 WDU19450180102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1945 r. o organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 101 101 WDU19450180101 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o częściowej zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 100 100 WDU19450180100 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis". uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 99 99 WDU19450180099 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 98 98 WDU19450180098 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 97 97 WDU19450170097 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 96 96 WDU19450170096 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uchylony
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 95 95 WDU19450170095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o utracie mocy prawnej dekretów: o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz o majątkach opuszczonych i porzuconych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 94 94 WDU19450170094 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej. uchylony
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 93 93 WDU19450170093 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 92 92 WDU19450170092 Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 16 poz. 91 91 WDU19450160091 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Administracji Publicznej o wyznaczeniu organu opieki społecznej, powołanego do wyrażenia w imieniu dziecka nieznanych rodziców lub dziecka opuszczonego zgody na przysposobienie w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. uchylony
Dz.U. 1945 nr 16 poz. 90 90 WDU19450160090 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1945 r. o rozszerzeniu granic uprawnień urzędów skarbowych do rozstrzygania odwołań. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 89 89 WDU19450150089 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1945 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 88 88 WDU19450150088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie przeprowadzenia przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu. uchylony
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 87 87 WDU19450150087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych na rok 1945. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 86 86 WDU19450140086 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 85 85 WDU19450140085 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników przy wykonywaniu prac wiosennych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 84 84 WDU19450140084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie zniżonego podatku spożywczego od drożdży. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 83 83 WDU19450140083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 82 82 WDU19450140082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 81 81 WDU19450140081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 80 80 WDU19450140080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 79 79 WDU19450140079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku obrotowego za rok podatkowy 1944 i podatku dochodowego na rok podatkowy 1945. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 78 78 WDU19450140078 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945 - 46. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 77 77 WDU19450130077 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości. uchylony
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 76 76 WDU19450130076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. w sprawie obowiązku uprawy niektórych roślin przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 75 75 WDU19450130075 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 74 74 WDU19450130074 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 73 73 WDU19450130073 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego systemu podatkowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 72 72 WDU19450130072 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 71 71 WDU19450120071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o cenach soli. uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 70 70 WDU19450120070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych do drugiej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta oraz osób z nimi zrównanych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 69 69 WDU19450120069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1945 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ustanowieniu tymczasowej siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle i zmianie granic okręgów Sądów Okręgowych w Kielcach i Krakowie oraz granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 68 68 WDU19450120068 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. zawierającego prawo karne skarbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 67 67 WDU19450120067 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 66 66 WDU19450120066 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć. uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 65 65 WDU19450120065 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 64 64 WDU19450120064 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 63 63 WDU19450120063 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (DZ.U.R.P. nr 19, poz. 99). uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 62 62 WDU19450110062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości o powołaniu do wojskowej służby komunikacji na kolejach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 61 61 WDU19450110061 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r., - na niektóre tereny wyzwolone po dniu 6 lutego 1945 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 60 60 WDU19450110060 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 59 59 WDU19450110059 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o przymusowym zagospodarowaniu użytków rolnych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 58 58 WDU19450110058 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa. uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 57 57 WDU19450110057 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 56 56 WDU19450110056 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o mobilizacji kobiet do pomocniczej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 55 55 WDU19450110055 Dekret z dnia 22 marca 1945 r. o częściowej mobilizacji do służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 54 54 WDU19450110054 Dekret z dnia 8 marca 1945 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 53 53 WDU19450100053 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 52 52 WDU19450100052 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom organów wykonawczych samorządu terytorialnego, państwowego oraz gmin wiejskich i miejskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 51 51 WDU19450100051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 50 50 WDU19450090050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 49 49 WDU19450090049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia dotyczącego taksy za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 48 48 WDU19450090048 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianach rozporządzeń w sprawie uiszczenia opłat sądowych i o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 47 47 WDU19450090047 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 46 46 WDU19450090046 Dekret z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 45 45 WDU19450090045 Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 44 44 WDU19450090044 Dekret z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 43 43 WDU19450080043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 42 42 WDU19450080042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 41 41 WDU19450080041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 40 40 WDU19450080040 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 39 39 WDU19450080039 Dekret z dnia 12 marca 1945 r. o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m. st. Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 38 38 WDU19450080038 Dekret z dnia 26 lutego 1945 r. o zmianie granic województw kieleckiego i krakowskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 37 37 WDU19450080037 Dekret z dnia 19 lutego 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 36 36 WDU19450080036 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych. uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 35 35 WDU19450070035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. o tymczasowej siedzibie Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 34 34 WDU19450070034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 33 33 WDU19450070033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 32 32 WDU19450070032 Rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 1 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji i Propagandy I i II instancji. uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 31 31 WDU19450070031 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 30 30 WDU19450070030 Dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uchylony
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 29 29 WDU19450070029 Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 28 28 WDU19450070028 Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 27 27 WDU19450060027 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Skarbu oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 26 26 WDU19450060026 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa ma rzecz Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 25 25 WDU19450060025 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o warunkach przemiału zbóż i o maksymalnych opłatach przemiałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 24 24 WDU19450060024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mleka dla Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 23 23 WDU19450060023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 22 22 WDU19450060022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 21 21 WDU19450060021 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 20 20 WDU19450050020 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1945 r. o ponadkontyngentowych dostawach ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie zimy 1944/45 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 19 19 WDU19450050019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1945 r. o zakupie i sprzedaży nabiału przez zakłady mleczarskie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 18 18 WDU19450050018 Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych postanowień dekretu z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce na obszary Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolone po dniu 6 stycznia 1945 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 17 17 WDU19450050017 Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r. uchylony
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 16 16 WDU19450040016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 15 15 WDU19450040015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - R.K.U. - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 14 14 WDU19450040014 Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim. uchylony
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 13 13 WDU19450030013 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 12 12 WDU19450030012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 11 11 WDU19450030011 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 10 10 WDU19450030010 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 9 9 WDU19450030009 Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 8 8 WDU19450030008 Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o poborze 50%-go dodatku wojennego do państwowego podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 7 7 WDU19450030007 Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 2 poz. 6 6 WDU19450020006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego. uchylony
Dz.U. 1945 nr 2 poz. 5 5 WDU19450020005 Dekret z dnia 13 stycznia 1945 r. o wycofaniu z obiegu na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. uchylony
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 4 4 WDU19450010004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 stycznia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji. uchylony
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 3 3 WDU19450010003 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 2 2 WDU19450010002 Dekret z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1 1 WDU19450010001 Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. uznany za uchylony