20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 399 399 WDU19460730399 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu oraz Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 398 398 WDU19460730398 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 6 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 397 397 WDU19460730397 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dodatku przejściowego do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 396 396 WDU19460730396 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 395 395 WDU19460720395 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 394 394 WDU19460720394 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 393 393 WDU19460710393 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1946 r. o ustaleniu kwoty Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. i planie jej umorzenia oraz o ustaleniu ilości i wysokości premii. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 392 392 WDU19460710392 Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia i Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 391 391 WDU19460710391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1946 r. o przejściowym zawieszeniu mocy obowiązującej przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 390 390 WDU19460710390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389 389 WDU19460710389 Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 388 388 WDU19460700388 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1946 r. o sposobie dopełnienia rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 387 387 WDU19460700387 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Skarbu z dnia 16 listopada 1946 r. o ustaleniu na 1946 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 386 386 WDU19460700386 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu w sprawie zakazu używania tłuszczów jadalnych na cele techniczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 385 385 WDU19460700385 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 30 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu inicjatywy prywatnej w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 384 384 WDU19460700384 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 383 383 WDU19460700383 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382 382 WDU19460700382 Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 381 381 WDU19460700381 Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 380 380 WDU19460700380 Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o dostosowaniu uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 379 379 WDU19460700379 Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 378 378 WDU19460700378 Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o przekształceniu Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 69 poz. 377 377 WDU19460690377 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 69 poz. 376 376 WDU19460690376 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 375 375 WDU19460680375 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 11 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału. uchylony
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 374 374 WDU19460680374 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 373 373 WDU19460680373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1946 r. o wprowadzaniu publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 372 372 WDU19460680372 Dekret z dnia 26 listopada 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia - 31 grudnia 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 371 371 WDU19460670371 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 370 370 WDU19460670370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1946 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w: Legionowie, Chęcinach, Daleszycach i Szydłowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 369 369 WDU19460670369 Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. - Przepisy ogólne prawa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 368 368 WDU19460660368 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów. uchylony
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 367 367 WDU19460660367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. uchylony
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 366 366 WDU19460660366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 65 poz. 365 365 WDU19460650365 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do §§ 2-11 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 364 364 WDU19460640364 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 363 363 WDU19460640363 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1946 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 362 362 WDU19460640362 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie taryfy opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 361 361 WDU19460640361 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Skarbu w sprawie ulg taryfowych przy korzystaniu z państwowych środków komunikacyjnych przez członków organów wykonawczych i pracowników związków samorządu terytorialnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 360 360 WDU19460640360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie organizacji i zakresie uprawnień urzędów likwidacyjnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 359 359 WDU19460640359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw: krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 358 358 WDU19460640358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Kielce i Częstochowa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 357 357 WDU19460640357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie przekazania czynności zniesionych izb rolniczych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 356 356 WDU19460640356 Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. o poborze rekruta na rok 1947. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 355 355 WDU19460640355 Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 354 354 WDU19460640354 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 353 353 WDU19460640353 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o zniesieniu opłaty od żarówek na Fundusz Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 352 352 WDU19460640352 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o przywróceniu mocy obowiązującej przepisu art. 54 statutu Banku Polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 351 351 WDU19460640351 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o Państwowej Radzie Komunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 350 350 WDU19460640350 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o podwyższeniu zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojennych i wojskowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 349 349 WDU19460640349 Dekret z dnia 24 października 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 348 348 WDU19460630348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 347 347 WDU19460630347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. o trybie udzielania koncesyj na zakładanie nowych przedsiębiorstw w gałęziach przemysłu i komunikacji przejętych na własność Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 346 346 WDU19460630346 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 345 345 WDU19460630345 Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu niespornym z zakresu prawa rzeczowego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 344 344 WDU19460620344 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu, Odbudowy, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 343 343 WDU19460620343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1946 r. w przedmiocie określenia wielkich i średnich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 342 342 WDU19460620342 Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 341 341 WDU19460610341 Dekret z dnia 13 listopada 1946 r. o daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 340 340 WDU19460610340 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o organizacji komisyj ziemskich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 339 339 WDU19460610339 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 338 338 WDU19460610338 Ustawa z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 337 337 WDU19460610337 Ustawa z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 336 336 WDU19460600336 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 października 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 335 335 WDU19460600335 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 października 1946 r. o opłatach archiwalnych w archiwach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 334 334 WDU19460600334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. o zmianie granic powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 333 333 WDU19460600333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 332 332 WDU19460600332 Dekret z dnia 31 października 1946 r. o upoważnieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 331 331 WDU19460600331 Dekret z dnia 31 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 330 330 WDU19460600330 Dekret z dnia 31 października 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 329 329 WDU19460600329 Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo spadkowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 328 328 WDU19460600328 Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 327 327 WDU19460590327 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 326 326 WDU19460590326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży benzyny motorowej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 325 325 WDU19460590325 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 324 324 WDU19460590324 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 323 323 WDU19460590323 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 58 poz. 322 322 WDU19460580322 Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321 321 WDU19460570321 Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 320 320 WDU19460570320 Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 319 319 WDU19460570319 Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 56 poz. 318 318 WDU19460560318 Ustawa z dnia 20 września 1946 r. o planowaniu inwestycji oraz o planie sfinansowania inwestycji na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 317 317 WDU19460550317 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 21 października 1946 r. w sprawie ograniczeń połowu szprota. uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 316 316 WDU19460550316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 315 315 WDU19460550315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o zaliczeniu maszynistów wyciągowych przy głównych szybach zjazdowych i wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego do kategorii pracowników umysłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 314 314 WDU19460550314 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej Okręgowych Urzędów Górniczych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 313 313 WDU19460550313 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o uchyleniu szczególnych ustaw o odpowiedzialności za wypadki w ruchu kolejowym, samochodowym i w niektórych przedsiębiorstwach oraz przepisów b. państw zaborczych do ruchu i budownictwie kolejowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 312 312 WDU19460550312 Dekret z dnia 8 października 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 311 311 WDU19460550311 Dekret z dnia 8 października 1946 r. o ustanowieniu "Śląskiego Krzyża Powstańczego". uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 310 310 WDU19460550310 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 309 309 WDU19460540309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 308 308 WDU19460540308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1946 r. o zwalczaniu stonki ziemniaczanej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 307 307 WDU19460540307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyrobu i obrotu preparatów organoterapeutycznych i witaminowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 306 306 WDU19460540306 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1946 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 305 305 WDU19460540305 Dekret z dnia 8 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 304 304 WDU19460540304 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 303 303 WDU19460540303 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji zagranicznej, radiotelegramów i rozmów radiowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 302 302 WDU19460530302 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 października 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Szczyrk w powiecie bialskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 301 301 WDU19460530301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów udzielanych studentom wyższych szkół akademickich i nieakademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 300 300 WDU19460530300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. o rozciągnięciu przepisów dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. do czynów popełnionych poza obszarem województwa Śląsko-Dąbrowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 299 299 WDU19460530299 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 298 298 WDU19460530298 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 297 297 WDU19460530297 Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o dodatku przejściowym do pensji weteranów powstań narodowych oraz wdów po nich. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 52 poz. 296 296 WDU19460520296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 52 poz. 295 295 WDU19460520295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 294 294 WDU19460510294 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Libanu do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 293 293 WDU19460510293 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Syryi do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 292 292 WDU19460510292 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1946 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 291 291 WDU19460510291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 290 290 WDU19460510290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 289 289 WDU19460510289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 288 288 WDU19460510288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 287 287 WDU19460510287 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 286 286 WDU19460510286 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 285 285 WDU19460510285 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 50 poz. 284 284 WDU19460500284 Ustawa skarbowa z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 283 283 WDU19460490283 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 282 282 WDU19460490282 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1946 r. o funduszu amortyzacyjnym w przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 281 281 WDU19460490281 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skórami. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 280 280 WDU19460490280 Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie przepisów o opłatach od uprawnień górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279 279 WDU19460490279 Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 278 278 WDU19460490278 Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. w sprawie przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 277 277 WDU19460490277 Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 276 276 WDU19460490276 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim i o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 275 275 WDU19460490275 Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 48 poz. 274 274 WDU19460480274 Ustawa z dnia 22 września 1946 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 273 273 WDU19460470273 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. o sprostowaniu błędów: w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 272 272 WDU19460470272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 271 271 WDU19460470271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 270 270 WDU19460470270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany nazwy "Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" na "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" oraz nadania temu Towarzystwu nowego statutu. uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 269 269 WDU19460470269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. o okręgach szkolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 268 268 WDU19460470268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. o uznaniu "Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 267 267 WDU19460470267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o uznaniu stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 266 266 WDU19460470266 Dekret z dnia 5 września 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dziedziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju. uchylony
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 265 265 WDU19460470265 Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 264 264 WDU19460460264 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 sierpnia 1946 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 263 263 WDU19460460263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 września 1946 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 262 262 WDU19460460262 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 3 września 1946 r. o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 45 poz. 261 261 WDU19460450261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym Izb Aptekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 45 poz. 260 260 WDU19460450260 Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 259 259 WDU19460440259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1946 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 258 258 WDU19460440258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 257 257 WDU19460440257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Radomyślu Wielkim w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 256 256 WDU19460440256 Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.". uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 255 WDU19460430255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 254 254 WDU19460430254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 253 253 WDU19460430253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o dodatkach służbowych dla etatowych pracowników cywilnych administracji wojskowej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 252 252 WDU19460430252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 251 251 WDU19460430251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 250 250 WDU19460430250 Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 249 249 WDU19460430249 Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 248 248 WDU19460430248 Dekret z dnia 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 42 poz. 247 247 WDU19460420247 Dekret z dnia 6 września 1946 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 246 246 WDU19460410246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1946 r. o utworzeniu Sądu Okręgowego w Mławie i o zniesieniu sądów grodzkich w Chorzelach, w Kuczborku, w Lidzbarku i w Różanie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 245 245 WDU19460410245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 244 244 WDU19460410244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. o ubezpieczeniu brackim w powiatach: będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 243 243 WDU19460410243 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1946 r. w sprawie przeciętnych zarobków jako podstawy ubezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 242 242 WDU19460410242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 241 241 WDU19460410241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 240 240 WDU19460410240 Dekret z dnia 2 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 239 239 WDU19460410239 Dekret z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238 238 WDU19460410238 Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 237 237 WDU19460410237 Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 40 poz. 236 236 WDU19460400236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1946 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 235 235 WDU19460390235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 234 234 WDU19460390234 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lipca 1946 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mąkolin w powiecie płockim w województwie warszawskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Bodzanów w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 233 233 WDU19460390233 Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 38 poz. 232 232 WDU19460380232 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 38 poz. 231 231 WDU19460380231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 230 230 WDU19460370230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń na terenie Ziem Odzyskanych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 229 229 WDU19460370229 Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o Nadzwyczajnych Komisjach Mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 228 228 WDU19460370228 Dekret z dnia 11 lipca 1946 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 227 227 WDU19460370227 Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zwolnieniu od opłat sądowych i hipotecznych w związku z naprawą budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 226 226 WDU19460370226 Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 225 225 WDU19460360225 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 224 224 WDU19460360224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1946 r. - Ordynacja wyborcza do rad okręgowych izb aptekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 223 223 WDU19460360223 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 222 222 WDU19460350222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1946 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 221 221 WDU19460350221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników. uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 220 220 WDU19460350220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 219 219 WDU19460350219 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Kultury i Sztuki, Administracji Publicznej, Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 218 218 WDU19460350218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 217 217 WDU19460350217 Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku. uchylony
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 216 216 WDU19460350216 Dekret z dnia 4 czerwca 1946 r. o podziale zysku i pokrywaniu strat w przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 215 215 WDU19460340215 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 214 214 WDU19460340214 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 213 213 WDU19460340213 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1946 r. o ustalaniu składu Komisyj Rozjemczych, powołanych do rozstrzygania sporów indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 212 212 WDU19460340212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1946 r. o przyjmowaniu i wymianie uszkodzonych biletów Narodowego Banku Polskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 211 211 WDU19460340211 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i opłatach przemiałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 210 210 WDU19460340210 Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 209 209 WDU19460340209 Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 208 208 WDU19460340208 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o ogrodach działkowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 207 207 WDU19460340207 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 33 poz. 206 206 WDU19460330206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 205 205 WDU19460320205 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń weteranów powstań narodowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 204 204 WDU19460320204 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 203 203 WDU19460320203 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 202 202 WDU19460320202 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. uchylony
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 201 201 WDU19460320201 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy". akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 200 200 WDU19460320200 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 199 199 WDU19460310199 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 czerwca 1946 r. o wyłączeniu gromady Olszany z gminy wiejskiej Nowa Wieś i włączeniu jej do gminy wiejskiej Jasieniec w powiecie grójeckim województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 198 198 WDU19460310198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 197 197 WDU19460310197 Dekret z dnia 29 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 196 196 WDU19460310196 Dekret z dnia 29 maja 1946 r. - Prawo małżeńskie majątkowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 195 195 WDU19460310195 Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 194 194 WDU19460300194 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed sądami wojskowymi. uchylony
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 193 193 WDU19460300193 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192 192 WDU19460300192 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. uchylony
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 191 191 WDU19460290191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1946 r. w sprawie ustalenia daty, warunków i sposobu przejęcia agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 190 190 WDU19460290190 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1946 r. o zmianie cen sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 189 189 WDU19460290189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 188 188 WDU19460290188 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 187 187 WDU19460290187 Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 186 186 WDU19460280186 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 14 czerwca 1946 r. o zakazie połowu szprota. uchylony
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 185 185 WDU19460280185 Rozporządzenie Ministrów: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 13 czerwca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 184 184 WDU19460280184 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 31 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnym i karnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 183 183 WDU19460280183 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1946 r. o uprawnieniu Państwowego Monopolu Spirytusowego do żądania zwrotu próżnych butelek po swych wyrobach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 182 182 WDU19460280182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 181 181 WDU19460280181 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 16 maja 1946 r. o współdziałaniu osób trzecich w dopełnianiu przez cudzoziemców obowiązku meldunkowego i rejestracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 180 180 WDU19460280180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 179 179 WDU19460280179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 178 178 WDU19460280178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie powołania ekspozytur urzędów wojewódzkich na obszarze Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 177 177 WDU19460280177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 176 176 WDU19460280176 Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 175 175 WDU19460280175 Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174 174 WDU19460270174 Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 27 poz. 173 173 WDU19460270173 Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 172 172 WDU19460260172 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1946 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 171 171 WDU19460260171 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 28 maja 1946 r. o utworzeniu Biura Odbudowy Portów. uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 170 170 WDU19460260170 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 23 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 169 169 WDU19460260169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 168 168 WDU19460260168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notariuszów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 167 167 WDU19460260167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 166 166 WDU19460260166 Dekret z dnia 14 czerwca 1946 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 165 165 WDU19460260165 Dekret z dnia 28 maja 1946 r. o przekazaniu uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i władz administracji ogólnej, wynikających z ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach, Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego i władzom Bezpieczeństwa Publicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 164 164 WDU19460260164 Dekret z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 163 163 WDU19460260163 Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. uchylony
Dz.U. 1946 nr 25 poz. 162 162 WDU19460250162 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich jako władz opiekuńczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 161 161 WDU19460240161 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 26 kwietnia 1946 r. o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 160 160 WDU19460240160 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 lutego 1946 r. w sprawie podziału Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 159 159 WDU19460240159 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1946 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 158 158 WDU19460240158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 157 157 WDU19460240157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1946 r. w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 156 156 WDU19460240156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 155 155 WDU19460240155 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu z zakresu administracji górniczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 154 154 WDU19460230154 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 maja 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 153 153 WDU19460230153 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 152 152 WDU19460230152 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 4 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie organizacji, sposobu pełnienia służby, zakresu i sposobu przeszkolenia Straży Obywatelskiej oraz przepisów dyscyplinarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 151 151 WDU19460230151 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 150 150 WDU19460230150 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o powołaniu pracowników służby zdrowia do walki z epidemiami. uchylony
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 149 149 WDU19460230149 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 148 148 WDU19460220148 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 maja 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie głosowania ludowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 147 147 WDU19460220147 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1946 r. w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji wierności przez osoby wpisane do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 146 146 WDU19460220146 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 145 145 WDU19460220145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o trybie przekazywania czynności urzędów zatrudnienia organom samorządu terytorialnego i pracowniczym organizacjom zawodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 144 144 WDU19460220144 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o organizacji urzędów zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 143 143 WDU19460220143 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 marca 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chocznia w powiecie wadowickim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 142 142 WDU19460220142 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 141 141 WDU19460220141 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Leśnictwa o uzupełnieniu regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 140 140 WDU19460220140 Dekret z dnia 21 maja 1946 r. o postępowaniu przed władzą opiekuńczą. uchylony
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 139 139 WDU19460220139 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 21 poz. 138 138 WDU19460210138 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 21 poz. 137 137 WDU19460210137 Dekret z dnia 31 maja 1946 r. o szczególnym sposobie uiszczania należności z tytułu dodatkowej subskrypcji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 20 poz. 136 136 WDU19460200136 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze. uchylony
Dz.U. 1946 nr 20 poz. 135 135 WDU19460200135 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze. uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 134 134 WDU19460190134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 133 133 WDU19460190133 Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 132 132 WDU19460190132 Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 131 131 WDU19460190131 Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 130 130 WDU19460190130 Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim. uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 129 129 WDU19460190129 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128 128 WDU19460190128 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 127 127 WDU19460190127 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 126 126 WDU19460190126 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie w dniu 16 marca 1946 r. konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 125 125 WDU19460190125 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 124 124 WDU19460180124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1946 r. w sprawie dalszego przedłużenia terminu składania wniosków o rehabilitację osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 123 123 WDU19460180123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 122 122 WDU19460180122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 121 121 WDU19460180121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 120 120 WDU19460180120 Dekret z dnia 24 kwietnia 1946 r. o przejęciu agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119 119 WDU19460180119 Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 118 118 WDU19460180118 Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o dodatku do uposażenia wojskowych, biorących udział w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 117 117 WDU19460170117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów. uchylony
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 116 WDU19460170116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 115 115 WDU19460170115 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 114 114 WDU19460170114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 113 113 WDU19460160113 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, w prawie rodzinnym i w przepisach wprowadzających prawo rodzinne. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 112 112 WDU19460160112 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 111 111 WDU19460160111 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 kwietnia 1946 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa powiatowego warszawskiego we Włochach. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 110 110 WDU19460160110 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 14 marca 1946 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w gminach wiejskich na obszarze województwa kieleckiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 109 109 WDU19460160109 Dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju. uchylony
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 108 108 WDU19460150108 Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zmianie prawa o wykroczeniach. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 107 107 WDU19460150107 Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 106 106 WDU19460150106 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 105 105 WDU19460150105 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 104 104 WDU19460150104 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 103 103 WDU19460140103 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 102 102 WDU19460140102 Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne". uchylony
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 101 101 WDU19460140101 Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 100 100 WDU19460140100 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 99 99 WDU19460140099 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 98 98 WDU19460130098 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie włączenia okręgu Sądu Grodzkiego w Opocznie do okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 97 97 WDU19460130097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Częstochowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziałów hipotecznych Sądów Okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie i Sosnowcu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Częstochowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 96 96 WDU19460130096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników. uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 95 95 WDU19460130095 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 9 lutego 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materiałów i konstrukcyj budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 94 94 WDU19460130094 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 93 93 WDU19460130093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1946 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 92 92 WDU19460130092 Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o utworzeniu wydziałów elektromechanicznego i geologiczno-mierniczego w Akademii Górniczej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 91 91 WDU19460130091 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 90 90 WDU19460130090 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 89 89 WDU19460130089 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 88 88 WDU19460130088 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie właściwości władz w zakresie zaopatrzeń oraz o unormowaniu charakteru stosunku służbowego pracowników Państwowego Zakładu Emerytalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 87 87 WDU19460130087 Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 86 86 WDU19460120086 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 marca 1946 r. o zrzeszeniach najemców dla dokonania naprawy budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 85 85 WDU19460120085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1946 r. o wypuszczeniu II emisji biletów skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 84 84 WDU19460120084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 83 83 WDU19460120083 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 82 82 WDU19460120082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych, z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 81 81 WDU19460120081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1946 r. o obrocie i objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych nawozów sztucznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 80 80 WDU19460120080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 79 79 WDU19460120079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 78 78 WDU19460120078 Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o Państwowym Instytucie Książki. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 77 77 WDU19460120077 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o Banku Komunalnym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 76 76 WDU19460120076 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 75 75 WDU19460110075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 74 74 WDU19460110074 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1946 r. o utworzeniu katedr historii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 73 73 WDU19460110073 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. uchylony
Dz.U. 1946 nr 10 poz. 72 72 WDU19460100072 Rozporządzenie Ministrów Odbudowy i Administracji Publicznej z dnia 25 lutego 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny. uchylony
Dz.U. 1946 nr 10 poz. 71 71 WDU19460100071 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 70 70 WDU19460090070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 69 69 WDU19460090069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1946 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 68 68 WDU19460090068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie ograniczenia spożycia potraw mięsnych w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenia obrotu handlowego mięsem i jego przetworami, pochodzącymi z uboju zwierząt rzeźnych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 67 67 WDU19460090067 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 66 66 WDU19460090066 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Instytutu Gospodarstwa Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 65 65 WDU19460090065 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 8 poz. 64 64 WDU19460080064 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. - Prawo o sądach obywatelskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 63 63 WDU19460070063 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 62 62 WDU19460070062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1946 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za rok 1946. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 61 61 WDU19460070061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 60 60 WDU19460070060 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika. uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59 59 WDU19460070059 Dekret z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 58 58 WDU19460070058 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 57 57 WDU19460060057 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, w rozporządzeniu w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo i w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 56 56 WDU19460060056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 55 55 WDU19460060055 Dekret z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 54 54 WDU19460060054 Dekret z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 53 53 WDU19460060053 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rodzinne. uchylony
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 52 52 WDU19460060052 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Prawo rodzinne. uchylony
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 51 51 WDU19460050051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek obrotowy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 50 50 WDU19460050050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 49 49 WDU19460050049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 48 48 WDU19460050048 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 12 stycznia 1946 r. o utworzeniu dyrekcyj odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 47 47 WDU19460050047 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 11 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Administracji Publicznej, Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany przepisów wykonawczych do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 46 46 WDU19460050046 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 45 45 WDU19460050045 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym. bez statusu
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 44 44 WDU19460050044 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku. uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 43 43 WDU19460040043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1946 r. w sprawie zakazu sprowadzania z zagranicy zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 42 42 WDU19460040042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o izbach lekarsko-weterynaryjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 41 41 WDU19460040041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 40 40 WDU19460040040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 5 stycznia 1946 r. o nabywaniu materiałów wybuchowych na cele górnicze. uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 39 39 WDU19460040039 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych spraw lotnictwa cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 38 38 WDU19460040038 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzeń w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 37 37 WDU19460040037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu taryfy celnej wywozowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 36 36 WDU19460040036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 35 35 WDU19460040035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 34 34 WDU19460040034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych. uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 33 33 WDU19460040033 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 32 32 WDU19460040032 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 31 31 WDU19460040031 Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa". uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 30 30 WDU19460040030 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy na cały obszar Państwa Polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 29 29 WDU19460040029 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 28 28 WDU19460040028 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27 27 WDU19460040027 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 26 26 WDU19460030026 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 25 25 WDU19460030025 Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 24 24 WDU19460030024 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23 23 WDU19460030023 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 22 22 WDU19460030022 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 21 21 WDU19460030021 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot". uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 20 20 WDU19460030020 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" oraz o dodatku naukowym do uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 19 19 WDU19460030019 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 18 18 WDU19460030018 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu. uchylony
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17 17 WDU19460030017 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 16 16 WDU19460020016 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady i Warsztaty Samochodowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 15 15 WDU19460020015 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 14 14 WDU19460020014 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 13 13 WDU19460020013 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 12 12 WDU19460020012 Dekret z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 11 11 WDU19460020011 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 10 10 WDU19460020010 Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 9 9 WDU19460020009 Dekret z dnia 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 8 8 WDU19460020008 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o nadzorze nad lecznictwem. uchylony
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 7 7 WDU19460020007 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 6 6 WDU19460020006 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 5 5 WDU19460020005 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 4 4 WDU19460010004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym. uchylony
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 3 3 WDU19460010003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych na obszar województw krakowskiego i rzeszowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 2 2 WDU19460010002 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 1 1 WDU19460010001 Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna