20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1947
491 RMS z dnia 12 grudnia 1947 r. o zmianie właściwości terytorialnej Sądu Grodzkiego w Łobżenicy w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Grodzkiego w Więcborku w okręgu Sądu Okręgowego w Chojnicach. uznany za uchylony
490 RMO z dnia 11 grudnia 1947 r. o skomplikowanych konstrukcjach, stosowanych w budynkach. uchylony
489 RM z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
488 RMS z dnia 3 grudnia 1947 r. o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
487 RRM z dnia 20 grudnia 1947 r. o wysokości składki na Fundusz Zasiłków Rodzinnych. uznany za uchylony
486 RMS z dnia 17 grudnia 1947 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników zawodu aptekarskiego, wydane co do §§ 16 - 22 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
485 RMS z dnia 11 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. uznany za uchylony
484 RMAP z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rokitno-Szlacheckie w powiecie zawierciańskim województwie śląskim i utworzeniu gminy wiejskiej Łazy w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
483 RMAP z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piece w powiecie starogardzkim województwie gdańskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Kaliska w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
482 RMZOiMAP z dnia 6 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie zarachowań i odliczeń przy przekazywaniu mienia nierolniczego na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
481 RMS z dnia 1 grudnia 1947 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości oraz robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
480 RMAPiZO z dnia 24 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
479 RMO z dnia 11 grudnia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego oraz zawieszenia rozpatrywania wniosków o zmianę przeznaczenia terenów i dokonywania inwestycji na tym obszarze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
478 RMS z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
477 RMS z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Żywcu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wadowicach. uznany za uchylony
476 RMS z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Inowrocławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. uznany za uchylony
475 RMS z dnia 11 grudnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Rudzie Śląskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. uznany za uchylony
474 RMS z dnia 6 grudnia 1947 r. o przekazaniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów: Sądu Grodzkiego w Lubartowie - Sądowi Grodzkiemu w Lublinie, Sądu Grodzkiego w Pobiedziskach - Sądowi Grodzkiemu w Poznaniu, Sądów Grodzkich w Pabianicach i Zgierzu - Sądowi Grodzkiemu w Łodzi. uznany za uchylony
473 RMS z dnia 4 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. Regulamin wewnętrznego urzędowania Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
472 RMA z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym. uchylony
471 RMRiRRZOoAP z dnia 22 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Skarbu w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu obowiązujący
470 RMPiT z dnia 18 października 1947 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
469 RRM z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego. uchylony
468 OMS z dnia 1 grudnia 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie bez statusu
467 OPR z dnia 6 listopada 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie uchylony
466 RMS z dnia 24 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
465 RMPiH z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego uznany za uchylony
464 RRM z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie nieopartego na specjalnym tytule prawa użytkowania wód na obszarze Ziem Odzyskanych i województwa śląskiego w granicach jego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
463 RRM z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla inspektorów pracy. uznany za uchylony
462 Or z dnia 3 listopada 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią bez statusu
461 UoklmPaRpwBd9s1r z dnia uznany za uchylony
460 Or z dnia 13 października 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. bez statusu
459 KpPaFwswzztiiow1rpwPd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
458 Or z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę dotyczącą wymiany towarowej między Polską a Szwecją, podpisana wraz z załącznikami w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r. bez statusu
457 UdwtpPaSobjzUPiUDpwSd1m1r z dnia uznany za uchylony
456 RMRiRR z dnia 20 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych obowiązujący
455 RMAoPiH z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi. uchylony
454 RMS z dnia 31 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu papierniczego. uchylony
453 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych. akt jednorazowy
452 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych. akt jednorazowy
451 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdolności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych. akt jednorazowy
450 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy. akt jednorazowy
449 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. akt jednorazowy
448 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji akt jednorazowy
447 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do układu w sprawie patentów niemieckich, podpisanego w Londynie, dnia 27 lipca 1946 r. akt jednorazowy
446 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii. akt jednorazowy
445 U z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji traktatu pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. akt jednorazowy
444 U z dnia 14 listopada 1947 r. o kredytach dodatkowych na rok 1947. uznany za uchylony
443 RMPiHoS z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie wysokości opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
442 RMPiH z dnia 15 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
441 RMS z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o wynagrodzeniu sędziów obywatelskich i ławników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
440 RMS z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach od czynności prawnych dokonywanych przed sędziami obywatelskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
439 RMS z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o specjalnych opłatach sądowych w postępowaniu przed sądami obywatelskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
438 RMS z dnia 14 listopada 1947 r. o odznace służbowej dla sędziego obywatelskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
437 RMS z dnia 14 listopada 1947 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
436 OPR z dnia 25 października 1947 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie uznany za uchylony
435 RMPiH z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uznany za uchylony
434 RMPiH z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
433 RMZOAPRiRRSoO z dnia 14 Października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. akt jednorazowy
432 RMZ z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Skarbu o egzaminach pielęgniarskich. uznany za uchylony
431 RMO z dnia 3 września 1947 r. o obowiązku dokształcania się w zakresie pełnej szkoły powszechnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
430 RRM z dnia 27 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
429 RMS z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
428 RMS z dnia 30 października 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Otwocku i Piasecznie. uznany za uchylony
427 RMPiHoS z dnia 3 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu uchylony
426 RMS z dnia 24 października 1947 r. w sprawie wywozu za granicę złota i innych kosztowności. uchylony
425 RMS z dnia 23 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uchylony
424 RMO z dnia 21 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o określeniu granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego. uznany za uchylony
423 RMAP z dnia 14 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych uznany za uchylony
422 RPRM z dnia 28 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o statystyce ruchu naturalnego ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
421 RMS z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. uznany za uchylony
420 RMS z dnia 10 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
419 RMA z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Aprowizacji uchylony
418 RRM z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
417 RRM z dnia 17 października 1947 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
416 D z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie. uchylony
415 D z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. uchylony
414 D z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym. uchylony
413 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy uznany za uchylony
412 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
411 D z dnia 28 października 1947 r. o dochodzeniu roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r. uznany za uchylony
410 D z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
409 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
408 D z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. wygaśnięcie aktu
407 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie art. 13 tymczasowych przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. uznany za uchylony
406 D z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego. akt jednorazowy
405 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu uchylony
404 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
403 D z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
402 D z dnia 28 października 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 dekretu uchylony
401 D z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach. uchylony
400 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu uchylony
399 Or z dnia 3 października 1947 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z 1932 r. oraz regulaminów radiokomunikacyjnych i telegraficznego z 1938 r. bez statusu
398 RMS z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uznany za uchylony
397 RMON z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustanowieniu dodatku reprezentacyjnego dla niektórych wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
396 RMPiH z dnia 20 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie ustalenia wykazu artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, na które mogą być wyznaczone maksymalne ceny sprzedaży hurtowej i detalicznej, i o dopuszczalnej wysokości zysku brutto dla tych artykułów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
395 RRM z dnia 2 października 1947 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
394 RRM z dnia 2 października 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w całości w mieście Bydgoszczy oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Nowym Tomyślu. uznany za uchylony
393 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
392 D z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich. uchylony
391 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. uznany za uchylony
390 D z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku. uchylony
389 D z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej. uchylony
388 D z dnia 22 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
387 D z dnia 22 października 1947 r. o unormowaniu stosunku pracy pracowników publicznych przebywających za granicą. uznany za uchylony
386 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych terminów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
385 D z dnia 22 października 1947 r. o dopuszczalności rehabilitacji osób, które były zatrudnione w policji państwowej (tzw. granatowej) i straży więziennej w czasie okupacji niemieckiej. uznany za uchylony
384 D z dnia 22 października 1947 r. w sprawie uprawnień obywateli polskich, powołanych w latach 1941 - 1945 r. przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do świadczeń osobistych. wygaśnięcie aktu
383 D z dnia 22 października 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego. uznany za uchylony
382 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
381 D z dnia 22 października 1947 r. o uchyleniu dekretu uznany za uchylony
380 D z dnia 22 października 1947 r. o wyjątkowym skróceniu czasu nauki (terminu) i pracy (praktyki) czeladniczej w przemysłach rzemieślniczych. uznany za uchylony
379 D z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego. uchylony
378 D z dnia 22 października 1947 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska. uchylony
377 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie ustawy wygaśnięcie aktu
376 D z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu obowiązujący
375 RMRiRR z dnia 5 września 1947 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych. uchylony
374 RMO z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Kultury i Sztuki w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
373 D z dnia 1 października 1947 r. o planowej gospodarce narodowej. uchylony
372 OPR z dnia 12 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie uchylony
371 Or z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Islandii oraz Libanu do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
370 Or z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji bez statusu
369 Or z dnia 22 września 1947 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Syrii i Libanu do Konwencji Związkowej Paryskiej bez statusu
368 Or z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. bez statusu
367 PmwpikgpwOEpwLd8s1r z dnia obowiązujący
366 Or z dnia 25 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisanego w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r. bez statusu
365 UwsfpPaWBiIPpwLd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
364 Or z dnia 17 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. bez statusu
363 KmRPaRFdwipwPd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
362 Or z dnia 12 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r. bez statusu
361 UopdKMOPppKOMOPndsswPd5l1r z dnia uznany za uchylony
360 Or z dnia 12 kwietnia 1947 r. o złożeniu aktu ratyfikacyjnego Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
359 KwsrosriwrpwLd5k1r z dnia obowiązujący
358 OMZOiMAP z dnia 10 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej uznany za uchylony
357 RMRiRR z dnia 29 września 1947 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
356 RMS z dnia 15 września 1947 r. o przywozie tytoniu z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
355 RMS z dnia 6 września 1947 r. o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem. uchylony
354 RMAPiZO z dnia 5 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustaleniu wysokości wynagradzania zarządów gminnych za doręczenie wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
353 RMAPZOiS z dnia 5 września 1947 r. o ustaleniu na 1947 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na koszty akcji przeciwpożarowej. uznany za uchylony
352 RMS z dnia 4 września 1947 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej §§ III ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
351 RMS z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
350 RMS z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Chemicznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
349 RMS z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
348 RMAoPiH z dnia 28 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału. uchylony
347 RMPiH z dnia 11 sierpnia 1947 r. w sprawie ustalania w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
346 RMPiH z dnia 5 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Leśnictwa, Oświaty, Poczt i Telegrafów, Skarbu i Zdrowia w sprawie ustalenia maksymalnych cen hurtowych i detalicznych na towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
345 RRM z dnia 11 września 1947 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku i Wrocławiu oraz nowego ustalenia właściwości terytorialnej już istniejących oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
344 D z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym. uchylony
343 D z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych. uznany za uchylony
342 D z dnia 24 września 1947 r. w sprawie wykonywania praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego. uznany za uchylony
341 D z dnia 24 września 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
340 D z dnia 24 września 1947 r. w sprawie zmiany ustawy o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uznany za uchylony
339 D z dnia 24 września 1947 r. o częściowej zmianie prawa o sądach pracy. uznany za uchylony
338 D z dnia 24 września 1947 r. o rejestracji pracowników służby weterynaryjnej. uchylony
337 D z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd. uchylony
336 RM z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
335 RM z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
334 RRM z dnia 21 sierpnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
333 RRM z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej". uchylony
332 D z dnia 12 września 1947 r. o zmianie w szkolnictwie zawodowym tytułu "instruktor" na tytuł "nauczyciel zawodu". uznany za uchylony
331 D z dnia 12 września 1947 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy uchylony
330 D z dnia 12 września 1947 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego. uchylony
329 D z dnia 5 września 1947 r. o upaństwowieniu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. akt jednorazowy
328 D z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej. uchylony
327 D z dnia 5 września 1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa. uchylony
326 RM z dnia 10 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Odbudowy w sprawie utworzenia urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina. uznany za uchylony
325 RMPiH z dnia 25 sierpnia 1947 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
324 RMPiOS z dnia 19 sierpnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej uznany za uchylony
323 RMRiRR z dnia 14 sierpnia 1947 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora). uchylony
322 RMO z dnia 5 sierpnia 1947 r. o odjęciu uprawnień w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego zarządowi gminy Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim i przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Wadowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 RMPiH z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Aprowizacji w sprawie ustalenia ceny zakupu wytworów gospodarstwa rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
320 D z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
319 D z dnia 5 września 1947 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
318 D z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. uchylony
317 D z dnia 5 września 1947 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych. uznany za uchylony
316 D z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego. uchylony
315 D z dnia 5 września 1947 r. o wycofaniu z obiegu niemieckiego bilonu metalowego. uznany za uchylony
314 D z dnia 5 września 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uznany za uchylony
313 U z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947. uznany za uchylony
312 RMPiHoS z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
311 RMPiH z dnia 22 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
310 RMPiH z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
309 OMPiOS z dnia 7 sierpnia 1947 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej uznany za uchylony
308 RMS z dnia 9 sierpnia 1947 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r. uznany za uchylony
307 RMS z dnia 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania ochrony skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
306 RMAoPiH z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. uchylony
305 RMAoPiH z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi. uchylony
304 RMPiT z dnia 26 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Komunikacji i Oświaty o zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów uchylony
303 OMKiS z dnia 25 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki bez statusu
302 RMS z dnia 9 sierpnia 1947 r. o włączeniu okręgów Sądów Grodzkich w Garwolinie, Sobolewie i Żelechowie do okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. uznany za uchylony
301 RMZ z dnia 4 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o egzaminie dla techników dentystycznych i dla uprawnionych techników dentystycznych. uznany za uchylony
300 RMAPZOAiS z dnia 15 lipca 1947 r. w sprawie nadzoru nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RMAPZOiS z dnia 10 lipca 1947 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy uchylony
298 RMA z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału. uchylony
297 RRM z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach wiejskich województwa śląskiego. uznany za uchylony
296 RRM z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
295 RMS z dnia 21 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
294 RMZ z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu. uchylony
293 RMS z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów przemysłu węglowego. uchylony
292 RMS z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
291 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
290 RMS z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie wysokości i zasad wymierzania grzywien oraz trybu postępowania celem przynaglenia opieszałego właściciela nieruchomości do ujawnienia swego prawa. uchylony
289 RMON z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RMON z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku lotniczego dla oficerów, podoficerów zawodowych i nadterminowych, wchodzących w skład personelu latającego i lotniczo-technicznego Wojsk Lotniczych oraz formacji lotniczych Marynarki Wojennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
287 RRM z dnia 14 lipca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
286 RRM z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w m. Rzeszowie. uznany za uchylony
285 U z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej. uznany za uchylony
284 RMRiRRoO z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
283 RMZ z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
282 RMPiH z dnia 9 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie uzupełnienia listy zakładów przemysłowych, wymienionych w art. 16 prawa przemysłowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
281 RMAP z dnia 7 lipca 1947 R. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
280 RMPiOS z dnia 19 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Zdrowia i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
279 RMRiRR z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 RMPiOS z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
277 RMPiH z dnia 12 czerwca 1947 r. o przyznaniu Międzynarodowym Targom w Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
276 RMRiRR z dnia 7 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
275 RMPiH z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania art. 9 dekretu uchylony
274 RMO z dnia 21 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o rejestrach tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie. uchylony
273 RRM z dnia 26 czerwca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
272 U z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
271 U z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej. uchylony
270 U z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa. uchylony
269 U z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych. uchylony
268 U z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m. st. Warszawy. uznany za uchylony
267 U z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego. uchylony
266 U z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku. obowiązujący
265 U z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu. obowiązujący
264 U z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa. uchylony
263 RMS z dnia 24 czerwca 1947 r. o utworzeniu w Skierniewicach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Warszawie. uznany za uchylony
262 RMO z dnia 24 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia spółdzielczych przedsiębiorstw budowlanych: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" i "Samopomoc Chłopska" od niektórych warunków co do zabezpieczenia zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
261 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. o określeniu władz administracji skarbowej uprawnionych do orzecznictwa w sprawach o przestępstwa skarbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. o wykonaniu art. 21 ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
259 RMAPiZO z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu uznany za uchylony
258 RMAPiZO z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do §§ 12-24 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
257 Us z dnia 1 lipca 1947 r. na okres od 1 stycznia 1947 r. do 31 grudnia 1947 r. uznany za uchylony
256 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Materiałów Budowlanych Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
255 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
254 RMS z dnia 21 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
253 RMS z dnia 12 czerwca 1947 r. o częściowym przyznawaniu prawa ubogich. uchylony
252 U z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
251 RMS z dnia 28 czerwca 1947 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości uchylony
250 RMS z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy uchylony
249 RMRiRRZOoAP z dnia 18 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejmowania na własność Państwa nieruchomości ziemskich na mocy art. 41 i 42 dekretu uznany za uchylony
248 RML z dnia 17 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
247 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. akt jednorazowy
246 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji umowy, dotyczącej wymiany towarowej między Szwecją a Polską oraz będących jej załącznikami umowy płatniczej i umowy dodatkowej, podpisanych w Sztokholmie w dniu 18 marca 1947 r. akt jednorazowy
245 RMS z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzenie protestu przez notariusza. uznany za uchylony
244 RRP z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. uchylony
243 Or z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia polskiego dokumentu akceptacyjnego Konwencji, dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
242 KduONZdWNiKpwLd1l1r z dnia obowiązujący
241 OMS z dnia 22 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Skarbu bez statusu
240 OMPiOSZPiHOAPZOoS z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Lasów oraz Aprowizacji o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu bez statusu
239 RMPiOS z dnia 4 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
238 RMS z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
237 RMS z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
236 RMS z dnia 28 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
235 RMS z dnia 28 maja 1947 r. wydane co do §§ 59-62 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych. uchylony
234 RMS z dnia 28 maja 1947 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Hrubieszowie i Tomaszowie - Lubelskim w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu. uznany za uchylony
233 RMKAPiZO z dnia 24 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych. uchylony
232 RMAPiZO z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
231 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1947 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
230 RRM z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj cennikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
229 RRM z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj notowań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
228 RRP z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen. uchylony
227 U z dnia 3 czerwca 1947 r. o utworzeniu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. uchylony
226 U z dnia 3 czerwca 1947 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
225 U z dnia 3 czerwca 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki. akt jednorazowy
224 U z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. uznany za uchylony
223 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945, podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. akt jednorazowy
222 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Francuską. akt jednorazowy
221 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych. wygaśnięcie aktu
220 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
219 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uchylony
218 U z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. uchylony
217 RMAPZOiS z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RMS z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Gdańsku spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Gdyni, Sopocie i Tczewie. uznany za uchylony
215 RMS z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Krakowie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Liszkach, Skawinie i Wieliczce. uznany za uchylony
214 RMS z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Toruniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Chełmnie, Chełmży, Golubiu, Kowalewie i Wąbrzeźnie. uznany za uchylony
213 RMPiOS z dnia 12 maja 1947 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uchylony
212 RMAPiZO z dnia 10 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie właściwości organów wykonawczych związków samorządu terytorialnego w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu zobowiązań podatkowych. uchylony
211 RRM z dnia 23 maja 1947 r. o wyłączeniu gromady Kępa Piotrowińska Kolonia i kolonii Kaliszany Herliczko z gminy wiejskiej Kamień w powiecie puławskim, województwa lubelskiego i włączeniu ich do gminy wiejskiej Pawłowice w powiecie iłżeckim, województwa kieleckiego. akt jednorazowy
210 RRM z dnia 23 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
209 RRM z dnia 23 maja 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
208 RRM z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
207 OMO z dnia 14 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. bez statusu
206 RMS z dnia 31 maja 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
205 RMRiRR z dnia 17 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Zdrowia, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 RMAP z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Kościół Starokatolicki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RMAP z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Narodowy Kościół Katolicki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
202 RMS z dnia 7 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego. uznany za uchylony
201 RMS z dnia 7 maja 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
200 RMRiRR z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
199 OMAPiZO z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
198 OMAPiZO z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
197 RMRiRR z dnia 14 maja 1947 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
196 RMS z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
195 RMZOiMAP z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
194 RMAP z dnia 2 maja 1947 r. o utworzeniu gminy miejskiej Dynów w powiecie brzozowskim, województwie rzeszowskim akt jednorazowy
193 RMA z dnia 2 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż. uchylony
192 OMS z dnia 20 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w przepisach ogólnych prawa cywilnego, 2) w dekrecie bez statusu
191 RMKAPZOiBP z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
190 RMKAPZOiBP z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku powtórnej rejestracji pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
189 RMS z dnia 5 maja 1947 r. Regulamin Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
188 RMS z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Wrocławiu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
187 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1947 r. w sprawie ustalenia okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych. uznany za uchylony
186 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
185 RMPiOS z dnia 29 kwietnia 1947 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1947 r. uznany za uchylony
184 RMS z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu akt jednorazowy
183 RMiHZ z dnia 19 marca 1947 r. w sprawie upoważnienia kapitanów portów do nakładania kar w drodze nakazów karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 Or z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji bez statusu
181 OMO z dnia 26 kwietnia 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
180 RMZ z dnia 19 kwietnia 1947 r. o ponownej rejestracji specyfików farmaceutycznych. uznany za uchylony
179 RMO z dnia 17 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o stypendiach dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
178 RMON z dnia 20 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy pełniących służbę w warunkach szczególnych i żołnierzy - specjalistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
177 RMON z dnia 18 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju. uchylony
176 U z dnia 17 kwietnia 1947 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką. akt jednorazowy
175 U z dnia 16 kwietnia 1947 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 1947 r. wygaśnięcie aktu
174 RMAPiZO z dnia 21 kwietnia 1947 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy na rok podatkowy 1947. uznany za uchylony
173 RMPiH z dnia 15 kwietnia 1947 r. o przyznaniu XIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
172 RMS z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych. uchylony
171 RMS z dnia 15 kwietnia 1947 r. o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
170 RMS z dnia 1 kwietnia 1947 r. o uregulowaniu spraw związanych z przejęciem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych - Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Kasy Strażackiej w Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RRM z dnia 3 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
168 Or z dnia 2 lipca 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o polsko-radzieckiej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. bez statusu
167 UmRPiZSRRopgp z dnia obowiązujący
166 RMS z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim. uznany za uchylony
165 RMS z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Sępolnie i Tucholi. uznany za uchylony
164 RMS z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jędrzejowie i Szczekocinach. uznany za uchylony
163 RMS z dnia 10 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Spraw Zagranicznych i Skarbu - o postępowaniu w sprawach o wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
162 RMO z dnia 31 marca 1947 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na obszar części osiedla Szydłów w powiecie stopnickim w województwie kieleckim. uznany za uchylony
161 RMPiOS z dnia 19 marca 1947 r. o postępowaniu komisji rozjemczych ubezpieczalni społecznych. uznany za uchylony
160 RMPiOS z dnia 14 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o dowodach zwolnienia od rejestracji w wykonaniu dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
159 RMPiOS z dnia 5 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych o pomocy leczniczej dla osób, pobierających zaopatrzenie emerytalne lub renty. uznany za uchylony
158 RMAP z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Kazimierz Biskupi i Ostrowite w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
157 RMAP z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Czudec i Strzyków w powiecie i województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
156 RMAP z dnia 21 lutego 1947 r. o zmianie granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
155 RMKiS z dnia 14 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
154 RPRM z dnia 8 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 RPRM z dnia 8 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
152 RRM z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 RRM z dnia 20 marca 1947 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego. uznany za uchylony
150 RRM z dnia 13 marca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Pruszkowie. uznany za uchylony
149 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym. uchylony
148 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o uporządkowaniu rejestrów uprawnień przemysłowych. uznany za uchylony
147 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz Urzędów Informacji i Propagandy. bez statusu
146 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
145 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu uznany za uchylony
144 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu akt jednorazowy
143 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu o Najwyższym Trybunale Narodowym. bez statusu
142 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego. uchylony
141 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie praktyki pielęgniarskiej. uchylony
140 D z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe. uchylony
139 D z dnia 2 kwietnia 1947 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw gorzelń rolniczych. uznany za uchylony
138 D z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
137 D z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
136 RMS z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
135 RMSoPiOS z dnia 26 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy w Gdańsku. uznany za uchylony
134 RRM z dnia 13 marca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
133 RRM z dnia 13 marca 1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. uznany za uchylony
132 D z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach. wygaśnięcie aktu
131 D z dnia 27 marca 1947 r. o zmianie dekretu obowiązujący
130 D z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych. uznany za uchylony
129 OMS z dnia 12 marca 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
128 RMOoPiOS z dnia 21 marca 1947 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. uchylony
127 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r. wygaśnięcie aktu
126 RMZ z dnia 15 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Wydziału Stomatologicznego w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. uznany za uchylony
125 RMAiH z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ograniczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych. uchylony
124 RMP z dnia 30 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 D z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym. uchylony
122 D z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe. uchylony
121 OMPiOS z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu wygaśnięcie aktu
120 RMO z dnia 4 marca 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych uznany za uchylony
119 RMS z dnia 20 lutego 1947 r. o zmianie rozporządzenia uznany za uchylony
118 RMS z dnia 20 lutego 1947 r. w sprawie oznaczenia okręgów sądów okręgowych, w których ulega przejściowemu zawieszeniu moc obowiązująca przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
117 RMS z dnia 20 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia uchylony
116 RMS z dnia 20 lutego 1947 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
115 RMS z dnia 20 lutego 1947 r. o kosztach utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
114 RMS z dnia 10 lutego 1947 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
113 RMSoPiOS z dnia 10 lutego 1947 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RMS z dnia 10 lutego 1947 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu. uchylony
111 RMS z dnia 10 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, suszu buraczanego i wysłodków. uchylony
110 RMS z dnia 10 lutego 1947 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 RMAiH z dnia 5 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie gospodarowania i organizacji skupu ubocznych produktów poubojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RRM z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie obrotu i gospodarowania ubocznymi produktami poubojowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 D z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej. uchylony
106 D z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych. uchylony
105 D z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi. uchylony
104 D z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. obowiązujący
103 Or z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 marca 1946 r. bez statusu
102 KowkmRPiFLRJ z dnia uznany za uchylony
101 Or z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r. bez statusu
100 UoPiPWmRPiFLRJ z dnia uznany za uchylony
99 OMS z dnia 22 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
98 RMAPiZO z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu uchylony
97 RMAPiZO z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
96 RMAPiZO z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do § 10-22 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu uchylony
95 OMS z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie bez statusu
94 RMS z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
93 D z dnia 3 lutego 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego. uznany za uchylony
92 D z dnia 16 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu uchylony
91 Or z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r. bez statusu
90 KNZSMTSiPuKPNZ z dnia obowiązujący
89 RMP z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych. uchylony
88 D z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. akt jednorazowy
87 OMAiH z dnia 7 lutego 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji i Handlu uznany za uchylony
86 RMPiOS z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji. uchylony
85 RRM z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych. uchylony
84 D z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
83 D z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
82 OMRiRR z dnia 25 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
81 RMO z dnia 23 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 D z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu uchylony
79 U z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
78 U z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii. obowiązujący
77 D z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu uchylony
76 D z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie ustawy uznany za uchylony
75 D z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany ustawy uznany za uchylony
74 D z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
73 D z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych. uchylony
72 D z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. uchylony
71 UK z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
70 RPRM z dnia 20 stycznia 1947 r. o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów wydziałów geodezyjnych (mierniczych) politechnik krajowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
69 RPRM z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnych komisjach dyscyplinarnych do spraw studentów szkół wyższych i o postępowaniu przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 D z dnia 3 lutego 1947 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
67 D z dnia 3 lutego 1947 r. o stopniu inżyniera. uchylony
66 RMZOAPRiRRiHZoO z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich. obowiązujący
65 RMAP z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Mikluszowice w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
64 RMON z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
63 RMPiT z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
62 RRM z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. obowiązujący
61 D z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. uchylony
60 RMAP z dnia 22 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
59 RMAP z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Drwinia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
58 RMS z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu uchylony
57 RMS z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych). uchylony
56 RMSiS z dnia 31 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RMPiTSAPiZO z dnia 20 grudnia 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
54 D z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogiem Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce. uznany za uchylony
53 D z dnia 3 lutego 1947 r. o poręce państwowej za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wobec "Export-Import Bank of Washington". uznany za uchylony
52 D z dnia 3 lutego 1947 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
51 D z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich. akt jednorazowy
50 RMS z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. uchylony
49 D z dnia 28 stycznia 1947 r. o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych. uchylony
48 RMO z dnia 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. uznany za uchylony
47 RRM z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim. uznany za uchylony
46 PowpPRBB z dnia uznany za uchylony
45 RMZOAPoRiRR z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego w sprawie komisji osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
44 RRM z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
43 Uk z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. uznany za uchylony
42 D z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. uchylony
41 D z dnia 20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie. uchylony
40 D z dnia 17 grudnia 1946 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1947 r. wygaśnięcie aktu
39 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. wygaśnięcie aktu
38 D z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. uznany za uchylony
37 RMAP z dnia 15 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
36 RMON z dnia 21 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową. uchylony
35 RPKRN z dnia 29 stycznia 1947 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego. akt jednorazowy
34 RMS z dnia 15 stycznia 1947 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 RMS z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
32 RMS z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uznany za uchylony
31 RMS z dnia 9 stycznia 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
30 RMZ z dnia 7 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za badania i analizy wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny. uznany za uchylony
29 RMS z dnia 15 stycznia 1947 r. w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
28 RMS z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
27 RMS z dnia 1 grudnia 1946 r. wydane co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu uchylony
26 D z dnia 9 stycznia 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za zobowiązania przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugi S.A." w Gdyni. uznany za uchylony
25 D z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. obowiązujący
24 D z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego. uznany za uchylony
23 D z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych. uchylony
22 D z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. uznany za uchylony
21 D z dnia 3 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu uznany za uchylony
20 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. obowiązujący
19 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r. obowiązujący
18 RMS z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych. uznany za uchylony
17 D z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
16 RMZ z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb aptekarskich. uznany za uchylony
15 RMZ z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
14 RMZ z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarskich. uznany za uchylony
13 RMS z dnia 6 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
12 RMZ z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym izb lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
11 RMON z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku dla żołnierzy marynarki wojennej podczas zaokrętowania i za nurkowanie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RMON z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku granicznym dla żołnierzy wojsk ochrony pogranicza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
9 RMON z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkowym wynagrodzeniu wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RMPiOS z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o warunkach i terminach zastosowania do pracowników rolnych ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz o zasadach współpracy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego ubezpieczenia. uznany za uchylony
7 RRM z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym. obowiązujący
6 RRM z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż". uchylony
5 D z dnia 20 grudnia 1946 r. o ulgowych warunkach powoływania na stanowiska referendarskie w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
4 D z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
3 D z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 D z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. uznany za uchylony
1 RMS z dnia 12 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna