20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 491 491 WDU19470760491 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1947 r. o zmianie właściwości terytorialnej Sądu Grodzkiego w Łobżenicy w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Grodzkiego w Więcborku w okręgu Sądu Okręgowego w Chojnicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 490 490 WDU19470760490 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. o skomplikowanych konstrukcjach, stosowanych w budynkach. uchylony
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 489 489 WDU19470760489 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 488 488 WDU19470760488 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 grudnia 1947 r. o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 487 487 WDU19470760487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o wysokości składki na Fundusz Zasiłków Rodzinnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 486 486 WDU19470750486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników zawodu aptekarskiego, wydane co do §§ 16 - 22 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 485 485 WDU19470750485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 484 484 WDU19470750484 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rokitno-Szlacheckie w powiecie zawierciańskim województwie śląskim i utworzeniu gminy wiejskiej Łazy w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 483 483 WDU19470750483 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piece w powiecie starogardzkim województwie gdańskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Kaliska w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 482 482 WDU19470750482 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie zarachowań i odliczeń przy przekazywaniu mienia nierolniczego na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 481 481 WDU19470750481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1947 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości oraz robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 480 480 WDU19470750480 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach wymagających szczególnego zaufania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 479 479 WDU19470740479 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego oraz zawieszenia rozpatrywania wniosków o zmianę przeznaczenia terenów i dokonywania inwestycji na tym obszarze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 478 478 WDU19470740478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 477 477 WDU19470740477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Żywcu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wadowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 476 476 WDU19470740476 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Inowrocławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 475 475 WDU19470740475 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Rudzie Śląskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 474 474 WDU19470740474 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1947 r. o przekazaniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów: Sądu Grodzkiego w Lubartowie - Sądowi Grodzkiemu w Lublinie, Sądu Grodzkiego w Pobiedziskach - Sądowi Grodzkiemu w Poznaniu, Sądów Grodzkich w Pabianicach i Zgierzu - Sądowi Grodzkiemu w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 473 473 WDU19470740473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. Regulamin wewnętrznego urzędowania Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 472 472 WDU19470740472 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 471 471 WDU19470740471 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Skarbu w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 470 470 WDU19470740470 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 października 1947 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 469 469 WDU19470740469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 468 468 WDU19470730468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, 2) w prawie karnym skarbowym, 3) w dekrecie z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa Polskiego, 4) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych, 5) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki, 6) w rozporządzeniu Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych, 7) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego oraz 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 467 467 WDU19470730467 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 466 466 WDU19470730466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt. 1 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 465 465 WDU19470730465 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 464 464 WDU19470730464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie nieopartego na specjalnym tytule prawa użytkowania wód na obszarze Ziem Odzyskanych i województwa śląskiego w granicach jego z dnia 1 września 1939 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 463 463 WDU19470730463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla inspektorów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 462 462 WDU19470730462 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią z dnia 9 sierpnia 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 461 461 WDU19470730461 Umowa o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią, podpisana w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 460 460 WDU19470730460 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 459 459 WDU19470730459 Konwencja pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisana w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 458 458 WDU19470730458 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę dotyczącą wymiany towarowej między Polską a Szwecją, podpisana wraz z załącznikami w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 457 457 WDU19470730457 Umowa dotycząca wymiany towarowej pomiędzy Polską a Szwecją oraz będące jej załącznikami Umowa Płatnicza i Umowa Dodatkowa, podpisane w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 456 456 WDU19470720456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 455 455 WDU19470720455 Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 454 454 WDU19470720454 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu papierniczego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 453 453 WDU19470720453 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 452 452 WDU19470720452 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 451 451 WDU19470720451 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdolności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 450 450 WDU19470720450 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 449 449 WDU19470720449 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 448 448 WDU19470720448 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 447 447 WDU19470720447 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do układu w sprawie patentów niemieckich, podpisanego w Londynie, dnia 27 lipca 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 446 446 WDU19470720446 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 445 445 WDU19470720445 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji traktatu pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 444 444 WDU19470720444 Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o kredytach dodatkowych na rok 1947. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 443 443 WDU19470710443 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie wysokości opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 442 442 WDU19470710442 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 441 441 WDU19470710441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o wynagrodzeniu sędziów obywatelskich i ławników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 440 440 WDU19470710440 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach od czynności prawnych dokonywanych przed sędziami obywatelskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 439 439 WDU19470710439 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o specjalnych opłatach sądowych w postępowaniu przed sądami obywatelskimi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 438 438 WDU19470710438 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. o odznace służbowej dla sędziego obywatelskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 437 437 WDU19470710437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 436 436 WDU19470700436 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1947 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 435 435 WDU19470700435 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 434 434 WDU19470700434 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 433 433 WDU19470700433 Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Odbudowy z dnia 14 Października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 432 432 WDU19470700432 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Skarbu o egzaminach pielęgniarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 431 431 WDU19470700431 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 września 1947 r. o obowiązku dokształcania się w zakresie pełnej szkoły powszechnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 430 430 WDU19470700430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 69 poz. 429 429 WDU19470690429 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 69 poz. 428 428 WDU19470690428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Otwocku i Piasecznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 427 427 WDU19470680427 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 3 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 426 426 WDU19470680426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1947 r. w sprawie wywozu za granicę złota i innych kosztowności. uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 425 425 WDU19470680425 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 424 424 WDU19470680424 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 21 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o określeniu granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 423 423 WDU19470680423 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 422 422 WDU19470680422 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o statystyce ruchu naturalnego ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 421 421 WDU19470670421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 420 420 WDU19470670420 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 419 419 WDU19470670419 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż. uchylony
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 418 418 WDU19470670418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 417 417 WDU19470670417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 416 416 WDU19470670416 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415 415 WDU19470660415 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414 414 WDU19470660414 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 413 413 WDU19470660413 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 412 412 WDU19470660412 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 411 411 WDU19470660411 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o dochodzeniu roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 410 410 WDU19470660410 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 409 409 WDU19470660409 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 408 408 WDU19470660408 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 407 407 WDU19470660407 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie art. 13 tymczasowych przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 406 406 WDU19470660406 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 405 405 WDU19470660405 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 404 404 WDU19470660404 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 403 403 WDU19470660403 Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 402 402 WDU19470660402 Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 401 401 WDU19470660401 Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 400 400 WDU19470660400 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 399 399 WDU19470650399 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1947 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z 1932 r. oraz regulaminów radiokomunikacyjnych i telegraficznego z 1938 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 398 398 WDU19470650398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnym i karnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 397 397 WDU19470650397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustanowieniu dodatku reprezentacyjnego dla niektórych wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 396 396 WDU19470650396 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie ustalenia wykazu artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, na które mogą być wyznaczone maksymalne ceny sprzedaży hurtowej i detalicznej, i o dopuszczalnej wysokości zysku brutto dla tych artykułów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 395 395 WDU19470650395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 394 394 WDU19470650394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w całości w mieście Bydgoszczy oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Nowym Tomyślu. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 393 393 WDU19470650393 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 392 392 WDU19470650392 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 391 391 WDU19470650391 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 390 390 WDU19470650390 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 389 389 WDU19470650389 Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 388 388 WDU19470650388 Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 387 387 WDU19470650387 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o unormowaniu stosunku pracy pracowników publicznych przebywających za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 386 386 WDU19470650386 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych terminów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 385 385 WDU19470650385 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o dopuszczalności rehabilitacji osób, które były zatrudnione w policji państwowej (tzw. granatowej) i straży więziennej w czasie okupacji niemieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 384 384 WDU19470650384 Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie uprawnień obywateli polskich, powołanych w latach 1941 - 1945 r. przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do świadczeń osobistych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 383 383 WDU19470650383 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 382 382 WDU19470650382 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 381 381 WDU19470650381 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o uchyleniu dekretu z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne". uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 380 380 WDU19470650380 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o wyjątkowym skróceniu czasu nauki (terminu) i pracy (praktyki) czeladniczej w przemysłach rzemieślniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 379 379 WDU19470650379 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 378 378 WDU19470650378 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska. uchylony
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 377 377 WDU19470650377 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 376 376 WDU19470650376 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 375 375 WDU19470640375 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1947 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 374 374 WDU19470640374 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Kultury i Sztuki w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 373 373 WDU19470640373 Dekret z dnia 1 października 1947 r. o planowej gospodarce narodowej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 372 372 WDU19470630372 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 371 371 WDU19470630371 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Islandii oraz Libanu do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 370 370 WDU19470630370 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 369 369 WDU19470630369 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1947 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Syrii i Libanu do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., i do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 368 368 WDU19470630368 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 367 367 WDU19470630367 Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 366 366 WDU19470630366 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisanego w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 365 365 WDU19470630365 Układ w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisany w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 364 364 WDU19470620364 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 363 363 WDU19470620363 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 362 362 WDU19470620362 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 361 361 WDU19470620361 Uchwała o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na dwudziestej siódmej sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 360 360 WDU19470620360 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1947 r. o złożeniu aktu ratyfikacyjnego Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 359 359 WDU19470620359 Konwencja w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisana w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 358 358 WDU19470610358 Obwieszczenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 357 357 WDU19470610357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 września 1947 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 356 356 WDU19470610356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1947 r. o przywozie tytoniu z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 355 355 WDU19470610355 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1947 r. o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 354 354 WDU19470610354 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustaleniu wysokości wynagradzania zarządów gminnych za doręczenie wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 353 353 WDU19470610353 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 5 września 1947 r. o ustaleniu na 1947 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na koszty akcji przeciwpożarowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 352 352 WDU19470610352 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1947 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej §§ III ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 351 351 WDU19470610351 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 350 350 WDU19470610350 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Chemicznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 349 349 WDU19470610349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 348 348 WDU19470610348 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 347 347 WDU19470610347 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1947 r. w sprawie ustalania w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 346 346 WDU19470610346 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Leśnictwa, Oświaty, Poczt i Telegrafów, Skarbu i Zdrowia w sprawie ustalenia maksymalnych cen hurtowych i detalicznych na towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 345 345 WDU19470610345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1947 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku i Wrocławiu oraz nowego ustalenia właściwości terytorialnej już istniejących oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 344 344 WDU19470610344 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 343 343 WDU19470610343 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 342 342 WDU19470610342 Dekret z dnia 24 września 1947 r. w sprawie wykonywania praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 341 341 WDU19470610341 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczenia biletów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 340 340 WDU19470610340 Dekret z dnia 24 września 1947 r. w sprawie zmiany ustawy o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 339 339 WDU19470610339 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o częściowej zmianie prawa o sądach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 338 338 WDU19470610338 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o rejestracji pracowników służby weterynaryjnej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 337 337 WDU19470610337 Dekret z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 336 336 WDU19470600336 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 335 335 WDU19470600335 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 334 334 WDU19470600334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 333 333 WDU19470600333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej". uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 332 332 WDU19470600332 Dekret z dnia 12 września 1947 r. o zmianie w szkolnictwie zawodowym tytułu "instruktor" na tytuł "nauczyciel zawodu". uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 331 331 WDU19470600331 Dekret z dnia 12 września 1947 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 330 330 WDU19470600330 Dekret z dnia 12 września 1947 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 329 329 WDU19470600329 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o upaństwowieniu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 328 328 WDU19470600328 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 327 327 WDU19470600327 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 326 326 WDU19470590326 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Odbudowy w sprawie utworzenia urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 325 325 WDU19470590325 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1947 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 324 324 WDU19470590324 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 323 323 WDU19470590323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1947 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora). uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 322 322 WDU19470590322 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 5 sierpnia 1947 r. o odjęciu uprawnień w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego zarządowi gminy Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim i przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Wadowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 321 321 WDU19470590321 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Aprowizacji w sprawie ustalenia ceny zakupu wytworów gospodarstwa rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320 320 WDU19470590320 Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 319 319 WDU19470590319 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 318 318 WDU19470590318 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 317 317 WDU19470590317 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 316 316 WDU19470590316 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 315 315 WDU19470590315 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o wycofaniu z obiegu niemieckiego bilonu metalowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 314 314 WDU19470590314 Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 58 poz. 313 313 WDU19470580313 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 312 312 WDU19470570312 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 311 311 WDU19470570311 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 310 310 WDU19470570310 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 309 309 WDU19470560309 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1947 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 308 308 WDU19470560308 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1947 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 307 307 WDU19470560307 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania ochrony skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 306 306 WDU19470560306 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 305 305 WDU19470560305 Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 304 304 WDU19470560304 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Komunikacji i Oświaty o zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o świadectwach operatorów radiowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 303 303 WDU19470550303 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 302 302 WDU19470550302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1947 r. o włączeniu okręgów Sądów Grodzkich w Garwolinie, Sobolewie i Żelechowie do okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 301 301 WDU19470550301 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o egzaminie dla techników dentystycznych i dla uprawnionych techników dentystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 300 300 WDU19470550300 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Aprowizacji i Skarbu z dnia 15 lipca 1947 r. w sprawie nadzoru nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 299 299 WDU19470550299 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1947 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 298 298 WDU19470550298 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału. uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 297 297 WDU19470550297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach wiejskich województwa śląskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 296 296 WDU19470550296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 295 295 WDU19470540295 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 294 294 WDU19470540294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 293 293 WDU19470540293 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów przemysłu węglowego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 292 292 WDU19470540292 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 291 291 WDU19470540291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 290 290 WDU19470530290 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie wysokości i zasad wymierzania grzywien oraz trybu postępowania celem przynaglenia opieszałego właściciela nieruchomości do ujawnienia swego prawa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 289 289 WDU19470530289 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 288 288 WDU19470530288 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku lotniczego dla oficerów, podoficerów zawodowych i nadterminowych, wchodzących w skład personelu latającego i lotniczo-technicznego Wojsk Lotniczych oraz formacji lotniczych Marynarki Wojennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 287 287 WDU19470530287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 286 286 WDU19470530286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w m. Rzeszowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 285 285 WDU19470530285 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 284 284 WDU19470520284 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 283 283 WDU19470520283 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 282 282 WDU19470520282 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie uzupełnienia listy zakładów przemysłowych, wymienionych w art. 16 prawa przemysłowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 281 281 WDU19470520281 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 lipca 1947 R. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 280 280 WDU19470520280 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Zdrowia i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 279 279 WDU19470520279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 278 278 WDU19470520278 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 277 277 WDU19470520277 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 czerwca 1947 r. o przyznaniu Międzynarodowym Targom w Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 276 276 WDU19470520276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 275 275 WDU19470520275 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia i pasów transmisyjnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 274 274 WDU19470520274 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o rejestrach tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 273 273 WDU19470520273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 272 272 WDU19470520272 Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271 271 WDU19470520271 Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 270 270 WDU19470520270 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 269 269 WDU19470520269 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 268 268 WDU19470520268 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m. st. Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 267 267 WDU19470520267 Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 266 266 WDU19470520266 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265 265 WDU19470520265 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 264 264 WDU19470520264 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa. uchylony
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 263 263 WDU19470510263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1947 r. o utworzeniu w Skierniewicach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 262 262 WDU19470510262 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia spółdzielczych przedsiębiorstw budowlanych: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" i "Samopomoc Chłopska" od niektórych warunków co do zabezpieczenia zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 261 261 WDU19470510261 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o określeniu władz administracji skarbowej uprawnionych do orzecznictwa w sprawach o przestępstwa skarbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 260 260 WDU19470510260 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o wykonaniu art. 21 ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 259 259 WDU19470510259 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 258 258 WDU19470510258 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do §§ 12-24 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 50 poz. 257 257 WDU19470500257 Ustawa skarbowa z dnia 1 lipca 1947 r. na okres od 1 stycznia 1947 r. do 31 grudnia 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 256 256 WDU19470490256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Materiałów Budowlanych Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 255 255 WDU19470490255 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 254 254 WDU19470490254 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 253 253 WDU19470490253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1947 r. o częściowym przyznawaniu prawa ubogich. uchylony
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 252 252 WDU19470490252 Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 251 251 WDU19470480251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1947 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. i o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów. uchylony
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 250 250 WDU19470480250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 249 249 WDU19470480249 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 18 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejmowania na własność Państwa nieruchomości ziemskich na mocy art. 41 i 42 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 248 248 WDU19470480248 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 247 247 WDU19470480247 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 246 246 WDU19470480246 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji umowy, dotyczącej wymiany towarowej między Szwecją a Polską oraz będących jej załącznikami umowy płatniczej i umowy dodatkowej, podpisanych w Sztokholmie w dniu 18 marca 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 47 poz. 245 245 WDU19470470245 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzenie protestu przez notariusza. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 47 poz. 244 244 WDU19470470244 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 243 243 WDU19470460243 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia polskiego dokumentu akceptacyjnego Konwencji, dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 242 242 WDU19470460242 Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisana w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 241 241 WDU19470450241 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 240 240 WDU19470450240 Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Odbudowy, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Lasów oraz Aprowizacji o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 1946 r. o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 239 239 WDU19470450239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 238 238 WDU19470450238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 237 237 WDU19470450237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy". uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 236 236 WDU19470450236 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 235 235 WDU19470450235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1947 r. wydane co do §§ 59-62 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 234 234 WDU19470450234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1947 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Hrubieszowie i Tomaszowie - Lubelskim w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 233 233 WDU19470450233 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 232 232 WDU19470450232 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 231 231 WDU19470450231 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 230 230 WDU19470440230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj cennikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 229 229 WDU19470440229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj notowań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 228 228 WDU19470440228 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen. uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 227 227 WDU19470430227 Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o utworzeniu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 226 226 WDU19470430226 Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 225 225 WDU19470430225 Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 224 224 WDU19470430224 Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 223 223 WDU19470430223 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945, podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 222 222 WDU19470430222 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Francuską. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 221 221 WDU19470430221 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220 220 WDU19470430220 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 219 219 WDU19470430219 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 218 218 WDU19470430218 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 217 217 WDU19470420217 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 216 216 WDU19470420216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Gdańsku spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Gdyni, Sopocie i Tczewie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 215 215 WDU19470420215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Krakowie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Liszkach, Skawinie i Wieliczce. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 214 214 WDU19470420214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Toruniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Chełmnie, Chełmży, Golubiu, Kowalewie i Wąbrzeźnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 213 213 WDU19470420213 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1947 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 212 212 WDU19470420212 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie właściwości organów wykonawczych związków samorządu terytorialnego w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 211 211 WDU19470420211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o wyłączeniu gromady Kępa Piotrowińska Kolonia i kolonii Kaliszany Herliczko z gminy wiejskiej Kamień w powiecie puławskim, województwa lubelskiego i włączeniu ich do gminy wiejskiej Pawłowice w powiecie iłżeckim, województwa kieleckiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 210 210 WDU19470420210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 209 209 WDU19470420209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 208 208 WDU19470420208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 207 207 WDU19470410207 Obwieszczenie Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 206 206 WDU19470410206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 205 205 WDU19470410205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Zdrowia, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie badania mięsa wprowadzonego (przywożonego) z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 204 204 WDU19470410204 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Kościół Starokatolicki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 203 203 WDU19470410203 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Narodowy Kościół Katolicki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 202 202 WDU19470410202 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 201 201 WDU19470410201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 200 200 WDU19470410200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 40 poz. 199 199 WDU19470400199 Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 40 poz. 198 198 WDU19470400198 Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 197 197 WDU19470390197 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 maja 1947 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 196 196 WDU19470390196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 195 195 WDU19470390195 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 194 194 WDU19470390194 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 maja 1947 r. o utworzeniu gminy miejskiej Dynów w powiecie brzozowskim, województwie rzeszowskim akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 193 193 WDU19470390193 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż. uchylony
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 192 192 WDU19470380192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w przepisach ogólnych prawa cywilnego, 2) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych, 3) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, 4) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej, 5) w dekrecie z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 6) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r., 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów, 9) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 191 191 WDU19470380191 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 190 190 WDU19470380190 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku powtórnej rejestracji pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 189 189 WDU19470380189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1947 r. Regulamin Sądu Najwyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 188 188 WDU19470380188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Wrocławiu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 187 187 WDU19470380187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. w sprawie ustalenia okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 186 186 WDU19470380186 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 185 185 WDU19470380185 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 184 184 WDU19470380184 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 183 183 WDU19470380183 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 19 marca 1947 r. w sprawie upoważnienia kapitanów portów do nakładania kar w drodze nakazów karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 182 182 WDU19470370182 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 181 181 WDU19470370181 Obwieszczenie Ministra Odbudowy z dnia 26 kwietnia 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uchylony
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 180 180 WDU19470370180 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 1947 r. o ponownej rejestracji specyfików farmaceutycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 179 179 WDU19470370179 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o stypendiach dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 178 178 WDU19470370178 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy pełniących służbę w warunkach szczególnych i żołnierzy - specjalistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 177 177 WDU19470370177 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju. uchylony
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 176 176 WDU19470370176 Ustawa z dnia 17 kwietnia 1947 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 175 175 WDU19470370175 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1947 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 174 174 WDU19470360174 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 kwietnia 1947 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy na rok podatkowy 1947. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 173 173 WDU19470360173 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1947 r. o przyznaniu XIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 172 172 WDU19470360172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 171 171 WDU19470360171 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 170 170 WDU19470360170 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1947 r. o uregulowaniu spraw związanych z przejęciem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych - Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Kasy Strażackiej w Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 169 169 WDU19470360169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 35 poz. 168 168 WDU19470350168 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o polsko-radzieckiej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 35 poz. 167 167 WDU19470350167 Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 166 166 WDU19470340166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 165 165 WDU19470340165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Sępolnie i Tucholi. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 164 164 WDU19470340164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jędrzejowie i Szczekocinach. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 163 163 WDU19470340163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Spraw Zagranicznych i Skarbu - o postępowaniu w sprawach o wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 162 162 WDU19470340162 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 31 marca 1947 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na obszar części osiedla Szydłów w powiecie stopnickim w województwie kieleckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 161 161 WDU19470340161 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1947 r. o postępowaniu komisji rozjemczych ubezpieczalni społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 160 160 WDU19470340160 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o dowodach zwolnienia od rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 159 159 WDU19470340159 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych o pomocy leczniczej dla osób, pobierających zaopatrzenie emerytalne lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 158 158 WDU19470340158 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Kazimierz Biskupi i Ostrowite w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 157 157 WDU19470340157 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Czudec i Strzyków w powiecie i województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 156 156 WDU19470340156 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. o zmianie granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 155 155 WDU19470340155 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 154 154 WDU19470340154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 153 153 WDU19470340153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 152 152 WDU19470340152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 151 151 WDU19470330151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 150 150 WDU19470330150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Pruszkowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 149 149 WDU19470330149 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 148 148 WDU19470320148 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o uporządkowaniu rejestrów uprawnień przemysłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 147 147 WDU19470320147 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz Urzędów Informacji i Propagandy. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 146 146 WDU19470320146 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 145 145 WDU19470320145 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 144 144 WDU19470320144 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w czasie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 143 143 WDU19470320143 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu o Najwyższym Trybunale Narodowym. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 142 142 WDU19470320142 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 141 141 WDU19470320141 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie praktyki pielęgniarskiej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 140 140 WDU19470320140 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe. uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 139 139 WDU19470320139 Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw gorzelń rolniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 138 138 WDU19470320138 Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 137 137 WDU19470320137 Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 136 136 WDU19470310136 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 135 135 WDU19470310135 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 134 134 WDU19470310134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 133 133 WDU19470310133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 132 132 WDU19470310132 Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 131 131 WDU19470310131 Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 130 130 WDU19470310130 Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 129 129 WDU19470300129 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 128 128 WDU19470300128 Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 127 127 WDU19470300127 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 126 126 WDU19470290126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Wydziału Stomatologicznego w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 125 125 WDU19470290125 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ograniczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 124 124 WDU19470290124 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 123 123 WDU19470290123 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 122 122 WDU19470290122 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 121 121 WDU19470280121 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 120 120 WDU19470280120 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 4 marca 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 119 119 WDU19470280119 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 118 118 WDU19470280118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. w sprawie oznaczenia okręgów sądów okręgowych, w których ulega przejściowemu zawieszeniu moc obowiązująca przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 117 117 WDU19470280117 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 116 116 WDU19470280116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 115 115 WDU19470280115 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o kosztach utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 114 114 WDU19470280114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1947 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 113 113 WDU19470280113 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1947 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 112 112 WDU19470280112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 111 111 WDU19470280111 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, suszu buraczanego i wysłodków. uchylony
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 110 110 WDU19470280110 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 109 109 WDU19470270109 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie gospodarowania i organizacji skupu ubocznych produktów poubojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 108 108 WDU19470270108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie obrotu i gospodarowania ubocznymi produktami poubojowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 107 107 WDU19470270107 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 106 106 WDU19470270106 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 105 105 WDU19470270105 Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi. uchylony
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 104 104 WDU19470270104 Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 103 103 WDU19470260103 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 marca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 102 102 WDU19470260102 Konwencja o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 101 101 WDU19470260101 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 100 100 WDU19470260100 Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 99 99 WDU19470250099 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 98 98 WDU19470250098 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 97 97 WDU19470250097 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 96 96 WDU19470250096 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do § 10-22 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 95 95 WDU19470240095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów Służby Bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa, 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym, 9) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia oraz 10) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 94 94 WDU19470240094 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 93 93 WDU19470240093 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 92 92 WDU19470240092 Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 91 91 WDU19470230091 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90 90 WDU19470230090 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 22 poz. 89 89 WDU19470220089 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 22 poz. 88 88 WDU19470220088 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 87 87 WDU19470210087 Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 lutego 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 86 86 WDU19470210086 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji. uchylony
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 85 85 WDU19470210085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84 84 WDU19470210084 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 83 83 WDU19470210083 Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 82 82 WDU19470200082 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 81 81 WDU19470200081 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o komitetach ochrony przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 80 80 WDU19470200080 Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 79 79 WDU19470200079 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 78 78 WDU19470200078 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 77 77 WDU19470190077 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. uchylony
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 76 76 WDU19470190076 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 75 75 WDU19470190075 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 74 74 WDU19470190074 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 73 73 WDU19470190073 Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 72 72 WDU19470190072 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 18 poz. 71 71 WDU19470180071 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 70 70 WDU19470170070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1947 r. o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów wydziałów geodezyjnych (mierniczych) politechnik krajowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 69 69 WDU19470170069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnych komisjach dyscyplinarnych do spraw studentów szkół wyższych i o postępowaniu przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 68 68 WDU19470170068 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 67 67 WDU19470170067 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o stopniu inżyniera. uchylony
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 66 66 WDU19470160066 Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 65 65 WDU19470160065 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Mikluszowice w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 64 64 WDU19470160064 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 63 63 WDU19470160063 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 62 62 WDU19470160062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 61 61 WDU19470160061 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 60 60 WDU19470150060 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 59 59 WDU19470150059 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Drwinia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 58 58 WDU19470150058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 57 57 WDU19470140057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych). uchylony
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 56 56 WDU19470140056 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 55 55 WDU19470140055 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 grudnia 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 54 54 WDU19470140054 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogiem Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 53 53 WDU19470140053 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o poręce państwowej za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wobec "Export-Import Bank of Washington". uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 52 52 WDU19470140052 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 51 51 WDU19470140051 Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 13 poz. 50 50 WDU19470130050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 13 poz. 49 49 WDU19470130049 Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 12 poz. 48 48 WDU19470120048 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 12 poz. 47 47 WDU19470120047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 11 poz. 46 46 WDU19470110046 Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 10 poz. 45 45 WDU19470100045 Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego w sprawie komisji osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 10 poz. 44 44 WDU19470100044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 9 poz. 43 43 WDU19470090043 Ustawa konstytucyjna z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 42 42 WDU19470080042 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 41 41 WDU19470080041 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie. uchylony
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 40 40 WDU19470080040 Dekret z dnia 17 grudnia 1946 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 39 39 WDU19470080039 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 38 38 WDU19470080038 Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 37 37 WDU19470070037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 36 36 WDU19470070036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową. uchylony
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 35 35 WDU19470070035 Rozporządzenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1947 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego. akt jednorazowy
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 34 34 WDU19470060034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 33 33 WDU19470060033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 32 32 WDU19470060032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 31 31 WDU19470060031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 30 30 WDU19470060030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za badania i analizy wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 29 29 WDU19470050029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 28 28 WDU19470050028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 27 27 WDU19470050027 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydane co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 26 26 WDU19470050026 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za zobowiązania przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugi S.A." w Gdyni. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 25 25 WDU19470050025 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 24 24 WDU19470050024 Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 23 23 WDU19470050023 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych. uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 22 22 WDU19470050022 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 21 21 WDU19470050021 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 20 20 WDU19470050020 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 19 19 WDU19470050019 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 4 poz. 18 18 WDU19470040018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 4 poz. 17 17 WDU19470040017 Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 16 16 WDU19470030016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb aptekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 15 15 WDU19470030015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 14 14 WDU19470030014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 13 13 WDU19470030013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 12 12 WDU19470030012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym izb lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 11 11 WDU19470020011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku dla żołnierzy marynarki wojennej podczas zaokrętowania i za nurkowanie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 10 10 WDU19470020010 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku granicznym dla żołnierzy wojsk ochrony pogranicza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 9 9 WDU19470020009 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkowym wynagrodzeniu wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 8 8 WDU19470020008 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o warunkach i terminach zastosowania do pracowników rolnych ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz o zasadach współpracy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego ubezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 7 7 WDU19470020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym. obowiązujący
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 6 6 WDU19470020006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż". uchylony
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 5 5 WDU19470020005 Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o ulgowych warunkach powoływania na stanowiska referendarskie w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 4 4 WDU19470020004 Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 3 3 WDU19470020003 Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 2 2 WDU19470020002 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1947 nr 1 poz. 1 1 WDU19470010001 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych (DZ.U. R.P. nr 73, poz. 396), wydane co do §§ 24-28 i 79-87 w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna