Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 496 496 WDU19480630496 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji nr 80, dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 495 495 WDU19480630495 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zaopatrywaniu ludności pracującej w tłuszcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 494 494 WDU19480630494 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 493 493 WDU19480620493 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1948 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 492 492 WDU19480620492 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie rozciągnięcia Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., na terytorium Konga Belgijskiego i Ruanda Urundi. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 491 491 WDU19480620491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1948 r. o cenach soli. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 490 490 WDU19480620490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1948 r. o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 489 489 WDU19480620489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 488 488 WDU19480620488 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. w sprawie wejścia w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 487 487 WDU19480620487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. w sprawie wejścia w życie art. 8 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie specjalnego nadzoru podatkowego i odrębnego postępowania podatkowego odnośnie niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 486 486 WDU19480620486 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu oraz za zgodą Rady Państwa o ustaleniu wysokości opłat dziennych w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 485 485 WDU19480620485 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 484 484 WDU19480620484 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bełchatowie, Brzeźnicy, Margoninie, Krzepicach, Nowym Mieście, Pławnie, Tuszynie, Widawie, Wieruszowie i Wyszogrodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 483 483 WDU19480620483 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia o trybie ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 482 482 WDU19480620482 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Białobrzegach i Przedborzu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 481 481 WDU19480620481 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie programu studiów i egzaminów w zakresie filologii rosyjskiej na stopień magistra nauk humanistycznych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 480 480 WDU19480620480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o uznaniu "Centralnego Ośrodka Oświaty Dorosłych - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 479 479 WDU19480610479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o włączeniu zarazy cieszyńskiej świń do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 478 478 WDU19480610478 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienia i Protokółu, podpisanych w Nowym Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477 477 WDU19480610477 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 476 476 WDU19480600476 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1948 r. w sprawie zniesienia ograniczeń spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 475 475 WDU19480600475 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 474 474 WDU19480600474 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 473 473 WDU19480600473 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie właściwości władz do orzekania o zmianie imion i nazwisk niektórych kategorii osób. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 472 472 WDU19480600472 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1948 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 471 471 WDU19480600471 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydanego co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 470 470 WDU19480600470 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1948 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Luszawa i Wielkie w powiecie Lubartowskim, województwie lubelskim i utworzeniu gmin wiejskich Leszkowice i Abramów w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 59 poz. 469 469 WDU19480590469 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej, wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 6-10 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 11-13 w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Żeglugi; co do § 14 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do § 15 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Komunikacji, Żeglugi i Przemysłu i Handlu oraz co do §§ 21-23 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 59 poz. 468 468 WDU19480590468 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, wydane co do §§ 41, 46-55 i 58 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 56 i 57 oraz §§ 62 i 63 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych; co do §§ 59-61 i 64-67 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych oraz co do § 72 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 467 467 WDU19480580467 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Odbudowy w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 466 466 WDU19480580466 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu Sądu Pracy w Białej Krakowskiej i zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Bielsku. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 465 465 WDU19480580465 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 464 464 WDU19480580464 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. o utworzeniu Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 463 463 WDU19480580463 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie utworzenia katedry historii wychowania i oświaty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462 462 WDU19480580462 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami. uchylony
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 461 461 WDU19480580461 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi. uchylony
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 460 460 WDU19480580460 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji konwencji generalnej polsko-francuskiej o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Paryżu wraz z układami dodatkowymi i protokółem ogólnym z dnia 9 czerwca 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 459 459 WDU19480580459 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 lipca 1948 r. o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 458 458 WDU19480580458 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 lipca 1948 r. o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 457 457 WDU19480570457 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dodatkowych kredytach do budżetu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 456 456 WDU19480570456 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 455 455 WDU19480570455 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zasiłkach dla niektórych kategoryj funkcjonariuszów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 454 454 WDU19480570454 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 453 453 WDU19480570453 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 452 452 WDU19480570452 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 451 451 WDU19480570451 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 28 października 1947 r. o dochodzeniu roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 450 450 WDU19480560450 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 449 449 WDU19480560449 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1948 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 448 448 WDU19480560448 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1948 r. o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek. uchylony
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 447 447 WDU19480560447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Oświaty w sprawie zaszeregowania oraz dodatków funkcyjnych i służbowych niektórych nauczycieli podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 446 446 WDU19480560446 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów. uchylony
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 445 445 WDU19480560445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 444 444 WDU19480560444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 443 443 WDU19480560443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Matematycznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 442 442 WDU19480560442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 441 441 WDU19480560441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 440 440 WDU19480550440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1948 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 439 439 WDU19480550439 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 438 438 WDU19480550438 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Sędziszowa w powiecie dębickim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 437 437 WDU19480550437 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Góry Kalwarii w powiecie grójeckim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 436 436 WDU19480550436 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 listopada 1948 r. o podziale wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 435 435 WDU19480550435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434 434 WDU19480550434 Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 433 433 WDU19480540433 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 432 432 WDU19480540432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię i Austrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie rozciągnięcia powyższego Porozumienia na zamorskie terytoria holenderskie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 431 431 WDU19480540431 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 430 430 WDU19480540430 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię, Burmę, Filipiny, Salwador, Cejlon, Haiti i Stany Zjednoczone Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 429 429 WDU19480540429 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 428 428 WDU19480540428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie właściwości władz powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych w urządzeniach komunikacji publicznej oraz do poszukiwania osób uprawnionych do odbioru tych rzeczy, jako też o sposobie poszukiwań. uchylony
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 427 427 WDU19480540427 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Łodzi na Wydział Prawa. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 426 426 WDU19480540426 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie zwinięcia studium "Szkoła Nauk Politycznych" przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 425 425 WDU19480540425 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 października 1948 r. w sprawie dystrybucji głównych przetworów zbożowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 424 424 WDU19480530424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości. uchylony
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 423 423 WDU19480530423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 422 422 WDU19480530422 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zasiłków i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 421 421 WDU19480530421 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 maja 1948 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1948/49. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 420 420 WDU19480530420 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Odbudowy w sprawie studiów technicznych w szkołach wyższych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 419 419 WDU19480530419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Radomiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 418 418 WDU19480530418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o zmianie granic miasta Krakowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 417 417 WDU19480520417 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o prywatnych radiostacjach doświadczalnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 416 416 WDU19480520416 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 415 415 WDU19480520415 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 414 414 WDU19480520414 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 413 413 WDU19480520413 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 412 412 WDU19480520412 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej. uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 411 411 WDU19480520411 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 410 410 WDU19480520410 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 409 409 WDU19480510409 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi energetyczne. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 408 408 WDU19480510408 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Księstwo Liechtenstein i Grecję Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz przystąpienia Strefy Międzynarodowej Tangeru do powyższego Porozumienia i Republiki Dominikańskiej do załączonych do niego Protokółów. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 407 407 WDU19480510407 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 406 406 WDU19480510406 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 405 405 WDU19480510405 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 404 404 WDU19480510404 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Węgrami, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 403 403 WDU19480510403 Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisany w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 402 402 WDU19480510402 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 401 401 WDU19480510401 Konwencja o Współpracy Gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Węgierską oraz Układ o zastosowaniu powyższej Konwencji, podpisane w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 400 400 WDU19480510400 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji kulturalnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 399 399 WDU19480510399 Konwencja Kulturalna między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Węgierską, podpisana w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 398 398 WDU19480500398 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 23 października 1948 r. w sprawie wykonania dekretu o najmie lokali, wydane co do § 18 po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 397 397 WDU19480500397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 396 396 WDU19480500396 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 11 października 1948 r. w sprawie sporządzania odpisów ksiąg stanu cywilnego spisanych w obcym języku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 395 395 WDU19480500395 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Podkowa Leśna w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 394 394 WDU19480500394 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 października 1948 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności drugiej raty podatku gruntowego za rok 1948 przypadającej do zapłaty w całości bądź w części w ziemiopłodach. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 393 393 WDU19480500393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach ustalenia wysokości uposażeń pracowników służby zdrowia, powołanych do walki z epidemiami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 392 392 WDU19480500392 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1948 r. o przemianowaniu, zwinięciu i utworzeniu katedr w Uniwersytetach: Poznańskim, Łódzkim, Warszawskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i Jagiellońskim w Krakowie, w Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 391 391 WDU19480500391 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej o utworzeniu Zarządu Budowy Państwowych Lotnisk Cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 390 390 WDU19480500390 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o odtworzeniu i uporządkowaniu wojskowej ewidencji rezerw osobowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 389 389 WDU19480500389 Dekret z dnia 25 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 388 388 WDU19480500388 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo-Badawczych Przemysłu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 387 387 WDU19480500387 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 386 386 WDU19480500386 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Opalenicy, powiat Nowy Tomyśl. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 385 385 WDU19480500385 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 384 384 WDU19480500384 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu w sprawie roszczeń byłych dzierżawców nieruchomości ziemskich z tytułu przejętego przez Państwo inwentarza. uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 383 383 WDU19480500383 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 382 382 WDU19480500382 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 381 381 WDU19480500381 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 380 380 WDU19480490380 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1948 r. w sprawie złożenia przez Ekwador, Liberię, Kubę, Luksemburg, Kolumbię, Urugwaj, Honduras, Włochy, Salwador i Afganistan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 379 379 WDU19480490379 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 378 378 WDU19480490378 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa. uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 377 377 WDU19480490377 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż. uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 376 376 WDU19480490376 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 14 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 375 375 WDU19480490375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 374 374 WDU19480490374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 373 373 WDU19480490373 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 372 372 WDU19480490372 Dekret z dnia 6 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 371 371 WDU19480490371 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 370 370 WDU19480490370 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 369 369 WDU19480490369 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokółu podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w przedmiocie zmiany Układu londyńskiego z dnia 27 lipca 1946 r. o patentach niemieckich. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 368 368 WDU19480490368 Protokół dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich, podpisany w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 367 367 WDU19480480367 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 366 366 WDU19480480366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. w sprawie ksiąg notariuszów. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 365 365 WDU19480480365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 364 364 WDU19480480364 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1948 r. o zniesieniu ograniczeń obrotu wyrobami cukierniczymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 363 363 WDU19480480363 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 lipca 1948 r. o przekazaniu dyrekcjom okręgowym dróg wodnych i państwowym zarządom wodnym sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie żeglugi i spławu oraz inspekcji statków i innych obiektów pływających. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 362 362 WDU19480480362 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wodnych i podległych im organów. uchylony
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 361 361 WDU19480480361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Białymstoku, Augustowie, Łomży, Grajewie, Kolnie i Jędrzejowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 360 360 WDU19480480360 Dekret z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 359 359 WDU19480480359 Dekret z dnia 29 września 1948 r. o uposażeniu nie podlegających Ministrowi Oświaty nauczycieli szkół państwowych i publicznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 358 358 WDU19480480358 Dekret z dnia 29 września 1948 r. o jednorazowej wpłacie na rzecz funduszu A Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 357 357 WDU19480470357 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 września 1948 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 356 356 WDU19480470356 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1948 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Lesku. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 355 355 WDU19480470355 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 354 354 WDU19480470354 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 353 353 WDU19480470353 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 września 1948 r. w sprawie organizacji studiów w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 352 352 WDU19480470352 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów politechnik krajowych oraz wydziałów matematyczno-przyrodniczych i prawnych uniwersytetów krajowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 351 351 WDU19480470351 Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 września 1948 r. w sprawie zaopatrywania statków w mięso i przetwory mięsne. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 350 350 WDU19480470350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 349 349 WDU19480470349 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 348 348 WDU19480470348 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa. uchylony
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 347 347 WDU19480470347 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 346 346 WDU19480470346 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 345 345 WDU19480460345 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 344 344 WDU19480460344 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 343 343 WDU19480460343 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 342 342 WDU19480460342 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 77, dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341 341 WDU19480460341 Konwencja nr 80 dotycząca częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340 340 WDU19480460340 Konwencja nr 79 dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 339 339 WDU19480460339 Konwencja nr 78 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 338 338 WDU19480460338 Konwencja nr 77 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 337 337 WDU19480450337 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu o podatkach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 336 336 WDU19480450336 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 335 335 WDU19480450335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy - przepisy sanitarne w morskich portach handlowych i przystaniach. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 334 334 WDU19480440334 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi. uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 333 333 WDU19480440333 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do §§ 12-24 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 332 332 WDU19480440332 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia podatku gruntowego na rok podatkowy 1948 podatnikom, dla których podstawa opodatkowania nie przekracza 10 kwintali żyta. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 331 331 WDU19480440331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Gniewie, w Nowym i w Starogardzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 330 330 WDU19480440330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Olsztynie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Dobrym-Mieście. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 329 329 WDU19480440329 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bojanowie, Jutrosinie i Witkowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 328 328 WDU19480440328 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 3 września 1948 r. o obowiązku podatników podatku gruntowego składania zeznań o przychodach osiągniętych z działów specjalnych gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 327 327 WDU19480440327 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Słupcy i Wrześni. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 326 326 WDU19480440326 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gołańcz i miasta Gołańcz w powiecie wągrowieckim województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 325 325 WDU19480440325 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. o zmianie granic gmin wiejskich Węgleszyn i Złotniki w powiecie jędrzejowskim województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 324 324 WDU19480440324 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich: Zagość i Pińczów w powiecie pińczowskim województwie kieleckim oraz Czudec i Strzyżów w powiecie i województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 323 323 WDU19480440323 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie rozporządzenia z dnia 25 maja 1938 r. w brzmieniu rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1939 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 322 322 WDU19480440322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zaszeregowania i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych nauczycieli oraz o trybie ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 321 321 WDU19480440321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 320 320 WDU19480440320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 319 319 WDU19480440319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Skarżysku-Kamiennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 318 318 WDU19480440318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie granic powiatów radzymińskiego i węgrowskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 317 317 WDU19480440317 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o rozciągnięciu na cały obszar Województwa Śląskiego mocy obowiązującej rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o zaopatrywaniu ludności w wodę i o usuwaniu nieczystości i wód opadowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 316 316 WDU19480440316 Dekret z dnia 15 września 1948 r. w sprawie pełnienia czynności w zakresie spraw należących do związków samorządu terytorialnego przez pracowników urzędów administracji ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 315 315 WDU19480440315 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 314 314 WDU19480440314 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 313 313 WDU19480440313 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i publicznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 312 312 WDU19480430312 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 311 311 WDU19480430311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Spożywczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 310 310 WDU19480430310 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 309 309 WDU19480430309 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308 308 WDU19480430308 Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 307 307 WDU19480420307 Rozporządzenie Ministrów Skarbu, Sprawiedliwości, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 sierpnia 1948 r. - Przepisy wykonawcze do prawa karnego skarbowego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 306 306 WDU19480420306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 sierpnia 1948 r. o ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 305 305 WDU19480420305 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 304 304 WDU19480420304 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku kontrolerskiego dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 303 303 WDU19480410303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1948 r. o właściwości władz, powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i do poszukiwania osób uprawnionych do odbioru tych rzeczy, jako też o sposobie poszukiwań. uchylony
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 302 302 WDU19480410302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 301 301 WDU19480410301 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o zasadach specjalnych umów ubezpieczenia na życie oraz o warunkach i sposobie zaliczania składek z tytułu tych umów na poczet rocznych wkładów oszczędnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 300 300 WDU19480410300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 299 299 WDU19480410299 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących. uchylony
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 298 298 WDU19480410298 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie postępowania habilitacyjnego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 297 297 WDU19480410297 Dekret z dnia 23 sierpnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 296 296 WDU19480400296 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 295 295 WDU19480400295 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii, Finlandii, Nikaragui i Panamy do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 294 294 WDU19480400294 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 293 293 WDU19480400293 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 292 292 WDU19480400292 Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 291 291 WDU19480400291 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 290 290 WDU19480400290 Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 289 289 WDU19480390289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 288 288 WDU19480390288 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbiorów 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 287 287 WDU19480390287 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach probierczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286 286 WDU19480390286 Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych zatwierdzona przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 285 285 WDU19480380285 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Syrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie sprostowania daty ratyfikacji powyższego Porozumienia przez Luksemburg. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 284 284 WDU19480380284 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie zmiany liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 283 283 WDU19480380283 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 282 282 WDU19480380282 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 281 281 WDU19480380281 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 280 280 WDU19480380280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 279 279 WDU19480380279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 278 278 WDU19480380278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. uznania stowarzyszenia Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 277 277 WDU19480380277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 276 276 WDU19480370276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 275 275 WDU19480370275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Dubiecku i Przemyślu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 274 274 WDU19480370274 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 21 lipca 1948 r. o ustaleniu na rok 1948 wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na koszty akcji przeciwpożarowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 273 273 WDU19480370273 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 lipca 1948 r. w sprawie wykonania w zakresie danin komunalnych art. 148 ust. 1 i art. 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 272 272 WDU19480370272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie włączenia influenzy koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby na obszarze całego Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 271 271 WDU19480370271 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 270 270 WDU19480370270 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 lipca 1948 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kleniewo i Święcice i utworzeniu gmin wiejskich Bielsk i Mała Wieś w powiecie płockim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 269 269 WDU19480370269 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Zdrowia, Obrony Narodowej, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie zwalczania szkodników ziarna i przetworów zbożowych w zakładach przerobu i miejscach gromadzenia zboża i jego przetworów. uchylony
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 268 268 WDU19480370268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 267 267 WDU19480370267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 266 266 WDU19480370266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o utworzeniu Instytutu Badań Literackich. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 265 265 WDU19480370265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 264 264 WDU19480370264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Chojnicach, w województwie pomorskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 263 263 WDU19480370263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 262 262 WDU19480370262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminach wiejskich Puszczykowo i Żabikowo oraz w mieście Lesznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 261 261 WDU19480370261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów konińskiego, wrzesińskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 260 260 WDU19480360260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o właściwości władz wojskowych i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259 259 WDU19480360259 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 258 258 WDU19480360258 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 257 257 WDU19480360257 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 256 256 WDU19480360256 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 255 255 WDU19480360255 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 254 254 WDU19480360254 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 253 253 WDU19480360253 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie postępowania oddłużeniowego spółdzielni rolniczych i ich central. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 252 252 WDU19480360252 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 251 251 WDU19480360251 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 250 250 WDU19480360250 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 249 249 WDU19480360249 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 248 248 WDU19480360248 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 247 247 WDU19480360247 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu materiałami pochodzącymi z rozbiórki budynków. uchylony
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 246 246 WDU19480360246 Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 245 245 WDU19480350245 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1948 r. o wysokości, zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania, diet oraz kosztów przejazdu ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 244 244 WDU19480350244 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 243 243 WDU19480350243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 242 242 WDU19480350242 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1948 r. w sprawie wykonania art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 241 241 WDU19480350241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 240 240 WDU19480350240 Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli. uchylony
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 239 239 WDU19480340239 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Konwencji o utworzeniu Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanej w Genewie dnia 12 lipca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 238 238 WDU19480340238 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji z dnia 30 września 1921 roku o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r., dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 237 237 WDU19480340237 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 236 236 WDU19480340236 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Andrychowie, Dobczycach, Głogowie Małopolskim, Starym Sączu, Tyczynie, Wojniczu i Zatorze w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 235 235 WDU19480340235 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zakresie uprawnień zjednoczeń energetycznych przy wykonywaniu zarządu i eksploatacji zakładów elektrycznych oraz o sposobie i trybie przejmowania zakładów elektrycznych przez te zjednoczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 234 234 WDU19480340234 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1948 r. w sprawie organizacji i programów studiów wstępnych w szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 233 233 WDU19480340233 Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji nr nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII I XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 232 232 WDU19480340232 Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy polsko-bułgarskiej o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej, podpisanej wraz z protokółem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 231 231 WDU19480340231 Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, dotyczącego wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 230 230 WDU19480340230 Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o rozwiązaniu nieczynnych związków zawodowych i ich zrzeszeń. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 229 229 WDU19480340229 Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o uchyleniu dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 228 228 WDU19480340228 Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 227 227 WDU19480340227 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w sprawie zmiany układu o patentach niemieckich, podpisanego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 226 226 WDU19480340226 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską oraz Układu o zastosowaniu powyższej konwencji, podpisanych w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 225 225 WDU19480340225 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 224 224 WDU19480330224 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 223 223 WDU19480330223 Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 222 222 WDU19480330222 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o uprawnieniach osób, które przed dniem 13 września 1944 r. otrzymały we władanie grunty, wchodzące w skład nieruchomości ziemskich, przeznaczonych na cele reformy rolnej. uchylony
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 221 221 WDU19480320221 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie stosowania ulg inwestycyjnych przy przywozie towarów z zagranicy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 220 220 WDU19480320220 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 219 219 WDU19480320219 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1948 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 218 218 WDU19480320218 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 czerwca 1948 r. w sprawie zwinięcia, utworzenia i przemianowania katedr i oddziałów w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 217 217 WDU19480320217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu i Komunikacji o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 216 216 WDU19480320216 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 215 215 WDU19480320215 Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 214 214 WDU19480320214 Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 213 213 WDU19480320213 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Bułgarią, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 212 212 WDU19480320212 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 211 211 WDU19480320211 Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 210 210 WDU19480310210 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 209 209 WDU19480310209 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 208 208 WDU19480310208 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt 1)-5) w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 207 207 WDU19480310207 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1948 r. o przyznaniu Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 206 206 WDU19480310206 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy we Wrocławiu. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 205 205 WDU19480300205 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1948 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 204 204 WDU19480300204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Świeciu i Tucholi. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 203 203 WDU19480300203 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 202 202 WDU19480300202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1948 r. o utworzeniu Muzeum Ziemi. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 201 201 WDU19480300201 Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 200 200 WDU19480300200 Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 199 199 WDU19480300199 Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 198 198 WDU19480290198 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach w "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 197 197 WDU19480290197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Mogielnicy i Nasielsku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 196 196 WDU19480290196 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 maja 1948 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1948/49. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 195 195 WDU19480290195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 194 194 WDU19480290194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Metalowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 193 193 WDU19480290193 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 192 192 WDU19480290192 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Obrony Narodowej w sprawie czasu pracy pielęgniarek i służby oddziałowej w zakładach leczniczych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 191 191 WDU19480290191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 28 poz. 190 190 WDU19480280190 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 28 poz. 189 189 WDU19480280189 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1948 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 188 188 WDU19480270188 Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Ziem Odzyskanych o obrocie i gospodarowaniu żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 187 187 WDU19480270187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 186 186 WDU19480270186 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 185 185 WDU19480270185 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 184 184 WDU19480270184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania żelastwem, druzgiem żeliwnym, żelastwem użytkowym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 183 183 WDU19480270183 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 182 182 WDU19480270182 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 181 181 WDU19480260181 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1948 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin, 2) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie, 3) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska i 4) w rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 21 kwietnia 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Oświaty, o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. o stypendiach dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 180 180 WDU19480260180 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 179 179 WDU19480260179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1948 r. w sprawie umownych ubezpieczeń rzeczowych prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 178 178 WDU19480260178 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o przymusowym ubezpieczeniu budowli od ognia. uchylony
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 177 177 WDU19480260177 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 6 marca 1948 r. w sprawie utworzenia nowych katedr w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 176 176 WDU19480260176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o ulgach w obowiązku społecznego oszczędzania dla nabywców nieruchomości przekazywanych przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 175 175 WDU19480250175 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 174 174 WDU19480250174 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Filipin i Księstwa Monaco do Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 173 173 WDU19480250173 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 172 172 WDU19480250172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1948 r. o granicach okręgów i siedzibach inspektoratów ochrony skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 171 171 WDU19480250171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach miejskich i wiejskich województwa warszawskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 170 170 WDU19480250170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 169 169 WDU19480250169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1948 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 168 168 WDU19480240168 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. o stypendiach dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 167 167 WDU19480240167 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji o dozorze nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku. uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 166 166 WDU19480240166 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie Osiedli Robotniczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 165 165 WDU19480240165 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa. uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 164 164 WDU19480240164 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 163 163 WDU19480240163 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarce papierem do druku. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 162 162 WDU19480240162 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 161 161 WDU19480240161 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 160 160 WDU19480240160 Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 159 159 WDU19480230159 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 158 158 WDU19480230158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 157 157 WDU19480230157 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 156 156 WDU19480230156 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 155 155 WDU19480230155 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku. uchylony
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 154 154 WDU19480230154 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 153 153 WDU19480230153 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie prawa o sądach obywatelskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 22 poz. 152 152 WDU19480220152 Ustawa z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 151 151 WDU19480210151 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 150 150 WDU19480210150 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 149 149 WDU19480210149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia. uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 148 148 WDU19480210148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. o utworzeniu powiatu kolneńskiego w województwie białostockim. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 147 147 WDU19480210147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948. uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 146 146 WDU19480210146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 145 145 WDU19480210145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 144 144 WDU19480210144 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowana do warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów. uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 143 143 WDU19480210143 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 142 142 WDU19480210142 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 141 141 WDU19480210141 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o sposobie udowadniania przez podatników przychodów gotówkowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 140 140 WDU19480210140 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed 1 września 1939 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 139 139 WDU19480210139 Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 138 138 WDU19480200138 Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. uchylony
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 137 137 WDU19480200137 Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki. uchylony
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 136 136 WDU19480200136 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie kwot pieniężnych w przepisach kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 135 135 WDU19480200135 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 19 poz. 134 134 WDU19480190134 Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1948. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 133 133 WDU19480180133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 132 132 WDU19480180132 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 131 131 WDU19480180131 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 130 130 WDU19480180130 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 129 129 WDU19480180129 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie na cały obszar województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 128 128 WDU19480180128 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o bezpłatnym odstąpieniu Wojewódzkiemu Związkowi Samorządowemu w Lublinie nieruchomości państwowej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 127 127 WDU19480180127 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o nazwie Akademii Sztabu Generalnego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 126 126 WDU19480180126 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o przeznaczeniu grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 125 125 WDU19480180125 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 124 124 WDU19480180124 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 123 123 WDU19480180123 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o uzupełnieniu przepisów prawa karnego skarbowego. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 122 122 WDU19480170122 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 121 121 WDU19480170121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 120 120 WDU19480170120 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry, Holandię i Irlandię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., jak również rozciągnięcia tego Porozumienia na Cejlon. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 119 119 WDU19480170119 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zniesienia Rejonowej Komendy Uzupełnień Łódź-Miasto i utworzenia na jej miejsce dwóch Rejonowych Komend Uzupełnień Łódź-Miasto: I i II. uchylony
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 118 118 WDU19480170118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o odbywaniu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 117 117 WDU19480170117 Dekret z dnia 25 marca 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 116 116 WDU19480170116 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z Protokółem końcowym oraz dodatkowym Protokółem końcowym, podpisanych w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 115 115 WDU19480170115 Porozumienie o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z protokołem końcowym oraz dodatkowym protokołem końcowym, podpisane w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 114 114 WDU19480160114 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1948 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 113 113 WDU19480160113 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 112 112 WDU19480160112 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku do uposażenia oficerów służby sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 111 111 WDU19480160111 Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 110 110 WDU19480160110 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę między Polską a Węgrami o komunikacji lotniczej z dnia 28 sierpnia 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 109 109 WDU19480160109 Umowa między Polską a Węgrami o komunikacji lotniczej, podpisana w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 15 poz. 108 108 WDU19480150108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zajęciach, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobą weneryczną. uchylony
Dz.U. 1948 nr 15 poz. 107 107 WDU19480150107 Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1948 nr 14 poz. 106 106 WDU19480140106 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania, wydane co do §§ 6, 8 ust. 1 i 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ust. 1 i 3, 30 i 35 w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, co do § 14 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji, a co do § 39 ust. 2 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 105 105 WDU19480130105 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1948 r. w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 104 104 WDU19480130104 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. o przyznaniu XX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 103 103 WDU19480130103 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie rozporządzenia o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 102 102 WDU19480130102 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 101 101 WDU19480130101 Umowa o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią, podpisana w Belgradzie dnia 22 sierpnia 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 100 100 WDU19480120100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o przesunięciu terminu powrotu do Kraju i zgłoszenia się do pracy pracowników publicznych przebywających za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 99 99 WDU19480120099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w miastach: Jarocinie, Kaliszu, Krotoszynie, Pleszewie i Wrześni. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 98 98 WDU19480120098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminie wiejskiej Letnisko-Milanówek. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97 97 WDU19480120097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 96 96 WDU19480120096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 95 95 WDU19480120095 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 94 94 WDU19480120094 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 93 93 WDU19480120093 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 92 92 WDU19480120092 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 91 91 WDU19480120091 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o udzielaniu poręki państwowej. uchylony
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 90 90 WDU19480120090 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 89 89 WDU19480110089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych kategorii posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 88 88 WDU19480110088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczania w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu. uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 87 87 WDU19480110087 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 86 86 WDU19480110086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Birczy, Cieszanowie i Radymnie w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o włączeniu Sądu Grodzkiego w Przeworsku do okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o zmianie okręgu Sądu Grodzkiego w Lubaczowie i utworzeniu w Jarosławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Przemyślu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 85 85 WDU19480110085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Radomiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 84 84 WDU19480110084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Suwałkach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Ełku. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 83 83 WDU19480110083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 82 82 WDU19480110082 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 81 81 WDU19480110081 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 stycznia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rzeki i utworzeniu gminy wiejskiej Kłomnice w powiecie radomszczańskim województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 80 80 WDU19480110080 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w warszawie dnia 28 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 79 79 WDU19480110079 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 78 78 WDU19480100078 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu i Syrii do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 77 77 WDU19480100077 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 76 76 WDU19480100076 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Sądu Pracy w Szczecinie. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 75 75 WDU19480100075 Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 74 74 WDU19480100074 Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 73 73 WDU19480100073 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 72 72 WDU19480100072 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, jak również porozumienia zawartego przez rządy reprezentowane na międzynarodowej konferencji zdrowia oraz protokółu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 71 71 WDU19480100071 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 70 70 WDU19480100070 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 69 69 WDU19480100069 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 68 68 WDU19480100068 Ustawa z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera. uchylony
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 67 67 WDU19480090067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 66 66 WDU19480090066 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 65 65 WDU19480090065 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki o zaliczeniu egzaminowanych mechaników kinematograficznych do kategorii pracowników umysłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 64 64 WDU19480090064 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1948 r. o ustaleniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 63 63 WDU19480090063 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 62 62 WDU19480090062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 61 61 WDU19480090061 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 60 60 WDU19480090060 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 59 59 WDU19480090059 Układ o patentach niemieckich zawarty w Londynie dnia 21 lipca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 8 poz. 58 58 WDU19480080058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1947 r. w sprawie częściowego wykonania prawa akcyzowego oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym, wydane co do § 21 ust. 1-3 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 57 57 WDU19480070057 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 56 56 WDU19480070056 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej oraz Republiki Dominikańskiej do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 55 55 WDU19480070055 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 54 54 WDU19480070054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Białej Krakowskiej i utworzeniu w Bielsku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Cieszynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 53 53 WDU19480070053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zmianie okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie i w Nowym Sączu, o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jordanowie i Nowym Targu oraz o utworzeniu w Nowym Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 52 52 WDU19480070052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Liszkach i Wiśniczu Nowym oraz o utworzeniu w Bochni Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 51 51 WDU19480070051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1948 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 50 50 WDU19480070050 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 49 49 WDU19480070049 Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 48 48 WDU19480070048 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Warszawie dnia 10 marca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 47 47 WDU19480070047 Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 10 marca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 46 46 WDU19480060046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1948 r. o zamknięciu list adwokatów. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 45 45 WDU19480060045 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Bodzentynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 44 44 WDU19480060044 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1948 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa. uchylony
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 43 43 WDU19480060043 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 42 42 WDU19480060042 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 41 41 WDU19480060041 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1948 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w obrębie pól górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 40 40 WDU19480050040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 39 39 WDU19480050039 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 38 38 WDU19480050038 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji bibliotek i wypożyczalni książek oraz sprawozdań z ich działalności. uchylony
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 37 37 WDU19480050037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zielonka w powiecie warszawskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 36 36 WDU19480050036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1948 r. w sprawie wykonania art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 35 35 WDU19480050035 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych w naturze. uchylony
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 34 34 WDU19480050034 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym. uchylony
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 33 33 WDU19480050033 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż. uchylony
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 32 32 WDU19480040032 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 31 31 WDU19480040031 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 30 30 WDU19480040030 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 29 29 WDU19480040029 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie terminu zastosowania przepisów dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym do poszczególnych kategorii osób. uchylony
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 28 28 WDU19480040028 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1948 r. o pozwoleniach wydawanych oficerom i podoficerom zawodowym na nabywanie i posiadanie krótkiej broni palnej i broni myśliwskiej oraz amunicji do nich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 27 27 WDU19480040027 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach w "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 26 26 WDU19480040026 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 25 25 WDU19480040025 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 24 24 WDU19480040024 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w przedmiocie komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 28 stycznia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 23 23 WDU19480040023 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisana w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 22 22 WDU19480030022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. o sposobie ujawniania w księdze wieczystej prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach. uchylony
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 21 21 WDU19480030021 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie uznania uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój za posiadające charakter użyteczności publicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 20 20 WDU19480030020 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 19 19 WDU19480030019 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 18 18 WDU19480030018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 17 17 WDU19480030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 16 16 WDU19480030016 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 15 15 WDU19480030015 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o prowizorium państwowego planu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 14 14 WDU19480030014 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 13 13 WDU19480020013 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii i Zachodniej Samoa do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 12 12 WDU19480020012 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 11 11 WDU19480020011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1947 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 10 10 WDU19480020010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1930 r. o rachunkowości i sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych. bez statusu
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 9 9 WDU19480020009 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mazew i Grabów w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 8 8 WDU19480020008 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic miasta Ozorkowa w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 7 7 WDU19480020007 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o meldunkach i księgach ludności. uchylony
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 6 6 WDU19480020006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 5 5 WDU19480020005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 4 4 WDU19480020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 3 3 WDU19480020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie maksymalnej sumy zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 2 2 WDU19480020002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1948 nr 1 poz. 1 1 WDU19480010001 Ustawa skarbowa z dnia 30 grudnia 1947 r. na okres od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1948 r. uznany za uchylony