Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1949 nr 66 poz. 538 538 WDU19490660538 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianach w budżecie na rok 1949. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 537 537 WDU19490650537 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie używania lodu naturalnego do chłodzenia i konserwowania artykułów żywności. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 536 536 WDU19490650536 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. w sprawie rejestracji butli do gazów technicznych i obowiązku udowodnienia ich własności. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 535 535 WDU19490650535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 534 534 WDU19490650534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 533 533 WDU19490650533 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1949 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 532 532 WDU19490650532 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1950 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 531 531 WDU19490650531 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 530 530 WDU19490650530 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zakładach leczniczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 529 529 WDU19490650529 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o etatach państwowych w szkołach wyższych niepaństwowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 528 528 WDU19490650528 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 527 527 WDU19490650527 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 526 526 WDU19490650526 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 525 525 WDU19490650525 Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 524 524 WDU19490650524 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 523 523 WDU19490640523 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 522 522 WDU19490640522 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 521 521 WDU19490640521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 520 520 WDU19490640520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Olkuszu, Pilicy, Wolbromiu i Skale. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 519 519 WDU19490640519 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 518 518 WDU19490640518 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 517 517 WDU19490640517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 516 516 WDU19490640516 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1948 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 515 515 WDU19490640515 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Ogrodniczego na Uniwersytecie Poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 514 514 WDU19490640514 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 513 513 WDU19490640513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie wynagrodzenia osób uczestniczących w weryfikacji praw emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 512 512 WDU19490640512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie uposażenia liniowych pracowników samorządowych zawodowych straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 511 511 WDU19490640511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie korzystania przez pracowników państwowych i samorządowych, przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich, żołnierzy oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego z komunikacji powietrznej i morskiej przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 510 510 WDU19490630510 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 509 509 WDU19490630509 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia go w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 508 508 WDU19490630508 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 507 507 WDU19490630507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 506 506 WDU19490630506 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 505 505 WDU19490630505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rzemiosła i Handlu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 504 504 WDU19490630504 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rolnemu przez Państwowy Bank Rolny agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 503 503 WDU19490630503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 502 502 WDU19490630502 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 501 501 WDU19490630501 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 500 500 WDU19490630500 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 października 1949 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższych Szkołach Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz w Cieszynie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 499 499 WDU19490630499 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 498 498 WDU19490630498 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji Radiofonicznej wraz z Planem Kopenhaskim i Protokołem Końcowym, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 497 497 WDU19490630497 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw. uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 496 496 WDU19490630496 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o wynalazkach i wzorach użytkowych, dotyczących obrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 495 495 WDU19490630495 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494 494 WDU19490630494 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym. uchylony
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 493 493 WDU19490630493 Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polskich normach i standartach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 492 492 WDU19490620492 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 491 491 WDU19490620491 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Sądu Okręgowego w Toruniu i o utworzeniu Sądu Okręgowego we Włocławku. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 490 490 WDU19490620490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i w Bełczynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 489 489 WDU19490620489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu dla gminnych kas spółdzielczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 488 488 WDU19490620488 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa gastronomiczne. uchylony
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 487 487 WDU19490620487 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 2 grudnia 1949 r. w sprawie odjęcia zarządom gminnym uprawnień budowlanych oraz w sprawie przekazania tych uprawnień wydziałom powiatowym w powiatach: łowickim, koneckim, kutnowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, skierniewickim i wieluńskim woj. łódzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 486 WDU19490610486 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 485 485 WDU19490610485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1949 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 484 484 WDU19490610484 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 września 1945 r. o sposobie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławników i zasadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 483 483 WDU19490610483 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie obowiązku pracy położnych w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 482 482 WDU19490610482 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej o charakterze miejskim Brwinów w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 481 481 WDU19490610481 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 480 480 WDU19490610480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 479 479 WDU19490610479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Sztuki. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 478 478 WDU19490610478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie właściwości naczelnych władz gospodarki narodowej w zakresie miar i narzędzi mierniczych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 477 477 WDU19490610477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 476 476 WDU19490610476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 475 475 WDU19490600475 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekstach ogłoszonych w Dzienniku Ustaw R.P. z 1949 r. nr 7, poz. 39; nr 24, poz. 161; nr 42, poz. 314 i 315; nr 53, poz. 419 oraz nr 55, poz. 438. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 474 474 WDU19490600474 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie złożenia przez Haiti dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 473 WDU19490600473 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 472 472 WDU19490600472 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia gmin wiejskich Klucze i Przeginia w powiecie olkuskim oraz zmiany granic gmin wiejskich Chodów i Wielko-Zagórze w powiecie miechowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 471 471 WDU19490600471 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 470 470 WDU19490600470 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Sądów Grodzkich w Wągrowcu i Żninie. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 469 469 WDU19490600469 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Koziegłowy w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 468 468 WDU19490600468 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmian granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 467 467 WDU19490600467 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Krynica oraz zmiany granic miasta Krynica w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 466 466 WDU19490600466 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Pińczowa w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 465 465 WDU19490600465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 1949 r. w sprawie opłat za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 464 464 WDU19490600464 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 463 463 WDU19490600463 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 listopada 1949 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 462 462 WDU19490600462 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1949 r. w sprawie utworzenia katedr w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 461 461 WDU19490590461 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1949 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 460 460 WDU19490590460 Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna, Protokół końcowy do Konwencji i Protokoły dodatkowe do Konwencji, podpisane w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 1949 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 459 459 WDU19490580459 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Guatemalę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 458 458 WDU19490580458 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie złożenia przez Pakistan i Izrael dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wychowania, nauki i kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 457 457 WDU19490580457 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Albanię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 456 456 WDU19490580456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Odolanowie i Wieluniu nad Notecią. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 455 455 WDU19490580455 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1949 r. o postawieniu w stan likwidacji Wojewódzkiego Banku Pożyczkowego w Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 454 454 WDU19490580454 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zezwoleń na przekroczenie normy ilościowej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 453 453 WDU19490580453 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 października 1949 r. w sprawie wygasania i cofania koncesji na prowadzenie garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 452 452 WDU19490580452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Bytomiu nazwy "Śląska Akademia Lekarska imienia Ludwika Waryńskiego". akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 451 451 WDU19490580451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Szczecinie nazwy "Pomorska Akademia Lekarska imienia generała Karola Świerczewskiego". akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 450 450 WDU19490580450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 449 449 WDU19490580449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie określenia terminu zniesienia regionalnych dyrekcji planowania przestrzennego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 448 448 WDU19490580448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 57 poz. 447 447 WDU19490570447 Ustawa konstytucyjna z dnia 8 listopada 1949 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 446 446 WDU19490560446 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. o zakazie przemiału pszenicy na mąkę pszenną 50%. uchylony
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 445 445 WDU19490560445 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zakazu wypieku pieczywa pszennego z mąki pszennej 50% przemiału. uchylony
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 444 444 WDU19490560444 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uznania niektórych artykułów za reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 443 443 WDU19490560443 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie podziału Wydziałów Rolniczo-Leśnych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 442 442 WDU19490550442 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 441 441 WDU19490550441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 440 440 WDU19490550440 Dekret z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uchylenia ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 439 439 WDU19490550439 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 438 438 WDU19490550438 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 437 437 WDU19490550437 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 436 436 WDU19490550436 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów o zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 435 435 WDU19490550435 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 434 434 WDU19490550434 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 433 433 WDU19490550433 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 432 432 WDU19490540432 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekście polskim i czeskim Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 431 431 WDU19490540431 Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego oraz Kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 września 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 430 430 WDU19490540430 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1949 r. w sprawie złożenia przez W. Ks. Luksemburg dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego oraz w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do powyższej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 429 429 WDU19490540429 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Komunalnemu przez Polski Bank Komunalny S.A. w Warszawie i Komunalny Związek Kredytowy w Poznaniu wraz z Komunalnym Bankiem Kredytowym w Poznaniu - agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim, oraz o postawieniu tych instytucji w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 428 428 WDU19490540428 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Komunalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 427 427 WDU19490540427 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego Bankowi Inwestycyjnemu agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 426 426 WDU19490540426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Inwestycyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 425 425 WDU19490540425 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 października 1949 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład spółdzielni produkcyjnych i zrzeszeń uprawy ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 424 424 WDU19490540424 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Kcyni, Wągrowcu i Żninie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 423 423 WDU19490540423 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 422 422 WDU19490540422 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 421 421 WDU19490540421 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 września 1949 r. w sprawie ulg w podatku od lokali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 420 420 WDU19490540420 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi i Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu aparatów natryskowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 419 419 WDU19490530419 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 418 418 WDU19490530418 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 417 417 WDU19490530417 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1949 r. o sprostowaniu błędu w tabeli celnych opłat manipulacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 416 416 WDU19490530416 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do międzynarodowego Porozumienia dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 415 415 WDU19490530415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Pilźnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 414 414 WDU19490530414 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Gniewie i Skarszewach. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 413 413 WDU19490530413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 412 412 WDU19490530412 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 września 1949 r. w sprawie utworzenia w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie Oddziału Handlu Zagranicznego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 411 411 WDU19490530411 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 września 1949 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz katedr na tym Wydziale. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 410 410 WDU19490530410 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 409 409 WDU19490530409 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Zdrowia z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie ulgowych opłat szpitalnych za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 408 408 WDU19490530408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 407 407 WDU19490530407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 406 406 WDU19490530406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 405 405 WDU19490530405 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zniesieniu instytucji państwowych zakładów chowu koni i przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Hodowli Roślin". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 404 404 WDU19490530404 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 403 403 WDU19490530403 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 402 402 WDU19490520402 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 401 401 WDU19490520401 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 400 400 WDU19490520400 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 399 399 WDU19490520399 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 398 398 WDU19490520398 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 września 1949 r. w sprawie odległości budynków od niektórych dróg państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 397 397 WDU19490520397 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 3 października 1935 r. o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom. uchylony
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 396 396 WDU19490520396 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 września 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 395 395 WDU19490520395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 394 394 WDU19490510394 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 393 393 WDU19490510393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1949 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 392 392 WDU19490510392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w: Chojnicach, Cieszynie, Gliwicach, Opolu, Sosnowcu, Kielcach, Tarnowie, Gnieźnie, Gorzowie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Przemyślu, Rzeszowie, Koszalinie, Wałczu, Brzegu, Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 391 391 WDU19490510391 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1949 r. w sprawie organizacji studium wojskowego oraz programu, porządku wykładów i zajęć praktycznych w czasie wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 390 390 WDU19490510390 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 389 389 WDU19490510389 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 5 września 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1948 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 388 388 WDU19490510388 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez stacje pogotowia ratunkowego, będące zakładami społecznymi służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 387 387 WDU19490510387 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie statutu wzorowego dla spółek drogowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 386 386 WDU19490510386 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 385 WDU19490510385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 384 384 WDU19490510384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania komisji odszkodowawczej dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 383 383 WDU19490510383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 382 382 WDU19490510382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zasad zaszeregowania, automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli i wychowawców zakładów wychowawczych i poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 381 381 WDU19490510381 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 380 380 WDU19490510380 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1948 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 379 379 WDU19490500379 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 378 378 WDU19490500378 Traktat Pokoju z Włochami, podpisany w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 1947 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 377 377 WDU19490490377 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 376 376 WDU19490490376 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przyjęcia dla Pakistanu znaku P.A.K. w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 375 375 WDU19490490375 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 374 374 WDU19490490374 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 373 373 WDU19490490373 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., oraz przystąpienia do niej szeregu państw. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 372 372 WDU19490490372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań lub śmierci na gorączkę błotną oraz zachorowań lub śmierci dzieci na ostre zapalenie jelit. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 371 371 WDU19490490371 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Żarki w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 370 370 WDU19490490370 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 369 369 WDU19490490369 Dekret z dnia 18 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 368 368 WDU19490480368 Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 367 367 WDU19490480367 Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 366 366 WDU19490470366 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 365 365 WDU19490470365 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 364 364 WDU19490470364 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonii brytyjskich Konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 363 363 WDU19490470363 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii i Liberii do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 362 362 WDU19490470362 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Honduras i Urugwaj Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 361 361 WDU19490470361 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburg, Australii oraz Libanu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 360 360 WDU19490470360 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Ekwador i Republikę Costa Rica Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 359 359 WDU19490470359 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię i Norwegię Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 358 358 WDU19490470358 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 357 357 WDU19490470357 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiaru, poboru i administracji funduszu "D" S.F.O. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 356 356 WDU19490470356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1949 r. o poborze w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 355 355 WDU19490470355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie dostarczania nieruchomości zamiennych w zamian za nieruchomości niezbędne dla realizacji narodowych planów gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 354 354 WDU19490470354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 353 353 WDU19490470353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 352 352 WDU19490460352 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1949 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 351 351 WDU19490460351 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 350 350 WDU19490460350 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu i Liberii do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 349 349 WDU19490460349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 348 348 WDU19490460348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Sieniawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 347 347 WDU19490460347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 346 346 WDU19490460346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 345 345 WDU19490460345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki budowlanej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 344 344 WDU19490460344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie statystyki uboju zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 343 343 WDU19490460343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie przekazania wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych kompetencyj władz naczelnych w zakresie fundacyj, darowizn i zapisów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 342 342 WDU19490460342 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o uregulowaniu niektórych zobowiązań przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej i instytucyj publicznych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341 341 WDU19490460341 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340 340 WDU19490460340 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 339 339 WDU19490460339 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 338 338 WDU19490460338 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 337 337 WDU19490460337 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 336 336 WDU19490460336 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 335 335 WDU19490450335 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 334 334 WDU19490450334 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania. uchylony
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 333 333 WDU19490450333 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332 332 WDU19490450332 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 331 331 WDU19490440331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 330 330 WDU19490440330 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 329 329 WDU19490440329 Umowa o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 328 328 WDU19490430328 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie wynagrodzenia dla zarządu pocztowego za sprzedaż znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych przez urzędy i agencje pocztowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 327 327 WDU19490430327 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 326 326 WDU19490430326 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Konwencję między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 325 325 WDU19490430325 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana wraz z Protokołem w Moskwie, dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 324 324 WDU19490430324 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 323 323 WDU19490430323 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisana wraz z Protokołem końcowym w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 322 322 WDU19490420322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do Akademii Lekarskich w Gdańsku, Bytomiu i Szczecinie na rok szkolny 1949/50. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 321 321 WDU19490420321 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 320 320 WDU19490420320 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 319 319 WDU19490420319 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 318 318 WDU19490420318 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie). uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 317 317 WDU19490420317 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1949 r. w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolei państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 316 316 WDU19490420316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie weryfikacji praw emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 315 315 WDU19490420315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie zaszeregowania emerytowanych funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych do grup uposażenia. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 314 314 WDU19490420314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków. uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 313 313 WDU19490420313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 312 312 WDU19490420312 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 311 311 WDU19490420311 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku. uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 310 310 WDU19490420310 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 309 309 WDU19490420309 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 308 308 WDU19490420308 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o regulacji i utrzymaniu wód spławnych na cały obszar województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 307 307 WDU19490420307 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 306 306 WDU19490420306 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o przedłużeniu terminu stosowania ulg inwestycyjnych w odniesieniu do niektórych inwestycyj dokonanych na obszarze Ziem Odzyskanych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 305 305 WDU19490420305 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zniesieniu militaryzacji Polskich Kolei Państwowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 304 304 WDU19490420304 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 303 303 WDU19490410303 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 lipca 1949 r. w sprawie określenia szerokości pasa nadbrzeżnego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 302 302 WDU19490410302 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 301 301 WDU19490410301 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Sztandar Pracy". akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 300 300 WDU19490410300 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Budowniczych Polski Ludowej". akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 299 299 WDU19490410299 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie prawa o sądach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 298 298 WDU19490410298 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zakresie działania Ministra Skarbu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 297 297 WDU19490410297 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 296 296 WDU19490410296 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu o zniesieniu izb rolniczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 295 295 WDU19490410295 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 294 294 WDU19490410294 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 293 293 WDU19490410293 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 292 292 WDU19490400292 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 291 291 WDU19490400291 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz w sprawie egzaminów uzupełniających przy wstępowaniu do szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 290 290 WDU19490400290 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie kontroli budownictwa państwowego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 289 289 WDU19490400289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 288 288 WDU19490400288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 287 287 WDU19490400287 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Budownictwa z dnia 15 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 286 286 WDU19490400286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązania stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci". uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 285 285 WDU19490400285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych". uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 284 284 WDU19490400284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany granic powiatów sztumskiego, malborskiego i elbląskiego w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 283 283 WDU19490400283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 282 282 WDU19490390282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych: w Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 281 281 WDU19490390281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Bochni Sądu Okręgowego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 280 280 WDU19490390280 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 279 279 WDU19490390279 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1949 r. w sprawie umownych ubezpieczeń osobowych prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 278 278 WDU19490380278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziałów Zamiejscowych w Żywcu i Inowrocławiu. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 277 277 WDU19490380277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ogólnych norm ilościowych lekarzy, dopuszczonych do wykonywania praktyki lekarskiej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 276 276 WDU19490380276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ustalania list lekarzy i lekarzy-dentystów przekraczających normę ilościową. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 275 275 WDU19490380275 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisji lokalowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 274 274 WDU19490380274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Funduszowi Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 37 poz. 273 273 WDU19490370273 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 czerwca 1949 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1949/50. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 272 272 WDU19490360272 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 271 271 WDU19490360271 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 270 270 WDU19490360270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 269 269 WDU19490360269 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu niektórych sądów grodzkich. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 268 268 WDU19490360268 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Inowrocławiu, Strzelnie, Kryni, Wągrowcu, Żninie, Starogardzie, Czersku, Lubawie, Działdowie, Nowem, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 267 267 WDU19490360267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu sądów grodzkich, nie uruchomionych po wyzwoleniu spod okupacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 266 266 WDU19490360266 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie Kursów Przygotowawczych do szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 265 265 WDU19490360265 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie otwarcia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej i utworzeniu katedr na tym Wydziale. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 264 264 WDU19490360264 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Minoga i Skała w powiecie olkuskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 263 263 WDU19490360263 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 262 262 WDU19490360262 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 maja 1949 r. w sprawie utworzenia, przemianowania i zwinięcia katedr w niektórych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 261 261 WDU19490360261 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w hutach szkła. uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 260 260 WDU19490360260 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach. uchylony
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 259 259 WDU19490360259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Stomatologicznej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 258 258 WDU19490360258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Górniczej w Krakowie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 257 257 WDU19490360257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie poddania przedsiębiorstw państwowych: Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Biuro Podróży "Orbis" i "Państwowa Komunikacji Samochodowa" - działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 256 256 WDU19490350256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1949 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo; 2) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali; 3) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych; 4) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym; 5) w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o podatkach za legalizację narzędzi mierniczych; 6) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy; 7) w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych i 8) w rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 255 255 WDU19490350255 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmian w załączniku I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 254 254 WDU19490340254 Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 maja 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 253 253 WDU19490340253 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 252 252 WDU19490340252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1949 r. w sprawie opłat, należnych od dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 251 251 WDU19490340251 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 250 250 WDU19490340250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa cukiernicze i cukierniczo-kawiarniane, wydane co do §§ 23-29 ust. 1-3 i 5 w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 249 249 WDU19490340249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1949 r. o zaliczeniu radiomechaników lotniczych do kategorii pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 248 248 WDU19490340248 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o opłatach probierczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 247 247 WDU19490340247 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Wrocławskim. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 246 246 WDU19490340246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o utworzeniu Instytutu Badań Literackich. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 245 245 WDU19490340245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń. uchylony
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 244 244 WDU19490330244 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu o postępowaniu doraźnym. uchylony
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 243 243 WDU19490330243 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 242 242 WDU19490320242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów konińskiego, wrzesińskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 241 241 WDU19490320241 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 240 240 WDU19490320240 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz przepisów wprowadzających prawo małżeńskie majątkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 239 239 WDU19490320239 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu o postępowaniu doraźnym. uchylony
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 238 238 WDU19490320238 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237 237 WDU19490320237 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 236 236 WDU19490310236 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 42), dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej w 1934 r.), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235 235 WDU19490310235 Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 234 234 WDU19490310234 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 233 233 WDU19490310233 Konwencja (nr 40) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 232 232 WDU19490310232 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 231 231 WDU19490310231 Konwencja (nr 39) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 230 230 WDU19490310230 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 38) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 229 229 WDU19490310229 Konwencja (nr 38) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 228 228 WDU19490310228 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 227 227 WDU19490310227 Konwencja (nr 37) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 226 226 WDU19490310226 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązku ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225 225 WDU19490310225 Konwencja (nr 36) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 224 224 WDU19490310224 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 223 223 WDU19490310223 Konwencja (nr 35) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 222 222 WDU19490310222 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221 221 WDU19490310221 Konwencja (nr 25) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 220 220 WDU19490310220 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 219 219 WDU19490310219 Konwencja (nr 24) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 218 218 WDU19490300218 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministrów, Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 217 217 WDU19490300217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 216 216 WDU19490300216 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa. uchylony
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 215 215 WDU19490290215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach i Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 214 214 WDU19490290214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli. uchylony
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 213 213 WDU19490290213 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 212 212 WDU19490290212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 211 211 WDU19490280211 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Żelechowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 210 210 WDU19490280210 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Strumieniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 209 209 WDU19490280209 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 20 kwietnia 1949 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 208 208 WDU19490280208 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic i utworzenia gmin wiejskich w powiatach: tarnobrzeskim, jasielskim, lubaczowskim, dębickim, kolbuszowskim, gorlickim województwa rzeszowskiego oraz w powiatach: pińczowskim województwa kieleckiego, wysoko-mazowieckim województwa białostockiego i radzymińskim województwa warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 207 207 WDU19490280207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty oraz z Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonywaniu obowiązku szkolnego przez młodocianych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 206 206 WDU19490280206 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 lipca 1948 r. w sprawie wykonania w zakresie danin komunalnych art. 148 ust. 1 i art. 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 205 205 WDU19490280205 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 204 204 WDU19490280204 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Odbudowy z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie właściwości władz i sposobu wykonywania przez nie nadzoru nad zużyciem sum przeznaczonych na eksploatację i bieżący remont nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 203 203 WDU19490270203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 202 202 WDU19490270202 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 201 201 WDU19490270201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach radiotelegraficznych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 200 200 WDU19490270200 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 199 199 WDU19490270199 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 198 198 WDU19490270198 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197 197 WDU19490270197 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 196 196 WDU19490260196 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 195 195 WDU19490260195 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Czeszewo i zmiany granic niektórych gmin wiejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 194 194 WDU19490260194 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie śląskim do gmin wiejskich o charakterze miejskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 193 193 WDU19490260193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie określenia kategorii przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń, przechodzących na własność Państwa, oraz trybu postępowania przy przekazywaniu drukarń w użytkowanie. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 192 192 WDU19490260192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 191 191 WDU19490260191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 190 190 WDU19490260190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 189 189 WDU19490260189 Ustawa z dnia 31 marca 1949 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1949. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 188 188 WDU19490250188 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 kwietnia 1949 r. w sprawie uszczelniania łączeń rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania rur lano-żeliwnych typu lekkiego i rur kamionkowych w instalacjach budynków. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 187 187 WDU19490250187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 186 186 WDU19490250186 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Instytutu Gospodarstwa Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 185 185 WDU19490250185 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 184 184 WDU19490250184 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Głównej Inspekcji Komunikacji. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 183 183 WDU19490250183 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 182 182 WDU19490250182 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 181 181 WDU19490250181 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Funduszu Obrony Narodowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180 180 WDU19490250180 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 179 179 WDU19490250179 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 178 178 WDU19490250178 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym rozmieszczeniu lekarzy weterynaryjnych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 177 177 WDU19490250177 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 176 176 WDU19490250176 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o podwyższeniu i zmianie przeznaczenia grzywien nakładanych przez sądy dyscyplinarne izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 175 175 WDU19490250175 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o przekazaniu Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 174 174 WDU19490250174 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 173 173 WDU19490250173 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 172 172 WDU19490240172 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Piasecznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 171 171 WDU19490240171 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 170 170 WDU19490240170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. w sprawie przeniesienia siedziby Sądu Apelacyjnego z Torunia do Bydgoszczy. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 169 169 WDU19490240169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. o włączeniu Sądu Grodzkiego w Kazimierzy Wielkiej do okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 168 168 WDU19490240168 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie rejonizacji hodowli koni poszczególnych ras i typów. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 167 167 WDU19490240167 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Mariampol w powiecie kozienickim, województwie kieleckim i utworzeniu gminy wiejskiej Głowaczów w tymże powiecie i województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 166 166 WDU19490240166 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dobiesławice i Kazimierza Wielka w powiecie pińczowskim województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 165 165 WDU19490240165 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Koluszki w powiecie brzezińskim, województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 164 164 WDU19490240164 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - Regulamin sądów rozjemczych giełd zbożowo-towarowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 163 163 WDU19490240163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zasad udzielania pomocy lekarskiej na podstawie dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 162 162 WDU19490240162 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 161 161 WDU19490240161 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Odbudowy o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 160 160 WDU19490240160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez partie polityczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 159 159 WDU19490240159 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej polsko-francuskiej o zabezpieczeniu społecznym oraz układów dodatkowych i Protokołu ogólnego, podpisanych w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 158 158 WDU19490240158 Konwencja generalna pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym, Układ dodatkowy dotyczący systemu zabezpieczenia społecznego stosowanego do pracowników górnictwa i przedsiębiorstw zrównanych z górnictwem, Układ dodatkowy dotyczący sposobu przekazywania funduszów i Protokół ogólny, podpisane w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.). obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 157 157 WDU19490230157 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 kwietnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 156 156 WDU19490230156 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 155 155 WDU19490230155 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. o opłatach przemiałowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 154 154 WDU19490230154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Lekkiego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 153 153 WDU19490230153 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o paszportach. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 152 152 WDU19490230152 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1949 nr 22 poz. 151 151 WDU19490220151 Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1949 r. na rok 1949. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 150 WDU19490210150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 149 WDU19490210149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 148 148 WDU19490210148 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 147 147 WDU19490210147 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, wraz z Protokołem, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 146 146 WDU19490210146 Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Skarbu z dnia 15 marca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 145 145 WDU19490210145 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i uprawnień inspektoratów mleczarskich oraz trybu pobierania opłat od zakładów mleczarskich. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 144 144 WDU19490210144 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 marca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w powiecie węgrowskim, w województwie warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 143 143 WDU19490210143 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 marca 1949 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 142 142 WDU19490210142 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1949. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 141 141 WDU19490210141 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Kultury i Sztuki, Żeglugi, Leśnictwa, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Zdrowia oraz Odbudowy w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 140 140 WDU19490210140 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów, na polskich morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 139 139 WDU19490210139 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1948 r. o włączeniu niektórych archiwaliów do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 138 138 WDU19490210138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska i Westerplatte. uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 137 137 WDU19490210137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1949. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 136 136 WDU19490210136 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 135 135 WDU19490210135 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie. uchylony
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 134 134 WDU19490200134 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską a Czechosłowacją o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 133 133 WDU19490200133 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 1949 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 132 132 WDU19490190132 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 131 131 WDU19490190131 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie dotyczące listów i pudełek z podaną wartością, Porozumienie dotyczące paczek pocztowych, Porozumienie dotyczące przekazów pocztowych, Porozumienie dotyczące pocztowych przelewów pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych, Porozumienie dotyczące prenumeraty czasopism i wydawnictw periodycznych, podpisane w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 130 130 WDU19490180130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego, "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 129 129 WDU19490180129 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie przyjmowania absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 128 128 WDU19490180128 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 127 127 WDU19490180127 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1949 r. o opłatach za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 126 126 WDU19490180126 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 125 125 WDU19490180125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 124 124 WDU19490180124 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 123 123 WDU19490180123 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Skarbu i Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. wydane po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie składu i sposobu powołania Komitetów Funduszów Lokalnych Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 122 122 WDU19490180122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 121 121 WDU19490180121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 120 120 WDU19490180120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 119 119 WDU19490180119 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów dla statków żeglugi śródlądowej, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz o opłatach w postępowaniu dotyczących rejestru statków żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 118 WDU19490180118 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 117 117 WDU19490180117 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 116 116 WDU19490180116 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 115 115 WDU19490180115 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o nadaniu ustroju miejskiego gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie katowickim województwa śląskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 114 114 WDU19490180114 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 113 113 WDU19490180113 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 112 112 WDU19490180112 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 111 111 WDU19490180111 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110 110 WDU19490180110 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109 109 WDU19490180109 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 108 108 WDU19490170108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 107 107 WDU19490170107 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o przedpłatach na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników wykonujących roboty budowlane oraz inne prace związane z robotami budowlanymi. uchylony
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 106 106 WDU19490170106 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 105 105 WDU19490170105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 104 104 WDU19490160104 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1949. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 103 103 WDU19490160103 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawieszenia na rok 1949 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego przepisów art. 7 ust. 10 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 102 102 WDU19490160102 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. o opłatach za wydawanie wypisów i zaświadczeń z archiwum akt stanu cywilnego przy Ministerstwie Administracji Publicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 101 101 WDU19490160101 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi oraz dla rolniczych spółdzielni wytwórczych i rolniczych zespołów spółdzielczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 100 100 WDU19490160100 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 99 99 WDU19490150099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 98 98 WDU19490150098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 97 97 WDU19490150097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1949 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Jarosławiu i Lubaczowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 96 96 WDU19490150096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 95 95 WDU19490140095 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 94 94 WDU19490140094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 93 93 WDU19490140093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie grup uposażenia prezydentów i wiceprezydentów miast, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 92 92 WDU19490140092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 91 91 WDU19490140091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kierowców samochodowych oraz wartowników i dozorców. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 90 90 WDU19490140090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 89 89 WDU19490140089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zmian rozporządzenia Rady Ministrów o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 88 88 WDU19490140088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 87 87 WDU19490140087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla niektórych pracowników państwowych oraz przewodniczących i zastępców przewodniczących organów wykonawczych niektórych gmin miejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 86 86 WDU19490140086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie terminu płatności uposażenia pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 85 85 WDU19490140085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 84 84 WDU19490140084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego, zasad zaszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 83 83 WDU19490140083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 82 82 WDU19490140082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 81 81 WDU19490130081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 80 80 WDU19490130080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie przekazania Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych, dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Grodzisku Mazowieckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 79 79 WDU19490130079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademiach Lekarskich w Bytomiu i Szczecinie. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 78 78 WDU19490130078 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1949 r. w sprawie przyznania XXII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 77 77 WDU19490130077 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1949 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa. uchylony
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 76 76 WDU19490130076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez niektóre stowarzyszenia i organizacje społeczne, kulturalne i zawodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 75 75 WDU19490130075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 74 74 WDU19490130074 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 12 poz. 73 73 WDU19490120073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 72 72 WDU19490110072 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 71 71 WDU19490110071 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 1 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o Komisji Kwalifikacyjnej do stwierdzenia praktycznej umiejętności fachowej osób, ubiegających się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 70 70 WDU19490110070 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 69 69 WDU19490110069 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 lutego 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gnojno i Szczytniki w powiecie buskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 68 68 WDU19490110068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 67 67 WDU19490110067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 66 66 WDU19490110066 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 65 65 WDU19490100065 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 64 64 WDU19490100064 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 63 63 WDU19490100063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 62 62 WDU19490100062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego. uchylony
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 61 61 WDU19490100061 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 60 60 WDU19490100060 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o odstąpieniu Zamku Poznańskiego gminie m. Poznania. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 59 59 WDU19490100059 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 58 58 WDU19490090058 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 57 57 WDU19490090057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji. uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 56 56 WDU19490090056 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 55 55 WDU19490090055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 54 54 WDU19490090054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 53 53 WDU19490090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 52 52 WDU19490090052 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Rumuńską Republiką Ludową oraz układu w przedmiocie zastosowania powyższej konwencji, podpisanych w Bukareszcie dnia 10 września 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 51 51 WDU19490090051 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 50 50 WDU19490090050 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii. uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 49 49 WDU19490090049 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych. uchylony
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 48 48 WDU19490090048 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 47 47 WDU19490080047 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 46 46 WDU19490080046 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 45 45 WDU19490080045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 44 44 WDU19490080044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43 43 WDU19490070043 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej. uchylony
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 42 42 WDU19490070042 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41 41 WDU19490070041 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 40 40 WDU19490070040 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39 39 WDU19490070039 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 38 38 WDU19490060038 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej, Leśnictwa, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz rozszerzaniu się pożarów lasów, torfowisk i wrzosowisk. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 37 37 WDU19490060037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 36 36 WDU19490060036 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 35 35 WDU19490060035 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 34 34 WDU19490060034 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 33 33 WDU19490060033 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 32 32 WDU19490060032 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 31 31 WDU19490050031 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 30 30 WDU19490050030 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 29 29 WDU19490050029 Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.). uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 28 28 WDU19490040028 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 27 27 WDU19490040027 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 26 26 WDU19490040026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Jarosławiu Sądu Okręgowego w Przemyślu. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 25 25 WDU19490040025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów wydziałów prawa uniwersytetów krajowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 24 24 WDU19490040024 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich. obowiązujący
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 23 23 WDU19490040023 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 listopada 1948 r. o zwinięciu, utworzeniu i przemianowaniu katedr i zakładów naukowych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 22 22 WDU19490040022 Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 21 21 WDU19490040021 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustaleniu imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 20 20 WDU19490040020 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. uchylony
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 19 19 WDU19490030019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 18 18 WDU19490030018 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948 r. o wyłączeniu miasta Zielonej Góry w województwie poznańskim spod nadzoru wydziału powiatowego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 17 17 WDU19490030017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 16 16 WDU19490030016 Rozporządzenie Ministrów: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Komunikacji o zmianie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 15 15 WDU19490030015 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chotynin w powiecie wieluńskim województwie łódzkim i o zmianie granic gmin wiejskich Gumniska i Mościce w powiecie tarnowskim województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 14 14 WDU19490030014 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie przepisów o trybie działania komisji weryfikacyjno-egzaminacyjnych dla kandydatów ubiegających się o stopień inżyniera. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 13 13 WDU19490030013 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w szkołach akademickich. uchylony
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 12 12 WDU19490030012 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia. uchylony
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 11 11 WDU19490030011 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 listopada 1948 r. w sprawie przemianowania katedry statystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 10 10 WDU19490030010 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 9 9 WDU19490030009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 8 8 WDU19490030008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie uzupełnienia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 7 7 WDU19490020007 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-bułgarskiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 6 6 WDU19490020006 Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisany w Warszawie dnia 29 maja 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 5 5 WDU19490020005 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 kwietnia 1948 r. w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. bez statusu
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 4 4 WDU19490020004 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 3 3 WDU19490010003 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne. uchylony
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 2 2 WDU19490010002 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 1 1 WDU19490010001 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r. wygaśnięcie aktu