20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1950
536 OPRM z dnia 28 grudnia 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uznany za uchylony
535 Or z dnia 7 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. bez statusu
534 Or z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
533 Or z dnia 16 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji genewskiej bez statusu
532 RML z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
531 RRM z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego. akt jednorazowy
530 RRM z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. uchylony
529 RRM z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa. uznany za uchylony
528 U z dnia 30 grudnia 1950 r. Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
527 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o utworzeniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych. uchylony
526 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o zmianie granic województw krakowskiego i katowickiego. akt jednorazowy
525 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. wygaśnięcie aktu
524 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". uchylony
523 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa. uchylony
522 U z dnia 30 grudnia 1950 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Chemicznego. uchylony
521 U z dnia 29 grudnia 1950 r. o ochronie pokoju. uznany za uchylony
520 RMB z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie postępowania przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
519 RMPiT z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
518 RMPiT z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie dodatku za noszenie broni dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
517 RMSWiN z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
516 RMPiOS z dnia 24 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
515 RPRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy Wilamowice. akt jednorazowy
514 RPRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zniesienia gminy Dziedzice, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejskiego gminie Czechowice. akt jednorazowy
513 RPRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Góra i Namysłów. akt jednorazowy
512 RPRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Grybowa. akt jednorazowy
511 RRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
510 RRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów babimorskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiany nazwy powiatu babimorskiego. akt jednorazowy
509 RRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia. akt jednorazowy
508 RRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa. akt jednorazowy
507 RRM z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiany jego granic. akt jednorazowy
506 OMF z dnia 30 listopada 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu uznany za uchylony
505 RMF z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
504 RMPiT z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
503 RRM z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Ministrowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi. uchylony
502 RPPKPG z dnia 24 listopada 1950 r. w sprawie postanowień o karach umownych w umowach planowych o dostawę towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
501 RMZ z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia. bez statusu
500 RMSWiNZSoKiS z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
499 RRM z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu. akt jednorazowy
498 RRM z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. uznany za uchylony
497 RRM z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. uznany za uchylony
496 RMS z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uchylony
495 RMZ z dnia 18 listopada 1950 r. uchylające rozporządzenia w sprawie norm ilościowych lekarzy i położnych. akt jednorazowy
494 RMS z dnia 18 listopada 1950 r. o rejestrze spółdzielni. uchylony
493 RMS z dnia 17 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestrze handlowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
492 RPRM z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
491 RPRM z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, zatrudnionych w szkołach zawodowych i zakładach naukowych podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
490 Or z dnia 12 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
489 OMS z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie bez statusu
488 OPR z dnia 10 listopada 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. bez statusu
487 RMB z dnia 17 listopada 1950 r. w sprawie tymczasowych ulgowych przepisów budowlanych. uchylony
486 RMPRiS z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia obowiązku przyjmowania butelek po wyrobach państwowego monopolu spirytusowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
485 RMHW z dnia 26 października 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia uznany za uchylony
484 RRM z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
483 OPR z dnia 24 listopada 1950 r. prostujące błędy w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
482 RRM z dnia 15 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
481 RRM z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie trybu wyboru, odwoływania i wyznaczania do udziału w posiedzeniach sądowych ławników sądów wojewódzkich i powiatowych. uznany za uchylony
480 RRM z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
479 OMGK z dnia 30 października 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu wygaśnięcie aktu
478 RMF z dnia 31 października 1950 r. w sprawie stemplowania sposobem graficznym losów loterii fantowych. uchylony
477 RMF z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
476 RMF z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. uchylony
475 RMRiRR z dnia 19 października 1950 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczenia w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu. uchylony
474 RMSWiN z dnia 19 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu we Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
473 RMZ z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obowiązku pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
472 RPRM z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim. akt jednorazowy
471 RRM z dnia 8 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uznany za uchylony
470 RRM z dnia 26 października 1950 r. w sprawie wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod działania przepisów dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
469 RRM z dnia 21 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej w Katowicach na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. akt jednorazowy
468 U z dnia 28 października 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. uchylony
467 U z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej akt jednorazowy
466 U z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną akt jednorazowy
465 U z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. akt jednorazowy
464 RM z dnia 19 października 1950 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku. uchylony
463 RMZ z dnia 18 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
462 RPPKPG z dnia 2 października 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Krakowie i Szczecinie oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
461 RRM z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. uznany za uchylony
460 U z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe. uchylony
459 U z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego. uchylony
458 U z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza. uchylony
457 OPRM z dnia 19 października 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uznany za uchylony
456 RRM z dnia 21 października 1950 r. w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych. wygaśnięcie aktu
455 RRP z dnia 26 października 1950 r. o zmianie rozporządzenia Rady Państwa uchylony
454 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
453 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
452 D z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
451 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
450 D z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym. uchylony
449 D z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. uchylony
448 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym. uchylony
447 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu uchylony
446 D z dnia 26 października 1950 r. o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy. uznany za uchylony
445 D z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. uchylony
444 D z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu. akt jednorazowy
443 D z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Krakowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. akt jednorazowy
442 D z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o najmie lokali. uznany za uchylony
441 D z dnia 26 października 1950 r. o szkolnictwie rolniczym. uchylony
440 D z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego. uchylony
439 D z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
438 RMF z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
437 RRM z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i zawierciańskiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
436 RRM z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Poznania, Gniezna, Torunia i Zawiercia. akt jednorazowy
435 RRM z dnia 14 października 1950 r. w sprawie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych przypadkach nabywania nieruchomości i praw rzeczowych ograniczonych niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
434 Or z dnia 4 października 1950 r. w sprawie wystąpienia Nowej Zelandii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji bez statusu
433 RMZ z dnia 4 października 1950 r. w sprawie urzędowego spisu leków. uznany za uchylony
432 RMSWiN z dnia 2 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
431 RMZ z dnia 22 września 1950 r. w sprawie organów kontroli zawodowej oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. uznany za uchylony
430 RPRM z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Kazimierz Dolny, Puławy, Myślenice, Zakopane, utworzenia gminy Ujsoły oraz zmiany nazw gmin Stany i Uście Ruskie. akt jednorazowy
429 RRP z dnia 12 października 1950 r. w sprawie wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. uznany za uchylony
428 D z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej. uchylony
427 RMSWiN z dnia 29 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. uznany za uchylony
426 RMZ z dnia 28 września 1950 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
425 RPPKPG z dnia 15 września 1950 r. w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
424 RMK z dnia 5 września 1950 r. w sprawie dokumentów dla członków załóg statków na śródlądowych drogach wodnych. bez statusu
423 RMSWiN z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. uznany za uchylony
422 RRM z dnia 27 września 1950 r. w sprawie zniesienia komisji klasyfikacyjno-szacunkowych i komisji osadnictwa nierolniczego. uznany za uchylony
421 RRM z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
420 RMPCiF z dnia 29 września 1950 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
419 RMSWiN z dnia 20 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
418 RMK z dnia 16 września 1950 r. w sprawie patentów żeglarskich w żegludze śródlądowej. uchylony
417 RMSWiN z dnia 16 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
416 RMRiRR z dnia 16 września 1950 r. w sprawie sposobu określenia przyjmowanych na własność Państwa nieruchomości ziemskich w razie, gdy ich granice zostały zatarte, oraz trybu postępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest nieznany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
415 RMRiRR z dnia 13 września 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
414 RPPKPG z dnia 2 września 1950 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych. uznany za uchylony
413 RRM z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. akt jednorazowy
412 RRM z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej w Częstochowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Częstochowie. uznany za uchylony
411 D z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego. uchylony
410 D z dnia 21 września 1950 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza). uznany za uchylony
409 D z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
408 D z dnia 21 września 1950 r. o zaopatrzeniu dla pracowników b. kolei prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozostałych po tych pracownikach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
407 D z dnia 21 września 1950 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. uchylony
406 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym. uznany za uchylony
405 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
404 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół. uznany za uchylony
403 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
402 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. uchylony
401 D z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach. uchylony
400 D z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej. uznany za uchylony
399 D z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej. uchylony
398 D z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
397 D z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego. uchylony
396 D z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
395 OMPiOS z dnia 5 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
394 OMS z dnia 25 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania cywilnego. uznany za uchylony
393 RMS z dnia 25 września 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koźminie. uznany za uchylony
392 RMF z dnia 15 września 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. uznany za uchylony
391 RMF z dnia 15 września 1950 r. w sprawie zawieszenia na rok 1950 dla niektórych grup podatników mocy obowiązującej przepisów o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych. uznany za uchylony
390 RMF z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
389 RMSoPiOS z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia okręgów sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
388 RRM z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów o specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. uznany za uchylony
387 Or z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
386 RMF z dnia 15 września 1950 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników gospodarki nie uspołecznionej, wykonujących usługi transportowe na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz i urzędów państwowych. uchylony
385 RMZ z dnia 9 września 1950 r. w sprawie utworzenia katedry ftizjologii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
384 RMF z dnia 9 września 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
383 RMZ z dnia 8 września 1950 r. w sprawie właściwości Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
382 RMPiOSZPLPCo z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu dmuchawek piaskowych. uchylony
381 RMSWiN z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
380 RMSWiN z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
379 RRM z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. uznany za uchylony
378 RRM z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości. uznany za uchylony
377 RRM z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu. uznany za uchylony
376 RRM z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Łodzi. uznany za uchylony
375 RRM z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zniesienia Biura Odbudowy Stolicy. uznany za uchylony
374 OPRM z dnia 31 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu uchylony
373 Or z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia. bez statusu
372 RMZ z dnia 4 września 1950 r. w sprawie nakazów podjęcia pracy w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
371 RMGK z dnia 2 września 1950 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpuszczane do zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi. uchylony
370 RMK z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie patentów retmańskich. uchylony
369 RMSWiN z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
368 RMSWiN z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
367 RPRM z dnia 2 września 1950 r. w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska i Myszkowa oraz zmiany nazwy gminy Chotel. akt jednorazowy
366 RPRM z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
365 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
364 OMS z dnia 2 września 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
363 RMZ z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uznany za uchylony
362 OPRM z dnia 26 sierpnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uchylony
361 OMPiOSPCPLGPRiSKBoZ z dnia 15 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia bez statusu
360 OMS z dnia 16 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
359 RMZ z dnia 4 sierpnia 1950 r. w sprawie organizacji Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
358 RMHW z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie skupu niektórych nasion oleistych. uchylony
357 RPPKPG z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie uznania niektórych nasion oleistych za reglamentowane. uchylony
356 RMRiRR z dnia 25 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
355 RRM z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie. akt jednorazowy
354 RRM z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. akt jednorazowy
353 RRM z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów uchylony
352 Or z dnia 31 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin i Ekwadoru do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
351 Or z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchatel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową. bez statusu
350 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
349 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
348 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uznany za uchylony
347 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
346 U z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
345 Or z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organizacji Zdrowia. bez statusu
344 U z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. uznany za uchylony
343 OMGK z dnia 16 sierpnia 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
342 OMSZ z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego bez statusu
341 RMZ z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry mikrobiologii i higieny na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
340 RMZ z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
339 RMZ z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
338 RMZ z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie prowadzenia rejestru i przesyłania doniesień dotyczących chorób wenerycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
337 U z dnia 20 lipca 1950 r. zmieniająca dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. uznany za uchylony
336 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. akt posiada tekst jednolity
335 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
334 U z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego. uznany za uchylony
333 U z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
332 U z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. uchylony
331 U z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych. uchylony
330 U z dnia 18 lipca 1950 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. uchylony
329 U z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników. uchylony
328 U z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
327 U z dnia 18 lipca 1950 r. zmieniająca ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. uchylony
326 U z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
325 U z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji obowiązujący
324 U z dnia 18 lipca 1950 r. o organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą. uchylony
323 U z dnia 18 lipca 1950 r. o utworzeniu Muzeum Techniki i Przemysłu. uchylony
322 U z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju. uchylony
321 OMZ z dnia 4 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu uznany za uchylony
320 RMS z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji władz powołanych do prowadzenia dochodzeń i orzekania w sprawach dyscyplinarnych adwokatów oraz o trybie postępowania dyscyplinarnego. uchylony
319 RMS z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie norm i zasad wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
318 RMS z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie zespołów adwokackich. uchylony
317 RMSWiN z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
316 RMSWiN z dnia 12 lipca 1950 R. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
315 RMSWiN z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
314 RMSWiN z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
313 RPRMiPPKPG z dnia 27 lipca 1950 r. w sprawie nadania Państwowemu Przedsiębiorstwu Kolportażu "Ruch" prawa wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 U z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego. uchylony
311 U z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego. uchylony
310 U z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli. uchylony
309 U z dnia 27 czerwca 1950 r. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny. uchylony
308 U z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny. uchylony
307 RMF z dnia 29 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
306 RMZ z dnia 24 lipca 1950 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu duru brzusznego i durów rzekomych przez ich nosicieli. uchylony
305 RMF z dnia 21 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o wypuszczeniu premiowej pożyczki odbudowy kraju 1946 r. uznany za uchylony
304 RMF z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
303 RMZ z dnia 17 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
302 RMSWiN z dnia 17 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
301 RMSWiN z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
300 RMSWiN z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RRM z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
298 RRM z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu na najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
297 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie ujednolicenia warunków uprawnień do świadczeń dla dzieci w ubezpieczeniach społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
296 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
295 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół i zakładów naukowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
294 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej. obowiązujący
293 RRM z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. uznany za uchylony
292 RMGK z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
291 RPPKPG z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości okręgowych komisji arbitrażowych w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
290 RMZ z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania badań na choroby weneryczne. uchylony
289 RMHWGPCPLPRiSoHZ z dnia 1 lipca 1950 r. w sprawie sposobu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, zasad i trybu dokonania oszacowania majątku podlegającego oddaniu przez centrale spółdzielni przedsiębiorstwom państwowo-spółdzielczym oraz zakresu odpowiedzialności za długi obciążające majątek oddany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RMRiRR z dnia 30 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
287 RMK z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie dokumentów podróży tratew polskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
286 RMSWiN z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. uznany za uchylony
285 U z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. uchylony
284 Or z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Nikaraguę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
283 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 17 dotyczącej odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej na VII sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 19 maja do 10 czerwca 1925 r. bez statusu
282 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 12 dotyczącej odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej na III sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 25 października do 19 listopada 1921 r. bez statusu
281 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 1920 r. bez statusu
280 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 40 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
279 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 39 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
278 RMS z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie Studium Zaocznego w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie. uznany za uchylony
277 RMS z dnia 14 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie. uznany za uchylony
276 RMZ z dnia 12 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek. uchylony
275 U z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury. uchylony
274 RMF z dnia 14 lipca 1950 r. o postawieniu Państwowego Banku Rolnego w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
273 RRM z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego. akt jednorazowy
272 RRM z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym. uchylony
271 U z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uznany za uchylony
270 U z dnia 20 lipca 1950 r. o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej. obowiązujący
269 U z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego. uchylony
268 OMF z dnia 16 czerwca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów uznany za uchylony
267 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 38 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
266 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 37 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
265 RMS z dnia 6 lipca 1950 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. uznany za uchylony
264 RM z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie kwalifikacji oficerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych. uchylony
263 RMHW z dnia 21 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
262 RMPC z dnia 19 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania. bez statusu
261 RMS z dnia 19 czerwca 1950 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Giżycku, Siedlcach i Zamościu. uznany za uchylony
260 RRM z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
259 RRM z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
258 RRM z dnia 21 czerwca 1950 r. o dostosowaniu systemu płacy niektórych kategorii pracowników działu komunikacji do systemu płac, określonych w układach zbiorowych, obejmujących zawodowo zbliżone grupy pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
257 RRM z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
256 U z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. uchylony
255 U z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa. uznany za uchylony
254 RRM z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
253 RRM z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
252 RRM z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
251 RRM z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
250 U z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym. uchylony
249 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 36 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
248 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 35 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
247 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
246 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
245 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
244 Or z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie wystąpienia Rumunii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
243 RMS z dnia 23 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Nakle. uznany za uchylony
242 RMS z dnia 15 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce. uznany za uchylony
241 RMF z dnia 14 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o odprawie celnej środków przewozowych. uznany za uchylony
240 RMPiT z dnia 12 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach, uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
239 RMF z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z odp. udz. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim. uznany za uchylony
238 RMPiOS z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przymusowego umieszczania żebraków i włóczęgów w domach pracy przymusowej. uznany za uchylony
237 RMPiOS z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie wpłat na Fundusz Zasiłków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenie emerytalne i sieroce oraz okresowe świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
236 RRM z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej. uchylony
235 RRM z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. uchylony
234 RRM z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
233 RRM z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej. uznany za uchylony
232 OPPKPG z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
231 RMS z dnia 5 czerwca 1950 r. o zmianie rozporządzenia uznany za uchylony
230 RMZ z dnia 31 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
229 RMPiOS z dnia 19 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
228 RMO z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 RMOiZ z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie uznawania studiów wyższych odbywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. uchylony
226 RPPKPGiMPiOS z dnia 5 maja 1950 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
225 RMO z dnia 21 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
224 RMAPiBP z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic państwa przez statki powietrzne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 RMPiOSPCPLGiEPRiSKBoZ z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy. uchylony
222 OMKiS z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki bez statusu
221 RMS z dnia 31 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce. uznany za uchylony
220 RMZ z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
219 RML z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
218 RML z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
217 RMO z dnia 21 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolnictwa w Olsztynie. akt jednorazowy
215 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych. uznany za uchylony
214 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub metalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
213 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
212 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. akt jednorazowy
211 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. akt jednorazowy
210 RRM z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki. akt jednorazowy
209 OMS z dnia 25 maja 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej bez statusu
208 Or z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych bez statusu
207 Or z dnia 15 kwietnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
206 RMF z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
205 RMF z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. uchylony
204 RMF z dnia 20 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uznany za uchylony
203 RMZ z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na pomocników aptekarskich. uznany za uchylony
202 RMF z dnia 16 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy uznany za uchylony
201 RMAPRiRRFiB z dnia 27 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. akt jednorazowy
200 RMKiS z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych. uchylony
199 RMO z dnia 20 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
198 RMG z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RMZ z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie obierania miejsca wykonywania praktyki przez pracowników służby zdrowia, zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
196 RMOiZ z dnia 29 kwietnia 1950 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1950/51. uznany za uchylony
195 RMO z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie przyjmowania absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 RMRiRR z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
193 RMPC z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem artykułów ściernych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RMPC z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RRM z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
190 RRM z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy" działaniu dekretu uznany za uchylony
189 RRM z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
188 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. uchylony
187 RMS z dnia 3 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Gnieźnie i we Wrześni. uznany za uchylony
186 RMK z dnia 26 kwietnia 1950 r. w sprawie rejestracji administracyjnej statków żeglugi śródlądowej. uchylony
185 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o likwidacji Drogowego Funduszu Pożyczkowego. uchylony
184 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
183 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe. uznany za uchylony
182 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
181 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o utworzeniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki. akt jednorazowy
180 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej. uchylony
179 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1950. uznany za uchylony
178 RMO z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowego trybu uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. uchylony
177 RMZ z dnia 19 kwietnia 1950 r. w sprawie wyrobu i obrotu antybiotyków. uznany za uchylony
176 RMZ z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry chemii ogólnej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
175 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektórych sprawach o rozwód. uchylony
174 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach. uchylony
173 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych. uchylony
172 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zniesieniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń. uznany za uchylony
171 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o polskich statkach handlowych morskich i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pomiarze morskich statków handlowych. uchylony
170 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o ubezpieczeniu rodzinnym. uchylony
169 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym. uchylony
168 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
167 Or z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Boliwię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
166 Or z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
165 Or z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji bez statusu
164 RMS z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Łobżenicy. uznany za uchylony
163 RPPKPG z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Warszawie, Katowicach i Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
162 RMF z dnia 20 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
161 RMF z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez niektóre spółdzielnie kredytowe agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia tych spółdzielni w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
160 RMF z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania agend oraz aktywów i pasywów rachunku polskiego niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
159 RMPiOS z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie zastosowania ubezpieczenia rodzinnego do pracowników rolnych. uchylony
158 RMF z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Skarbu o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem. uznany za uchylony
157 U z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym. akt jednorazowy
156 U z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej. uchylony
155 RMO z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
154 RML z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uchylony
153 RRM z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
152 U z dnia 4 kwietnia 1950 r. o zakazie uboju zwierząt hodowlanych. uchylony
151 RMF z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprzedaży ruchomości zajętych w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
150 RMRiRR z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 RMPiOS z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uznany za uchylony
148 RMPiOS z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
147 RMZ z dnia 31 marca 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów przez absolwentów wydziałów lekarskich akademii medycznych. uznany za uchylony
146 RPPKPG z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika. uznany za uchylony
145 RPPKPG z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przyznania XXIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów o określeniu niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
143 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych. uznany za uchylony
142 U z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nadzorze państwowym nad ogrodami zoologicznymi. uchylony
141 U z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nabywaniu uprawnień pomocnika aptekarskiego. uznany za uchylony
140 U z dnia 4 kwietnia 1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. uchylony
139 U z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. obowiązujący
138 Us z dnia 7 marca 1950 r. na rok 1950. uznany za uchylony
137 Or z dnia 13 września 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Pradze dnia 22 stycznia 1949 r. bez statusu
136 Or z dnia 25 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacją do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej wraz z protokołem podpisania w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r. bez statusu
135 KmRPaRCwsorupsicpwPd2s1r z dnia uznany za uchylony
134 KmRPaRCoutkzCdCpGpwWd1l1r z dnia obowiązujący
133 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. uchylony
132 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. uchylony
131 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
130 U z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. uchylony
129 UK z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca Ustawę Konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
128 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni. uznany za uchylony
127 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie organizacji Państwowej Rady Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 RRM z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza. uznany za uchylony
125 U z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie zmiany dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
124 U z dnia 20 marca 1950 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ogólnych przepisów ustawodawstwa pracy na robotników portowych. uchylony
123 U z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca ustawę o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu. uchylony
122 U z dnia 20 marca 1950 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
121 RMS z dnia 30 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Świeciu. uznany za uchylony
120 RMHW z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
119 RMPiOS z dnia 17 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych. uchylony
118 RMPRiS z dnia 1 marca 1950 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r. uznany za uchylony
117 RMHW z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego. uznany za uchylony
116 U z dnia 7 marca 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego skarbowego. uznany za uchylony
115 Or z dnia 5 grudnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r. bez statusu
114 UopwiwpmRPaRRLpwBd2s1r z dnia uznany za uchylony
113 Or z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 16 maja 1949 r. bez statusu
112 UoklpRPaLRBpwWd1m1r z dnia obowiązujący
111 OMS z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie bez statusu
110 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów ściernych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 U z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych. uchylony
107 U z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej. uchylony
106 U z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. uchylony
105 U z dnia 7 marca 1950 r. o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższych. uznany za uchylony
104 U z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości. uchylony
103 U z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych. uchylony
102 U z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki w urząd Ministra Górnictwa. uchylony
101 U z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów. uchylony
100 OMS z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RMS z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie zmiany granic Sądów Grodzkich w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach. akt jednorazowy
98 RMAP z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RMAP z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy. uchylony
96 RMZ z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie norm ilościowych położnych dopuszczonych do wykonywania praktyki położniczej. uchylony
95 RMZ z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej. uchylony
94 RMKiS z dnia 24 lutego 1950 r. w sprawie nadawania prywatnym szkołom artystycznym uprawnień państwowych szkół artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
93 RMS z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. uznany za uchylony
92 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, podległych Ministrowi Zdrowia. akt jednorazowy
91 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego. akt jednorazowy
90 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi. uznany za uchylony
89 RRM z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uchylony
88 RRM z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
87 U z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. obowiązujący
86 Or z dnia 11 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. bez statusu
85 KmRPaRCozwgpwPd4l1r z dnia wygaśnięcie aktu
84 RMS z dnia 9 marca 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Golubiu. uznany za uchylony
83 RMS z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. uznany za uchylony
82 RMPL z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie gospodarowania wełną owczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
81 RPPKPG z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie reglamentacji wełny owczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RMS z dnia 1 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Skoczowie i Cieszynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
79 RMZ z dnia 11 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach lekarskich. bez statusu
78 RMS z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie podwyższenia kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
77 RMAP z dnia 10 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
76 RMAP z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie komisji do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa. bez statusu
75 RMKiS z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie organizacji państwowych podstawowych szkół muzycznych. uznany za uchylony
74 RMSoPiOS z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Sądu Pracy w Olsztynie. uznany za uchylony
73 RMPiT z dnia 9 stycznia 1950 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uznany za uchylony
72 RMOiZ z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych. uchylony
71 RMGiE z dnia 31 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o podziale Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
70 RMO z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
69 RMZ z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasad powoływania fachowców pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
68 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. uznany za uchylony
67 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. uznany za uchylony
66 RRM z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach. akt jednorazowy
65 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Książki. akt jednorazowy
64 RRM z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio" działaniu dekretu uznany za uchylony
63 U z dnia 4 lutego 1950 r. o Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej. uchylony
62 RMPiOS z dnia 10 lutego 1950 r. o wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
61 RMAP z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
60 RMAP z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
59 RMAP z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
58 RMO z dnia 23 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach prawa w państwowych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 RRM z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskiej w Białymstoku. akt jednorazowy
56 RRM z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej". uznany za uchylony
55 U z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu uchylony
54 U z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu uchylony
53 U z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakładowym. uchylony
52 U z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy. uchylony
51 U z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. uchylony
50 U z dnia 4 lutego 1950 r. o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji. uchylony
49 U z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi. akt jednorazowy
48 U z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa. uchylony
47 U z dnia 4 lutego 1950 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
46 U z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
45 RMS z dnia 11 lutego 1950 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Rzeszowie i Łańcucie. uznany za uchylony
44 RMS z dnia 11 lutego 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Więcborku. uznany za uchylony
43 RMBP z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
42 RMRiRR z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia roty ślubowania i wzoru oznaki dla strażników rybackich. uznany za uchylony
41 RRM z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie tabeli stanowisk, zasad zaszeregowania, dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników państwowych komisji arbitrażowych. uznany za uchylony
40 RRM z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej. uznany za uchylony
39 RRM z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów. uchylony
38 RMAP z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich. uznany za uchylony
37 RMAP z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego. uchylony
36 RMS z dnia 4 lutego 1950 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
35 RMS z dnia 4 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
34 RMS z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Włocławku. uznany za uchylony
33 RM z dnia 19 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i międzynarodowych świadectwach wolnej burty. uchylony
32 RPKERM z dnia 14 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie o statystyce ruchu naturalnego ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 RMO z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. uznany za uchylony
30 Or z dnia 24 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
29 Or z dnia 12 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
28 RMAP z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie numeracji nieruchomości. uchylony
27 RMB z dnia 27 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Odbudowy o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
26 RMS z dnia 26 stycznia 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Chmielniku i Stopnicy. uznany za uchylony
25 RMAP z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej Płąchawy oraz zmiany granic niektórych miast i gmin wiejskich w powiatach: chełmińskim, chojnickim, szubińskim i tucholskim w województwie pomorskim. akt jednorazowy
24 RMAP z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olkusko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utworzenia gmin wiejskich: Gołonóg, Ząbkowice i Sączów oraz gmin wiejskich o charakterze miejskim Kazimierz i Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim, województwie śląskim. akt jednorazowy
23 RMAP z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie łaskim, województwie łódzkim. akt jednorazowy
22 RMAP z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
21 RMZ z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejmowania przez Państwo samorządowych zakładów leczniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
20 RRM z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie. akt jednorazowy
19 RRM z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RMS z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie terminu wpłacenia wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. uznany za uchylony
17 RMAP z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
16 RMS z dnia 10 stycznia 1950 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uznany za uchylony
15 RMRiRR z dnia 4 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RMHW z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie normalizacji wypieku pieczywa. uchylony
13 RMHW z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie przemiału zbóż. uchylony
12 RMO z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach matematyczno-przyrodniczych państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
11 RMO z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich. uchylony
10 RMO z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na Oddziale Technologii Drewna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. uznany za uchylony
9 RMO z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach humanistycznych państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
8 RMHW z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa. uznany za uchylony
7 RMO z dnia 21 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. uznany za uchylony
6 RMO z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej na Wydział Ruchu Kolejowego. uznany za uchylony
5 RMHW z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia dni bezmięsnych. uznany za uchylony
4 RMHWiZ z dnia 21 października 1949 r. w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich. uznany za uchylony
3 RMS z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń. uznany za uchylony
2 RPPKPG z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. uchylony
1 RRM z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej. uznany za uchylony