20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 536 536 WDU19500580536 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 535 535 WDU19500580535 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 534 534 WDU19500580534 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 533 533 WDU19500580533 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 532 532 WDU19500580532 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 531 531 WDU19500580531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 530 530 WDU19500580530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 529 529 WDU19500580529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 528 528 WDU19500580528 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 527 527 WDU19500580527 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o utworzeniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 526 526 WDU19500580526 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o zmianie granic województw krakowskiego i katowickiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 525 525 WDU19500580525 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524 524 WDU19500580524 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 523 523 WDU19500580523 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 522 522 WDU19500580522 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Chemicznego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 521 521 WDU19500580521 Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o ochronie pokoju. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 520 520 WDU19500570520 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie postępowania przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 519 519 WDU19500570519 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 518 518 WDU19500570518 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie dodatku za noszenie broni dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 517 517 WDU19500570517 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 516 516 WDU19500570516 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 515 515 WDU19500570515 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy Wilamowice. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 514 514 WDU19500570514 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zniesienia gminy Dziedzice, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejskiego gminie Czechowice. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 513 513 WDU19500570513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Góra i Namysłów. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 512 512 WDU19500570512 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Grybowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 511 511 WDU19500570511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 510 510 WDU19500570510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów babimorskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiany nazwy powiatu babimorskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 509 509 WDU19500570509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 508 508 WDU19500570508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 507 507 WDU19500570507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiany jego granic. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 506 506 WDU19500560506 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 505 505 WDU19500560505 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 504 504 WDU19500560504 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 503 503 WDU19500560503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Ministrowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi. uchylony
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 502 502 WDU19500550502 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1950 r. w sprawie postanowień o karach umownych w umowach planowych o dostawę towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 501 501 WDU19500550501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 500 500 WDU19500550500 Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 499 499 WDU19500550499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 498 498 WDU19500550498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 497 497 WDU19500550497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 496 496 WDU19500540496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 495 495 WDU19500540495 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1950 r. uchylające rozporządzenia w sprawie norm ilościowych lekarzy i położnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 494 494 WDU19500540494 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1950 r. o rejestrze spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 493 493 WDU19500540493 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestrze handlowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 492 492 WDU19500540492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 491 491 WDU19500540491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, zatrudnionych w szkołach zawodowych i zakładach naukowych podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 490 490 WDU19500530490 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 489 489 WDU19500530489 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, 10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 488 488 WDU19500530488 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 487 487 WDU19500530487 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 listopada 1950 r. w sprawie tymczasowych ulgowych przepisów budowlanych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 486 486 WDU19500530486 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia obowiązku przyjmowania butelek po wyrobach państwowego monopolu spirytusowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 485 485 WDU19500530485 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 484 484 WDU19500530484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 483 483 WDU19500520483 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1950 r. prostujące błędy w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 482 482 WDU19500520482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 481 481 WDU19500520481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie trybu wyboru, odwoływania i wyznaczania do udziału w posiedzeniach sądowych ławników sądów wojewódzkich i powiatowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 480 480 WDU19500520480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 479 479 WDU19500510479 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 października 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 478 478 WDU19500510478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1950 r. w sprawie stemplowania sposobem graficznym losów loterii fantowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 477 477 WDU19500510477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 476 476 WDU19500510476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 475 475 WDU19500510475 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1950 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczenia w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 474 474 WDU19500510474 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 19 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu we Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 473 473 WDU19500510473 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obowiązku pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 472 472 WDU19500510472 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 471 471 WDU19500510471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 470 470 WDU19500510470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod działania przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 469 469 WDU19500510469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej w Katowicach na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 468 468 WDU19500510468 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 467 467 WDU19500510467 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 466 466 WDU19500510466 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 465 465 WDU19500510465 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 464 464 WDU19500500464 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1950 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku. uchylony
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 463 463 WDU19500500463 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 462 462 WDU19500500462 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 października 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Krakowie i Szczecinie oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 461 461 WDU19500500461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 460 460 WDU19500500460 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe. uchylony
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 459 459 WDU19500500459 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 458 458 WDU19500500458 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 457 457 WDU19500490457 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 456 456 WDU19500490456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 455 455 WDU19500490455 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji kontroli cen. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 454 454 WDU19500490454 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 453 453 WDU19500490453 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452 452 WDU19500490452 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 451 451 WDU19500490451 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450 450 WDU19500490450 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449 449 WDU19500490449 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 448 448 WDU19500490448 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 447 447 WDU19500490447 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 446 446 WDU19500490446 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 445 WDU19500490445 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 444 444 WDU19500490444 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 443 443 WDU19500490443 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Krakowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 442 442 WDU19500490442 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o najmie lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 441 441 WDU19500490441 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o szkolnictwie rolniczym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 440 440 WDU19500490440 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 439 439 WDU19500490439 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 438 438 WDU19500480438 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 437 437 WDU19500480437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i zawierciańskiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 436 436 WDU19500480436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Poznania, Gniezna, Torunia i Zawiercia. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 435 435 WDU19500480435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych przypadkach nabywania nieruchomości i praw rzeczowych ograniczonych niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 434 434 WDU19500470434 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1950 r. w sprawie wystąpienia Nowej Zelandii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 433 433 WDU19500470433 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie urzędowego spisu leków. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 432 432 WDU19500470432 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 2 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 431 431 WDU19500470431 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 1950 r. w sprawie organów kontroli zawodowej oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 430 430 WDU19500470430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Kazimierz Dolny, Puławy, Myślenice, Zakopane, utworzenia gminy Ujsoły oraz zmiany nazw gmin Stany i Uście Ruskie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 429 429 WDU19500470429 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 12 października 1950 r. w sprawie wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 428 428 WDU19500470428 Dekret z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 427 427 WDU19500460427 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 426 426 WDU19500460426 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 1950 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 425 425 WDU19500460425 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 424 424 WDU19500460424 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 września 1950 r. w sprawie dokumentów dla członków załóg statków na śródlądowych drogach wodnych. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 423 423 WDU19500460423 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 422 422 WDU19500460422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie zniesienia komisji klasyfikacyjno-szacunkowych i komisji osadnictwa nierolniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 421 421 WDU19500460421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 420 420 WDU19500450420 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Finansów z dnia 29 września 1950 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 419 419 WDU19500450419 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 20 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 418 418 WDU19500450418 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 września 1950 r. w sprawie patentów żeglarskich w żegludze śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 417 417 WDU19500450417 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 416 416 WDU19500450416 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 września 1950 r. w sprawie sposobu określenia przyjmowanych na własność Państwa nieruchomości ziemskich w razie, gdy ich granice zostały zatarte, oraz trybu postępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest nieznany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 415 415 WDU19500450415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 września 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 414 414 WDU19500450414 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 413 413 WDU19500450413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 412 412 WDU19500450412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej w Częstochowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Częstochowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 411 411 WDU19500450411 Dekret z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 410 410 WDU19500440410 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza). uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 409 409 WDU19500440409 Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 408 408 WDU19500440408 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zaopatrzeniu dla pracowników b. kolei prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozostałych po tych pracownikach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 407 407 WDU19500440407 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 406 406 WDU19500440406 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 405 405 WDU19500440405 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 404 404 WDU19500440404 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 403 403 WDU19500440403 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 402 402 WDU19500440402 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 401 401 WDU19500440401 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 400 400 WDU19500440400 Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 399 399 WDU19500440399 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 398 398 WDU19500440398 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 397 397 WDU19500440397 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 396 396 WDU19500440396 Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 395 395 WDU19500430395 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób, pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 394 394 WDU19500430394 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 393 393 WDU19500430393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koźminie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 392 392 WDU19500430392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 391 391 WDU19500430391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie zawieszenia na rok 1950 dla niektórych grup podatników mocy obowiązującej przepisów o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 390 390 WDU19500430390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 389 389 WDU19500430389 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia okręgów sądów ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 388 388 WDU19500430388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów o specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 387 387 WDU19500420387 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 386 386 WDU19500420386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników gospodarki nie uspołecznionej, wykonujących usługi transportowe na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz i urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 385 385 WDU19500420385 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 1950 r. w sprawie utworzenia katedry ftizjologii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 384 384 WDU19500420384 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 383 383 WDU19500420383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1950 r. w sprawie właściwości Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 382 382 WDU19500420382 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Ciężkiego oraz Żeglugi z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu dmuchawek piaskowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 381 381 WDU19500420381 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 380 380 WDU19500420380 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 379 379 WDU19500420379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 378 378 WDU19500420378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 377 377 WDU19500420377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 376 376 WDU19500420376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 375 375 WDU19500420375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zniesienia Biura Odbudowy Stolicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 374 374 WDU19500410374 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 373 373 WDU19500410373 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 372 372 WDU19500410372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 1950 r. w sprawie nakazów podjęcia pracy w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 371 371 WDU19500410371 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 września 1950 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpuszczane do zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi. uchylony
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 370 370 WDU19500410370 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie patentów retmańskich. uchylony
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 369 369 WDU19500410369 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 368 368 WDU19500410368 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 367 367 WDU19500410367 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 r. w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska i Myszkowa oraz zmiany nazwy gminy Chotel. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 366 366 WDU19500410366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 365 365 WDU19500410365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 40 poz. 364 364 WDU19500400364 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 40 poz. 363 363 WDU19500400363 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 362 362 WDU19500390362 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 361 361 WDU19500390361 Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 15 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 360 360 WDU19500390360 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 359 359 WDU19500390359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1950 r. w sprawie organizacji Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 358 358 WDU19500390358 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie skupu niektórych nasion oleistych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 357 357 WDU19500390357 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie uznania niektórych nasion oleistych za reglamentowane. uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 356 356 WDU19500390356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 355 355 WDU19500390355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 354 354 WDU19500390354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 353 353 WDU19500390353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. dotyczącym uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 352 352 WDU19500380352 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin i Ekwadoru do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 351 351 WDU19500380351 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchatel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 350 350 WDU19500380350 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 349 349 WDU19500380349 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 348 348 WDU19500380348 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 347 347 WDU19500380347 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 346 346 WDU19500380346 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 37 poz. 345 345 WDU19500370345 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organizacji Zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 37 poz. 344 344 WDU19500370344 Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 343 343 WDU19500360343 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 sierpnia 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 342 342 WDU19500360342 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 341 341 WDU19500360341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry mikrobiologii i higieny na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 340 340 WDU19500360340 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 339 339 WDU19500360339 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 338 338 WDU19500360338 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie prowadzenia rejestru i przesyłania doniesień dotyczących chorób wenerycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 337 337 WDU19500360337 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. zmieniająca dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 336 336 WDU19500360336 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 335 335 WDU19500360335 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 334 334 WDU19500360334 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 333 333 WDU19500360333 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 332 332 WDU19500360332 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 331 331 WDU19500360331 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 330 330 WDU19500360330 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 329 329 WDU19500360329 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 328 328 WDU19500360328 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 327 327 WDU19500360327 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. zmieniająca ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 326 326 WDU19500360326 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 325 325 WDU19500360325 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 324 324 WDU19500360324 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 323 323 WDU19500360323 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o utworzeniu Muzeum Techniki i Przemysłu. uchylony
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 322 322 WDU19500360322 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju. uchylony
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 321 321 WDU19500350321 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na pomocników aptekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 320 320 WDU19500350320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji władz powołanych do prowadzenia dochodzeń i orzekania w sprawach dyscyplinarnych adwokatów oraz o trybie postępowania dyscyplinarnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 319 319 WDU19500350319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie norm i zasad wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 318 318 WDU19500350318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 317 317 WDU19500350317 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 316 316 WDU19500350316 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 R. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 315 315 WDU19500350315 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 314 314 WDU19500350314 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 313 313 WDU19500350313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1950 r. w sprawie nadania Państwowemu Przedsiębiorstwu Kolportażu "Ruch" prawa wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 312 312 WDU19500340312 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 311 311 WDU19500340311 Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 310 310 WDU19500340310 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli. uchylony
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 309 309 WDU19500340309 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny. uchylony
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 308 308 WDU19500340308 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny. uchylony
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 307 307 WDU19500330307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 306 306 WDU19500330306 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 1950 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu duru brzusznego i durów rzekomych przez ich nosicieli. uchylony
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 305 305 WDU19500330305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o wypuszczeniu premiowej pożyczki odbudowy kraju 1946 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 304 304 WDU19500330304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 303 303 WDU19500330303 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 302 302 WDU19500330302 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 17 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 301 301 WDU19500330301 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 300 300 WDU19500330300 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 299 299 WDU19500330299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 298 298 WDU19500330298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu na najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 297 297 WDU19500330297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie ujednolicenia warunków uprawnień do świadczeń dla dzieci w ubezpieczeniach społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 296 296 WDU19500320296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 295 295 WDU19500320295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół i zakładów naukowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 294 294 WDU19500320294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 293 293 WDU19500320293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 292 292 WDU19500310292 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 291 291 WDU19500310291 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości okręgowych komisji arbitrażowych w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 290 290 WDU19500310290 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania badań na choroby weneryczne. uchylony
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 289 289 WDU19500310289 Rozporządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego, Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz Handlu Zagranicznego z dnia 1 lipca 1950 r. w sprawie sposobu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, zasad i trybu dokonania oszacowania majątku podlegającego oddaniu przez centrale spółdzielni przedsiębiorstwom państwowo-spółdzielczym oraz zakresu odpowiedzialności za długi obciążające majątek oddany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 288 288 WDU19500310288 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 287 287 WDU19500310287 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie dokumentów podróży tratew polskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 286 286 WDU19500310286 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 285 285 WDU19500310285 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 284 284 WDU19500300284 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Nikaraguę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 283 283 WDU19500300283 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 17 dotyczącej odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej na VII sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 19 maja do 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 282 282 WDU19500300282 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 12 dotyczącej odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej na III sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 25 października do 19 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 281 281 WDU19500300281 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 280 280 WDU19500300280 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 40 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 279 279 WDU19500300279 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 39 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 278 278 WDU19500300278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie Studium Zaocznego w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 277 277 WDU19500300277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 276 276 WDU19500300276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek. uchylony
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 275 275 WDU19500300275 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 274 274 WDU19500290274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1950 r. o postawieniu Państwowego Banku Rolnego w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 273 273 WDU19500290273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 272 272 WDU19500290272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 271 271 WDU19500290271 Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 270 270 WDU19500290270 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 269 269 WDU19500290269 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 268 268 WDU19500280268 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 267 267 WDU19500280267 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 38 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 266 266 WDU19500280266 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 37 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 265 265 WDU19500280265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1950 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 264 264 WDU19500280264 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie kwalifikacji oficerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 263 263 WDU19500280263 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 262 262 WDU19500280262 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 261 261 WDU19500280261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1950 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Giżycku, Siedlcach i Zamościu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 260 260 WDU19500280260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 259 259 WDU19500280259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 258 258 WDU19500280258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. o dostosowaniu systemu płacy niektórych kategorii pracowników działu komunikacji do systemu płac, określonych w układach zbiorowych, obejmujących zawodowo zbliżone grupy pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 257 257 WDU19500280257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256 256 WDU19500280256 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. uchylony
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 255 255 WDU19500280255 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 254 254 WDU19500270254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 253 253 WDU19500270253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 252 252 WDU19500270252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 251 251 WDU19500270251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 250 250 WDU19500270250 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 249 249 WDU19500260249 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 36 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 248 248 WDU19500260248 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 35 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 247 247 WDU19500260247 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 246 246 WDU19500260246 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 245 245 WDU19500260245 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 244 244 WDU19500260244 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie wystąpienia Rumunii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 243 243 WDU19500260243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Nakle. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 242 242 WDU19500260242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 241 241 WDU19500260241 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o odprawie celnej środków przewozowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 240 240 WDU19500260240 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach, uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 239 239 WDU19500260239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z odp. udz. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 238 238 WDU19500260238 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przymusowego umieszczania żebraków i włóczęgów w domach pracy przymusowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 237 237 WDU19500260237 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie wpłat na Fundusz Zasiłków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenie emerytalne i sieroce oraz okresowe świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 236 236 WDU19500260236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 235 235 WDU19500260235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 234 234 WDU19500260234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 233 233 WDU19500260233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 232 232 WDU19500250232 Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 231 231 WDU19500250231 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1950 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 230 230 WDU19500250230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 229 229 WDU19500250229 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 228 228 WDU19500250228 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 227 227 WDU19500250227 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie uznawania studiów wyższych odbywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. uchylony
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 226 226 WDU19500250226 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1950 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 225 225 WDU19500250225 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 224 224 WDU19500250224 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic państwa przez statki powietrzne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 223 223 WDU19500250223 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 222 222 WDU19500240222 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 221 221 WDU19500240221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 220 220 WDU19500240220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 219 219 WDU19500240219 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 218 218 WDU19500240218 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 217 217 WDU19500240217 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 216 216 WDU19500240216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolnictwa w Olsztynie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 215 215 WDU19500240215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 214 214 WDU19500240214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub metalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 213 213 WDU19500240213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 212 212 WDU19500240212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 211 211 WDU19500240211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 210 210 WDU19500240210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 209 209 WDU19500230209 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 208 208 WDU19500230208 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 207 207 WDU19500230207 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 206 206 WDU19500230206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 205 205 WDU19500230205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 204 204 WDU19500230204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 203 203 WDU19500230203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na pomocników aptekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 202 202 WDU19500230202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 201 201 WDU19500230201 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Finansów i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 200 200 WDU19500230200 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 199 199 WDU19500230199 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 198 198 WDU19500220198 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 197 197 WDU19500220197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie obierania miejsca wykonywania praktyki przez pracowników służby zdrowia, zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 196 196 WDU19500220196 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 29 kwietnia 1950 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1950/51. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 195 195 WDU19500220195 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie przyjmowania absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 194 194 WDU19500220194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 193 193 WDU19500220193 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem artykułów ściernych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 192 192 WDU19500220192 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 191 191 WDU19500220191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 190 190 WDU19500220190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 189 189 WDU19500220189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 188 188 WDU19500220188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 187 187 WDU19500210187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Gnieźnie i we Wrześni. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 186 186 WDU19500210186 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 kwietnia 1950 r. w sprawie rejestracji administracyjnej statków żeglugi śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 185 185 WDU19500210185 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o likwidacji Drogowego Funduszu Pożyczkowego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 184 184 WDU19500210184 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 183 183 WDU19500210183 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 182 182 WDU19500210182 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 181 181 WDU19500210181 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o utworzeniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 180 180 WDU19500210180 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 179 179 WDU19500210179 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1950. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 178 178 WDU19500200178 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowego trybu uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 177 177 WDU19500200177 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 1950 r. w sprawie wyrobu i obrotu antybiotyków. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 176 176 WDU19500200176 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry chemii ogólnej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 175 175 WDU19500200175 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektórych sprawach o rozwód. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 174 174 WDU19500200174 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 173 173 WDU19500200173 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 172 172 WDU19500200172 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zniesieniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 171 171 WDU19500200171 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o polskich statkach handlowych morskich i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pomiarze morskich statków handlowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 170 170 WDU19500200170 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o ubezpieczeniu rodzinnym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 169 169 WDU19500200169 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 168 168 WDU19500200168 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 167 167 WDU19500190167 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Boliwię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New Yorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 166 166 WDU19500190166 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 165 165 WDU19500190165 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 164 164 WDU19500190164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Łobżenicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 163 163 WDU19500190163 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Warszawie, Katowicach i Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 162 162 WDU19500190162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 161 161 WDU19500190161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez niektóre spółdzielnie kredytowe agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia tych spółdzielni w stan likwidacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 160 160 WDU19500190160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania agend oraz aktywów i pasywów rachunku polskiego niektórych komunalnych kas oszczędności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 159 159 WDU19500190159 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie zastosowania ubezpieczenia rodzinnego do pracowników rolnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 158 158 WDU19500190158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Skarbu o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 157 157 WDU19500190157 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 156 156 WDU19500190156 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 155 155 WDU19500180155 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 154 154 WDU19500180154 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 153 153 WDU19500180153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 152 152 WDU19500180152 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o zakazie uboju zwierząt hodowlanych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 151 151 WDU19500170151 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprzedaży ruchomości zajętych w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 150 150 WDU19500170150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 149 149 WDU19500170149 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 148 148 WDU19500170148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 147 147 WDU19500170147 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów przez absolwentów wydziałów lekarskich akademii medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 146 146 WDU19500170146 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 145 145 WDU19500170145 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przyznania XXIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 144 144 WDU19500170144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów o określeniu niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 143 143 WDU19500170143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 142 142 WDU19500170142 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nadzorze państwowym nad ogrodami zoologicznymi. uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 141 141 WDU19500170141 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nabywaniu uprawnień pomocnika aptekarskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 140 140 WDU19500170140 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139 139 WDU19500170139 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 16 poz. 138 138 WDU19500160138 Ustawa skarbowa z dnia 7 marca 1950 r. na rok 1950. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 137 137 WDU19500150137 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Pradze dnia 22 stycznia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 136 136 WDU19500150136 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacją do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej wraz z protokołem podpisania w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 135 135 WDU19500150135 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Pradze dnia 22 stycznia 1949 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 134 134 WDU19500150134 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisana w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 133 133 WDU19500140133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 132 132 WDU19500140132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. uchylony
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 131 131 WDU19500140131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130 130 WDU19500140130 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 129 129 WDU19500140129 Ustawa Konstytucyjna z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca Ustawę Konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 128 128 WDU19500130128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 127 127 WDU19500130127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie organizacji Państwowej Rady Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 126 126 WDU19500130126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 125 125 WDU19500130125 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie zmiany dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 124 124 WDU19500130124 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ogólnych przepisów ustawodawstwa pracy na robotników portowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 123 123 WDU19500130123 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca ustawę o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu. uchylony
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 122 122 WDU19500130122 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 121 121 WDU19500120121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Świeciu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 120 120 WDU19500120120 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 119 119 WDU19500120119 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 118 118 WDU19500120118 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 1 marca 1950 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 117 117 WDU19500120117 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 116 116 WDU19500120116 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego skarbowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 115 115 WDU19500110115 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 114 114 WDU19500110114 Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisany w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 113 113 WDU19500110113 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 16 maja 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 112 112 WDU19500110112 Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 111 111 WDU19500100111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i Bełczynie. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 110 110 WDU19500100110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 109 109 WDU19500100109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów ściernych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 108 108 WDU19500100108 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 107 107 WDU19500100107 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 106 106 WDU19500100106 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 105 105 WDU19500100105 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 104 104 WDU19500100104 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 103 103 WDU19500100103 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 102 102 WDU19500100102 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki w urząd Ministra Górnictwa. uchylony
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 101 101 WDU19500100101 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów. uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 100 100 WDU19500090100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 99 99 WDU19500090099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie zmiany granic Sądów Grodzkich w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 98 98 WDU19500090098 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 97 97 WDU19500090097 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 96 96 WDU19500090096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie norm ilościowych położnych dopuszczonych do wykonywania praktyki położniczej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 95 95 WDU19500090095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 94 94 WDU19500090094 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 lutego 1950 r. w sprawie nadawania prywatnym szkołom artystycznym uprawnień państwowych szkół artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 93 93 WDU19500090093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 92 92 WDU19500090092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, podległych Ministrowi Zdrowia. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 91 91 WDU19500090091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 90 90 WDU19500090090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 89 89 WDU19500090089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 88 88 WDU19500090088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87 87 WDU19500090087 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. obowiązujący
Dz.U. 1950 nr 8 poz. 86 86 WDU19500080086 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 8 poz. 85 85 WDU19500080085 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 84 84 WDU19500070084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Golubiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 83 83 WDU19500070083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 82 82 WDU19500070082 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie gospodarowania wełną owczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 81 81 WDU19500070081 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie reglamentacji wełny owczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 80 80 WDU19500070080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Skoczowie i Cieszynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 79 79 WDU19500070079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach lekarskich. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 78 78 WDU19500070078 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie podwyższenia kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 77 77 WDU19500070077 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 76 76 WDU19500070076 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie komisji do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 75 75 WDU19500070075 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie organizacji państwowych podstawowych szkół muzycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 74 74 WDU19500070074 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Sądu Pracy w Olsztynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 73 73 WDU19500070073 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 stycznia 1950 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 72 72 WDU19500070072 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 71 71 WDU19500070071 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o podziale Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 70 70 WDU19500070070 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 69 69 WDU19500070069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasad powoływania fachowców pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 68 68 WDU19500070068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 67 67 WDU19500070067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 66 66 WDU19500070066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 65 65 WDU19500070065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Książki. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 64 64 WDU19500070064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 63 63 WDU19500070063 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 62 62 WDU19500060062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1950 r. o wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 61 61 WDU19500060061 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 60 60 WDU19500060060 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 59 59 WDU19500060059 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 58 58 WDU19500060058 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach prawa w państwowych szkołach akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 57 57 WDU19500060057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskiej w Białymstoku. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 56 56 WDU19500060056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 55 55 WDU19500060055 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 54 54 WDU19500060054 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 53 53 WDU19500060053 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakładowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 52 52 WDU19500060052 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51 51 WDU19500060051 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 50 50 WDU19500060050 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 49 49 WDU19500060049 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48 48 WDU19500060048 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa. uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 47 47 WDU19500060047 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46 46 WDU19500060046 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 45 45 WDU19500050045 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Rzeszowie i Łańcucie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 44 44 WDU19500050044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Więcborku. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 43 43 WDU19500050043 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 42 42 WDU19500050042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia roty ślubowania i wzoru oznaki dla strażników rybackich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 41 41 WDU19500050041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie tabeli stanowisk, zasad zaszeregowania, dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników państwowych komisji arbitrażowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 40 40 WDU19500050040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 39 39 WDU19500050039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów. uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 38 38 WDU19500040038 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 37 37 WDU19500040037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 36 36 WDU19500040036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 35 35 WDU19500040035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 34 34 WDU19500040034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Włocławku. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 33 33 WDU19500040033 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i międzynarodowych świadectwach wolnej burty. uchylony
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 32 32 WDU19500040032 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie o statystyce ruchu naturalnego ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 31 31 WDU19500040031 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 30 30 WDU19500030030 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 29 29 WDU19500030029 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 28 28 WDU19500030028 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie numeracji nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 27 27 WDU19500030027 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Odbudowy o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 26 26 WDU19500030026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Chmielniku i Stopnicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 25 25 WDU19500030025 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej Płąchawy oraz zmiany granic niektórych miast i gmin wiejskich w powiatach: chełmińskim, chojnickim, szubińskim i tucholskim w województwie pomorskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 24 24 WDU19500030024 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olkusko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utworzenia gmin wiejskich: Gołonóg, Ząbkowice i Sączów oraz gmin wiejskich o charakterze miejskim Kazimierz i Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim, województwie śląskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 23 23 WDU19500030023 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie łaskim, województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 22 22 WDU19500030022 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 21 21 WDU19500030021 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejmowania przez Państwo samorządowych zakładów leczniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 20 20 WDU19500030020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 19 19 WDU19500030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 18 18 WDU19500020018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie terminu wpłacenia wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 17 17 WDU19500020017 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1950. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 16 16 WDU19500020016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1950 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 15 15 WDU19500020015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 14 14 WDU19500020014 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie normalizacji wypieku pieczywa. uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 13 13 WDU19500020013 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie przemiału zbóż. uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 12 12 WDU19500020012 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach matematyczno-przyrodniczych państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 11 11 WDU19500020011 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich. uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 10 10 WDU19500020010 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na Oddziale Technologii Drewna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 9 9 WDU19500020009 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach humanistycznych państwowych szkół akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 8 8 WDU19500020008 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 7 7 WDU19500020007 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 6 6 WDU19500020006 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej na Wydział Ruchu Kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 5 5 WDU19500020005 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia dni bezmięsnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 4 4 WDU19500020004 Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Zdrowia z dnia 21 października 1949 r. w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 3 3 WDU19500010003 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 2 2 WDU19500010002 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. uchylony
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 1 1 WDU19500010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej. uznany za uchylony