20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 468 468 WDU19510670468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1951 r. - Tymczasowy regulamin zakładów poprawczych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 467 467 WDU19510670467 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r. o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 466 466 WDU19510670466 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 465 465 WDU19510670465 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o przekształceniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 464 464 WDU19510660464 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie przepisów technicznych obowiązujących przy inspekcji polskich morskich statków handlowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 463 463 WDU19510660463 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie kwalifikacji personelu kierowniczego na polskich morskich statkach handlowych w żegludze portowej i osłoniętej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 462 462 WDU19510660462 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 grudnia 1951 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niektórych zobowiązań emerytalnych likwidowanych przedsiębiorstw i instytucji bankowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 461 461 WDU19510660461 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 grudnia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów Sekcji Społeczno-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 460 460 WDU19510660460 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 459 459 WDU19510660459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 458 458 WDU19510660458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Ustrzyki Dolne województwa rzeszowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 457 457 WDU19510660457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu odbywania kary pracy poprawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 456 456 WDU19510660456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie wykonywania orzeczeń i nakazów karnych wydanych przez kolegia przy prezydiach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 455 455 WDU19510660455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie trybu wybierania i odwoływania członków kolegiów przy prezydiach rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454 454 WDU19510660454 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 453 453 WDU19510660453 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 452 452 WDU19510660452 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii. uchylony
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 451 451 WDU19510650451 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 20 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wydziału Chemicznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 450 450 WDU19510650450 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1951 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 449 449 WDU19510650449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zakresu egzaminu notarialnego, trybu jego przeprowadzenia i składu komisji egzaminacyjnej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 448 448 WDU19510650448 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia miasta Ustrzyki Dolne oraz utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 447 447 WDU19510650447 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 446 446 WDU19510650446 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia powiatu ustrzyckiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 445 445 WDU19510650445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej". uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 444 444 WDU19510640444 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię układu paryskiego z dnia 31 maja 1937 roku wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku, w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 443 443 WDU19510640443 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 442 442 WDU19510640442 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. uchylony
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 441 441 WDU19510640441 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wieczorowych Szkołach Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 440 440 WDU19510640440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów puławskiego w województwie lubelskim i iłżeckiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 439 439 WDU19510640439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic województwa warszawskiego i olsztyńskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 438 438 WDU19510640438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 437 437 WDU19510640437 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 436 436 WDU19510640436 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach oraz Porozumienie o prenumeracie gazet i czasopism wraz z Protokołami, Regulaminami i innymi Aktami do nich załączonymi, podpisane w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 1949 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 435 435 WDU19510630435 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 434 434 WDU19510630434 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 433 433 WDU19510630433 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 432 432 WDU19510630432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 431 431 WDU19510630431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 430 430 WDU19510630430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 429 429 WDU19510620429 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador, Danię, Haiti i Holandię konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 428 428 WDU19510620428 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania zachorowań na grzybicę strzygącą i grzybicę woszczynową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 427 427 WDU19510620427 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie komisji do rozpatrywania odwołań od decyzji o zaszeregowaniu osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 426 426 WDU19510620426 Rozporządzenie Ministrów: Finansów, Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie reglamentacji niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny. uchylony
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 425 425 WDU19510620425 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie uznania niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny za artykuły reglamentowane. uchylony
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 424 424 WDU19510620424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Wrzoski w powiecie i województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 423 423 WDU19510620423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Sochocin i Modzele w powiecie płońskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 422 422 WDU19510610422 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 421 421 WDU19510610421 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 420 420 WDU19510610420 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 419 419 WDU19510610419 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 418 418 WDU19510610418 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 417 417 WDU19510610417 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 416 416 WDU19510610416 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Wrocławskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 415 415 WDU19510600415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 414 414 WDU19510600414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki. uchylony
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 413 413 WDU19510600413 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego. uchylony
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 412 412 WDU19510600412 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedzib i nazw niektórych gmin w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim, w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 411 411 WDU19510600411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Rolniczych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Poznańskim i Wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 410 410 WDU19510600410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 R. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 409 409 WDU19510590409 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r. o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 408 408 WDU19510590408 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407 407 WDU19510590407 Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 406 406 WDU19510590406 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 405 405 WDU19510590405 Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 404 404 WDU19510580404 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 listopada 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. uchylony
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 403 403 WDU19510580403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 402 402 WDU19510580402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zwalniania lokali użytkowych od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 401 401 WDU19510580401 Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 400 400 WDU19510580400 Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 399 399 WDU19510580399 Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 398 398 WDU19510570398 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 397 397 WDU19510570397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zapalenia wątroby zakaźnego oraz choroby Weila. uchylony
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 396 396 WDU19510570396 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 395 395 WDU19510570395 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowych siedzib Sądów Powiatowych w Rudzie i Siemianowicach Śląskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 394 394 WDU19510570394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 393 393 WDU19510570393 Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 392 392 WDU19510570392 Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 391 391 WDU19510570391 Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 390 390 WDU19510560390 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 389 389 WDU19510560389 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 października 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu szprota. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 388 388 WDU19510560388 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o obrocie i gospodarowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 387 387 WDU19510560387 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 386 386 WDU19510560386 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 października 1951 r. w sprawie utworzenia Rolniczego Studium Zaocznego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 385 385 WDU19510560385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 384 384 WDU19510550384 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 października 1951 r. w sprawie uchylenia ordynacji pocztowej oraz przepisów o paczkach żywnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 383 383 WDU19510550383 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 11 października 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382 382 WDU19510550382 Dekret z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 381 381 WDU19510540381 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 380 380 WDU19510540380 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia z dekretów o planowym skupie zbóż i zabezpieczeniu dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 379 379 WDU19510540379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 378 378 WDU19510540378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie włączenia Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie do Politechniki Warszawskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 377 377 WDU19510530377 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 376 376 WDU19510530376 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 10) o wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 375 375 WDU19510530375 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 374 374 WDU19510530374 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Lekkiego z dnia 3 października 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy metalizacji natryskowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 373 373 WDU19510530373 Rozporządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 6 października 1951 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 372 372 WDU19510530372 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 371 371 WDU19510520371 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 września 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 370 370 WDU19510520370 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 369 369 WDU19510520369 Dekret z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 368 368 WDU19510520368 Dekret z dnia 8 października 1951 r. o zabezpieczeniu dostaw ziemniaków ze zbiorów 1951 r. uchylony
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 367 367 WDU19510510367 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1951 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w akademiach medycznych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 366 366 WDU19510510366 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 365 365 WDU19510510365 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 364 364 WDU19510510364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. określające kompetencje władz naczelnych w sprawach zaopatrzeń i zasiłków. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 363 363 WDU19510500363 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 362 362 WDU19510500362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 361 361 WDU19510500361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 360 360 WDU19510490360 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów w budynkach oraz na budowach. uchylony
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 359 359 WDU19510490359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólno-gospodarcze. uchylony
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 358 358 WDU19510490358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 357 357 WDU19510490357 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 356 356 WDU19510490356 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej dotycząca współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 355 355 WDU19510480355 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 354 354 WDU19510480354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie określenia warzyw, jakie mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem zamiany, oraz norm zamiany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 353 353 WDU19510480353 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 6 września 1951 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 352 352 WDU19510480352 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisanego w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 351 351 WDU19510480351 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisany w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 350 350 WDU19510480350 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 349 349 WDU19510480349 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisana w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 348 348 WDU19510470348 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 347 347 WDU19510470347 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie zniesienia w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza Studium Zaocznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 346 346 WDU19510470346 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 345 345 WDU19510470345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Matematycznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 344 WDU19510470344 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 343 343 WDU19510470343 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o zmianie dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 342 342 WDU19510470342 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o zmianie przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 341 341 WDU19510460341 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju. uchylony
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 340 340 WDU19510460340 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 339 339 WDU19510460339 Dekret z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 338 338 WDU19510450338 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkim Księstwem Luksemburg, podpisanego w Luksemburgu dnia 29 października 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 337 337 WDU19510450337 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 336 336 WDU19510450336 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 335 335 WDU19510450335 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia kursów przygotowawczych przy niektórych wieczorowych szkołach inżynierskich. uchylony
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 334 334 WDU19510450334 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie uznania metali nieżelaznych za reglamentowane oraz zgłoszenia do rejestracji tych metali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 333 333 WDU19510450333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie przekształcenia szkół inżynierskich Naczelnej Organizacji Technicznej na państwowe wieczorowe szkoły inżynierskie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 332 332 WDU19510450332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, koszalińskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i lubelskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 331 331 WDU19510440331 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia W. Ks. Luksemburg do Porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji Porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 330 330 WDU19510440330 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 329 329 WDU19510440329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. - Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 328 328 WDU19510430328 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 1951 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 327 327 WDU19510430327 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o prywatnych radiostacjach doświadczalnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 326 326 WDU19510430326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie zlecenia organom zastępstwa prawnego udzielania pomocy prawnej stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż". uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 325 325 WDU19510420325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku pracy felczerów (starszych felczerów) oraz pielęgniarek w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 324 324 WDU19510420324 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 323 323 WDU19510420323 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie uznania norm magazynowania węgla ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 322 322 WDU19510420322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1951 r. w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 321 321 WDU19510420321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 320 320 WDU19510420320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 319 319 WDU19510410319 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 318 318 WDU19510410318 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 24 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 317 317 WDU19510410317 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 316 316 WDU19510410316 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwie katowickim. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 315 315 WDU19510410315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 314 314 WDU19510410314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 313 313 WDU19510410313 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zniesieniu obowiązku ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 312 312 WDU19510410312 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach. uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 311 311 WDU19510410311 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 310 310 WDU19510410310 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zmianie ustawy o organizacji władz w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 309 309 WDU19510410309 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. uchylony
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 308 308 WDU19510410308 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio". uchylony
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 307 307 WDU19510400307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 306 306 WDU19510400306 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 305 305 WDU19510400305 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do wieczorowych szkół inżynierskich na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 304 304 WDU19510400304 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 303 303 WDU19510400303 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk. uchylony
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 302 302 WDU19510400302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dendrologii i Pomologii. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 301 301 WDU19510400301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badań Literackich. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 300 300 WDU19510400300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników terenowych organów Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 299 299 WDU19510390299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 298 298 WDU19510390298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 297 297 WDU19510390297 Dekret z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż. uchylony
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 296 296 WDU19510390296 Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 295 295 WDU19510390295 Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Akademii Wojskowo-Politycznej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 294 294 WDU19510380294 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania gromad do stref ekonomicznych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 293 293 WDU19510380293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 292 292 WDU19510380292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zakresu i trybu działania obywatelskich komisji podatkowych dla celów podatku gruntowego oraz sposobu wynagradzania członków tych komisji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 291 291 WDU19510380291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 290 290 WDU19510380290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1951 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 289 289 WDU19510380289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zawieszenia na rok 1951 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 288 288 WDU19510380288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 287 287 WDU19510380287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1951. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 286 286 WDU19510380286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1951. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 285 285 WDU19510380285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1951. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 284 284 WDU19510380284 Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283 283 WDU19510380283 Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 282 282 WDU19510370282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 281 281 WDU19510370281 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 lipca 1951 r. w sprawie opłat za czynności Kolegium Rzeczników Patentowych. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 280 280 WDU19510370280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 279 279 WDU19510360279 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1951 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 278 278 WDU19510360278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 277 277 WDU19510360277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276 276 WDU19510360276 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie. uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 275 275 WDU19510350275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 274 274 WDU19510350274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 273 273 WDU19510350273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 272 272 WDU19510350272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 271 271 WDU19510350271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 270 270 WDU19510350270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu morskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 269 269 WDU19510350269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 268 268 WDU19510350268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 267 267 WDU19510350267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie nadania stowarzyszeniu "Liga Kobiet" nowego statutu. uchylony
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 266 266 WDU19510350266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, łódzkiego, warszawskiego, koszalińskiego, poznańskiego i rzeszowskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 265 265 WDU19510340265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 264 264 WDU19510340264 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 263 263 WDU19510340263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Duszniki Zdrój w powiecie kłodzkim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 262 262 WDU19510340262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. o dodatkach funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 261 261 WDU19510340261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników Ministerstwa Kolei. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 260 260 WDU19510340260 Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 259 259 WDU19510330259 Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru czasu pracy pomocniczych sił naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 258 258 WDU19510330258 Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 257 257 WDU19510330257 Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o rozpisaniu Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 256 256 WDU19510330256 Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 255 255 WDU19510330255 Ustawa konstytucyjna z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 254 254 WDU19510320254 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Tailand zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 253 253 WDU19510320253 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 252 WDU19510320252 Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem. uchylony
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 251 251 WDU19510320251 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 11 czerwca 1951 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1951 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 250 250 WDU19510320250 Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 249 249 WDU19510320249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie przyjmowania kandydatów na I rok studiów do Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie oraz Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 248 248 WDU19510320248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie wymagań do zajmowania stanowisk referendarskich w organach zastępstwa prawnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 247 247 WDU19510320247 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 246 246 WDU19510310246 Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty, Zdrowia oraz Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 245 245 WDU19510310245 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 244 244 WDU19510310244 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 243 243 WDU19510310243 Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o likwidacji ochrony skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 242 242 WDU19510310242 Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 241 241 WDU19510310241 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 240 240 WDU19510310240 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 239 239 WDU19510310239 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 238 238 WDU19510300238 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 237 237 WDU19510300237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 236 236 WDU19510300236 Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 235 235 WDU19510300235 Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 234 234 WDU19510300234 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. uchylony
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 233 233 WDU19510290233 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 kwietnia 1951 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 232 232 WDU19510290232 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 maja 1951 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 231 231 WDU19510290231 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 230 230 WDU19510290230 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 229 229 WDU19510290229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1951 r. o ustaleniu obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Warszawie, Lesznie, Ostrowiu Wielkopolskim, Łasku, Łodzi, Opatowie, Chełmie, Brzegu, Cieszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Przemyślu oraz Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 228 228 WDU19510290228 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1951 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 227 227 WDU19510290227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów krasnystawskiego i lubelskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 226 226 WDU19510290226 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 225 225 WDU19510290225 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisaną w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r.). uchylony
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 224 224 WDU19510280224 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. i konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 223 223 WDU19510280223 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 222 222 WDU19510280222 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 221 221 WDU19510280221 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 1951 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 220 220 WDU19510280220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 219 219 WDU19510280219 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie ustanowienia Koszalińskiego Urzędu Morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 218 218 WDU19510280218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 217 217 WDU19510280217 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie opłat probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 216 216 WDU19510280216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 215 215 WDU19510280215 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Bydgoszczy i zmiany miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 214 214 WDU19510280214 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 kwietnia 1951 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 213 213 WDU19510270213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 212 212 WDU19510270212 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 211 211 WDU19510270211 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1951 r. w sprawie uznania przez Indonezję za wiążące dla siebie Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 210 210 WDU19510270210 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 209 209 WDU19510270209 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 208 208 WDU19510270208 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r., konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. oraz konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 207 207 WDU19510270207 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wydawania eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 206 206 WDU19510270206 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 205 205 WDU19510270205 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 204 204 WDU19510270204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1951 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 203 203 WDU19510270203 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Limanowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 202 202 WDU19510270202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Góry i Pińczów w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 201 201 WDU19510270201 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 200 200 WDU19510270200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 199 199 WDU19510270199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 198 198 WDU19510260198 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 197 197 WDU19510260197 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 kwietnia 1951 r. w sprawie dodatku za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 196 196 WDU19510260196 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez pracowników sezonowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 195 195 WDU19510260195 Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 194 194 WDU19510260194 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1951 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 193 193 WDU19510250193 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 192 192 WDU19510250192 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na obrabiarkach do metali. uchylony
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 191 191 WDU19510250191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 kwietnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w rolniczych szkołach i zakładach naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 190 190 WDU19510250190 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie unormowania obrotu dziczyzną i jej przetwórstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 189 189 WDU19510250189 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 188 188 WDU19510250188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1951 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 187 187 WDU19510250187 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie uznania niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 186 186 WDU19510250186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 185 185 WDU19510250185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w przedmiocie przekazania spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1951 nr 24 poz. 184 184 WDU19510240184 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1951 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 183 183 WDU19510230183 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 182 182 WDU19510230182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 181 181 WDU19510230181 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1947 r. w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 180 180 WDU19510230180 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 179 179 WDU19510230179 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 178 178 WDU19510230178 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 177 177 WDU19510230177 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach ekonomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 176 176 WDU19510230176 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji skór futerkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 175 175 WDU19510230175 Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 174 174 WDU19510220174 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 173 173 WDU19510220173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 172 172 WDU19510220172 Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 171 171 WDU19510210171 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Plastyki Przestrzennej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 170 170 WDU19510210170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 169 169 WDU19510210169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 168 168 WDU19510210168 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. uchylony
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 167 167 WDU19510210167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Klikowa. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 166 166 WDU19510210166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 165 165 WDU19510210165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 164 164 WDU19510200164 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 163 163 WDU19510200163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 162 162 WDU19510200162 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie pieczęci dla organów adwokatury oraz dla komisji dyscyplinarnych i weryfikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 161 161 WDU19510200161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z obszarów niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 160 160 WDU19510200160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 159 159 WDU19510200159 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego. uchylony
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 158 158 WDU19510190158 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o konserwowaniu artykułów żywności. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 157 157 WDU19510190157 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na oddziałach stomatologicznych akademii medycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 156 156 WDU19510190156 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 155 155 WDU19510190155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 154 154 WDU19510190154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psycho-Neurologicznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 153 153 WDU19510190153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 152 152 WDU19510190152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 151 151 WDU19510190151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 150 150 WDU19510190150 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 149 149 WDU19510190149 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 148 148 WDU19510180148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. o utworzeniu Sądów Powiatowych w Czeladzi, Mysłowicach, Nowym Bytomiu, Rudzie, Siemianowicach Śląskich, Szopienicach i Świętochłowicach, o zniesieniu Sądu Powiatowego w Katowicach z tymczasową siedzibą w Mysłowicach i o zmianach obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Bytomiu i Lublińcu. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 147 147 WDU19510180147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 146 146 WDU19510180146 Ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1951. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 145 145 WDU19510180145 Ustawa budżetowa na rok 1951 z dnia 23 marca 1951 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 144 144 WDU19510180144 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie ustawy skarbowej na rok 1950. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 143 143 WDU19510180143 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie przepisów o reformie bankowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 142 142 WDU19510180142 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 141 141 WDU19510180141 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 140 140 WDU19510180140 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 139 139 WDU19510170139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 138 138 WDU19510170138 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 137 137 WDU19510170137 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. zmieniający przepisy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 136 136 WDU19510170136 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 135 135 WDU19510170135 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Akademii Wojskowo-Politycznej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 134 134 WDU19510170134 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego. uchylony
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 133 133 WDU19510170133 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 132 132 WDU19510170132 Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 131 131 WDU19510160131 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 130 130 WDU19510160130 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 marca 1951 r. w sprawie utworzenia katedr na Uniwersytetach Warszawskim i Łódzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 129 129 WDU19510160129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1951 r. o zmianie granic okręgu Wydziału Zamiejscowego w Mikołowie Sądu Powiatowego w Pszczynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 128 128 WDU19510160128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 127 127 WDU19510160127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 126 126 WDU19510160126 Ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 125 125 WDU19510150125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 124 124 WDU19510150124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 123 123 WDU19510150123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 122 122 WDU19510150122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 121 121 WDU19510150121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Dermatologii i Wenerologii. uchylony
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 120 120 WDU19510150120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 119 119 WDU19510150119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie zniesienia terenowych władz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 118 118 WDU19510150118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 117 117 WDU19510140117 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie stopni zawodowych oraz warunków uzyskiwania dyplomów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 116 116 WDU19510140116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie wykonania art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 115 115 WDU19510140115 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 lutego 1951 r. w sprawie planowego przerobu mąki w piekarniach. uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 114 114 WDU19510140114 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 3 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 113 113 WDU19510140113 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 112 112 WDU19510140112 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 września 1948 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 111 111 WDU19510140111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 110 110 WDU19510140110 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o podatkach terenowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 109 109 WDU19510140109 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o terenowej obronie przeciwlotniczej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 108 108 WDU19510140108 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 107 107 WDU19510140107 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 106 106 WDU19510140106 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.). obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 105 105 WDU19510130105 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 104 104 WDU19510130104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 103 103 WDU19510130103 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zniesienia miasta Prusice w powiecie milickim, województwie wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 102 102 WDU19510130102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 101 101 WDU19510130101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 100 100 WDU19510130100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 99 99 WDU19510120099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 98 98 WDU19510120098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 97 97 WDU19510120097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 96 96 WDU19510120096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom. uchylony
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 95 95 WDU19510120095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 94 94 WDU19510120094 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o zmianie ustawy w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 93 93 WDU19510110093 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich. uchylony
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 92 92 WDU19510110092 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie poddania minerału gipsu na niektórych obszarach Państwa przepisom prawa górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 91 91 WDU19510110091 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 90 90 WDU19510110090 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 89 89 WDU19510110089 Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 88 88 WDU19510110088 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Węgrami o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 87 87 WDU19510110087 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. uchylony
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 86 86 WDU19510110086 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85 85 WDU19510110085 Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 1949 r.). obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 84 84 WDU19510110084 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83 83 WDU19510110083 Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.). obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 82 82 WDU19510110082 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, Planu i Protokołu końcowego, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 81 81 WDU19510110081 Europejska Konwencja Radiofoniczna, Plan kopenhaski i Protokół końcowy, załączone do Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisane w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.). obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 80 80 WDU19510100080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie. uchylony
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 79 79 WDU19510100079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 78 78 WDU19510100078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1951 r. o kosztach utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 77 77 WDU19510100077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 76 76 WDU19510100076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 75 75 WDU19510100075 Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o budynkach i lokalach nowowybudowanych lub odbudowanych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 74 74 WDU19510090074 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 73 73 WDU19510090073 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 72 72 WDU19510090072 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1951 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 71 71 WDU19510090071 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 70 70 WDU19510090070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 69 69 WDU19510090069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji złomu i innych odpadków metali nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 68 68 WDU19510090068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie zaokrąglenia sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 67 67 WDU19510080067 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie zwalczania szkodników zbożowo-mącznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 66 66 WDU19510080066 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 31 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 65 65 WDU19510080065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Pyrzycach. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 64 64 WDU19510080064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie przesunięcia terminu zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz uiszczenia opłat za karty rejestracyjne na rok 1951. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 63 63 WDU19510080063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ulg w podatku od lokali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 62 62 WDU19510080062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1951 r. w sprawie pomocy lekarskiej dla żołnierzy i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 61 61 WDU19510080061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 60 60 WDU19510070060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 59 59 WDU19510070059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych". bez statusu
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 58 58 WDU19510070058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 57 57 WDU19510060057 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 56 56 WDU19510060056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 55 55 WDU19510060055 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 54 WDU19510060054 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism. uchylony
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 53 53 WDU19510060053 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 52 52 WDU19510060052 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zniesieniu Państwowej Rady Komunikacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 51 51 WDU19510050051 Rozporządzenie Ministrów Szkół Wyższych i Nauki oraz Zdrowia z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji katedr w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 50 50 WDU19510050050 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 49 49 WDU19510050049 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 48 48 WDU19510050048 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historii kultury materialnej na Uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim i Poznańskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 47 47 WDU19510050047 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 46 46 WDU19510050046 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 45 45 WDU19510050045 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia specjalizacji w zakresie zootechniki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 44 44 WDU19510050044 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie przemianowania katedr na Politechnice Wrocławskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 43 43 WDU19510050043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 42 42 WDU19510050042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 41 41 WDU19510050041 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników. uchylony
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 40 40 WDU19510050040 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego. uchylony
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 39 39 WDU19510050039 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego. obowiązujący
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 38 38 WDU19510050038 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 37 37 WDU19510040037 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 36 36 WDU19510040036 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokołu z dnia 24 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 35 35 WDU19510040035 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie zasad wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 34 34 WDU19510040034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 33 33 WDU19510040033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 32 32 WDU19510040032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 31 31 WDU19510040031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, zakładów i osób obowiązanych do uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ze względu na obowiązek prowadzenia ksiąg. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 30 30 WDU19510040030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1951 r. o właściwości władz do orzekania w sprawach obywatelstwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 29 29 WDU19510040029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 28 WDU19510040028 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 27 27 WDU19510040027 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 26 26 WDU19510040026 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 25 25 WDU19510040025 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim. uchylony
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 24 24 WDU19510030024 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 23 23 WDU19510030023 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Indii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 22 22 WDU19510030022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 21 21 WDU19510030021 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 20 20 WDU19510030020 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 5 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 19 19 WDU19510030019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów Budownictwa i Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie trybu powoływania rzeczoznawców w postępowaniu ustalającym odszkodowanie za nieruchomości, wywłaszczone dla realizacji narodowych planów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 18 18 WDU19510030018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 17 17 WDU19510030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia ulgowej stawki podatku gruntowego na rok 1951 dla rolniczych zrzeszeń spółdzielczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 16 16 WDU19510020016 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie przemiału zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 15 15 WDU19510020015 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie obrotu zbożem i głównymi przetworami zbożowymi. uchylony
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 14 14 WDU19510020014 Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 13 13 WDU19510020013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 12 12 WDU19510020012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie terminu wpłacania wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 11 11 WDU19510020011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 10 10 WDU19510020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 9 9 WDU19510020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 8 8 WDU19510020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie koncesjonowania garbarń futrzarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 7 7 WDU19510020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 6 6 WDU19510010006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające regulamin wewnętrzny urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 5 5 WDU19510010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4 4 WDU19510010004 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 3 3 WDU19510010003 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2 2 WDU19510010002 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach. uchylony
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1 1 WDU19510010001 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa. obowiązujący