20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1951
468 RMS z dnia 19 listopada 1951 r. - Tymczasowy regulamin zakładów poprawczych. uchylony
467 RMSZ z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych uchylony
466 U z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia. uchylony
465 U z dnia 15 grudnia 1951 r. o przekształceniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego. akt jednorazowy
464 RM z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie przepisów technicznych obowiązujących przy inspekcji polskich morskich statków handlowych. uchylony
463 RM z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie kwalifikacji personelu kierowniczego na polskich morskich statkach handlowych w żegludze portowej i osłoniętej. uchylony
462 RMPiOS z dnia 26 grudnia 1951 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niektórych zobowiązań emerytalnych likwidowanych przedsiębiorstw i instytucji bankowych. uznany za uchylony
461 RMSWiN z dnia 27 grudnia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów Sekcji Społeczno-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
460 RMS z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
459 RMF z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych. uchylony
458 RRM z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Ustrzyki Dolne województwa rzeszowskiego. uznany za uchylony
457 RRM z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu odbywania kary pracy poprawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
456 RRM z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie wykonywania orzeczeń i nakazów karnych wydanych przez kolegia przy prezydiach rad narodowych. uchylony
455 RRM z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie trybu wybierania i odwoływania członków kolegiów przy prezydiach rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
454 U z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym. uchylony
453 U z dnia 15 grudnia 1951 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
452 U z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii. uchylony
451 RMSWiN z dnia 20 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wydziału Chemicznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
450 RMS z dnia 24 grudnia 1951 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
449 RMS z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zakresu egzaminu notarialnego, trybu jego przeprowadzenia i składu komisji egzaminacyjnej. uchylony
448 RPRM z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia miasta Ustrzyki Dolne oraz utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
447 RPRMiMPiOSoZ z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. obowiązujący
446 RRM z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia powiatu ustrzyckiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
445 RRM z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej". uznany za uchylony
444 Or z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię układu paryskiego bez statusu
443 RMZ z dnia 30 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
442 RMTDiL z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. uchylony
441 RMSWiN z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wieczorowych Szkołach Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
440 RRM z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów puławskiego w województwie lubelskim i iłżeckiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
439 RRM z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic województwa warszawskiego i olsztyńskiego. akt jednorazowy
438 RRM z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
437 Or z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. bez statusu
436 UZPKPPolipzpwPoppPopzpPoppPopppPozoPopgicwzPRiiAdnzpwPd5l1r(zzu z dnia 2 lipca 1949 r.). wygaśnięcie aktu
435 RMZ z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uchylony
434 RMSWiN z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
433 RPRM z dnia 5 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
432 RRM z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży. uznany za uchylony
431 RRM z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
430 RRM z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uznany za uchylony
429 Or z dnia 3 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador, Danię, Haiti i Holandię konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
428 RMZ z dnia 20 listopada 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania zachorowań na grzybicę strzygącą i grzybicę woszczynową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
427 RMPiOS z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie komisji do rozpatrywania odwołań od decyzji o zaszeregowaniu osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
426 RMFHWoPDiR z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie reglamentacji niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny. uchylony
425 RPPKPG z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie uznania niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny za artykuły reglamentowane. uchylony
424 RPRM z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Wrzoski w powiecie i województwie opolskim. akt jednorazowy
423 RPRM z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Sochocin i Modzele w powiecie płońskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
422 RMSWiN z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
421 RMSWiN z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
420 RMSWiN z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
419 RMSWiN z dnia 12 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
418 RMSWiN z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
417 RMSWiN z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
416 RMSWiN z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Wrocławskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
415 RMF z dnia 8 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
414 RMF z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki. uchylony
413 RMGK z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego. uchylony
412 RPRM z dnia 12 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedzib i nazw niektórych gmin w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim, w województwie lubelskim. akt jednorazowy
411 RRM z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Rolniczych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Poznańskim i Wrocławskim. akt jednorazowy
410 RRM z dnia 13 października 1951 R. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
409 RMS z dnia 31 października 1951 r. o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
408 Or z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
407 PozKozoihwpzwGd1w1rpwLSd1l1r z dnia obowiązujący
406 Or z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
405 PozKozhkidzwGd3w1roKozhkpzwGd1p1rpwLSd1l1r z dnia obowiązujący
404 OMGK z dnia 6 listopada 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
403 RRM z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
402 RRM z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zwalniania lokali użytkowych od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
401 U z dnia 31 października 1951 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. uznany za uchylony
400 U z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych. uchylony
399 U z dnia 31 października 1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności. uchylony
398 Or z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
397 RMZ z dnia 19 października 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zapalenia wątroby zakaźnego oraz choroby Weila. uchylony
396 RMZ z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych. uchylony
395 RMS z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowych siedzib Sądów Powiatowych w Rudzie i Siemianowicach Śląskich. uznany za uchylony
394 RRM z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
393 U z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. akt jednorazowy
392 U z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. akt jednorazowy
391 U z dnia 30 października 1951 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
390 RML z dnia 18 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
389 RM z dnia 8 października 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu szprota. uznany za uchylony
388 RMPC z dnia 11 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o obrocie i gospodarowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
387 RMSWiN z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
386 RMSWiN z dnia 12 października 1951 r. w sprawie utworzenia Rolniczego Studium Zaocznego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
385 RMS z dnia 18 października 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
384 RMPiT z dnia 3 października 1951 r. w sprawie uchylenia ordynacji pocztowej oraz przepisów o paczkach żywnościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
383 RMSWiN z dnia 11 października 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
382 D z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych. uchylony
381 RPPKPG z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
380 RPRMiMS z dnia 19 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia z dekretów o planowym skupie zbóż i zabezpieczeniu dostaw ziemniaków. uchylony
379 RRM z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
378 RRM z dnia 13 października 1951 r. w sprawie włączenia Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie do Politechniki Warszawskiej. akt jednorazowy
377 Or z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
376 Or z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 10) o wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
375 Or z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
374 RMPiOSZPCiPL z dnia 3 października 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy metalizacji natryskowej. uchylony
373 RMPGR z dnia 6 października 1951 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych. uchylony
372 RPPKPG z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
371 RMKiS z dnia 24 września 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. uchylony
370 RMSWiN z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
369 D z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej. uchylony
368 D z dnia 8 października 1951 r. o zabezpieczeniu dostaw ziemniaków ze zbiorów 1951 r. uchylony
367 RMZ z dnia 21 września 1951 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w akademiach medycznych. uchylony
366 RMR z dnia 20 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
365 RPRMiMBP z dnia 29 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
364 RRM z dnia 29 września 1951 r. określające kompetencje władz naczelnych w sprawach zaopatrzeń i zasiłków. uznany za uchylony
363 RM z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym. uchylony
362 RMF z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
361 RRM z dnia 15 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
360 RMGK z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów w budynkach oraz na budowach. uchylony
359 RRM z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólno-gospodarcze. uchylony
358 RRM z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
357 Or z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r. bez statusu
356 KmRRPaRTNRDdwwdorpwWd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
355 RMSWiN z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
354 RRM z dnia 5 września 1951 r. w sprawie określenia warzyw, jakie mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem zamiany, oraz norm zamiany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
353 RRP z dnia 6 września 1951 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Państwa uznany za uchylony
352 Or z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisanego w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. bez statusu
351 UmRPaRCoutkzCdCnoLpPpwPd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
350 Or z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. bez statusu
349 UmRPaRCoutkzPdPpBpwPd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
348 Or z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
347 RMSoSWiN z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie zniesienia w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza Studium Zaocznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
346 RMSWiN z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
345 RRM z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Matematycznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
344 D z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów. wygaśnięcie aktu
343 D z dnia 6 września 1951 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
342 D z dnia 6 września 1951 r. o zmianie przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
341 D z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju. uchylony
340 D z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych. akt jednorazowy
339 D z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin. uchylony
338 Or z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkim Księstwem Luksemburg, podpisanego w Luksemburgu dnia 29 października 1928 r. bez statusu
337 RML z dnia 30 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
336 RMPC z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
335 RMSWiN z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia kursów przygotowawczych przy niektórych wieczorowych szkołach inżynierskich. uchylony
334 RPPKPG z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie uznania metali nieżelaznych za reglamentowane oraz zgłoszenia do rejestracji tych metali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
333 RRM z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie przekształcenia szkół inżynierskich Naczelnej Organizacji Technicznej na państwowe wieczorowe szkoły inżynierskie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RRM z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, koszalińskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i lubelskiego. uznany za uchylony
331 Or z dnia 6 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia W. Ks. Luksemburg do Porozumienia brukselskiego bez statusu
330 RPPKPG z dnia 12 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
329 RRM z dnia 11 sierpnia 1951 r. - Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
328 RMZ z dnia 2 sierpnia 1951 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
327 RMPiT z dnia 1 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o prywatnych radiostacjach doświadczalnych. uchylony
326 RRM z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie zlecenia organom zastępstwa prawnego udzielania pomocy prawnej stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż". uznany za uchylony
325 RMZ z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku pracy felczerów (starszych felczerów) oraz pielęgniarek w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
324 RMSWiN z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
323 RPPKPG z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie uznania norm magazynowania węgla ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
322 RRM z dnia 8 sierpnia 1951 r. w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 RRM z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
320 RRM z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
319 RMSWiN z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
318 RMSWiN z dnia 24 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
317 RMSWiN z dnia 21 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. uchylony
316 RPRM z dnia 28 lipca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwie katowickim. bez statusu
315 RRM z dnia 2 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
314 RRM z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. uznany za uchylony
313 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zniesieniu obowiązku ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach. uchylony
311 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy. uchylony
310 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zmianie ustawy o organizacji władz w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
309 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. uchylony
308 D z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio". uchylony
307 RMZ z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. bez statusu
306 RMZ z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach. uznany za uchylony
305 RMSWiN z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do wieczorowych szkół inżynierskich na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
304 RMSWiN z dnia 13 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
303 RMGK z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk. uchylony
302 RRM z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dendrologii i Pomologii. akt jednorazowy
301 RRM z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badań Literackich. akt jednorazowy
300 RRM z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników terenowych organów Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
299 RRM z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
298 RRM z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim. akt jednorazowy
297 D z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż. uchylony
296 D z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej. uchylony
295 D z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Akademii Wojskowo-Politycznej. uchylony
294 RMR z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania gromad do stref ekonomicznych. uchylony
293 RMF z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym. uchylony
292 RMF z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zakresu i trybu działania obywatelskich komisji podatkowych dla celów podatku gruntowego oraz sposobu wynagradzania członków tych komisji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
291 RMF z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. uznany za uchylony
290 RMF z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1951 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie. uznany za uchylony
289 RMF z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zawieszenia na rok 1951 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł. uznany za uchylony
288 RRM z dnia 6 lipca 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
287 RRM z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1951. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
286 RRM z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1951. uznany za uchylony
285 RRM z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1951. uznany za uchylony
284 D z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. uchylony
283 D z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym. uchylony
282 RMR z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa. bez statusu
281 RPPKPG z dnia 2 lipca 1951 r. w sprawie opłat za czynności Kolegium Rzeczników Patentowych. bez statusu
280 RPRM z dnia 11 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego. akt jednorazowy
279 OMF z dnia 4 czerwca 1951 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu uchylony
278 RMR z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej. bez statusu
277 RRM z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uznany za uchylony
276 U z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie. uchylony
275 RMZ z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej. uchylony
274 RMS z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
273 RMF z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu uchylony
272 RRM z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa. akt jednorazowy
271 RRM z dnia 23 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. uznany za uchylony
270 RRM z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu morskiego. akt jednorazowy
269 RRM z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz. akt jednorazowy
268 RRM z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii. akt jednorazowy
267 RRM z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie nadania stowarzyszeniu "Liga Kobiet" nowego statutu. uchylony
266 RRM z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, łódzkiego, warszawskiego, koszalińskiego, poznańskiego i rzeszowskiego. uznany za uchylony
265 RMZ z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
264 RMPiT z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
263 RPRM z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Duszniki Zdrój w powiecie kłodzkim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
262 RRM z dnia 18 czerwca 1951 r. o dodatkach funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei. uznany za uchylony
261 RRM z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników Ministerstwa Kolei. uznany za uchylony
260 D z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei. obowiązujący
259 RMSWiNZOoKiS z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru czasu pracy pomocniczych sił naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
258 D z dnia 18 czerwca 1951 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
257 D z dnia 18 czerwca 1951 r. o rozpisaniu Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. uznany za uchylony
256 U z dnia 26 maja 1951 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
255 Uk z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej. uznany za uchylony
254 Or z dnia 30 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Tailand zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
253 Or z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
252 RMHWoZ z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem. uchylony
251 RMPRiS z dnia 11 czerwca 1951 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1951 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
250 RMSWiNOZSoKiS z dnia 30 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
249 RPRM z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie przyjmowania kandydatów na I rok studiów do Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie oraz Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
248 RRM z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie wymagań do zajmowania stanowisk referendarskich w organach zastępstwa prawnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
247 U z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. uchylony
246 RMSWiNOZoS z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMSWiN z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
244 RMSWiN z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
243 U z dnia 26 maja 1951 r. o likwidacji ochrony skarbowej. uznany za uchylony
242 U z dnia 26 maja 1951 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych. akt jednorazowy
241 U z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego. uznany za uchylony
240 U z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych. uznany za uchylony
239 U z dnia 25 maja 1951 r. o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego. uznany za uchylony
238 RMSWiN z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
237 RMF z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych. uznany za uchylony
236 U z dnia 26 maja 1951 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa. uchylony
235 U z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
234 U z dnia 25 maja 1951 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. uchylony
233 RMPiT z dnia 12 kwietnia 1951 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
232 RML z dnia 31 maja 1951 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uchylony
231 RMSWiN z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
230 RMSWiN z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
229 RMS z dnia 8 maja 1951 r. o ustaleniu obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Warszawie, Lesznie, Ostrowiu Wielkopolskim, Łasku, Łodzi, Opatowie, Chełmie, Brzegu, Cieszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Przemyślu oraz Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu. uznany za uchylony
228 RMF z dnia 21 maja 1951 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
227 RRM z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów krasnystawskiego i lubelskiego. akt jednorazowy
226 Or z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. bez statusu
225 UowkmRPaARLpwTd2g1r(zzu z dnia 22 marca 1951 r.). uchylony
224 Or z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. i konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
223 RMZ z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
222 RMZ z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych. obowiązujący
221 RMZ z dnia 14 maja 1951 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
220 RMZ z dnia 12 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej. uchylony
219 RM z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie ustanowienia Koszalińskiego Urzędu Morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 RMRiRR z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
217 RMHW z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie opłat probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RMS z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni. uchylony
215 RPPKPG z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Bydgoszczy i zmiany miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
214 RPPKPG z dnia 11 kwietnia 1951 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
213 Or z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
212 Or z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
211 Or z dnia 20 kwietnia 1951 r. w sprawie uznania przez Indonezję za wiążące dla siebie Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
210 Or z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
209 Or z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
208 Or z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r., konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. oraz konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
207 RMSWiN z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wydawania eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
206 RMSWiN z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
205 RMSWiN z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 RMS z dnia 3 maja 1951 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych. uznany za uchylony
203 RPRM z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Limanowa. akt jednorazowy
202 RPRM z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Góry i Pińczów w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
201 RPRM z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim. akt jednorazowy
200 RRM z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub. akt jednorazowy
199 RRM z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
198 RMZ z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RMPiT z dnia 25 kwietnia 1951 r. w sprawie dodatku za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
196 RMPiOS z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez pracowników sezonowych. uchylony
195 D z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych. uznany za uchylony
194 U z dnia 27 kwietnia 1951 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. uchylony
193 RML z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RMPiOSoZ z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na obrabiarkach do metali. uchylony
191 RMRiRR z dnia 19 kwietnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w rolniczych szkołach i zakładach naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
190 RMHW z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie unormowania obrotu dziczyzną i jej przetwórstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
189 RMSWiN z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne. akt jednorazowy
188 RMS z dnia 30 marca 1951 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich. uchylony
187 RPPKPG z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie uznania niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
186 RRM z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
185 RRM z dnia 28 kwietnia 1951 r. w przedmiocie przekazania spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego. uchylony
184 RPRM z dnia 20 kwietnia 1951 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
183 Or z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
182 RMZ z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa. uznany za uchylony
181 RMKiS z dnia 12 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
180 RMPLiHW z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
179 RMSWiN z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
178 RMSWiN z dnia 9 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
177 RMSWiN z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach ekonomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
176 RPPKPG z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji skór futerkowych. uznany za uchylony
175 D z dnia 19 kwietnia 1951 r. o zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
174 RMPiOSPCoZ z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. uchylony
173 RRM z dnia 14 kwietnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. uchylony
172 D z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych. uchylony
171 RMKiS z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Plastyki Przestrzennej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RMS z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
169 RMS z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
168 RMF z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. uchylony
167 RPRM z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Klikowa. akt jednorazowy
166 RRM z dnia 7 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. akt jednorazowy
165 RRM z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki. uznany za uchylony
164 RMZ z dnia 3 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
163 RMZ z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich. uznany za uchylony
162 RMS z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie pieczęci dla organów adwokatury oraz dla komisji dyscyplinarnych i weryfikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
161 RRM z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z obszarów niektórych miast. akt jednorazowy
160 RRM z dnia 31 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. uznany za uchylony
159 D z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego. uchylony
158 RMZ z dnia 8 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o konserwowaniu artykułów żywności. uznany za uchylony
157 RMZ z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na oddziałach stomatologicznych akademii medycznych. uznany za uchylony
156 RPPKPG z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych. obowiązujący
155 RRM z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
154 RRM z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psycho-Neurologicznego. akt jednorazowy
153 RRM z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej. akt jednorazowy
152 RRM z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu. akt jednorazowy
151 RRM z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
150 D z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 D z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych. uchylony
148 RMS z dnia 24 marca 1951 r. o utworzeniu Sądów Powiatowych w Czeladzi, Mysłowicach, Nowym Bytomiu, Rudzie, Siemianowicach Śląskich, Szopienicach i Świętochłowicach, o zniesieniu Sądu Powiatowego w Katowicach z tymczasową siedzibą w Mysłowicach i o zmianach obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Bytomiu i Lublińcu. uznany za uchylony
147 RRM z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim. akt jednorazowy
146 U z dnia 23 marca 1951 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1951. uznany za uchylony
145 Ubnr1 z dnia 23 marca 1951 r. wygaśnięcie aktu
144 U z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie ustawy skarbowej na rok 1950. uznany za uchylony
143 U z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie przepisów o reformie bankowej. uznany za uchylony
142 U z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. uznany za uchylony
141 U z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. uznany za uchylony
140 U z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. uznany za uchylony
139 RMZ z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym. uchylony
138 D z dnia 29 marca 1951 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
137 D z dnia 29 marca 1951 r. zmieniający przepisy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uznany za uchylony
136 U z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej. uchylony
135 U z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Akademii Wojskowo-Politycznej. uchylony
134 U z dnia 22 marca 1951 r. o Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego. uchylony
133 U z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. akt jednorazowy
132 U z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. akt jednorazowy
131 RMHW z dnia 7 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uznany za uchylony
130 RMSWiN z dnia 7 marca 1951 r. w sprawie utworzenia katedr na Uniwersytetach Warszawskim i Łódzkim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
129 RMS z dnia 12 marca 1951 r. o zmianie granic okręgu Wydziału Zamiejscowego w Mikołowie Sądu Powiatowego w Pszczynie. uznany za uchylony
128 RMS z dnia 12 marca 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
127 RMF z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
126 U z dnia 23 marca 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
125 RMZ z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
124 RMF z dnia 10 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy uznany za uchylony
123 RRM z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka. akt jednorazowy
122 RRM z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy. akt jednorazowy
121 RRM z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Dermatologii i Wenerologii. uchylony
120 RRM z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego. akt jednorazowy
119 RRM z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie zniesienia terenowych władz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
118 RRM z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. uznany za uchylony
117 RMKiS z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie stopni zawodowych oraz warunków uzyskiwania dyplomów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
116 RMRiRR z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie wykonania art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych. uchylony
115 RMHW z dnia 16 lutego 1951 r. w sprawie planowego przerobu mąki w piekarniach. uchylony
114 RMSWiN z dnia 3 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
113 RMSWiN z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RMBP z dnia 15 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
111 RRM z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
110 U z dnia 26 lutego 1951 r. o podatkach terenowych. uchylony
109 U z dnia 26 lutego 1951 r. o terenowej obronie przeciwlotniczej. uchylony
108 U z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
107 Or z dnia 20 lutego 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. bez statusu
106 UmRPaNRDowuiipgppwZd6l1r(zzu z dnia 28 października 1950 r.). obowiązujący
105 RPPKPG z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
104 RPRM z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim. akt jednorazowy
103 RPRM z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zniesienia miasta Prusice w powiecie milickim, województwie wrocławskim. uznany za uchylony
102 RRM z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
101 RRM z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
100 RRM z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RMS z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
98 RPRM z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RRM z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego. uznany za uchylony
96 RRM z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom. uchylony
95 RRM z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
94 U z dnia 26 lutego 1951 r. o zmianie ustawy w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. uznany za uchylony
93 RM z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich. uchylony
92 RMG z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie poddania minerału gipsu na niektórych obszarach Państwa przepisom prawa górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
91 RMSWiN z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
90 Or z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. bez statusu
89 KsmRPaWRLpwBd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
88 Or z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Węgrami o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. bez statusu
87 KmRPaWRLwsorupsicpwBd2p1r z dnia uchylony
86 Or z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
85 KdOMpwWd1p1r(zzu z dnia 30 grudnia 1949 r.). obowiązujący
84 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
83 Kn6wspobwpbpwGd2c1r(zzu z dnia 20 grudnia 1949 r.). obowiązujący
82 Or z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, Planu i Protokołu końcowego, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. bez statusu
81 EKRPkiPkzdEKRpwKd1w1r(zzu z dnia 20 grudnia 1949 r.). obowiązujący
80 RMS z dnia 13 lutego 1951 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie. uchylony
79 RMS z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
78 RMS z dnia 30 stycznia 1951 r. o kosztach utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych. uznany za uchylony
77 RRM z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa. uchylony
76 RRM z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego. uznany za uchylony
75 U z dnia 26 lutego 1951 r. o budynkach i lokalach nowowybudowanych lub odbudowanych. uchylony
74 OMF z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
73 OMF z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
72 RMPiOS z dnia 12 lutego 1951 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
71 RPPKPG z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych. obowiązujący
70 RRM z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
69 RRM z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji złomu i innych odpadków metali nieżelaznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 RRM z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie zaokrąglenia sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń. bez statusu
67 RMHW z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie zwalczania szkodników zbożowo-mącznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RMSWiN z dnia 31 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RMS z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Pyrzycach. uznany za uchylony
64 RMF z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie przesunięcia terminu zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz uiszczenia opłat za karty rejestracyjne na rok 1951. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
63 RMF z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ulg w podatku od lokali. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
62 RMON z dnia 25 stycznia 1951 r. w sprawie pomocy lekarskiej dla żołnierzy i ich rodzin. uchylony
61 RRM z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej. uchylony
60 RMPiOS z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności zakładów pracy. uchylony
59 RRM z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych". bez statusu
58 RRM z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia. uchylony
57 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. obowiązujący
56 RMS z dnia 12 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
55 U z dnia 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
54 U z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism. uchylony
53 U z dnia 18 stycznia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
52 U z dnia 18 stycznia 1951 r. o zniesieniu Państwowej Rady Komunikacyjnej. uznany za uchylony
51 RMSWiNoZ z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji katedr w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
50 RMSWiN z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
49 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
48 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historii kultury materialnej na Uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim i Poznańskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
46 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
45 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia specjalizacji w zakresie zootechniki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
44 RMSWiN z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie przemianowania katedr na Politechnice Wrocławskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
43 RMF z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
42 RMF z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uznany za uchylony
41 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników. uchylony
40 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego. uchylony
39 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego. obowiązujący
38 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. uchylony
37 Or z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r. bez statusu
36 Or z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokołu bez statusu
35 RMHW z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie zasad wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
34 RMS z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
33 RMS z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
32 RMS z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 RMF z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, zakładów i osób obowiązanych do uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ze względu na obowiązek prowadzenia ksiąg. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
30 RRM z dnia 15 stycznia 1951 r. o właściwości władz do orzekania w sprawach obywatelstwa. uznany za uchylony
29 RRM z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
28 U z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. akt posiada tekst jednolity
27 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o poborze rekruta. uznany za uchylony
26 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym. uchylony
25 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim. uchylony
24 Or z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji bez statusu
23 Or z dnia 18 grudnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Indii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji bez statusu
22 RML z dnia 10 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
21 RMPiOS z dnia 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
20 RMSWiN z dnia 5 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 RPRMoMBiF z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie trybu powoływania rzeczoznawców w postępowaniu ustalającym odszkodowanie za nieruchomości, wywłaszczone dla realizacji narodowych planów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RPRM z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego. uznany za uchylony
17 RRM z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia ulgowej stawki podatku gruntowego na rok 1951 dla rolniczych zrzeszeń spółdzielczych. uznany za uchylony
16 RMHW z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie przemiału zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMHW z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie obrotu zbożem i głównymi przetworami zbożowymi. uchylony
14 RMSWiN z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RMS z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych. uznany za uchylony
12 RMF z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie terminu wpłacania wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. uznany za uchylony
11 RPRM z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RRM z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951. uznany za uchylony
9 RRM z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RRM z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie koncesjonowania garbarń futrzarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
7 RRM z dnia 3 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
6 RMS z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające regulamin wewnętrzny urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie. uznany za uchylony
5 RRM z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim. uznany za uchylony
4 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych. uchylony
3 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich. uznany za uchylony
2 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach. uchylony
1 U z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa. obowiązujący