Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 349 349 WDU19520530349 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 348 348 WDU19520530348 Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o zmianie terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 347 347 WDU19520530347 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i zatwierdzających Aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 346 346 WDU19520530346 Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisany we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r.). obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 345 345 WDU19520520345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1952 r. w sprawie powoływania komisarzy do zakładania ksiąg wieczystych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 344 344 WDU19520520344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie umundurowania Korpusu Technicznego Pożarnictwa. uchylony
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 343 343 WDU19520520343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie przyznawania obniżek obowiązkowych dostaw mleka w roku 1952. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 342 342 WDU19520520342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie postanowień, orzeczeń o odszkodowaniu, doraźnych zarządzeń i orzeczeń o karach dyscyplinarnych kontroli państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 341 341 WDU19520520341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych jednostek kontroli państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 340 340 WDU19520520340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 339 339 WDU19520520339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 338 338 WDU19520510338 Rozporządzenie Ministrów Bezpieczeństwa Publicznego i Finansów z dnia 22 grudnia 1952 r. o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 337 337 WDU19520510337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 336 336 WDU19520510336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 335 335 WDU19520510335 Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o zmianie dekretu o obowiązkowych dostawach mleka. uchylony
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 334 334 WDU19520500334 Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu państwa. uchylony
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 333 333 WDU19520500333 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 332 332 WDU19520500332 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 331 331 WDU19520500331 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 330 330 WDU19520500330 Konwencja sanitarno-weterynaryjna wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisaną w Warszawie dnia 26 września 1949 r. (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 30 października 1951 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 329 329 WDU19520490329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 grudnia 1952 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 328 328 WDU19520490328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 327 327 WDU19520490327 Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 326 326 WDU19520490326 Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 325 325 WDU19520490325 Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wykańczaniu budowy i nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 324 324 WDU19520490324 Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o akademiach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 323 323 WDU19520480323 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 322 322 WDU19520480322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 321 321 WDU19520480321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 320 320 WDU19520480320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 319 319 WDU19520480319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 318 318 WDU19520480318 Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 47 poz. 317 317 WDU19520470317 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 47 poz. 316 316 WDU19520470316 Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 315 315 WDU19520460315 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 września 1952 r. w sprawie zasad zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 314 314 WDU19520460314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1952 r. w sprawie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w instytucjach posiadających własną służbę ochrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 313 313 WDU19520460313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wykonujących czynności deratyzacyjne i dezynsekcyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 312 312 WDU19520460312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa szczecińskiego i warszawskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 311 311 WDU19520460311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w niektórych laboratoriach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 310 310 WDU19520460310 Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 309 309 WDU19520460309 Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 308 308 WDU19520450308 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Pakistan konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 307 307 WDU19520450307 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt. uchylony
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 306 306 WDU19520450306 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą zmiany do polskiej normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 305 305 WDU19520450305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1952 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 304 304 WDU19520450304 Dekret z dnia 17 listopada 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz urzędu Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 303 303 WDU19520440303 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców w zakładach poprawczych oraz w schroniskach dla nieletnich. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 302 302 WDU19520440302 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 301 301 WDU19520440301 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300 300 WDU19520440300 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim. uchylony
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 299 299 WDU19520430299 Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 28 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 298 298 WDU19520430298 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu Lekkiego, Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 28 października 1952 r. w sprawie skór i ich półfabrykatów oraz narzędzi używanych przy ich przerobie, zajętych lub uznanych za przepadłe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 297 297 WDU19520430297 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 października 1952 r. w sprawie rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzoru nad nimi. uchylony
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 296 296 WDU19520420296 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Meksyk konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 295 295 WDU19520420295 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Polską a Szwajcarią, podpisanego w Bernie dnia 7 marca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 294 294 WDU19520420294 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r., konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r., oraz konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 293 293 WDU19520420293 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 292 292 WDU19520420292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 291 291 WDU19520420291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie stosunku służbowego członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 290 290 WDU19520410290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 289 289 WDU19520410289 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 288 288 WDU19520410288 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1952 r. w sprawie przystąpienia Libii do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 287 287 WDU19520410287 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 1952 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym. uchylony
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 286 286 WDU19520410286 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 285 285 WDU19520410285 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 284 284 WDU19520410284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Krosna w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 283 283 WDU19520410283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic gmin Kocudza i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 282 282 WDU19520410282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 281 281 WDU19520410281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 280 280 WDU19520410280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 279 279 WDU19520410279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278 278 WDU19520410278 Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r.). obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 40 poz. 277 277 WDU19520400277 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1952 r. o wejściu w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 40 poz. 276 276 WDU19520400276 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisana w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r. (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r.). uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 275 275 WDU19520390275 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 274 274 WDU19520390274 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 6 sierpnia 1952 r. w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy w przemysłowych laboratoriach radiologicznych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 273 273 WDU19520390273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1952 r. o rejestrze skazanych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 272 272 WDU19520390272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiatach: węgrowskim, siedleckim i sokołowskim. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 271 271 WDU19520390271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów sokołowskiego i węgrowskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 270 270 WDU19520390270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie uznania za naukową Biblioteki Śląskiej w Katowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 269 269 WDU19520380269 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej i Unii Południowo-Afrykańskiej do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 268 268 WDU19520380268 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 6 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 267 267 WDU19520380267 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1952 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 266 266 WDU19520380266 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 265 265 WDU19520380265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1952 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 264 264 WDU19520380264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 263 263 WDU19520380263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 lipca 1952 r. w sprawie przydzielania pomieszczeń na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 262 262 WDU19520380262 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 261 261 WDU19520380261 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące zmian do Polskich Norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 260 260 WDU19520370260 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników. obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 259 259 WDU19520370259 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 sierpnia 1952 r. zmieniające ordynację telegraficzną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 258 258 WDU19520370258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie udzielania przez władze wojskowe zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu. uchylony
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 257 257 WDU19520370257 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 256 256 WDU19520370256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 255 255 WDU19520370255 Dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 254 254 WDU19520360254 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 253 253 WDU19520360253 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 lipca 1952 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 252 252 WDU19520360252 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 251 251 WDU19520360251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów chojeńskiego w województwie szczecińskim i gorzowskiego w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 250 250 WDU19520360250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i zielonogórskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 249 249 WDU19520360249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 248 248 WDU19520360248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie dostosowania prac pracowników przedsiębiorstwa państwowego "Wytwórnia Biletów Kolejowych" do systemu płac określonego układem zbiorowym pracy dla przemysłu poligraficznego. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 35 poz. 247 247 WDU19520350247 Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1952 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 35 poz. 246 246 WDU19520350246 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 245 245 WDU19520340245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pruszkowie z tymczasową siedzibą w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 244 244 WDU19520340244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 marca 1952 r. o warunkach składowania niektórych artykułów produkcji rolnej i ochronie przeciwpożarowej przy omłotach. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 243 243 WDU19520340243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1952 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na zawodowe obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 242 242 WDU19520340242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 241 241 WDU19520340241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 240 240 WDU19520340240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 239 239 WDU19520340239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 238 238 WDU19520340238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów ostrowskiego w województwie warszawskim i łomżyńskiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 237 237 WDU19520340237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 236 236 WDU19520340236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie poddania Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na lata 1951/52 i 1952/53 działaniu ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 235 235 WDU19520340235 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa. uchylony
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234 234 WDU19520340234 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim. uchylony
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 233 233 WDU19520330233 Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 232 WDU19520330232 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 231 231 WDU19520320231 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Włoch do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 230 230 WDU19520320230 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 229 229 WDU19520320229 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 228 228 WDU19520320228 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 227 227 WDU19520320227 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa-Rica do Porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji Porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 226 226 WDU19520320226 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 225 225 WDU19520320225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 224 224 WDU19520320224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 223 223 WDU19520320223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 222 222 WDU19520320222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 221 221 WDU19520320221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie zawieszenia na rok 1952 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 220 220 WDU19520320220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne: zespołów uprawowych, utworzonych z mało- i średniorolnych chłopów w celu zagospodarowania odłogów i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych, oraz osób objętych państwową akcją osiedleńczą w roku 1952. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 219 219 WDU19520320219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 218 218 WDU19520320218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 217 217 WDU19520320217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 216 216 WDU19520320216 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 215 215 WDU19520320215 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214 214 WDU19520320214 Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż. uchylony
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 213 213 WDU19520310213 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 1952 r. o sprostowaniu błędu w tekście polskim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 212 212 WDU19520310212 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Unię Południowo-Afrykańską Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 211 211 WDU19520310211 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 210 210 WDU19520310210 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 209 209 WDU19520310209 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 208 208 WDU19520310208 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach. obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 207 207 WDU19520310207 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 206 206 WDU19520310206 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dotyczącej blachy kotłowej. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 205 205 WDU19520300205 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach otwartych oraz specjalnych kwalifikacji fachowych wymaganych od pracowników tych aptek. uchylony
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 204 204 WDU19520300204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 203 203 WDU19520300203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1952 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 202 202 WDU19520300202 Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o Inspekcji Zbożowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 201 201 WDU19520290201 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Krasienin w powiecie lubartowskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 200 200 WDU19520290200 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia gminy Andrzejewo oraz zmiany granic i nazw gmin Sejwy i Zaboryszki w powiecie suwalskim, województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 199 199 WDU19520290199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 198 198 WDU19520290198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki używanych butelek po niektórych lekach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 197 197 WDU19520290197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów. uchylony
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 196 196 WDU19520290196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie mieszkań służbowych i zakładowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 195 195 WDU19520290195 Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 194 194 WDU19520290194 Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień felczera. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 193 193 WDU19520280193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 192 192 WDU19520280192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz inne uspołecznione gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 191 191 WDU19520280191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 190 190 WDU19520280190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, poznańskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 189 189 WDU19520270189 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 188 188 WDU19520270188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Kłobucku. uchylony
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 187 187 WDU19520270187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1952 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Tczewie i Zamościu, Wydziału Zamiejscowego w Pucku Sądu Powiatowego w Wejherowie oraz siedziby i obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Starachowicach-Wierzbniku. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 186 186 WDU19520270186 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1952 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Mszana Dolna I i zmiany nazwy gminy Mszana Dolna II w powiecie limanowskim, województwie krakowskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiatach: tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim, rypińskim i włocławskim, województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 185 185 WDU19520270185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie zniesienia powiatu warszawskiego, utworzenia powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego i miejsko-uzdrowiskowego Otwock oraz zmiany granic, siedziby i nazwy powiatu radzymińskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 184 184 WDU19520270184 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie wejścia w życie umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 183 183 WDU19520270183 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisana w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 29 lutego 1952 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 182 182 WDU19520260182 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1952 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 181 181 WDU19520260181 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiatach warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 180 180 WDU19520260180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 179 179 WDU19520260179 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiatach grodziskomazowieckim, grójeckim, pułtuskim i sochaczewskim, województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic miasta Milanówek w powiecie grodziskomazowieckim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 178 178 WDU19520260178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 177 177 WDU19520260177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 176 176 WDU19520250176 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji, dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 175 175 WDU19520250175 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1952 r. w sprawie przystąpienia Turcji do porozumienia, dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 174 174 WDU19520250174 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 173 173 WDU19520250173 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia zarządów okręgowych dróg wodnych i podległych im rejonów dróg wodnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 172 172 WDU19520250172 Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji. uchylony
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171 171 WDU19520250171 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 170 170 WDU19520250170 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 169 169 WDU19520250169 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 168 168 WDU19520240168 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1952 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 167 167 WDU19520240167 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 166 166 WDU19520240166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 165 165 WDU19520240165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 164 164 WDU19520240164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 163 163 WDU19520240163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 162 162 WDU19520240162 Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 161 161 WDU19520230161 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do międzynarodowej konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 160 160 WDU19520230160 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 159 159 WDU19520230159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 158 158 WDU19520230158 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 157 157 WDU19520230157 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 156 156 WDU19520230156 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 155 155 WDU19520230155 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach artystycznych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 154 154 WDU19520230154 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez robotników nowoprzyjmowanych do pracy w kopalniach węgla. uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 153 153 WDU19520230153 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie przemiału pszenicy w młynach gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 152 152 WDU19520230152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Siemiatyczach. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 151 151 WDU19520230151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania odwoławczych komisji wywłaszczeniowych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 150 150 WDU19520230150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, kieleckiego, koszalińskiego, łódzkiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 149 149 WDU19520230149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatu gostynińskiego w województwie warszawskim i powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 148 148 WDU19520230148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów łukowskiego w województwie lubelskim i garwolińskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 147 147 WDU19520230147 Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zmianie ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. uchylony
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 146 146 WDU19520230146 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r., o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 145 145 WDU19520230145 Protokół pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisany w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r., o wprowadzeniu zmian do Umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do Konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1951 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 144 144 WDU19520220144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 143 143 WDU19520220143 Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 142 142 WDU19520220142 Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka. uchylony
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 141 141 WDU19520210141 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 140 140 WDU19520210140 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie przywozu i wywozu wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów. uchylony
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 139 139 WDU19520210139 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 138 138 WDU19520210138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie zgłaszania mienia podatkowego za granicą oraz należności od zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 137 137 WDU19520210137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 136 136 WDU19520210136 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 135 135 WDU19520210135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w celu przyuczenia do zawodu i późniejszego zatrudnienia młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekroczyli 16 lat życia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 134 134 WDU19520210134 Ustawa karna dewizowa z dnia 28 marca 1952 r. uchylony
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 133 133 WDU19520210133 Ustawa dewizowa z dnia 28 marca 1952 r. uchylony
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 132 132 WDU19520200132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia powiatu kłobuckiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 131 131 WDU19520200131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i katowickiego oraz zmiany granic powiatów częstochowskiego i zawierciańskiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 130 130 WDU19520200130 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 129 129 WDU19520200129 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 128 128 WDU19520200128 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1952. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 127 127 WDU19520190127 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 10 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 126 126 WDU19520190126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie wykonania art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 125 125 WDU19520190125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości i siedzib sądów powiatowych w m. st. Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 124 124 WDU19520190124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. w sprawie rejestracji niektórych zakładów, wytwarzających druki i ilustracje oraz kontroli niektórych publikacyj. uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 123 123 WDU19520190123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Sternalice w powiecie oleskim, województwie opolskim. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 122 122 WDU19520190122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Słopnice w powiecie limanowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 121 121 WDU19520190121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Władysławowo w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 120 120 WDU19520190120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 119 119 WDU19520190119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Stany w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 118 118 WDU19520190118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich: Starachowice w województwie kieleckim, Tczew w województwie gdańskim i Zamość w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 117 117 WDU19520190117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 116 116 WDU19520190116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 115 115 WDU19520190115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 114 114 WDU19520190114 Dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 113 113 WDU19520190113 Dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 112 112 WDU19520180112 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łebie. uchylony
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 111 111 WDU19520180111 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 110 110 WDU19520180110 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o zmianie ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 109 109 WDU19520180109 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o zmianie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie statystyki państwowej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 108 108 WDU19520180108 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o uchyleniu ulg w podatku dochodowym dla nowych budowli. uchylony
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 107 107 WDU19520170107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie, dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 106 106 WDU19520170106 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 105 105 WDU19520170105 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 104 104 WDU19520170104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 1952 r. w sprawie krwiodawców. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 103 103 WDU19520170103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w niektórych muzeach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 102 102 WDU19520170102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia powiatu siemiatyckiego oraz zmiany granic powiatu wysokomazowieckiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 101 101 WDU19520170101 Ustawa budżetowa na rok 1952 z dnia 28 marca 1952 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 100 100 WDU19520170100 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. uchylony
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 99 99 WDU19520160099 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody. uchylony
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 98 98 WDU19520160098 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 97 97 WDU19520160097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w powiecie bielskim, województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 96 96 WDU19520160096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 95 95 WDU19520150095 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 94 94 WDU19520150094 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 93 93 WDU19520150093 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 92 92 WDU19520150092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 91 91 WDU19520150091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 90 90 WDU19520140090 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., oraz konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 89 89 WDU19520140089 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję i Wielką Brytanię konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 88 88 WDU19520140088 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 38) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., oraz konwencji (nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 87 87 WDU19520140087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim oraz zmiany siedziby i nazwy gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 86 86 WDU19520140086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 85 85 WDU19520140085 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 84 84 WDU19520140084 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 października 1951 r.). uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 83 83 WDU19520130083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie zwalczania korówki wełnistej. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 82 82 WDU19520130082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. uchylony
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 81 81 WDU19520130081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie zaliczenia dostaw zakontraktowanych upraw na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży w roku gospodarczym 1952/53, oraz norm zamiany. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 80 80 WDU19520130080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 79 79 WDU19520130079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 78 78 WDU19520130078 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 77 77 WDU19520130077 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 76 76 WDU19520120076 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 75 75 WDU19520120075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi. uchylony
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 74 74 WDU19520120074 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 lutego 1952 r. w sprawie opłat za zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 73 73 WDU19520120073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie określenia kategorii pracowników Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" uprawnionych do otrzymania umundurowania oraz zasad i warunków jego przydziału. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 72 72 WDU19520120072 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania. uchylony
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 71 71 WDU19520120071 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 70 70 WDU19520110070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 69 69 WDU19520110069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 68 68 WDU19520110068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany nazwy Politechniki Śląskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 67 67 WDU19520110067 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego. uchylony
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 66 66 WDU19520110066 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie form organizacji nauczania początkowego dorosłych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 65 65 WDU19520110065 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 64 64 WDU19520110064 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 63 63 WDU19520110063 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r.). obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 62 62 WDU19520100062 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna. uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 61 61 WDU19520100061 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 14 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 60 60 WDU19520100060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i innych należności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 59 59 WDU19520100059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od świadczeń zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 58 58 WDU19520100058 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1952 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kozielice w powiecie kamieńskim, województwie szczecińskim. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 57 57 WDU19520100057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznania zasiłków dla osób pobierających zaopatrzenie z funduszów samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 56 56 WDU19520100056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie uposażenia zasadniczego gminnych instruktorów rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 55 55 WDU19520100055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie zmiany tabeli stanowisk dla pracowników finansowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 54 54 WDU19520100054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie tabeli stanowisk i zaszeregowania do grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych, służbowych i lokalnych pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 53 53 WDU19520100053 Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej. uchylony
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 52 52 WDU19520100052 Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 51 51 WDU19520090051 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50 50 WDU19520090050 Protokół zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r., podpisany w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 49 49 WDU19520090049 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 48 48 WDU19520090048 Protokół umieszczający pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 8 poz. 47 47 WDU19520080047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 8 poz. 46 46 WDU19520080046 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 45 45 WDU19520070045 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 44 44 WDU19520070044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o opłacie skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 43 43 WDU19520070043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 42 42 WDU19520070042 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 41 41 WDU19520070041 Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 40 40 WDU19520060040 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 39 39 WDU19520060039 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia sieci dróg państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38 38 WDU19520060038 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 37 37 WDU19520050037 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 36 36 WDU19520050036 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 35 35 WDU19520050035 Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 34 34 WDU19520050034 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 33 33 WDU19520040033 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 32 32 WDU19520040032 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 31 31 WDU19520040031 Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 stycznia 1952 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 30 30 WDU19520040030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1952 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rudzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 29 29 WDU19520040029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 28 28 WDU19520040028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od towarzystw ubezpieczeń osiągających przychody z udziałów reasekuracyjnych w ubezpieczeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 27 27 WDU19520040027 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 26 26 WDU19520040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia obowiązków sprzedaży zbóż w planowym skupie przez spółdzielnie produkcyjne i inne uspołecznione gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 25 25 WDU19520040025 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 24 24 WDU19520030024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1952 r. o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 23 23 WDU19520030023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1952. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 22 22 WDU19520030022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 21 21 WDU19520030021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 20 20 WDU19520030020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie określenia płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 19 19 WDU19520030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 18 18 WDU19520030018 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 17 17 WDU19520030017 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie dekretu o wynalazczości pracowniczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 16 16 WDU19520030016 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 15 15 WDU19520030015 Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 14 14 WDU19520030014 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 13 13 WDU19520030013 Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 12 12 WDU19520020012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie kontroli seryjnej środków farmaceutycznych. uchylony
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 11 11 WDU19520020011 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 10 10 WDU19520020010 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9 9 WDU19520020009 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.). obowiązujący
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 8 8 WDU19520010008 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 7 7 WDU19520010007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 6 6 WDU19520010006 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 5 5 WDU19520010005 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych i prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 4 4 WDU19520010004 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zniesieniu Państwowego Zakładu Emerytalnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 3 3 WDU19520010003 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej przepisu o powoływaniu zarejestrowanych osób do pracy we władzach wymiaru sprawiedliwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 2 2 WDU19520010002 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1952 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 1 1 WDU19520010001 Ustawa konstytucyjna z dnia 15 grudnia 1951 r. o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego. uchylony