20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 288 288 WDU19540570288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 287 287 WDU19540570287 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie określenia nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 286 286 WDU19540570286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich. uchylony
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 285 285 WDU19540570285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 284 284 WDU19540570284 Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 283 283 WDU19540570283 Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie niektórych przepisów o ochronie własności społecznej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 282 282 WDU19540570282 Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 281 281 WDU19540560281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 280 280 WDU19540560280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 279 279 WDU19540560279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, krakowskiego i łódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 278 278 WDU19540560278 Dekret z dnia 11 grudnia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa. uchylony
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 277 277 WDU19540550277 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 276 276 WDU19540550276 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1954 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 275 275 WDU19540550275 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 274 274 WDU19540550274 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 273 273 WDU19540550273 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 272 272 WDU19540550272 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 271 271 WDU19540540271 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 270 270 WDU19540540270 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 269 269 WDU19540540269 Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego. uchylony
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 268 268 WDU19540540268 Dekret z dnia 27 listopada 1954 r. w sprawie zmiany przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 267 267 WDU19540530267 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 266 266 WDU19540530266 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 265 265 WDU19540530265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 264 264 WDU19540530264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 263 263 WDU19540530263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. uchylony
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 262 262 WDU19540520262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1954 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Starogardzie prowadzenia rejestrów handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 261 261 WDU19540520261 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 października 1954 r. w sprawie zgłaszania przyjazdu za granicę przez posiadaczy paszportów zwyczajnych lub służbowych w polskich urzędach dyplomatycznych lub konsularnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260 260 WDU19540520260 Dekret z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 259 259 WDU19540510259 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali. uchylony
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 258 258 WDU19540510258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 257 257 WDU19540500257 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 października 1954 r. w sprawie obrotu zwierzyną łowną żywą oraz ubitą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 256 256 WDU19540500256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie karania przez Państwową Inspekcję Gazowniczą za naruszenie przepisów o racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu gazu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 255 255 WDU19540500255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 254 254 WDU19540490254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 253 253 WDU19540490253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie utworzenia osiedli. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 252 252 WDU19540490252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 251 251 WDU19540490251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 250 250 WDU19540490250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu lubskiego w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 249 249 WDU19540490249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu noworudzkiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 248 248 WDU19540490248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 247 247 WDU19540490247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 246 246 WDU19540490246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu tyskiego w województwie stalinogrodzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 245 245 WDU19540490245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu strzyżowskiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 244 244 WDU19540490244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 243 243 WDU19540490243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim oraz zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 242 242 WDU19540490242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim i zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 241 241 WDU19540490241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu parczewskiego w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 240 240 WDU19540490240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 239 239 WDU19540490239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu proszowickiego w województwie krakowskim oraz zmiany granic województw krakowskiego i kieleckiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 238 238 WDU19540490238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu świdwińskiego w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 237 237 WDU19540490237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 236 236 WDU19540490236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu szydłowieckiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 235 235 WDU19540490235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu staszowskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 234 234 WDU19540490234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu puckiego w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 233 233 WDU19540490233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu zambrowskiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 232 232 WDU19540490232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu łapskiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 231 231 WDU19540480231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie powoływania lekarzy na dokształcanie zawodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 230 230 WDU19540480230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie powołania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 229 229 WDU19540480229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 228 228 WDU19540470228 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 14 października 1954 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 227 227 WDU19540470227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1954 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 226 226 WDU19540470226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 225 225 WDU19540470225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie Państwowej Rady Górnictwa. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 224 224 WDU19540470224 Dekret z dnia 21 października 1954 r. o zmianie prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 223 223 WDU19540470223 Dekret z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 222 222 WDU19540460222 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1954 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 221 221 WDU19540460221 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 220 220 WDU19540460220 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 219 219 WDU19540460219 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 218 218 WDU19540460218 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 217 217 WDU19540460217 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 216 216 WDU19540460216 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 września 1954 r. w sprawie przyznania Krajowej Wystawie Wynalazczości i Postępu Technicznego we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 215 215 WDU19540450215 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1954 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 214 214 WDU19540450214 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 213 213 WDU19540450213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 212 212 WDU19540450212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, poznańskiego, rzeszowskiego i warszawskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 211 211 WDU19540450211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie warunków przyznawania tytułu samodzielnego pracownika nauki w wyższych szkołach artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 210 210 WDU19540450210 Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 209 209 WDU19540440209 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 208 208 WDU19540440208 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 2 września 1954 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej i Wojsk Ochrony Pogranicza międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 207 207 WDU19540440207 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1954 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 206 206 WDU19540440206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 205 205 WDU19540440205 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 204 204 WDU19540440204 Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. obowiązujący
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 203 203 WDU19540440203 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202 202 WDU19540440202 Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 201 201 WDU19540440201 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 200 200 WDU19540440200 Konwencja (nr 74) dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 199 199 WDU19540440199 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 198 198 WDU19540440198 Konwencja (nr 73) dotycząca badania lekarskiego marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 197 197 WDU19540440197 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 196 196 WDU19540440196 Konwencja (nr 69) dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 195 195 WDU19540440195 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 194 194 WDU19540440194 Konwencja (nr 68) dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 193 193 WDU19540430193 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192 192 WDU19540430192 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191 191 WDU19540430191 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 190 190 WDU19540430190 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 189 189 WDU19540420189 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie powierzania osobom nie będącym pracownikami nauki funkcji dydaktycznych i naukowych w szkołach wyższych i w Polskiej Akademii Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 188 188 WDU19540420188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia zastępców profesora zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i podległych jej placówkach naukowych oraz osób pełniących funkcje pracowników nauki, nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 187 187 WDU19540420187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 186 186 WDU19540410186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie właściwości organów powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywania rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych do odbioru. uchylony
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 185 185 WDU19540410185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa oraz zasad likwidacji i trybu postępowania z depozytami, jak również z sumami uzyskanymi z ich sprzedaży. uchylony
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 184 184 WDU19540410184 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy. uchylony
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 183 183 WDU19540410183 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zniesieniu izb lekarsko-weterynaryjnych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 182 182 WDU19540410182 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 181 181 WDU19540410181 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym generałów (admirałów), oficerów zawodowych i podoficerów nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 180 180 WDU19540400180 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 179 179 WDU19540400179 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 178 178 WDU19540400178 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 177 177 WDU19540400177 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczych i żywnościowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 176 176 WDU19540400176 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 175 175 WDU19540400175 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących urządzeń górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 174 174 WDU19540400174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie artykułów rolnych, jakie mogą być przyjmowane na poczet zaległości w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych, oraz norm zamiany tych artykułów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 173 173 WDU19540390173 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Boliwii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 172 172 WDU19540390172 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 171 171 WDU19540390171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 170 170 WDU19540390170 Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 169 169 WDU19540380169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 168 168 WDU19540380168 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych, przez robotników nowoprzyjmowanych do stałej pracy w państwowych gospodarstwach rolnych i w państwowym gospodarstwie leśnym w ramach akcji osiedleńczej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 167 167 WDU19540380167 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy. obowiązujący
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 166 166 WDU19540380166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 165 165 WDU19540370165 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 164 164 WDU19540370164 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 163 163 WDU19540370163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 162 162 WDU19540370162 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Sopocie. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 161 161 WDU19540370161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160 160 WDU19540370160 Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 159 159 WDU19540370159 Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 158 158 WDU19540360158 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia rejonów dróg wodnych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 157 157 WDU19540360157 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie tymczasowych zasad orzecznictwa lekarskiego dla celów świadczeń rentowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 156 156 WDU19540360156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 155 155 WDU19540360155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie zawieszenia na rok 1954 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 154 154 WDU19540360154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gospodarstw rolnych i niektórych grup podatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 153 153 WDU19540360153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego, stalinogrodzkiego i wrocławskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 152 152 WDU19540360152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 151 151 WDU19540350151 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 czerwca 1954 r. w sprawie ordynacji telefonicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 150 150 WDU19540350150 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego oraz udzielania świadczeń z tytułu zatrudnienia za granicą. uchylony
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 149 149 WDU19540350149 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 148 148 WDU19540350148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie określenia chałupników. uchylony
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 147 147 WDU19540350147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 146 146 WDU19540350146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 145 145 WDU19540350145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie karania przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej za naruszenie przepisów o gospodarowaniu materiałami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 144 144 WDU19540340144 Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 143 143 WDU19540340143 Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 142 142 WDU19540340142 Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o służbie w organach bezpieczeństwa publicznego. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 141 141 WDU19540330141 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 140 140 WDU19540330140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1948 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów. uchylony
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 139 139 WDU19540330139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyborem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 138 138 WDU19540330138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 137 137 WDU19540330137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zwolnienia członków Związku Polskich Artystów Plastyków od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej przypadających od ich pracowni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 136 136 WDU19540330136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 135 135 WDU19540320135 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 134 134 WDU19540320134 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 czerwca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 133 133 WDU19540320133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Pabianicach Sądu Powiatowego w Łasku. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 132 132 WDU19540320132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 131 131 WDU19540320131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1954. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 130 130 WDU19540320130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1954. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 129 129 WDU19540320129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej dla pracujących zawodowo. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 128 128 WDU19540320128 Dekret z dnia 13 lipca 1954 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 127 127 WDU19540310127 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1954 r. o sprostowaniu błędu. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 126 126 WDU19540310126 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 28 czerwca 1954 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. uchylony
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 125 125 WDU19540310125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 czerwca 1954 r. w sprawie wynagrodzenia szkód poniesionych w związku z akcją ratowniczą w czasie pożaru. uchylony
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 124 124 WDU19540310124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 123 123 WDU19540310123 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. w sprawie rozliczenia z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 122 122 WDU19540310122 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 121 121 WDU19540310121 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień zawodowych technika i uprawnionego technika dentystycznego. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 120 120 WDU19540310120 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o lokalach w domach spółdzielni mieszkaniowych i w domach jednorodzinnych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 119 119 WDU19540300119 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogniotrwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 118 118 WDU19540300118 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 117 117 WDU19540300117 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116 116 WDU19540300116 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 115 115 WDU19540290115 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem. uchylony
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 114 114 WDU19540290114 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej odpadów drzewnych do wyrobu masy celulozowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 113 113 WDU19540290113 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 112 112 WDU19540290112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie wynagradzania szkód poniesionych w związku z udziałem w akcji zwalczania klęsk żywiołowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 111 111 WDU19540290111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych na pracowników zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych resortu kolei. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 110 110 WDU19540290110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie aspirantury artystycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 28 poz. 109 109 WDU19540280109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1954 nr 27 poz. 108 108 WDU19540270108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 27 poz. 107 107 WDU19540270107 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 106 106 WDU19540260106 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 105 105 WDU19540260105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 104 104 WDU19540260104 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej bębnów drewnianych do elektrycznych kabli oraz przewodów. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 103 103 WDU19540260103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. uchylony
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 102 102 WDU19540250102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1954 r. w sprawie kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych używanych wyłącznie w lecznictwie zwierząt. uchylony
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 101 101 WDU19540250101 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad, warunków i trybu odstępowania nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 100 100 WDU19540250100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania przez nabywcę lub użytkownika umowy dotyczącej państwowego mienia nierolniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 99 99 WDU19540250099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad ustalania należności i ich spłaty za odstąpione przez Państwo nieruchomości nierolnicze, przekazane nabywcom przez b. związki samorządu terytorialnego, a których cena nabycia nie została w całości uiszczona. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 98 98 WDU19540250098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w Głównej Bibliotece Lekarskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 97 97 WDU19540250097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1954 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 96 96 WDU19540250096 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 95 95 WDU19540250095 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 94 94 WDU19540250094 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zmianie dekretu o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa. uchylony
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 93 93 WDU19540250093 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zastępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 92 92 WDU19540240092 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 91 91 WDU19540240091 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących struktury geometrycznej powierzchni. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 90 90 WDU19540240090 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 89 89 WDU19540240089 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 88 88 WDU19540240088 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 87 87 WDU19540240087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów. uchylony
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 86 86 WDU19540230086 Rozporządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 maja 1954 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego. uchylony
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 85 85 WDU19540230085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1954 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych oraz w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych tych szkół. uchylony
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 84 84 WDU19540230084 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gazowniczej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 83 83 WDU19540230083 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń. uchylony
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 82 82 WDU19540230082 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o odznaczeniu "Medal 10-lecia Polski Ludowej". uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 81 81 WDU19540220081 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie higieny pracy w kopalniach arsenu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 80 80 WDU19540220080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie zatrudnienia pracowników nauki w Laboratorium Kolorystycznym, podległym Ministrowi Przemysłu Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 79 79 WDU19540220079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 78 78 WDU19540220078 Dekret z dnia 6 maja 1954 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1954 nr 21 poz. 77 77 WDU19540210077 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 1954 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 21 poz. 76 76 WDU19540210076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1954 nr 20 poz. 75 75 WDU19540200075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 74 74 WDU19540190074 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 73 73 WDU19540190073 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej znaków rozpoznawczych statków powietrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 72 72 WDU19540190072 Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 71 71 WDU19540180071 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael konwencji (nr 5) o określeniu najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r, konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 70 70 WDU19540180070 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 69 69 WDU19540180069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii przedsiębiorstw uspołecznionych spod działania przepisów dekretu o zakładowych komisjach rozjemczych oraz rozciągnięcia przepisów dekretu na państwowe gospodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 68 68 WDU19540180068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie składu, sposobu powoływania i funkcjonowania zakładowych komisji rozjemczych i komisji rozjemczych przy terenowych organach związków zawodowych oraz trybu postępowania przed tymi komisjami i trybu postępowania odwoławczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 67 67 WDU19540170067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 66 66 WDU19540170066 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej dotyczącej blach kotłowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 65 65 WDU19540170065 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej butli do gazów. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 64 64 WDU19540170064 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 63 63 WDU19540170063 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 62 62 WDU19540170062 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 61 61 WDU19540160061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. uchylony
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 60 60 WDU19540160060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu uiszczania opłat w postępowaniu arbitrażowym. uchylony
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 59 59 WDU19540160059 Dekret z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 58 58 WDU19540150058 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. uchylony
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 57 57 WDU19540150057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 56 56 WDU19540150056 Dekret z dnia 9 kwietnia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 55 55 WDU19540140055 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 54 54 WDU19540140054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1954 r. o uprawnieniach emerytalnych b. Pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego i Polskiego Monopolu Tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 53 53 WDU19540140053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. uchylony
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 52 52 WDU19540140052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie obszarów górniczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 51 51 WDU19540130051 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. uchylony
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 50 50 WDU19540130050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla miasta Gdańska w Gdańsku i utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Sopocie. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 49 49 WDU19540130049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 48 48 WDU19540130048 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1954 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Lublinie i Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 47 47 WDU19540130047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 46 46 WDU19540120046 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Indie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 45 45 WDU19540120045 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lutego 1954 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 44 44 WDU19540120044 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie terminu wejścia w życie przepisów o Społecznej Inspekcji Pracy w gospodarstwach rolnych, leśnych i ogrodniczych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 43 43 WDU19540120043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 42 42 WDU19540120042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie trybu postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 41 41 WDU19540120041 Dekret z dnia 18 marca 1954 r. o zmianie właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 40 40 WDU19540110040 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 39 39 WDU19540110039 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 38 38 WDU19540110038 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 37 37 WDU19540100037 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ordynacji telegraficznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 36 36 WDU19540100036 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie dokumentów dla samolotowych pilotów sportowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 35 35 WDU19540100035 Dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 34 34 WDU19540090034 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 33 33 WDU19540090033 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 32 32 WDU19540090032 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 31 31 WDU19540090031 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 30 30 WDU19540090030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 29 29 WDU19540090029 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących układu pasowań i sprawdzianów. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 28 28 WDU19540090028 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 27 27 WDU19540090027 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 8 poz. 26 26 WDU19540080026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie przejmowania na własność Państwa gospodarstw rolnych, niecałkowicie lub nienależycie zagospodarowanych, na wniosek ich właścicieli oraz w sprawie odszkodowania za te gospodarstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 25 25 WDU19540070025 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 24 24 WDU19540070024 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię, Filipiny i Finlandię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 23 23 WDU19540070023 Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 22 22 WDU19540070022 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 r. w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 21 21 WDU19540070021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 20 20 WDU19540060020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1953 r. w sprawie jednorazowych odpraw dla członków likwidowanych instytucji ubezpieczeniowych oraz instytucji wzajemnej pomocy b. izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 19 19 WDU19540060019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1954 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1954. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 18 18 WDU19540060018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane od gospodarstw zalegających w obowiązkowych dostawach zbóż ze zbiorów roku 1953, i norm zamiany. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 17 17 WDU19540060017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 16 16 WDU19540060016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 15 15 WDU19540060015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów białostockiego i sokólskiego, utworzenia powiatu monieckiego oraz zmiany granic miasta Białegostoku w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 14 14 WDU19540050014 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 stycznia 1954 r. w sprawie używania materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 13 13 WDU19540050013 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 stycznia 1954 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na wydobywanie kopalin spółdzielniom i osobom nie będącym wykonawcami narodowych planów gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 12 12 WDU19540050012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie określenia kopalin, których poszukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu. uchylony
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 11 11 WDU19540040011 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 10 10 WDU19540040010 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 listopada 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu wyrobów gumowych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 9 9 WDU19540040009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. uchylony
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 8 8 WDU19540040008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 3 poz. 7 7 WDU19540030007 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie ruchu rowerów na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1954 nr 3 poz. 6 6 WDU19540030006 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1954 nr 2 poz. 5 5 WDU19540020005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1954 nr 2 poz. 4 4 WDU19540020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie opłat celnych i pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 3 3 WDU19540010003 Dekret z dnia 30 grudnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie dekretu o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego obywateli polskich. uchylony
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 2 2 WDU19540010002 Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych. bez statusu
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 1 1 WDU19540010001 Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony