20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1955
320 Or z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1955 r. bez statusu
319 Or z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie złożenia przez Izrael dokumentu przystąpienia do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
318 RMF z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie podatku od przychodów z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu. uchylony
317 RMF z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatek dochodowy. uchylony
316 RRM z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
315 D z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych. uchylony
314 D z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. uchylony
313 RMSW z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie określenia przypadków, w których dopuszczalne jest użycie broni przez Milicję Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu broni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 D z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie dekretu bez statusu
311 D z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej. uchylony
310 D z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów wojskowego postępowania karnego. bez statusu
309 D z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uchylony
308 OMSZ z dnia 7 grudnia 1955 r. o sprostowaniu błędów w tekstach angielskim i francuskim Załącznika do oświadczenia rządowego bez statusu
307 Or z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Syrii do Konwencji bez statusu
306 Or z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię i Irak Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
305 Or z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii, Turcji, Burmy i Czechosłowacji do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych bez statusu
304 Or z dnia 26 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
303 RML z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie wyłączenia wilka ze spisu dzikich zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
302 RMS z dnia 13 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
301 RPRM z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
300 RRM z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uchylony
299 RRM z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedli. bez statusu
298 RRM z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
297 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu myszkowskiego w województwie stalinogrodzkim oraz zmiany granic województw: krakowskiego, opolskiego i stalinogrodzkiego. akt jednorazowy
296 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełżyckiego, bychawskiego i janowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
295 Or z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
294 RMS z dnia 10 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych dla miasta Gdańska, w Raciborzu i w Myśliborzu. uchylony
293 RMS z dnia 19 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
292 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
291 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Tychy w województwie stalinogrodzkim. akt jednorazowy
290 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów dąbrowskiego i sejneńskiego oraz zmiany granic powiatów łapskiego i białostockiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
289 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów golubsko-dobrzańskiego i radziejowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
288 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: białobrzeskiego, chmielnickiego, kazimierskiego, lipskiego, przysuskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie kieleckim oraz w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i kieleckiego. akt jednorazowy
287 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu suskiego w województwie krakowskim. akt jednorazowy
286 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
285 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu krapkowickiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
284 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim. akt jednorazowy
283 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów leżajskiego i ropczyckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
282 RRM z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: łosickiego, ryckiego, wyszkowskiego, żuromińskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, warszawskiego i lubelskiego. akt jednorazowy
281 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
280 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
279 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
278 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
277 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
276 Or z dnia 8 listopada 1955 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
275 Or z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
274 Or z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
273 D z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. uznany za uchylony
272 Or z dnia 28 października 1955 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie przystąpienia Wenezueli i Egiptu do wymienionej Konwencji. bez statusu
271 Or z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu bez statusu
270 RML z dnia 20 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
269 RMHW z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
268 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
267 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych. uznany za uchylony
266 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
265 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
264 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
263 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
262 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
261 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
260 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego. uznany za uchylony
259 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych. uznany za uchylony
258 RPPKPG z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn. uznany za uchylony
257 RPRM z dnia 29 października 1955 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu. bez statusu
256 RRM z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 Or z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli, Turcji i Czechosłowacji do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
254 Or z dnia 18 października 1955 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
253 Or z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu bez statusu
252 Or z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji bez statusu
251 RMPDiR z dnia 10 października 1955 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. uchylony
250 RML z dnia 24 września 1955 r. w sprawie dozorców łowieckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
249 RRM z dnia 1 października 1955 r. w sprawie odszkodowania za zasiewy i uprawy uszkodzone wskutek robót górniczych. uchylony
248 D z dnia 5 października 1955 r. zmieniający dekret uchylony
247 D z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej. uchylony
246 RM z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie przepisów o radiostacjach amatorskich i doświadczalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMSW z dnia 5 sierpnia 1955 r. w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych. uchylony
244 RRM z dnia 17 września 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
243 RRM z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
242 RRM z dnia 10 września 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. uchylony
241 D z dnia 27 września 1955 r. o zmianie dekretu bez statusu
240 RRM z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
239 Or z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
238 K(1djwdpmikzpjwpwGd2c1r z dnia obowiązujący
237 Or z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
236 K(9dpbpp(w1rpwGd1l1r z dnia uchylony
235 Or z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
234 K(9doppwGd1l1r z dnia obowiązujący
233 RMKiS z dnia 25 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki akt jednorazowy
232 RRM z dnia 3 września 1955 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
231 RRM z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obrotu materiałem siewnym. uchylony
230 RRM z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. uchylony
229 RM z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb. uchylony
228 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
227 RRM z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Gozdnica w powiecie żagańskim, województwie zielonogórskim. bez statusu
226 RRM z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Wisła Uzdrowisko w powiecie cieszyńskim, województwie stalinogrodzkim. bez statusu
225 RRM z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
224 RRM z dnia 20 sierpnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
223 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb. uznany za uchylony
222 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
221 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
220 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa. uchylony
219 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
218 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
217 RMR z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
215 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich. uznany za uchylony
214 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
213 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych. uznany za uchylony
212 RPPKPG z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
211 RRM z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. uchylony
210 RRM z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
209 RPPKPG z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
208 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
207 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
206 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego. uznany za uchylony
205 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
204 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
203 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
202 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
201 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
200 RPPKPG z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej ziemniaków jadalnych późnych. uznany za uchylony
199 Or z dnia 1 lipca 1955 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji bez statusu
198 Or z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Indii do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
197 Or z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
196 Or z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie akceptacji przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
195 Or z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, Haiti i Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
194 RMR z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
193 RMF z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
192 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictwa. uznany za uchylony
191 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
190 RRM z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych. uchylony
189 D z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie ustawy uchylony
188 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby weterynaryjnej. uznany za uchylony
187 RRM z dnia 27 lipca 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
186 RRM z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej i konserwatorskiej. uchylony
185 D z dnia 27 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. wygaśnięcie aktu
184 D z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego oraz ich rodzin. uchylony
183 Or z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Związek Radziecki, Węgry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku. bez statusu
182 UopwipwmLRALRBWRLNRDPRLRRLZSRRiRCpwWd1m1r z dnia uznany za uchylony
181 RML z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
180 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjne, dotyczących łańcuchów gospodarczych. uznany za uchylony
179 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych. uznany za uchylony
178 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
177 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych. uznany za uchylony
176 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
175 RPPKPG z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
174 D z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o prawie probierczym. uchylony
173 D z dnia 13 lipca 1955 r. o zniesieniu rejestru inżynierów i techników. bez statusu
172 RPPKPG z dnia 11 lipca 1955 r. w sprawie przyznania XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
171 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących cukru, badania gleby i materiału siewnego. uznany za uchylony
170 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa. uznany za uchylony
169 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
168 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
167 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
166 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
165 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych. uznany za uchylony
164 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
163 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
162 RRM z dnia 9 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. uchylony
161 RRM z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. uchylony
160 OPRM z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
159 RMRiGK z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków. uchylony
158 RMHW z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. uchylony
157 RPPKPG z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
156 RMS z dnia 15 czerwca 1955 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku. uznany za uchylony
155 RRM z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu uchylony
154 RRM z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
153 RRM z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
152 RRM z dnia 18 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
151 D z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
150 RRM z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
149 RRM z dnia 17 czerwca 1955 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków ze zbiorów 1955 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
148 RRM z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
147 RRM z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
146 RMF z dnia 20 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym. uchylony
145 RRM z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym. uchylony
144 RRM z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955. uznany za uchylony
143 OMF z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uznany za uchylony
142 D z dnia 8 czerwca 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
141 RRM z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: białostockiego, bydgoskiego, lubelskiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
140 RRM z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie zmiany zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. uznany za uchylony
139 D z dnia 8 czerwca 1955 r. o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych. uznany za uchylony
138 D z dnia 8 czerwca 1955 r. o samoopodatkowaniu ludności wsi. uchylony
137 RMF z dnia 30 maja 1955 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego świadczeń (przychodów) podlegających opłacie targowej. uchylony
136 D z dnia 20 maja 1955 r. o podatkach i opłatach terenowych. uchylony
135 D z dnia 20 maja 1955 r. o zmianie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
134 OPRM z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
133 Or z dnia 6 maja 1955 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylii do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
132 Or z dnia 29 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
131 Or z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpieniu Ludowej Republiki Bułgarii do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
130 RMZ z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw gruźlicy. uchylony
129 RMKiS z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
128 RMKiS z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie utworzenia Przygotowawczego Studium Muzycznego dla Kapelmistrzów Wojskowych przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RMGK z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie czasu pracy pracowników komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. uchylony
126 RPRM z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
125 RRM z dnia 9 maja 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie właściwości organów powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywania rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych do odbioru. uchylony
124 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących norm różnych. uznany za uchylony
123 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
122 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
121 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych. uznany za uchylony
120 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
119 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
118 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych. uznany za uchylony
117 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego. uznany za uchylony
116 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
115 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
114 RPPKPG z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących umywalek i naczyń gospodarstwa domowego. uznany za uchylony
113 RMGK z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie składu, sposobu powoływania, organizacji oraz trybu postępowania komisji lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RRM z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele. uchylony
111 RRM z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki spirytusem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 RRM z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki tytoniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
109 RRM z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie czasu trwania urlopu wypoczynkowego dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 D z dnia 18 kwietnia 1955 r. o zmianie dekretu o prawie łowieckim. uchylony
107 D z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. akt posiada tekst jednolity
106 D z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym. uchylony
105 D z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego. bez statusu
104 Or z dnia 15 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Filipin do konwencji bez statusu
103 RML z dnia 9 marca 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
102 RMS z dnia 30 marca 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Słupcy Sądu Powiatowego w Koninie. uchylony
101 RMS z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
100 RPPKPG z dnia 26 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych. uznany za uchylony
99 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów. uznany za uchylony
98 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
97 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa. uznany za uchylony
96 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
95 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
94 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej, dotyczącej blachy białej (ocynowanej). uznany za uchylony
93 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
92 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego. uznany za uchylony
91 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych. uznany za uchylony
90 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa. uznany za uchylony
89 D z dnia 16 kwietnia 1955 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego. uchylony
88 Or z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie wejścia w życie zrewidowanych postanowień do konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
87 Or z dnia 19 stycznia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji bez statusu
86 Koppk z dnia 31 marca 1953 r. obowiązujący
85 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
84 RPPKPG z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uchylony
83 U z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej. bez statusu
82 Ubnr1 z dnia 5 kwietnia 1955 r. wygaśnięcie aktu
81 RRM z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego. uznany za uchylony
79 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
78 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
77 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego. uznany za uchylony
76 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa. uznany za uchylony
75 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
74 RRM z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich. obowiązujący
73 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wodomierzy, sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych i kół pasowych. uznany za uchylony
72 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
71 D z dnia 11 marca 1955 r. o łączności. uchylony
70 D z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności. uchylony
69 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
68 RPPKPG z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
67 D z dnia 11 marca 1955 r. zmieniający ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. uchylony
66 D z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu obowiązujący
65 OPRM z dnia 16 lutego 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa górniczego. wygaśnięcie aktu
64 RMZ z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
63 RMR z dnia 10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinami z zagranicą. uchylony
62 RMF z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa. uchylony
61 RRM z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
60 RRM z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
59 RRM z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955. uznany za uchylony
58 RRM z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie wykonania dekretu o funduszu zakładowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 D z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
56 D z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych. uchylony
55 D z dnia 18 lutego 1955 r. o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami. uchylony
54 D z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniający ustawę o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. uchylony
53 D z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
52 D z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym. uchylony
51 RMS z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Lubsku. uznany za uchylony
50 RMS z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wnoszenia i popierania oskarżenia przez organy administracji państwowej. bez statusu
49 RPPKPG z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
48 RRM z dnia 5 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
47 RML z dnia 11 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa uchylony
46 RMHZ z dnia 10 stycznia 1955 r. zmieniające przepisy wykonawcze do prawa celnego. uznany za uchylony
45 RPPKPG z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich. uznany za uchylony
44 RPPKPG z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa. uznany za uchylony
43 RPPKPG z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki. uznany za uchylony
42 RPPKPG z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
41 RPPKPG z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących papierówki. uznany za uchylony
40 RML z dnia 2 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
39 RRM z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
38 RRM z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa. uchylony
37 D z dnia 2 lutego 1955 r. o zmianie ustawy uchylony
36 D z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa. akt jednorazowy
35 D z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej. uchylony
34 D z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych. uchylony
33 D z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie. uchylony
32 D z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. uchylony
31 D z dnia 2 lutego 1955 r. o przekazaniu wykonywania ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym. uchylony
30 RMS z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach. uchylony
29 RMF z dnia 27 stycznia 1955 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy, dochodowy od nieruchomości i od nabycia praw majątkowych oraz w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
28 RRM z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wstępu na nieruchomości w celu poszukiwania złóż kopalin. uchylony
27 RM z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
26 RMS z dnia 3 grudnia 1954 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o organizacji schronisk dla nieletnich i tymczasowego regulaminu zakładów poprawczych. uznany za uchylony
25 RRM z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. uchylony
24 RRM z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego. uchylony
23 RRM z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
22 RML z dnia 13 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa uchylony
21 RMF z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym. uchylony
20 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna. uznany za uchylony
19 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego. uznany za uchylony
18 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa. uznany za uchylony
17 RRM z dnia 15 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
16 RMF z dnia 12 stycznia 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1955. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMF z dnia 5 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
14 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
13 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
12 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
11 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki. uznany za uchylony
10 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa. uznany za uchylony
9 RPPKPG z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych. uznany za uchylony
8 RRM z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie czasu pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
7 RMZ z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
6 RMTDiL z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie zakładania i uruchamiania lotnisk cywilnych. uchylony
5 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
4 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych. uchylony
3 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
2 RPPKPG z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglopochodnych. uznany za uchylony
1 RRM z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie terminu wyborów ławników sądów wojewódzkich i powiatowych na lata 1955 i 1956. uznany za uchylony