20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 320 320 WDU19550470320 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 319 319 WDU19550470319 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie złożenia przez Izrael dokumentu przystąpienia do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 318 318 WDU19550470318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie podatku od przychodów z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu. uchylony
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 317 317 WDU19550470317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatek dochodowy. uchylony
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 316 WDU19550470316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 315 315 WDU19550470315 Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314 314 WDU19550470314 Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 313 313 WDU19550460313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie określenia przypadków, w których dopuszczalne jest użycie broni przez Milicję Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu broni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 312 312 WDU19550460312 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 311 311 WDU19550460311 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 310 310 WDU19550460310 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów wojskowego postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 309 309 WDU19550460309 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 308 308 WDU19550450308 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 1955 r. o sprostowaniu błędów w tekstach angielskim i francuskim Załącznika do oświadczenia rządowego z dnia 11 marca 1955 r. dotyczącego wejścia w życie zrewidowanych postanowień do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 307 307 WDU19550450307 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Syrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 306 306 WDU19550450306 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię i Irak Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 305 305 WDU19550450305 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii, Turcji, Burmy i Czechosłowacji do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 304 304 WDU19550450304 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 303 303 WDU19550450303 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie wyłączenia wilka ze spisu dzikich zwierząt łownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 302 302 WDU19550450302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Tychach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 301 301 WDU19550450301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 300 300 WDU19550450300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uchylony
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 299 299 WDU19550450299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedli. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 298 298 WDU19550450298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 297 297 WDU19550450297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu myszkowskiego w województwie stalinogrodzkim oraz zmiany granic województw: krakowskiego, opolskiego i stalinogrodzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 296 296 WDU19550450296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełżyckiego, bychawskiego i janowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 295 295 WDU19550440295 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 294 294 WDU19550440294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych dla miasta Gdańska, w Raciborzu i w Myśliborzu. uchylony
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 293 293 WDU19550440293 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 292 292 WDU19550440292 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 291 291 WDU19550440291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Tychy w województwie stalinogrodzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 290 290 WDU19550440290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów dąbrowskiego i sejneńskiego oraz zmiany granic powiatów łapskiego i białostockiego w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 289 289 WDU19550440289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów golubsko-dobrzańskiego i radziejowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 288 288 WDU19550440288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: białobrzeskiego, chmielnickiego, kazimierskiego, lipskiego, przysuskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie kieleckim oraz w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i kieleckiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 287 287 WDU19550440287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu suskiego w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 286 286 WDU19550440286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 285 285 WDU19550440285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu krapkowickiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 284 284 WDU19550440284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 283 283 WDU19550440283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów leżajskiego i ropczyckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 282 282 WDU19550440282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: łosickiego, ryckiego, wyszkowskiego, żuromińskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, warszawskiego i lubelskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 281 281 WDU19550440281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 280 280 WDU19550440280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. uchylony
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 279 279 WDU19550440279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 278 278 WDU19550440278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 277 277 WDU19550440277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 276 276 WDU19550430276 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1955 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 275 275 WDU19550430275 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 274 274 WDU19550430274 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 273 273 WDU19550430273 Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 272 272 WDU19550420272 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1955 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie przystąpienia Wenezueli i Egiptu do wymienionej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 271 271 WDU19550420271 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 270 270 WDU19550420270 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 269 269 WDU19550420269 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 268 268 WDU19550420268 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 267 267 WDU19550420267 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 266 266 WDU19550420266 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 265 265 WDU19550420265 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 264 264 WDU19550420264 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 263 263 WDU19550420263 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 262 262 WDU19550420262 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 261 261 WDU19550420261 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 260 260 WDU19550420260 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 259 259 WDU19550420259 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 258 258 WDU19550420258 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 257 257 WDU19550420257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 256 256 WDU19550420256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 255 255 WDU19550410255 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli, Turcji i Czechosłowacji do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 254 254 WDU19550410254 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1955 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 253 253 WDU19550410253 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 252 252 WDU19550410252 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionej protokołem z dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 251 251 WDU19550410251 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 10 października 1955 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 250 250 WDU19550400250 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 września 1955 r. w sprawie dozorców łowieckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 249 249 WDU19550400249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1955 r. w sprawie odszkodowania za zasiewy i uprawy uszkodzone wskutek robót górniczych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 248 248 WDU19550400248 Dekret z dnia 5 października 1955 r. zmieniający dekret z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 247 247 WDU19550400247 Dekret z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 246 246 WDU19550390246 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie przepisów o radiostacjach amatorskich i doświadczalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 245 245 WDU19550390245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1955 r. w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 244 244 WDU19550390244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 243 243 WDU19550390243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 242 242 WDU19550390242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 241 241 WDU19550390241 Dekret z dnia 27 września 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 240 240 WDU19550380240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 239 239 WDU19550380239 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238 238 WDU19550380238 Konwencja (nr 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 237 237 WDU19550380237 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 236 236 WDU19550380236 Konwencja (nr 96) dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. uchylony
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 235 235 WDU19550380235 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 234 234 WDU19550380234 Konwencja (nr 95) dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 233 233 WDU19550370233 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 232 232 WDU19550370232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 231 231 WDU19550370231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obrotu materiałem siewnym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 230 230 WDU19550370230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 229 229 WDU19550360229 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb. uchylony
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 228 228 WDU19550360228 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 227 227 WDU19550360227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Gozdnica w powiecie żagańskim, województwie zielonogórskim. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 226 226 WDU19550360226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Wisła Uzdrowisko w powiecie cieszyńskim, województwie stalinogrodzkim. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 225 225 WDU19550360225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 224 224 WDU19550360224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 223 223 WDU19550350223 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 222 222 WDU19550350222 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 221 221 WDU19550350221 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 220 220 WDU19550350220 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 219 219 WDU19550350219 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 218 218 WDU19550350218 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 217 217 WDU19550340217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 216 216 WDU19550340216 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 215 215 WDU19550340215 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 214 214 WDU19550340214 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 213 213 WDU19550340213 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 212 212 WDU19550340212 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 211 211 WDU19550340211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 210 210 WDU19550340210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów. uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 209 209 WDU19550330209 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 208 208 WDU19550330208 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 207 207 WDU19550330207 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 206 206 WDU19550330206 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 205 205 WDU19550330205 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 204 204 WDU19550330204 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 203 203 WDU19550330203 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 202 202 WDU19550330202 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 201 201 WDU19550330201 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 200 200 WDU19550330200 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej ziemniaków jadalnych późnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 199 199 WDU19550320199 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1955 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 198 198 WDU19550320198 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Indii do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 197 197 WDU19550320197 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 196 196 WDU19550320196 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie akceptacji przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 195 195 WDU19550320195 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, Haiti i Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 194 194 WDU19550320194 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 193 193 WDU19550320193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 192 192 WDU19550320192 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 191 191 WDU19550320191 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 190 190 WDU19550320190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 189 189 WDU19550320189 Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 188 188 WDU19550310188 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby weterynaryjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 187 187 WDU19550310187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 186 186 WDU19550310186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej i konserwatorskiej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 185 185 WDU19550310185 Dekret z dnia 27 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 184 184 WDU19550310184 Dekret z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 183 183 WDU19550300183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Związek Radziecki, Węgry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 182 182 WDU19550300182 Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 181 181 WDU19550290181 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 180 180 WDU19550290180 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjne, dotyczących łańcuchów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 179 179 WDU19550290179 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 178 178 WDU19550290178 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 177 177 WDU19550290177 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 176 176 WDU19550290176 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 175 175 WDU19550290175 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 174 174 WDU19550290174 Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o prawie probierczym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 173 173 WDU19550290173 Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zniesieniu rejestru inżynierów i techników. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 172 172 WDU19550280172 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 lipca 1955 r. w sprawie przyznania XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 171 171 WDU19550280171 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących cukru, badania gleby i materiału siewnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 170 170 WDU19550280170 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 169 169 WDU19550280169 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 168 168 WDU19550280168 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 167 167 WDU19550280167 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 166 166 WDU19550280166 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 165 165 WDU19550280165 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 164 164 WDU19550280164 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 163 163 WDU19550280163 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 162 162 WDU19550280162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 161 161 WDU19550280161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. uchylony
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 160 160 WDU19550270160 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 159 159 WDU19550270159 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków. uchylony
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 158 158 WDU19550270158 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 157 157 WDU19550270157 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 156 156 WDU19550260156 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1955 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 155 155 WDU19550260155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników. uchylony
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 154 154 WDU19550260154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 153 153 WDU19550250153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 152 152 WDU19550250152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów. uchylony
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 151 151 WDU19550250151 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 150 150 WDU19550240150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 149 149 WDU19550240149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków ze zbiorów 1955 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 148 148 WDU19550240148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 147 147 WDU19550240147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 146 146 WDU19550230146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 145 145 WDU19550230145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 144 144 WDU19550230144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 143 143 WDU19550230143 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 142 142 WDU19550230142 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 141 141 WDU19550220141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: białostockiego, bydgoskiego, lubelskiego i olsztyńskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 140 140 WDU19550220140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie zmiany zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 139 139 WDU19550220139 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 138 138 WDU19550220138 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o samoopodatkowaniu ludności wsi. uchylony
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 137 137 WDU19550210137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1955 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego świadczeń (przychodów) podlegających opłacie targowej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 136 136 WDU19550210136 Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 135 135 WDU19550210135 Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o zmianie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 134 134 WDU19550200134 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy. uchylony
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 133 133 WDU19550200133 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1955 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylii do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 132 132 WDU19550200132 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 131 131 WDU19550200131 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpieniu Ludowej Republiki Bułgarii do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 130 130 WDU19550200130 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw gruźlicy. uchylony
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 129 129 WDU19550200129 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 128 128 WDU19550200128 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie utworzenia Przygotowawczego Studium Muzycznego dla Kapelmistrzów Wojskowych przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 127 127 WDU19550200127 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie czasu pracy pracowników komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 126 126 WDU19550200126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 125 125 WDU19550200125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie właściwości organów powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywania rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych do odbioru. uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 124 124 WDU19550190124 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących norm różnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 123 123 WDU19550190123 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 122 122 WDU19550190122 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 121 121 WDU19550190121 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 120 120 WDU19550190120 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 119 119 WDU19550190119 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 118 118 WDU19550190118 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 117 117 WDU19550190117 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 116 116 WDU19550190116 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 115 115 WDU19550190115 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 114 114 WDU19550190114 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących umywalek i naczyń gospodarstwa domowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 113 113 WDU19550180113 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie składu, sposobu powoływania, organizacji oraz trybu postępowania komisji lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 112 112 WDU19550180112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 111 111 WDU19550180111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki spirytusem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 110 110 WDU19550180110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki tytoniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 109 109 WDU19550180109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie czasu trwania urlopu wypoczynkowego dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 108 108 WDU19550180108 Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o zmianie dekretu o prawie łowieckim. uchylony
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 107 107 WDU19550180107 Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 106 106 WDU19550180106 Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 105 105 WDU19550180105 Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 104 104 WDU19550170104 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Filipin do konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionych protokołem z dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 103 103 WDU19550170103 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 9 marca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt. uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 102 102 WDU19550170102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Słupcy Sądu Powiatowego w Koninie. uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 101 WDU19550170101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 100 100 WDU19550170100 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 99 99 WDU19550170099 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 98 98 WDU19550170098 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 97 97 WDU19550170097 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 96 96 WDU19550170096 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 95 95 WDU19550170095 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 94 94 WDU19550170094 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej, dotyczącej blachy białej (ocynowanej). uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 93 93 WDU19550170093 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 92 92 WDU19550170092 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 91 91 WDU19550170091 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 90 90 WDU19550170090 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 89 89 WDU19550170089 Dekret z dnia 16 kwietnia 1955 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 88 88 WDU19550160088 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie wejścia w życie zrewidowanych postanowień do konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 87 87 WDU19550160087 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86 86 WDU19550160086 Konwencja o prawach politycznych kobiet z dnia 31 marca 1953 r. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 85 85 WDU19550150085 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 84 84 WDU19550150084 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uchylony
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 83 83 WDU19550150083 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 82 82 WDU19550150082 Ustawa budżetowa na rok 1955 z dnia 5 kwietnia 1955 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1955 nr 14 poz. 81 81 WDU19550140081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 80 80 WDU19550130080 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 79 79 WDU19550130079 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 78 78 WDU19550130078 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 77 77 WDU19550130077 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 76 76 WDU19550130076 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 75 75 WDU19550130075 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 74 74 WDU19550130074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 73 73 WDU19550120073 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wodomierzy, sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych i kół pasowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 72 72 WDU19550120072 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 71 71 WDU19550120071 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o łączności. uchylony
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 70 70 WDU19550120070 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności. uchylony
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 69 69 WDU19550110069 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 68 68 WDU19550110068 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 67 67 WDU19550110067 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. zmieniający ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. uchylony
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 66 66 WDU19550110066 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. obowiązujący
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 65 65 WDU19550100065 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa górniczego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 64 64 WDU19550100064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 63 63 WDU19550100063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinami z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 62 62 WDU19550090062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa. uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 61 61 WDU19550090061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 60 60 WDU19550090060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 59 59 WDU19550090059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 58 58 WDU19550090058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie wykonania dekretu o funduszu zakładowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 57 57 WDU19550090057 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 56 56 WDU19550090056 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 55 55 WDU19550090055 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami. uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 54 54 WDU19550090054 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniający ustawę o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 53 53 WDU19550090053 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 52 52 WDU19550090052 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 51 51 WDU19550080051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Lubsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 50 50 WDU19550080050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wnoszenia i popierania oskarżenia przez organy administracji państwowej. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 49 49 WDU19550080049 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 48 48 WDU19550080048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 47 47 WDU19550070047 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 46 46 WDU19550070046 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 stycznia 1955 r. zmieniające przepisy wykonawcze do prawa celnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 45 45 WDU19550070045 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 44 44 WDU19550070044 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 43 43 WDU19550070043 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 42 42 WDU19550070042 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 41 41 WDU19550070041 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących papierówki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 40 40 WDU19550060040 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 2 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 39 39 WDU19550060039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 38 38 WDU19550060038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 37 37 WDU19550060037 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 36 36 WDU19550060036 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa. akt jednorazowy
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35 35 WDU19550060035 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 34 34 WDU19550060034 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 33 33 WDU19550060033 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32 32 WDU19550060032 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. uchylony
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 31 31 WDU19550060031 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przekazaniu wykonywania ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 30 30 WDU19550050030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach. uchylony
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 29 29 WDU19550050029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1955 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy, dochodowy od nieruchomości i od nabycia praw majątkowych oraz w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 28 28 WDU19550050028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wstępu na nieruchomości w celu poszukiwania złóż kopalin. uchylony
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 27 27 WDU19550040027 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 26 26 WDU19550040026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1954 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o organizacji schronisk dla nieletnich i tymczasowego regulaminu zakładów poprawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 25 25 WDU19550040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 24 24 WDU19550040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 23 23 WDU19550040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 22 22 WDU19550030022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 13 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 21 21 WDU19550030021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 20 20 WDU19550030020 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 19 19 WDU19550030019 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 18 18 WDU19550030018 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 17 17 WDU19550030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 16 16 WDU19550020016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1955. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 15 15 WDU19550020015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 14 14 WDU19550020014 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 13 13 WDU19550020013 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 12 12 WDU19550020012 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 11 11 WDU19550020011 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 10 10 WDU19550020010 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 9 9 WDU19550020009 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 8 8 WDU19550020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie czasu pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 7 7 WDU19550010007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących. uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 6 6 WDU19550010006 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie zakładania i uruchamiania lotnisk cywilnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 5 5 WDU19550010005 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 4 4 WDU19550010004 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych. uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 3 3 WDU19550010003 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 2 2 WDU19550010002 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglopochodnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 1 1 WDU19550010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie terminu wyborów ławników sądów wojewódzkich i powiatowych na lata 1955 i 1956. uznany za uchylony