20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1956
297 RMPiOS z dnia 12 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych dla dzieci, wnuków i rodzeństwa korzystających z innych świadczeń z funduszów publicznych. uchylony
296 RPPKPG z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
295 RPPKPG z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów. uznany za uchylony
294 RPRM z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim. obowiązujący
293 RMHZ z dnia 30 listopada 1956 r. w sprawie odprawy celnej połowów morskich i przetworów z tych połowów. uchylony
292 RMS z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu. uchylony
291 RMF z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
290 RMF z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
289 RMF z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatków nowozakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu ludowego i domowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RRM z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej i w przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotnicze "Lot". uchylony
287 OMPiOS z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
286 OMPiOS z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu wygaśnięcie aktu
285 RMPiOS z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do ustalania prawa i wypłacania świadczeń w związku z zatrudnieniem za granicą. uchylony
284 RMPiOS z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych. uchylony
283 RMPiOS z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla tych osób, jeśli uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności. uchylony
282 RMPiOS z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie podziału renty rodzinnej między uprawnionych członków rodziny. uchylony
281 RMPiOS z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających poza rentą dochodu z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
280 RMPiOS z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty. uchylony
279 RRM z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie świadczeń rentowych dla osób niesłusznie pozbawionych wolności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 RRM z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zasad i trybu przywracania praw emerytalnych utraconych na podstawie przepisów o weryfikacji lub rehabilitacji. bez statusu
277 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielonogórskim. bez statusu
276 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim. akt jednorazowy
275 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
274 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
273 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
272 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
271 RRM z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. uchylony
270 RRM z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
269 D z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego. akt jednorazowy
268 Or z dnia 24 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, otwartego do podpisu w Londynie dnia 16 października 1953 r. bez statusu
267 MPCodpwLd1p1r z dnia wygaśnięcie aktu
266 Or z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych bez statusu
265 RMF z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
264 RMSW z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych izbach. uchylony
263 RPPKPG z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
262 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
261 RRM z dnia 24 listopada 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
260 Or z dnia 6 kwietnia 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) bez statusu
259 Kmoptk(oopoibk(pwBd2p1rwzpd z dnia wygaśnięcie aktu
258 OPRM z dnia 30 listopada 1956 r. o utracie mocy dekretu bez statusu
257 U z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin. uchylony
256 U z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie przepisów o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
255 U z dnia 15 listopada 1956 r. o podwyższeniu i przywróceniu niektórych zaopatrzeń dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uchylony
254 U z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. uchylony
253 U z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uchylony
252 U z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
251 U z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym. uchylony
250 Or z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
249 RRM z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej. bez statusu
248 U z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury. uchylony
247 U z dnia 15 listopada 1956 r. o uchyleniu ustawy uznany za uchylony
246 U z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych. bez statusu
245 U z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą. obowiązujący
244 U z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. uchylony
243 U z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych. obowiązujący
242 U z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie rolnictwa. uchylony
241 U z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. uchylony
240 U z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu zakładowym na rok 1957. akt jednorazowy
239 U z dnia 19 listopada 1956 r. o uregulowaniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy. uchylony
238 U z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych. uchylony
237 Or z dnia 12 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu i Argentyny do Konwencji bez statusu
236 RMS z dnia 5 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Chrzanowie i Wydziału Zamiejscowego w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie. uchylony
235 RMS z dnia 30 października 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Szczecina w Szczecinie. uchylony
234 RPRM z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ryki w powiecie ryckim, województwie warszawskim. obowiązujący
233 RRM z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
232 RRM z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
231 RRM z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1957. uchylony
230 RRM z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
229 Or z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
228 RMPGRiR z dnia 24 października 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników rolniczych. uchylony
227 RPPKPG z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
226 RPPKPG z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
225 Or z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
224 Or z dnia 29 października 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję, Burmę i Iran Konwencji bez statusu
223 RMF z dnia 7 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
222 RMF z dnia 20 października 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się przemysłem domowym i przemysłem ludowym, wykonujących świadczenia na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
221 RMF z dnia 18 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu uchylony
220 RMF z dnia 17 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
219 RRM z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie zwrotu składek członkom zlikwidowanych pracowniczych kas emerytalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 RMR z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz rejestru krów wyróżniających się wartością użytkową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
217 RRM z dnia 23 października 1956 r. w sprawie organizacji i finansowania działalności zapobiegania szkodom ogniowym i szkodom w pogłowiu zwierząt gospodarczych. uchylony
216 RMBoGK z dnia 9 października 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
215 RMLiPD z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
214 RMS z dnia 17 października 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie. uchylony
213 RMS z dnia 11 października 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Białobrzegach. uchylony
212 RMF z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym. uchylony
211 URP z dnia 26 października 1956 r. w sprawie zmiany daty wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 U z dnia 24 października 1956 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
209 RPPKPG z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie przyznania XXV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
208 RRM z dnia 11 października 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników urzędów morskich. uchylony
207 D z dnia 18 października 1956 r. o ustanowieniu medalu "Za waszą wolność i naszą". bez statusu
206 Or z dnia 29 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
205 OMSW z dnia 10 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uznany za uchylony
204 RRM z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. uchylony
203 RMS z dnia 8 września 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Sieradzu i Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu. uznany za uchylony
202 RMF z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń. uchylony
201 D z dnia 24 września 1956 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
200 OMPiOS z dnia 26 września 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu wygaśnięcie aktu
199 U z dnia 11 września 1956 r. o zmianie przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
198 Or z dnia 25 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru i Syjamu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych bez statusu
197 RMZ z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
196 RMZoHZ z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających. uchylony
195 RMZ z dnia 13 września 1956 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
194 RRM z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
193 RRM z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RRM z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 U z dnia 11 września 1956 r. o zmianie ustawy uchylony
190 U z dnia 11 września 1956 r. o izbach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych. uchylony
189 U z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego. uchylony
188 U z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. obowiązujący
187 U z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
186 U z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty. uchylony
185 U z dnia 10 września 1956 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. uznany za uchylony
184 RMS z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rzepinie. uchylony
183 RRM z dnia 18 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uchylony
182 RRM z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu działania organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. uchylony
181 URP z dnia 24 września 1956 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. bez statusu
180 RMF z dnia 29 sierpnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia. uchylony
179 RPRM z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Lęborka w powiecie lęborskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
178 RPRM z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Szprotawy w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
177 RRM z dnia 11 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
176 RRM z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczenia pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
175 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
174 Or z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
173 RMS z dnia 18 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Proszowicach. uznany za uchylony
172 RPPKPG z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących ziemniaków. uznany za uchylony
171 KooowpwGd1s1r z dnia obowiązujący
170 RMPiOS z dnia 8 sierpnia 1956 r. w sprawie zmian w wysokości zaopatrzenia emerytalnego nauczycieli i ich rodzin. bez statusu
169 RRM z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
168 RRM z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 RRM z dnia 24 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 RRM z dnia 18 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
165 Or z dnia 13 sierpnia 1956 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
164 RMHZ z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej. uznany za uchylony
163 RMS z dnia 30 lipca 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Zwoleniu. uznany za uchylony
162 RMF z dnia 10 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
161 RPPKPG z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
160 RRM z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
159 D z dnia 4 sierpnia 1956 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw mleka. bez statusu
158 D z dnia 4 sierpnia 1956 r. o podziale dróg publicznych. uchylony
157 RMTDiLoSW z dnia 3 maja 1956 r. w sprawie wprowadzenia niektórych znaków drogowych. uchylony
156 RMS z dnia 23 lipca 1956 r. w sprawie aplikacji notarialnej i egzaminu notarialnego. uchylony
155 RMS z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi. uchylony
154 RPPKPG z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uchylony
153 RRM z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Stalinogrodu, Siemianowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Nowego Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Szopienic, Sosnowca, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu. bez statusu
152 Or z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
151 Or z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
150 RMS z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie. uznany za uchylony
149 RPPKPG z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
148 RRM z dnia 25 lipca 1956 r. o zmianie rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
147 OPRM z dnia 10 lipca 1956 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
146 Or z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Austrię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
145 RPPKPG z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uchylony
144 RMPDiR z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
143 RRM z dnia 17 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
142 RRM z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. uchylony
141 RRM z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. uchylony
140 RRM z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 D z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. uznany za uchylony
138 D z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego. uchylony
137 RML z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa uchylony
136 RML z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa uznany za uchylony
135 RML z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzenia i pomiaru lasu. uchylony
134 RMS z dnia 3 lipca 1956 r. o inspektorach społecznych przy sądach powiatowych. uchylony
133 RMF z dnia 22 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
132 RPPKPG z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
131 RRM z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
130 RRM z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
129 RRM z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
128 D z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa. uchylony
127 RMF z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego. uchylony
126 RPRM z dnia 3 lipca 1956 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie. bez statusu
125 RRM z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego. uznany za uchylony
124 RRM z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych. uchylony
123 RRM z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 RRM z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych. uchylony
121 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
120 Or z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Haiti oraz zastosowania przez Danię Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
119 Or z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
118 RMBMiOBPoGK z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
117 RMS z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie zmiany przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
116 RRM z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle papierniczym. uchylony
115 D z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. uchylony
114 RRM z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie stawek uposażenia pracowników zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
113 RRM z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych. uchylony
112 RRM z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych i służbowych. uchylony
111 RRM z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia. bez statusu
109 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
108 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
107 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. uchylony
106 RRM z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim i łódzkim. akt jednorazowy
105 RRM z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Zduńska Wola w województwie łódzkim. akt jednorazowy
104 OMON z dnia 25 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego. uchylony
103 OMON z dnia 23 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uchylony
102 RMFiMSW z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
101 D z dnia 13 czerwca 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych. bez statusu
100 D z dnia 13 czerwca 1956 r. o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego. bez statusu
99 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
98 RRM z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RRM z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. uznany za uchylony
96 RMHW z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
95 D z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. uchylony
94 RMS z dnia 19 maja 1956 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych. uchylony
93 RRM z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom. uchylony
92 D z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
91 Or z dnia 18 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
90 RML z dnia 15 maja 1956 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej. uchylony
89 D z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie ustawy bez statusu
88 D z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
87 D z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
86 Or z dnia 21 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
85 RPPKPG z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
84 RPPKPG z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
83 RRM z dnia 18 maja 1956 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
82 Or z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.) przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
81 Or z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
80 Or z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Panamę i Japonię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
79 Or z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
78 Or z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Urugwaj Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 6) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r., oraz Konwencji (nr 18) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
77 Or z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję i Meksyk Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
76 Or z dnia 2 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Kubę i Argentynę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
75 RMBP z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego. uchylony
74 RPPKPG z dnia 21 kwietnia 1956 r. w sprawie określenia zakresu obowiązywania norm państwowych. uznany za uchylony
73 RRM z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956. uznany za uchylony
72 RRM z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956. uznany za uchylony
71 RRM z dnia 14 maja 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uchylony
70 Or z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
69 MKobnmpwLd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
68 RMZ z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie przerywania ciąży. uchylony
67 RMZ z dnia 30 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
66 RMZ z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RMS z dnia 26 kwietnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Bełchatowie. uznany za uchylony
64 RRM z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei. uchylony
63 U z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli. uchylony
62 U z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu. uchylony
61 U z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. uchylony
60 Ubnr1 z dnia 26 kwietnia 1956 r. wygaśnięcie aktu
59 RMZ z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów. uchylony
58 RRM z dnia 24 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 U z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii. obowiązujący
56 RMS z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Żyrardowie. uchylony
55 RMS z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich przez Sąd Powiatowy w Lublinie w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Janowie Lubelskim. uchylony
54 RRM z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
53 RMZ z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani. uchylony
52 D z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym. uchylony
51 D z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych. uchylony
50 Or z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw międzynarodowej Konwencji (nr 12) dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
49 Or z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Indie oraz zastosowania przez Danię i Francję międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
48 RMZ z dnia 16 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby starające się o wizę wjazdową do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze. uchylony
47 RMSW z dnia 21 marca 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
46 RRM z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
45 RRM z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
44 RRM z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie obowiązujący
43 OPRM z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie uchylony
42 Or z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
41 Or z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt i zastosowania przez Danię Konwencji (nr 11) dotyczącej prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
40 Or z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1927 r., i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
39 Or z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
38 RMS z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Kocku oraz właściwości Sądu Powiatowego dla m. Gdańska w sprawach karnych dotyczących nieletnich. uznany za uchylony
37 RMR z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RMF z dnia 9 marca 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
35 RMSWiF z dnia 18 lutego 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
34 RRM z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie przeprowadzenia spisu stacji obsługi samochodów, samochodowych warsztatów naprawczych i garaży samochodowych. uznany za uchylony
33 RRM z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Jaworzno w województwie krakowskim. akt jednorazowy
32 RRM z dnia 22 lutego 1956 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
31 OPRM z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
30 D z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa. bez statusu
29 D z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych. bez statusu
28 RMKiS z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Kultury i Sztuki do udzielania zezwoleń na wywóz dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
27 RMZ z dnia 9 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku zgłaszania nagminnego i wszczepionego zapalenia wątroby oraz krętkowic. bez statusu
26 RRM z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. bez statusu
25 RRM z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych. uchylony
24 RMF z dnia 23 stycznia 1956 r. w sprawie wykonania art. 33 dekretu o zobowiązaniach podatkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
23 RPRM z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
22 RRM z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. uchylony
21 OPPKPG z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
20 Or z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
19 RML z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
18 RMF z dnia 19 stycznia 1956 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1956. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
17 RRM z dnia 21 stycznia 1956 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
16 RMS z dnia 7 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w nowych powiatach. uznany za uchylony
15 RRM z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
14 RRM z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 D z dnia 18 stycznia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania cywilnego. uznany za uchylony
12 D z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej. uchylony
11 D z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy. uchylony
10 RMZ z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
9 RMZ z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
8 RM z dnia 22 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
7 RMR z dnia 15 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie obowiązujący
6 RMS z dnia 23 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi oraz zniesienia sądów powiatowych dla dzielnic w Łodzi. uznany za uchylony
5 RMS z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
4 RMS z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie. uchylony
3 RMS z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie. uznany za uchylony
2 RMTDiLSWiON z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uznany za uchylony
1 RRM z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle chemicznym. uchylony