Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 297 297 WDU19560610297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych dla dzieci, wnuków i rodzeństwa korzystających z innych świadczeń z funduszów publicznych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 296 296 WDU19560610296 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 295 295 WDU19560610295 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 294 294 WDU19560610294 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 293 293 WDU19560600293 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 listopada 1956 r. w sprawie odprawy celnej połowów morskich i przetworów z tych połowów. uchylony
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 292 292 WDU19560600292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu. uchylony
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 291 291 WDU19560600291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 290 290 WDU19560600290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 289 289 WDU19560600289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatków nowozakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu ludowego i domowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 288 288 WDU19560600288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej i w przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotnicze "Lot". uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 287 287 WDU19560590287 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zaopatrzeniu ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 286 286 WDU19560590286 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 285 285 WDU19560590285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do ustalania prawa i wypłacania świadczeń w związku z zatrudnieniem za granicą. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 284 284 WDU19560590284 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 283 283 WDU19560590283 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla tych osób, jeśli uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 282 282 WDU19560590282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie podziału renty rodzinnej między uprawnionych członków rodziny. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 281 281 WDU19560590281 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających poza rentą dochodu z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 280 280 WDU19560590280 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty. uchylony
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 279 279 WDU19560590279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie świadczeń rentowych dla osób niesłusznie pozbawionych wolności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 278 278 WDU19560590278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zasad i trybu przywracania praw emerytalnych utraconych na podstawie przepisów o weryfikacji lub rehabilitacji. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 277 277 WDU19560580277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielonogórskim. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 276 276 WDU19560580276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 275 275 WDU19560580275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 274 274 WDU19560580274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 273 273 WDU19560580273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów. uchylony
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 272 272 WDU19560580272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 271 271 WDU19560580271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. uchylony
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 270 270 WDU19560580270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 269 269 WDU19560580269 Dekret z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 268 268 WDU19560580268 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, otwartego do podpisu w Londynie dnia 16 października 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 267 267 WDU19560580267 Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze otwarte do podpisu w Londynie dnia 16 października 1953 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 266 266 WDU19560570266 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 265 265 WDU19560570265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 264 264 WDU19560570264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych izbach. uchylony
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 263 263 WDU19560570263 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 262 262 WDU19560570262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 261 261 WDU19560570261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 260 260 WDU19560570260 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 25 października 1952 r., Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r., protokołu dodatkowego z dnia 25 października 1952 r. i protokołu dodatkowego z dnia 11 kwietnia 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 259 259 WDU19560570259 Konwencje międzynarodowe o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisane w Bernie dnia 25 października 1952 r., wraz z protokołami dodatkowymi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 258 258 WDU19560560258 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1956 r. o utracie mocy dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 257 257 WDU19560560257 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 256 256 WDU19560560256 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie przepisów o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski. uchylony
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 255 255 WDU19560560255 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o podwyższeniu i przywróceniu niektórych zaopatrzeń dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 254 254 WDU19560560254 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253 253 WDU19560550253 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uchylony
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 252 252 WDU19560550252 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 251 251 WDU19560550251 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 250 250 WDU19560540250 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 249 249 WDU19560540249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 248 248 WDU19560540248 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 247 247 WDU19560540247 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o uchyleniu ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 246 246 WDU19560540246 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 245 245 WDU19560540245 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 244 244 WDU19560540244 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 243 243 WDU19560540243 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 242 242 WDU19560540242 Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 241 241 WDU19560540241 Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240 240 WDU19560530240 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu zakładowym na rok 1957. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 239 239 WDU19560530239 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o uregulowaniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy. uchylony
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 238 238 WDU19560530238 Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 237 237 WDU19560520237 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu i Argentyny do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 236 236 WDU19560520236 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Chrzanowie i Wydziału Zamiejscowego w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 235 235 WDU19560520235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Szczecina w Szczecinie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 234 234 WDU19560520234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ryki w powiecie ryckim, województwie warszawskim. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 233 233 WDU19560520233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 232 232 WDU19560520232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 231 231 WDU19560520231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1957. uchylony
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 230 230 WDU19560520230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. uchylony
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 229 229 WDU19560510229 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 228 228 WDU19560510228 Rozporządzenie Ministrów Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rolnictwa z dnia 24 października 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników rolniczych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 227 227 WDU19560510227 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 226 226 WDU19560510226 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 225 225 WDU19560500225 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 224 224 WDU19560500224 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję, Burmę i Iran Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 223 223 WDU19560500223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 222 222 WDU19560500222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się przemysłem domowym i przemysłem ludowym, wykonujących świadczenia na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 221 221 WDU19560500221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 220 220 WDU19560500220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 219 219 WDU19560500219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie zwrotu składek członkom zlikwidowanych pracowniczych kas emerytalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 49 poz. 218 218 WDU19560490218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz rejestru krów wyróżniających się wartością użytkową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 49 poz. 217 217 WDU19560490217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1956 r. w sprawie organizacji i finansowania działalności zapobiegania szkodom ogniowym i szkodom w pogłowiu zwierząt gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 216 216 WDU19560480216 Rozporządzenie Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9 października 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 215 215 WDU19560480215 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 214 214 WDU19560480214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 213 213 WDU19560480213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Białobrzegach. uchylony
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 212 212 WDU19560480212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 47 poz. 211 211 WDU19560470211 Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1956 r. w sprawie zmiany daty wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 47 poz. 210 210 WDU19560470210 Ustawa z dnia 24 października 1956 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 209 209 WDU19560460209 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie przyznania XXV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 208 208 WDU19560460208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników urzędów morskich. uchylony
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 207 207 WDU19560460207 Dekret z dnia 18 października 1956 r. o ustanowieniu medalu "Za waszą wolność i naszą". bez statusu
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 206 206 WDU19560450206 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 205 205 WDU19560450205 Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 204 204 WDU19560450204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 203 203 WDU19560440203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Sieradzu i Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 202 202 WDU19560440202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 201 201 WDU19560440201 Dekret z dnia 24 września 1956 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1956 nr 43 poz. 200 200 WDU19560430200 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 43 poz. 199 199 WDU19560430199 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 198 198 WDU19560420198 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru i Syjamu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 197 197 WDU19560420197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 196 196 WDU19560420196 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 195 195 WDU19560420195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 1956 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 194 194 WDU19560410194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 193 193 WDU19560410193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 192 192 WDU19560410192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 191 191 WDU19560410191 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 190 190 WDU19560410190 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o izbach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 189 189 WDU19560410189 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 188 188 WDU19560410188 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 187 187 WDU19560410187 Ustawa z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 186 186 WDU19560410186 Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty. uchylony
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 185 185 WDU19560410185 Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 184 184 WDU19560400184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rzepinie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 183 183 WDU19560400183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 182 182 WDU19560400182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu działania organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 181 181 WDU19560400181 Uchwała Rady Państwa z dnia 24 września 1956 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 180 180 WDU19560390180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 179 179 WDU19560390179 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Lęborka w powiecie lęborskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 178 178 WDU19560390178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Szprotawy w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 177 177 WDU19560390177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 176 176 WDU19560390176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczenia pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 175 175 WDU19560390175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 174 174 WDU19560380174 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 173 173 WDU19560380173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Proszowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 172 172 WDU19560380172 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących ziemniaków. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171 171 WDU19560380171 Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 170 170 WDU19560370170 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1956 r. w sprawie zmian w wysokości zaopatrzenia emerytalnego nauczycieli i ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 169 169 WDU19560370169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 168 168 WDU19560370168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 167 167 WDU19560370167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 września 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 166 166 WDU19560370166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 165 165 WDU19560360165 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1956 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 164 164 WDU19560360164 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 163 163 WDU19560360163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Zwoleniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 162 162 WDU19560360162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 161 161 WDU19560360161 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 160 160 WDU19560350160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 159 159 WDU19560350159 Dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw mleka. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 158 158 WDU19560350158 Dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. o podziale dróg publicznych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 34 poz. 157 157 WDU19560340157 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 maja 1956 r. w sprawie wprowadzenia niektórych znaków drogowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 156 156 WDU19560330156 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1956 r. w sprawie aplikacji notarialnej i egzaminu notarialnego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 155 155 WDU19560330155 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi. uchylony
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 154 154 WDU19560330154 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 153 153 WDU19560330153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Stalinogrodu, Siemianowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Nowego Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Szopienic, Sosnowca, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 152 152 WDU19560320152 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 151 151 WDU19560320151 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 150 150 WDU19560320150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 149 149 WDU19560320149 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 148 148 WDU19560320148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1956 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz o częściowym uregulowaniu warunków wynagrodzenia robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 147 147 WDU19560310147 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1956 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 146 146 WDU19560310146 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Austrię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 145 145 WDU19560310145 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 144 144 WDU19560300144 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 143 143 WDU19560300143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 142 142 WDU19560300142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 141 141 WDU19560300141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 140 140 WDU19560300140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 139 139 WDU19560300139 Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 138 138 WDU19560300138 Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 137 137 WDU19560290137 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 136 136 WDU19560290136 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych oraz ustalające tabelę stanowisk służbowych w tych przedsiębiorstwach. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 135 135 WDU19560290135 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzenia i pomiaru lasu. uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 134 134 WDU19560290134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1956 r. o inspektorach społecznych przy sądach powiatowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 133 133 WDU19560290133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. uchylony
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 132 132 WDU19560290132 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 131 131 WDU19560280131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 130 130 WDU19560280130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 129 129 WDU19560280129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. uchylony
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 128 128 WDU19560280128 Dekret z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa. uchylony
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 127 127 WDU19560270127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 126 126 WDU19560270126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1956 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 125 125 WDU19560270125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 124 124 WDU19560270124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 123 123 WDU19560270123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 122 122 WDU19560270122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 26 poz. 121 121 WDU19560260121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 120 120 WDU19560250120 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Haiti oraz zastosowania przez Danię Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 119 119 WDU19560250119 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 118 118 WDU19560250118 Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 117 117 WDU19560250117 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie zmiany przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 116 116 WDU19560250116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle papierniczym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 115 115 WDU19560250115 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 114 114 WDU19560240114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie stawek uposażenia pracowników zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 113 113 WDU19560240113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 112 112 WDU19560240112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych i służbowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 111 111 WDU19560240111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 110 110 WDU19560230110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 109 109 WDU19560230109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 108 108 WDU19560230108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 107 107 WDU19560230107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 106 106 WDU19560230106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim i łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 105 105 WDU19560230105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Zduńska Wola w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 22 poz. 104 104 WDU19560220104 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 22 poz. 103 103 WDU19560220103 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 102 102 WDU19560210102 Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 101 101 WDU19560210101 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 100 100 WDU19560210100 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 20 poz. 99 99 WDU19560200099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 20 poz. 98 98 WDU19560200098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97 97 WDU19560190097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 18 poz. 96 96 WDU19560180096 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
Dz.U. 1956 nr 18 poz. 95 95 WDU19560180095 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 94 94 WDU19560170094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1956 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 93 93 WDU19560170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom. uchylony
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92 92 WDU19560170092 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 91 91 WDU19560160091 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 90 90 WDU19560160090 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 maja 1956 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 89 89 WDU19560160089 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 88 88 WDU19560160088 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 87 87 WDU19560160087 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 86 86 WDU19560150086 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 85 85 WDU19560150085 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 84 84 WDU19560150084 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 83 83 WDU19560150083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1956 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 82 82 WDU19560140082 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.) przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 81 81 WDU19560140081 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 80 80 WDU19560140080 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Panamę i Japonię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 79 79 WDU19560140079 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 78 78 WDU19560140078 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Urugwaj Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 6) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r., oraz Konwencji (nr 18) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 77 77 WDU19560140077 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję i Meksyk Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 76 76 WDU19560140076 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Kubę i Argentynę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 75 75 WDU19560140075 Rozporządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 74 74 WDU19560140074 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 kwietnia 1956 r. w sprawie określenia zakresu obowiązywania norm państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 73 73 WDU19560140073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 72 72 WDU19560140072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 71 71 WDU19560140071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 70 70 WDU19560140070 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69 69 WDU19560140069 Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisana w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 68 68 WDU19560130068 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie przerywania ciąży. uchylony
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 67 67 WDU19560130067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 66 66 WDU19560130066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 65 65 WDU19560130065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Bełchatowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 64 64 WDU19560130064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei. uchylony
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 63 63 WDU19560120063 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 62 62 WDU19560120062 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu. uchylony
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61 61 WDU19560120061 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. uchylony
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 60 60 WDU19560120060 Ustawa budżetowa na rok 1956 z dnia 26 kwietnia 1956 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 59 59 WDU19560110059 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów. uchylony
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 58 58 WDU19560110058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 57 57 WDU19560110057 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 56 56 WDU19560100056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Żyrardowie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 55 55 WDU19560100055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich przez Sąd Powiatowy w Lublinie w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Janowie Lubelskim. uchylony
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 54 54 WDU19560100054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 53 53 WDU19560090053 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani. uchylony
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 52 52 WDU19560090052 Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym. uchylony
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 51 51 WDU19560090051 Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 50 50 WDU19560080050 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw międzynarodowej Konwencji (nr 12) dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 49 49 WDU19560080049 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Indie oraz zastosowania przez Danię i Francję międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 48 48 WDU19560080048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby starające się o wizę wjazdową do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze. uchylony
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 47 47 WDU19560080047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. uchylony
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 46 46 WDU19560080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 45 45 WDU19560080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 44 44 WDU19560080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 43 43 WDU19560070043 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 42 42 WDU19560070042 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 41 41 WDU19560070041 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt i zastosowania przez Danię Konwencji (nr 11) dotyczącej prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 40 40 WDU19560070040 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1927 r., i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 39 39 WDU19560070039 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 38 38 WDU19560070038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Kocku oraz właściwości Sądu Powiatowego dla m. Gdańska w sprawach karnych dotyczących nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 37 37 WDU19560070037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 36 36 WDU19560070036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 35 35 WDU19560070035 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 18 lutego 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1952 r. o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 34 34 WDU19560070034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie przeprowadzenia spisu stacji obsługi samochodów, samochodowych warsztatów naprawczych i garaży samochodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 33 33 WDU19560070033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Jaworzno w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 32 32 WDU19560070032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 31 31 WDU19560060031 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 30 30 WDU19560060030 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 29 29 WDU19560060029 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 28 28 WDU19560050028 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Kultury i Sztuki do udzielania zezwoleń na wywóz dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 27 27 WDU19560050027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku zgłaszania nagminnego i wszczepionego zapalenia wątroby oraz krętkowic. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 26 26 WDU19560050026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 25 25 WDU19560050025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 24 24 WDU19560040024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1956 r. w sprawie wykonania art. 33 dekretu o zobowiązaniach podatkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 23 23 WDU19560040023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 22 22 WDU19560040022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 21 21 WDU19560030021 Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 20 20 WDU19560030020 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 19 19 WDU19560030019 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 18 18 WDU19560030018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1956 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1956. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 17 17 WDU19560030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1956 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 16 16 WDU19560020016 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w nowych powiatach. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 15 15 WDU19560020015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 14 14 WDU19560020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 13 13 WDU19560020013 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 12 12 WDU19560020012 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej. uchylony
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 11 11 WDU19560020011 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy. uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 10 10 WDU19560010010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym. bez statusu
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 9 9 WDU19560010009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 8 8 WDU19560010008 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 7 7 WDU19560010007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. obowiązujący
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 6 6 WDU19560010006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi oraz zniesienia sądów powiatowych dla dzielnic w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 5 5 WDU19560010005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 4 4 WDU19560010004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie. uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 3 3 WDU19560010003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 2 2 WDU19560010002 Rozporządzenie Ministrów: Transportu Drogowego i Lotniczego, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 1 1 WDU19560010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle chemicznym. uchylony