Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 408 408 WDU19580770408 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 407 407 WDU19580770407 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie, Piszu i Szczytnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 406 406 WDU19580770406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych, pracy chałupniczej oraz przemysłu domowego i ludowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 405 405 WDU19580770405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 404 404 WDU19580770404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu ludowego i domowego na terenie powiatu nowosądeckiego i m. Nowego Sącza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 403 403 WDU19580770403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie opłat pobieranych przy wydawaniu pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 402 402 WDU19580770402 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie określenia właściwości do wydawania zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 401 401 WDU19580770401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 400 400 WDU19580770400 Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o prowizorium budżetowym na I kwartał 1959 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399 399 WDU19580770399 Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1959. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 398 398 WDU19580770398 Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu niektórych zobowiązań właścicieli nieruchomości wobec państwa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 397 397 WDU19580770397 Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 396 396 WDU19580770396 Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 395 395 WDU19580760395 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 394 394 WDU19580760394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia osiedli Krynica Morska w powiecie elbląskim, województwie gdańskim i Małomice w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 393 393 WDU19580760393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 392 392 WDU19580760392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, bydgoskim, kieleckim, lubelskim, łódzkim, poznańskim, warszawskim i zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 391 391 WDU19580760391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic województwa łódzkiego i miasta Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 390 390 WDU19580760390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 389 389 WDU19580760389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 388 388 WDU19580760388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju. uchylony
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 387 387 WDU19580760387 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1958 roku. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 386 386 WDU19580760386 Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego, podpisany w Warszawie dnia 18 marca 1958 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 385 385 WDU19580750385 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencyj międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 384 384 WDU19580750384 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku, oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 383 383 WDU19580750383 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji Międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku, w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku oraz w Protokole podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1948 roku, umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 roku o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 382 382 WDU19580750382 Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o kredytach dodatkowych na 1958 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 381 381 WDU19580740381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 380 380 WDU19580740380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 379 379 WDU19580740379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 378 378 WDU19580740378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznego oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 377 377 WDU19580740377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w niektórych zakładach leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 376 376 WDU19580740376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 375 375 WDU19580730375 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r., oraz w sprawie przystąpienia Cejlonu do tej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 374 374 WDU19580730374 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną protokołem z dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 373 373 WDU19580730373 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 372 372 WDU19580730372 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 371 371 WDU19580730371 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 370 370 WDU19580730370 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące uznania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną mocy obowiązującej Deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 369 369 WDU19580730369 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 368 368 WDU19580730368 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie i zaliczania do jednej z grup inwalidów. uchylony
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 367 367 WDU19580730367 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 366 366 WDU19580730366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 365 365 WDU19580730365 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 364 364 WDU19580730364 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim województwie kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 363 363 WDU19580730363 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 362 362 WDU19580730362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 361 361 WDU19580730361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie korzystania w roku 1958 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 360 360 WDU19580720360 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej podpisanej wraz z regulaminem, w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 359 359 WDU19580720359 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 358 358 WDU19580720358 Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357 357 WDU19580720357 Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 356 356 WDU19580720356 Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim. uchylony
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 355 355 WDU19580710355 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 354 354 WDU19580710354 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 353 353 WDU19580710353 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Protokołu Paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 352 352 WDU19580710352 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 351 351 WDU19580710351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 350 350 WDU19580710350 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 349 349 WDU19580710349 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 348 348 WDU19580710348 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 347 347 WDU19580710347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 70 poz. 346 346 WDU19580700346 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1952 r. w właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości. uchylony
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 345 345 WDU19580690345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 1958 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby przybywające do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze. uchylony
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 344 344 WDU19580690344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach rzeszowskim i wrocławskim. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 343 343 WDU19580690343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach kieleckim, lubelskim i rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 342 342 WDU19580690342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Ruda Śląska stanowiącego powiat miejski w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 341 341 WDU19580690341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia i powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 340 340 WDU19580690340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Lublina w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 339 339 WDU19580690339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 338 338 WDU19580680338 Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 337 337 WDU19580680337 Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336 336 WDU19580680336 Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 335 335 WDU19580670335 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie uczestnictwa Federacji Malajskiej w Konwencji Haskiej z dnia 23 stycznia 1912 r. dotyczącej opium, w Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium oraz w Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających - zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 334 334 WDU19580670334 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Konwencji Genewskiej z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 333 333 WDU19580670333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958: w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki i w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 332 332 WDU19580670332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 331 331 WDU19580660331 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 330 330 WDU19580660330 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 329 329 WDU19580660329 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 328 328 WDU19580660328 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania. uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 327 327 WDU19580660327 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 326 326 WDU19580660326 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1958 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Opatowie Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 325 325 WDU19580660325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle winiarskim. uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 324 324 WDU19580660324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nad wyrobem, przerobem i zużyciem spirytusu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 323 323 WDU19580660323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego oraz ogólnych zasad wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 322 322 WDU19580660322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1958 r. w sprawie nałożenia na niektórych rzemieślników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu obowiązku posiadania ryczałtu za zakupiony towar. uchylony
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 321 321 WDU19580650321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów. uchylony
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 320 320 WDU19580650320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Frombork w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 319 319 WDU19580650319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie ustroju i zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 318 318 WDU19580640318 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 317 317 WDU19580640317 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie złożenia przez Ghanę i Federację Malajską dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 316 316 WDU19580640316 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 315 315 WDU19580640315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1958 r. w sprawie zasad dokonywania potrąceń z rent na pokrycie kosztów utrzymania rencistów przebywających w zakładach pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 314 314 WDU19580640314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 313 313 WDU19580640313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1958 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 312 WDU19580640312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311 311 WDU19580630311 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1958 r. w sprawie zmian wprowadzonych do tekstu Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 310 310 WDU19580620310 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Maroka i Chińskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 309 309 WDU19580620309 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1958 r. w sprawie zakładania i używania urządzeń megafonowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 308 308 WDU19580620308 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1958 r. o kosztach utrzymania nieletnich umieszczonych w zakładach wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 307 307 WDU19580620307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 306 306 WDU19580620306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1958 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na państwowe ośrodki maszynowe. uchylony
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 305 305 WDU19580620305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach kierowników wydziałów prezydiów rad narodowych oraz kierowników przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych radom narodowym, jak również na niektórych innych stanowiskach pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 304 304 WDU19580610304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładami drzew owocowych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 303 303 WDU19580610303 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz urządzeń gospodarskich w miejscowościach położonych poza granicami miast. uchylony
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 302 302 WDU19580610302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 301 301 WDU19580600301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 300 300 WDU19580600300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 299 299 WDU19580600299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 298 298 WDU19580600298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1958 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 297 297 WDU19580590297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 1958 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia niektórym oficerom i podoficerom nadterminowym zwolnionym z wojska. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 296 296 WDU19580590296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie uzgadniania działalności organów państwowych, instytucji i jednostek gospodarczych nie podporządkowanych radom narodowym z działalnością rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 295 295 WDU19580590295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 294 294 WDU19580590294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 293 293 WDU19580590293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 292 292 WDU19580580292 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Ghany do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 291 291 WDU19580580291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1958 r. w sprawie udziału obrońców w postępowaniu przyspieszonym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 290 290 WDU19580580290 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania, określony w art. 6 §§ 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. uchylony
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 289 289 WDU19580580289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 288 288 WDU19580570288 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładaniu ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 287 287 WDU19580570287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Radymnie. uchylony
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 286 286 WDU19580570286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1958 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 285 285 WDU19580570285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek zwłoki w uiszczeniu czynszu najmu i innych należności z tytułu najmu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 284 284 WDU19580570284 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 roku. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 283 283 WDU19580570283 Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec dnia 16 października 1945 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 282 282 WDU19580570282 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 281 281 WDU19580570281 Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii podpisana w New Delhi dnia 27 marca 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 280 280 WDU19580560280 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 1958 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 279 279 WDU19580560279 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1958 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 278 278 WDU19580560278 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Argentyny, Czechosłowacji, Cejlonu i Japonii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 277 277 WDU19580560277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez ich nosicieli. uchylony
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276 276 WDU19580560276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 275 WDU19580560275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 274 274 WDU19580560274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1958 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia przy prezydiach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 273 273 WDU19580550273 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 272 272 WDU19580550272 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 271 271 WDU19580550271 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1958 r. w sprawie przyznania Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Kopalń w Gliwicach ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 270 270 WDU19580550270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa oraz dla członków ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 269 269 WDU19580540269 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1958 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 268 268 WDU19580540268 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 267 267 WDU19580540267 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 266 266 WDU19580540266 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 265 265 WDU19580540265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1958 r. o kosztach utrzymania osób zatrzymanych w schronisku dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 264 264 WDU19580540264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 263 263 WDU19580540263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 262 262 WDU19580540262 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 1958 r. w sprawie zaliczania studiów wyższych odbytych w szkołach akademickich b. Rzeszy Niemieckiej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 261 261 WDU19580540261 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 260 260 WDU19580530260 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Demokratyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 6 kwietnia 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 259 259 WDU19580530259 Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Demokratyczną Republiką Wietnamu podpisana w Hanoi dnia 6 kwietnia 1957 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 258 258 WDU19580530258 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 31 stycznia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 257 257 WDU19580530257 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej podpisana w Pradze dnia 31 stycznia 1958 r. uchylony
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 256 256 WDU19580520256 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 255 255 WDU19580520255 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 254 254 WDU19580520254 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 lipca 1958 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 253 253 WDU19580520253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1958 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 252 252 WDU19580520252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia dla niektórych pracowników administracji rolnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 251 251 WDU19580520251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 250 250 WDU19580520250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 249 249 WDU19580520249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248 248 WDU19580520248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 247 247 WDU19580510247 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 246 246 WDU19580510246 Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. uchylony
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 245 245 WDU19580500245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 244 244 WDU19580500244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 243 243 WDU19580500243 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 lipca 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. uchylony
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 242 242 WDU19580490242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 241 241 WDU19580490241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 240 240 WDU19580490240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług. uchylony
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 239 239 WDU19580480239 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 238 238 WDU19580480238 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 237 237 WDU19580480237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 236 236 WDU19580480236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie praw i obowiązków członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 235 235 WDU19580470235 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 234 234 WDU19580470234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 233 233 WDU19580470233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 232 232 WDU19580470232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem. uchylony
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 231 231 WDU19580470231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 230 230 WDU19580460230 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1958 r. o ulgach w opłatach notarialnych przy sprzedaży nieruchomości rolnych przez Państwo. uchylony
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 229 229 WDU19580460229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 228 228 WDU19580460228 Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o zmianie przepisów dekretu o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 227 227 WDU19580450227 Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o częściowej zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226 226 WDU19580450226 Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy. uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 225 225 WDU19580450225 Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o Komitecie Drobnej Wytwórczości. uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 224 WDU19580450224 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 223 223 WDU19580450223 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 222 222 WDU19580450222 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniu nadwyżek budżetów terenowych na koniec roku 1957. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221 221 WDU19580450221 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 220 220 WDU19580440220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie ogłaszania się fachowych pracowników służby zdrowia, wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 219 219 WDU19580440219 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 218 218 WDU19580440218 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 217 217 WDU19580440217 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 216 216 WDU19580440216 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 215 215 WDU19580440215 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 214 214 WDU19580440214 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o dochodach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 213 213 WDU19580430213 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 212 212 WDU19580430212 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 211 211 WDU19580430211 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1958 r. w sprawie rent dla byłych właścicieli niektórych nieruchomości rolnych i leśnych przejętych na własność Państwa. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 210 210 WDU19580430210 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 209 209 WDU19580430209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zmiany obszaru i liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 208 208 WDU19580430208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie trybu przedterminowej wypłaty rat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz dokonywania kontroli prawidłowości zużycia kwot na cele uzasadniające przedterminową wypłatę. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 207 207 WDU19580430207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 206 206 WDU19580430206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 205 205 WDU19580430205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów. uchylony
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 204 204 WDU19580430204 Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1958 r. o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okręgach wyborczych nr 36 i 108. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 203 203 WDU19580420203 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerwca 1958 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespole formującym szkło. uchylony
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 202 202 WDU19580420202 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło. uchylony
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 201 201 WDU19580420201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania. uchylony
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 200 200 WDU19580420200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 199 199 WDU19580420199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego na rok 1958. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 198 198 WDU19580420198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 197 197 WDU19580420197 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu, podpisanej w Kairze dnia 2 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 196 196 WDU19580420196 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu podpisana w Kairze dnia 2 lutego 1957 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 195 195 WDU19580410195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Głubczycach i Strzelcach Opolskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 194 194 WDU19580410194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 193 193 WDU19580410193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 192 192 WDU19580410192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 191 191 WDU19580410191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 190 190 WDU19580410190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 189 189 WDU19580410189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach i zakładach branży metalowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 188 188 WDU19580410188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187 187 WDU19580410187 Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 186 186 WDU19580400186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1958 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 185 185 WDU19580400185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1958 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 184 184 WDU19580400184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, geologicznych i samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 183 183 WDU19580400183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 182 182 WDU19580400182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 181 181 WDU19580400181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 180 180 WDU19580400180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem terenowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 179 179 WDU19580400179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie określenia zasad współpracy Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych w dziedzinie gospodarki wodnej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 39 poz. 178 178 WDU19580390178 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 39 poz. 177 177 WDU19580390177 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie określenia stanowisk pracy w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki, które uważa się za zatrudnienie na odkrywce. uchylony
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 176 176 WDU19580380176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 175 175 WDU19580380175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 174 174 WDU19580380174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem centralnym, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 173 173 WDU19580380173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych i skupu, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 172 172 WDU19580380172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 171 171 WDU19580380171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 170 170 WDU19580370170 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem wojsk radzieckich w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 169 169 WDU19580370169 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego, podpisanej w Moskwie dnia 5 marca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 168 168 WDU19580370168 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 167 167 WDU19580370167 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem wojsk radzieckich w Polsce, podpisane w Warszawie dnia 26 października 1957 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 166 166 WDU19580370166 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego podpisana w Moskwie dnia 5 marca 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 36 poz. 165 165 WDU19580360165 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy. uchylony
Dz.U. 1958 nr 36 poz. 164 164 WDU19580360164 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 163 163 WDU19580350163 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 162 162 WDU19580350162 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Protokołu Paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowania podziału środków odurzających, zmienioną protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 161 161 WDU19580350161 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie uczestnictwa Cejlonu w Konwencji Haskiej z dnia 23 stycznia 1912 r. dotyczącej opium, w Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz w Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 160 160 WDU19580350160 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 159 159 WDU19580350159 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Protokołu podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 158 158 WDU19580350158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1958 r. w sprawie poruczenia wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej należności z tytułu najmu lokali przez zajęcie wynagrodzenia za pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 157 157 WDU19580350157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 156 156 WDU19580350156 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o ściąganiu należności Państwa z tytułu najmu lokali. uchylony
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 155 155 WDU19580350155 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zmianie dekretu o najmie lokali. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154 154 WDU19580350154 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1958 nr 34 poz. 153 153 WDU19580340153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 34 poz. 152 152 WDU19580340152 Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. uchylony
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 151 151 WDU19580330151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1958 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Świętochłowicach i Szopienicach oraz upoważnienia Sądu Powiatowego w Mysłowicach do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 150 150 WDU19580330150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149 149 WDU19580330149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 148 148 WDU19580320148 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 147 147 WDU19580320147 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r. uchylony
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 146 146 WDU19580320146 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 145 145 WDU19580320145 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. uchylony
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 144 144 WDU19580320144 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 143 143 WDU19580320143 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 142 142 WDU19580310142 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji międzynarodowej oraz Protokołu o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanych w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 141 141 WDU19580310141 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu. uchylony
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 140 140 WDU19580310140 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie warunków do uzyskania dodatków z tytułu pracy w brackich zakładach pracy i wysokości tych dodatków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 139 139 WDU19580310139 Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 138 138 WDU19580310138 Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach. uchylony
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 137 137 WDU19580310137 Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 136 136 WDU19580310136 Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 135 135 WDU19580300135 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 stycznia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 134 134 WDU19580300134 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy, przysługującego pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 133 133 WDU19580300133 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 132 132 WDU19580290132 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 131 131 WDU19580290131 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 maja 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 130 130 WDU19580290130 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 129 129 WDU19580290129 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 128 128 WDU19580290128 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 127 127 WDU19580290127 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126 126 WDU19580290126 Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 125 125 WDU19580290125 Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124 124 WDU19580290124 Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. uchylony
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123 123 WDU19580290123 Konwencja (nr 101) dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 122 122 WDU19580280122 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1958 r. dotyczące przystąpienia Meksyku do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 121 121 WDU19580280121 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 120 120 WDU19580280120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1957 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzenia do obrotu środków farmaceutycznych oraz w sprawie obowiązków placówek naukowych w zakresie kontroli seryjnej tych środków. uchylony
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 119 119 WDU19580280119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie prowadzenia rzemiosła kominiarskiego i określenia umiejętności zawodowej do jego wykonywania. uchylony
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 118 118 WDU19580280118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie tabeli stanowisk i uposażenia pracowników administracyjnych w sądach powszechnych i w sądach ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia dodatku uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy i specjalnymi kwalifikacjami (dodatku sądowego). uchylony
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 117 117 WDU19580270117 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. oraz w sprawie uczestnictwa Malajów w wyżej wymienionej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 116 116 WDU19580270116 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie wypowiedzenia przez Hiszpanię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 115 115 WDU19580270115 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 114 114 WDU19580270114 Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych podpisana w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 113 113 WDU19580260113 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty. uchylony
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 112 112 WDU19580260112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie wypłaty tylko części górniczej renty starczej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 111 111 WDU19580260111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 110 110 WDU19580250110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Austrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 109 109 WDU19580250109 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 108 108 WDU19580250108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie ochrony roślin uprawnych przed gryzoniami polnymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 107 107 WDU19580250107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów. uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 106 106 WDU19580250106 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1958 r. w sprawie przyznania XXVII Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 105 105 WDU19580250105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic powiatów opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim i lipskiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 104 104 WDU19580250104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty. uchylony
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 103 103 WDU19580250103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 102 102 WDU19580240102 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagranicznymi pojazdami samochodowymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 101 101 WDU19580240101 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1958 r. w sprawie asystowania organów wojskowych przy czynnościach egzekucyjnych w budynkach wojskowych i na okrętach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 100 100 WDU19580240100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie organizacji, składu i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 99 99 WDU19580230099 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 98 98 WDU19580230098 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 97 97 WDU19580230097 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 96 96 WDU19580220096 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo niektórych domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 95 95 WDU19580220095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 94 94 WDU19580220094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania państwowej Komisji Cen. uchylony
Dz.U. 1958 nr 21 poz. 93 93 WDU19580210093 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 92 92 WDU19580200092 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie niektórych orzeczeń wydawanych przez zakłady społeczne służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 91 91 WDU19580200091 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie rent dla byłych właścicieli przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 90 90 WDU19580200090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Żyrardowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 89 89 WDU19580200089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych przez Państwo na niektórych nieruchomościach nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 88 88 WDU19580200088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie podstawy wymiaru renty dla osób, których przedsiębiorstwa lub nieruchomości rolne przejęte zostały na własność Państwa. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 87 87 WDU19580200087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Świętochłowic w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 86 86 WDU19580200086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamiennych oraz wynagrodzenia pieniężnego za niektóre nieruchomości nierolnicze na ziemiach odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 85 85 WDU19580200085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 84 84 WDU19580190084 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 83 83 WDU19580190083 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe. uchylony
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 82 82 WDU19580190082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 81 81 WDU19580190081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów sądowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 80 80 WDU19580190080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 79 79 WDU19580190079 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie warunków i trybu nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 78 78 WDU19580190078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 77 77 WDU19580190077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 76 76 WDU19580180076 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75 75 WDU19580180075 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74 74 WDU19580180074 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958. uchylony
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 73 73 WDU19580170073 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe. uchylony
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 72 WDU19580170072 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 71 WDU19580170071 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70 70 WDU19580170070 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1958 nr 16 poz. 69 69 WDU19580160069 Ustawa budżetowa na rok 1958 z dnia 27 marca 1958 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 68 68 WDU19580150068 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych w postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 67 67 WDU19580150067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 66 66 WDU19580150066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie świadczeń rentowych dla niesłusznie pozbawionych wolności inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 65 65 WDU19580150065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 64 64 WDU19580140064 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 roku o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 63 63 WDU19580140063 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 1 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 62 62 WDU19580140062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów przekazywanych na konta bankowe. uchylony
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 61 61 WDU19580140061 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1958 r. w sprawie uznawania stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 60 60 WDU19580140060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie rozciągnięcia zobowiązania do uiszczenia równoważnika pieniężnego za zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1957/58 i w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych z drugiego półrocza 1957 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 59 59 WDU19580140059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 58 58 WDU19580130058 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 57 57 WDU19580130057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany stawek opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 56 56 WDU19580130056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany wysokości stawek sądowych opłat stałych w sprawach cywilnych. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 55 55 WDU19580130055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 54 54 WDU19580130054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 53 53 WDU19580130053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez zakłady pracy zwolnień radnym i członkom komisji rady narodowej, nie będącym radnymi - dla wykonania ich zadań. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 52 52 WDU19580130052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 51 51 WDU19580130051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie ulg w opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym osób osiągających przychody z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 50 50 WDU19580120050 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 49 49 WDU19580120049 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 48 48 WDU19580120048 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 47 47 WDU19580120047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 46 46 WDU19580120046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli. uchylony
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 45 45 WDU19580120045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 44 44 WDU19580110044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 43 43 WDU19580110043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 42 42 WDU19580110042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 41 41 WDU19580110041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 40 40 WDU19580110040 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 39 39 WDU19580110039 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 38 38 WDU19580110038 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37 37 WDU19580110037 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym. obowiązujący
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 36 36 WDU19580100036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 35 35 WDU19580100035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi. uchylony
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 34 34 WDU19580100034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązków i praw. uchylony
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 33 33 WDU19580100033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na niektóre państwowe przedsiębiorstwa handlowe. uchylony
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 32 32 WDU19580090032 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 31 31 WDU19580090031 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło na robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło w zakładach pracy przemysłu szklarskiego w spółdzielczości pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 30 30 WDU19580090030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1957 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. uchylony
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 29 29 WDU19580090029 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 28 28 WDU19580080028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie siedzib sądów powiatowych w Poddębicach i Suchej. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 27 27 WDU19580080027 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1958. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 26 26 WDU19580080026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 25 25 WDU19580080025 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 24 24 WDU19580080024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 23 23 WDU19580080023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broń do użytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 7 poz. 22 22 WDU19580070022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 7 poz. 21 21 WDU19580070021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których zastępcy przewodniczącego prezydium nie są stale urzędującymi członkami prezydium. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 20 20 WDU19580060020 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia granic terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów w Oświęcimiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 19 19 WDU19580060019 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w cukrowniach i rafineriach cukru. uchylony
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 18 18 WDU19580060018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień do wykonywania czynności mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. uchylony
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 17 17 WDU19580060017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16 16 WDU19580050016 Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 15 15 WDU19580040015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1958 r. o ulgach w opłatach notarialnych i sądowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 14 14 WDU19580040014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 13 13 WDU19580040013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 12 12 WDU19580040012 Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 11 11 WDU19580040011 Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa. uchylony
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 10 10 WDU19580030010 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. bez statusu
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 9 9 WDU19580030009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników. uchylony
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 8 8 WDU19580030008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę. uchylony
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7 7 WDU19580030007 Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 2 poz. 6 6 WDU19580020006 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1958 nr 2 poz. 5 5 WDU19580020005 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 4 4 WDU19580010004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Lesku, Sycowie i Skwierzynie oraz utworzenia Wydziałów Zamiejscowych w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 3 3 WDU19580010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 2 2 WDU19580010002 Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o prowizorium budżetowym na I kwartał 1958 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 1 1 WDU19580010001 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej. uchylony