20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1960
347 RMS z dnia 10 grudnia 1960 r. w sprawie wysokości odszkodowania dla ławników ludowych, nie będących pracownikami. uchylony
346 RMF z dnia 8 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
345 RPRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia miasta Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
344 RPRM z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania I Targom Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
343 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic osiedla Wojkowice Komorne w powiecie będzińskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
342 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim. akt jednorazowy
341 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim. akt jednorazowy
340 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim. akt jednorazowy
339 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza w województwie katowickim. akt jednorazowy
338 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. akt jednorazowy
337 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic powiatów tyskiego i rybnickiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
336 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego i rzeszowskiego. akt jednorazowy
335 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
334 RRM z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw gdańskiego i olsztyńskiego. akt jednorazowy
333 URP z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 Or z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Układu pomiędzy Polską a Danią dotyczącego żeglugi powietrznej, podpisanego w Kopenhadze dnia 16 grudnia 1924 r. bez statusu
331 Or z dnia 9 grudnia 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Holandię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Sierra Leone i Hong Kongu Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
330 RMF z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
329 RRM z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. bez statusu
328 RRM z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. uchylony
327 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1960 r. wygaśnięcie aktu
326 OPRM z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
325 OPRM z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
324 Or z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
323 U z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego. uchylony
322 U z dnia 22 grudnia 1960 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
321 RM z dnia 17 października 1960 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uchylony
320 RMHW z dnia 21 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
319 RMKSWiON z dnia 2 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uznany za uchylony
318 RMS z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii. uchylony
317 RMF z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie odpowiedzialności członków rodziny podatnika za jego zobowiązania podatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
316 RRM z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
315 RRM z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
314 Or z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
313 RMPSiSoF z dnia 19 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 RMS z dnia 7 listopada 1960 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. bez statusu
311 U z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach. uchylony
310 U z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich. uchylony
309 U z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych. uchylony
308 U z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
307 U z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". uchylony
306 Or z dnia 21 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
305 RRM z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych. uchylony
304 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1960. akt jednorazowy
303 U z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym. uchylony
302 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie prawa górniczego. uchylony
301 RMS z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
300 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie dekretu uchylony
299 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
298 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
297 U z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. obowiązujący
296 RMS z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania wysługi lat funkcjonariuszom Służby Więziennej przy wymiarze dodatku do uposażenia za wysługę lat. bez statusu
295 Or z dnia 2 listopada 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 5 maja 1960 r. bez statusu
294 UmRPRLaRFLRJowwdwpwWd5m1r z dnia wygaśnięcie aktu
293 RMSWZiOSOSZoPGKKFiT z dnia 21 października 1960 r. w sprawie zasad administracji i gospodarki szkół wyższych oraz zakresu i sposobu wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
292 RMF z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wymiaru i poboru opłaty leśnej. uchylony
291 RMHZ z dnia 29 października 1960 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej. uchylony
290 RPKPiP z dnia 25 października 1960 r. w sprawie zatrudnienia młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek. uchylony
289 RMZiOS z dnia 24 sierpnia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w resorcie zdrowia, przy których mogą być zatrudniani młodociani w wieku powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
288 RMLiPD z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
287 RMLiPD z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
286 RMS z dnia 1 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej. uchylony
285 RMSoPKPiP z dnia 1 października 1960 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom. uchylony
284 RRM z dnia 29 października 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
283 RRM z dnia 18 października 1960 r. w sprawie uposażenia inspektorów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w celu sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad robotami wodno-melioracyjnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
282 Or z dnia 22 października 1960 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych artykułów Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
281 Or z dnia 17 października 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
280 RPKBUiA z dnia 26 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uchylony
279 RMON z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w akademiach wojskowych. bez statusu
278 RMON z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych. uchylony
277 RMON z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w akademiach wojskowych. uchylony
276 RRM z dnia 4 października 1960 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni. uchylony
275 RRM z dnia 4 października 1960 r. o zmianie rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
274 RPKPiP z dnia 21 września 1960 r. w sprawie warunków zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych. uchylony
273 RMS z dnia 1 października 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Oleśnie. uznany za uchylony
272 RRM z dnia 4 października 1960 r. w sprawie opłaty leśnej. uchylony
271 RRM z dnia 4 października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. uznany za uchylony
270 RMS z dnia 3 września 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu. uznany za uchylony
269 RMF z dnia 27 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
268 RMF z dnia 27 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
267 RMF z dnia 26 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
266 RRM z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych. uchylony
265 Or z dnia 6 września 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
264 RMHZ z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
263 RMGK z dnia 21 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
262 RRM z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
261 Or z dnia 5 września 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Szwajcarię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
260 Or z dnia 5 września 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię i Liechtenstein Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
259 Or z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
258 RPKDW z dnia 31 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
257 RM z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych oraz na statkach pasażerskich w żegludze przybrzeżnej i śródlądowej. uchylony
256 RMR z dnia 30 lipca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 RMS z dnia 3 września 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Łomży, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chodzieży, Koninie, Lesznie, Nowym Sączu i Szczecinku. uchylony
254 RMF z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów. uchylony
253 RRM z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
252 RMF z dnia 7 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
251 RMGK z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie określenia rodzajów prac w gospodarce komunalnej nie wymagających kwalifikacji zawodowych, przy których mogą być zatrudnieni młodociani w wieku powyżej lat 16. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
250 RMSZiSW z dnia 23 lipca 1960 r. o paszportach konsularnych. uchylony
249 RPRM z dnia 9 września 1960 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprawowania przez prezydia rad narodowych nadzoru nad działalnością nadleśniczych przedsiębiorstw lasów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
248 RRM z dnia 14 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
247 RRM z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
246 Or z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
245 RMZiOS z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie zasad przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
244 RMF z dnia 26 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
243 RRM z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
242 RRM z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
241 RRM z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. uchylony
240 RRM z dnia 19 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
239 Or z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej i Gwinei w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
238 Or z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Liechtensteinu i Libanu w Konwencji i Protokole o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
237 Or z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Ekwadoru i Bułgarii w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
236 RMHZ z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
235 RMS z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników administracyjnych w sądach powszechnych i sądach ubezpieczeń społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
234 RMF z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
233 RRM z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie funduszów dobrowolnych świadczeń społecznych. uznany za uchylony
232 Or z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
231 Or z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
230 RMZiOS z dnia 12 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. bez statusu
229 RMS z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uchylony
228 RMGK z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania. uchylony
227 RRM z dnia 6 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
226 RRM z dnia 4 sierpnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
225 RRM z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
224 RRM z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
223 RRM z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
222 Or z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
221 KmduiphimrpwGd7l1r z dnia obowiązujący
220 RPKPiP z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
219 RMF z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
218 RMF z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń. bez statusu
217 RMF z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików. uchylony
216 RMF z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy uchylony
215 RMGKiF z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie opłacania w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych. uchylony
214 RMON z dnia 15 lipca 1960 r. w sprawie zasad zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów wymaganych dla nadania Srebrnego i Złotego Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
213 RRM z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza". uznany za uchylony
212 RRM z dnia 30 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
211 RRM z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 Or z dnia 16 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r., Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
209 Or z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
208 Or z dnia 13 lipca 1960 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji i Węgier do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
207 Or z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
206 Or z dnia 11 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
205 Or z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Francję Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
204 Or z dnia 23 czerwca 1960 r. w sprawie przystąpienia szeregu Państw do Konwencji o ruchu drogowym oraz w sprawie przystąpienia i ratyfikacji przez szereg państw Protokołu o znakach i sygnałach drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
203 RPKPiP z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
202 RRM z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
201 RRM z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
200 Or z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
199 KozppiiRWPGpwSd1g1r z dnia uznany za uchylony
198 Or z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
197 SRWPGpwSd1g1r z dnia uznany za uchylony
196 RMF z dnia 22 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
195 RRM z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
194 RRM z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
193 RRM z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków. uznany za uchylony
192 RRM z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
191 Or z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
190 RMZiOSoHZ z dnia 24 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
189 RMLiPD z dnia 24 czerwca 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Leśnictwa uchylony
188 RMF z dnia 28 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
187 RPRM z dnia 4 lipca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia na jednostki podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
186 RRM z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
185 D z dnia 1 lipca 1960 r. o przekształceniu przedsiębiorstwa spółdzielni "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" w przedsiębiorstwo państwowe. bez statusu
184 RMZiOS z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla członków rodzin żołnierzy odbywających służbę wojskową oraz dla żołnierzy zwolnionych z tej służby i członków ich rodzin. uchylony
183 RMZiOS z dnia 9 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
182 RMZiOS z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
181 RMR z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka. uchylony
180 RPRM z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników gromadzkich rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
179 RRM z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
178 RRM z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
177 RM z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności uchylony
176 RM z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności uznany za uchylony
175 RM z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające regulamin premiowania stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Łączności uchylony
174 RMK z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym. uznany za uchylony
173 RPRM z dnia 18 czerwca 1959 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenie na przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
172 RRM z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzna i osiedla Jeleń w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
171 RRM z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. uchylony
170 Or z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych oraz Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanych w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
169 Or z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
168 U z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. akt posiada tekst jednolity
167 U z dnia 14 czerwca 1960 r. o zmianie dekretu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 U z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych. uchylony
165 U z dnia 14 czerwca 1960 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza). akt jednorazowy
164 U z dnia 14 czerwca 1960 r. o przekształceniu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. uchylony
163 U z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi. uchylony
162 RMHW z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
161 RMF z dnia 21 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
160 RMSWZiOSOSZoPGKKFiT z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów, udzielania płatnych urlopów oraz wysokości stypendiów dla osób, które pracują nad rozprawą doktorską bądź habilitacyjną w szkołach wyższych. uchylony
159 RMSWZiOSOSZoPGKKFiT z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich w szkołach wyższych, praw i obowiązków doktorantów oraz wysokości stypendiów dla doktorantów. uchylony
158 RRM z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie postępowania w zakresie odwołań do rad nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
157 Or z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
156 MPCswLd1g1r z dnia uznany za uchylony
155 PwswKmPRLaRComrgpwPd4l1r z dnia uznany za uchylony
154 Or z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. bez statusu
153 KmPRLaRComrgpwPd4l1r z dnia uchylony
152 RMZiOS z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności. uznany za uchylony
151 RMS z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód. uchylony
150 RMS z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafy 1-4 ustawy uchylony
149 RMF z dnia 28 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
148 RRM z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
147 RPKDW z dnia 10 maja 1960 r. w sprawie dowodów uzdolnienia zawodowego absolwentów szkół oraz robotników posiadających tytuły kwalifikacyjne do samoistnego wykonywania rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
146 RMF z dnia 14 maja 1960 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od członków spółdzielni pracy, zatrudnionych w zakładach usługowych spółdzielni opodatkowanych w formie ryczałtu. uchylony
145 RMF z dnia 11 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
144 RMF z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
143 RPRM z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie składu Państwowej Rady Łowieckiej, sposobu powoływania członków oraz zakresu jej działania. uznany za uchylony
142 RPRM z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie przyznania XXIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
141 RPRM z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie uposażenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uchylony
140 Or z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
139 Drpda2i2KOZpwGndZZd2m1r z dnia obowiązujący
138 Or z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Norwegię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
137 RMBiPMBPCoPKDW z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach szkła i zakładach szklarskich. uchylony
136 RMPSiS z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 RRM z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie korzystania z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
134 RRM z dnia 27 kwietnia 1960 r. o zakresie i trybie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
133 RRM z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
132 RMZ z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie niektórych orzeczeń, wniosków i wskazań poradni przeciwgruźliczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
131 RMSWZOSZoPGKKFiT z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych. uchylony
130 RMGiE z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu, spawaniu i lutowaniu metali w zakładach górniczych górnictwa węglowego. uchylony
129 RMF z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej z państwowymi biurami notarialnymi z tytułu podatków i opłat pobieranych przez te biura. bez statusu
128 RRM z dnia 26 kwietnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
127 RRM z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 RRM z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych. uchylony
125 RMR z dnia 1 kwietnia 1960 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym. uchylony
124 RPRM z dnia 22 kwietnia 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
123 Uks z dnia 13 kwietnia 1960 r. uznany za uchylony
122 RRM z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie kierowania i przyjmowania do pracy osób zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej. uchylony
121 U z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym. uchylony
120 U z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej. uchylony
119 U z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej. uchylony
118 RMPiOS z dnia 31 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
117 RMZ z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy. uchylony
116 RMS z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie. uchylony
115 RRM z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
114 RRM z dnia 7 kwietnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
113 Or z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r. bez statusu
112 UmRPRLaRMRLowkpwWd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
111 OPRM z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
110 RMKSWiON z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uznany za uchylony
109 RMS z dnia 19 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
108 RMS z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Rykach z tymczasową siedzibą w Sobolewie. uznany za uchylony
107 RMSWiSZ z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach. uchylony
106 Or z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
105 Or z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie złożenia przez Republikę Gwinei dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
104 Or z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran oraz Nikaraguę Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
103 Or z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Gwatemalę oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Hong Kongu Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
102 Or z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
101 Or z dnia 27 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
100 Or z dnia 22 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
99 RMRiZ z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem. uznany za uchylony
98 RMSW z dnia 17 marca 1960 r. w sprawie organizacji studenckich. uchylony
97 RPKDW z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
96 RMLiPD z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie strażników łowieckich. uchylony
95 RMiGW z dnia 4 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
94 RMPiOS z dnia 12 marca 1960 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie osób nie będących pracownikami oraz osób nie ubiegających się o zaopatrzenie rentowe. uchylony
93 RMHZ z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. uchylony
92 RMON z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osobom powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia wojskowego). uchylony
91 Or z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
90 Or z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przystąpienia Brazylii oraz Niemieckiej Republiki Federalnej do Protokołu paryskiego bez statusu
89 Or z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii i Kuwejtu do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r., oraz rozciągnięcia mocy obowiązującej tej Konwencji na Portugalskie Terytoria Zamorskie. bez statusu
88 Or z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Australię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
87 RMiGW z dnia 8 lutego 1960 r. w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych. uchylony
86 RMF z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie przeniesienia obowiązku w podatku gruntowym na rolnicze spółdzielnie produkcyjne co do gruntów prywatnych dzierżawionych przez spółdzielnie. uchylony
85 RPRM z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
84 RRM z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie określenia rodzajów rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
83 RMK z dnia 18 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
82 RMS z dnia 26 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu. uznany za uchylony
81 RMGK z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RRM z dnia 7 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
79 RRM z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. uchylony
78 OMF z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
77 RRM z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki. uznany za uchylony
76 Or z dnia 11 lutego 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r. bez statusu
75 UowkmRPRLaRRIpwWd2k1r z dnia obowiązujący
74 RPRM z dnia 23 lutego 1960 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w Komitecie Drobnej Wytwórczości. uznany za uchylony
73 RRM z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie komisji rozjemczych do rozpatrywania sporów między konferencjami samorządu robotniczego a jednostkami nadrzędnymi nad przedsiębiorstwami państwowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 U z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę. uchylony
71 U z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie ustawy uchylony
70 U z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
69 U z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy uznany za uchylony
68 U z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
67 U z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. obowiązujący
66 U z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach. uchylony
65 U z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki. uchylony
64 U z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
63 U z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki. uchylony
62 Or z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
61 Or z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
60 RRM z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
59 RRM z dnia 13 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia uznany za uchylony
58 U z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
57 U z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu uznany za uchylony
56 U z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych. uchylony
55 Or z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. bez statusu
54 UmPRLaWRLoopwscrikpwBd6m1r z dnia obowiązujący
53 Or z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
52 RMK z dnia 27 stycznia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w zakładach resortu komunikacji, przy których mogą być zatrudnieni młodociani powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
51 RMF z dnia 27 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
50 RRM z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powoływane na przeszkolenie wojskowe kobiet. uchylony
49 RRM z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie zasiłków dziennych dla żołnierzy i ich rodzin. uchylony
48 RRM z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej. uchylony
47 RRM z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
46 RRM z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
45 RRM z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
44 Or z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 październiku 1955 r. bez statusu
43 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
42 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską i Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Rządu Antyli Holenderskich Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
41 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Tunis oraz stosowania przez Belgię do terytoriów Konga Belgijskiego i Ruanda-Urundi Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
40 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
39 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
38 Or z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
37 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
36 RMZ z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
35 RMF z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
34 RRM z dnia 26 listopada 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
33 RMF z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. uznany za uchylony
32 RRM z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele. uchylony
31 RRM z dnia 8 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
30 RPKDW z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
29 RMZ z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
28 RMLiPD z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej. uchylony
27 RMGiE z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
26 RMF z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1960. uznany za uchylony
25 RMSW z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przeprowadzania rejestracji przedpoborowych. uchylony
24 RRM z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
23 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
22 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
21 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
20 RMZ z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre usługi zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz płatników zagranicznych. uchylony
19 RMSWoPiOS z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom. uchylony
18 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Gwinei oraz zastosowania przez Holandię do terytorium Holenderskiej Nowej Gwinei Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
17 Or z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko i przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
16 RMBiPMB z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych, budowlano-montażowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych i innych przedsiębiorstwach usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMZ z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży. uchylony
14 RM z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych. uchylony
13 RMLiPD z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
12 RMS z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach. uznany za uchylony
11 RMON z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby. uchylony
10 RMON z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych. uchylony
9 RRM z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
8 Or z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
7 Or z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych i Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
6 Or z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
5 Or z dnia 7 grudnia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Międzynarodowej Konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. bez statusu
4 RMRiZ z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie. uchylony
3 RMF z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny. uchylony
2 RMGK z dnia 9 grudnia 1959 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać urządzenia do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości, oraz sposobu korzystania z tych urządzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 RRM z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczenia kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego. uchylony