20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 347 347 WDU19600600347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1960 r. w sprawie wysokości odszkodowania dla ławników ludowych, nie będących pracownikami. uchylony
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 346 346 WDU19600600346 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 345 345 WDU19600600345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia miasta Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 344 344 WDU19600600344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania I Targom Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 343 343 WDU19600600343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic osiedla Wojkowice Komorne w powiecie będzińskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 342 342 WDU19600600342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 341 341 WDU19600600341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 340 340 WDU19600600340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 339 339 WDU19600600339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 338 338 WDU19600600338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 337 337 WDU19600600337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic powiatów tyskiego i rybnickiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 336 336 WDU19600600336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego i rzeszowskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 335 335 WDU19600600335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 334 334 WDU19600600334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw gdańskiego i olsztyńskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 333 333 WDU19600600333 Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 332 332 WDU19600590332 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Układu pomiędzy Polską a Danią dotyczącego żeglugi powietrznej, podpisanego w Kopenhadze dnia 16 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 331 331 WDU19600590331 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Holandię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Sierra Leone i Hong Kongu Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 330 330 WDU19600590330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 329 329 WDU19600590329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 328 328 WDU19600590328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 327 327 WDU19600590327 Ustawa budżetowa na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1960 nr 58 poz. 326 326 WDU19600580326 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1960 nr 58 poz. 325 325 WDU19600580325 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 324 324 WDU19600570324 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 323 323 WDU19600570323 Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 322 322 WDU19600570322 Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 56 poz. 321 321 WDU19600560321 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 października 1960 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uchylony
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 320 320 WDU19600550320 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 319 319 WDU19600550319 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 318 318 WDU19600550318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii. uchylony
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 317 317 WDU19600550317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie odpowiedzialności członków rodziny podatnika za jego zobowiązania podatkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 316 316 WDU19600550316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 315 315 WDU19600550315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. uchylony
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 314 314 WDU19600540314 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 313 313 WDU19600540313 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 19 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalania wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 312 312 WDU19600540312 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 311 311 WDU19600540311 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach. uchylony
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310 310 WDU19600540310 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309 309 WDU19600540309 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 308 308 WDU19600540308 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307 307 WDU19600540307 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". uchylony
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 306 306 WDU19600530306 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 305 305 WDU19600530305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 304 304 WDU19600530304 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1960. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303 303 WDU19600520303 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 52 poz. 302 302 WDU19600520302 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 301 301 WDU19600510301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 300 300 WDU19600510300 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1960 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 299 299 WDU19600510299 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 298 298 WDU19600510298 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297 297 WDU19600510297 Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 296 296 WDU19600500296 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania wysługi lat funkcjonariuszom Służby Więziennej przy wymiarze dodatku do uposażenia za wysługę lat. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 295 295 WDU19600500295 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 5 maja 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 294 294 WDU19600500294 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 1960 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1960 nr 49 poz. 293 293 WDU19600490293 Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 października 1960 r. w sprawie zasad administracji i gospodarki szkół wyższych oraz zakresu i sposobu wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 49 poz. 292 292 WDU19600490292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wymiaru i poboru opłaty leśnej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 48 poz. 291 291 WDU19600480291 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 października 1960 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 290 290 WDU19600470290 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 października 1960 r. w sprawie zatrudnienia młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 289 289 WDU19600470289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 sierpnia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w resorcie zdrowia, przy których mogą być zatrudniani młodociani w wieku powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 288 288 WDU19600470288 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 287 287 WDU19600470287 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 286 286 WDU19600470286 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 285 285 WDU19600470285 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 października 1960 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom. uchylony
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 284 284 WDU19600470284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 283 283 WDU19600470283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1960 r. w sprawie uposażenia inspektorów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w celu sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad robotami wodno-melioracyjnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 282 282 WDU19600460282 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1960 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych artykułów Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 281 281 WDU19600460281 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 280 280 WDU19600460280 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 26 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania. uchylony
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 279 279 WDU19600460279 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w akademiach wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 278 278 WDU19600460278 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 277 277 WDU19600460277 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w akademiach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 276 276 WDU19600460276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni. uchylony
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 275 275 WDU19600460275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalenia ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 274 274 WDU19600450274 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 września 1960 r. w sprawie warunków zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 273 273 WDU19600450273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Oleśnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 272 272 WDU19600450272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie opłaty leśnej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 271 271 WDU19600450271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 270 270 WDU19600440270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 269 269 WDU19600440269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 268 268 WDU19600440268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 267 267 WDU19600440267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 266 266 WDU19600440266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 265 265 WDU19600430265 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 264 264 WDU19600430264 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 263 263 WDU19600430263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 262 262 WDU19600430262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 261 261 WDU19600420261 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Szwajcarię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 260 260 WDU19600420260 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię i Liechtenstein Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 259 259 WDU19600420259 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 258 258 WDU19600420258 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1958 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 257 257 WDU19600420257 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych oraz na statkach pasażerskich w żegludze przybrzeżnej i śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 256 256 WDU19600420256 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 255 255 WDU19600420255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Łomży, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chodzieży, Koninie, Lesznie, Nowym Sączu i Szczecinku. uchylony
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 254 254 WDU19600420254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów. uchylony
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 253 253 WDU19600420253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 252 252 WDU19600410252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 251 251 WDU19600410251 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie określenia rodzajów prac w gospodarce komunalnej nie wymagających kwalifikacji zawodowych, przy których mogą być zatrudnieni młodociani w wieku powyżej lat 16. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 250 250 WDU19600410250 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1960 r. o paszportach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 249 249 WDU19600410249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1960 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprawowania przez prezydia rad narodowych nadzoru nad działalnością nadleśniczych przedsiębiorstw lasów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 248 248 WDU19600410248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 247 247 WDU19600410247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 246 246 WDU19600400246 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 245 245 WDU19600400245 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie zasad przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 244 244 WDU19600400244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 243 243 WDU19600400243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 242 242 WDU19600400242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 241 241 WDU19600400241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 240 240 WDU19600400240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 239 239 WDU19600390239 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej i Gwinei w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 238 238 WDU19600390238 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Liechtensteinu i Libanu w Konwencji i Protokole o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 237 237 WDU19600390237 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Ekwadoru i Bułgarii w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 236 236 WDU19600390236 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 235 235 WDU19600390235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników administracyjnych w sądach powszechnych i sądach ubezpieczeń społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 234 234 WDU19600390234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 233 233 WDU19600390233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie funduszów dobrowolnych świadczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 232 232 WDU19600380232 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 231 231 WDU19600380231 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 230 230 WDU19600380230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 229 229 WDU19600380229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 228 228 WDU19600380228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania. uchylony
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 227 227 WDU19600380227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 226 226 WDU19600380226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 225 225 WDU19600380225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 224 224 WDU19600380224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 223 223 WDU19600380223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 222 222 WDU19600380222 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 221 221 WDU19600380221 Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego podpisana w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 220 220 WDU19600370220 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 219 219 WDU19600370219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 218 218 WDU19600370218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 217 217 WDU19600370217 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików. uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 216 216 WDU19600370216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 215 215 WDU19600370215 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie opłacania w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 214 214 WDU19600370214 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1960 r. w sprawie zasad zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów wymaganych dla nadania Srebrnego i Złotego Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 213 213 WDU19600370213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza". uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 212 212 WDU19600370212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty. uchylony
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 211 211 WDU19600370211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 210 210 WDU19600360210 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r., Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 209 209 WDU19600360209 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 208 208 WDU19600360208 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji i Węgier do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 207 207 WDU19600360207 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 206 206 WDU19600360206 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 205 205 WDU19600360205 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Francję Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 204 204 WDU19600360204 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1960 r. w sprawie przystąpienia szeregu Państw do Konwencji o ruchu drogowym oraz w sprawie przystąpienia i ratyfikacji przez szereg państw Protokołu o znakach i sygnałach drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 203 203 WDU19600360203 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 202 202 WDU19600360202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. uchylony
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 201 201 WDU19600360201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 200 200 WDU19600350200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 199 199 WDU19600350199 Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 198 198 WDU19600350198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 197 197 WDU19600350197 Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podpisany w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 196 196 WDU19600340196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 195 195 WDU19600340195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 194 194 WDU19600340194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 193 193 WDU19600340193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 192 192 WDU19600340192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 191 191 WDU19600330191 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 190 190 WDU19600330190 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Handlu Zagranicznego z dnia 24 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 189 189 WDU19600330189 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 czerwca 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 188 188 WDU19600330188 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 187 187 WDU19600330187 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia na jednostki podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 186 186 WDU19600330186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za prace. uchylony
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 185 185 WDU19600330185 Dekret z dnia 1 lipca 1960 r. o przekształceniu przedsiębiorstwa spółdzielni "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" w przedsiębiorstwo państwowe. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 184 184 WDU19600320184 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla członków rodzin żołnierzy odbywających służbę wojskową oraz dla żołnierzy zwolnionych z tej służby i członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 183 183 WDU19600320183 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 182 182 WDU19600320182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 181 181 WDU19600320181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka. uchylony
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 180 180 WDU19600320180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników gromadzkich rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 179 179 WDU19600320179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 178 178 WDU19600320178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 177 177 WDU19600310177 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 176 176 WDU19600310176 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 175 175 WDU19600310175 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające regulamin premiowania stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 174 174 WDU19600310174 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 173 173 WDU19600310173 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1959 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenie na przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 172 172 WDU19600310172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzna i osiedla Jeleń w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 171 171 WDU19600310171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. uchylony
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 170 170 WDU19600300170 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych oraz Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanych w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 169 169 WDU19600300169 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 168 WDU19600300168 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 167 167 WDU19600290167 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 166 166 WDU19600290166 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 165 165 WDU19600290165 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza). akt jednorazowy
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 164 164 WDU19600290164 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o przekształceniu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. uchylony
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 163 163 WDU19600290163 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 162 162 WDU19600280162 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 161 161 WDU19600280161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 160 160 WDU19600280160 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów, udzielania płatnych urlopów oraz wysokości stypendiów dla osób, które pracują nad rozprawą doktorską bądź habilitacyjną w szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 159 159 WDU19600280159 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich w szkołach wyższych, praw i obowiązków doktorantów oraz wysokości stypendiów dla doktorantów. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 158 158 WDU19600280158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie postępowania w zakresie odwołań do rad nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 157 157 WDU19600280157 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 156 156 WDU19600280156 Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze sporządzone w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 155 155 WDU19600270155 Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 154 154 WDU19600270154 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 153 153 WDU19600270153 Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. uchylony
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 152 152 WDU19600260152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 151 151 WDU19600260151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 150 150 WDU19600260150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafy 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. uchylony
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 149 149 WDU19600260149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 148 148 WDU19600260148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 147 147 WDU19600250147 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 maja 1960 r. w sprawie dowodów uzdolnienia zawodowego absolwentów szkół oraz robotników posiadających tytuły kwalifikacyjne do samoistnego wykonywania rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 146 146 WDU19600250146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1960 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od członków spółdzielni pracy, zatrudnionych w zakładach usługowych spółdzielni opodatkowanych w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 145 145 WDU19600250145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 144 144 WDU19600250144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 143 143 WDU19600250143 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie składu Państwowej Rady Łowieckiej, sposobu powoływania członków oraz zakresu jej działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 142 142 WDU19600250142 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie przyznania XXIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 141 141 WDU19600250141 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie uposażenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uchylony
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 140 140 WDU19600250140 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 139 139 WDU19600250139 Deklaracja ratyfikacyjna poprawek do art. 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia dnia 28 maja 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 138 138 WDU19600240138 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Norwegię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 137 137 WDU19600240137 Rozporządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu Ciężkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach szkła i zakładach szklarskich. uchylony
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 136 136 WDU19600240136 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 135 135 WDU19600230135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie korzystania z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 134 134 WDU19600230134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. o zakresie i trybie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 133 133 WDU19600230133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 132 132 WDU19600220132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie niektórych orzeczeń, wniosków i wskazań poradni przeciwgruźliczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 131 131 WDU19600220131 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 130 130 WDU19600220130 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu, spawaniu i lutowaniu metali w zakładach górniczych górnictwa węglowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 129 129 WDU19600220129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej z państwowymi biurami notarialnymi z tytułu podatków i opłat pobieranych przez te biura. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 128 128 WDU19600220128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 127 127 WDU19600220127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 126 126 WDU19600220126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 125 125 WDU19600210125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1960 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 124 124 WDU19600210124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 123 123 WDU19600210123 Ustawa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 122 122 WDU19600200122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie kierowania i przyjmowania do pracy osób zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 121 121 WDU19600200121 Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym. uchylony
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120 120 WDU19600200120 Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119 119 WDU19600200119 Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 118 118 WDU19600190118 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 117 117 WDU19600190117 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy. uchylony
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 116 116 WDU19600190116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie. uchylony
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 115 115 WDU19600190115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 114 114 WDU19600190114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia. uchylony
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 113 113 WDU19600190113 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 112 112 WDU19600190112 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej podpisana w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 111 111 WDU19600180111 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 110 110 WDU19600180110 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 109 109 WDU19600180109 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 108 108 WDU19600180108 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Rykach z tymczasową siedzibą w Sobolewie. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 107 107 WDU19600180107 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 106 106 WDU19600170106 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 105 105 WDU19600170105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie złożenia przez Republikę Gwinei dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 104 104 WDU19600170104 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran oraz Nikaraguę Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 103 103 WDU19600170103 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Gwatemalę oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Hong Kongu Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 102 102 WDU19600170102 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 101 101 WDU19600170101 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 100 100 WDU19600170100 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 99 99 WDU19600170099 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 98 98 WDU19600170098 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 1960 r. w sprawie organizacji studenckich. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 97 97 WDU19600160097 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 96 96 WDU19600160096 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie strażników łowieckich. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 95 95 WDU19600160095 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na zalewie szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 94 94 WDU19600160094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1960 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie osób nie będących pracownikami oraz osób nie ubiegających się o zaopatrzenie rentowe. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 93 93 WDU19600160093 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 92 92 WDU19600160092 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osobom powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia wojskowego). uchylony
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 91 91 WDU19600150091 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 90 90 WDU19600150090 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przystąpienia Brazylii oraz Niemieckiej Republiki Federalnej do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 89 89 WDU19600150089 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii i Kuwejtu do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r., oraz rozciągnięcia mocy obowiązującej tej Konwencji na Portugalskie Terytoria Zamorskie. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 88 88 WDU19600150088 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Australię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 87 87 WDU19600150087 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 8 lutego 1960 r. w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 86 86 WDU19600150086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie przeniesienia obowiązku w podatku gruntowym na rolnicze spółdzielnie produkcyjne co do gruntów prywatnych dzierżawionych przez spółdzielnie. uchylony
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 85 85 WDU19600150085 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 84 84 WDU19600150084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie określenia rodzajów rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 83 83 WDU19600140083 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. uchylony
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 82 82 WDU19600140082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 81 81 WDU19600140081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 80 80 WDU19600140080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 79 79 WDU19600140079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 78 78 WDU19600130078 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 77 77 WDU19600130077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 76 76 WDU19600130076 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 75 75 WDU19600130075 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 12 poz. 74 74 WDU19600120074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1960 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w Komitecie Drobnej Wytwórczości. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 12 poz. 73 73 WDU19600120073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie komisji rozjemczych do rozpatrywania sporów między konferencjami samorządu robotniczego a jednostkami nadrzędnymi nad przedsiębiorstwami państwowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 72 72 WDU19600110072 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę. uchylony
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 71 71 WDU19600110071 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 70 70 WDU19600110070 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 69 69 WDU19600110069 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 68 68 WDU19600110068 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 67 67 WDU19600110067 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 66 66 WDU19600100066 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach. uchylony
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 65 65 WDU19600100065 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki. uchylony
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64 64 WDU19600100064 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 63 63 WDU19600100063 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki. uchylony
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 62 62 WDU19600090062 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 61 61 WDU19600090061 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 60 60 WDU19600090060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 59 59 WDU19600090059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 58 58 WDU19600090058 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 57 57 WDU19600090057 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 56 56 WDU19600090056 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 8 poz. 55 55 WDU19600080055 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 8 poz. 54 54 WDU19600080054 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 53 53 WDU19600070053 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 52 52 WDU19600070052 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 stycznia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w zakładach resortu komunikacji, przy których mogą być zatrudnieni młodociani powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 51 51 WDU19600070051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 50 50 WDU19600070050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powoływane na przeszkolenie wojskowe kobiet. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 49 49 WDU19600070049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie zasiłków dziennych dla żołnierzy i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 48 48 WDU19600070048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 47 47 WDU19600070047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 46 46 WDU19600070046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1959. uchylony
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 45 45 WDU19600070045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne. uchylony
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 44 44 WDU19600060044 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 październiku 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 43 43 WDU19600060043 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 42 42 WDU19600060042 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską i Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Rządu Antyli Holenderskich Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 41 41 WDU19600060041 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Tunis oraz stosowania przez Belgię do terytoriów Konga Belgijskiego i Ruanda-Urundi Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 40 40 WDU19600060040 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 39 39 WDU19600060039 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 38 38 WDU19600060038 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 37 37 WDU19600060037 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 36 36 WDU19600060036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących. uchylony
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 35 35 WDU19600060035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 34 34 WDU19600060034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 33 33 WDU19600050033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 32 32 WDU19600050032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 31 31 WDU19600050031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 30 30 WDU19600040030 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 29 29 WDU19600040029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 28 28 WDU19600040028 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej. uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 27 27 WDU19600040027 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne. uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 26 26 WDU19600040026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1960. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 25 25 WDU19600040025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przeprowadzania rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 24 24 WDU19600040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 23 23 WDU19600030023 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 22 22 WDU19600030022 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 21 21 WDU19600030021 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 20 20 WDU19600030020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre usługi zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz płatników zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 19 19 WDU19600030019 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom. uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 18 18 WDU19600020018 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Gwinei oraz zastosowania przez Holandię do terytorium Holenderskiej Nowej Gwinei Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 17 17 WDU19600020017 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko i przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 16 16 WDU19600020016 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych, budowlano-montażowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych i innych przedsiębiorstwach usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 15 15 WDU19600020015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży. uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 14 14 WDU19600020014 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 13 13 WDU19600020013 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 12 12 WDU19600020012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 11 11 WDU19600020011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby. uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 10 10 WDU19600020010 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych. uchylony
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 9 9 WDU19600020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 8 8 WDU19600010008 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 7 7 WDU19600010007 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych i Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 6 6 WDU19600010006 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 5 5 WDU19600010005 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Międzynarodowej Konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 4 4 WDU19600010004 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie. uchylony
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 3 3 WDU19600010003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny. uchylony
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 2 2 WDU19600010002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1959 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać urządzenia do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości, oraz sposobu korzystania z tych urządzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 1 1 WDU19600010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczenia kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego. uchylony