20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 345 345 WDU19610610345 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 344 344 WDU19610610344 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską i Filipiny Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 343 343 WDU19610610343 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 342 342 WDU19610610342 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Finlandii, Grecji i Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 341 341 WDU19610610341 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 340 340 WDU19610610340 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Jugosławii i Grecji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 339 339 WDU19610610339 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 338 338 WDU19610610338 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych oraz usprawiedliwiania niestawiennictwa żołnierzy w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 337 337 WDU19610610337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli. uchylony
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 336 336 WDU19610610336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 335 335 WDU19610600335 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. uchylony
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 334 334 WDU19610600334 Ustawa budżetowa na rok 1962 z dnia 22 grudnia 1961 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 333 333 WDU19610590333 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 332 332 WDU19610590332 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1961 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym oraz grzywien w postępowaniu cywilnym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 331 331 WDU19610590331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Górowie Iławeckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 330 330 WDU19610590330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie. uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 329 329 WDU19610590329 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Myśliborzu i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 328 328 WDU19610590328 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Radymnie i Gubinie oraz Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 327 327 WDU19610590327 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 326 326 WDU19610590326 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 325 325 WDU19610590325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na fundusz gospodarki mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 324 324 WDU19610590324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 323 323 WDU19610590323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim, w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 322 322 WDU19610590322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów, miast Pruszkowa i Siedlec oraz miasta Zielonka i osiedli Wesoła i Sulejówek w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 321 321 WDU19610580321 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 320 WDU19610580320 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 319 319 WDU19610580319 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 318 WDU19610580318 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 317 317 WDU19610570317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1961 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 316 316 WDU19610570316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 315 315 WDU19610570315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 314 314 WDU19610570314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej oraz ludności przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 56 poz. 313 313 WDU19610560313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 55 poz. 312 312 WDU19610550312 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 listopada 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu. uchylony
Dz.U. 1961 nr 55 poz. 311 311 WDU19610550311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 310 310 WDU19610540310 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1961 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 309 309 WDU19610540309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 308 308 WDU19610540308 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 307 307 WDU19610540307 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 306 306 WDU19610540306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 305 305 WDU19610540305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Legnicy w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 304 304 WDU19610540304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 303 303 WDU19610540303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych osiedli w województwie katowickim. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 302 302 WDU19610540302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Mysłowic w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 301 301 WDU19610540301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świętochłowice i Ruda Śląska w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 300 300 WDU19610530300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1961 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 299 299 WDU19610530299 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o targach i wystawach krajowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 298 298 WDU19610530298 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji. uchylony
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297 297 WDU19610530297 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 296 296 WDU19610530296 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 295 295 WDU19610530295 Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 294 294 WDU19610520294 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 293 293 WDU19610520293 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 292 292 WDU19610520292 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 291 291 WDU19610520291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 290 290 WDU19610520290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie przekazania organów niektórych gromadzkich rad narodowych w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 289 289 WDU19610520289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1961 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 288 288 WDU19610520288 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 287 287 WDU19610520287 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 286 286 WDU19610520286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie warunków zatrudniania oraz kwalifikacji pracowników techniczno-badawczych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 285 285 WDU19610520285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie organizacji Polskiej Agencji Prasowej PAP. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 284 284 WDU19610510284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 283 283 WDU19610510283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Słupska w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 282 282 WDU19610510282 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1961 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 281 281 WDU19610510281 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisana w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 280 280 WDU19610500280 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 279 279 WDU19610500279 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 278 278 WDU19610500278 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1961 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 277 277 WDU19610500277 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 276 276 WDU19610500276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 275 275 WDU19610500275 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 274 274 WDU19610500274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Lipiany w powiecie Pyrzyckim i Myślibórz w powiecie myśliborskim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 273 273 WDU19610500273 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Sławkowa w powiecie olkuskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 272 272 WDU19610500272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 271 271 WDU19610500271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie olsztyńskim. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 270 270 WDU19610500270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw olsztyńskiego, gdańskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 269 269 WDU19610500269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 268 268 WDU19610500268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 267 267 WDU19610500267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic osiedla Brzeszcze w powiecie oświęcimskim i zniesienia osiedla Wodna w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 266 266 WDU19610500266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 265 265 WDU19610490265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów art. 19 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym na zastawy ustanawiane na rzecz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 264 264 WDU19610490264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności dowodów osobistych. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 263 263 WDU19610490263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 262 262 WDU19610490262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz w sprawie zniesienia osiedla Kluczewo w powiecie stargardzkim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 261 261 WDU19610490261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 260 260 WDU19610490260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 259 259 WDU19610490259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 258 258 WDU19610480258 Rozporządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 257 257 WDU19610480257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1961 r. o taryfie wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 256 256 WDU19610480256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy. uchylony
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 255 255 WDU19610480255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 47 poz. 254 254 WDU19610470254 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 47 poz. 253 253 WDU19610470253 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 252 252 WDU19610460252 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Sokółce. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 251 251 WDU19610460251 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 250 250 WDU19610460250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 249 249 WDU19610460249 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 248 248 WDU19610460248 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 247 247 WDU19610460247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 246 246 WDU19610460246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Zawadzkie w powiecie strzeleckim oraz zniesienia osiedla Otmęt w powiecie krapkowickim, województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 245 245 WDU19610460245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 244 244 WDU19610460244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 243 243 WDU19610460243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmian granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 242 242 WDU19610460242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 241 241 WDU19610460241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 240 240 WDU19610460240 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 roku. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239 239 WDU19610460239 Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 238 238 WDU19610460238 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 237 237 WDU19610460237 Układ w sprawie Antarktydy podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 45 poz. 236 236 WDU19610450236 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1961 r. o personelu lotniczym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 235 235 WDU19610440235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1961 r. w sprawie regulaminu zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików. uchylony
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 234 234 WDU19610440234 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 września 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe. uchylony
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 233 233 WDU19610440233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1961 r. w sprawie noszenia i użycia broni palnej przez organy ochrony kolei oraz w sprawie działalności tych organów poza obszarem kolejowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 232 232 WDU19610440232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 231 231 WDU19610430231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 230 230 WDU19610430230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 229 229 WDU19610430229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych, pracowników administracyjnych, robotników i innych pracowników fizycznych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 228 228 WDU19610430228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie warunków i trybu powoływania pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 227 227 WDU19610430227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników naukowych instytutów naukowo-badawczych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 226 226 WDU19610430226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 225 225 WDU19610430225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 224 224 WDU19610420224 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. dotyczące przystąpienia Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 223 223 WDU19610420223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Monako Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 222 222 WDU19610420222 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 221 221 WDU19610420221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie zasad i trybu zbycia broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 220 220 WDU19610420220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 219 219 WDU19610420219 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 218 218 WDU19610420218 Konwencja (nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 217 217 WDU19610420217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216 216 WDU19610420216 Akt Końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie formalności celnych dotyczących czasowego przywozu prywatnych motorowych pojazdów drogowych i turystyki, Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, Protokół dodatkowy do tej Konwencji odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 215 215 WDU19610410215 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 214 214 WDU19610410214 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 213 213 WDU19610410213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 212 212 WDU19610410212 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 211 211 WDU19610410211 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 210 210 WDU19610410210 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 209 209 WDU19610410209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 208 208 WDU19610400208 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 207 207 WDU19610400207 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną. uchylony
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 206 206 WDU19610400206 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 sierpnia 1961 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 205 205 WDU19610400205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 204 204 WDU19610400204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 203 203 WDU19610400203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie przyjmowania od niektórych indywidualnych gospodarstw rolnych równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202 202 WDU19610390202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 201 201 WDU19610390201 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości. uchylony
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 200 200 WDU19610390200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 199 199 WDU19610390199 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 sierpnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gastronomicznego i garmażeryjnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 198 198 WDU19610390198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 38 poz. 197 197 WDU19610380197 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 38 poz. 196 196 WDU19610380196 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 195 195 WDU19610370195 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 194 194 WDU19610370194 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 193 193 WDU19610370193 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 192 192 WDU19610370192 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 191 191 WDU19610370191 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę oraz stosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 190 190 WDU19610370190 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 189 189 WDU19610370189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. uchylony
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 188 188 WDU19610370188 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 187 187 WDU19610370187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1961 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 186 186 WDU19610360186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1961 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 września 1952 r. o rejestrze skazanych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 185 185 WDU19610360185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 184 184 WDU19610360184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie wydawania oświadczeń o celowości założenia spółdzielni i ich związków oraz o rejestrze spółdzielni i ich związków. uchylony
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 183 183 WDU19610350183 Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 182 182 WDU19610350182 Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż. uchylony
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 181 181 WDU19610350181 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, na których posiadanie osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązane są posiadać dowody legalnego ich nabycia lub uzyskania. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 180 180 WDU19610350180 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad określania wewnątrzzakładowych sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 179 179 WDU19610350179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie dowodów nabycia materiałów budowlanych oraz sporządzenia spisu remanentu tych materiałów. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 178 178 WDU19610350178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 177 177 WDU19610350177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie włączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 176 176 WDU19610350176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 175 175 WDU19610340175 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lipca 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 174 174 WDU19610340174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 173 173 WDU19610340173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie sposobu wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 172 172 WDU19610340172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 171 171 WDU19610340171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 170 170 WDU19610340170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 169 169 WDU19610340169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 168 168 WDU19610340168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Rolnictwa na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 167 167 WDU19610340167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166 166 WDU19610330166 Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 165 165 WDU19610330165 Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 164 164 WDU19610330164 Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności. uchylony
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 163 163 WDU19610320163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1961 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 162 162 WDU19610320162 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o obowiązku udokumentowania pochodzenia materiałów użytych na cele budownictwa nie uspołecznionego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 161 161 WDU19610320161 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniająca ustawę z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160 160 WDU19610320160 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. uchylony
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159 159 WDU19610320159 Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. uchylony
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 158 158 WDU19610310158 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 157 157 WDU19610310157 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. oraz do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 156 156 WDU19610310156 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 155 155 WDU19610310155 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 154 154 WDU19610310154 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1960 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID). bez statusu
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 153 153 WDU19610310153 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagranicznymi pojazdami samochodowymi. uchylony
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 152 152 WDU19610310152 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 151 151 WDU19610300151 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy opracowaniu projektu planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 150 150 WDU19610300150 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 149 149 WDU19610300149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie zwalczania zarazy ziemniaczanej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 148 148 WDU19610300148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 147 147 WDU19610300147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1961 r. uchylające rozporządzenie z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 146 146 WDU19610300146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 145 145 WDU19610300145 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 144 144 WDU19610300144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 29 poz. 143 143 WDU19610290143 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych, oraz w sprawie zasad i trybu składania egzaminów bibliotekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 29 poz. 142 142 WDU19610290142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach. uchylony
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 141 141 WDU19610280141 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym porozumieniu cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 140 140 WDU19610280140 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 139 139 WDU19610280139 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie akceptacji przez szereg krajów Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 138 138 WDU19610280138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie pokrywania kosztów postępowania przewidzianego w ustawie o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz zasad ustalania cen za grunty podlegające przymusowemu zbyciu. uchylony
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 137 137 WDU19610280137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 136 136 WDU19610280136 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczania morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 135 135 WDU19610280135 Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzona w Londynie dnia 12 maja 1954 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 134 134 WDU19610270134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i sądów koleżeńskich dla funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami. uchylony
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 133 133 WDU19610270133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy. uchylony
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 132 132 WDU19610270132 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 131 131 WDU19610260131 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię i Jugosławię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 130 130 WDU19610260130 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 129 129 WDU19610260129 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 128 128 WDU19610260128 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 127 127 WDU19610260127 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 126 126 WDU19610260126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie zmiany przepisów o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 125 125 WDU19610260125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie przyznania XXX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 124 124 WDU19610260124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 123 123 WDU19610250123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 122 122 WDU19610250122 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 121 121 WDU19610250121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 120 120 WDU19610250120 Ustawa z dnia 15 maja 1961 r. o zmianie liczby członków Rady Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 119 119 WDU19610240119 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Finansów z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia zasad i sposobu uiszczania kosztów związanych z wykonaniem postanowienia prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu kar i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów związanych z wykonywaniem przepadku majątku. uchylony
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 118 118 WDU19610240118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1961 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 117 117 WDU19610240117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 116 116 WDU19610240116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 115 115 WDU19610240115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeciwgruźliczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 114 114 WDU19610230114 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 113 113 WDU19610230113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 112 112 WDU19610230112 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji Międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 października 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 111 111 WDU19610230111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chodzieży i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pile. uchylony
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 110 110 WDU19610230110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 109 109 WDU19610220109 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików. uchylony
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 108 108 WDU19610220108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy. uchylony
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 107 107 WDU19610220107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na lata 1960 i 1961 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 106 106 WDU19610210106 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzenia poboru i udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 105 105 WDU19610210105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 104 104 WDU19610210104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 103 103 WDU19610200103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 102 102 WDU19610200102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia rodzajów (specjalności) rzemiosł, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 101 101 WDU19610200101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zmiany właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m. st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania. uchylony
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 100 100 WDU19610200100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 99 99 WDU19610190099 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 98 98 WDU19610190098 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 97 97 WDU19610190097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu. uchylony
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 96 96 WDU19610190096 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 1961 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i unieważnienia paszportów wzoru dotychczasowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 95 95 WDU19610190095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1961 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego przedsiębiorstw państwowych w części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 18 poz. 94 94 WDU19610180094 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 93 93 WDU19610170093 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 92 92 WDU19610170092 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie uczestnictwa Albanii, Rumunii i Gwatemali w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 91 91 WDU19610170091 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1961 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 90 90 WDU19610170090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku-Zdroju. uchylony
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 89 89 WDU19610170089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 88 88 WDU19610170088 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 87 87 WDU19610170087 Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 86 86 WDU19610160086 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 85 85 WDU19610160085 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1961 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach badań budżetów rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 84 84 WDU19610160084 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 83 83 WDU19610150083 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 17 maja 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 82 82 WDU19610150082 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 17 maja 1960 r. uchylony
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 81 81 WDU19610140081 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 80 80 WDU19610140080 Umowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 79 79 WDU19610140079 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 78 78 WDU19610140078 Umowa o współpracy w dziedzinie weterynarii podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 77 77 WDU19610140077 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 76 76 WDU19610140076 Konwencja o wystawach międzynarodowych podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i Protokół zmieniający tę Konwencję podpisany w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 75 75 WDU19610140075 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74 74 WDU19610140074 Konwencja o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej podpisana w Genewie dnia 6 marca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 73 73 WDU19610130073 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 72 72 WDU19610130072 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 71 71 WDU19610130071 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 70 70 WDU19610130070 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 69 69 WDU19610130069 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Federacji Malajskiej i Albanii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 68 68 WDU19610130068 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Czeladzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 67 67 WDU19610130067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu za dokonywanie oględzin i stawek należności kuratorów oraz warunków ich przyznawania i wypłaty. uchylony
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 66 66 WDU19610130066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 65 65 WDU19610130065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 64 64 WDU19610130064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych w zakresie udzielania ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 63 63 WDU19610130063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Kórnika w powiecie śremskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 62 62 WDU19610130062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad i trybu potrąceń z wynagrodzenia na rachunek grzywny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 12 poz. 61 61 WDU19610120061 Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach. uchylony
Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60 60 WDU19610120060 Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 11 poz. 59 59 WDU19610110059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów świdwińskiego i drawskiego w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 11 poz. 58 58 WDU19610110058 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1961 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961-1965. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 57 57 WDU19610100057 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 56 56 WDU19610100056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55 55 WDU19610100055 Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uchylony
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54 54 WDU19610100054 Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 53 53 WDU19610100053 Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki. uchylony
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 52 52 WDU19610090052 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem w zakładach leczniczych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 51 51 WDU19610090051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 50 50 WDU19610090050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 49 49 WDU19610090049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48 48 WDU19610080048 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności. uchylony
Dz.U. 1961 nr 7 poz. 47 47 WDU19610070047 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46 46 WDU19610070046 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane. uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 45 45 WDU19610060045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 44 44 WDU19610060044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43 43 WDU19610060043 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42 42 WDU19610060042 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 41 41 WDU19610060041 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 40 40 WDU19610060040 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 39 39 WDU19610060039 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych i dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 38 38 WDU19610060038 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 37 37 WDU19610050037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Brzegu. uznany za uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 36 36 WDU19610050036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 35 35 WDU19610050035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone grunty w mieście lub osiedlu oraz za ograniczenie prawa własności i za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 34 34 WDU19610050034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 33 33 WDU19610050033 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem. uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 32 32 WDU19610050032 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31 31 WDU19610050031 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 30 30 WDU19610050030 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 29 29 WDU19610040029 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 28 28 WDU19610040028 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 27 27 WDU19610040027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 26 26 WDU19610040026 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 25 25 WDU19610040025 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 24 24 WDU19610040024 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960 r. uchylające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzania i pomiaru lasu. akt jednorazowy
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 23 23 WDU19610040023 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 grudnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 22 22 WDU19610040022 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 21 21 WDU19610040021 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 20 20 WDU19610040020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19 19 WDU19610030019 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych. uchylony
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 18 18 WDU19610030018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 17 17 WDU19610030017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali podatku od wynagrodzeń dla pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach kopalnictwa węgla, rud i w niektórych przedsiębiorstwach kopalnictwa surowców chemicznych. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 16 16 WDU19610030016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 15 15 WDU19610030015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1961 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1961. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 14 14 WDU19610030014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1959 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb. uchylony
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 13 13 WDU19610030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. uchylony
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 12 12 WDU19610020012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 11 11 WDU19610020011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 10 10 WDU19610020010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów, osiąganych z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego. uchylony
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 9 9 WDU19610020009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. uchylony
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 8 8 WDU19610020008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów. uchylony
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 7 7 WDU19610020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 6 6 WDU19610020006 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisanej w Kopenhadze dnia 8 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 5 5 WDU19610020005 Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisana w Kopenhadze dnia 8 czerwca 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 4 4 WDU19610010004 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 3 3 WDU19610010003 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe. uchylony
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 2 2 WDU19610010002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1960 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 1 1 WDU19610010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych. uchylony