20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1961
345 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
344 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską i Filipiny Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
343 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
342 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Finlandii, Grecji i Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
341 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
340 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Jugosławii i Grecji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
339 Or z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych bez statusu
338 RMONSSWoZiOS z dnia 5 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych oraz usprawiedliwiania niestawiennictwa żołnierzy w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych. uchylony
337 RRM z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli. uchylony
336 RRM z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
335 RMSWiON z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. uchylony
334 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1961 r. wygaśnięcie aktu
333 RMZiOS z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych. uchylony
332 RMS z dnia 12 grudnia 1961 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym oraz grzywien w postępowaniu cywilnym. uchylony
331 RMS z dnia 8 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Górowie Iławeckim. uznany za uchylony
330 RMS z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie. uchylony
329 RMS z dnia 27 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Myśliborzu i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. uchylony
328 RMS z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Radymnie i Gubinie oraz Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu. uznany za uchylony
327 RMS z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce. uznany za uchylony
326 RPRM z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim. akt jednorazowy
325 RRM z dnia 18 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
324 RRM z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim. akt jednorazowy
323 RRM z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim, w województwie warszawskim. akt jednorazowy
322 RRM z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów, miast Pruszkowa i Siedlec oraz miasta Zielonka i osiedli Wesoła i Sulejówek w województwie warszawskim. akt jednorazowy
321 OMS z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
320 U z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. akt posiada tekst jednolity
319 U z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski. uchylony
318 U z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski. uchylony
317 RMF z dnia 23 listopada 1961 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
316 RRM z dnia 7 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
315 RRM z dnia 6 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
314 RRM z dnia 27 października 1961 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej oraz ludności przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. uchylony
313 RMSW z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności. bez statusu
312 RPKPiP z dnia 24 listopada 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
311 RRM z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych. uchylony
310 OPRM z dnia 29 listopada 1961 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
309 RMR z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
308 RPRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
307 RPRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie lubelskim. akt jednorazowy
306 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
305 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Legnicy w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
304 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
303 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych osiedli w województwie katowickim. bez statusu
302 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Mysłowic w województwie katowickim. akt jednorazowy
301 RRM z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świętochłowice i Ruda Śląska w województwie katowickim. akt jednorazowy
300 RRM z dnia 24 listopada 1961 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
299 U z dnia 27 listopada 1961 r. o targach i wystawach krajowych. uchylony
298 U z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji. uchylony
297 U z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej. uznany za uchylony
296 U z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. uchylony
295 U z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych. uchylony
294 Or z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
293 Or z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
292 RM z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
291 RMR z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
290 RMF z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie przekazania organów niektórych gromadzkich rad narodowych w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej. uchylony
289 RMSW z dnia 19 października 1961 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
288 RPRM z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
287 RPRM z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim. akt jednorazowy
286 RRM z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie warunków zatrudniania oraz kwalifikacji pracowników techniczno-badawczych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
285 RRM z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie organizacji Polskiej Agencji Prasowej PAP. bez statusu
284 RRM z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
283 RRM z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Słupska w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
282 Or z dnia 31 października 1961 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. bez statusu
281 UmRPRLaRCRSwswwopwwitzsippzpwPd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
280 Or z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
279 Or z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
278 RMLiPD z dnia 26 października 1961 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
277 RMLiPD z dnia 31 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa uchylony
276 RPRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim. akt jednorazowy
275 RPRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim. akt jednorazowy
274 RPRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Lipiany w powiecie Pyrzyckim i Myślibórz w powiecie myśliborskim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
273 RPRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Sławkowa w powiecie olkuskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
272 RPRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
271 RRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie olsztyńskim. bez statusu
270 RRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw olsztyńskiego, gdańskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
269 RRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim. akt jednorazowy
268 RRM z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
267 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic osiedla Brzeszcze w powiecie oświęcimskim i zniesienia osiedla Wodna w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim. akt jednorazowy
266 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi. akt jednorazowy
265 RMF z dnia 21 października 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów art. 19 ustawy uznany za uchylony
264 RMSW z dnia 19 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
263 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim. akt jednorazowy
262 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz w sprawie zniesienia osiedla Kluczewo w powiecie stargardzkim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
261 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
260 RRM z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim. akt jednorazowy
259 RRM z dnia 27 października 1961 r. w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. uznany za uchylony
258 RPGKKFiToMSW z dnia 6 października 1961 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
257 RMS z dnia 21 października 1961 r. o taryfie wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych. uchylony
256 RMF z dnia 24 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
255 RRM z dnia 20 października 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych. uchylony
254 Or z dnia 23 września 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. bez statusu
253 UmRPRLaRZSRRospnpgpowiwpwsgpwMd1l1r z dnia obowiązujący
252 RMS z dnia 2 października 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Sokółce. uznany za uchylony
251 RMF z dnia 20 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
250 RPRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
249 RPRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
248 RPRM z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
247 RRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
246 RRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Zawadzkie w powiecie strzeleckim oraz zniesienia osiedla Otmęt w powiecie krapkowickim, województwie opolskim. akt jednorazowy
245 RRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. bez statusu
244 RRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
243 RRM z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmian granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim. akt jednorazowy
242 RRM z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
241 RRM z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim. bez statusu
240 Or z dnia 14 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 roku. bez statusu
239 PndmkwiudksszflhpwNd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
238 Or z dnia 14 września 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
237 UwsApwWd1g1r z dnia obowiązujący
236 RMK z dnia 7 września 1961 r. o personelu lotniczym. uchylony
235 RMZiOS z dnia 15 września 1961 r. w sprawie regulaminu zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików. uchylony
234 RMHW z dnia 16 września 1961 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
233 RMSW z dnia 7 września 1961 r. w sprawie noszenia i użycia broni palnej przez organy ochrony kolei oraz w sprawie działalności tych organów poza obszarem kolejowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
232 RRM z dnia 20 września 1961 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
231 RRM z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
230 RRM z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
229 RRM z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych, pracowników administracyjnych, robotników i innych pracowników fizycznych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
228 RRM z dnia 13 września 1961 r. w sprawie warunków i trybu powoływania pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
227 RRM z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników naukowych instytutów naukowo-badawczych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych. uchylony
226 RRM z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
225 RRM z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
224 Or z dnia 12 września 1961 r. dotyczące przystąpienia Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. bez statusu
223 Or z dnia 12 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Monako Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
222 Or z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
221 RRM z dnia 12 września 1961 r. w sprawie zasad i trybu zbycia broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
220 RRM z dnia 30 sierpnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
219 Or z dnia 23 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
218 K(1ddwzziwzpwGd2c1r z dnia obowiązujący
217 Or z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
216 AKKNZwsfcdcppmpditKducdtPddtKosdpdimptoKcwscpppdpwNJd4c1r z dnia obowiązujący
215 OMS z dnia 21 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
214 Or z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
213 Or z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
212 Or z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
211 RM z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce. uznany za uchylony
210 RPRM z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
209 RRM z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
208 OPRM z dnia 28 sierpnia 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów uchylony
207 RMHZ z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną. uchylony
206 RMHZ z dnia 4 sierpnia 1961 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
205 RRM z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych. uchylony
204 RRM z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
203 RRM z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie przyjmowania od niektórych indywidualnych gospodarstw rolnych równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
202 RMZiOS z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. obowiązujący
201 RMZiOS z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości. uchylony
200 RMR z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. uchylony
199 RMHW z dnia 6 sierpnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gastronomicznego i garmażeryjnego. uchylony
198 RRM z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RPKBUiA z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego. uchylony
196 RPKBUiA z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
195 OMF z dnia 20 lipca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
194 Or z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
193 Or z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
192 Or z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
191 Or z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę oraz stosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
190 RMKiS z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Oświaty uchylony
189 RMF z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
188 RMF z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
187 RMS z dnia 17 lipca 1961 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
186 RMS z dnia 24 lipca 1961 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
185 RRM z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych. uchylony
184 RRM z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie wydawania oświadczeń o celowości założenia spółdzielni i ich związków oraz o rejestrze spółdzielni i ich związków. uchylony
183 OMPSiS z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uznany za uchylony
182 OMPSiS z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
181 RPKBUiA z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, na których posiadanie osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązane są posiadać dowody legalnego ich nabycia lub uzyskania. bez statusu
180 RM z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad określania wewnątrzzakładowych sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
179 RMF z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie dowodów nabycia materiałów budowlanych oraz sporządzenia spisu remanentu tych materiałów. bez statusu
178 RPRM z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej. uchylony
177 RRM z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie włączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego. akt jednorazowy
176 RRM z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
175 RMK z dnia 7 lipca 1961 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
174 RMS z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby. uchylony
173 RMS z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie sposobu wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego. uchylony
172 RMF z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
171 RMF z dnia 14 lipca 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
170 RRM z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RRM z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
168 RRM z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Rolnictwa na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 RRM z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 U z dnia 14 lipca 1961 r. Prawo celne. uchylony
165 U z dnia 14 lipca 1961 r. o zmianie dekretu uchylony
164 U z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności. uchylony
163 RRM z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1961 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
162 U z dnia 15 lipca 1961 r. o obowiązku udokumentowania pochodzenia materiałów użytych na cele budownictwa nie uspołecznionego. uchylony
161 U z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniająca ustawę bez statusu
160 U z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. uchylony
159 U z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. uchylony
158 OPRM z dnia 10 lipca 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
157 Or z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. oraz do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
156 Or z dnia 4 lipca 1961 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
155 Or z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
154 Or z dnia 8 września 1960 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID). bez statusu
153 RMK z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagranicznymi pojazdami samochodowymi. uchylony
152 RMGKoZiOS z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. uchylony
151 RPKBUiAoMR z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy opracowaniu projektu planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
150 RPKBUiA z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 RMR z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie zwalczania zarazy ziemniaczanej. uchylony
148 RMF z dnia 12 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
147 RMF z dnia 9 czerwca 1961 r. uchylające rozporządzenie akt jednorazowy
146 RMON z dnia 19 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
145 RPRM z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RRM z dnia 13 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
143 RMSWZiOSOSZoPGKKFiT z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych, oraz w sprawie zasad i trybu składania egzaminów bibliotekarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
142 RMSW z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach. uchylony
141 Or z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym porozumieniu cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
140 Or z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
139 Or z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie akceptacji przez szereg krajów Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
138 RRM z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie pokrywania kosztów postępowania przewidzianego w ustawie o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz zasad ustalania cen za grunty podlegające przymusowemu zbyciu. uchylony
137 RRM z dnia 26 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie uznany za uchylony
136 Or z dnia 27 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczania morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
135 MKozzmoswLd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
134 RMS z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i sądów koleżeńskich dla funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami. uchylony
133 RMF z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy. uchylony
132 RMSWiSZ z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
131 Or z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię i Jugosławię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
130 Or z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną. bez statusu
129 Or z dnia 12 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
128 RPKPiP z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
127 RPKPiP z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
126 RMS z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie zmiany przepisów o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
125 RPRM z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie przyznania XXX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
124 RRM z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
123 RMZiOS z dnia 26 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
122 RM z dnia 2 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności uchylony
121 RRM z dnia 9 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
120 U z dnia 15 maja 1961 r. o zmianie liczby członków Rady Państwa. uznany za uchylony
119 RMSoF z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia zasad i sposobu uiszczania kosztów związanych z wykonaniem postanowienia prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu kar i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów związanych z wykonywaniem przepadku majątku. uchylony
118 RMS z dnia 22 kwietnia 1961 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
117 RPRM z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
116 RRM z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
115 RRM z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeciwgruźliczych. uchylony
114 OPRM z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
113 OPRM z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu wygaśnięcie aktu
112 Or z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji Międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 października 1952 r. bez statusu
111 RMS z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chodzieży i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pile. uchylony
110 RPRM z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
109 RMZiOS z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików. uchylony
108 RMF z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy. uchylony
107 RRM z dnia 25 kwietnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na lata 1960 i 1961 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
106 RMSWiON z dnia 22 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
105 RMSW z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli. bez statusu
104 RMSW z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
103 RMZiOS z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
102 RMF z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia rodzajów (specjalności) rzemiosł, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
101 RRM z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zmiany właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m. st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania. uchylony
100 RRM z dnia 21 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 Or z dnia 24 marca 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
98 Or z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
97 RMR z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu. uchylony
96 RMSWiSZ z dnia 27 marca 1961 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i unieważnienia paszportów wzoru dotychczasowego. uznany za uchylony
95 RRM z dnia 4 kwietnia 1961 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego przedsiębiorstw państwowych w części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
94 OMSW z dnia 20 marca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
93 Or z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
92 Or z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie uczestnictwa Albanii, Rumunii i Gwatemali w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
91 RMZiOS z dnia 15 marca 1961 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
90 RMS z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku-Zdroju. uchylony
89 RMF z dnia 7 marca 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
88 Or z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
87 KodrazgswNJd2c1r z dnia obowiązujący
86 RM z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych. uchylony
85 RPRM z dnia 14 marca 1961 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
84 RPRM z dnia 14 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
83 Or z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 17 maja 1960 r. bez statusu
82 KkmPRLaRCpwPd1m1r z dnia uchylony
81 Or z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
80 UowwdkiorpsicpwSd1g1r z dnia obowiązujący
79 Or z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
78 UowwdwpwSd1g1r z dnia obowiązujący
77 Or z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję. bez statusu
76 KowmpwPd2l1riPztKpwPd1m1r z dnia obowiązujący
75 Or z dnia 19 października 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
74 KoMMODpwGd6m1r z dnia obowiązujący
73 Or z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
72 Or z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
71 Or z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
70 Or z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
69 Or z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Federacji Malajskiej i Albanii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
68 RMS z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Czeladzi. uznany za uchylony
67 RMS z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu za dokonywanie oględzin i stawek należności kuratorów oraz warunków ich przyznawania i wypłaty. uchylony
66 RMS z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach. uznany za uchylony
65 RMF z dnia 18 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów uchylony
64 RMF z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych w zakresie udzielania ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych. uznany za uchylony
63 RPRM z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Kórnika w powiecie śremskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
62 RRM z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad i trybu potrąceń z wynagrodzenia na rachunek grzywny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 U z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach. uchylony
60 U z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych. uchylony
59 RRM z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów świdwińskiego i drawskiego w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
58 USPRL z dnia 17 lutego 1961 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961-1965. wygaśnięcie aktu
57 OMS z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
56 RRM z dnia 16 lutego 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
55 U z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uchylony
54 U z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie. uchylony
53 U z dnia 16 lutego 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki. uchylony
52 RMZiOSSWoON z dnia 26 stycznia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem w zakładach leczniczych. uchylony
51 RRM z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych. uchylony
50 RRM z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki. uznany za uchylony
49 RRM z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
48 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności. uchylony
47 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym. uchylony
46 U z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane. uchylony
45 RMF z dnia 27 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
44 RRM z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
43 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. uchylony
42 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej. uchylony
41 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego. uznany za uchylony
40 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. uchylony
39 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy bez statusu
38 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. uchylony
37 RMS z dnia 29 stycznia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Brzegu. uznany za uchylony
36 RMF z dnia 30 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
35 RRM z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone grunty w mieście lub osiedlu oraz za ograniczenie prawa własności i za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. uchylony
34 RRM z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem. uchylony
32 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy uchylony
31 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym. uchylony
30 U z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi. uchylony
29 Or z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
28 Or z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
27 RMZiOS z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym. uchylony
26 RMZiOS z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi. uchylony
25 RMLiPD z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
24 RMLiPD z dnia 9 grudnia 1960 r. uchylające rozporządzenie Ministra Leśnictwa akt jednorazowy
23 RM z dnia 31 grudnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności uchylony
22 RMPC z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych. uchylony
21 RMPC z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych. uchylony
20 RMF z dnia 16 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
19 RMPSiSMRiPKDW z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych. uchylony
18 RMS z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. uchylony
17 RMF z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali podatku od wynagrodzeń dla pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach kopalnictwa węgla, rud i w niektórych przedsiębiorstwach kopalnictwa surowców chemicznych. bez statusu
16 RMF z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
15 RMF z dnia 6 stycznia 1961 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1961. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RMF z dnia 5 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
13 RRM z dnia 10 stycznia 1961 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
12 RMZiOS z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym. bez statusu
11 RMF z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników. bez statusu
10 RMF z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów, osiąganych z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego. uchylony
9 RMF z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
8 RMF z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
7 RRM z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
6 Or z dnia 16 grudnia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisanej w Kopenhadze dnia 8 czerwca 1960 r. bez statusu
5 UkmPRLaKDpwKd8c1r z dnia obowiązujący
4 RPKPiP z dnia 16 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
3 RMHW z dnia 19 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
2 RMF z dnia 24 grudnia 1960 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
1 RRM z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych. uchylony