20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 339 339 WDU19620670339 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 338 338 WDU19620670338 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 337 337 WDU19620670337 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Grecji, Republiki Malgaskiej i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 336 336 WDU19620670336 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 335 335 WDU19620670335 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 334 334 WDU19620670334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie zaliczek na podatek od nieruchomości za 1963 r. oraz w sprawie częściowego zaniechania wymiaru podatku od nieruchomości za 1962 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 333 333 WDU19620670333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z furmaństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 332 332 WDU19620670332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa. uchylony
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 331 331 WDU19620670331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 330 330 WDU19620670330 Ustawa budżetowa na rok 1963 z dnia 22 grudnia 1962 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 329 329 WDU19620660329 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 328 328 WDU19620660328 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 327 327 WDU19620660327 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym oraz dekretu o podatku obrotowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 326 326 WDU19620660326 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 325 325 WDU19620650325 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Federalnej i Rumunii do Protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 324 324 WDU19620650324 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. dotyczące uczestnictwa Ekwadoru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Gwatemali w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 323 323 WDU19620650323 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322 322 WDU19620650322 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 321 321 WDU19620650321 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1962 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 320 320 WDU19620650320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chrzanowie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 319 319 WDU19620650319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Lesznie i Sądowi Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 318 318 WDU19620650318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Chełmży Sądu Powiatowego w Toruniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 317 317 WDU19620650317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1962 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych, pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 316 316 WDU19620650316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie określenia zawodowego tytułu dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach i w wyższych szkołach rolniczych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 315 315 WDU19620650315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 314 314 WDU19620640314 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 313 313 WDU19620640313 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole paryskim z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 312 312 WDU19620640312 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii, Sierra Leone i Konga (Leopoldville) w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 311 311 WDU19620640311 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 310 310 WDU19620640310 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium z dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 309 309 WDU19620640309 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Węgier, Belgii i Luksemburga w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 308 308 WDU19620640308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Hiszpanii i Górnej Wolty do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 307 307 WDU19620640307 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Holandii, Górnej Wolty i Finlandii w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 306 306 WDU19620640306 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody. uchylony
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 305 305 WDU19620640305 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 304 304 WDU19620640304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 303 303 WDU19620640303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania. uchylony
Dz.U. 1962 nr 63 poz. 302 302 WDU19620630302 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 63 poz. 301 301 WDU19620630301 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 300 300 WDU19620620300 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 299 299 WDU19620620299 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Maroko Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 298 298 WDU19620620298 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 297 297 WDU19620620297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 296 296 WDU19620620296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 61 poz. 295 295 WDU19620610295 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 294 294 WDU19620600294 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 293 293 WDU19620600293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 292 292 WDU19620600292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1962 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. uchylony
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 291 291 WDU19620600291 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 290 290 WDU19620590290 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu krajów w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 289 289 WDU19620590289 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 288 288 WDU19620590288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości. uchylony
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 287 287 WDU19620590287 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów, zabudowań i innych części składowych, jak również zasad spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości podlegających wymianie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 286 286 WDU19620590286 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 58 poz. 285 285 WDU19620580285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 58 poz. 284 284 WDU19620580284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1962 r. w sprawie czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1962 nr 57 poz. 283 283 WDU19620570283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 października 1962 r. w sprawie kwarantanny roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 56 poz. 282 282 WDU19620560282 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1962 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 281 281 WDU19620550281 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 280 280 WDU19620550280 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 279 279 WDU19620550279 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 278 278 WDU19620550278 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 277 277 WDU19620550277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1962 r. w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 276 276 WDU19620550276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 275 275 WDU19620550275 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 6 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 274 274 WDU19620550274 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisana w Hawanie dnia 6 marca 1961 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 273 273 WDU19620540273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1962 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 272 272 WDU19620540272 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 271 271 WDU19620540271 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1958 r. o kosztach utrzymania osób zatrzymanych w schronisku dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 270 270 WDU19620540270 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1962 r. w sprawie zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami handlu bronią i amunicją przez organy Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 269 269 WDU19620530269 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1962 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego, oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 268 268 WDU19620530268 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 267 267 WDU19620530267 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 266 266 WDU19620530266 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym. uchylony
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 265 265 WDU19620530265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 264 264 WDU19620530264 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 263 263 WDU19620520263 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 262 262 WDU19620520262 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 261 261 WDU19620520261 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 260 260 WDU19620520260 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 259 259 WDU19620520259 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 258 258 WDU19620520258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 257 257 WDU19620520257 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 256 256 WDU19620520256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 255 255 WDU19620520255 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 254 254 WDU19620520254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 253 253 WDU19620520253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 252 252 WDU19620520252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 251 251 WDU19620520251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty. uchylony
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 250 250 WDU19620520250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 249 249 WDU19620510249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 248 248 WDU19620510248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 247 247 WDU19620510247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie umundurowania pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 246 246 WDU19620510246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 245 245 WDU19620500245 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 244 244 WDU19620500244 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin. uchylony
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 243 243 WDU19620500243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES". uchylony
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 242 242 WDU19620490242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 241 241 WDU19620490241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 240 240 WDU19620490240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1962 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 239 239 WDU19620490239 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238 238 WDU19620490238 Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 237 237 WDU19620480237 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 236 236 WDU19620480236 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie poprawki do art. 13 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 235 235 WDU19620480235 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 234 234 WDU19620480234 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Liberię i Ghanę Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 233 233 WDU19620480233 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 232 232 WDU19620480232 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 231 231 WDU19620480231 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Sierra Leone w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 230 230 WDU19620480230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 229 229 WDU19620480229 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 228 228 WDU19620470228 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 227 227 WDU19620470227 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 226 226 WDU19620460226 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 225 225 WDU19620460225 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 224 224 WDU19620460224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zakresu działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 223 223 WDU19620460223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 222 222 WDU19620450222 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 221 221 WDU19620450221 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 220 220 WDU19620450220 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 219 219 WDU19620450219 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń emerytalnych z tytułu przejęcia niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 218 218 WDU19620450218 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 217 217 WDU19620450217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 216 216 WDU19620450216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na jednostki budowlano-montażowe działające w ramach przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 215 215 WDU19620440215 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 214 214 WDU19620440214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 213 213 WDU19620440213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 212 212 WDU19620440212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 211 211 WDU19620430211 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 210 210 WDU19620430210 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii, Czechosłowacji i Sierra Leone w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 209 209 WDU19620430209 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gabon, Republiki Malgaskiej, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Senegalu do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 208 208 WDU19620430208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 lipca 1962 r. w sprawie warunków zaliczania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do spółdzielni wyższego typu dla celów zaopatrzenia emerytalnego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 207 207 WDU19620430207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 206 206 WDU19620430206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie ubezpieczenia członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 205 205 WDU19620430205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 204 204 WDU19620430204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uposażenia przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 203 203 WDU19620430203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1962 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 202 202 WDU19620430202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia szczególnych przepisów meldunkowych w miastach województwa katowickiego. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 201 201 WDU19620420201 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 200 200 WDU19620420200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 199 199 WDU19620420199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie obniżenia stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 198 198 WDU19620420198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowych norm szacunkowych dla budynków na wywłaszczanych gruntach. uchylony
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 197 197 WDU19620420197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 196 196 WDU19620420196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 195 195 WDU19620410195 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 czerwca 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy, przysługujących pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracownikom przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 194 194 WDU19620410194 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków. uchylony
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 193 193 WDU19620410193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie wykonywania zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasad i trybu przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 192 192 WDU19620410192 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 191 191 WDU19620410191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 190 190 WDU19620410190 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 189 189 WDU19620410189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 188 188 WDU19620410188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 187 187 WDU19620410187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 186 186 WDU19620410186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie zmiany granic osiedla Czarna Wieś w powiecie i województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 185 185 WDU19620400185 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie czasowego przewozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 184 184 WDU19620400184 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 183 183 WDU19620400183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 182 182 WDU19620400182 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Kolumbii i Mauretanii w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 181 181 WDU19620400181 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Wielkiej Brytanii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 180 180 WDU19620400180 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 179 179 WDU19620400179 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 178 178 WDU19620400178 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 177 177 WDU19620400177 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Tanganikę i Mongolię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 176 176 WDU19620400176 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1962 r. w sprawie warunków wymaganych od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 175 175 WDU19620400175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1962 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 174 174 WDU19620400174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 173 173 WDU19620390173 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze. uchylony
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 172 172 WDU19620390172 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie przepisów o paszportach. uchylony
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 171 171 WDU19620390171 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 170 170 WDU19620390170 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie Prawa lokalowego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 169 169 WDU19620390169 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniająca dekret o wymianie gruntów. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 168 168 WDU19620380168 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 czerwca 1962 r. w sprawie uznawania buhajów za odpowiednie do hodowli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 167 167 WDU19620380167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 166 166 WDU19620380166 Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1962 nr 37 poz. 165 165 WDU19620370165 Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. uchylony
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 164 164 WDU19620360164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 163 163 WDU19620360163 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie przyznania XXXI Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 162 162 WDU19620360162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 161 161 WDU19620350161 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 160 160 WDU19620350160 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. uchylony
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 159 159 WDU19620350159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158 158 WDU19620340158 Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1962 nr 33 poz. 157 157 WDU19620330157 Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156 156 WDU19620330156 Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze. uchylony
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 155 155 WDU19620320155 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 154 154 WDU19620320154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153 153 WDU19620320153 Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze. uchylony
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 152 152 WDU19620320152 Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o zmianie ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe. uchylony
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 151 151 WDU19620320151 Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. zmieniająca ustawę z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150 150 WDU19620320150 Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 149 149 WDU19620310149 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 148 148 WDU19620310148 Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe. uchylony
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 147 147 WDU19620310147 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 146 146 WDU19620310146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 145 145 WDU19620310145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 144 144 WDU19620310144 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 143 143 WDU19620310143 Międzynarodowa Konwencja o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 142 142 WDU19620300142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie powoływania na dokształcanie zawodowe lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych fachowych pracowników z wyższym wykształceniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 141 141 WDU19620300141 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 140 140 WDU19620300140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla m. Szczecina. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 139 139 WDU19620300139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków. uchylony
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 138 138 WDU19620300138 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie utworzenia miasta Wisła w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 137 137 WDU19620300137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. uchylony
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 136 136 WDU19620290136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię i Nigerię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 135 135 WDU19620290135 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Porozumieniu Cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 134 134 WDU19620290134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1962 r. w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie i dla budynków na takich terenach, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własności budynku. uchylony
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 133 133 WDU19620280133 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 132 132 WDU19620280132 Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 131 131 WDU19620270131 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 130 130 WDU19620270130 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 129 129 WDU19620270129 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 128 128 WDU19620270128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 127 127 WDU19620270127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1962 r. w sprawie spisów w zakresie statystyki rolniczej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 126 126 WDU19620260126 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 125 125 WDU19620260125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie badania kierujących pojazdami, podejrzanych o znajdowanie się w czasie prowadzenia pojazdu w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 124 124 WDU19620260124 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 123 123 WDU19620260123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1962 r. w sprawie zmiany obszaru Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 122 122 WDU19620260122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 121 121 WDU19620260121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 120 120 WDU19620260120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 119 119 WDU19620260119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 118 118 WDU19620260118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 117 117 WDU19620250117 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1962 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 116 116 WDU19620250116 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 115 115 WDU19620250115 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 marca 1962 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 114 114 WDU19620250114 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport. uchylony
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 113 113 WDU19620250113 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1962 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnionych w terenowych organach statystyki państwowej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 112 112 WDU19620240112 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt i Islandię Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 111 111 WDU19620240111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 110 110 WDU19620240110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 109 109 WDU19620240109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie stawek podatku gruntowego dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz terminów płatności tego podatku przez spółdzielnie. uchylony
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 108 108 WDU19620240108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 107 107 WDU19620240107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 106 106 WDU19620240106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 105 105 WDU19620230105 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów. uchylony
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 104 104 WDU19620230104 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 103 103 WDU19620230103 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 102 102 WDU19620220102 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 101 101 WDU19620220101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 100 100 WDU19620220100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 99 99 WDU19620220099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich. uchylony
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 98 98 WDU19620220098 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1962 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 97 97 WDU19620220097 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96 96 WDU19620220096 Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzona w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 95 95 WDU19620210095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 94 94 WDU19620210094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę. uchylony
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 93 93 WDU19620210093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 92 92 WDU19620210092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zakwaterowaniem przejściowym Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 91 91 WDU19620210091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych w pomieszczeniach i na terenach. uchylony
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90 90 WDU19620200090 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 89 89 WDU19620200089 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach. uchylony
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 88 88 WDU19620200088 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 87 87 WDU19620190087 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 86 86 WDU19620190086 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 85 85 WDU19620190085 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Niger i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 84 84 WDU19620190084 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju i Meksyku do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 83 83 WDU19620190083 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Mauretanię i Sierra Leone Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 82 82 WDU19620190082 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 81 81 WDU19620190081 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 80 80 WDU19620190080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby. uchylony
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 79 79 WDU19620180079 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 78 78 WDU19620180078 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1936 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 77 77 WDU19620180077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne. uchylony
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 76 76 WDU19620180076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie udziału mieszkańców gromad w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę. uchylony
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 75 75 WDU19620170075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi. uchylony
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 74 74 WDU19620170074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 73 73 WDU19620170073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki i bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk oraz postępowania przed tymi komisjami. uchylony
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 72 72 WDU19620170072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 71 71 WDU19620160071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 70 70 WDU19620160070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1962 r. o właściwości organów i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości oraz o wzorach tych dokumentów. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 69 69 WDU19620160069 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 68 68 WDU19620160068 Konwencja o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzona w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 67 67 WDU19620150067 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 66 66 WDU19620150066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie zaliczek na podatki. uchylony
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 65 65 WDU19620150065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie uprawnień koordynacyjnych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej w stosunku do innych organów administracji państwowej oraz zakresu współpracy z tymi organami. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 64 64 WDU19620150064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie utworzenia funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 63 63 WDU19620140063 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 lutego 1962 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 62 62 WDU19620140062 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 61 61 WDU19620140061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania niektórych czynności należących do zakresu działania organów administracji celnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 60 60 WDU19620130060 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie wejścia w życie zmian załącznika VII do Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 59 59 WDU19620130059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 58 58 WDU19620130058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie korzystania przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 57 57 WDU19620120057 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 56 56 WDU19620120056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 55 55 WDU19620120055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1962 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 11 poz. 54 54 WDU19620110054 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym. uchylony
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 53 53 WDU19620100053 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 52 52 WDU19620100052 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię i Niemiecką Republikę Federalną Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 51 51 WDU19620100051 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 50 50 WDU19620100050 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 49 49 WDU19620100049 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. uchylony
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 48 WDU19620100048 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. uchylony
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 47 47 WDU19620100047 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej. uchylony
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 46 46 WDU19620100046 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 45 45 WDU19620090045 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 44 44 WDU19620090044 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 43 43 WDU19620090043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie trybu ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 42 42 WDU19620090042 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41 41 WDU19620090041 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 40 40 WDU19620080040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych (tłumaczów) z zakresu daktylologii. uchylony
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 39 39 WDU19620080039 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 38 38 WDU19620080038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 37 37 WDU19620070037 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 36 36 WDU19620070036 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 35 35 WDU19620070035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży. uchylony
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 34 34 WDU19620070034 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 33 33 WDU19620070033 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 32 32 WDU19620070032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 31 31 WDU19620060031 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 30 30 WDU19620060030 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Sierra Leone Konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 29 29 WDU19620060029 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 28 28 WDU19620060028 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 27 27 WDU19620060027 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 26 26 WDU19620060026 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 25 25 WDU19620060025 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 24 24 WDU19620060024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 23 23 WDU19620060023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 22 22 WDU19620060022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 21 21 WDU19620060021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany przepisów o uposażeniu pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 20 20 WDU19620060020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi. uchylony
Dz.U. 1962 nr 5 poz. 19 19 WDU19620050019 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 5 poz. 18 18 WDU19620050018 Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. uchylony
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 17 17 WDU19620040017 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 16 16 WDU19620040016 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 15 15 WDU19620040015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1962. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 14 14 WDU19620040014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników państwowych zakładów pomocy społecznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 13 13 WDU19620040013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1962 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 12 12 WDU19620040012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 11 11 WDU19620030011 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 10 10 WDU19620030010 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 9 9 WDU19620030009 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 8 8 WDU19620030008 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 7 7 WDU19620030007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym. bez statusu
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 6 6 WDU19620030006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. uchylony
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 5 5 WDU19620020005 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 4 4 WDU19620020004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Malborku. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 3 3 WDU19620020003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia siedziby Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 2 2 WDU19620020002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych. uchylony
Dz.U. 1962 nr 1 poz. 1 1 WDU19620010001 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza. uchylony