20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1962
339 Or z dnia 12 grudnia 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
338 Or z dnia 11 grudnia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
337 Or z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Grecji, Republiki Malgaskiej i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
336 Or z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
335 RPKDW z dnia 12 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
334 RMF z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie zaliczek na podatek od nieruchomości za 1963 r. oraz w sprawie częściowego zaniechania wymiaru podatku od nieruchomości za 1962 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
333 RMF z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z furmaństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RRM z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa. uchylony
331 RRM z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
330 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1962 r. wygaśnięcie aktu
329 U z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury. uchylony
328 U z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
327 U z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym oraz dekretu o podatku obrotowym. uznany za uchylony
326 U z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uznany za uchylony
325 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Federalnej i Rumunii do Protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. bez statusu
324 Or z dnia 26 listopada 1962 r. dotyczące uczestnictwa Ekwadoru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Gwatemali w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
323 RM z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
322 RM z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
321 RM z dnia 21 listopada 1962 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności uchylony
320 RMS z dnia 6 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chrzanowie. uchylony
319 RMS z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Lesznie i Sądowi Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim spraw o rozwód. uchylony
318 RMS z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Chełmży Sądu Powiatowego w Toruniu. uznany za uchylony
317 RMF z dnia 30 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
316 RRM z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie określenia zawodowego tytułu dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach i w wyższych szkołach rolniczych. uchylony
315 RRM z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
314 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji genewskiej bez statusu
313 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole paryskim bez statusu
312 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii, Sierra Leone i Konga (Leopoldville) w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
311 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
310 Or z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium bez statusu
309 Or z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Węgier, Belgii i Luksemburga w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
308 Or z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Hiszpanii i Górnej Wolty do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
307 Or z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Holandii, Górnej Wolty i Finlandii w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
306 RMLiPD z dnia 14 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody. uchylony
305 RMO z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. uchylony
304 RRM z dnia 1 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
303 RRM z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania. uchylony
302 Or z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r. bez statusu
301 UmPRLaRRLoppispwscrikpwBd2s1r z dnia uchylony
300 Or z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
299 Or z dnia 30 października 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Maroko Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
298 Or z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
297 RRM z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
296 RRM z dnia 24 września 1962 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
295 RMKiSW z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
294 RM z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego. uchylony
293 RMZiOS z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. uchylony
292 RMZiOS z dnia 15 listopada 1962 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. uchylony
291 RPRM z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
290 Or z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu krajów w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
289 Or z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
288 RMZiOS z dnia 27 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości. uchylony
287 RMRoLiPD z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów, zabudowań i innych części składowych, jak również zasad spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości podlegających wymianie. uchylony
286 RMLiPD z dnia 22 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RMR z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich. bez statusu
284 RMS z dnia 26 października 1962 r. w sprawie czynności komorników. uchylony
283 RMR z dnia 4 października 1962 r. w sprawie kwarantanny roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
282 RMK z dnia 12 października 1962 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
281 Or z dnia 22 października 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i 1955 r. bez statusu
280 RPKPiP z dnia 19 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
279 RM z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza. uznany za uchylony
278 RMZiOS z dnia 17 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
277 RMZiOS z dnia 18 sierpnia 1962 r. w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
276 RRM z dnia 13 września 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
275 Or z dnia 13 października 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 6 marca 1961 r. bez statusu
274 UowkmRPRLaRRRKpwHd6m1r z dnia wygaśnięcie aktu
273 RMZiOS z dnia 15 września 1962 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
272 RMPCKONGKo z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali. uznany za uchylony
271 RMS z dnia 8 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
270 RMHWiMSW z dnia 10 października 1962 r. w sprawie zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami handlu bronią i amunicją przez organy Milicji Obywatelskiej. uchylony
269 OPRM z dnia 11 października 1962 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury bez statusu
268 Or z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
267 RPKPiP z dnia 20 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego. uchylony
266 RPKBUiA z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym. uchylony
265 RMS z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku. uznany za uchylony
264 RMS z dnia 10 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. uchylony
263 Or z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
262 Or z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
261 Or z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r. bez statusu
260 Or z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
259 RM z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych. uchylony
258 RMF z dnia 28 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
257 RMGK z dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
256 RMSW z dnia 7 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
255 RPRM z dnia 26 września 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
254 RRM z dnia 3 października 1962 r. w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji. uchylony
253 RRM z dnia 3 października 1962 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. uchylony
252 RRM z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania. uchylony
251 RRM z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty. uchylony
250 RRM z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych. uchylony
249 RMS z dnia 14 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. uznany za uchylony
248 RMS z dnia 3 września 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie. uznany za uchylony
247 RRM z dnia 13 września 1962 r. w sprawie umundurowania pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej. uznany za uchylony
246 RRM z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 RMHZ z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
244 RPRM z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin. uchylony
243 RRM z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES". uchylony
242 RMF z dnia 10 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
241 RRM z dnia 8 września 1962 r. w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
240 RRM z dnia 1 września 1962 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
239 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
238 Koumpdt(iPpswGd1m1r z dnia obowiązujący
237 Or z dnia 15 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
236 Or z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie poprawki do art. 13 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
235 Or z dnia 3 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
234 Or z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Liberię i Ghanę Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
233 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
232 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
231 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Sierra Leone w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
230 RMZiOS z dnia 11 lipca 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia. bez statusu
229 RMLiPD z dnia 13 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
228 OMGK z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
227 OMGK z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
226 OMR z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uznany za uchylony
225 RPKBUiA z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
224 RRM z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zakresu działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
223 RRM z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
222 Or z dnia 25 lipca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
221 RPKPiP z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
220 RPKPiP z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
219 RPKPiP z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń emerytalnych z tytułu przejęcia niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 RMONiSW z dnia 23 lipca 1962 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
217 RPRM z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RRM z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na jednostki budowlano-montażowe działające w ramach przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
215 Or z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
214 RRM z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
213 RRM z dnia 10 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
212 RRM z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
210 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii, Czechosłowacji i Sierra Leone w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
209 Or z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gabon, Republiki Malgaskiej, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Senegalu do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
208 RMR z dnia 12 lipca 1962 r. w sprawie warunków zaliczania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do spółdzielni wyższego typu dla celów zaopatrzenia emerytalnego. uchylony
207 RMS z dnia 13 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy. uznany za uchylony
206 RMSW z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie ubezpieczenia członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
205 RRM z dnia 28 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
204 RRM z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uposażenia przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RRM z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1962 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
202 RRM z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia szczególnych przepisów meldunkowych w miastach województwa katowickiego. bez statusu
201 Or z dnia 5 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
200 RRM z dnia 23 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
199 RRM z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie obniżenia stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
198 RRM z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowych norm szacunkowych dla budynków na wywłaszczanych gruntach. uchylony
197 RRM z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
196 RRM z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
195 RM z dnia 22 czerwca 1962 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
194 RMRiGK z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków. uchylony
193 RMR z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie wykonywania zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasad i trybu przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RMHW z dnia 8 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
191 RMF z dnia 11 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
190 RMSZiSW z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat. uznany za uchylony
189 RMSW z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego. uchylony
188 RPRM z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast. akt jednorazowy
187 RRM z dnia 13 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
186 RRM z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie zmiany granic osiedla Czarna Wieś w powiecie i województwie białostockim. akt jednorazowy
185 Or z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie czasowego przewozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1962 r. bez statusu
184 Or z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
183 Or z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
182 Or z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Kolumbii i Mauretanii w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
181 Or z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Wielkiej Brytanii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
180 Or z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
179 Or z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
178 Or z dnia 28 czerwca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
177 Or z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Tanganikę i Mongolię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
176 RMZiOS z dnia 27 czerwca 1962 r. w sprawie warunków wymaganych od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej. uchylony
175 RMF z dnia 25 czerwca 1962 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych. uchylony
174 RMSWoPKBUiA z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
173 U z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze. uchylony
172 U z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie przepisów o paszportach. uchylony
171 U z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych. uchylony
170 U z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie Prawa lokalowego. uchylony
169 U z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniająca dekret o wymianie gruntów. uznany za uchylony
168 RMR z dnia 5 czerwca 1962 r. w sprawie uznawania buhajów za odpowiednie do hodowli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 RRM z dnia 22 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 U z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin. uchylony
165 U z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. uchylony
164 RMF z dnia 30 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
163 RPRM z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie przyznania XXXI Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
162 RRM z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. uznany za uchylony
161 RM z dnia 5 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych. uchylony
160 RM z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. uchylony
159 RRM z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
158 U z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne. uchylony
157 U z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
156 U z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze. uchylony
155 RMSW z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
154 RRM z dnia 4 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 U z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze. uchylony
152 U z dnia 30 maja 1962 r. o zmianie ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe. uchylony
151 U z dnia 30 maja 1962 r. zmieniająca ustawę uchylony
150 U z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
149 OPRM z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
148 RMHWiSW z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe. uchylony
147 RMS z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie. uchylony
146 RRM z dnia 26 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
145 RRM z dnia 24 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
144 Or z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. bez statusu
143 MKoRnPAswWd8l1r z dnia uchylony
142 RMZiOS z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie powoływania na dokształcanie zawodowe lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych fachowych pracowników z wyższym wykształceniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
141 RMO z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty. bez statusu
140 RMS z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla m. Szczecina. uznany za uchylony
139 RMS z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków. uchylony
138 RPRM z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie utworzenia miasta Wisła w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
137 RRM z dnia 11 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. uchylony
136 Or z dnia 18 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię i Nigerię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
135 Or z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Porozumieniu Cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
134 RMS z dnia 3 kwietnia 1962 r. w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie i dla budynków na takich terenach, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własności budynku. uchylony
133 Or z dnia 30 kwietnia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r. bez statusu
132 UowwdpsmPRLaLRBpwWd1l1r z dnia uchylony
131 Or z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
130 Or z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Protokołu bez statusu
129 Or z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych bez statusu
128 RMF z dnia 25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych. uchylony
127 RRM z dnia 4 maja 1962 r. w sprawie spisów w zakresie statystyki rolniczej. uchylony
126 Or z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
125 RMZiOS z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie badania kierujących pojazdami, podejrzanych o znajdowanie się w czasie prowadzenia pojazdu w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
124 RMK z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RMS z dnia 6 kwietnia 1962 r. w sprawie zmiany obszaru Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach. uznany za uchylony
122 RMS z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
121 RRM z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 RRM z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. obowiązujący
119 RRM z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych. uchylony
118 RRM z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
117 RMZiOS z dnia 26 kwietnia 1962 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej. uchylony
116 RMZiOS z dnia 31 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RM z dnia 19 marca 1962 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
114 RMF z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport. uchylony
113 RPRM z dnia 6 kwietnia 1962 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
112 Or z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt i Islandię Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
111 RMZiOS z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia. bez statusu
110 RRM z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
109 RRM z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie stawek podatku gruntowego dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz terminów płatności tego podatku przez spółdzielnie. uchylony
108 RRM z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
107 RRM z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym. uchylony
106 RRM z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego. uchylony
105 RMR z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów. uchylony
104 Or z dnia 23 marca 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r. bez statusu
103 UmPRLaCRSouopwscrikpwWd4l1r z dnia uchylony
102 RMHZ z dnia 16 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
101 RMS z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach. uznany za uchylony
100 RMS z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. uznany za uchylony
99 RMF z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
98 Or z dnia 30 grudnia 1962 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. bez statusu
97 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
96 KcdmptzzkT(TwzPpswGd1s1r z dnia uchylony
95 RRM z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
94 RRM z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę. uchylony
93 RRM z dnia 22 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
92 RRM z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zakwaterowaniem przejściowym Sił Zbrojnych. uchylony
91 RRM z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych w pomieszczeniach i na terenach. uchylony
90 U z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych. uchylony
89 U z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach. uchylony
88 U z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. uchylony
87 Or z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
86 Or z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
85 Or z dnia 2 marca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Niger i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
84 Or z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju i Meksyku do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
83 Or z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Mauretanię i Sierra Leone Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
82 Or z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. bez statusu
81 RMSZ z dnia 27 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
80 RRM z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby. uchylony
79 Or z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
78 Or z dnia 27 lutego 1962 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1936 r. bez statusu
77 RMF z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne. uchylony
76 RRM z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie udziału mieszkańców gromad w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę. uchylony
75 RPRM z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi. uchylony
74 RPRM z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
73 RRM z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki i bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk oraz postępowania przed tymi komisjami. uchylony
72 RRM z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RMSW z dnia 1 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
70 RMSW z dnia 19 lutego 1962 r. o właściwości organów i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości oraz o wzorach tych dokumentów. bez statusu
69 Or z dnia 3 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
68 KojsppsswOd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
67 RMGK z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RMF z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie zaliczek na podatki. uchylony
65 RRM z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie uprawnień koordynacyjnych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej w stosunku do innych organów administracji państwowej oraz zakresu współpracy z tymi organami. bez statusu
64 RRM z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie utworzenia funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. uchylony
63 RMHZ z dnia 19 lutego 1962 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych. uchylony
62 RMHZ z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
61 RRM z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania niektórych czynności należących do zakresu działania organów administracji celnej. uznany za uchylony
60 Or z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie wejścia w życie zmian załącznika VII do Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r. bez statusu
59 RRM z dnia 16 lutego 1962 r. o zmianie rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 RRM z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie korzystania przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 Or z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
56 RRM z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RRM z dnia 6 lutego 1962 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
54 U z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym. uchylony
53 Or z dnia 9 lutego 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
52 Or z dnia 9 lutego 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię i Niemiecką Republikę Federalną Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
51 Or z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
50 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
49 U z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. uchylony
48 U z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. uchylony
47 U z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej. uchylony
46 U z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
45 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
44 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
43 RMR z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie trybu ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
42 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
41 KouiwzoaswNJd1c1r z dnia obowiązujący
40 RMS z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych (tłumaczów) z zakresu daktylologii. uchylony
39 RMK z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
38 RRM z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
37 Or z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
36 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
35 RMZiOS z dnia 13 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
34 RMSW z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 RMSZ z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
32 RRM z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
31 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
30 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Sierra Leone Konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
29 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
28 Or z dnia 30 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
27 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
26 Or z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
25 RMSWZiOSOKiSoPGKKFiT z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych. uchylony
24 RRM z dnia 17 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych. uznany za uchylony
23 RRM z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
22 RRM z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 RRM z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany przepisów o uposażeniu pracowników służby zdrowia. uchylony
20 RRM z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi. uchylony
19 Or z dnia 8 stycznia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. bez statusu
18 KmPRLaWRLwsuooopopwBd5l1r z dnia uchylony
17 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
16 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
15 RMF z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1962. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RPRM z dnia 15 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RRM z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1962 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
12 RRM z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
11 Or z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
10 Or z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
9 Or z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego bez statusu
8 RPKPiP z dnia 8 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
7 RMZiOS z dnia 30 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie bez statusu
6 RRM z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. uchylony
5 OMSW z dnia 2 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
4 RMS z dnia 23 grudnia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Malborku. uznany za uchylony
3 RMS z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia siedziby Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. uznany za uchylony
2 RMF z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych. uchylony
1 RMPC z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza. uchylony