20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 328 WDU19630590328 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 327 327 WDU19630590327 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierii i Libanu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez poszczególne kraje znaków wyróżniających w ruchu międzynarodowym. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 326 326 WDU19630590326 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 325 325 WDU19630590325 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 324 324 WDU19630590324 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 323 323 WDU19630590323 Ustawa budżetowa na rok 1964 z dnia 22 grudnia 1963 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 322 322 WDU19630580322 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Senegalu w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 321 321 WDU19630580321 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki, Burundi i Ugandy w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 320 320 WDU19630580320 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1963 r. dotyczące przystąpienia Kamerunu do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 319 319 WDU19630580319 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 318 318 WDU19630580318 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wolinie. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 317 317 WDU19630580317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1963 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 316 316 WDU19630580316 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 listopada 1963 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 315 315 WDU19630580315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie określenia rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 314 314 WDU19630580314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 313 313 WDU19630580313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 312 312 WDU19630580312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 311 311 WDU19630580311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 310 310 WDU19630570310 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309 309 WDU19630570309 Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 308 308 WDU19630570308 Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 307 307 WDU19630570307 Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 306 306 WDU19630570306 Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie kadencji rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 305 305 WDU19630560305 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 304 304 WDU19630560304 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 303 303 WDU19630560303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 302 302 WDU19630560302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie warunków uprawniających wyższe szkoły artystyczne do przeprowadzenia przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta etatowego w zakresie dyscyplin artystycznych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 301 301 WDU19630560301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 300 300 WDU19630560300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalisza w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 299 299 WDU19630550299 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 298 298 WDU19630550298 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1963 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Kuby i Austrii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucjami praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 297 297 WDU19630550297 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich. uchylony
Dz.U. 1963 nr 54 poz. 296 296 WDU19630540296 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 54 poz. 295 295 WDU19630540295 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 294 294 WDU19630530294 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 293 293 WDU19630530293 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Portugalię Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 292 292 WDU19630530292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafie 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. uchylony
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 291 291 WDU19630530291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1963 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłaty żołnierzom oraz członkom ich rodzin odszkodowań z tytułu wypadków. uchylony
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 290 290 WDU19630530290 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 289 289 WDU19630520289 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288 288 WDU19630520288 Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 287 287 WDU19630510287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1963 r. w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu lub organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie. uchylony
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 286 286 WDU19630510286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport. uchylony
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 285 285 WDU19630510285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 listopada 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 284 284 WDU19630510284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 283 283 WDU19630510283 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 25 czerwca 1956 r. do Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 282 282 WDU19630510282 Protokół do Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., sporządzony w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 1956 r. uchylony
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 281 281 WDU19630500281 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zmianie imion i nazwisk. uchylony
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 280 280 WDU19630500280 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279 279 WDU19630500279 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 278 278 WDU19630500278 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 277 277 WDU19630500277 Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 276 276 WDU19630490276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności Państwowego Funduszu Ziemi, ustalenia terminów płatności niektórych należności oraz właściwości organów finansowych w zakresie ulg w spłacie i umarzania tych należności. uchylony
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 275 275 WDU19630490275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 274 274 WDU19630490274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 273 273 WDU19630480273 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 października 1963 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 272 272 WDU19630480272 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 271 271 WDU19630480271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 270 270 WDU19630480270 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 269 269 WDU19630480269 Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 268 268 WDU19630470268 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 października 1963 r. w sprawie zachowania porządku przy wykonywaniu rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 267 267 WDU19630470267 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 266 266 WDU19630470266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 265 265 WDU19630470265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 264 264 WDU19630470264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 263 263 WDU19630470263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 262 262 WDU19630470262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 261 261 WDU19630470261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 260 260 WDU19630470260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Żeglugi. uchylony
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 259 259 WDU19630460259 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 października 1963 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". uchylony
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 258 258 WDU19630460258 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami. uchylony
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 257 257 WDU19630460257 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 256 256 WDU19630450256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 255 255 WDU19630450255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących. uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 254 254 WDU19630450254 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 września 1963 r. w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 253 253 WDU19630450253 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1963 r. w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 252 252 WDU19630450252 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 251 251 WDU19630450251 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 250 250 WDU19630450250 Konwencja o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku sporządzona w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 249 249 WDU19630440249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 248 248 WDU19630440248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 247 247 WDU19630440247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 246 246 WDU19630440246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 245 245 WDU19630430245 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 244 244 WDU19630430244 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. w sprawie przystąpienia Somali, Jemenu i Peru do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 243 243 WDU19630430243 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 242 242 WDU19630430242 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 1963 r. o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 241 241 WDU19630430241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie obowiązków osób trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopełnienie przez cudzoziemca obowiązku rejestracji. uchylony
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 240 240 WDU19630430240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 239 239 WDU19630430239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 238 238 WDU19630430238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 237 237 WDU19630420237 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 236 236 WDU19630420236 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 235 235 WDU19630420235 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 234 234 WDU19630420234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1963 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 233 233 WDU19630420233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1963 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 232 232 WDU19630420232 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 231 231 WDU19630420231 Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna podpisana w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 230 230 WDU19630410230 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 27 lipca 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji stałych zbiorników ciśnieniowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi zbiornikami. uchylony
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 229 229 WDU19630410229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1963 r. w sprawie utworzenia we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 228 228 WDU19630410228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 227 227 WDU19630410227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 226 226 WDU19630400226 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 225 225 WDU19630400225 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r., oraz uczestnictwa Cypru i Cejlonu w tej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 224 224 WDU19630400224 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ugandy i Jamajki do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 223 223 WDU19630400223 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 222 222 WDU19630400222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 221 221 WDU19630400221 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 sierpnia 1963 r. w sprawie przydzielania organom wojskowym lokali na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 39 poz. 220 220 WDU19630390220 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 219 219 WDU19630380219 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące wejścia w życie poprawek do artykułów XIV i XV Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 218 218 WDU19630380218 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 20 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 217 217 WDU19630380217 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 216 216 WDU19630380216 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 215 215 WDU19630380215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. uchylony
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 214 214 WDU19630370214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie odszkodowań za rzeczy użyte do akcji ratowniczej lub ćwiczeń straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 213 213 WDU19630370213 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńska Republiką Ludową, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 212 212 WDU19630370212 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 211 211 WDU19630360211 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 210 210 WDU19630360210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1963 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób wykonujących rybołówstwo morskie. uchylony
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 209 209 WDU19630360209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z niektórych działów specjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 208 208 WDU19630360208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 207 207 WDU19630350207 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Republiki Dahomej w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 206 206 WDU19630350206 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 205 205 WDU19630350205 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 204 204 WDU19630350204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1963 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do sporządzania projektów badań geologicznych, dokumentacji geologicznych, sprawowania nadzoru geologicznego i prowadzenia niektórych robót objętych prawem geologicznym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 203 203 WDU19630350203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych prezydiów rad narodowych oraz na niektórych stanowiskach w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 202 202 WDU19630340202 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz w rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 201 201 WDU19630340201 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 200 200 WDU19630340200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny. uchylony
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 199 199 WDU19630340199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 198 198 WDU19630340198 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1963 r. w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 197 197 WDU19630340197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 196 196 WDU19630330196 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. zmieniającego powyższą konwencję. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 195 195 WDU19630330195 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Dominikańskiej w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 194 194 WDU19630330194 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 193 193 WDU19630330193 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 192 192 WDU19630330192 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. uchylony
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 191 191 WDU19630330191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 190 190 WDU19630330190 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189 189 WDU19630330189 Protokół zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 188 188 WDU19630330188 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 187 187 WDU19630330187 Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 186 186 WDU19630330186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185 185 WDU19630330185 Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 184 184 WDU19630320184 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 183 183 WDU19630320183 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 182 182 WDU19630320182 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 lipca 1963 r. w sprawie wyłączenia piżmaka ze spisu dzikich zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 181 181 WDU19630320181 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1963 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 180 180 WDU19630320180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 179 179 WDU19630310179 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie kondemnacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 178 178 WDU19630310178 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie polskiego rejestru państwowego statków powietrznych oraz znaków i napisów na sprzęcie lotniczym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 177 177 WDU19630310177 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 czerwca 1963 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 176 176 WDU19630310176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 175 175 WDU19630300175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1963 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych i Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 174 174 WDU19630300174 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 173 173 WDU19630300173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1963 nr 29 poz. 172 172 WDU19630290172 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 171 171 WDU19630280171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademią Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych). uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 170 170 WDU19630280170 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. zmieniająca ustawę o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 169 169 WDU19630280169 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 168 168 WDU19630280168 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 167 167 WDU19630280167 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 166 166 WDU19630280166 Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 165 165 WDU19630280165 Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki. uchylony
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 164 164 WDU19630280164 Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 27 poz. 163 163 WDU19630270163 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 27 poz. 162 162 WDU19630270162 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 161 161 WDU19630260161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 160 160 WDU19630260160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 159 159 WDU19630260159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę i Jamajkę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 158 158 WDU19630260158 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 157 157 WDU19630260157 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 156 156 WDU19630260156 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 155 155 WDU19630260155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 154 154 WDU19630260154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 153 153 WDU19630260153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 152 152 WDU19630260152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1963 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 151 151 WDU19630250151 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej, Algierii i Cypru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 150 150 WDU19630250150 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 149 149 WDU19630250149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj i Boliwię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 148 148 WDU19630250148 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 147 147 WDU19630250147 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 146 146 WDU19630250146 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 145 145 WDU19630250145 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Łukowie. uchylony
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 144 144 WDU19630250144 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1963 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji zrzeszających rencistów. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 143 143 WDU19630250143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy. uchylony
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 142 142 WDU19630240142 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie zwalczania mszyc na burakach cukrowych przemysłowych i na burakach nasiennych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 141 141 WDU19630240141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 140 140 WDU19630240140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Choszcznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 139 139 WDU19630240139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 138 138 WDU19630240138 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 137 137 WDU19630240137 Protokoły dotyczące poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. przyjęte w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 136 136 WDU19630230136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 135 135 WDU19630230135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przedmiotów z metali szlachetnych zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze oraz w sprawie trybu postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie czyniących zadość najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 134 134 WDU19630230134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 133 133 WDU19630230133 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 132 132 WDU19630230132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach gdańskim i katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 131 131 WDU19630230131 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia miasta Nałęczowa w powiecie puławskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 130 130 WDU19630230130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 129 129 WDU19630230129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia osiedli Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim oraz Andrespol w powiecie i województwie łódzkim. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 128 128 WDU19630230128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Poręba w powiecie zawierciańskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 127 127 WDU19630230127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim, w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 126 126 WDU19630230126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów ciechanowskiego i mławskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 125 125 WDU19630230125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów grodkowskiego i nyskiego oraz krapkowickiego i strzeleckiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 124 124 WDU19630230124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw katowickiego i opolskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 123 123 WDU19630230123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 122 122 WDU19630230122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Gniezna w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 121 121 WDU19630230121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miast Ruda Śląska i Zabrze w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 120 120 WDU19630230120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 119 119 WDU19630230119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy administracji wodnej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 118 118 WDU19630230118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie wyłączenia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej spod działania ustawy o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 117 117 WDU19630220117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu. uchylony
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116 116 WDU19630220116 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących. uchylony
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115 115 WDU19630220115 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim. uchylony
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 114 114 WDU19630220114 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 113 113 WDU19630220113 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 112 112 WDU19630210112 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 111 111 WDU19630210111 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne. uchylony
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 110 110 WDU19630210110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109 109 WDU19630210109 Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 20 poz. 108 108 WDU19630200108 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 20 poz. 107 107 WDU19630200107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych księgowych w postępowaniu sądowym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 106 106 WDU19630190106 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie. uchylony
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 105 105 WDU19630190105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 104 104 WDU19630190104 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 103 103 WDU19630190103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zatrudniania dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz bibliotekarzy dyplomowanych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 102 102 WDU19630190102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 101 101 WDU19630190101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 100 100 WDU19630180100 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago oraz Republiki Rwanda do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 99 99 WDU19630180099 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 98 98 WDU19630180098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 97 97 WDU19630180097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 96 96 WDU19630170096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 95 95 WDU19630170095 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe. uchylony
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 94 94 WDU19630170094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1963 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla przedsiębiorstw przemysłu gospodniego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 93 93 WDU19630170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 92 92 WDU19630170092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 91 91 WDU19630170091 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 90 90 WDU19630170090 Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 89 89 WDU19630170089 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 88 88 WDU19630170088 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 87 87 WDU19630160087 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 86 86 WDU19630160086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 85 85 WDU19630160085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Rozjemczej przy Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz postępowania przed tą Komisją. uchylony
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 84 84 WDU19630160084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym oraz w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym oraz postępowania przed tą Komisją. uchylony
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 83 83 WDU19630150083 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 82 82 WDU19630150082 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 81 81 WDU19630150081 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 80 80 WDU19630150080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 lutego 1963 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 79 79 WDU19630150079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1963 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 78 78 WDU19630150078 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77 77 WDU19630150077 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 76 76 WDU19630140076 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 75 75 WDU19630140075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 74 74 WDU19630140074 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 73 73 WDU19630140073 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 72 72 WDU19630130072 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 71 71 WDU19630130071 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 70 70 WDU19630130070 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 69 69 WDU19630130069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 68 68 WDU19630130068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 67 67 WDU19630120067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 66 66 WDU19630120066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 65 65 WDU19630120065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 64 64 WDU19630110064 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. dotyczące uczestnictwa Peru i Konga (Leopoldville) w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 63 63 WDU19630110063 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 62 62 WDU19630110062 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 61 61 WDU19630110061 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 60 WDU19630110060 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. uchylony
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 59 59 WDU19630100059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 58 58 WDU19630100058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 57 WDU19630100057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 56 56 WDU19630100056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 55 55 WDU19630090055 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 54 54 WDU19630090054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 53 53 WDU19630090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet". uchylony
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 52 52 WDU19630090052 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 51 51 WDU19630090051 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa z protokołem końcowym, umowami między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, regulaminem wykonawczym, załącznikami oraz postanowieniami dotyczącymi poczty lotniczej z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o paczkach pocztowych z protokołem końcowym oraz regulaminem wykonawczym z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o przekazach pocztowych i pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykonawczym i załącznikami podpisane w Ottawie dnia 3 października 1957 R. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 50 50 WDU19630080050 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 49 49 WDU19630080049 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 lutego 1963 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. uchylony
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 48 48 WDU19630080048 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 47 47 WDU19630080047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 46 46 WDU19630080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 45 45 WDU19630080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 44 44 WDU19630080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 43 43 WDU19630070043 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 42 42 WDU19630070042 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 41 41 WDU19630070041 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 40 40 WDU19630070040 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich. uchylony
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 39 39 WDU19630070039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 38 38 WDU19630060038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 37 37 WDU19630060037 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 5 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 36 36 WDU19630060036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 35 35 WDU19630060035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Kłobucku. uznany za uchylony
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 34 34 WDU19630050034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów. uchylony
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 33 33 WDU19630050033 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 32 32 WDU19630050032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią. uchylony
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 31 31 WDU19630050031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 30 30 WDU19630040030 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie przystąpienia Rumunii, Finlandii, Nowej Zelandii, Ekwadoru i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Yorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 29 29 WDU19630040029 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 28 28 WDU19630040028 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 27 27 WDU19630040027 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 26 26 WDU19630040026 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. dotyczące uczestnictwa Togo, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 25 25 WDU19630040025 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie powoływania pracowników na doskonalenie podyplomowe organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 24 24 WDU19630040024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną. obowiązujący
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 23 23 WDU19630040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 22 22 WDU19630040022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1963 r. w sprawie świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią. uchylony
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 21 21 WDU19630040021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 20 20 WDU19630040020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 19 19 WDU19630030019 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 18 18 WDU19630030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 17 17 WDU19630030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 16 16 WDU19630030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 15 15 WDU19630020015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 14 14 WDU19630020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych oraz postępowania przed tymi komisjami. uchylony
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 13 13 WDU19630020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1963 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania komisji lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 12 12 WDU19630020012 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 19 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 11 11 WDU19630020011 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 19 września 1961 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 10 10 WDU19630010010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 9 9 WDU19630010009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 8 8 WDU19630010008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 7 7 WDU19630010007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 6 6 WDU19630010006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 5 5 WDU19630010005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie wysokości dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 4 4 WDU19630010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie żeglugi. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 3 3 WDU19630010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 2 2 WDU19630010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych. uchylony
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 1 1 WDU19630010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie odszkodowań za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy, za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. uchylony