20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1963
328 OMSW z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
327 Or z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierii i Libanu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez poszczególne kraje znaków wyróżniających w ruchu międzynarodowym. bez statusu
326 Or z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r. bez statusu
325 Or z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
324 Or z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do Protokołu haskiego bez statusu
323 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1963 r. wygaśnięcie aktu
322 Or z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Senegalu w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
321 Or z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki, Burundi i Ugandy w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
320 Or z dnia 12 grudnia 1963 r. dotyczące przystąpienia Kamerunu do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
319 RM z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. uznany za uchylony
318 RM z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wolinie. uznany za uchylony
317 RMZiOS z dnia 8 listopada 1963 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
316 RPKPiP z dnia 27 listopada 1963 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych. uchylony
315 RRM z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie określenia rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji. uchylony
314 RRM z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych. uchylony
313 RRM z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 RRM z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
311 RRM z dnia 10 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
310 Or z dnia 5 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r. bez statusu
309 U z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury. uchylony
308 U z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
307 U z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego. uchylony
306 U z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie kadencji rad narodowych. uznany za uchylony
305 Or z dnia 3 grudnia 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
304 Or z dnia 2 grudnia 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
303 RRM z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych. uchylony
302 RRM z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie warunków uprawniających wyższe szkoły artystyczne do przeprowadzenia przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta etatowego w zakresie dyscyplin artystycznych. uchylony
301 RRM z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. uchylony
300 RRM z dnia 7 grudnia 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalisza w województwie poznańskim. akt jednorazowy
299 OMON z dnia 30 listopada 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
298 Or z dnia 26 listopada 1963 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Kuby i Austrii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucjami praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
297 RM z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich. uchylony
296 Or z dnia 21 listopada 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r. bez statusu
295 UmRPRLaRZSRRokpptnokZSRRpwMd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
294 OPRM z dnia 20 listopada 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki uznany za uchylony
293 Or z dnia 22 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Portugalię Protokołu haskiego bez statusu
292 RMS z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafie 1-4 ustawy uchylony
291 RMON z dnia 15 listopada 1963 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłaty żołnierzom oraz członkom ich rodzin odszkodowań z tytułu wypadków. uchylony
290 RMON z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby. uznany za uchylony
289 Or z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
288 UozpbnwawpkipwswMd5s1r z dnia obowiązujący
287 RMS z dnia 26 października 1963 r. w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu lub organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie. uchylony
286 RMF z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport. uchylony
285 RMSWoPKBUiA z dnia 12 listopada 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
284 RRM z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej. uznany za uchylony
283 Or z dnia 29 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu bez statusu
282 PdMKoRnPApwWd8l1rswWd2c1r z dnia uchylony
281 U z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zmianie imion i nazwisk. uchylony
280 U z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
279 U z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych. uchylony
278 U z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
277 U z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych. uchylony
276 RMF z dnia 11 października 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności Państwowego Funduszu Ziemi, ustalenia terminów płatności niektórych należności oraz właściwości organów finansowych w zakresie ulg w spłacie i umarzania tych należności. uchylony
275 RRM z dnia 8 października 1963 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych. uchylony
274 RRM z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego. uchylony
273 RM z dnia 26 października 1963 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
272 RMZiOS z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
271 RRM z dnia 30 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego. uchylony
270 Or z dnia 14 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r. bez statusu
269 AwpdKMOPpwGd2c1r z dnia obowiązujący
268 RM z dnia 15 października 1963 r. w sprawie zachowania porządku przy wykonywaniu rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
267 RM z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
266 RMF z dnia 18 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych. uchylony
265 RPRM z dnia 26 października 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
264 RRM z dnia 25 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów uchylony
263 RRM z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
262 RRM z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
261 RRM z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
260 RRM z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Żeglugi. uchylony
259 RPKPiP z dnia 10 października 1963 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". uchylony
258 RMGiE z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami. uchylony
257 RMGiE z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego. uchylony
256 RMZiOS z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
255 RMZiOS z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących. uchylony
254 RMKiSoPKBUiA z dnia 9 września 1963 r. w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych. uchylony
253 RMK z dnia 10 września 1963 r. w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
252 RMHW z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. uchylony
251 Or z dnia 11 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. bez statusu
250 KornPAswLd2s1r z dnia wygaśnięcie aktu
249 RRM z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
248 RRM z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
247 RRM z dnia 30 września 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. bez statusu
246 RRM z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
245 Or z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
244 Or z dnia 28 września 1963 r. w sprawie przystąpienia Somali, Jemenu i Peru do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
243 Or z dnia 28 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
242 RMSWiSZ z dnia 1 października 1963 r. o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
241 RMSW z dnia 25 września 1963 r. w sprawie obowiązków osób trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopełnienie przez cudzoziemca obowiązku rejestracji. uchylony
240 RRM z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. bez statusu
239 RRM z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
238 RRM z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia. uchylony
237 OMR z dnia 5 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
236 RPKPiP z dnia 18 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego. uchylony
235 RMS z dnia 4 września 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu. uznany za uchylony
234 RPRM z dnia 20 września 1963 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
233 RRM z dnia 20 września 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1963 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
232 Or z dnia 22 sierpnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r. bez statusu
231 MKTpwGd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
230 RMGiE z dnia 27 lipca 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji stałych zbiorników ciśnieniowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi zbiornikami. uchylony
229 RMS z dnia 25 sierpnia 1963 r. w sprawie utworzenia we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. uznany za uchylony
228 RPRM z dnia 10 września 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 RRM z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uchylony
226 OPRM z dnia 2 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
225 Or z dnia 23 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r., oraz uczestnictwa Cypru i Cejlonu w tej Konwencji. bez statusu
224 Or z dnia 2 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ugandy i Jamajki do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
223 Or z dnia 30 lipca 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
222 Or z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
221 RMGK z dnia 19 sierpnia 1963 r. w sprawie przydzielania organom wojskowym lokali na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
220 RMSWiON z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
219 Or z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące wejścia w życie poprawek do artykułów XIV i XV Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
218 RPKBUiA z dnia 20 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego. uchylony
217 RM z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie. uznany za uchylony
216 RM z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy. uznany za uchylony
215 RMZiOS z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. uchylony
214 RRM z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie odszkodowań za rzeczy użyte do akcji ratowniczej lub ćwiczeń straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
213 Or z dnia 3 sierpnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńska Republiką Ludową, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r. bez statusu
212 KkmPRLaRRLpwBd5p1r z dnia wygaśnięcie aktu
211 Or z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
210 RMZiOS z dnia 7 sierpnia 1963 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób wykonujących rybołówstwo morskie. uchylony
209 RMF z dnia 6 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z niektórych działów specjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
208 RRM z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych. uchylony
207 Or z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Republiki Dahomej w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
206 Or z dnia 20 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
205 RM z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie. akt jednorazowy
204 RPRM z dnia 8 sierpnia 1963 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do sporządzania projektów badań geologicznych, dokumentacji geologicznych, sprawowania nadzoru geologicznego i prowadzenia niektórych robót objętych prawem geologicznym. uchylony
203 RRM z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych prezydiów rad narodowych oraz na niektórych stanowiskach w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym. uchylony
202 OPRM z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa bez statusu
201 RMHZ z dnia 19 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
200 RMF z dnia 1 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny. uchylony
199 RMF z dnia 27 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych. uchylony
198 RMS z dnia 29 kwietnia 1963 r. w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RRM z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
196 Or z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. zmieniającego powyższą konwencję. bez statusu
195 Or z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Dominikańskiej w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
194 RPKPiPoMZiOS z dnia 21 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego. uchylony
193 RM z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
192 RM z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. uchylony
191 RRM z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych. uchylony
190 Or z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu haskiego bez statusu
189 PzKounpdmplpwWd1p1rpwHd2w1r z dnia obowiązujący
188 Or z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
187 KompswGd2k1r z dnia obowiązujący
186 Or z dnia 18 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
185 UKwsznhnoiipzdnpwGd7w1r z dnia obowiązujący
184 RPKDW z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
183 RMKiS z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 RMLiPD z dnia 9 lipca 1963 r. w sprawie wyłączenia piżmaka ze spisu dzikich zwierząt łownych. uchylony
181 RMF z dnia 3 lipca 1963 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
180 RMSW z dnia 25 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności. bez statusu
179 RM z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie kondemnacji statków morskich. uznany za uchylony
178 RMK z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie polskiego rejestru państwowego statków powietrznych oraz znaków i napisów na sprzęcie lotniczym. uchylony
177 RMK z dnia 20 czerwca 1963 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
176 RRM z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
175 RMS z dnia 18 czerwca 1963 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych i Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
174 RMZiOS z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
173 RRM z dnia 25 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
172 OPRM z dnia 5 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
171 RRM z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademią Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych). uznany za uchylony
170 U z dnia 29 czerwca 1963 r. zmieniająca ustawę o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
169 U z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. akt posiada tekst jednolity
168 U z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych. uchylony
167 U z dnia 29 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uznany za uchylony
166 U z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
165 U z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki. uchylony
164 U z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
163 Or z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. bez statusu
162 UmPRLaFLRJoopwscikpwWd6l1r z dnia obowiązujący
161 Or z dnia 21 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
160 Or z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
159 Or z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę i Jamajkę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
158 OPKDW z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. uchylony
157 RM z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży. uznany za uchylony
156 RMHZ z dnia 12 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
155 RMF z dnia 31 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
154 RMS z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie. uznany za uchylony
153 RRM z dnia 18 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. akt jednorazowy
152 RRM z dnia 25 maja 1963 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 Or z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej, Algierii i Cypru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
150 Or z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
149 Or z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj i Boliwię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
148 Or z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
147 RM z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
146 RM z dnia 17 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
145 RMS z dnia 3 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Łukowie. uchylony
144 RMS z dnia 25 marca 1963 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji zrzeszających rencistów. bez statusu
143 RMF z dnia 1 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy. uchylony
142 RMR z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie zwalczania mszyc na burakach cukrowych przemysłowych i na burakach nasiennych. uchylony
141 RMF z dnia 13 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
140 RMS z dnia 20 maja 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Choszcznie. uznany za uchylony
139 RRM z dnia 28 maja 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
138 Or z dnia 30 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
137 PdpdKomlcpwCd7g1rpwMd1c1rid2c1r z dnia obowiązujący
136 RPRM z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 RPRM z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przedmiotów z metali szlachetnych zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze oraz w sprawie trybu postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie czyniących zadość najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
134 RPRM z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. Łodzi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
133 RPRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie. uznany za uchylony
132 RPRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach gdańskim i katowickim. akt jednorazowy
131 RPRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia miasta Nałęczowa w powiecie puławskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
130 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim. akt jednorazowy
129 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia osiedli Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim oraz Andrespol w powiecie i województwie łódzkim. bez statusu
128 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Poręba w powiecie zawierciańskim, województwie katowickim. akt jednorazowy
127 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim, w województwie katowickim. akt jednorazowy
126 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów ciechanowskiego i mławskiego w województwie warszawskim. akt jednorazowy
125 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów grodkowskiego i nyskiego oraz krapkowickiego i strzeleckiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
124 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw katowickiego i opolskiego. akt jednorazowy
123 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i łódzkiego. akt jednorazowy
122 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Gniezna w województwie poznańskim. akt jednorazowy
121 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miast Ruda Śląska i Zabrze w województwie katowickim. akt jednorazowy
120 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim. akt jednorazowy
119 RRM z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy administracji wodnej. uchylony
118 RRM z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie wyłączenia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej spod działania ustawy o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
117 RMR z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu. uchylony
116 U z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących. uchylony
115 U z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim. uchylony
114 U z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
113 U z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
112 RPKDW z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. uznany za uchylony
111 RMKiS z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne. uchylony
110 Or z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
109 PSMAEApwNJd2p1rpwWd4p1r z dnia obowiązujący
108 OMON z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
107 RMS z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych księgowych w postępowaniu sądowym. uchylony
106 OMS z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie. uchylony
105 Or z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
104 RM z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
103 RRM z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zatrudniania dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz bibliotekarzy dyplomowanych w instytutach naukowo-badawczych. uchylony
102 RRM z dnia 23 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. uchylony
101 RRM z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków. uznany za uchylony
100 Or z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago oraz Republiki Rwanda do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
99 RMZiOS z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uznany za uchylony
98 RPRM z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RRM z dnia 20 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
96 RMZiOS z dnia 4 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
95 RMHW z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe. uchylony
94 RMF z dnia 7 kwietnia 1963 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla przedsiębiorstw przemysłu gospodniego. uchylony
93 RRM z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
92 RRM z dnia 5 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
91 Or z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
90 KdpcpwHd1m1r z dnia obowiązujący
89 Or z dnia 6 kwietnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. bez statusu
88 UmPRLaLRBoppispwscrikpwWd4g1r z dnia obowiązujący
87 OMF z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
86 RMZiOS z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym. bez statusu
85 RRM z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Rozjemczej przy Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz postępowania przed tą Komisją. uchylony
84 RRM z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym oraz w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym oraz postępowania przed tą Komisją. uchylony
83 OPRM z dnia 30 marca 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów uchylony
82 Or z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję. bez statusu
81 Or z dnia 28 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
80 RMGK z dnia 11 lutego 1963 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych. uchylony
79 RRM z dnia 30 marca 1963 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1963 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
78 U z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych. uchylony
77 U z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach. uchylony
76 RPRM z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
75 RRM z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 U z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
73 U z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych. uchylony
72 Or z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
71 Or z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
70 Or z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
69 RMF z dnia 20 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
68 RMF z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń. bez statusu
67 RMF z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RRM z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
65 RRM z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
64 Or z dnia 21 lutego 1963 r. dotyczące uczestnictwa Peru i Konga (Leopoldville) w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
63 Or z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
62 Or z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. bez statusu
61 Or z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
60 OMF z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
59 RMF z dnia 4 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 RRM z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych. uchylony
57 RRM z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
56 RRM z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie organów dozoru technicznego. uchylony
55 RMK z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
54 RPRM z dnia 13 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
53 RRM z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet". uchylony
52 Or z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r. bez statusu
51 UZPKPzpkumONZaZPrwzopdplzpkizPolipzpwzpkrwizPoppzpkorwzpkizPoppipbpzrwizPopzpzrwizPopdiczrwizpwOd3p1R z dnia wygaśnięcie aktu
50 OMF z dnia 19 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
49 RMHZ z dnia 18 lutego 1963 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. uchylony
48 RMKiGK z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RRM z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
46 RRM z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych. uchylony
45 RRM z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych. uznany za uchylony
44 RRM z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
43 Or z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
42 Or z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
41 Or z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
40 RM z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich. uchylony
39 RMF z dnia 9 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej. uznany za uchylony
38 RMR z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. uchylony
37 RPKBUiA z dnia 5 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
36 RMS z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu. uznany za uchylony
35 RMS z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Kłobucku. uznany za uchylony
34 RMR z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów. uchylony
33 RMR z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego. uchylony
32 RRM z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią. uchylony
31 RRM z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
30 Or z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie przystąpienia Rumunii, Finlandii, Nowej Zelandii, Ekwadoru i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Yorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
29 Or z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
28 Or z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
27 Or z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
26 Or z dnia 22 grudnia 1962 r. dotyczące uczestnictwa Togo, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
25 RMZiOS z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie powoływania pracowników na doskonalenie podyplomowe organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
24 RMS z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną. obowiązujący
23 RRM z dnia 6 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji. bez statusu
22 RRM z dnia 2 lutego 1963 r. w sprawie świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią. uchylony
21 RRM z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
20 RRM z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 RMGiE z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
18 RRM z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
17 RRM z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
16 RRM z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMF z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RRM z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych oraz postępowania przed tymi komisjami. uchylony
13 RRM z dnia 25 stycznia 1963 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania komisji lokalowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
12 Or z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 19 września 1961 r. bez statusu
11 KKmPRLaLRBpwSd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
10 RMR z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
9 RMF z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
8 RMF z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
7 RMF z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
6 RMF z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia. uchylony
5 RMF z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie wysokości dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego. uchylony
4 RRM z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie żeglugi. uchylony
3 RRM z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 RRM z dnia 5 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych. uchylony
1 RRM z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie odszkodowań za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy, za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. uchylony