20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1965
353 Or z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy i Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętych w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
352 Or z dnia 18 grudnia 1965 r. dotyczące przystąpienia Dahomeju do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
351 Or z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nepalu oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
350 Or z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Rwandy w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
349 Or z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
348 Or z dnia 16 grudnia 1965 r. dotyczące przystąpienia Portugalii i Danii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
347 Or z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
346 Or z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
345 Or z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
344 Or z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
343 Or z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
342 RMZiOS z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów. uchylony
341 RMS z dnia 13 grudnia 1965 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Gorzowie Wielkopolskim. uznany za uchylony
340 RMS z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Mszanie Dolnej Sądu Powiatowego w Limanowej. uznany za uchylony
339 RMF z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących rozciągnięcia dekretu o zobowiązaniach podatkowych na inne należności. uchylony
338 RMF z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. uchylony
337 RMKiSW z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. uchylony
336 RMS z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego. uchylony
335 RPRM z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. uchylony
334 RPRM z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia miast Lędziny w powiecie tyskim, województwie katowickim i Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwie olsztyńskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, katowickim, kieleckim i olsztyńskim. akt jednorazowy
333 RRM z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
332 RRM z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych. uchylony
331 Ubnr1 z dnia 14 grudnia 1965 r. wygaśnięcie aktu
330 Or z dnia 22 listopada 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
329 Or z dnia 22 listopada 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Kubę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
328 Or z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
327 RMR z dnia 3 grudnia 1965 r. w sprawie ochrony drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
326 RMS z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych. uznany za uchylony
325 RMF z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo uruchamianych prywatnych zakładów gastronomicznych oraz ulg podatkowych dla istniejących prywatnych zakładów gastronomicznych z tytułu nakładów inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
324 RMF z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie posiadania przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu rachunków na zakup niektórych materiałów. uchylony
323 RMF z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
322 RMF z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie przeniesienia niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów. uchylony
321 RMF z dnia 7 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych. uznany za uchylony
320 RRM z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 Prawa o notariacie. uznany za uchylony
319 U z dnia 14 grudnia 1965 r. zmieniająca ustawę o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
318 U z dnia 14 grudnia 1965 r. o zmianie prawa o notariacie. uchylony
317 RMSW z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie zasad odbywania zgromadzeń studenckich i zgromadzeń członków organizacji studenckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
316 U z dnia 10 grudnia 1965 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
315 U z dnia 10 grudnia 1965 r. zmieniająca ustawę o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego. uchylony
314 U z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę. uchylony
313 RMLiPD z dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
312 RMLiPD z dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
311 RMS z dnia 17 listopada 1965 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. uchylony
310 RMS z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
309 RPRM z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Zwierzyniec w m. Krakowie oraz Grunwald w m. Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
308 RRM z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie opłat za niektóre rodzaje szczególnego korzystania z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej. uchylony
307 Or z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
306 Or z dnia 5 listopada 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. bez statusu
305 Or z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
304 Or z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 11 marca 1965 r. bez statusu
303 UmRPRLaRNRDowwdgwnwgpwBd1m1r z dnia uznany za uchylony
302 Or z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii oraz Malty w Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. bez statusu
301 Or z dnia 28 października 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia przez szereg państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
300 Or z dnia 27 października 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisanej w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r. bez statusu
299 UmRPRLiRRGowkpwAd1s1r z dnia wygaśnięcie aktu
298 RMF z dnia 15 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym. uchylony
297 RMF z dnia 15 listopada 1965 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
296 RMF z dnia 28 października 1965 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w sklepach prowadzonych na podstawie umów zlecenia w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
295 Or z dnia 29 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
294 Or z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
293 Or z dnia 28 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
292 Or z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy, Kenii i Rwandy w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
291 RMS z dnia 26 października 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świebodzinie. uchylony
290 U z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe. uchylony
289 U z dnia 12 listopada 1965 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. uchylony
288 U z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
287 Or z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., oraz ratyfikacji przez Jugosławię Protokołu A, sporządzonego w Bernie dnia 29 kwietnia 1964 r. przez konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wprowadzenia w życie wymienionych konwencji. bez statusu
286 Or z dnia 10 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Rumunii i Togo do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i przyjęcia przez Maltę Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
285 Or z dnia 7 sierpnia 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
284 Or z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
283 Or z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mali i Gabonu w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
282 RMS z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe. uznany za uchylony
281 RPRM z dnia 3 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
280 RRM z dnia 3 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
279 RRM z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
278 Or z dnia 14 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
277 Or z dnia 14 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
276 Or z dnia 8 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
275 RRM z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców oraz pracowników administracyjnych i obsługowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
274 RRM z dnia 28 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. uchylony
273 Or z dnia 8 października 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
272 Or z dnia 6 października 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Islandię i Zjednoczoną Republikę Arabską Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
271 RMK z dnia 29 września 1965 r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego. uchylony
270 Or z dnia 23 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
269 KcwscposwBd6p1r z dnia obowiązujący
268 Or z dnia 4 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Iraku, Cypru i Senegalu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
267 Or z dnia 4 października 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
266 Or z dnia 28 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Czechosłowację i Holandię Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
265 Or z dnia 23 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Malty do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r. bez statusu
264 Or z dnia 14 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Protokołu haskiego bez statusu
263 Or z dnia 6 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
262 Or z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
261 RMS z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. obowiązujący
260 RMHZ z dnia 1 października 1965 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
259 Or z dnia 13 września 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r. bez statusu
258 UowkinmRPRLaRRRLpwWd2l1r z dnia uchylony
257 Or z dnia 10 września 1965 r. dotyczące przystąpienia Turcji do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
256 Or z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
255 Or z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
254 Or z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
253 RPKPiP z dnia 4 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych. uchylony
252 RMZiOS z dnia 4 września 1965 r. w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
251 Or z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
250 RMK z dnia 17 sierpnia 1965 r. w sprawie przewozu lotniczego. bez statusu
249 RMSW z dnia 31 sierpnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w Wyższych Szkołach Rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
248 RPRM z dnia 4 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
247 Or z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
246 Or z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
245 Or z dnia 6 sierpnia 1965 r. dotyczące uczestnictwa Zambii i Malty w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
244 Or z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r. bez statusu
243 Or z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Jemenu w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
242 Or z dnia 30 lipca 1965 r. dotyczące przystąpienia Danii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
241 Or z dnia 24 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Finlandię, Kuwejt, Niemiecką Republikę Federalną, Danię, Japonię i Norwegię Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
240 RMGiE z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie wykazu stanowisk i kwalifikacji osób obsługujących urządzenia energetyczne. uchylony
239 RMGiE z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń energetycznych. uchylony
238 RMGiE z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych. uchylony
237 Or z dnia 21 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
236 RMS z dnia 21 sierpnia 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Bielsku-Białej i zniesieniu Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Cieszynie. uchylony
235 RRM z dnia 30 sierpnia 1965 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. akt jednorazowy
234 RRM z dnia 24 sierpnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
233 Or z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
232 KwosdswWd1k1r z dnia obowiązujący
231 OPRM z dnia 13 sierpnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej oraz w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
230 RMZiOSoR z dnia 29 lipca 1965 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. uchylony
229 RM z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
228 RPRM z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Śródmieście w m. Wrocławiu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 RMGK z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie określenia kosztów eksploatacji i bieżących remontów oraz drobnych napraw obciążających najemcę, zasad odnawiania lokali i wykonywania przez najemcę koniecznych napraw. uchylony
226 RMGKiF z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
225 RRM z dnia 20 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
224 RRM z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne. uchylony
223 RMZiOS z dnia 17 lipca 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od pielęgniarek zatrudnionych na niektórych stanowiskach w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej. uznany za uchylony
222 RMHZ z dnia 26 lipca 1965 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
221 RMS z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie zakresu działania i zadań rady ławniczej. obowiązujący
220 RMF z dnia 26 lipca 1965 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej. uchylony
219 RRM z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
218 Or z dnia 16 lipca 1965 r. w sprawie przyjęcia Malty, Malawi i Zambii do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
217 Or z dnia 26 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Malawi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
216 Or z dnia 26 czerwca 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Filipiny Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
215 RMZiOS z dnia 12 lipca 1965 r. w sprawie barwienia leków gotowych. bez statusu
214 RRM z dnia 26 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem. uchylony
213 RPRM z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych. uznany za uchylony
212 RPRM z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni. uchylony
211 Or z dnia 8 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Niger Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
210 Or z dnia 8 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Luksemburg Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
209 Or z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
208 Or z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Protokołu haskiego bez statusu
207 RMPC z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego. bez statusu
206 RMKiS z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury. uchylony
205 RRM z dnia 17 lipca 1965 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Prawa wodnego na morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 RRM z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie wyłączenia zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych spod działania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 Or z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
202 RMPC z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. bez statusu
201 RMKiON z dnia 30 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
200 RMF z dnia 3 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. uchylony
199 RMF z dnia 31 maja 1965 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych w powiecie ostrołęckim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
198 RRM z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach. uchylony
197 RRM z dnia 9 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych. uchylony
196 Or z dnia 15 czerwca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 1964 r. bez statusu
195 KKmPRLaMRLpwWd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
194 Or z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
193 Or z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
192 Or z dnia 12 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
191 Or z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malawi w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Malawi znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym. bez statusu
190 Or z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Trynidad i Tobago oraz Rumunię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
189 Or z dnia 10 czerwca 1965 r. w sprawie akceptacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
188 Or z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
187 Or z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Ugandy do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
186 RMZiOS z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. uchylony
185 RMBiPMB z dnia 28 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
184 RMS z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Koszalinie rozpoznawania spraw karnych nieletnich z okręgu Sądu Powiatowego w Sławnie. uznany za uchylony
183 RRM z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie zasad i trybu wywłaszczania praw z patentów na wynalazki. uchylony
182 RPKDW z dnia 1 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
181 RPKPiP z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych. uchylony
180 RPKPiP z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uchylony
179 RPKPiP z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". uchylony
178 RPKDW z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie zasad uznawania rzemieślników za świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa oraz określenia działalności rzemieślników zrównanej z działalnością usługową w zakresie uprawnień rentowych. uchylony
177 RMS z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
176 RRM z dnia 21 czerwca 1965 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach resortu przemysłu ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
175 RRM z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie dodatków do rent z tytułu pracy naukowej. uchylony
174 RRM z dnia 19 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
173 RRM z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników. uchylony
172 RMBiPMB z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym. uchylony
171 RMF z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
170 RRM z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1965 w przedsiębiorstwach przemysłowych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich oraz w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RRM z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
168 Or z dnia 31 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji, uzupełniającej Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
167 KuKWounpdmplwpoinpuswGd1w1r z dnia obowiązujący
166 Or z dnia 19 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r. bez statusu
165 PwspmoMPCswLd1s1r z dnia wygaśnięcie aktu
164 Or z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu paryskiego bez statusu
163 Or z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Japonii w Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i w Protokole, podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającym powyższą konwencję. bez statusu
162 Or z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
161 Or z dnia 21 maja 1965 r. dotyczące uczestnictwa Jamajki i Malty w międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
160 RMS z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych. uchylony
159 RMF z dnia 27 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". uchylony
158 Or z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r. bez statusu
157 UowkmRPRLaRNRDpwWd6p1r z dnia wygaśnięcie aktu
156 Or z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Jamajkę Protokołu bez statusu
155 Or z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
154 Or z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun, Boliwię i Gwatemalę Konwencji nr 116 bez statusu
153 Or z dnia 22 kwietnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
152 RMZiOS z dnia 8 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 RM z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
150 RM z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
149 RMK z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Komunikacji. bez statusu
148 RMSW z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów zagranicznych szkół wyższych. uchylony
147 RMF z dnia 28 maja 1965 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych chałupników świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarki uspołecznionej. bez statusu
146 RMF z dnia 17 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb. uchylony
145 RRM z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach. uchylony
144 RRM z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. akt jednorazowy
143 Or z dnia 10 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
142 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 116 bez statusu
141 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. bez statusu
140 RMLiPD z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
139 RMKiSW z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. bez statusu
138 RMHZ z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
137 RRM z dnia 24 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom. uchylony
136 RMHZ z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport. uchylony
135 RMS z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. uznany za uchylony
134 RMSWiSZ z dnia 27 kwietnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
133 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Maltę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
132 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
131 Or z dnia 12 maja 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r. bez statusu
130 UmPRLaZSRRopwiwppwWd8k1r z dnia uznany za uchylony
129 OPKNiT z dnia 7 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
128 RMKiSW z dnia 6 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RMSWiPGKKFiT z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie współdziałania władz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szkołach wyższych. bez statusu
126 RMF z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
125 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
124 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
123 RPRM z dnia 6 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 RPRM z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib w właściwości miejscowej. uchylony
121 RRM z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego". uznany za uchylony
120 RRM z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę. uchylony
119 OPRM z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
118 RRM z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie przekształcenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Wyższą Szkołę Inżynierską. uchylony
117 Or z dnia 6 kwietnia 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Republikę Środkowo-Afrykańską Międzynarodowej konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
116 Or z dnia 5 kwietnia 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Republiką Środkowo-Afrykańską Międzynarodowej konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
115 Or z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Paragwaj Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r. bez statusu
114 OMSW z dnia 15 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
113 OPRM z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego. bez statusu
112 Or z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
111 Or z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Algierii w Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
110 Or z dnia 19 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
109 Or z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem oraz z Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
108 Or z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Maltę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
107 Or z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
106 Or z dnia 26 lutego 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
105 RPKPiP z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych na łodziach indywidualnego rybołówstwa morskiego. uchylony
104 RMS z dnia 30 marca 1965 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Nowogardzie. uznany za uchylony
103 RRM z dnia 24 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych. uchylony
102 U z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym. uchylony
101 U z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych. uchylony
100 U z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych. uchylony
99 U z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
98 U z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o szkołach wyższych. uchylony
97 RMR z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym. uchylony
96 RMGK z dnia 18 marca 1965 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zrzeszeń właścicieli domów. uchylony
95 RMS z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Nowym Targu. uchylony
94 RMS z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce. uchylony
93 RRM z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć i źródeł wody. uchylony
92 U z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych. uchylony
91 U z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy. uchylony
90 U z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uchylony
89 Or z dnia 17 marca 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. bez statusu
88 Or z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
87 Or z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
86 Or z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
85 Or z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Malty do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
84 Or z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
83 RMHW z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych. uchylony
82 RMS z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
81 RMS z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
80 RMS z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi. uchylony
79 Or z dnia 16 marca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonego w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r. bez statusu
78 PmRPRLaRZSRRogwnwgswWd1l1r z dnia obowiązujący
77 Or z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Algierii w Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz w Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
76 Or z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
75 Or z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
74 Or z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Konga (Leopoldville) i Burundi w Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
73 Or z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracą jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
72 RMR z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RMPSiSMRiPKDW z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych. uchylony
70 RRM z dnia 11 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
69 Or z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
68 Or z dnia 23 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Izrael i wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. bez statusu
67 Or z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
66 Or z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie taryfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) bez statusu
65 Or z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Kongo do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
64 Or z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Niger Protokołu bez statusu
63 RRM z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych". uznany za uchylony
62 URP z dnia 26 lutego 1965 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do Rad Narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
61 Or z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r. bez statusu
60 Or z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
59 Or z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Nigeru w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
58 Or z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
57 Or z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
56 RRM z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych na kutrach i łodziach indywidualnego rybołówstwa morskiego. uchylony
55 RRM z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa w dziedzinie planów zagospodarowania terenów (działek) inwestycji rolniczych oraz spraw projektowania tych inwestycji przez jednostki podległe i nadzorowane. wygaśnięcie aktu
54 Or z dnia 8 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
53 KwsznzmnwmirmodpwNJd1g1r z dnia obowiązujący
52 Or z dnia 6 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
51 Or z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu i Górnej Wolty do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz w Protokołem oraz Protokołem Fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
50 Or z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
49 Or z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię i Luksemburg Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych Konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., oraz Protokołu A, sporządzonego w Bernie dnia 29 kwietnia 1964 r. przez Konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wprowadzenia w życie wyżej wymienionych konwencji. bez statusu
48 RM z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMF z dnia 30 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej. uchylony
46 Or z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
45 K(1dopppjpwGd2c1r z dnia obowiązujący
44 Or z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
43 Or z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
42 Or z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran i Rumunię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r. bez statusu
41 Or z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej i Algierii w Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
40 RMKiGK z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
39 RMS z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Rypinie. uchylony
38 RMON z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych. obowiązujący
37 RPRM z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie uposażenia kierowników wspólnych wydziałów prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RRM z dnia 8 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. uchylony
35 Or z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
34 Or z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
33 Or z dnia 23 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
32 Or z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
31 Or z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Filipiny Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
30 Or z dnia 15 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi i Zambii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
29 Or z dnia 15 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Filipin do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
28 Or z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
27 Or z dnia 27 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
26 Or z dnia 25 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
25 RMZiOSPCBiPMBoKiPCUGW z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy nurków. uznany za uchylony
24 RMBiPMB z dnia 1 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym. uchylony
23 RMF z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". uchylony
22 Or z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Międzynarodowych przepisów o pomierzaniu pojemności statków, załączonych do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
21 Or z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 5 Załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. uchylony
20 RMHZ z dnia 21 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
19 RMS z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania oraz opróżniania mieszkań służbowych przeznaczonych dla funkcjonariuszów Służby Więziennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń. uchylony
17 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły lub usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
16 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym. uchylony
15 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie przeniesienia niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów. uchylony
14 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
13 RMF z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
12 RM z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
11 RM z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RM z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
9 RMS z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
8 RMS z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. uchylony
7 RMS z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim. uznany za uchylony
6 RMS z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód. uznany za uchylony
5 RPRM z dnia 4 stycznia 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
4 RMKiON z dnia 19 grudnia 1964 r. w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
3 RMS z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
2 RMS z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 RRM z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim. akt jednorazowy