Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 330 330 WDU19660540330 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. uchylony
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 329 329 WDU19660540329 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 328 328 WDU19660540328 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 327 327 WDU19660540327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 326 326 WDU19660540326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 325 325 WDU19660540325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1966 r. w sprawie funduszu nowych uruchomień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 324 324 WDU19660540324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1966 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu dokonywania przez organy administracji jakości i miar w zakładach produkcyjnych kontroli jakości wyrobów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 323 323 WDU19660540323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych doraźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 322 322 WDU19660540322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów. uchylony
Dz.U. 1966 nr 53 poz. 321 321 WDU19660530321 Ustawa budżetowa na rok 1967 z dnia 20 grudnia 1966 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 320 320 WDU19660520320 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 listopada 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 319 319 WDU19660520319 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 listopada 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 318 318 WDU19660520318 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 317 317 WDU19660520317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy wykonujących opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 316 316 WDU19660520316 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 52 poz. 315 315 WDU19660520315 Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 51 poz. 314 314 WDU19660510314 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o szelfie kontynentalnym i Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 51 poz. 313 313 WDU19660510313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1966 nr 51 poz. 312 312 WDU19660510312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 51 poz. 311 311 WDU19660510311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 310 310 WDU19660500310 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 309 309 WDU19660500309 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie przystąpienia Jamajki i Jordanii do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 308 308 WDU19660500308 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie podpisania przez Maltę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 307 307 WDU19660500307 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie uczestnictwa Gujany w konwencjach nr 2, nr 5, nr 7, nr 10, nr 11, nr 12, nr 15, nr 19, nr 29, nr 42, nr 45, nr 95, nr 98, nr 105 i nr 115 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 306 306 WDU19660500306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1966 r. o rejestrze ukaranych za niektóre wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 305 305 WDU19660500305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie przeprowadzenia sumarycznego spisu zasobów mieszkaniowych w 1967 r. i sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 304 304 WDU19660490304 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Turcji do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 303 303 WDU19660490303 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 302 302 WDU19660490302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1966 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 301 301 WDU19660490301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 1966 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Busku-Zdroju, Ełku i Mławie oraz zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ciechanowie. uchylony
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 300 300 WDU19660490300 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia dla niektórych pracowników administracji rolnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 49 poz. 299 299 WDU19660490299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa. uchylony
Dz.U. 1966 nr 48 poz. 298 298 WDU19660480298 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 48 poz. 297 297 WDU19660480297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1966 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. uchylony
Dz.U. 1966 nr 48 poz. 296 296 WDU19660480296 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 listopada 1966 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1966-1970. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 47 poz. 295 295 WDU19660470295 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 47 poz. 294 294 WDU19660470294 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1966 r. w sprawie utworzenia miasta Polkowice w powiecie lubińskim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 47 poz. 293 293 WDU19660470293 Ustawa z dnia 11 listopada 1966 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 292 292 WDU19660460292 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1966 r. dotyczące przystąpienia Holandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 291 291 WDU19660460291 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 290 290 WDU19660460290 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Liban i Kubę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 289 289 WDU19660460289 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 288 288 WDU19660460288 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 287 287 WDU19660460287 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1966 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 286 286 WDU19660460286 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 285 285 WDU19660460285 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 284 284 WDU19660460284 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1966 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 283 283 WDU19660460283 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 listopada 1966 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 282 282 WDU19660460282 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 1966 r. w sprawie organów kolegialnych technicznej wyższej szkoły zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 281 281 WDU19660460281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1966 r. w sprawie zasad i trybu badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rodzaju i sposobu sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tymi wypadkami. uchylony
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 280 280 WDU19660450280 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1966 r. w sprawie niektórych zadań organów służby zdrowia w zakresie nadzoru nad jakością środków farmaceutycznych i odurzających oraz artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279 279 WDU19660450279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 278 278 WDU19660450278 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277 277 WDU19660450277 Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 r., sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 276 276 WDU19660440276 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 275 275 WDU19660440275 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 274 274 WDU19660440274 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Republiki Libanu do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 273 273 WDU19660440273 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii i Maroka do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 272 272 WDU19660440272 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę i Luksemburg Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 271 271 WDU19660440271 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 270 270 WDU19660440270 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 269 269 WDU19660440269 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 268 268 WDU19660440268 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa Gambii w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 267 267 WDU19660440267 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1966 r. w sprawie powoływania dyspaszerów i postępowania dyspaszerskiego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 266 266 WDU19660440266 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 14 października 1966 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 265 265 WDU19660440265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1966 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania publicznej licytacji ruchomości oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży egzekucyjnej niektórych rodzajów ruchomości. uchylony
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 264 264 WDU19660440264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 263 263 WDU19660440263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 262 262 WDU19660440262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic miasta Tychy w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 261 261 WDU19660440261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zmiany granic powiatów będzińskiego i zawierciańskiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 260 260 WDU19660440260 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisanej w Moskwie dnia 22 października 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 259 259 WDU19660440259 Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisana w Moskwie dnia 22 października 1963 r. uchylony
Dz.U. 1966 nr 43 poz. 258 258 WDU19660430258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1966 r. o postępowaniu przy zabezpieczaniu spadku i przy sporządzaniu spisu inwentarza. uchylony
Dz.U. 1966 nr 43 poz. 257 257 WDU19660430257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 43 poz. 256 256 WDU19660430256 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 sierpnia 1966 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 42 poz. 255 255 WDU19660420255 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 września 1966 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne i kółka rolnicze przy wykonywaniu prac przez członków tych spółdzielni i kółek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 42 poz. 254 254 WDU19660420254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 42 poz. 253 253 WDU19660420253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1966 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 252 252 WDU19660410252 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 września 1966 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w prowadzonych na zasadzie rozliczenia zryczałtowanego lub umowy agencyjnej uspołecznionych zakładach noclegowo-żywieniowych i obozowiskach turystycznych podlegających nadzorowi Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 251 251 WDU19660410251 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 września 1966 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzieci. uchylony
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 250 250 WDU19660410250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1966 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 249 249 WDU19660410249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1966 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 248 248 WDU19660410248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników kulturalno-oświatowych zatrudnionych w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach podległych prezydiom rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 247 247 WDU19660410247 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1966 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Dahomeju, podpisanej w Cotonou dnia 5 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 41 poz. 246 246 WDU19660410246 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Dahomeju, podpisana w Cotonou dnia 5 marca 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 245 245 WDU19660400245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 244 244 WDU19660400244 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1966 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 243 243 WDU19660400243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 242 242 WDU19660400242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w malarniach i lakierniach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 241 241 WDU19660400241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1966 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kętach Sądu Powiatowego w Oświęcimiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 240 240 WDU19660400240 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 239 239 WDU19660400239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego od organizacji społecznych od obrotów z działalności w zakresie noclegów i żywienia prowadzonej na zasadach rozliczenia zryczałtowanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 238 238 WDU19660400238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1966 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w uspołecznionych zakładach świadczących usługi w zakresie noclegów i żywienia oraz wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, prowadzonych na zasadzie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 237 237 WDU19660400237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 236 236 WDU19660400236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci". uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 39 poz. 235 235 WDU19660390235 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Szwecji i Malty w Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 39 poz. 234 234 WDU19660390234 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 39 poz. 233 233 WDU19660390233 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 232 232 WDU19660380232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 sierpnia 1966 r. w sprawie włączenia myksomatozy królików do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania tej choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 231 231 WDU19660380231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów meldunkowych na terenie m. st. Warszawy oraz miast Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 230 230 WDU19660380230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 229 229 WDU19660380229 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., sporządzonego w Waszyngtonie dnia 15 lipca 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 38 poz. 228 228 WDU19660380228 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzony w Waszyngtonie dnia 15 lipca 1963 r. uchylony
Dz.U. 1966 nr 37 poz. 227 227 WDU19660370227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 37 poz. 226 226 WDU19660370226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w muzeach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 37 poz. 225 225 WDU19660370225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 224 224 WDU19660360224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 223 223 WDU19660360223 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 222 222 WDU19660360222 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 221 221 WDU19660360221 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 220 220 WDU19660360220 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników wojewódzkich inspektoratów i inspektoratów w miastach wyłączonych z województw Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 219 219 WDU19660360219 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur wojewódzkich Inspekcji Zbożowej i rejonowych inspektoratów Inspekcji Mięsnej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 218 218 WDU19660360218 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 36 poz. 217 217 WDU19660360217 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnionych w terenowych organach statystyki państwowej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 216 216 WDU19660350216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w okręgowych komisjach arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 215 215 WDU19660350215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 214 214 WDU19660350214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 213 213 WDU19660350213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 212 212 WDU19660350212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 211 211 WDU19660350211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów jakości i miar oraz urzędów probierczych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 210 210 WDU19660350210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszy administracji celnej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 209 209 WDU19660340209 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 208 208 WDU19660340208 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 207 207 WDU19660340207 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 206 206 WDU19660340206 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażników łowieckich. uchylony
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 205 205 WDU19660340205 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich. uchylony
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 204 204 WDU19660340204 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 203 203 WDU19660330203 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 202 202 WDU19660330202 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 201 201 WDU19660330201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 200 200 WDU19660330200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie obniżenia skali podatku dochodowego dla niektórych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1966 nr 33 poz. 199 199 WDU19660330199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie obniżenia stawek podatku obrotowego od obrotów nietowarowych osiąganych przez zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 198 198 WDU19660320198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 197 197 WDU19660320197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1966 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 196 196 WDU19660320196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 195 195 WDU19660320195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. uchylony
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 194 194 WDU19660320194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie zadań i organizacji pracy rzeczników patentowych, wpisu na listę rzeczników patentowych oraz zasad ich wynagradzania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 193 193 WDU19660320193 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 192 192 WDU19660320192 Konwencja (nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1939 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 191 191 WDU19660320191 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1966 r. dotyczące wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, podpisanej w Warszawie dnia 22 stycznia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 190 190 WDU19660320190 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, podpisana w Warszawie dnia 22 stycznia 1966 r. uchylony
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 189 189 WDU19660310189 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 188 188 WDU19660310188 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 187 187 WDU19660310187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1966 r. zmieniające rozporządzenie o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym oraz grzywien w postępowaniu cywilnym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 186 186 WDU19660310186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 185 185 WDU19660310185 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 184 184 WDU19660310184 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1966 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w sprawie współpracy w zakresie ochrony roślin, podpisanej w Belgradzie dnia 10 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 31 poz. 183 183 WDU19660310183 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w sprawie współpracy w zakresie ochrony roślin, podpisana w Belgradzie dnia 10 grudnia 1965 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 30 poz. 182 182 WDU19660300182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 30 poz. 181 181 WDU19660300181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 30 poz. 180 180 WDU19660300180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 179 179 WDU19660290179 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 178 178 WDU19660290178 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 177 177 WDU19660290177 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków wymaganych przy transporcie wodnym śródlądowym substancji trujących. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 176 176 WDU19660290176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 175 175 WDU19660280175 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Singapuru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 174 174 WDU19660280174 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 173 173 WDU19660280173 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg i Włochy Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Genewie dnia 9 lipca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 172 172 WDU19660280172 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 171 171 WDU19660280171 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1966 r. w sprawie wycofania przez Stany Zjednoczone Ameryki wypowiedzenia Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 170 170 WDU19660280170 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1966 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 169 169 WDU19660280169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 168 168 WDU19660280168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 167 167 WDU19660280167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 27 poz. 166 166 WDU19660270166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 27 poz. 165 165 WDU19660270165 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi. uchylony
Dz.U. 1966 nr 27 poz. 164 164 WDU19660270164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 163 163 WDU19660260163 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 162 162 WDU19660260162 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 161 161 WDU19660260161 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Rwandy w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu i w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 160 160 WDU19660260160 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 159 159 WDU19660260159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 158 158 WDU19660260158 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Zambię i Nepal Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 157 157 WDU19660260157 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 156 156 WDU19660260156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 155 155 WDU19660260155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 25 poz. 154 154 WDU19660250154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. uchylony
Dz.U. 1966 nr 25 poz. 153 153 WDU19660250153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Jakości i Miar oraz zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 25 poz. 152 152 WDU19660250152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 151 WDU19660240151 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 150 150 WDU19660230150 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 149 149 WDU19660230149 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 148 148 WDU19660230148 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 147 147 WDU19660230147 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar. uchylony
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 146 146 WDU19660220146 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1966 r. w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 145 145 WDU19660220145 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1966 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 144 144 WDU19660220144 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 143 143 WDU19660220143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 142 142 WDU19660220142 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 141 141 WDU19660220141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 140 140 WDU19660220140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 139 139 WDU19660210139 Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 138 138 WDU19660210138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 137 137 WDU19660210137 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 maja 1966 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 136 136 WDU19660210136 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 maja 1966 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 21 poz. 135 135 WDU19660210135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 134 134 WDU19660200134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad stosowania w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego, w zakładach pomocy społecznej i w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów odpowiednich szczebli tabeli stawek wynagrodzenia pracowników gospodarczych, pracowników obsługowych, pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników służby technicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 133 133 WDU19660200133 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad stosowania w zakładach społecznych służby zdrowia i w zakładach pomocy społecznej odpowiednich szczebli tabeli stawek wynagrodzenia podstawowego niższego personelu pomocniczo-lekarskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 132 132 WDU19660200132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad zaszeregowania średniego personelu medycznego, kontrolerów sanitarnych i techników dentystycznych do odpowiednich szczebli uposażenia podstawowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 131 131 WDU19660200131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad stosowania w zakładach społecznych służby zdrowia odpowiednich szczebli stawek uposażenia podstawowego pracowników farmaceutycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 130 130 WDU19660200130 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 129 129 WDU19660200129 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 128 128 WDU19660200128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 127 127 WDU19660200127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników gospodarczych, pracowników obsługowych, pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników służby technicznej, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego, w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 126 126 WDU19660200126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania niższego personelu pomocniczo-lekarskiego. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 125 125 WDU19660200125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 124 124 WDU19660200124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia średniego personelu medycznego. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 123 123 WDU19660200123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 20 poz. 122 122 WDU19660200122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 19 poz. 121 121 WDU19660190121 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 19 poz. 120 120 WDU19660190120 Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzona w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 119 119 WDU19660180119 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 118 118 WDU19660180118 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię, Kambodżę i Argentynę poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych, zawartych w Rezolucji nr 1991 (XVIII) dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 117 117 WDU19660180117 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 116 116 WDU19660180116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1966 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym niektórych kategorii gruntów. uchylony
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 115 115 WDU19660180115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 listopada 1961 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 114 114 WDU19660180114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone grunty w mieście lub osiedlu oraz za ograniczenie prawa własności i za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 113 113 WDU19660180113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowych norm szacunkowych dla budynków na wywłaszczanych gruntach. uchylony
Dz.U. 1966 nr 17 poz. 112 112 WDU19660170112 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 17 poz. 111 111 WDU19660170111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie włączenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie do Politechniki Warszawskiej w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1966 nr 17 poz. 110 110 WDU19660170110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 17 poz. 109 109 WDU19660170109 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1966 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Warszawie dnia 29 lipca 1965 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., oraz Umowy w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 17 poz. 108 108 WDU19660170108 Protokół podpisany w Warszawie dnia 29 lipca 1965 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., oraz Umowy w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 107 107 WDU19660160107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 106 106 WDU19660160106 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Zambię protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 105 105 WDU19660160105 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1966 r. w sprawie złożenia przez Chile i Turcję dokumentów akceptacyjnych Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 104 104 WDU19660160104 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 103 103 WDU19660160103 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia pracowników dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa. uchylony
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 102 102 WDU19660160102 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 101 101 WDU19660160101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1966 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń sprzedawców działających na podstawie umowy agencyjnej w imieniu i na rachunek jednostek gospodarki uspołecznionej. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 100 100 WDU19660160100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny. uchylony
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 99 99 WDU19660160099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1966 r. o wyłączeniu niektórych państwowych gospodarstw rolnych spod działania ustawy o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 98 98 WDU19660150098 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 97 97 WDU19660150097 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 96 96 WDU19660150096 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez nią znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 95 95 WDU19660150095 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1966 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 94 94 WDU19660150094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 93 93 WDU19660150093 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 kwietnia 1966 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 92 92 WDU19660150092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1966 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze Mazowieckim. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 91 91 WDU19660150091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 90 90 WDU19660140090 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1966 r. dotyczące uczestnictwa Brazylii i Malty w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 89 89 WDU19660140089 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 88 88 WDU19660140088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1966 r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych niektórych gospodarstw rolnych w województwie rzeszowskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 87 87 WDU19660140087 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem. uchylony
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 86 86 WDU19660140086 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 85 85 WDU19660140085 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju". uchylony
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 84 84 WDU19660130084 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Konwencjach nr 7, nr 8, nr 12, nr 15, nr 19, nr 22 i nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 83 83 WDU19660130083 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 82 82 WDU19660130082 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz stosowania postanowień tej konwencji do Fidżi. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 81 81 WDU19660130081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 80 80 WDU19660130080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 79 79 WDU19660120079 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r., zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 78 78 WDU19660120078 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 77 77 WDU19660120077 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 76 76 WDU19660120076 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 75 75 WDU19660120075 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencji o szelfie kontynentalnym i Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 74 74 WDU19660120074 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 lutego 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu olejarskiego. uchylony
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 73 73 WDU19660110073 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Ghany do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 72 72 WDU19660110072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 71 71 WDU19660110071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz jednostek handlu uspołecznionego. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 70 70 WDU19660110070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku obrotowym oraz rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 69 69 WDU19660110069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących rzemiosło i niektóre usługi. uchylony
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 68 68 WDU19660110068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie stosowania podwyżek w podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 67 67 WDU19660110067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze. uchylony
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 66 66 WDU19660100066 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla rzemieślników z tytułu inwestycji. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 65 65 WDU19660100065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 64 64 WDU19660100064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie określenia rzemiosł i obszarów objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji oraz wysokości ulg i czasokresu potrącania ich z podatków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 63 63 WDU19660100063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 62 62 WDU19660100062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie powoływania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 61 61 WDU19660090061 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r. i zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 60 60 WDU19660090060 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Belgii i Malawi do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 59 59 WDU19660090059 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętych w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 58 58 WDU19660090058 Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 57 57 WDU19660090057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie udziału w kosztach budowy urządzeń zbiorowego zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę oraz opłat za wodę pobieraną z tych urządzeń. uchylony
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 56 56 WDU19660090056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym na przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej. uchylony
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 55 55 WDU19660080055 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z protokołem, podpisanej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 54 54 WDU19660080054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 53 53 WDU19660080053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 52 52 WDU19660080052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 51 51 WDU19660080051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 50 50 WDU19660080050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 49 49 WDU19660080049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 48 48 WDU19660080048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1966 r. w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 47 47 WDU19660070047 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 46 46 WDU19660070046 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malajzji i ratyfikacji przez Filipiny Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 45 45 WDU19660070045 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 44 44 WDU19660070044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 43 43 WDU19660070043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 42 42 WDU19660070042 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rezolucji nr 1991 (XVIII) zawierającej poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 41 41 WDU19660070041 Rezolucja nr 1991 (XVIII) zawierająca poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 40 40 WDU19660060040 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 39 39 WDU19660060039 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie przyjęcia Gambii, Singapuru i Malediwów do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 38 38 WDU19660060038 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i ratyfikacji przez Liechtenstein Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 37 37 WDU19660060037 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 36 36 WDU19660060036 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w konwencjach nr 10, nr 35, nr 36 i nr 42 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 35 35 WDU19660060035 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Singapuru w Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 34 34 WDU19660060034 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Singapuru w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 33 33 WDU19660060033 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Żeglugi. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 32 32 WDU19660060032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie uznania Naczelnej Organizacji Technicznej za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 5 poz. 31 31 WDU19660050031 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1966 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1966 nr 5 poz. 30 30 WDU19660050030 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 stycznia 1966 r. w sprawie określenia stanowisk pracy, na których zatrudnienie w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki uważa się za zatrudnienie na odkrywce. uchylony
Dz.U. 1966 nr 5 poz. 29 29 WDU19660050029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1966 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 28 28 WDU19660040028 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 27 27 WDU19660040027 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 26 26 WDU19660040026 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. dotyczące uczestnictwa Cypru i Malty w Międzynarodowej konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 25 25 WDU19660040025 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. dotyczące przystąpienia Islandii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 24 24 WDU19660040024 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 23 23 WDU19660040023 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Trynidad i Tobago znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 22 22 WDU19660040022 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię, Rumunię i Syryjską Republikę Arabską Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 21 21 WDU19660040021 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1966 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 20 20 WDU19660040020 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1966 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 19 19 WDU19660040019 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. uchylony
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 18 18 WDU19660030018 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Singapur Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 17 17 WDU19660030017 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Islandii i Sierra Leone w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 16 16 WDU19660030016 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu. uchylony
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 15 15 WDU19660030015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 14 14 WDU19660030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 13 13 WDU19660030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji. uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 12 12 WDU19660020012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 11 11 WDU19660020011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 10 10 WDU19660020010 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 9 9 WDU19660020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 8 8 WDU19660020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. w sprawie udzielania przez Państwo pomocy spółkom wodnym. uchylony
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 7 7 WDU19660020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych składników majątkowych oraz rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 6 6 WDU19660010006 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 5 5 WDU19660010005 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1965 r. w sprawie wystąpienia Indonezji z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na mocy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., oraz wycofania deklaracji Wielkiej Brytanii dotyczącej Sarawaku i Północnego Borneo. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 4 4 WDU19660010004 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 3 3 WDU19660010003 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 2 2 WDU19660010002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie warunków zaliczania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do spółdzielni wyższego typu dla celów zaopatrzenia emerytalnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 1 1 WDU19660010001 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ich domowników oraz ich rodzin. uznany za uchylony