20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 247 247 WDU19670480247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 246 246 WDU19670480246 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawarta w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawarta w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 245 245 WDU19670480245 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającym Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 244 244 WDU19670480244 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 243 243 WDU19670480243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 242 242 WDU19670480242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 241 241 WDU19670480241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 240 240 WDU19670480240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzeniu temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 239 239 WDU19670480239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 238 238 WDU19670480238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 237 237 WDU19670480237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sopocie i utworzeniu dwóch Wydziałów Zamiejscowych dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sopocie Sądu Powiatowego w Gdańsku. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 236 236 WDU19670480236 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 235 235 WDU19670480235 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 234 234 WDU19670480234 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 listopada 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 233 233 WDU19670480233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 232 232 WDU19670480232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nowych uruchomień. uchylony
Dz.U. 1967 nr 47 poz. 231 231 WDU19670470231 Ustawa budżetowa na rok 1968 z dnia 20 grudnia 1967 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 230 230 WDU19670460230 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 229 229 WDU19670460229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Katowic w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 228 228 WDU19670460228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 227 227 WDU19670450227 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1967 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1967 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 226 226 WDU19670450226 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 225 225 WDU19670450225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi. uchylony
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 224 224 WDU19670450224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 223 223 WDU19670450223 Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 222 222 WDU19670450222 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Warszawie dnia 27 stycznia 1967 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o używaniu obiektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 221 221 WDU19670450221 Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 1967 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o używaniu obiektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 220 WDU19670440220 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 219 219 WDU19670430219 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1967 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 218 218 WDU19670430218 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez San Marino Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 217 217 WDU19670430217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 216 216 WDU19670430216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 215 215 WDU19670430215 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 214 214 WDU19670420214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. uchylony
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 213 213 WDU19670420213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Ostródzie, Sanoku i Tarnobrzegu. uchylony
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 212 212 WDU19670420212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1967 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy. uchylony
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 211 211 WDU19670420211 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 210 210 WDU19670420210 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 209 WDU19670420209 Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 208 208 WDU19670410208 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 207 207 WDU19670410207 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 206 206 WDU19670410206 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 205 205 WDU19670410205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 204 204 WDU19670400204 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 203 203 WDU19670400203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych wymierzanych zakładom za przekraczanie ilości pyłów dopuszczalnych do wydalania do powietrza atmosferycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 202 202 WDU19670400202 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 201 201 WDU19670400201 Konwencja generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 39 poz. 200 200 WDU19670390200 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 września 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 199 199 WDU19670380199 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 198 198 WDU19670380198 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 197 197 WDU19670370197 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 196 196 WDU19670370196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ochrony niektórych gatunków ryb roślinożernych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 195 195 WDU19670370195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 194 194 WDU19670370194 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 3 października 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 193 193 WDU19670370193 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 3 października 1966 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 192 192 WDU19670370192 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 191 191 WDU19670370191 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r. uchylony
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 190 190 WDU19670360190 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 189 189 WDU19670360189 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 188 188 WDU19670360188 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 187 187 WDU19670360187 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 186 186 WDU19670360186 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 185 185 WDU19670360185 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 184 184 WDU19670360184 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 183 183 WDU19670360183 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie organizacji otwartej opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 182 182 WDU19670360182 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wkładek paszportowych do dowodów osobistych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 181 181 WDU19670350181 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 180 180 WDU19670350180 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Singapuru do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 179 179 WDU19670350179 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 178 178 WDU19670350178 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 177 177 WDU19670350177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 176 176 WDU19670350176 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1967 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Phenianie dnia 28 września 1966 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 175 175 WDU19670350175 Protokół podpisany w Phenianie dnia 28 września 1966 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r. uchylony
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 174 174 WDU19670350174 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisanej w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 173 173 WDU19670350173 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisana w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 172 172 WDU19670340172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Irlandii i Malty w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 171 171 WDU19670340171 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej. uchylony
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 170 170 WDU19670330170 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 169 169 WDU19670330169 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Afganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 168 168 WDU19670330168 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 167 167 WDU19670330167 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 166 166 WDU19670330166 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 165 165 WDU19670330165 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 164 164 WDU19670330164 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 163 163 WDU19670330163 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 162 162 WDU19670320162 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Holandii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 161 161 WDU19670320161 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 160 160 WDU19670320160 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., oraz uczestnictwa Malty w tych konwencjach. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 159 159 WDU19670320159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu powierzonych im zadań. uchylony
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 158 158 WDU19670320158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych powiatowych rad narodowych do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 157 157 WDU19670320157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 156 156 WDU19670310156 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 155 155 WDU19670310155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach. uchylony
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 154 154 WDU19670310154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 153 153 WDU19670300153 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 152 152 WDU19670300152 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 151 151 WDU19670300151 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 150 150 WDU19670300150 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę i Barbados Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 149 149 WDU19670300149 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 148 148 WDU19670300148 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 147 147 WDU19670300147 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Międzynarodowej Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., i do protokołów do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 146 146 WDU19670300146 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 145 145 WDU19670300145 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 144 144 WDU19670300144 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lipca 1967 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 143 143 WDU19670300143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym. uchylony
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 142 142 WDU19670300142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży w wieku od lat 15 do lat 18 na terenie m. st. Warszawy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 141 141 WDU19670300141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. o uregulowaniu spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 140 140 WDU19670290140 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 139 139 WDU19670290139 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 138 138 WDU19670290138 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 137 137 WDU19670290137 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Portugalii i Singapuru w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 136 136 WDU19670290136 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. dotyczące przystąpienia Australii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 135 135 WDU19670290135 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 134 134 WDU19670290134 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 133 133 WDU19670280133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 132 132 WDU19670280132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 131 131 WDU19670280131 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisanej dnia 10 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 130 130 WDU19670280130 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisana w Konakry dnia 10 marca 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 129 129 WDU19670280129 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 15 marca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 128 128 WDU19670280128 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 15 marca 1967 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 127 127 WDU19670270127 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 126 126 WDU19670270126 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 125 125 WDU19670270125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży. uchylony
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 124 124 WDU19670260124 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 123 123 WDU19670260123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świnoujściu. uchylony
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 122 122 WDU19670260122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 121 121 WDU19670260121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 120 120 WDU19670260120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 119 119 WDU19670260119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 118 118 WDU19670250118 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Somali Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 117 117 WDU19670250117 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 116 116 WDU19670250116 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 115 115 WDU19670250115 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie powierzenia niektórym Sądom Powiatowym prowadzenia rejestrów handlowych i innych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 114 114 WDU19670250114 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Toruniu rozpoznawania spraw karnych nieletnich z zakresu właściwości Sądu Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. uchylony
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 113 113 WDU19670250113 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 maja 1967 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 112 112 WDU19670250112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych biur notarialnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 111 111 WDU19670240111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110 110 WDU19670240110 Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 109 109 WDU19670230109 Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108 108 WDU19670230108 Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 107 107 WDU19670220107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 106 106 WDU19670220106 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 105 105 WDU19670220105 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 104 104 WDU19670220104 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 103 103 WDU19670220103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 102 102 WDU19670220102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu. uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 101 101 WDU19670220101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 100 100 WDU19670220100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 99 99 WDU19670220099 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 98 98 WDU19670220098 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 1 marca 1967 r. uchylony
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 97 97 WDU19670210097 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 1967 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 96 96 WDU19670210096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 95 95 WDU19670210095 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 94 94 WDU19670210094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 93 93 WDU19670200093 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1967 r. dotyczące przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 92 92 WDU19670200092 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 91 91 WDU19670200091 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 90 90 WDU19670200090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 89 89 WDU19670200089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 88 88 WDU19670200088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 87 87 WDU19670190087 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1967 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. uchylony
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 86 86 WDU19670190086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich o trwałej niezdolności do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 85 85 WDU19670190085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 84 84 WDU19670190084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
Dz.U. 1967 nr 18 poz. 83 83 WDU19670180083 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 18 poz. 82 82 WDU19670180082 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 81 WDU19670170081 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach. uchylony
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 80 80 WDU19670170080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 79 79 WDU19670170079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie wykonania ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 78 78 WDU19670160078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 77 77 WDU19670160077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 76 76 WDU19670160076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 75 75 WDU19670160075 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek kształcenia oraz internatów i burs podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 74 74 WDU19670160074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 73 73 WDU19670160073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 72 72 WDU19670160072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 71 71 WDU19670150071 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 70 70 WDU19670150070 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1967 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 69 69 WDU19670150069 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 68 68 WDU19670150068 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1967 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku. uchylony
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 67 67 WDU19670150067 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie podstawy wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 66 66 WDU19670150066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 65 65 WDU19670150065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
Dz.U. 1967 nr 14 poz. 64 64 WDU19670140064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie warunków dotyczących składu i jakości niektórych środków farmaceutycznych nie objętych Farmakopeą polską. uchylony
Dz.U. 1967 nr 14 poz. 63 63 WDU19670140063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 62 62 WDU19670130062 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 61 61 WDU19670130061 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 60 60 WDU19670130060 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 59 59 WDU19670130059 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 58 58 WDU19670130058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich z tytułu kierownictwa tych zespołów oraz uczestnictwa w nich. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 57 57 WDU19670130057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet". uchylony
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 56 56 WDU19670130056 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 55 55 WDU19670130055 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 54 54 WDU19670120054 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 53 53 WDU19670120053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 52 52 WDU19670120052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 51 51 WDU19670120051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 50 50 WDU19670120050 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Algierze dnia 22 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 49 49 WDU19670120049 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisana w Algierze dnia 22 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 11 poz. 48 48 WDU19670110048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie podejmowania środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywania produkcji wyrobów niskiej jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 11 poz. 47 47 WDU19670110047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 46 46 WDU19670100046 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 45 45 WDU19670100045 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 44 44 WDU19670100044 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 43 43 WDU19670100043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1967 r. w sprawie zmiany właściwości miejscowej organów finansowych w zakresie podatku dochodowego od dochodów ustalanych na podstawie znamion zewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 42 42 WDU19670100042 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
Dz.U. 1967 nr 9 poz. 41 41 WDU19670090041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 9 poz. 40 40 WDU19670090040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcą oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 39 39 WDU19670080039 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 38 38 WDU19670080038 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie przyjęcia Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 37 37 WDU19670080037 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie akceptacji przez Luksemburg i Meksyk Poprawki Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 36 36 WDU19670080036 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 35 35 WDU19670080035 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 34 34 WDU19670080034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 33 33 WDU19670080033 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 32 32 WDU19670080032 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 31 31 WDU19670080031 Konwencja (nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1967 nr 7 poz. 30 30 WDU19670070030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 7 poz. 29 29 WDU19670070029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 28 28 WDU19670060028 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 27 27 WDU19670060027 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Filipin Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 26 26 WDU19670060026 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kolumbii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu zmieniającego te konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 25 25 WDU19670060025 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 24 24 WDU19670060024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 23 23 WDU19670060023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 22 22 WDU19670060022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. uchylony
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 21 21 WDU19670060021 Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o paszportach. uchylony
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 20 20 WDU19670060020 Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o wyższych szkołach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 5 poz. 19 19 WDU19670050019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1967 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników administracyjnych Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 5 poz. 18 18 WDU19670050018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 17 17 WDU19670040017 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 16 16 WDU19670040016 Rozporządzenie Ministrów Żeglugi i Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 15 15 WDU19670040015 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu mięsnego. uchylony
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 14 14 WDU19670040014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 13 13 WDU19670040013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie wymierzania kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczania do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 12 12 WDU19670030012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 11 11 WDU19670030011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych zakładów przemysłu materiałów budowlanych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 10 10 WDU19670030010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 9 9 WDU19670030009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 8 8 WDU19670030008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych z tytułu nakładów inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 7 7 WDU19670020007 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 6 6 WDU19670020006 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. uchylony
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 5 5 WDU19670020005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 4 4 WDU19670010004 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 3 3 WDU19670010003 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 2 i artykułu 5 załącznika 3 oraz artykułu 5 bis załącznika 6 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 2 2 WDU19670010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności. uchylony
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 1 1 WDU19670010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 prawa o notariacie. uchylony