20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1967
247 Or z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
246 Or z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Protokołu bez statusu
245 Or z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającym Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
244 RMS z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu. uznany za uchylony
243 RMS z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie. uchylony
242 RMS z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
241 RMS z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
240 RMS z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzeniu temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód. uznany za uchylony
239 RMS z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie. uznany za uchylony
238 RMS z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
237 RMS z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sopocie i utworzeniu dwóch Wydziałów Zamiejscowych dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sopocie Sądu Powiatowego w Gdańsku. uchylony
236 RMS z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
235 RMPSiS z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego. uchylony
234 RMPC z dnia 30 listopada 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi. uchylony
233 RMF z dnia 7 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
232 RRM z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nowych uruchomień. uchylony
231 Ubnr1 z dnia 20 grudnia 1967 r. wygaśnięcie aktu
230 RM z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
229 RRM z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Katowic w województwie katowickim. akt jednorazowy
228 RRM z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim. akt jednorazowy
227 OM z dnia 20 listopada 1967 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu uchylony
226 Or z dnia 29 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
225 RMS z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi. uchylony
224 Or z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r. bez statusu
223 PospiumbowgswWd9w1r z dnia obowiązujący
222 Or z dnia 18 listopada 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Warszawie dnia 27 stycznia 1967 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o używaniu obiektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. bez statusu
221 PpwWd2s1rmPRLaCRSwsuUpRPaRCouomdgCpwOd2g1r z dnia bez statusu
220 U z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
219 Or z dnia 30 października 1967 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
218 Or z dnia 12 października 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez San Marino Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
217 RRM z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego. uchylony
216 RRM z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
215 U z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego. uchylony
214 RMZiOS z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. uchylony
213 RMS z dnia 8 października 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Ostródzie, Sanoku i Tarnobrzegu. uchylony
212 RMF z dnia 3 listopada 1967 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy. uchylony
211 RMF z dnia 28 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
210 Or z dnia 13 października 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
209 KZPwzPkiozppaUmONZaZPUddUmONZaZPswWd1l1r z dnia obowiązujący
208 Or z dnia 2 października 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
207 Or z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
206 Or z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
205 RRM z dnia 20 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. uchylony
204 Or z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
203 RRM z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych wymierzanych zakładom za przekraczanie ilości pyłów dopuszczalnych do wydalania do powietrza atmosferycznego. uznany za uchylony
202 Or z dnia 4 października 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r. bez statusu
201 KgmPRLaKBozsswBd2l1r z dnia obowiązujący
200 RM z dnia 6 września 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. uchylony
199 RMGK z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacyjnych. uchylony
198 RPRM z dnia 12 września 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim. akt jednorazowy
197 Or z dnia 6 września 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
196 RMR z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ochrony niektórych gatunków ryb roślinożernych. uchylony
195 RRM z dnia 5 września 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 Or z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 3 października 1966 r. bez statusu
193 UowkmRPRLaRLRBpwSd3p1r z dnia uznany za uchylony
192 Or z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r. bez statusu
191 UmPRLaLRBopwiwppwSd6k1r z dnia uchylony
190 Or z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
189 Or z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
188 Or z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
187 Or z dnia 21 sierpnia 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
186 Or z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
185 Or z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
184 Or z dnia 8 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
183 RMZiOS z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie organizacji otwartej opieki zdrowotnej. uchylony
182 RMSWiSZ z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wkładek paszportowych do dowodów osobistych. uznany za uchylony
181 Or z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
180 Or z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Singapuru do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
179 Or z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
178 Or z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
177 RRM z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. bez statusu
176 Or z dnia 7 sierpnia 1967 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Phenianie dnia 28 września 1966 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r. bez statusu
175 PpwPd2w1rmRPRLaRKRLwsza4UowkpwPd1m1r z dnia uchylony
174 Or z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisanej w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r. bez statusu
173 UowkmRPRLaRRTpwTd2k1r z dnia obowiązujący
172 Or z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Irlandii i Malty w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
171 RM z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej. uchylony
170 Or z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
169 Or z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Afganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
168 Or z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
167 Or z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
166 Or z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
165 Or z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
164 RMR z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
163 RMPSiS z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego. uchylony
162 Or z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Holandii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
161 Or z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
160 Or z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., oraz uczestnictwa Malty w tych konwencjach. bez statusu
159 RMSW z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu powierzonych im zadań. uchylony
158 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych powiatowych rad narodowych do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
157 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
156 RMPSiS z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego. uznany za uchylony
155 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach. uchylony
154 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
153 Or z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
152 Or z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
151 Or z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
150 Or z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę i Barbados Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
149 Or z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
148 Or z dnia 11 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
147 Or z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Międzynarodowej Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., i do protokołów do powyższej konwencji. bez statusu
146 Or z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
145 RMS z dnia 12 lipca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego. uchylony
144 RM z dnia 20 lipca 1967 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
143 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym. uchylony
142 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży w wieku od lat 15 do lat 18 na terenie m. st. Warszawy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
141 RRM z dnia 25 lipca 1967 r. o uregulowaniu spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
140 Or z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
139 Or z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
138 Or z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
137 Or z dnia 3 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Portugalii i Singapuru w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
136 Or z dnia 30 czerwca 1967 r. dotyczące przystąpienia Australii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
135 Or z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
134 RPKPiPoMZiOS z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego. uchylony
133 RMF z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
132 RRM z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
131 Or z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisanej dnia 10 marca 1966 r. bez statusu
130 UowkmRPRLaRRGpwKd1m1r z dnia obowiązujący
129 Or z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 15 marca 1967 r. bez statusu
128 UmPRLaNRDopwiwppwWd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
127 Or z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
126 Or z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych bez statusu
125 RRM z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży. uchylony
124 RM z dnia 19 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie uchylony
123 RMS z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świnoujściu. uchylony
122 RRM z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
121 RRM z dnia 29 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
120 RRM z dnia 16 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
119 RRM z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
118 Or z dnia 20 czerwca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Somali Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
117 Or z dnia 7 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
116 Or z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
115 RMS z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie powierzenia niektórym Sądom Powiatowym prowadzenia rejestrów handlowych i innych. uznany za uchylony
114 RMS z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Toruniu rozpoznawania spraw karnych nieletnich z zakresu właściwości Sądu Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. uchylony
113 RMLiPD z dnia 11 maja 1967 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
112 RRM z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych biur notarialnych. uchylony
111 RRM z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
110 U z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
109 U z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych. uchylony
108 U z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. uchylony
107 Or z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
106 Or z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
105 OMF z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów uznany za uchylony
104 RM z dnia 19 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
103 RMS z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. uchylony
102 RMS z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu. uchylony
101 RMS z dnia 15 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych. uchylony
100 RRM z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 Or z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r. bez statusu
98 UmPRLaCRSopwiwppwWd1m1r z dnia uchylony
97 RMSWiSZ z dnia 22 maja 1967 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
96 RMS z dnia 15 maja 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
95 RMKiSW z dnia 22 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
94 RMF z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych. uchylony
93 Or z dnia 24 maja 1967 r. dotyczące przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
92 RM z dnia 15 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
91 RMPSiS z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego. uchylony
90 RRM z dnia 24 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych. uchylony
89 RRM z dnia 18 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
88 RRM z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
87 RM z dnia 6 maja 1967 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. uchylony
86 RMZiOS z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich o trwałej niezdolności do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 RMS z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju. uznany za uchylony
84 RRM z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
83 OMGK z dnia 27 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
82 RM z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
81 OPRM z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
80 RRM z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
79 RRM z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie wykonania ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. uchylony
78 RMZiOS z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
77 RMS z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach. uznany za uchylony
76 RMR z dnia 29 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
75 RMKiS z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek kształcenia oraz internatów i burs podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. bez statusu
74 RMF z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
73 RRM z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
72 RRM z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 OMKiS z dnia 12 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
70 OPRM z dnia 17 kwietnia 1967 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Finansów bez statusu
69 Or z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
68 RM z dnia 10 kwietnia 1967 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku. uchylony
67 RPKPiP z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie podstawy wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
66 RRM z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem. uznany za uchylony
65 RRM z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
64 RMZiOS z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie warunków dotyczących składu i jakości niektórych środków farmaceutycznych nie objętych Farmakopeą polską. uchylony
63 RRM z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
62 Or z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
61 Or z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
60 Or z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
59 RM z dnia 2 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 RMF z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich z tytułu kierownictwa tych zespołów oraz uczestnictwa w nich. bez statusu
57 RRM z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet". uchylony
56 U z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych. uchylony
55 U z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
54 RMZiOS z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi. uchylony
53 RMF z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
52 RMF z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. uchylony
51 RRM z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
50 Or z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Algierze dnia 22 lipca 1964 r. bez statusu
49 UmRPRLaRARDiLowkpwAd2l1r z dnia obowiązujący
48 RRM z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie podejmowania środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywania produkcji wyrobów niskiej jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RRM z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych. uchylony
46 Or z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
45 Or z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
44 Or z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
43 RMF z dnia 7 marca 1967 r. w sprawie zmiany właściwości miejscowej organów finansowych w zakresie podatku dochodowego od dochodów ustalanych na podstawie znamion zewnętrznych. uznany za uchylony
42 RM z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
41 RRM z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. uchylony
40 RRM z dnia 8 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcą oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 Or z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r. bez statusu
38 Or z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie przyjęcia Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
37 Or z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie akceptacji przez Luksemburg i Meksyk Poprawki Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r. bez statusu
36 Or z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
35 Or z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
34 RMSW z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
33 RMSW z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych. uchylony
32 Or z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
31 K(1dpzpwGd9l1r z dnia obowiązujący
30 RRM z dnia 10 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
29 RRM z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 Or z dnia 7 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
27 Or z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Filipin Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
26 Or z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kolumbii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu zmieniającego te konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r. bez statusu
25 RPKPiP z dnia 1 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uchylony
24 RMS z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
23 RMF z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
22 RRM z dnia 15 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. uchylony
21 U z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o paszportach. uchylony
20 U z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o wyższych szkołach artystycznych. uchylony
19 RPRM z dnia 4 lutego 1967 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników administracyjnych Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RRM z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
17 RPKPiP z dnia 19 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia. uchylony
16 RMiR z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RMPSiS z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu mięsnego. uchylony
14 RMLiPD z dnia 9 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RRM z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie wymierzania kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczania do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
12 RMZiOS z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej. bez statusu
11 RMF z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych zakładów przemysłu materiałów budowlanych. uchylony
10 RMF z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uchylony
9 RPRM z dnia 10 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RRM z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych z tytułu nakładów inwestycyjnych. uchylony
7 RMSZ z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych. uchylony
6 RMON z dnia 30 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. uchylony
5 RPRM z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
4 Or z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
3 Or z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 2 i artykułu 5 załącznika 3 oraz artykułu 5 bis załącznika 6 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
2 RRM z dnia 28 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności. uchylony
1 RRM z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 prawa o notariacie. uchylony