20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1968
350 Or z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
349 Or z dnia 18 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji uzupełniającej Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
348 Or z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Jamajki do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
347 RPKPiP z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalne i zasad wypłaty tych świadczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
346 RMPSiS z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych. uznany za uchylony
345 RMGK z dnia 3 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy. uchylony
344 RPRM z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
343 RPRM z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim. akt jednorazowy
342 RPRM z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim, rzeszowskim i warszawskim. akt jednorazowy
341 RRM z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów bychawskiego i kraśnickiego w województwie lubelskim oraz łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
340 RRM z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, kieleckim i warszawskim. akt jednorazowy
339 RRM z dnia 17 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
338 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1968 r. wygaśnięcie aktu
337 RMF z dnia 9 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
336 U z dnia 22 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki. uchylony
335 U z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych. uchylony
334 U z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
333 RPKPiP z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RMF z dnia 25 listopada 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności przypadające od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności przypadających od tych jednostek. uchylony
331 RPRM z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
330 RPRM z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
329 RRM z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów strzeleckiego w województwie opolskim i gliwickiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
328 RRM z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim. akt jednorazowy
327 RRM z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
326 RRM z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
325 Or z dnia 15 listopada 1968 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
324 Or z dnia 11 listopada 1968 r. w sprawie zastosowania do Antyli Holenderskich Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
323 Or z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące wypowiedzenia przez Gujanę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przejętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
322 Or z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
321 RPKPiP z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ustalenia okresu, w którym powstanie inwalidztwa uprawnia do renty inwalidzkiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
320 RMGK z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
319 RPRM z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej pracowników rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
318 RRM z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
317 RMS z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych. uznany za uchylony
316 RRM z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. uznany za uchylony
315 RRM z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
314 RRM z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
313 RRM z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
312 RRM z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
311 RRM z dnia 18 listopada 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
310 RRM z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
309 RRM z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich. akt jednorazowy
308 Or z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
307 Or z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
306 Or z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
305 Or z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
304 Or z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj i Nową Zelandię Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
303 Or z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
302 Or z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
301 Or z dnia 28 października 1968 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
300 Or z dnia 25 września 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przez Wielką Brytanię stosowania niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na niektóre brytyjskie terytoria zależne. bez statusu
299 Or z dnia 18 września 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonych w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
298 RMZiOS z dnia 7 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
297 RPRM z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
296 RPRM z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
295 RRM z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania kar orzeczonych w stosunku do żołnierzy za wykroczenia popełnione przez nich przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej. uchylony
294 Or z dnia 12 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
293 PswPd1l1rzaIKowmpwPd2l1r z dnia obowiązujący
292 Or z dnia 6 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
291 RMSZiSW z dnia 16 października 1968 r. w sprawie paszportów konsularnych. uchylony
290 RMSWiSZ z dnia 15 października 1968 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
289 OPKNiT z dnia 30 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
288 RPKPiP z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
287 RPKPiP z dnia 22 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
286 RPKPiP z dnia 17 października 1968 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania niektórych okresów do okresów zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
285 RMONiSW z dnia 15 października 1968 r. w sprawie określenia chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
284 RMF z dnia 8 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatki. uchylony
283 RRM z dnia 9 października 1968 r. w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uznany za uchylony
282 Or z dnia 4 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
281 Or z dnia 30 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
280 RM z dnia 4 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
279 RMF z dnia 28 września 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym. uchylony
278 Or z dnia 25 września 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
277 KMOP(9dpum(w1rpwGd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
276 Or z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
275 Or z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
274 Or z dnia 24 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
273 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Genewie dnia 9 lipca 1956 r. bez statusu
272 RMGiE z dnia 23 września 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gazowniczego. uchylony
271 RRM z dnia 17 września 1968 r. w sprawie świadczeń rentowych dla repatriantów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
270 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
269 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
268 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Iranu do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
267 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malty w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
266 RRM z dnia 17 września 1968 r. w sprawie inwalidzkiej renty wyrównawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
265 RRM z dnia 17 września 1968 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy oraz przyjmowania do podstawy wymiaru zarobków zryczałtowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
264 Or z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
263 KMOP(1dblzmdppzwkpwGd2c1r z dnia obowiązujący
262 Or z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
261 KMOP(1dhwhibpwGd8l1r z dnia obowiązujący
260 Or z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r. bez statusu
259 KMOP(9dpnmwp(w1rpwSFd1l1r z dnia obowiązujący
258 Or z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r. bez statusu
257 Or z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
256 Or z dnia 6 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
255 Or z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
254 Or z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Izraela do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
253 Or z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym. bez statusu
252 Or z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
251 Or z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Sierra Leone Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r., oraz wystąpienia Hondurasu z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. bez statusu
250 OMGK z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
249 OMGK z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
248 RPKPiP z dnia 6 września 1968 r. w sprawie zawieszania prawa do renty rodzinnej w czasie korzystania z niektórych świadczeń z funduszów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
247 RMF z dnia 5 września 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
246 RPKPiP z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
245 RMZiOS z dnia 3 września 1968 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
244 RMS z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych. uchylony
243 RPRM z dnia 10 września 1968 r. w sprawie stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej do podziemnych zakładów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
242 OMZiOS z dnia 28 sierpnia 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu bez statusu
241 Or z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
240 Or z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Izraela i Singapuru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
239 Or z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę i wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 45) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
238 Or z dnia 1 sierpnia 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
237 Or z dnia 30 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rumunię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
236 Or z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
235 Or z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
234 RPKPiP z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
233 RRM z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
232 RRM z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej. uchylony
231 RRM z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie obowiązku kształcenia zawodowego na niektórych terenach młodzieży w wieku od ukończenia 15 lat do ukończenia 18 lat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
230 RRM z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie. akt jednorazowy
229 RPKPiP z dnia 15 sierpnia 1968 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów. uchylony
228 RMKiS z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu rejestrowania bibliotek i zbiorów materiałów bibliotecznych oraz udzielania zezwoleń na publiczne ich udostępnianie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
227 RRM z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
226 Or z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ghanę Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
225 Or z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
224 Or z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
223 Or z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 74) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
222 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
221 RPKPiP z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
220 RPKPiP z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, okresów zatrudnienia za granicą i udzielania świadczeń z tytułu tych okresów oraz zbiegu świadczeń z tytułu zatrudnienia w Polsce ze świadczeniami z instytucji zagranicznych. uchylony
219 RMBiPMB z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie niektórych ulg dotyczących kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym. uchylony
218 RRM z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wygaśnięcia niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy. uchylony
217 RRM z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia uprawnień żołnierzy niezawodowych do renty inwalidzkiej w razie uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RRM z dnia 12 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
215 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj konwencji nr 14, nr 29, nr 77, nr 78, nr 79, nr 95, nr 98 i nr 101 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
214 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Jordanię Konwencji (nr 29) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
213 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię konwencji nr 73 i nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
212 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
211 Or z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
210 Or z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
209 Or z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w konwencjach nr 5, nr 11, nr 14, nr 19, nr 29, nr 45, nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
208 Or z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
207 RMONiSWoPKPiP z dnia 1 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
206 RRM z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie ustroju, zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz nadzoru nad działalnością tych komisji. uchylony
205 RRM z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie pokrywania wydatków na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób. uznany za uchylony
204 RRM z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 RM z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
202 RM z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
201 RMF z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
200 RMF z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
199 RPRM z dnia 20 lipca 1968 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników biur wystaw artystycznych. uchylony
198 Or z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
197 Pda1KNZppZONZRn2(d2g1r z dnia obowiązujący
196 Or z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
195 Or z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
194 Or z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
193 Or z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji nr 8, nr 13, nr 15, nr 16, nr 22 i nr 27 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
192 Or z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i San Marino do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
191 Or z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem oraz Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
190 RRM z dnia 29 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
189 RRM z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1970 r. uznany za uchylony
188 D z dnia 2 sierpnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
187 RMSW z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
186 RMSWiON z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
185 RRM z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie warunków i zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
184 RRM z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych robotników zatrudnionych w Elektrowni Turów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
183 RMKiSW z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 Or z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
181 Or z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) bez statusu
180 Or z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
179 RMLiPD z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym. uchylony
178 RPRM z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
177 RRM z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
176 RRM z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
175 RRM z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów nyskiego i prudnickiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
174 RRM z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. akt jednorazowy
173 RRM z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych w więzieniach i zakładach dla nieletnich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
172 RRM z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w latach 1968-1970 w niektórych przedsiębiorstwach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
171 RRM z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów, oraz w sprawie górniczej inwalidzkiej renty wyrównawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RRM z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RMHZ z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
168 RMBiPMB z dnia 2 lipca 1968 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło, oraz wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w tych zespołach. uchylony
167 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
166 U z dnia 15 lipca 1968 r. o zmianie ustawy o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych. uchylony
165 U z dnia 15 lipca 1968 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uchylony
164 U z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych. uchylony
163 Or z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencjach nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 19, nr 22, nr 29, nr 42, nr 74, nr 87, nr 95, nr 98, nr 101, nr 105 i nr 115 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
162 Or z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r. bez statusu
161 UmPRLaWRLopwiwppwBd1m1r z dnia uchylony
160 Or z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwineę Konwencji nr 10, nr 16, nr 17, nr 45, nr 62, nr 100, nr 115 i nr 122 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
159 Or z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
158 Or z dnia 22 czerwca 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
157 Or z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
156 Or z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
155 Or z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
154 RPKPiP z dnia 28 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych. uchylony
153 RM z dnia 24 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
152 RMF z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. uchylony
151 RMGK z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
150 RPKPiP z dnia 21 czerwca 1968 r. w sprawie uprawnień do renty rodzinnej w razie uczęszczania do szkoły w wieku powyżej lat 24. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 RPKPiP z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
148 RRM z dnia 27 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
147 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych uprawniających do świadczeń w razie inwalidztwa lub śmierci pracownika. uchylony
146 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
145 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy na choroby zawodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń przysługujących w razie wypadku przy pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
143 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz trybu postępowania odwoławczego w tych sprawach. uchylony
142 Or z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Sierra Leone w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
141 Or z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonego w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
140 Or z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
139 Or z dnia 6 czerwca 1968 r. w sprawie podpisania przez Urugwaj Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
138 Or z dnia 23 maja 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
137 Or z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
136 RMS z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Otwocku. uchylony
135 RMGK z dnia 15 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
134 RPRM z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
133 RRM z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
132 RRM z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
131 Or z dnia 23 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
130 Or z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
129 Or z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
128 Or z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Tunezji do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
127 RMZiOS z dnia 17 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowowyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 RMS z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
125 RMPSiS z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego. uchylony
124 RRM z dnia 19 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uznany za uchylony
123 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 RRM z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego. bez statusu
121 RMR z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. uchylony
120 RMF z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu. uchylony
119 RMS z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Człuchowie. uchylony
118 RPRM z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim. akt jednorazowy
117 RPRM z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim. akt jednorazowy
116 RRM z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. akt jednorazowy
115 RRM z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. akt jednorazowy
114 RRM z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Nowego Sącza w województwie krakowskim. akt jednorazowy
113 RRM z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia osiedla Bolesław w powiecie olkuskim, województwie krakowskim. bez statusu
112 RRM z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów morąskiego i iławskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
111 RRM z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
110 RRM z dnia 5 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych. uznany za uchylony
109 RMS z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. obowiązujący
108 Or z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandii, sporządzonej w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r. bez statusu
107 UkmRPRLiRKHswWd2s1r z dnia obowiązujący
106 Or z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
105 RPKDW z dnia 17 kwietnia 1968 r. w sprawie wyłączenia spod koncesjonowania niektórych rodzajów rzemiosła i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
104 RMF z dnia 15 maja 1968 r. w sprawie objęcia niektórych opłat przepisami ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
103 RPRM z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. akt jednorazowy
102 RRM z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim. akt jednorazowy
101 RRM z dnia 24 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
100 RRM z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury państwowego przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RRM z dnia 23 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
98 OMZiOS z dnia 11 maja 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu bez statusu
97 Or z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
96 Or z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
95 Or z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
94 Or z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
93 RMS z dnia 7 maja 1968 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu. uznany za uchylony
92 RMS z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
91 RMK z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego. uchylony
90 RMF z dnia 8 maja 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły. uchylony
89 RRM z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
88 RMZiOS z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie lekarskich badań profilaktycznych pracowników. uchylony
87 RMZiOS z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie orzekania o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową o szczególnym zagrożeniu. uchylony
86 RMZiOS z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób. uchylony
85 Or z dnia 13 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r. bez statusu
84 PwsdpmoMpcz1rswLd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
83 Or z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
82 UozdpwzbiupkzKiicnswMLiWd2s1r z dnia obowiązujący
81 Or z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
80 KMRBMswKd1w1r z dnia obowiązujący
79 Or z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Nigeru do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
78 Or z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
77 Or z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
76 Or z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
75 Or z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
74 Or z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Panamy i Botswany do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
73 RMZiOS z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia uczniom (słuchaczom) szkół medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 RMLiPD z dnia 12 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
71 RMK z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie uznania za zatrudnienie wykonywane na kolei okresów zatrudnienia na kolejach państw obcych oraz zasad i trybu zaliczania tych okresów. bez statusu
70 Or z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
69 Or z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Burundi do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
68 RPKDW z dnia 1 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła. uchylony
67 RMF z dnia 6 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uznany za uchylony
66 RRM z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 U z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. akt posiada tekst jednolity
64 U z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. uchylony
63 U z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. uchylony
62 Or z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
61 Or z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
60 Or z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
59 RMR z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
58 RMR z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 RMR z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
56 RMR z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach. uchylony
55 RPRM z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego. uznany za uchylony
54 OMSZ z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie sprostowania tekstu Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r. obowiązujący
53 RMS z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
52 RMS z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
51 RRM z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji. uchylony
50 Or z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
49 RMS z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich). uchylony
48 RMF z dnia 4 marca 1968 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń pracowników wydawnictw, redakcji i agencji prasowych. bez statusu
47 OPRM z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uznany za uchylony
46 RRM z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie rent i innych świadczeń pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na własność Państwa, trybu postępowania przy przejmowaniu tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
45 RRM z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
44 RRM z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. bez statusu
43 OPKPiP z dnia 24 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
42 RMZiOS z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
41 RMF z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek. uchylony
40 OMF z dnia 6 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
39 RMOiSW z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną. uchylony
38 RMOiSW z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich. uchylony
37 RM z dnia 17 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RRM z dnia 28 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
35 RRM z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
34 Or z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
33 Or z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
32 RMF z dnia 20 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
31 RMF z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
30 RMF z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń. uchylony
29 RRM z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne. uchylony
28 RM z dnia 30 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich. uchylony
27 RM z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
26 RM z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
25 RMS z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku. uznany za uchylony
24 RMF z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie opodatkowania hodowli zwierząt laboratoryjnych. uchylony
23 RRM z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury. uchylony
22 RRM z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
21 Or z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
20 Or z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
19 OPKPiP z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
18 RMGK z dnia 15 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
17 RRM z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uchylony
16 RRM z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 U z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa. uchylony
14 U z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. uchylony
13 U z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów. uchylony
12 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy. uznany za uchylony
11 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. uchylony
10 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. uchylony
9 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
8 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy. uchylony
7 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym. uchylony
6 U z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
5 Or z dnia 6 stycznia 1968 r. dotyczące uczestnictwa Malty w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
4 RRM z dnia 16 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
3 RRM z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 RMPSiS z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego. uchylony
1 RMF z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym. uchylony