20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 350 350 WDU19680480350 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 349 349 WDU19680480349 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji uzupełniającej Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 348 348 WDU19680480348 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Jamajki do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 347 347 WDU19680480347 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalne i zasad wypłaty tych świadczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 346 346 WDU19680480346 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 345 345 WDU19680480345 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 344 344 WDU19680480344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 343 343 WDU19680480343 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 342 342 WDU19680480342 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim, rzeszowskim i warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 341 341 WDU19680480341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów bychawskiego i kraśnickiego w województwie lubelskim oraz łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 340 340 WDU19680480340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, kieleckim i warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 339 339 WDU19680480339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 47 poz. 338 338 WDU19680470338 Ustawa budżetowa na rok 1969 z dnia 22 grudnia 1968 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 337 337 WDU19680460337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 336 336 WDU19680460336 Ustawa z dnia 22 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki. uchylony
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 335 335 WDU19680460335 Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 334 334 WDU19680460334 Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 333 333 WDU19680450333 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 332 332 WDU19680450332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności przypadające od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności przypadających od tych jednostek. uchylony
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 331 331 WDU19680450331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 330 330 WDU19680450330 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 329 329 WDU19680450329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów strzeleckiego w województwie opolskim i gliwickiego w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 328 328 WDU19680450328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 327 327 WDU19680450327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 326 326 WDU19680450326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 325 325 WDU19680440325 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1968 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 324 324 WDU19680440324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. w sprawie zastosowania do Antyli Holenderskich Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 323 323 WDU19680440323 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące wypowiedzenia przez Gujanę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przejętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 322 322 WDU19680440322 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 321 321 WDU19680440321 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ustalenia okresu, w którym powstanie inwalidztwa uprawnia do renty inwalidzkiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 320 320 WDU19680440320 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 319 319 WDU19680440319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej pracowników rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 318 318 WDU19680440318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 317 317 WDU19680430317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 316 316 WDU19680430316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 315 315 WDU19680430315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 314 314 WDU19680430314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 313 313 WDU19680430313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 312 312 WDU19680430312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 311 311 WDU19680430311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 310 310 WDU19680430310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 309 309 WDU19680430309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 308 308 WDU19680420308 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 307 307 WDU19680420307 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 306 306 WDU19680420306 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 305 305 WDU19680420305 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 304 304 WDU19680420304 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj i Nową Zelandię Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 303 303 WDU19680420303 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 302 302 WDU19680420302 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 301 301 WDU19680420301 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 300 300 WDU19680420300 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przez Wielką Brytanię stosowania niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na niektóre brytyjskie terytoria zależne. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 299 299 WDU19680420299 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonych w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 298 298 WDU19680420298 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 297 297 WDU19680420297 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 296 296 WDU19680420296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 295 295 WDU19680420295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania kar orzeczonych w stosunku do żołnierzy za wykroczenia popełnione przez nich przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 294 294 WDU19680420294 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 293 293 WDU19680420293 Protokół sporządzony w Paryżu dnia 11 listopada 1966 r., zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 292 292 WDU19680410292 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 291 291 WDU19680410291 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1968 r. w sprawie paszportów konsularnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 290 290 WDU19680410290 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 289 289 WDU19680400289 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 288 288 WDU19680400288 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 287 287 WDU19680400287 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 286 286 WDU19680400286 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 17 października 1968 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania niektórych okresów do okresów zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 285 285 WDU19680400285 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie określenia chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 284 284 WDU19680400284 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatki. uchylony
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 283 283 WDU19680400283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 282 282 WDU19680390282 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 281 281 WDU19680390281 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 280 280 WDU19680390280 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 279 279 WDU19680390279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 278 278 WDU19680390278 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 277 277 WDU19680390277 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 91) dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 276 276 WDU19680380276 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 275 275 WDU19680380275 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 274 274 WDU19680380274 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 273 273 WDU19680380273 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Genewie dnia 9 lipca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 272 272 WDU19680380272 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 września 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gazowniczego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 271 271 WDU19680380271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie świadczeń rentowych dla repatriantów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 270 270 WDU19680370270 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 269 269 WDU19680370269 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 268 268 WDU19680370268 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Iranu do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 267 267 WDU19680370267 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malty w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 266 266 WDU19680370266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie inwalidzkiej renty wyrównawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 265 265 WDU19680370265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy oraz przyjmowania do podstawy wymiaru zarobków zryczałtowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 264 264 WDU19680370264 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 263 263 WDU19680370263 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 124) dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 262 262 WDU19680370262 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 261 261 WDU19680370261 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 260 260 WDU19680370260 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 259 259 WDU19680370259 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.), przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 258 258 WDU19680360258 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 257 257 WDU19680360257 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 256 256 WDU19680360256 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 255 255 WDU19680360255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 254 254 WDU19680360254 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Izraela do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 253 253 WDU19680360253 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 252 252 WDU19680360252 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 251 251 WDU19680360251 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Sierra Leone Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r., oraz wystąpienia Hondurasu z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 250 250 WDU19680360250 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1969 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 249 249 WDU19680360249 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków. uchylony
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 248 248 WDU19680360248 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 września 1968 r. w sprawie zawieszania prawa do renty rodzinnej w czasie korzystania z niektórych świadczeń z funduszów publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 247 247 WDU19680360247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 246 246 WDU19680350246 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 245 245 WDU19680350245 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 244 244 WDU19680350244 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 243 243 WDU19680350243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1968 r. w sprawie stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej do podziemnych zakładów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 242 242 WDU19680340242 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 241 241 WDU19680340241 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 240 240 WDU19680340240 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Izraela i Singapuru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 239 239 WDU19680340239 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę i wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 45) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 238 238 WDU19680340238 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 237 237 WDU19680340237 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rumunię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 236 236 WDU19680340236 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 235 235 WDU19680340235 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 234 234 WDU19680340234 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 233 233 WDU19680340233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 232 232 WDU19680340232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej. uchylony
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 231 231 WDU19680340231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie obowiązku kształcenia zawodowego na niektórych terenach młodzieży w wieku od ukończenia 15 lat do ukończenia 18 lat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 230 230 WDU19680340230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 229 229 WDU19680330229 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 sierpnia 1968 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów. uchylony
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 228 228 WDU19680330228 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu rejestrowania bibliotek i zbiorów materiałów bibliotecznych oraz udzielania zezwoleń na publiczne ich udostępnianie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 227 227 WDU19680330227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 226 226 WDU19680320226 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ghanę Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 225 225 WDU19680320225 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 224 224 WDU19680320224 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 223 223 WDU19680320223 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 74) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 222 222 WDU19680320222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 221 221 WDU19680320221 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 220 220 WDU19680320220 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, okresów zatrudnienia za granicą i udzielania świadczeń z tytułu tych okresów oraz zbiegu świadczeń z tytułu zatrudnienia w Polsce ze świadczeniami z instytucji zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 219 219 WDU19680320219 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie niektórych ulg dotyczących kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 218 218 WDU19680320218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wygaśnięcia niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 217 217 WDU19680320217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia uprawnień żołnierzy niezawodowych do renty inwalidzkiej w razie uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 216 216 WDU19680320216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 215 215 WDU19680310215 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj konwencji nr 14, nr 29, nr 77, nr 78, nr 79, nr 95, nr 98 i nr 101 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 214 214 WDU19680310214 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Jordanię Konwencji (nr 29) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 213 213 WDU19680310213 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię konwencji nr 73 i nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 212 212 WDU19680310212 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 211 211 WDU19680310211 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 210 210 WDU19680310210 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 209 209 WDU19680310209 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w konwencjach nr 5, nr 11, nr 14, nr 19, nr 29, nr 45, nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 208 208 WDU19680310208 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 207 207 WDU19680310207 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 206 206 WDU19680310206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie ustroju, zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz nadzoru nad działalnością tych komisji. uchylony
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 205 205 WDU19680310205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie pokrywania wydatków na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 204 204 WDU19680310204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 203 203 WDU19680300203 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 202 WDU19680300202 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 201 201 WDU19680300201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 200 200 WDU19680300200 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 199 199 WDU19680300199 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1968 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników biur wystaw artystycznych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 198 198 WDU19680300198 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197 197 WDU19680300197 Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 196 196 WDU19680290196 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 195 195 WDU19680290195 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 194 194 WDU19680290194 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 193 193 WDU19680290193 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji nr 8, nr 13, nr 15, nr 16, nr 22 i nr 27 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 192 192 WDU19680290192 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i San Marino do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 191 191 WDU19680290191 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem oraz Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 190 190 WDU19680290190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 189 189 WDU19680290189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1970 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 188 188 WDU19680290188 Dekret z dnia 2 sierpnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 187 187 WDU19680280187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 186 186 WDU19680280186 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 185 185 WDU19680280185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie warunków i zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 184 184 WDU19680280184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych robotników zatrudnionych w Elektrowni Turów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 27 poz. 183 183 WDU19680270183 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 182 182 WDU19680260182 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 181 181 WDU19680260181 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 180 180 WDU19680260180 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 179 179 WDU19680260179 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 178 178 WDU19680260178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 177 177 WDU19680260177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 176 176 WDU19680260176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 175 175 WDU19680260175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów nyskiego i prudnickiego w województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 174 174 WDU19680260174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 173 173 WDU19680260173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych w więzieniach i zakładach dla nieletnich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 172 172 WDU19680260172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w latach 1968-1970 w niektórych przedsiębiorstwach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 171 171 WDU19680260171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów, oraz w sprawie górniczej inwalidzkiej renty wyrównawczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 170 170 WDU19680260170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 169 169 WDU19680250169 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 168 168 WDU19680250168 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 lipca 1968 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło, oraz wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w tych zespołach. uchylony
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 167 167 WDU19680250167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 166 166 WDU19680250166 Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o zmianie ustawy o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 165 165 WDU19680250165 Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". uchylony
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 164 164 WDU19680250164 Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 163 163 WDU19680240163 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencjach nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 19, nr 22, nr 29, nr 42, nr 74, nr 87, nr 95, nr 98, nr 101, nr 105 i nr 115 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 162 162 WDU19680240162 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 161 161 WDU19680240161 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r. uchylony
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 160 160 WDU19680230160 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwineę Konwencji nr 10, nr 16, nr 17, nr 45, nr 62, nr 100, nr 115 i nr 122 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 159 159 WDU19680230159 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 158 158 WDU19680230158 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 157 157 WDU19680230157 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 156 156 WDU19680230156 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 155 155 WDU19680230155 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 154 154 WDU19680230154 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 153 153 WDU19680230153 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 152 152 WDU19680230152 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 151 151 WDU19680230151 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 150 150 WDU19680220150 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 czerwca 1968 r. w sprawie uprawnień do renty rodzinnej w razie uczęszczania do szkoły w wieku powyżej lat 24. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 149 149 WDU19680220149 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 148 148 WDU19680220148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 147 147 WDU19680220147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych uprawniających do świadczeń w razie inwalidztwa lub śmierci pracownika. uchylony
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 146 146 WDU19680220146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 145 145 WDU19680220145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy na choroby zawodowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 144 144 WDU19680220144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń przysługujących w razie wypadku przy pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 143 143 WDU19680220143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz trybu postępowania odwoławczego w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 142 142 WDU19680210142 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Sierra Leone w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 141 141 WDU19680210141 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonego w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 140 140 WDU19680210140 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 139 139 WDU19680210139 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1968 r. w sprawie podpisania przez Urugwaj Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 138 138 WDU19680210138 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 137 137 WDU19680210137 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 136 136 WDU19680210136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Otwocku. uchylony
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 135 135 WDU19680210135 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 134 134 WDU19680210134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 133 133 WDU19680210133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 132 132 WDU19680210132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 131 131 WDU19680200131 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 130 130 WDU19680200130 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 129 129 WDU19680200129 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 128 128 WDU19680200128 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Tunezji do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 127 127 WDU19680200127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowowyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 126 126 WDU19680200126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 125 125 WDU19680200125 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 124 124 WDU19680200124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 123 123 WDU19680200123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 122 122 WDU19680200122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 19 poz. 121 121 WDU19680190121 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 19 poz. 120 120 WDU19680190120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu. uchylony
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 119 119 WDU19680180119 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Człuchowie. uchylony
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 118 118 WDU19680180118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 117 117 WDU19680180117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 116 116 WDU19680180116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 115 115 WDU19680180115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 114 114 WDU19680180114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Nowego Sącza w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 113 113 WDU19680180113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia osiedla Bolesław w powiecie olkuskim, województwie krakowskim. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 112 112 WDU19680180112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów morąskiego i iławskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 111 111 WDU19680180111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 110 110 WDU19680180110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 109 109 WDU19680170109 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 108 108 WDU19680170108 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandii, sporządzonej w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 107 107 WDU19680170107 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandii, sporządzona w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 106 106 WDU19680160106 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 105 105 WDU19680160105 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 kwietnia 1968 r. w sprawie wyłączenia spod koncesjonowania niektórych rodzajów rzemiosła i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 104 104 WDU19680160104 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1968 r. w sprawie objęcia niektórych opłat przepisami ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 103 103 WDU19680160103 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 102 102 WDU19680160102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 101 101 WDU19680160101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 100 100 WDU19680160100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury państwowego przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 99 99 WDU19680160099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 98 98 WDU19680150098 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 97 97 WDU19680150097 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 96 96 WDU19680150096 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 95 95 WDU19680150095 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 94 94 WDU19680150094 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 93 93 WDU19680150093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1968 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 92 92 WDU19680150092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 91 91 WDU19680150091 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 90 90 WDU19680150090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły. uchylony
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 89 89 WDU19680150089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 88 88 WDU19680140088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie lekarskich badań profilaktycznych pracowników. uchylony
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 87 87 WDU19680140087 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie orzekania o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową o szczególnym zagrożeniu. uchylony
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 86 86 WDU19680140086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób. uchylony
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 85 85 WDU19680140085 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 84 84 WDU19680140084 Protokół w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 83 83 WDU19680140083 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82 82 WDU19680140082 Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 81 81 WDU19680140081 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 80 80 WDU19680140080 Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 79 79 WDU19680130079 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Nigeru do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 78 78 WDU19680130078 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 77 77 WDU19680130077 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 76 76 WDU19680130076 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 75 75 WDU19680130075 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 74 74 WDU19680130074 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Panamy i Botswany do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 73 73 WDU19680130073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia uczniom (słuchaczom) szkół medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 72 72 WDU19680130072 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 71 71 WDU19680130071 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie uznania za zatrudnienie wykonywane na kolei okresów zatrudnienia na kolejach państw obcych oraz zasad i trybu zaliczania tych okresów. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 70 70 WDU19680120070 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 69 69 WDU19680120069 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Burundi do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 68 68 WDU19680120068 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 67 67 WDU19680120067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 66 66 WDU19680120066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 65 65 WDU19680120065 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64 64 WDU19680120064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. uchylony
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 63 63 WDU19680120063 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. uchylony
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 62 62 WDU19680110062 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 61 61 WDU19680110061 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 60 60 WDU19680110060 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 59 59 WDU19680110059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 58 58 WDU19680110058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 57 57 WDU19680110057 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 56 56 WDU19680110056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach. uchylony
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 55 55 WDU19680110055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 54 54 WDU19680100054 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie sprostowania tekstu Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 53 53 WDU19680100053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 52 WDU19680100052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 51 51 WDU19680100051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 50 50 WDU19680090050 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 49 49 WDU19680090049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich). uchylony
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 48 48 WDU19680090048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1968 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń pracowników wydawnictw, redakcji i agencji prasowych. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 47 47 WDU19680080047 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 46 46 WDU19680080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie rent i innych świadczeń pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na własność Państwa, trybu postępowania przy przejmowaniu tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 45 45 WDU19680080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 44 44 WDU19680080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 43 43 WDU19680070043 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 42 42 WDU19680070042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 41 41 WDU19680070041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek. uchylony
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 40 40 WDU19680060040 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 39 39 WDU19680060039 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną. uchylony
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 38 38 WDU19680060038 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich. uchylony
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 37 37 WDU19680060037 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 36 36 WDU19680060036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 35 35 WDU19680060035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 34 34 WDU19680050034 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 33 33 WDU19680050033 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 32 32 WDU19680050032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 31 31 WDU19680050031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 30 30 WDU19680050030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 29 29 WDU19680050029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 28 28 WDU19680040028 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 27 27 WDU19680040027 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 26 26 WDU19680040026 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 25 25 WDU19680040025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 24 24 WDU19680040024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie opodatkowania hodowli zwierząt laboratoryjnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 23 23 WDU19680040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury. uchylony
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 22 22 WDU19680040022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 21 21 WDU19680030021 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 20 20 WDU19680030020 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 19 19 WDU19680030019 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 18 18 WDU19680030018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 17 17 WDU19680030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 16 16 WDU19680030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 15 15 WDU19680030015 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14 14 WDU19680030014 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 13 13 WDU19680030013 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 12 12 WDU19680030012 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 11 11 WDU19680030011 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 10 10 WDU19680030010 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 9 9 WDU19680030009 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 8 8 WDU19680030008 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7 7 WDU19680030007 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym. uchylony
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 6 WDU19680030006 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 5 5 WDU19680020005 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1968 r. dotyczące uczestnictwa Malty w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 4 4 WDU19680020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł. uchylony
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 3 3 WDU19680020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1968 nr 1 poz. 2 2 WDU19680010002 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego. uchylony
Dz.U. 1968 nr 1 poz. 1 1 WDU19680010001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym. uchylony