Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 327 327 WDU19690370327 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 1969 r. w sprawie określenia trybu rejestracji osób prawomocnie skazanych oraz sposobu zbierania w postępowaniu karnym danych dotyczących tych osób, jak również organów obowiązanych do wykonywania tych czynności. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 326 326 WDU19690370326 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany stawek opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 325 325 WDU19690370325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 324 324 WDU19690370324 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Puławach. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 323 323 WDU19690370323 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 322 322 WDU19690370322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 321 321 WDU19690370321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli. uchylony
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 320 320 WDU19690370320 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 319 319 WDU19690370319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 318 318 WDU19690370318 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 317 317 WDU19690370317 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miast Zambrowa w powiecie zambrowskim i Olecka w powiecie oleckim, w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 316 316 WDU19690370316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Izbica Kujawska i Sompolno w powiecie kolskim, województwie poznańskim oraz Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 315 315 WDU19690370315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 314 314 WDU19690370314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic powiatów radomskiego i kozienickiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 313 313 WDU19690370313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 312 312 WDU19690370312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 311 311 WDU19690370311 Ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 36 poz. 310 310 WDU19690360310 Ustawa budżetowa na rok 1970 z dnia 22 grudnia 1969 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 309 309 WDU19690350309 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 308 308 WDU19690350308 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. dotyczące wypowiedzenia przez Malawi Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach, sporządzonej wraz z Protokołem i załącznikami w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 307 307 WDU19690350307 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 306 306 WDU19690350306 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Algierii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 305 305 WDU19690350305 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 304 304 WDU19690350304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1969 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Kazimierzy Wielkiej, Lwówku Śląskim, Miliczu i Nowej Rudzie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 303 303 WDU19690350303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Stargardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 302 302 WDU19690350302 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 listopada 1969 r. w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 301 301 WDU19690350301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 300 300 WDU19690350300 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 299 299 WDU19690350299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1969 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 298 298 WDU19690350298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, łódzkim i wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 297 297 WDU19690350297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 296 296 WDU19690350296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim i Świerzawa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 295 295 WDU19690350295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic osiedli Czarna Woda w powiecie starogardzkim i Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 294 294 WDU19690340294 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 293 293 WDU19690340293 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 292 292 WDU19690340292 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię i rozciągnięcia na Antyle Holenderskie przez Holandię Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 291 291 WDU19690340291 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. dotyczące przystąpienia Austrii oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 290 290 WDU19690340290 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 289 289 WDU19690340289 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 288 288 WDU19690340288 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 287 287 WDU19690340287 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1969 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób zatrudnionych na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 286 286 WDU19690340286 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1969 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 285 285 WDU19690340285 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 284 284 WDU19690340284 Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 283 283 WDU19690330283 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1969 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony. uchylony
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 282 282 WDU19690330282 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 281 281 WDU19690330281 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 280 280 WDU19690330280 Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 279 279 WDU19690320279 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uznania przez Malawi mocy obowiązującej Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 278 278 WDU19690320278 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 277 277 WDU19690320277 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1969 r. dotyczące przystąpienia Kuwejtu i Wenezueli do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 276 276 WDU19690320276 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 275 275 WDU19690320275 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 274 274 WDU19690320274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 273 273 WDU19690320273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272 272 WDU19690320272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 271 271 WDU19690310271 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Mauritiusa do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 270 270 WDU19690310270 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 269 269 WDU19690310269 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię i Algierię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 268 268 WDU19690310268 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię, Demokratyczną Republikę Konga i Górną Woltę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 267 267 WDU19690310267 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 266 266 WDU19690310266 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 265 265 WDU19690310265 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 264 264 WDU19690310264 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 263 263 WDU19690310263 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 262 262 WDU19690310262 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Demokratyczną Republikę Konga i Jemen Południowy Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 261 261 WDU19690310261 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 260 260 WDU19690310260 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Węgry Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 259 259 WDU19690310259 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1969 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Niemieckiej Republiki Federalnej i Iranu w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 258 258 WDU19690310258 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 257 257 WDU19690310257 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 256 256 WDU19690310256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1969 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 255 255 WDU19690310255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów zawodowych w niektórych szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 254 254 WDU19690310254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 253 253 WDU19690310253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 252 252 WDU19690310252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji Banku Inwestycyjnego. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 251 251 WDU19690300251 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1969 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 250 250 WDU19690300250 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Jemen Południowy Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 249 249 WDU19690300249 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Demokratyczną Republikę Konga i Jemen Południowy Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 248 248 WDU19690300248 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 247 247 WDU19690300247 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Indonezję Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 246 246 WDU19690300246 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 245 245 WDU19690300245 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 244 244 WDU19690300244 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 243 243 WDU19690300243 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 242 242 WDU19690300242 Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 241 241 WDU19690300241 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 240 240 WDU19690300240 Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 239 239 WDU19690300239 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 238 238 WDU19690300238 Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 237 237 WDU19690300237 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 236 236 WDU19690300236 Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 235 235 WDU19690290235 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 234 234 WDU19690290234 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1969 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 233 233 WDU19690290233 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 232 232 WDU19690290232 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 231 231 WDU19690290231 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1969 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, sporządzonej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., i Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, sporządzonej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r., oraz protokołów sporządzonych do tych konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 230 230 WDU19690290230 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 229 229 WDU19690290229 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 228 228 WDU19690290228 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Mauritiusa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 227 227 WDU19690290227 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1969 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 226 226 WDU19690290226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 225 225 WDU19690280225 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 września 1969 r. w sprawie wolnej burty statków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 224 224 WDU19690280224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1969 r. w sprawie wyznaczenia w Grodzisku Wielkopolskim tymczasowej siedziby dla Sądu Powiatowego w Nowym Tomyślu i zniesienia Wydziału Zamiejscowego tegoż Sądu. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 223 223 WDU19690280223 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 września 1969 r. w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły artystyczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 222 222 WDU19690280222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1969 r. w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia hipotecznego niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 221 221 WDU19690280221 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1969 r. w sprawie arbitrażu resortowego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 220 220 WDU19690280220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1969 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze imienia Jurija Gagarina. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 219 219 WDU19690270219 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Republiki Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 218 218 WDU19690270218 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 217 217 WDU19690270217 Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 216 216 WDU19690270216 Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi. uchylony
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 215 215 WDU19690270215 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 września 1969 r. w sprawie opłat za inspekcje i dokumenty bezpieczeństwa statków morskich. uchylony
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 214 214 WDU19690270214 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 213 213 WDU19690270213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1969 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 212 212 WDU19690270212 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 211 211 WDU19690270211 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 17 maja 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 210 210 WDU19690270210 Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym , podpisany w Montrealu dnia 27 maja 1947 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 209 209 WDU19690260209 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 208 208 WDU19690260208 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Liberię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 207 207 WDU19690260207 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 206 206 WDU19690260206 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 205 205 WDU19690250205 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 204 204 WDU19690250204 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 203 203 WDU19690250203 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj, Kolumbię i Ekwador Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 202 202 WDU19690250202 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 201 201 WDU19690250201 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 200 200 WDU19690250200 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Malgaskiej i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 199 199 WDU19690250199 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 198 198 WDU19690250198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 197 197 WDU19690250197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Brazylię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 196 196 WDU19690250196 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 195 195 WDU19690250195 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Wenezueli, Francji i Nigerii w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 194 194 WDU19690250194 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Mongolii i Etiopii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 193 193 WDU19690250193 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 192 192 WDU19690250192 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 sierpnia 1969 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 191 191 WDU19690250191 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 190 190 WDU19690250190 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Oświęcimiu. uchylony
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 189 189 WDU19690250189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 188 188 WDU19690250188 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187 187 WDU19690250187 Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 186 186 WDU19690240186 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. dotyczące ratyfikacji przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., oraz Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 185 185 WDU19690240185 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 184 184 WDU19690240184 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 183 183 WDU19690240183 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Belgii, Nowej Zelandii i Libii w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 182 182 WDU19690240182 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 181 181 WDU19690240181 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Holandię Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 180 180 WDU19690240180 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 179 179 WDU19690240179 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 178 178 WDU19690240178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe. uchylony
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 177 177 WDU19690240177 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie obowiązku meldunkowego dla celów obrony oraz uzyskiwania przez niektóre osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą. uchylony
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 176 176 WDU19690240176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 175 175 WDU19690230175 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Mauritius Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 174 174 WDU19690230174 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem oraz Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 173 173 WDU19690230173 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 172 172 WDU19690230172 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 171 171 WDU19690230171 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 170 170 WDU19690230170 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 lipca 1969 r. w sprawie określenia wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy i z wypadkami w zatrudnieniu oraz w sprawie świadczeń z tytułu niektórych wypadków dla osób nie będących pracownikami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 169 169 WDU19690230169 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 lipca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 168 168 WDU19690230168 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 167 167 WDU19690230167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 166 166 WDU19690230166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania rzemieślnikom okresów faktycznego wykonywania niektórych rodzajów usług do okresów ubezpieczenia. uchylony
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 165 165 WDU19690230165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 164 164 WDU19690230164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 163 163 WDU19690220163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 162 162 WDU19690220162 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 161 161 WDU19690220161 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 160 160 WDU19690220160 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Nigeru Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 159 159 WDU19690220159 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. uchylony
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 158 158 WDU19690220158 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 157 157 WDU19690220157 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 156 156 WDU19690220156 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie wejścia w życie Układu dodatkowego do Konwencji generalnej pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisanego w Paryżu dnia 5 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 155 155 WDU19690220155 Układ dodatkowy do Konwencji generalnej pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisany w Paryżu dnia 5 listopada 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 154 154 WDU19690210154 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1969 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 153 153 WDU19690210153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie uznania "Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 152 152 WDU19690210152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w niektórych akademiach wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 151 151 WDU19690210151 Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 150 150 WDU19690200150 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 149 149 WDU19690200149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 20 poz. 148 148 WDU19690200148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 147 147 WDU19690190147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy odpadków użytkowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 146 146 WDU19690190146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 145 145 WDU19690190145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, wykonujących niektóre przemysły lub usługi albo trudniących się handlem. uchylony
Dz.U. 1969 nr 19 poz. 144 144 WDU19690190144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 143 143 WDU19690180143 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 142 142 WDU19690180142 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 141 141 WDU19690180141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. uchylony
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 140 140 WDU19690180140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 139 139 WDU19690180139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 138 138 WDU19690180138 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 137 137 WDU19690180137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 136 136 WDU19690180136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu. uchylony
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 135 135 WDU19690180135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 134 134 WDU19690180134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 133 133 WDU19690170133 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 132 132 WDU19690170132 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Liechtenstein, Zambię i Malajzję Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 131 131 WDU19690170131 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj i Syjam Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 130 130 WDU19690170130 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 129 129 WDU19690170129 Rozporządzenie Ministrów Żeglugi oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie. uchylony
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 128 128 WDU19690170128 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uchylony
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 127 127 WDU19690170127 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 126 126 WDU19690170126 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 7 czerwca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 125 125 WDU19690170125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 124 124 WDU19690160124 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabię Saudyjską i Liban Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 123 123 WDU19690160123 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 122 122 WDU19690160122 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. dotyczące uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 121 121 WDU19690160121 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 maja 1969 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku. uchylony
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 120 120 WDU19690160120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 119 119 WDU19690160119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 118 118 WDU19690160118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. akt jednorazowy
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 117 117 WDU19690160117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 116 116 WDU19690160116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych niektórych gospodarstw rolnych w województwie rzeszowskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 115 115 WDU19690150115 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie przyjęcia Mauritiusa, Swazilandu i Gwinei Równikowej do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 114 114 WDU19690150114 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malawi w Konwencji i Statucie o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 113 113 WDU19690150113 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji międzynarodowej o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu dnia 14 marca 1884 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 112 112 WDU19690150112 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, sporządzonej w Paryżu dnia 12 października 1955 roku. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 111 111 WDU19690150111 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 110 110 WDU19690150110 Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 109 109 WDU19690150109 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 108 108 WDU19690150108 Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. uchylony
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 107 107 WDU19690150107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzonej w Berlinie dnia 29 października 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 106 106 WDU19690150106 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, sporządzona w Berlinie dnia 29 października 1968 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 105 105 WDU19690150105 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 104 104 WDU19690150104 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzona w Warszawie dnia 25 marca 1965 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 103 103 WDU19690140103 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 102 102 WDU19690140102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie zeznań podatkowych, zaliczek oraz trybu postępowania przy stosowaniu ulg inwestycyjnych w podatku wyrównawczym od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 101 101 WDU19690140101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 100 100 WDU19690140100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 14 poz. 99 99 WDU19690140099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie podatku wyrównawczego od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98 98 WDU19690130098 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy. uchylony
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 97 97 WDU19690130097 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96 96 WDU19690130096 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 95 WDU19690130095 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. uchylony
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 94 WDU19690130094 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. uchylony
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 93 93 WDU19690120093 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 92 92 WDU19690120092 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Barbadosu w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 91 91 WDU19690120091 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. dotyczące przystąpienia Nepalu do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 90 90 WDU19690120090 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 89 89 WDU19690120089 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 88 88 WDU19690120088 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1969 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 87 87 WDU19690120087 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 86 86 WDU19690120086 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 85 85 WDU19690120085 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 84 84 WDU19690120084 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 83 83 WDU19690110083 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 82 82 WDU19690110082 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 81 81 WDU19690110081 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi. uchylony
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 80 80 WDU19690110080 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 11 poz. 79 79 WDU19690110079 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 78 78 WDU19690100078 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Jordanię i Wenezuelę Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 77 77 WDU19690100077 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 76 76 WDU19690100076 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 kwietnia 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek. uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 75 75 WDU19690100075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 74 74 WDU19690100074 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 73 73 WDU19690100073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 72 72 WDU19690100072 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni. uchylony
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 71 71 WDU19690100071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 70 70 WDU19690100070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 69 69 WDU19690090069 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 68 68 WDU19690090068 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 67 67 WDU19690090067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1969 r. w sprawie sposobu oznaczania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 66 66 WDU19690090066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego właścicieli taksówek. uchylony
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 65 65 WDU19690090065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 64 64 WDU19690080064 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty oraz zasiłków dla osób, które były zatrudnione za granicą. uchylony
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 63 63 WDU19690080063 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. uchylony
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 62 62 WDU19690080062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 61 61 WDU19690070061 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 11 marca 1969 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 60 60 WDU19690070060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społecznej służby zdrowia terenowym opiekunom społecznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 59 59 WDU19690070059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 58 58 WDU19690070058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 7 poz. 57 57 WDU19690070057 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 56 56 WDU19690060056 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 10 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 55 55 WDU19690060055 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 54 54 WDU19690060054 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 53 53 WDU19690060053 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 52 52 WDU19690060052 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 51 51 WDU19690060051 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 50 50 WDU19690060050 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kuwejt Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 49 49 WDU19690060049 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Gabon Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 48 48 WDU19690060048 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 47 47 WDU19690060047 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 1969 r. w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 46 46 WDU19690060046 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1969 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 45 45 WDU19690060045 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 13 maja 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 44 44 WDU19690060044 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 13 maja 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 43 43 WDU19690050043 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z załącznikami i z protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 42 42 WDU19690050042 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile i Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 41 41 WDU19690050041 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 40 40 WDU19690050040 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 lutego 1969 r. w sprawie prowadzenia rzemiosła kominiarskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 39 39 WDU19690050039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 38 38 WDU19690050038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 37 37 WDU19690050037 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie udzielania zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 36 36 WDU19690050036 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 35 35 WDU19690050035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 34 34 WDU19690050034 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie wejścia w życie układu, sporządzonego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r., między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 33 33 WDU19690050033 Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 32 32 WDU19690040032 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 31 31 WDU19690040031 Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 30 30 WDU19690040030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw i omłotów oraz przy składowaniu płodów rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 29 29 WDU19690040029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego. uchylony
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 28 28 WDU19690040028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu socjalnego w prezydiach rad narodowych oraz sposobu jego wykorzystania. uchylony
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 27 27 WDU19690040027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży. uchylony
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 26 26 WDU19690040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 25 25 WDU19690040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej. uchylony
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 24 24 WDU19690040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 23 23 WDU19690040023 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 22 22 WDU19690040022 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 21 21 WDU19690030021 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 20 20 WDU19690030020 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 19 19 WDU19690030019 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 18 18 WDU19690030018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka. uchylony
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 17 17 WDU19690030017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo uruchamianych prywatnych zakładów gastronomicznych oraz ulg podatkowych dla istniejących prywatnych zakładów gastronomicznych z tytułu nakładów inwestycyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 16 16 WDU19690030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 15 15 WDU19690020015 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Botswany i Zambii w Międzynarodowym porozumieniu o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanym w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 14 14 WDU19690020014 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 13 13 WDU19690020013 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 12 12 WDU19690010012 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 11 11 WDU19690010011 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego, Barbados i Mauritius Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 10 10 WDU19690010010 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 9 9 WDU19690010009 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Maltę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 8 8 WDU19690010008 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 7 7 WDU19690010007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu. uchylony
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 6 6 WDU19690010006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 5 5 WDU19690010005 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1968 r. w sprawie obliczenia podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 4 4 WDU19690010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 3 3 WDU19690010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie przedsiębiorstw lasów państwowych oraz jednostki grupującej te przedsiębiorstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 2 2 WDU19690010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie uposażeń i kwalifikacji naczelnych lekarzy uzdrowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 1 1 WDU19690010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony