20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 270 270 WDU19700310270 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 269 269 WDU19700310269 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 268 268 WDU19700310268 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 grudnia 1970 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 267 267 WDU19700310267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Bełchatowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 266 WDU19700310266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 265 265 WDU19700310265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 264 264 WDU19700310264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych prywatnych zakładów gastronomicznych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 263 263 WDU19700310263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 262 262 WDU19700310262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 261 261 WDU19700310261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie przekształcenia komend straży pożarnych w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom rad narodowych oraz w sprawie obsadzenia i zmian na stanowiskach pracowniczych w tych komendach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 260 260 WDU19700310260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 259 259 WDU19700310259 Ustawa budżetowa na rok 1971 z dnia 23 grudnia 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 258 258 WDU19700300258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 257 257 WDU19700300257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Grodzisku Wielkopolskim prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 256 256 WDU19700300256 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 grudnia 1970 r. w sprawie obowiązku zgłaszania i zwalczania posocznicy karpi u ryb. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 255 255 WDU19700300255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 254 254 WDU19700300254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 253 253 WDU19700300253 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1970 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników wojewódzkich delegatur Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 252 252 WDU19700300252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1970 r. w sprawie przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 251 251 WDU19700300251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 250 250 WDU19700300250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 249 249 WDU19700300249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 30 poz. 248 248 WDU19700300248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1970 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych planowanych centralnie i w przedsiębiorstwach budownictwa górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 247 247 WDU19700290247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego". akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 246 246 WDU19700290246 Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245 245 WDU19700290245 Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. uchylony
Dz.U. 1970 nr 29 poz. 244 244 WDU19700290244 Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 243 243 WDU19700280243 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 242 242 WDU19700280242 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 241 241 WDU19700280241 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Islandię, Liban oraz Zambię Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 240 240 WDU19700280240 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 239 239 WDU19700280239 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Węgry Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 238 238 WDU19700280238 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Tunezję Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 237 237 WDU19700280237 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauritius konwencji nr 2, nr 5, nr 7, nr 12, nr 14, nr 17, nr 29, nr 42 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 236 236 WDU19700280236 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 235 235 WDU19700280235 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 234 234 WDU19700280234 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 233 233 WDU19700280233 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 232 232 WDU19700280232 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 231 231 WDU19700280231 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 230 230 WDU19700280230 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewozowych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 229 229 WDU19700280229 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 228 228 WDU19700280228 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Izrael, Kamerun i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 9) w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej w Genui dnia 10 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 227 227 WDU19700280227 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Kamerun i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 226 226 WDU19700280226 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 225 225 WDU19700280225 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 224 224 WDU19700280224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy administracji wodnej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 223 223 WDU19700280223 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 222 222 WDU19700280222 Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęte przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 221 221 WDU19700270221 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Republiki Czadu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz potwierdzenia przez Mauritius uczestnictwa w tych konwencjach. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 220 220 WDU19700270220 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Watykan Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 219 219 WDU19700270219 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1970 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań lekarskich oskarżonego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 218 218 WDU19700270218 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1970 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 217 217 WDU19700270217 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1970 r. w sprawie przechowywania protokołów zeznań i innych dokumentów oraz przedmiotów stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub zawodową. uchylony
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 216 216 WDU19700270216 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 27 poz. 215 215 WDU19700270215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1970 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników Polskiej Akademii Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 214 214 WDU19700260214 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństw, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., oraz Protokołu sporządzonego w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 213 213 WDU19700260213 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 212 212 WDU19700260212 Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 211 211 WDU19700260211 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 października 1970 r. w sprawie zatwierdzenia pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 210 210 WDU19700260210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 209 209 WDU19700260209 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1970 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 26 poz. 208 208 WDU19700260208 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 207 207 WDU19700250207 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1970 r. dotyczące przyjęcia przez Cypr Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 206 206 WDU19700250206 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 205 205 WDU19700250205 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 1970 r. w sprawie sprostowania tekstu oświadczenia rządowego z dnia 4 kwietnia 1970 r. dotyczącego Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 204 204 WDU19700250204 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 203 203 WDU19700250203 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 202 202 WDU19700250202 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 września 1970 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła. uchylony
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 201 201 WDU19700240201 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 200 200 WDU19700240200 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 199 199 WDU19700240199 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 września 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 198 198 WDU19700240198 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 197 197 WDU19700240197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1970 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 196 196 WDU19700240196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1970 r. w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 195 195 WDU19700240195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 194 194 WDU19700230194 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 193 193 WDU19700230193 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 192 192 WDU19700230192 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauritius i Belgię Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 191 191 WDU19700230191 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 190 190 WDU19700230190 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Tunezję Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 189 189 WDU19700230189 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 188 188 WDU19700230188 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uchylony
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 187 187 WDU19700230187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej i Pajęcznie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 186 186 WDU19700230186 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 185 185 WDU19700230185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych w zakresie udzielania ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 184 184 WDU19700220184 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 183 183 WDU19700220183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 sierpnia 1970 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. uchylony
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 182 182 WDU19700220182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 181 181 WDU19700220181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody. uchylony
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 180 180 WDU19700220180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 179 179 WDU19700220179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 178 178 WDU19700210178 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 177 177 WDU19700210177 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 176 176 WDU19700210176 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 175 175 WDU19700210175 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 174 174 WDU19700210174 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 173 173 WDU19700210173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 172 172 WDU19700210172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie wyłączenia spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 171 171 WDU19700210171 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Berlinie dnia 28 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 170 170 WDU19700210170 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 20 poz. 169 169 WDU19700200169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 20 poz. 168 168 WDU19700200168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą. uchylony
Dz.U. 1970 nr 20 poz. 167 167 WDU19700200167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę. uchylony
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 166 166 WDU19700190166 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 165 165 WDU19700190165 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego oraz Mauritiusa do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 164 164 WDU19700190164 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną i Holandię Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 163 163 WDU19700190163 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 162 162 WDU19700190162 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 161 161 WDU19700190161 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i orzekaniu o jakości towarów przez organy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 160 160 WDU19700190160 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 159 159 WDU19700190159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 158 158 WDU19700190158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 157 157 WDU19700180157 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 156 156 WDU19700180156 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 155 155 WDU19700180155 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 154 154 WDU19700180154 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r., oraz zaprzestania stosowania postanowień tego porozumienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na terytorium Brunei. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 153 153 WDU19700180153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1970 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Koźlu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 152 152 WDU19700180152 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1970 r. w sprawie obowiązku posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 151 151 WDU19700180151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. uchylony
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 150 150 WDU19700180150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 149 149 WDU19700170149 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 148 148 WDU19700170148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 147 147 WDU19700170147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 146 146 WDU19700170146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 145 145 WDU19700170145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za szkodliwe zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania. uchylony
Dz.U. 1970 nr 17 poz. 144 144 WDU19700170144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 143 143 WDU19700160143 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 142 142 WDU19700160142 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 141 141 WDU19700160141 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 140 140 WDU19700160140 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 139 139 WDU19700160139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 138 138 WDU19700160138 Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 137 137 WDU19700160137 Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 136 136 WDU19700160136 Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 135 135 WDU19700160135 Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134 134 WDU19700160134 Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 133 133 WDU19700150133 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1970 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 132 132 WDU19700150132 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 131 131 WDU19700150131 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1970 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 130 130 WDU19700150130 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 129 129 WDU19700150129 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1970 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw, sporządzonej w Moskwie dnia 5 lutego 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 128 128 WDU19700150128 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 127 127 WDU19700150127 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, sporządzona w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 14 poz. 126 126 WDU19700140126 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 14 poz. 125 125 WDU19700140125 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 14 poz. 124 124 WDU19700140124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 14 poz. 123 123 WDU19700140123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 122 122 WDU19700130122 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Etiopię i przystąpienia Kostaryki do Konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 121 121 WDU19700130121 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 120 120 WDU19700130120 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 119 119 WDU19700130119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie oddawania nieruchomości, które przeszły na własność Państwa wskutek wyjazdu poprzednich właścicieli z kraju, członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 118 118 WDU19700130118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 117 117 WDU19700130117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 116 116 WDU19700130116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 115 115 WDU19700130115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 114 114 WDU19700120114 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 113 113 WDU19700120113 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 112 112 WDU19700120112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 111 111 WDU19700120111 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 110 110 WDU19700120110 Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze z 1968 roku otwarte do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 109 109 WDU19700110109 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r., wraz z Protokołem końcowym, załącznikami I, II, III, IV oraz Aktem końcowym międzynarodowej konferencji o liniach ładunkowych z 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 108 108 WDU19700110108 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 107 107 WDU19700110107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na terytorium wyspy Man. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 106 106 WDU19700110106 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam, Francję i Mauritius Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 105 105 WDU19700110105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 104 104 WDU19700110104 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Jemenu Południowego i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 103 103 WDU19700110103 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 102 102 WDU19700110102 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 101 101 WDU19700110101 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 100 100 WDU19700110100 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 99 99 WDU19700110099 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., oraz w sprawie zmian wprowadzonych do wykazów środków odurzających, stanowiących załącznik do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 98 98 WDU19700110098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1970 r. w sprawie praw i obowiązków członków prezydiów rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 97 97 WDU19700100097 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., oraz w sprawie przyjęcia przez Finlandię zrewidowanego tekstu załącznika XII do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 96 96 WDU19700100096 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 95 95 WDU19700100095 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 94 94 WDU19700100094 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 93 93 WDU19700100093 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Zambii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 92 92 WDU19700100092 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Liban Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 91 91 WDU19700100091 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 90 90 WDU19700100090 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r., oraz w sprawie przystąpienia Kuwejtu do wyżej wymienionego protokołu. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 89 89 WDU19700100089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1970 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 88 88 WDU19700100088 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1970 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 87 87 WDU19700100087 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86 86 WDU19700100086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 85 85 WDU19700090085 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1970 r. dotyczące przystąpienia Argentyny do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 84 84 WDU19700090084 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 83 83 WDU19700090083 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1970 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 82 82 WDU19700090082 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 81 81 WDU19700090081 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 80 80 WDU19700090080 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 79 79 WDU19700090079 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 78 78 WDU19700090078 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 77 77 WDU19700090077 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Barbados Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 76 76 WDU19700090076 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 75 75 WDU19700090075 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu torfowego. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 74 74 WDU19700090074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 73 73 WDU19700080073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pile prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 72 72 WDU19700080072 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 71 71 WDU19700080071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 70 70 WDU19700080070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wrocławia i powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 69 69 WDU19700080069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wałbrzycha w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 68 68 WDU19700080068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic powiatów trzebnickiego i wrocławskiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 67 67 WDU19700080067 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 66 66 WDU19700080066 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie Żeglugi na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 65 65 WDU19700080065 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej, sporządzonej w Warszawie dnia 31 października 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 64 64 WDU19700080064 Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej, sporządzona w Warszawie dnia 31 października 1968 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 63 63 WDU19700080063 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 62 62 WDU19700080062 Konwencja (nr 123) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 61 61 WDU19700080061 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie wejścia w życie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 60 60 WDU19700080060 Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 59 59 WDU19700070059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 58 58 WDU19700070058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych w radach narodowych oraz w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym. uchylony
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 57 57 WDU19700070057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 56 56 WDU19700070056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 55 55 WDU19700060055 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 54 54 WDU19700060054 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 53 53 WDU19700060053 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 52 52 WDU19700060052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 51 51 WDU19700060051 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków. uchylony
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 50 50 WDU19700060050 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 49 49 WDU19700060049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 48 48 WDU19700050048 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 47 47 WDU19700050047 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 46 46 WDU19700050046 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Ekwadoru do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego te konwencje. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 45 45 WDU19700050045 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Jemeńską Republikę Arabską i Afganistan Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 44 44 WDU19700050044 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Algierii i Irlandii do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 43 43 WDU19700050043 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 42 42 WDU19700050042 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1970 r. dotyczące przystąpienia Ugandy do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 41 41 WDU19700050041 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii i Paragwaju w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 40 40 WDU19700050040 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lutego 1970 r. w sprawie zakładowych ośrodków rehabilitacji przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 39 39 WDU19700050039 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1970 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 38 38 WDU19700050038 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 marca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 37 37 WDU19700050037 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 marca 1970 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 36 36 WDU19700040036 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 35 35 WDU19700040035 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 34 34 WDU19700040034 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1970 r. w sprawie obsady łodzi i tratw ratunkowych morskich statków pasażerskich oraz wydawania świadectwa ratownika. uchylony
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 33 33 WDU19700040033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie określenia miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 32 32 WDU19700040032 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzonej wraz z protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 31 31 WDU19700040031 Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym sporządzona wraz w protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 30 30 WDU19700040030 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 29 29 WDU19700040029 Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 28 28 WDU19700040028 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 27 27 WDU19700040027 Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 26 26 WDU19700040026 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 25 25 WDU19700040025 Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. obowiązujący
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 24 24 WDU19700030024 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 23 23 WDU19700030023 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 1970 r. dotyczące uczestnictwa Hiszpanii, Tunezji i Nigerii w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 22 22 WDU19700030022 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 21 21 WDU19700030021 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 stycznia 1970 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownikom biur projektów w roku 1970. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 20 20 WDU19700030020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 19 19 WDU19700030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 18 18 WDU19700030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 17 17 WDU19700030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 16 16 WDU19700030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 15 15 WDU19700030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 14 14 WDU19700030014 Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 13 13 WDU19700030013 Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o kolejach. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 12 12 WDU19700030012 Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1970 nr 2 poz. 11 11 WDU19700020011 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgier do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 2 poz. 10 10 WDU19700020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 2 poz. 9 9 WDU19700020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na dany rok w przedsiębiorstwach handlowych i rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1970 nr 2 poz. 8 8 WDU19700020008 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 2 poz. 7 7 WDU19700020007 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzona w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 6 6 WDU19700010006 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 5 5 WDU19700010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie obowiązków uspołecznionych zakładów pracy w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności. uchylony
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 4 4 WDU19700010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1970 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących rybołówstwo morskie na własny rachunek oraz uprawiających flisactwo turystyczne na rzece Dunajcu. uchylony
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 3 3 WDU19700010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 2 2 WDU19700010002 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 1 1 WDU19700010001 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1967 r. obowiązujący