20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1970
270 Or z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
269 Or z dnia 2 listopada 1970 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
268 RPKPiP z dnia 14 grudnia 1970 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. uchylony
267 RMS z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Bełchatowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
266 RMS z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę. uchylony
265 RMS z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
264 RMF z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych prywatnych zakładów gastronomicznych. uchylony
263 RMF z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych. uchylony
262 RMF z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych. uchylony
261 RRM z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie przekształcenia komend straży pożarnych w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom rad narodowych oraz w sprawie obsadzenia i zmian na stanowiskach pracowniczych w tych komendach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 RRM z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
259 Ubnr1 z dnia 23 grudnia 1970 r. wygaśnięcie aktu
258 RMS z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. uznany za uchylony
257 RMS z dnia 17 listopada 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Grodzisku Wielkopolskim prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
256 RMR z dnia 5 grudnia 1970 r. w sprawie obowiązku zgłaszania i zwalczania posocznicy karpi u ryb. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 RMF z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
254 RPRM z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych. uznany za uchylony
253 RPRM z dnia 21 grudnia 1970 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników wojewódzkich delegatur Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
252 RRM z dnia 19 grudnia 1970 r. w sprawie przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej. bez statusu
251 RRM z dnia 10 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
250 RRM z dnia 24 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
249 RRM z dnia 24 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
248 RRM z dnia 27 października 1970 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych planowanych centralnie i w przedsiębiorstwach budownictwa górniczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
247 RRM z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego". akt jednorazowy
246 U z dnia 25 listopada 1970 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
245 U z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. uchylony
244 U z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe. uchylony
243 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
242 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
241 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Islandię, Liban oraz Zambię Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
240 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
239 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Węgry Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
238 Or z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Tunezję Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
237 Or z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauritius konwencji nr 2, nr 5, nr 7, nr 12, nr 14, nr 17, nr 29, nr 42 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
236 Or z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
235 Or z dnia 30 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
234 Or z dnia 29 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
233 Or z dnia 29 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
232 Or z dnia 29 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
231 Or z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
230 Or z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewozowych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
229 Or z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Panamę Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. bez statusu
228 Or z dnia 22 października 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Izrael, Kamerun i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 9) w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej w Genui dnia 10 lipca 1920 r. bez statusu
227 Or z dnia 22 października 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Kamerun i Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r. bez statusu
226 Or z dnia 14 października 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
225 OPKPpRM z dnia 21 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
224 RRM z dnia 6 listopada 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy administracji wodnej. uchylony
223 Or z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
222 PopiiMAEAppRZAd1l1r z dnia obowiązujący
221 Or z dnia 10 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Republiki Czadu do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz potwierdzenia przez Mauritius uczestnictwa w tych konwencjach. bez statusu
220 Or z dnia 5 października 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Watykan Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
219 RMZiOS z dnia 12 października 1970 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań lekarskich oskarżonego. uchylony
218 RMSONoZiOS z dnia 24 października 1970 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych. uchylony
217 RMS z dnia 9 października 1970 r. w sprawie przechowywania protokołów zeznań i innych dokumentów oraz przedmiotów stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub zawodową. uchylony
216 RMOiSW z dnia 17 października 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
215 RRM z dnia 3 listopada 1970 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników Polskiej Akademii Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
214 Or z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństw, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., oraz Protokołu sporządzonego w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. bez statusu
213 Or z dnia 18 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
212 OMOiSW z dnia 8 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
211 RMKiSoMBiPMB z dnia 8 października 1970 r. w sprawie zatwierdzenia pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych. uznany za uchylony
210 RRM z dnia 9 października 1970 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego. uznany za uchylony
209 Or z dnia 10 października 1970 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
208 KonpwzwizplppZOONZd2l1r z dnia obowiązujący
207 Or z dnia 10 września 1970 r. dotyczące przyjęcia przez Cypr Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
206 Or z dnia 10 września 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
205 OMSZ z dnia 29 września 1970 r. w sprawie sprostowania tekstu oświadczenia rządowego bez statusu
204 OMON z dnia 1 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. wygaśnięcie aktu
203 OMON z dnia 1 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej. wygaśnięcie aktu
202 RMR z dnia 28 września 1970 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła. uchylony
201 Or z dnia 26 sierpnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
200 Or z dnia 26 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
199 OMR z dnia 18 września 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
198 RMSWiSZ z dnia 4 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
197 RMF z dnia 29 września 1970 r. w sprawie ustanowienia Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uchylony
196 RRM z dnia 28 września 1970 r. w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego. bez statusu
195 RRM z dnia 28 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
194 Or z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
193 Or z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
192 Or z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauritius i Belgię Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
191 Or z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
190 Or z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Tunezję Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. bez statusu
189 Or z dnia 24 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
188 RMZiOS z dnia 9 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uchylony
187 RMS z dnia 4 września 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej i Pajęcznie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
186 RMHW z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych. uchylony
185 RMF z dnia 12 września 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych w zakresie udzielania ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych. uznany za uchylony
184 RM z dnia 17 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
183 RMR z dnia 20 sierpnia 1970 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. uchylony
182 RRM z dnia 1 września 1970 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach. akt jednorazowy
181 RRM z dnia 25 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody. uchylony
180 RRM z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych. uchylony
179 RRM z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
178 Or z dnia 29 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Protokołu haskiego bez statusu
177 Or z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
176 Or z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
175 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
174 RMHZ z dnia 7 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
173 RRM z dnia 10 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
172 RRM z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie wyłączenia spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
171 Or z dnia 4 sierpnia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Berlinie dnia 28 października 1969 r. bez statusu
170 UmPRLaNRDospnwgpowiwpwsgswBd2p1r z dnia obowiązujący
169 RMF z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
168 RRM z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą. uchylony
167 RRM z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę. uchylony
166 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
165 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego oraz Mauritiusa do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
164 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną i Holandię Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
163 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
162 Or z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
161 RMPSiS z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i orzekaniu o jakości towarów przez organy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
160 RMPSiS z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
159 RRM z dnia 28 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty. uznany za uchylony
158 RRM z dnia 23 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
157 Or z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
156 Or z dnia 27 czerwca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
155 Or z dnia 17 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
154 Or z dnia 16 czerwca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r., oraz zaprzestania stosowania postanowień tego porozumienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na terytorium Brunei. bez statusu
153 RMS z dnia 20 czerwca 1970 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Koźlu. uchylony
152 RMF z dnia 17 lipca 1970 r. w sprawie obowiązku posiadania rachunków dotyczących zakupu niektórych materiałów przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu. uchylony
151 RRM z dnia 13 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. uchylony
150 RRM z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
149 RMS z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. uznany za uchylony
148 RMF z dnia 26 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym. uznany za uchylony
147 RRM z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r. uznany za uchylony
146 RRM z dnia 7 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
145 RRM z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za szkodliwe zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania. uchylony
144 RRM z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi. uchylony
143 Or z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
142 Or z dnia 27 maja 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
141 RMZiOS z dnia 2 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
140 RMHW z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RRM z dnia 13 czerwca 1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych. uchylony
138 U z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. obowiązujący
137 U z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
136 U z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych. uchylony
135 U z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
134 U z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
133 Or z dnia 20 maja 1970 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
132 Or z dnia 29 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
131 Or z dnia 28 kwietnia 1970 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
130 Or z dnia 25 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
129 Or z dnia 16 maja 1970 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw, sporządzonej w Moskwie dnia 5 lutego 1970 r. wygaśnięcie aktu
128 Or z dnia 19 maja 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969 r. bez statusu
127 UmPRLaZSRRopgskwZGiwpcMBswWd2s1r z dnia uznany za uchylony
126 RM z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
125 RMGiE z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. uchylony
124 RRM z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych. uchylony
123 RRM z dnia 25 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
122 Or z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Etiopię i przystąpienia Kostaryki do Konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
121 Or z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
120 RMGK z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
119 RRM z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie oddawania nieruchomości, które przeszły na własność Państwa wskutek wyjazdu poprzednich właścicieli z kraju, członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
118 RRM z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
117 RRM z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
116 RRM z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
115 RRM z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego. uchylony
114 Or z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
113 RMKiS z dnia 28 kwietnia 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej. uznany za uchylony
112 RRM z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych. uchylony
111 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
110 MPCz1rodpwNJod3dd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
109 Or z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r., wraz z Protokołem końcowym, załącznikami I, II, III, IV oraz Aktem końcowym międzynarodowej konferencji o liniach ładunkowych z 1930 r. bez statusu
108 Or z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
107 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na terytorium wyspy Man. bez statusu
106 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam, Francję i Mauritius Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. bez statusu
105 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
104 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Jemenu Południowego i Mauritius Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
103 Or z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 116) bez statusu
102 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
101 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
100 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
99 Or z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., oraz w sprawie zmian wprowadzonych do wykazów środków odurzających, stanowiących załącznik do tej konwencji. bez statusu
98 RRM z dnia 4 maja 1970 r. w sprawie praw i obowiązków członków prezydiów rad narodowych. uchylony
97 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., oraz w sprawie przyjęcia przez Finlandię zrewidowanego tekstu załącznika XII do tej konwencji. bez statusu
96 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
95 Or z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
94 Or z dnia 7 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
93 Or z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Zambii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia do Protokołu haskiego bez statusu
92 Or z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Liban Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
91 Or z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
90 Or z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Jemenu Południowego do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r., oraz w sprawie przystąpienia Kuwejtu do wyżej wymienionego protokołu. bez statusu
89 RMZiOS z dnia 28 marca 1970 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
88 RMLiPD z dnia 11 kwietnia 1970 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
87 RMK z dnia 9 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
86 RRM z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony
85 Or z dnia 23 marca 1970 r. dotyczące przystąpienia Argentyny do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
84 Or z dnia 16 marca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
83 Or z dnia 16 marca 1970 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
82 Or z dnia 16 marca 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
81 Or z dnia 7 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
80 Or z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji (nr 116) bez statusu
79 Or z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
78 Or z dnia 4 marca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
77 Or z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Barbados Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
76 OMK z dnia 2 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
75 RPKDW z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu torfowego. obowiązujący
74 RMS z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
73 RMS z dnia 17 marca 1970 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pile prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
72 RMKiSW z dnia 31 marca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
71 RPRM z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
70 RRM z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wrocławia i powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
69 RRM z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wałbrzycha w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
68 RRM z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic powiatów trzebnickiego i wrocławskiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
67 Or z dnia 11 marca 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. bez statusu
66 UmRPRLaRNRDowwznwgswWd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
65 Or z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej, sporządzonej w Warszawie dnia 31 października 1968 r. bez statusu
64 UowkinmRPRLaRWRLswWd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
63 Or z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
62 K(1dnwddppzwkpwGd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
61 Or z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie wejścia w życie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
60 UonbjswMWiLd1l1r z dnia obowiązujący
59 RRM z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
58 RRM z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych w radach narodowych oraz w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym. uchylony
57 RRM z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów. uznany za uchylony
56 RRM z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
55 Or z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
54 Or z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
53 RM z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego. uchylony
52 RMGK z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej. uchylony
51 RMGK z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków. uchylony
50 RPRM z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk. uchylony
49 RRM z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego. akt jednorazowy
48 Or z dnia 19 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
47 Or z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
46 Or z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Ekwadoru do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego bez statusu
45 Or z dnia 18 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Jemeńską Republikę Arabską i Afganistan Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
44 Or z dnia 12 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Algierii i Irlandii do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
43 Or z dnia 9 lutego 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
42 Or z dnia 7 lutego 1970 r. dotyczące przystąpienia Ugandy do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
41 Or z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii i Paragwaju w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
40 RPKPiP z dnia 21 lutego 1970 r. w sprawie zakładowych ośrodków rehabilitacji przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RMZiOS z dnia 5 marca 1970 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
38 RMHZ z dnia 10 marca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
37 RMHZ z dnia 10 marca 1970 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
36 Or z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
35 OPRM z dnia 28 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
34 RM z dnia 2 lutego 1970 r. w sprawie obsady łodzi i tratw ratunkowych morskich statków pasażerskich oraz wydawania świadectwa ratownika. uchylony
33 RMS z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie określenia miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną. obowiązujący
32 Or z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzonej wraz z protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
31 KoopdsdpuwrmswwppwGd1m1r z dnia obowiązujący
30 Or z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. bez statusu
29 KoopdwmptswGd1g1r z dnia obowiązujący
28 Or z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. bez statusu
27 KoopdwmppswGd1g1r z dnia obowiązujący
26 Or z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
25 KopiiowppZONZd2l1r z dnia obowiązujący
24 Or z dnia 16 stycznia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
23 Or z dnia 16 stycznia 1970 r. dotyczące uczestnictwa Hiszpanii, Tunezji i Nigerii w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
22 Or z dnia 14 stycznia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
21 RPKPiP z dnia 21 stycznia 1970 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownikom biur projektów w roku 1970. akt jednorazowy
20 RMS z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
19 RRM z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RRM z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
17 RRM z dnia 31 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
16 RRM z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
15 RRM z dnia 28 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce. uznany za uchylony
14 U z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego. uchylony
13 U z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o kolejach. uznany za uchylony
12 U z dnia 12 lutego 1970 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
11 Or z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie przystąpienia Węgier do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
10 RRM z dnia 20 stycznia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. uznany za uchylony
9 RRM z dnia 20 stycznia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na dany rok w przedsiębiorstwach handlowych i rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 Or z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. bez statusu
7 KmRPRLaRLRBwswwdoikrswSd6g1r z dnia wygaśnięcie aktu
6 OPKNiT z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
5 RRM z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie obowiązków uspołecznionych zakładów pracy w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności. uchylony
4 RRM z dnia 8 stycznia 1970 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących rybołówstwo morskie na własny rachunek oraz uprawiających flisactwo turystyczne na rzece Dunajcu. uchylony
3 RRM z dnia 31 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi. akt jednorazowy
2 Or z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1967 r. bez statusu
1 KmRPRLaRZKWBiPIozswWd2l1r z dnia obowiązujący