20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1971
348 Or z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
347 Or z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
346 Or z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
345 RMZiOS z dnia 14 grudnia 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
344 RMSW z dnia 18 grudnia 1971 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
343 RMS z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
342 RMSiF z dnia 9 grudnia 1971 r. w sprawie kosztów wykonania postanowień o zabezpieczeniu kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów wykonania kary konfiskaty mienia i przepadku rzeczy. uchylony
341 RMFoPSiS z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
340 RPRM z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
339 RPRM z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią i Przedecz w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
338 RRM z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "LOT". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
337 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
336 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie określenia regionów intensywnego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ochronnych obszarów leśnych. uchylony
335 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
334 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia. uznany za uchylony
333 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
332 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
331 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęciu oraz warunków ich nabycia przez posiadaczy zależnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
330 RRM z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
329 RRM z dnia 17 grudnia 1971 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
328 RRM z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
327 RRM z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie rozszerzenia kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
326 Or z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
325 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy, Arabską Republikę Libijską i Republikę Federalną Niemiec Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
324 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
323 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
322 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
321 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Wenezuelę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
320 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Australię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
319 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
318 Or z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. oraz Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
317 RMS z dnia 3 grudnia 1971 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sulechowie. uznany za uchylony
316 RMS z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
315 RMS z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lublinie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
314 RMS z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
313 RRM z dnia 26 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
312 Ubnr1 z dnia 22 grudnia 1971 r. wygaśnięcie aktu
311 UK z dnia 22 grudnia 1971 r. o upływie kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
310 RMKiSW z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
309 RPRM z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym. uznany za uchylony
308 RPRM z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
307 Or z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. bez statusu
306 UmRPRLaRNRDowpooppwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
305 Or z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
304 Or z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
303 Or z dnia 4 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
302 RMSW z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
301 RMF z dnia 23 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
300 RRM z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
299 RM z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
298 RMF z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wyłączenia w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
297 RPRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Świnoujście w powiecie wolińskim oraz zniesienia miasta Boleszkowice w powiecie chojeńskim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
296 RPRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim. akt jednorazowy
295 RRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
294 RRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. bez statusu
293 RRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
292 RRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim. akt jednorazowy
291 RRM z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
290 RRM z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
289 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r. bez statusu
288 UowknitmPRLaSZMswWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
287 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
286 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
285 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
284 RMF z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
283 RRM z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
282 RRM z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego. uchylony
281 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Włochy Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
280 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanię i Holandię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
279 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
278 Or z dnia 3 listopada 1971 r. dotyczące wypowiedzenia przez Republikę Senegalu Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przejętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
277 Or z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zredukowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
276 Or z dnia 9 października 1971 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Bułgarii w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
275 Or z dnia 9 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
274 RMS z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Rzeszowie rozpatrywania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Leżajsku. uchylony
273 RMKiON z dnia 10 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
272 RRM z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych. uchylony
271 RRM z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez dziennikarzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
270 RRM z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
269 RRM z dnia 12 listopada 1971 r. o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
268 RRM z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
267 RRM z dnia 29 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
266 Or z dnia 26 października 1971 r. dotyczące wymiany dokumentów przyjęcia Protokołu, podpisanego w Pradze dnia 19 grudnia 1969 r. w sprawie uchylenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r. bez statusu
265 PwsuUmRPaRCwpklpwPd2s1rswPd1g1r z dnia bez statusu
264 Or z dnia 28 września 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
263 KcdcpwnswBd1c1r z dnia obowiązujący
262 RM z dnia 14 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
261 U z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach. uchylony
260 UKS z dnia 26 października 1971 r. uchylony
259 RMSW z dnia 30 września 1971 r. w sprawie określenia właściwości rzeczowej kolegiów do spraw wykroczeń powoływanych przez rady narodowe. bez statusu
258 RMSWoOiSW z dnia 25 września 1971 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
257 RPRM z dnia 7 października 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
256 RRM z dnia 15 października 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
255 U z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin. uchylony
254 U z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym. uchylony
253 U z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
252 U z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
251 U z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. uchylony
250 U z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. uchylony
249 U z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
248 Or z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
247 Or z dnia 2 października 1971 r. w sprawie wycofania przez Grecję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
246 Or z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
245 Or z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., oraz potwierdzenia przez Fidżi uczestnictwa w tej konwencji. bez statusu
244 Or z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
243 Or z dnia 24 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
242 Or z dnia 18 września 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Sułtanat Omanu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
241 Or z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi i Gwatemali do Protokołu haskiego bez statusu
240 Or z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy i Gwatemali do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
239 RMS z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
238 RMS z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
237 RMS z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach. uznany za uchylony
236 Or z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
235 Or z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
234 RRM z dnia 4 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
233 RRM z dnia 29 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
232 RRM z dnia 29 września 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. uchylony
231 RRM z dnia 20 września 1971 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
230 Or z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
229 Or z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
228 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
227 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wystąpienia Nikaragui z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. bez statusu
226 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Malajzję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
225 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
224 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
223 Or z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
222 RM z dnia 29 sierpnia 1971 r. w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzenie zabiegów hodowlanych na wodach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RMS z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
220 RMOiSW z dnia 24 sierpień 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
219 Or z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 28 listopada 1968 r. bez statusu
218 Or z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Korei, Francję i Liban Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Islandii do tej konwencji. bez statusu
217 Or z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Zambii i Republiki Czadu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
216 RMGK z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej. uchylony
215 RRM z dnia 7 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
214 RRM z dnia 3 września 1971 r. w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin. uchylony
213 RRM z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uchylony
212 Or z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Izraela, Japonii i Iranu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
211 Or z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
210 Or z dnia 8 lipca 1971 r. dotyczące przystąpienia Japonii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
209 OMF z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów bez statusu
208 RM z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
207 RRM z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Ministerstwa Żeglugi. bez statusu
206 RRM z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie siedziby Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego. obowiązujący
205 RRM z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
204 Or z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r. bez statusu
203 UmPRLaZSRRowkinpwMd1g1r z dnia uchylony
202 Or z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
201 Or z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych wraz z protokołem dodatkowym i załącznikiem, sporządzonych w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
200 RMZiOS z dnia 27 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
199 RMF z dnia 30 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
198 RRM z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia administracyjnego pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
197 RRM z dnia 31 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
196 RRM z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie. obowiązujący
195 RRM z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. uchylony
194 Or z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Protokołu haskiego bez statusu
193 Or z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. bez statusu
192 KKmPRLaZKWBiPIswLd2l1r z dnia obowiązujący
191 Or z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r. bez statusu
190 PwsozwMBswSd2g1r z dnia obowiązujący
189 RMZiOS z dnia 13 lipca 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom przebywającym w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
188 RPKDW z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie nauki w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
187 RMOiSW z dnia 8 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną. uchylony
186 RMF z dnia 20 lipca 1971 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych. uchylony
185 RMF z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym. uznany za uchylony
184 RRM z dnia 24 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego. uchylony
183 RRM z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą. uchylony
182 RMS z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
181 RMR z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. uchylony
180 RRM z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby. uchylony
179 RRM z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
178 RRM z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. uznany za uchylony
177 RMS z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
176 RMS z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Świnoujściu prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
175 RMS z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
174 RMKiON z dnia 25 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
173 RMHZ z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
172 RMHZ z dnia 19 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej wywozowej. uchylony
171 RMF z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego od organizacji społecznych od obrotów z działalności w zakresie noclegów i żywienia prowadzonej na zasadach rozliczenia zryczałtowanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RMF z dnia 14 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników oraz rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, wykonujących niektóre przemysły lub usługi albo trudniących się handlem. uznany za uchylony
169 RRM z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów jakości i miar oraz urzędów probierczych. uchylony
168 RRM z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
167 RRM z dnia 29 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
166 RRM z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
165 RRM z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic osiedli Sępopol w powiecie bartoszyckim i Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
164 RRM z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Tczew w województwie gdańskim. akt jednorazowy
163 Or z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz uczestnictwa Fidżi w tej konwencji. bez statusu
162 Or z dnia 11 czerwca 1971 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
161 Or z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
160 Or z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
159 RMS z dnia 5 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
158 RMS z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
157 RRM z dnia 17 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych. uchylony
156 U z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. obowiązujący
155 RMF z dnia 26 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
154 RPRM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
153 RPRM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
152 RPRM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
151 RPRM z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim. akt jednorazowy
150 RRM z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie podwyższenia niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
149 RRM z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie przejmowania w zamian za rentę na własność Państwa nieruchomości rolnych o obszarze mniejszym niż 5 ha użytków rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
148 Or z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r. bez statusu
147 KwspinicpnpspswTd1w1r z dnia obowiązujący
146 Or z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Gambię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
145 Or z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
144 Or z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
143 Or z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Tunezji i Barbadosu w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
142 Or z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
141 Or z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
140 OMF z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
139 RMHZ z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych. uchylony
138 RMF z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
137 RMF z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
136 RRM z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 Or z dnia 24 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
134 Or z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii do Protokołu haskiego bez statusu
133 Or z dnia 12 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Iraku i Suazi w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
132 Or z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 116) bez statusu
131 Or z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
130 RM z dnia 24 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
129 RRM z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
128 RRM z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
127 Or z dnia 19 kwietnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r. bez statusu
126 UmPRLaCRSospnpgpoowiwpwsgswPd2g1r z dnia uchylony
125 RMS z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych. uchylony
124 RMS z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany stawek niektórych opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
123 RMR z dnia 7 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzania dopuszczalności uboju cieląt. akt jednorazowy
122 RMK z dnia 3 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu lotniczego. bez statusu
121 RRM z dnia 21 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ograniczenia uboju cieląt. akt jednorazowy
120 RRM z dnia 11 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
119 RRM z dnia 3 maja 1971 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
118 U z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. uchylony
117 U z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
116 U z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
115 U z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń. obowiązujący
114 U z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. akt posiada tekst jednolity
113 Or z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
112 Or z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
111 Or z dnia 14 kwietnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
110 RMZiOS z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów. uznany za uchylony
109 RPRM z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
108 RRM z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
107 RMF z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
106 RRM z dnia 22 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
105 RRM z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu imienia Powstańców Śląskich. obowiązujący
104 Or z dnia 8 kwietnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
103 Or z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
102 Or z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
101 Or z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji. bez statusu
100 Or z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Gabonu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
99 Or z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie stosowania do wysp Bahama Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
98 RM z dnia 22 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
97 RMZiOS z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. bez statusu
96 RMZiOS z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi. uznany za uchylony
95 RMS z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego. uznany za uchylony
94 RMF z dnia 20 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
93 RRM z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
92 RRM z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
91 Or z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
90 Or z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
89 KdmwwuidrswPd5g1r z dnia obowiązujący
88 KdmwwswPd5g1r z dnia obowiązujący
87 Or z dnia 17 marca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r. bez statusu
86 UmPRLaSRRopwiwpswBd1l1r z dnia uchylony
85 OMSZ z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście rosyjskim Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
84 OMSZ z dnia 13 marca 1971 r. dotyczące sprostowania błędu w oświadczeniu rządowym w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
83 Or z dnia 11 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
82 Or z dnia 4 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
81 Or z dnia 3 marca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku oraz potwierdzenia uczestnictwa Fidżi w tym porozumieniu. bez statusu
80 RMS z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód. uznany za uchylony
79 RMS z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych. uznany za uchylony
78 RRM z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa. uznany za uchylony
77 U z dnia 19 marca 1971 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
76 U z dnia 19 marca 1971 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym. uznany za uchylony
75 U z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie dodatku do podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych. akt jednorazowy
74 U z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971 r. wygaśnięcie aktu
73 Or z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
72 Or z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
71 Or z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii i Indii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
70 Or z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan oraz Trynidad i Tobago Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
69 Or z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Środkowej Afryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
68 Or z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Federalnej Republiki Kamerunu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. bez statusu
67 Or z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
66 Or z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
65 RMS z dnia 22 lutego 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
64 Or z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie przyznania szwedzkim statkom rybackim prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 października 1970 r. bez statusu
63 UmRPRLaRKSwspssrpurnopsrmswWd5p1r z dnia uznany za uchylony
62 Or z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Togo do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
61 Or z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
60 RMZiOS z dnia 20 lutego 1971 r. w sprawie współdziałania organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
59 RMS z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Skarżysku-Kamiennej i w Staszowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
58 RRM z dnia 19 lutego 1971 r. w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
57 Or z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli oraz Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzonych w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. bez statusu
56 PdMkornPAwswwpppKswWd2l1r z dnia uchylony
55 PdMkornPAwskswWd2l1r z dnia uchylony
54 Or z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Malgaską Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., oraz rozciągnięcia na Hong Kong mocy obowiązującej tej konwencji. bez statusu
53 Or z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
52 Or z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
51 Or z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
50 Or z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
49 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę, Mauritius i Ludową Republikę Jemenu Południowego Międzynarodowej konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
48 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
47 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
46 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
45 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun konwencji nr 5, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 100, nr 101 i nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
44 RMSW z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przedłużenia kadencji kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych. bez statusu
43 RMOiSWZiOSoPGKKFiT z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie składania ślubowania przy powołaniu na stanowisko naukowo-dydaktyczne w szkole wyższej. uchylony
42 RM z dnia 27 stycznia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
41 RMKi z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ulg przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
40 RRM z dnia 26 lutego 1971 r. w sprawie zasad podwyższania emerytur pracownikom, którzy przepracowali w Polsce Ludowej ponad 10 lat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RRM z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie urlopów dodatkowych dla niektórych robotników zatrudnionych w elektrowni Adamów. uchylony
38 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
37 RM z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie ustalania składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę krajową. uchylony
36 RM z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego. uchylony
35 RMHZ z dnia 23 stycznia 1971 r. w sprawie zmiany stawek w taryfie celnej przywozowej na metale szlachetne i wyroby z nich, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz perły prawdziwe. uchylony
34 RRM z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. wygaśnięcie aktu
33 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
32 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
31 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mauritiusa i Suazi w Konwencji o szelfie kontynentalnym oraz uczestnictwa Mauritiusa i Suazi w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
30 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
29 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael, Grecję i Nową Zelandię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
28 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
27 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
26 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
25 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
24 Or z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
23 Or z dnia 14 grudnia 1970 r. dotyczące przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
22 Or z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 116) bez statusu
21 Or z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
20 Or z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji nr 13, nr 95 i nr 112 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
19 Or z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Peru Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
18 RMZiOS z dnia 12 grudnia 1970 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
17 RRM z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
16 RRM z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
15 RRM z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. bez statusu
14 RRM z dnia 30 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego. wygaśnięcie aktu
13 Or z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
12 Or z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik VII do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
11 Or z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
10 Or z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
9 Or z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
8 Or z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
7 Or z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i w biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
6 Or z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun i Panamę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
5 Or z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Kamerun Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
4 Or z dnia 5 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
3 Or z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
2 RMF z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników. uchylony
1 RRM z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez rzemieślników i inne grupy podatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna