20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 348 348 WDU19710370348 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 347 347 WDU19710370347 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 346 346 WDU19710370346 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 345 345 WDU19710370345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 344 344 WDU19710370344 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1971 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 343 343 WDU19710370343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 342 342 WDU19710370342 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 9 grudnia 1971 r. w sprawie kosztów wykonania postanowień o zabezpieczeniu kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów wykonania kary konfiskaty mienia i przepadku rzeczy. uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 341 341 WDU19710370341 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 340 340 WDU19710370340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 339 339 WDU19710370339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią i Przedecz w województwie bydgoskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 338 338 WDU19710370338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "LOT". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 337 337 WDU19710370337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 336 336 WDU19710370336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie określenia regionów intensywnego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ochronnych obszarów leśnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 335 335 WDU19710370335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 334 334 WDU19710370334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 333 333 WDU19710370333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 332 332 WDU19710370332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 331 331 WDU19710370331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęciu oraz warunków ich nabycia przez posiadaczy zależnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 330 330 WDU19710370330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 329 329 WDU19710370329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 328 328 WDU19710370328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 327 327 WDU19710370327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie rozszerzenia kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 326 326 WDU19710360326 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 325 325 WDU19710360325 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy, Arabską Republikę Libijską i Republikę Federalną Niemiec Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 324 324 WDU19710360324 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 323 323 WDU19710360323 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 322 322 WDU19710360322 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 321 321 WDU19710360321 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Wenezuelę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 320 320 WDU19710360320 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Australię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 319 319 WDU19710360319 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 318 318 WDU19710360318 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. oraz Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 317 317 WDU19710360317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1971 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sulechowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 316 316 WDU19710360316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 315 315 WDU19710360315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lublinie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 314 314 WDU19710360314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 313 313 WDU19710360313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 312 312 WDU19710360312 Ustawa budżetowa na rok 1972 z dnia 22 grudnia 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 311 311 WDU19710360311 Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 grudnia 1971 r. o upływie kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 310 310 WDU19710350310 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 309 309 WDU19710350309 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 308 308 WDU19710350308 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 307 307 WDU19710350307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 306 306 WDU19710350306 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 305 305 WDU19710340305 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 304 304 WDU19710340304 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 303 303 WDU19710340303 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 302 302 WDU19710340302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 301 301 WDU19710340301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 300 300 WDU19710340300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 33 poz. 299 299 WDU19710330299 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 298 298 WDU19710320298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wyłączenia w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 297 297 WDU19710320297 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Świnoujście w powiecie wolińskim oraz zniesienia miasta Boleszkowice w powiecie chojeńskim, województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 296 296 WDU19710320296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 295 295 WDU19710320295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 294 294 WDU19710320294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 293 293 WDU19710320293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 292 292 WDU19710320292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 291 291 WDU19710320291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 290 290 WDU19710320290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 289 289 WDU19710320289 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 288 288 WDU19710320288 Umowa o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzona w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 287 287 WDU19710310287 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 286 286 WDU19710310286 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 285 285 WDU19710310285 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 284 284 WDU19710310284 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 283 283 WDU19710310283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 282 282 WDU19710310282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 281 281 WDU19710300281 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Włochy Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 280 280 WDU19710300280 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanię i Holandię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 279 279 WDU19710300279 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 278 278 WDU19710300278 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. dotyczące wypowiedzenia przez Republikę Senegalu Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przejętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 277 277 WDU19710300277 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zredukowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 276 276 WDU19710300276 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Bułgarii w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 275 275 WDU19710300275 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 274 274 WDU19710300274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Rzeszowie rozpatrywania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Leżajsku. uchylony
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 273 273 WDU19710300273 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 272 272 WDU19710300272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 271 271 WDU19710300271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez dziennikarzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270 270 WDU19710300270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 269 269 WDU19710300269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 268 268 WDU19710290268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 267 267 WDU19710290267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 266 266 WDU19710290266 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1971 r. dotyczące wymiany dokumentów przyjęcia Protokołu, podpisanego w Pradze dnia 19 grudnia 1969 r. w sprawie uchylenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 265 265 WDU19710290265 Protokół w sprawie uchylenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r., sporządzony w Pradze dnia 19 grudnia 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 264 264 WDU19710290264 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 263 263 WDU19710290263 Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 262 262 WDU19710280262 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. uchylony
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 261 WDU19710280261 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach. uchylony
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260 260 WDU19710280260 Ustawa Karna Skarbowa z dnia 26 października 1971 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 259 259 WDU19710270259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1971 r. w sprawie określenia właściwości rzeczowej kolegiów do spraw wykroczeń powoływanych przez rady narodowe. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 258 258 WDU19710270258 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 1971 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 257 257 WDU19710270257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 256 256 WDU19710270256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 255 255 WDU19710270255 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254 254 WDU19710270254 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym. uchylony
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 253 253 WDU19710270253 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 252 WDU19710270252 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 251 251 WDU19710270251 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 250 250 WDU19710270250 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 249 249 WDU19710270249 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 248 248 WDU19710260248 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 247 247 WDU19710260247 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie wycofania przez Grecję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 246 246 WDU19710260246 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 245 245 WDU19710260245 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., oraz potwierdzenia przez Fidżi uczestnictwa w tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 244 244 WDU19710260244 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 243 243 WDU19710260243 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 242 242 WDU19710260242 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Sułtanat Omanu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 241 241 WDU19710260241 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi i Gwatemali do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 240 240 WDU19710260240 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy i Gwatemali do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 239 WDU19710260239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 238 238 WDU19710260238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 237 237 WDU19710260237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 236 236 WDU19710250236 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 235 235 WDU19710250235 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 234 234 WDU19710250234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 233 233 WDU19710250233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 232 232 WDU19710250232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. uchylony
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 231 231 WDU19710250231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1971 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 230 230 WDU19710240230 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 229 229 WDU19710240229 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 228 228 WDU19710240228 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 227 227 WDU19710240227 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wystąpienia Nikaragui z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 226 226 WDU19710240226 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Malajzję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 225 225 WDU19710240225 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 224 224 WDU19710240224 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 223 223 WDU19710240223 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 222 222 WDU19710240222 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 sierpnia 1971 r. w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzenie zabiegów hodowlanych na wodach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 221 221 WDU19710240221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 220 220 WDU19710240220 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpień 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 219 219 WDU19710230219 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 28 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 218 218 WDU19710230218 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Korei, Francję i Liban Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Islandii do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 217 217 WDU19710230217 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Zambii i Republiki Czadu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 216 216 WDU19710230216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 215 215 WDU19710230215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 214 214 WDU19710230214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 213 213 WDU19710230213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uchylony
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 212 212 WDU19710220212 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Izraela, Japonii i Iranu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 211 211 WDU19710220211 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 210 210 WDU19710220210 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. dotyczące przystąpienia Japonii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 209 209 WDU19710220209 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 208 208 WDU19710220208 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 207 207 WDU19710220207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Ministerstwa Żeglugi. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 206 206 WDU19710220206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie siedziby Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 205 205 WDU19710220205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 204 204 WDU19710220204 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 203 203 WDU19710220203 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 202 202 WDU19710210202 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 201 201 WDU19710210201 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych wraz z protokołem dodatkowym i załącznikiem, sporządzonych w Genewie dnia 30 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 200 200 WDU19710210200 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 199 199 WDU19710210199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. uchylony
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 198 198 WDU19710210198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia administracyjnego pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 197 197 WDU19710210197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 196 196 WDU19710210196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 195 195 WDU19710210195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. uchylony
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 194 194 WDU19710200194 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 193 193 WDU19710200193 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 192 192 WDU19710200192 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 191 191 WDU19710200191 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 190 190 WDU19710200190 Porozumienie w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzone w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 189 189 WDU19710190189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom przebywającym w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 188 188 WDU19710190188 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie nauki w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 187 187 WDU19710190187 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną. uchylony
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 186 186 WDU19710190186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1971 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 185 185 WDU19710190185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 184 184 WDU19710190184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 183 183 WDU19710190183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 182 182 WDU19710180182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 181 181 WDU19710180181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. uchylony
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 180 180 WDU19710180180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby. uchylony
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 179 WDU19710180179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 178 178 WDU19710180178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 177 177 WDU19710170177 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 176 176 WDU19710170176 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Świnoujściu prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 175 175 WDU19710170175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 174 174 WDU19710170174 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 173 173 WDU19710170173 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 172 172 WDU19710170172 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej wywozowej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 171 171 WDU19710170171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego od organizacji społecznych od obrotów z działalności w zakresie noclegów i żywienia prowadzonej na zasadach rozliczenia zryczałtowanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 170 170 WDU19710170170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników oraz rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, wykonujących niektóre przemysły lub usługi albo trudniących się handlem. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 169 169 WDU19710170169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów jakości i miar oraz urzędów probierczych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 168 168 WDU19710170168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 167 167 WDU19710170167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 166 166 WDU19710170166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 165 165 WDU19710170165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic osiedli Sępopol w powiecie bartoszyckim i Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 164 164 WDU19710170164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Tczew w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 163 163 WDU19710160163 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz uczestnictwa Fidżi w tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 162 162 WDU19710160162 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1971 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 161 161 WDU19710160161 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 160 160 WDU19710160160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 159 159 WDU19710160159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 158 158 WDU19710160158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 157 157 WDU19710160157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 156 156 WDU19710160156 Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 155 155 WDU19710150155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 154 154 WDU19710150154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 153 153 WDU19710150153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 152 152 WDU19710150152 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 151 151 WDU19710150151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 150 150 WDU19710150150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie podwyższenia niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 149 149 WDU19710150149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie przejmowania w zamian za rentę na własność Państwa nieruchomości rolnych o obszarze mniejszym niż 5 ha użytków rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 148 148 WDU19710150148 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 147 147 WDU19710150147 Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 146 146 WDU19710140146 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Gambię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 145 145 WDU19710140145 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 144 144 WDU19710140144 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 143 143 WDU19710140143 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Tunezji i Barbadosu w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 142 142 WDU19710140142 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 141 141 WDU19710140141 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 140 140 WDU19710140140 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 139 139 WDU19710140139 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 138 138 WDU19710140138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 137 137 WDU19710140137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 136 136 WDU19710140136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 135 135 WDU19710130135 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 134 134 WDU19710130134 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz potwierdzenia przez Malazję, Nową Zelandię i Nauru uczestnictwa w wymienionych aktach międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 133 133 WDU19710130133 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Iraku i Suazi w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 132 132 WDU19710130132 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 131 131 WDU19710130131 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 130 130 WDU19710130130 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 129 129 WDU19710130129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128 128 WDU19710130128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 127 127 WDU19710130127 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 126 126 WDU19710130126 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 125 125 WDU19710120125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 124 124 WDU19710120124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany stawek niektórych opłat sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 123 123 WDU19710120123 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzania dopuszczalności uboju cieląt. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 122 122 WDU19710120122 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 121 121 WDU19710120121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ograniczenia uboju cieląt. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 120 120 WDU19710120120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 119 119 WDU19710120119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1971 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118 118 WDU19710120118 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 117 117 WDU19710120117 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116 116 WDU19710120116 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 115 WDU19710120115 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 114 WDU19710120114 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 113 113 WDU19710110113 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 112 112 WDU19710110112 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 111 111 WDU19710110111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 110 110 WDU19710110110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109 109 WDU19710110109 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 108 108 WDU19710110108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 107 107 WDU19710100107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 106 106 WDU19710100106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 105 105 WDU19710100105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu imienia Powstańców Śląskich. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 104 104 WDU19710090104 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 103 103 WDU19710090103 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 102 102 WDU19710090102 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 101 101 WDU19710090101 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 100 100 WDU19710090100 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Gabonu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 99 99 WDU19710090099 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie stosowania do wysp Bahama Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 98 98 WDU19710090098 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 97 97 WDU19710090097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96 96 WDU19710090096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 95 95 WDU19710090095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 94 94 WDU19710080094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 93 93 WDU19710080093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92 92 WDU19710080092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 91 91 WDU19710080091 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 90 90 WDU19710080090 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 89 89 WDU19710080089 Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 88 88 WDU19710080088 Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 87 87 WDU19710080087 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 86 86 WDU19710080086 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzony w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 85 85 WDU19710070085 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście rosyjskim Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 84 84 WDU19710070084 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1971 r. dotyczące sprostowania błędu w oświadczeniu rządowym w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 83 83 WDU19710070083 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 82 82 WDU19710070082 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 81 81 WDU19710070081 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku oraz potwierdzenia uczestnictwa Fidżi w tym porozumieniu. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 80 80 WDU19710070080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 79 79 WDU19710070079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 78 78 WDU19710070078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 77 77 WDU19710070077 Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 76 76 WDU19710070076 Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 75 75 WDU19710070075 Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie dodatku do podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 74 74 WDU19710070074 Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 73 73 WDU19710060073 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 72 72 WDU19710060072 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 71 71 WDU19710060071 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii i Indii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 70 70 WDU19710060070 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan oraz Trynidad i Tobago Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 69 69 WDU19710060069 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Środkowej Afryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 68 68 WDU19710060068 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Federalnej Republiki Kamerunu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 67 67 WDU19710060067 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 66 66 WDU19710060066 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 65 65 WDU19710060065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 64 64 WDU19710060064 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie przyznania szwedzkim statkom rybackim prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 października 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 63 63 WDU19710060063 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie przyznania szwedzkim statkom rybackim prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, sporządzona w Warszawie dnia 5 października 1970 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 62 62 WDU19710050062 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Togo do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 61 61 WDU19710050061 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 60 60 WDU19710050060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1971 r. w sprawie współdziałania organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 59 59 WDU19710050059 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Skarżysku-Kamiennej i w Staszowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 58 58 WDU19710050058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1971 r. w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 57 57 WDU19710050057 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli oraz Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzonych w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 56 56 WDU19710050056 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzony w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 55 55 WDU19710050055 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli, sporządzony w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. uchylony
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 54 54 WDU19710040054 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Malgaską Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., oraz rozciągnięcia na Hong Kong mocy obowiązującej tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 53 53 WDU19710040053 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 52 52 WDU19710040052 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 51 51 WDU19710040051 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 50 50 WDU19710040050 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 49 49 WDU19710040049 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę, Mauritius i Ludową Republikę Jemenu Południowego Międzynarodowej konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 48 48 WDU19710040048 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 47 47 WDU19710040047 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 46 46 WDU19710040046 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 45 45 WDU19710040045 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun konwencji nr 5, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 100, nr 101 i nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 44 44 WDU19710040044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przedłużenia kadencji kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 43 43 WDU19710040043 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie składania ślubowania przy powołaniu na stanowisko naukowo-dydaktyczne w szkole wyższej. uchylony
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 42 42 WDU19710040042 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 stycznia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 41 41 WDU19710040041 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Żeglugi z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ulg przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 40 40 WDU19710040040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1971 r. w sprawie zasad podwyższania emerytur pracownikom, którzy przepracowali w Polsce Ludowej ponad 10 lat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 39 39 WDU19710040039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie urlopów dodatkowych dla niektórych robotników zatrudnionych w elektrowni Adamów. uchylony
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 38 38 WDU19710030038 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 37 37 WDU19710030037 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie ustalania składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę krajową. uchylony
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 36 36 WDU19710030036 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego. uchylony
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 35 35 WDU19710030035 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 stycznia 1971 r. w sprawie zmiany stawek w taryfie celnej przywozowej na metale szlachetne i wyroby z nich, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz perły prawdziwe. uchylony
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 34 34 WDU19710030034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 33 33 WDU19710020033 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 32 32 WDU19710020032 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 31 31 WDU19710020031 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mauritiusa i Suazi w Konwencji o szelfie kontynentalnym oraz uczestnictwa Mauritiusa i Suazi w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 30 30 WDU19710020030 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 29 29 WDU19710020029 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael, Grecję i Nową Zelandię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 28 28 WDU19710020028 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 27 27 WDU19710020027 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 26 26 WDU19710020026 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 25 25 WDU19710020025 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 24 24 WDU19710020024 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 23 23 WDU19710020023 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1970 r. dotyczące przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 22 22 WDU19710020022 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 21 21 WDU19710020021 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 20 20 WDU19710020020 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji nr 13, nr 95 i nr 112 Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 19 19 WDU19710020019 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Peru Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 18 18 WDU19710020018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1970 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 17 17 WDU19710020017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 16 16 WDU19710020016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 15 15 WDU19710020015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 14 14 WDU19710020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 13 13 WDU19710020013 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 12 12 WDU19710020012 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik VII do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 11 11 WDU19710010011 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 10 10 WDU19710010010 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 9 9 WDU19710010009 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 8 8 WDU19710010008 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 7 7 WDU19710010007 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i w biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 6 6 WDU19710010006 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun i Panamę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 5 5 WDU19710010005 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Kamerun Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 4 4 WDU19710010004 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 3 3 WDU19710010003 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 2 2 WDU19710010002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 1 1 WDU19710010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez rzemieślników i inne grupy podatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna