20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1972
382 RMKiSW z dnia 15 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
381 RMPPiSSoMHWiU z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uchylony
380 RMHWiU z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
379 RMS z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Wieruszowie i w Szprotawie. uznany za uchylony
378 RMF z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uchylony
377 RMF z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie przekazania orzecznictwa w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego. uchylony
376 RMF z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
375 RRM z dnia 29 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
374 RRM z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników gminnej służby rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
373 RRM z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
372 RRM z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle celulozowo-papierniczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
371 RRM z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
370 RRM z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi. uznany za uchylony
369 RRM z dnia 22 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
368 RRM z dnia 20 grudnia 1972 r. w sprawie ustanowienia na polskim obszarze celnym wolnego obszaru celnego. uchylony
367 RRM z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
366 RRM z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich. uchylony
365 RRM z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego za rok 1972 w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowo-budowlanych handlu wewnętrznego i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
364 RRM z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
363 Or z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r. bez statusu
362 PmRPRLaRNRDwszaX"owkmRPRLaRNRDpwWd6p1rpwBwd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu
361 Or z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r. bez statusu
360 KkmPRLaNRDpwBwd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
359 RMF z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
358 RMS z dnia 28 listopada 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
357 RMSW z dnia 27 listopada 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji miar upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
356 RPRM z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
355 RRM z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
354 RRM z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie zadań, praw i obowiązków gminnego dyrektora szkół. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
353 RRM z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie najniższej emerytury i najniższych rent z ubezpieczenia społecznego rzemieślników. uznany za uchylony
352 RRM z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie funduszu zakładowego w kombinatach budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
351 RRM z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
350 RRM z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. akt jednorazowy
349 RRM z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. akt jednorazowy
348 RRM z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie. akt jednorazowy
347 RRM z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
346 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
345 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji uchylony
344 U z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. uchylony
343 U z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej. uchylony
342 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. uchylony
341 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. uchylony
340 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o prawie bankowym. uchylony
339 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. uchylony
338 U z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym. uchylony
337 Ubnr1 z dnia 16 grudnia 1972 r. wygaśnięcie aktu
336 Or z dnia 24 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
335 Or z dnia 23 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Iraku do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego bez statusu
334 Or z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Libanu i Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
333 Or z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
332 RMGTiO z dnia 2 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
331 RMGTiO z dnia 21 listopada 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
330 RMSWoNSWiT z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły oficerskie resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
329 RRM z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie zaliczania rzemieślnikom okresów faktycznego wykonywania niektórych rodzajów usług do okresów ubezpieczenia. uznany za uchylony
328 RRM z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych. uznany za uchylony
327 RPRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast. akt jednorazowy
326 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Świnoujście, zniesienia powiatu wolińskiego oraz zmiany granic powiatu kamieńskiego w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
325 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty. akt jednorazowy
324 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów. akt jednorazowy
323 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia. akt jednorazowy
322 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
321 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty. uchylony
320 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie wynagrodzenia stale urzędujących członków prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty. uchylony
319 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
318 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej. uchylony
317 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów. uznany za uchylony
316 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zadań i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
315 RRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych. uchylony
314 OPRM z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
313 U z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym. uchylony
312 U z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. bez statusu
311 U z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
310 Or z dnia 17 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
309 Or z dnia 17 października 1972 r. dotyczące przystąpienia Togo do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do Podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
308 Or z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
307 Or z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
306 Or z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
305 RMRoLiPD z dnia 26 października 1972 r. w sprawie sposobu określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji. uznany za uchylony
304 RMF z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wysokości rat zobowiązania pieniężnego za rok 1973. uznany za uchylony
303 RRM z dnia 20 października 1972 r. w sprawie szczegółowych zasad rekultywacji i zagospodarowania gruntów. uznany za uchylony
302 RRM z dnia 11 listopada 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. uchylony
301 Or z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
300 Or z dnia 7 października 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. bez statusu
299 RMGTiOoZiOS z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. uznany za uchylony
298 OMGTiO z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
297 Or z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Katar Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
296 Or z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Barbadosu w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
295 RMLiPD z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
294 RMSWoNSWiT z dnia 20 października 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez Akademię Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
293 Or z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
292 Or z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
291 Or z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
290 RMHWiU z dnia 30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
289 RMHWiU z dnia 30 września 1972 r. w sprawie zasad organizacji cechów i nadzoru organów prezydiów rad narodowych nad ich działalnością. uchylony
288 RMF z dnia 30 września 1972 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła. uchylony
287 RRM z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
286 RRM z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
285 Or z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przystąpienia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
284 Or z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
283 Or z dnia 30 września 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
282 Or z dnia 15 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Cejlon Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
281 Or z dnia 15 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
280 Or z dnia 12 sierpnia 1972 r. w sprawie oświadczeń Austrii i Fidżi dotyczących Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. bez statusu
279 RMHWiU z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
278 RMZiOS z dnia 29 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uchylony
277 RRM z dnia 6 października 1972 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
276 Or z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
275 UozubjiirbmzndmioowjpswMWiLd1l1r z dnia obowiązujący
274 RPRM z dnia 6 października 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
273 RRM z dnia 6 października 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu bieszczadzkiego i powiatu miejskiego Sanok oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
272 U z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. uchylony
271 RMR z dnia 19 września 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
270 D z dnia 5 października 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin. uchylony
269 D z dnia 5 października 1972 r. o uposażeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
268 RPRM z dnia 23 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk. uchylony
267 RRM z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych. akt jednorazowy
266 RRM z dnia 26 września 1972 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach imienia Karola Adamieckiego. akt jednorazowy
265 RRM z dnia 15 września 1972 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów meldunkowych obowiązujących na terenie m.st. Warszawy oraz miast Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu. bez statusu
264 RRM z dnia 1 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
263 Or z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. bez statusu
262 KmRPRLaRLRBwsupopwWd7l1r z dnia wygaśnięcie aktu
261 RMZiOSoR z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
260 RMF z dnia 9 września 1972 r. w sprawie przedterminowych wypłat rat odszkodowania. uchylony
259 RRM z dnia 9 września 1972 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów oraz zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie dzieł w formie książkowej. uchylony
258 RMPPiSS z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownikom otrzymującym wynagrodzenie zwolnione od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne. uchylony
257 RMPPiSS z dnia 29 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzieci. uchylony
256 RRM z dnia 1 września 1972 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
255 RRM z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
254 Or z dnia 21 sierpnia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r. bez statusu
253 UowkmRPRLaRKApwKd2c1r z dnia obowiązujący
252 RM z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich. uchylony
251 RMR z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania gruźlicy bydła. uchylony
250 RMSW z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
249 RRM z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
248 RRM z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
247 RRM z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy kar orzeczonych za wykroczenia popełnione przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej. uchylony
246 RRM z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
245 Or z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r. bez statusu
244 UmPRLaMRLoppispwscrikpwWd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
243 RMR z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. bez statusu
242 RMGTiO z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
241 RRM z dnia 19 sierpnia 1972 r. w sprawie zaliczania nauczycieli do pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
240 RRM z dnia 18 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
239 Or z dnia 3 sierpnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Tunezji do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
238 Or z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
237 Or z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Nigru w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
236 Or z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
235 Or z dnia 31 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
234 RMKiGTiO z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
233 RRM z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii Spraw Wewnętrznych. uchylony
232 Or z dnia 24 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Singapuru w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
231 Or z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bengalię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
230 RMF z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
229 RMSoMPPiSS z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom. uchylony
228 RMS z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej. uchylony
227 RRM z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. uchylony
226 Or z dnia 20 lipca 1972 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami bez statusu
225 PwsuKmRPaRCoorupsic z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzony w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r. bez statusu
224 Or z dnia 17 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
223 Or z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
222 RMPSiS z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RMF z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny. uchylony
220 RMPPiSS z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie dodatków z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur i rent inwalidzkich. bez statusu
219 RMPPiSS z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli. bez statusu
218 Or z dnia 5 lipca 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Senegal i Austrię Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
217 Or z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
216 Or z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Jugosławii, Rumunii i Tonga w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
215 OMR z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
214 RRM z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie ustalenia organów, na które przechodzą niektóre sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu Nauki i Techniki oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki. bez statusu
213 RRM z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
212 Or z dnia 3 czerwca 1972 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
211 Or z dnia 29 maja 1972 r. w sprawie zakończenia mocy obowiązującej w stosunkach z Fidżi Konwencji między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r. bez statusu
210 RMGTiOKo z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach i urządzeniach związanych z tym transportem. uznany za uchylony
209 RMZiOS z dnia 3 lipca 1972 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
208 RMOiW z dnia 10 lipca 1972 r. w sprawie warunków zatrudniania i uposażenia pracowników Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytutu Programów Szkolnych oraz Instytutu Badań nad Młodzieżą. bez statusu
207 Or z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. bez statusu
206 PpwWd2l1rdUmRPRLaRNRDowwznwgpwWd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
205 RRM z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Kombatantów. uchylony
204 RRM z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
203 D z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy. uchylony
202 RMON z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie ławników w sądach wojskowych. uchylony
201 RRM z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
200 RRM z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
199 Or z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
198 Or z dnia 12 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
197 Or z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
196 RMPPiSS z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. uchylony
195 RRM z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy urządzeniach wytwarzających mikrofale. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 U z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. akt objęty tekstem jednolitym
193 U z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych. uznany za uchylony
192 U z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach. uchylony
191 U z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika. uznany za uchylony
190 U z dnia 6 lipca 1972 r. o przedłużeniu urlopów macierzyńskich. uchylony
189 Or z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Chile Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
188 Or z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz w Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
187 RMS z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
186 RMBiPMB z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie zniesienia arbitrażu resortowego. uznany za uchylony
185 RRM z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
184 Or z dnia 6 czerwca 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r. bez statusu
183 KounzdowzzsswGd1m1r z dnia obowiązujący
182 Or z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
181 KozbzspswHd1g1r z dnia obowiązujący
180 Or z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r. bez statusu
179 UmPRLaCRSowkkpwWd8k1r z dnia uchylony
178 Or z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r. bez statusu
177 UmPRLaCRSowpdkotitppgpwrkidpwWd2w1r z dnia wygaśnięcie aktu
176 Or z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bengalii w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
175 Or z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
174 Or z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Republiki Malgaskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
173 Or z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
172 RRM z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Nauczycieli. akt jednorazowy
171 RRM z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oświaty i Wychowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RRM z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 Or z dnia 5 czerwca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r. bez statusu
168 UmPRLaRFNopniwspwWd7g1r z dnia wygaśnięcie aktu
167 U z dnia 8 czerwca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów. uchylony
166 U z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych. uchylony
165 U z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uchylony
164 U z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uchylony
163 Or z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
162 Or z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1968 r. bez statusu
161 Or z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
160 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
159 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
158 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
157 USPRL z dnia 8 czerwca 1972 r. o pięcioletnim planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1971-1975. wygaśnięcie aktu
156 RMNSWiT z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym. bez statusu
155 RMLiPD z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
154 RRM z dnia 29 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych. uchylony
153 RRM z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym. uchylony
152 RRM z dnia 24 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
151 Or z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
150 Or z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
149 Or z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
148 RM z dnia 13 maja 1972 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich. uchylony
147 RMR z dnia 10 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
146 RMHZ z dnia 4 maja 1972 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlu zagranicznego zamówień na dostawy, roboty i usługi przeznaczone na eksport. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
145 RM z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne. uchylony
144 RMZiOS z dnia 8 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uznany za uchylony
143 RMSW z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
142 RMS z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
141 RMOiW z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki. bez statusu
140 RRM z dnia 16 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RRM z dnia 15 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
138 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. bez statusu
137 PpwWd1p1rdUpPRLiNRDowwdpspwWd1l1r z dnia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
136 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. bez statusu
135 PdMkornPAdcwkrorrswWd1p1r z dnia uchylony
134 Or z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
133 KwsozbPAswRd2p1r z dnia obowiązujący
132 RMSiON z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
131 RMKiS z dnia 4 kwietnia 1972 r. w sprawie administracji i gospodarki wyższych szkół artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
130 RMK z dnia 24 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
129 RRM z dnia 9 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
128 RRM z dnia 8 maja 1972 r. w sprawie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RRM z dnia 5 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 Or z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., przystąpienia Republiki Dominikańskiej do wymienionej konwencji oraz do Protokołu haskiego bez statusu
125 Or z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
124 Or z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
123 RMZiOS z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych. obowiązujący
122 RMK z dnia 13 kwietnia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
121 RRM z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi. bez statusu
120 Or z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
119 Or z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
118 RM z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
117 RRM z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
116 RRM z dnia 27 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RRM z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
114 U z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela. uchylony
113 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
112 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
111 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
110 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Austrię Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
109 RM z dnia 5 kwietnia 1972 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RRM z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r. bez statusu
106 KkmPRLaZSRRswWd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
105 OM z dnia 28 marca 1972 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Żeglugi uznany za uchylony
104 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
103 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
102 Or z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
101 Or z dnia 4 marca 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
100 Or z dnia 15 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
99 Or z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bahrajnu i Burundi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz wycofania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zastrzeżenia do Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. bez statusu
98 Or z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
97 Or z dnia 4 lutego 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
96 Or z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
95 RMS z dnia 21 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
94 RRM z dnia 31 marca 1972 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych. uchylony
93 RMBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. uchylony
92 Or z dnia 29 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
91 Or z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienia Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym. bez statusu
90 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
89 RMSW z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie zapobiegania pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk. uchylony
88 RMHZ z dnia 18 marca 1972 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. uchylony
87 RPRM z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
86 RRM z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy o pracownikach rad narodowych do pracowników terenowych organów statystyki państwowej oraz pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Urzędu Rezerw Państwowych. uznany za uchylony
84 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej. uchylony
83 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uchylony
82 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar. uchylony
81 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Pracy i Płac. uchylony
80 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. uchylony
79 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. uznany za uchylony
78 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej. uchylony
77 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. uchylony
76 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Drobnej Wytwórczości. uznany za uchylony
75 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego. uznany za uchylony
74 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
73 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Nauki i Techniki. uznany za uchylony
72 U z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uznany za uchylony
71 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania. uchylony
70 U z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. uchylony
69 Or z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Mauritiusa w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
68 Or z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie członkostwa terytorium Saint Pierre i Miquelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej. bez statusu
67 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
66 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
65 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
64 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii i Bahrainu do tej konwencji. bez statusu
63 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
62 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
61 RPKPiP z dnia 14 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
60 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
59 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
58 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
57 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
56 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę i Kenię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
55 RMSWiSZ z dnia 29 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
54 RRM z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. uchylony
53 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
52 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
51 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię, Francję, Jugosławię i Kambodżę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
50 RMS z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie. uchylony
49 RMS z dnia 12 lutego 1972 r. w sprawie określenia zakładów, w których ma być wykonywana kara aresztu. obowiązujący
48 RMHZ z dnia 1 marca 1972 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
47 RRM z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. uchylony
46 RRM z dnia 2 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
45 Or z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji (nr 116) bez statusu
44 Or z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success, Nowy Jork dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
43 Or z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
42 Or z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. bez statusu
41 RM z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. uchylony
40 RMZiOS z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonywania zabiegów sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
39 RRM z dnia 19 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
38 Or z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Kambodży w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
37 RM z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RMLiPD z dnia 15 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
35 RMF z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne. uchylony
34 Or z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. bez statusu
33 UdppocwnlkswLSNJd2l1r z dnia obowiązujący
32 RM z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji morskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uznany za uchylony
31 RM z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
30 RMZiOS z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym. uchylony
29 RMR z dnia 12 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 RMLiPD z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa. uchylony
27 RMGK z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
26 RRM z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. uchylony
25 RRM z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
24 RRM z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. uchylony
23 RRM z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. uchylony
22 RRM z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 Or z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. bez statusu
20 UmRPRLaRNRDowwdwkrgpwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
19 Or z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r. bez statusu
18 UmPRLaNRDowwdkpwBd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
17 RMSZiSW z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych. uchylony
16 RMF z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych oraz w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych. uznany za uchylony
15 RMF z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły. uchylony
14 Or z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. bez statusu
13 UmRPRLaRKDwswppdpwiosrmpwKd1c1r z dnia uchylony
12 Or z dnia 3 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Tanzanii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
11 Or z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
10 Or z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mongolię Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
9 OPKPiP z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
8 RRM z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
7 URP z dnia 12 stycznia 1972 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
6 RM z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
5 RMOiSW z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych. uchylony
4 RMF z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów tłumaczy przysięgłych. uchylony
3 RRM z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego. wygaśnięcie aktu
2 Or z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r. bez statusu
1 KmRPRLaRSRRozwppsipswBd2c1r z dnia wygaśnięcie aktu