20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 382 382 WDU19720550382 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 381 381 WDU19720550381 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 380 380 WDU19720550380 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 379 379 WDU19720550379 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Wieruszowie i w Szprotawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 378 378 WDU19720550378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 377 377 WDU19720550377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie przekazania orzecznictwa w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 376 376 WDU19720550376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 375 375 WDU19720550375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 374 374 WDU19720550374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników gminnej służby rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 373 373 WDU19720550373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 372 372 WDU19720550372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle celulozowo-papierniczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 371 371 WDU19720550371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 370 370 WDU19720550370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 369 369 WDU19720550369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 368 368 WDU19720550368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1972 r. w sprawie ustanowienia na polskim obszarze celnym wolnego obszaru celnego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 367 WDU19720550367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 366 366 WDU19720550366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 365 365 WDU19720550365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego za rok 1972 w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowo-budowlanych handlu wewnętrznego i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 364 364 WDU19720550364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 363 363 WDU19720550363 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 362 362 WDU19720550362 Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisany w Berlinie w dniu 20 czerwca 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 361 361 WDU19720550361 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 360 360 WDU19720550360 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Berlinie w dniu 25 lutego 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 359 359 WDU19720540359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 358 358 WDU19720540358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 357 357 WDU19720540357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji miar upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 356 356 WDU19720540356 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 355 355 WDU19720540355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 354 354 WDU19720540354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie zadań, praw i obowiązków gminnego dyrektora szkół. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 353 353 WDU19720540353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie najniższej emerytury i najniższych rent z ubezpieczenia społecznego rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 352 352 WDU19720540352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie funduszu zakładowego w kombinatach budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 351 351 WDU19720540351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 350 350 WDU19720540350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 349 349 WDU19720540349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 348 348 WDU19720540348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 347 347 WDU19720540347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 346 346 WDU19720530346 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 345 345 WDU19720530345 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 344 344 WDU19720530344 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 343 343 WDU19720530343 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 342 342 WDU19720530342 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 341 341 WDU19720530341 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 340 340 WDU19720530340 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o prawie bankowym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 339 339 WDU19720530339 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 338 338 WDU19720530338 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 52 poz. 337 337 WDU19720520337 Ustawa budżetowa na rok 1973 z dnia 16 grudnia 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 336 336 WDU19720510336 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 335 335 WDU19720510335 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Iraku do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 334 334 WDU19720510334 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Libanu i Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 333 333 WDU19720510333 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 332 332 WDU19720510332 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 331 331 WDU19720510331 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 330 330 WDU19720510330 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły oficerskie resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 329 329 WDU19720510329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie zaliczania rzemieślnikom okresów faktycznego wykonywania niektórych rodzajów usług do okresów ubezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 328 328 WDU19720510328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 327 327 WDU19720500327 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 326 326 WDU19720500326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Świnoujście, zniesienia powiatu wolińskiego oraz zmiany granic powiatu kamieńskiego w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 325 325 WDU19720500325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 324 324 WDU19720500324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 323 323 WDU19720500323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 322 322 WDU19720500322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 321 321 WDU19720490321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty. uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 320 320 WDU19720490320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie wynagrodzenia stale urzędujących członków prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty. uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 319 319 WDU19720490319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 318 318 WDU19720490318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 317 WDU19720490317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 316 316 WDU19720490316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zadań i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 315 315 WDU19720490315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 314 314 WDU19720490314 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 313 313 WDU19720490313 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 312 WDU19720490312 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 311 311 WDU19720490311 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 310 310 WDU19720480310 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 309 309 WDU19720480309 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. dotyczące przystąpienia Togo do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do Podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 308 308 WDU19720480308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 307 307 WDU19720480307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 306 306 WDU19720480306 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 305 305 WDU19720480305 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1972 r. w sprawie sposobu określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 304 304 WDU19720480304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wysokości rat zobowiązania pieniężnego za rok 1973. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 303 303 WDU19720480303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie szczegółowych zasad rekultywacji i zagospodarowania gruntów. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 302 302 WDU19720480302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 301 301 WDU19720470301 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 300 300 WDU19720470300 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299 299 WDU19720470299 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 298 WDU19720470298 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 297 297 WDU19720460297 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Katar Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 296 296 WDU19720460296 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Barbadosu w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295 295 WDU19720460295 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 294 294 WDU19720460294 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 października 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez Akademię Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 293 293 WDU19720450293 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 292 292 WDU19720450292 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 291 291 WDU19720450291 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 290 290 WDU19720450290 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 289 289 WDU19720450289 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie zasad organizacji cechów i nadzoru organów prezydiów rad narodowych nad ich działalnością. uchylony
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 288 288 WDU19720450288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1972 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 287 287 WDU19720450287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 286 286 WDU19720450286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 285 285 WDU19720440285 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przystąpienia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 284 284 WDU19720440284 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 283 283 WDU19720440283 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 282 282 WDU19720440282 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Cejlon Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 281 281 WDU19720440281 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 280 280 WDU19720440280 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1972 r. w sprawie oświadczeń Austrii i Fidżi dotyczących Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 279 279 WDU19720440279 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 278 278 WDU19720440278 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 277 277 WDU19720440277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. uchylony
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 276 276 WDU19720440276 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 275 275 WDU19720440275 Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 274 274 WDU19720430274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 273 273 WDU19720430273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu bieszczadzkiego i powiatu miejskiego Sanok oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 272 272 WDU19720430272 Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. uchylony
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 271 271 WDU19720420271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 września 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 270 270 WDU19720420270 Dekret z dnia 5 października 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 269 269 WDU19720420269 Dekret z dnia 5 października 1972 r. o uposażeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 268 268 WDU19720410268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 267 267 WDU19720410267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 266 266 WDU19720410266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1972 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach imienia Karola Adamieckiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 265 265 WDU19720410265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1972 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów meldunkowych obowiązujących na terenie m.st. Warszawy oraz miast Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 264 264 WDU19720410264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 263 263 WDU19720410263 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 262 262 WDU19720410262 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 261 261 WDU19720400261 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 260 260 WDU19720400260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie przedterminowych wypłat rat odszkodowania. uchylony
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 259 259 WDU19720400259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów oraz zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie dzieł w formie książkowej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 258 258 WDU19720390258 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownikom otrzymującym wynagrodzenie zwolnione od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne. uchylony
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 257 257 WDU19720390257 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzieci. uchylony
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 256 256 WDU19720390256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 255 WDU19720390255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 254 254 WDU19720390254 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 253 253 WDU19720390253 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 252 252 WDU19720380252 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 251 251 WDU19720380251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania gruźlicy bydła. uchylony
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 250 250 WDU19720380250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 249 249 WDU19720380249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 248 248 WDU19720380248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 247 247 WDU19720380247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy kar orzeczonych za wykroczenia popełnione przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 37 poz. 246 246 WDU19720370246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 245 245 WDU19720360245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 244 244 WDU19720360244 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 14 września 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 243 243 WDU19720350243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 242 242 WDU19720350242 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 241 241 WDU19720350241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1972 r. w sprawie zaliczania nauczycieli do pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 240 240 WDU19720350240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 239 239 WDU19720340239 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Tunezji do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 238 238 WDU19720340238 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 237 237 WDU19720340237 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Nigru w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 236 236 WDU19720340236 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 235 235 WDU19720340235 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 234 234 WDU19720340234 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 233 233 WDU19720340233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii Spraw Wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 232 232 WDU19720330232 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Singapuru w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 231 231 WDU19720330231 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bengalię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 230 230 WDU19720330230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 229 229 WDU19720330229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom. uchylony
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 228 228 WDU19720330228 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 227 227 WDU19720330227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 226 226 WDU19720330226 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1972 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzonego w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 225 225 WDU19720330225 Protokół w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzony w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 224 224 WDU19720320224 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 223 223 WDU19720320223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 222 222 WDU19720320222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 221 221 WDU19720320221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny. uchylony
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 220 220 WDU19720320220 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie dodatków z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur i rent inwalidzkich. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 219 219 WDU19720320219 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 218 218 WDU19720310218 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Senegal i Austrię Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 217 217 WDU19720310217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 216 216 WDU19720310216 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Jugosławii, Rumunii i Tonga w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 215 215 WDU19720310215 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 214 214 WDU19720310214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie ustalenia organów, na które przechodzą niektóre sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu Nauki i Techniki oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 213 213 WDU19720310213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 212 212 WDU19720300212 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1972 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 211 211 WDU19720300211 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1972 r. w sprawie zakończenia mocy obowiązującej w stosunkach z Fidżi Konwencji między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 210 210 WDU19720300210 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Komunikacji oraz Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach i urządzeniach związanych z tym transportem. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 209 209 WDU19720300209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1972 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 208 208 WDU19720300208 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 lipca 1972 r. w sprawie warunków zatrudniania i uposażenia pracowników Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytutu Programów Szkolnych oraz Instytutu Badań nad Młodzieżą. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 207 207 WDU19720300207 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 206 206 WDU19720300206 Protokół podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r. do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 205 205 WDU19720290205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Kombatantów. uchylony
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 204 WDU19720290204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 203 203 WDU19720290203 Dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy. uchylony
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 202 202 WDU19720280202 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie ławników w sądach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 201 201 WDU19720280201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 200 200 WDU19720280200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 199 199 WDU19720270199 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 198 198 WDU19720270198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 197 197 WDU19720270197 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 196 196 WDU19720270196 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 195 195 WDU19720270195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy urządzeniach wytwarzających mikrofale. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 194 194 WDU19720270194 Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 193 193 WDU19720270193 Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 192 192 WDU19720270192 Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach. uchylony
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 191 191 WDU19720270191 Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 190 190 WDU19720270190 Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o przedłużeniu urlopów macierzyńskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 189 189 WDU19720260189 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Chile Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 188 188 WDU19720260188 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz w Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 187 187 WDU19720260187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 186 186 WDU19720260186 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie zniesienia arbitrażu resortowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 185 185 WDU19720260185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 184 184 WDU19720250184 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 183 183 WDU19720250183 Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 marca 1960 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 182 182 WDU19720250182 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 181 181 WDU19720250181 Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 180 180 WDU19720250180 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 179 179 WDU19720250179 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r. uchylony
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 178 178 WDU19720250178 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 177 177 WDU19720250177 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisana w Warszawie dnia 23 września 1966 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 176 176 WDU19720240176 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bengalii w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 175 175 WDU19720240175 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 174 174 WDU19720240174 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Republiki Malgaskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 173 173 WDU19720240173 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 172 172 WDU19720240172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Nauczycieli. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 171 171 WDU19720240171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oświaty i Wychowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 170 170 WDU19720240170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 169 169 WDU19720240169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 168 168 WDU19720240168 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 167 167 WDU19720230167 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów. uchylony
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 166 166 WDU19720230166 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 165 165 WDU19720230165 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164 164 WDU19720230164 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 163 163 WDU19720220163 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 162 162 WDU19720220162 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 161 161 WDU19720220161 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 160 160 WDU19720220160 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 159 159 WDU19720220159 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 158 158 WDU19720220158 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 157 157 WDU19720220157 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 czerwca 1972 r. o pięcioletnim planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1971-1975. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 156 156 WDU19720210156 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 155 155 WDU19720210155 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 154 154 WDU19720210154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 153 153 WDU19720210153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 152 152 WDU19720210152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 151 151 WDU19720200151 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 150 150 WDU19720200150 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 149 149 WDU19720200149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 148 148 WDU19720200148 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 13 maja 1972 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 147 147 WDU19720200147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 146 146 WDU19720200146 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 maja 1972 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlu zagranicznego zamówień na dostawy, roboty i usługi przeznaczone na eksport. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 145 145 WDU19720190145 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne. uchylony
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 144 144 WDU19720190144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 143 143 WDU19720190143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 142 142 WDU19720190142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 141 141 WDU19720190141 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 140 140 WDU19720190140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 139 139 WDU19720190139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 138 138 WDU19720190138 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 137 137 WDU19720190137 Protokół podpisany w Warszawie dnia 14 października 1971 r. do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 136 136 WDU19720190136 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 135 135 WDU19720190135 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzony w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. uchylony
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 134 134 WDU19720190134 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 133 133 WDU19720190133 Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzona w Rzymie dnia 23 października 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 132 132 WDU19720180132 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 131 131 WDU19720180131 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 kwietnia 1972 r. w sprawie administracji i gospodarki wyższych szkół artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 130 130 WDU19720180130 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 129 129 WDU19720180129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 128 128 WDU19720180128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1972 r. w sprawie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 127 127 WDU19720180127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 126 126 WDU19720170126 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., przystąpienia Republiki Dominikańskiej do wymienionej konwencji oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję i potwierdzenia przez Fidżi uczestnictwa w Konwencji z 1929 r. oraz w Protokole haskim z 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 125 125 WDU19720170125 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 124 124 WDU19720170124 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 123 123 WDU19720170123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 122 122 WDU19720170122 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 121 121 WDU19720170121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 120 120 WDU19720160120 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 119 119 WDU19720160119 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 118 118 WDU19720160118 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 117 117 WDU19720160117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 116 116 WDU19720160116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 115 115 WDU19720160115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 114 114 WDU19720160114 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 113 113 WDU19720150113 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 112 112 WDU19720150112 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 111 111 WDU19720150111 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 110 110 WDU19720150110 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Austrię Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 109 109 WDU19720150109 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 kwietnia 1972 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 108 108 WDU19720150108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 107 107 WDU19720150107 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 106 106 WDU19720150106 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzona w Warszawie dnia 27 maja 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 105 105 WDU19720140105 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 28 marca 1972 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 104 104 WDU19720140104 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 103 103 WDU19720140103 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 102 102 WDU19720140102 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 101 101 WDU19720140101 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 100 100 WDU19720140100 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 99 99 WDU19720140099 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bahrajnu i Burundi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz wycofania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zastrzeżenia do Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 98 98 WDU19720140098 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 97 97 WDU19720140097 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 96 96 WDU19720140096 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 95 95 WDU19720140095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 94 94 WDU19720140094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1972 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 93 WDU19720130093 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 92 92 WDU19720120092 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 91 91 WDU19720120091 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienia Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 90 90 WDU19720120090 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 89 89 WDU19720120089 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie zapobiegania pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk. uchylony
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 88 88 WDU19720120088 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1972 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. uchylony
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 87 87 WDU19720120087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 86 86 WDU19720120086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy o pracownikach rad narodowych do pracowników terenowych organów statystyki państwowej oraz pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 85 85 WDU19720110085 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Urzędu Rezerw Państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 84 84 WDU19720110084 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 83 83 WDU19720110083 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 82 WDU19720110082 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 81 81 WDU19720110081 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Pracy i Płac. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 80 80 WDU19720110080 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 79 79 WDU19720110079 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 78 78 WDU19720110078 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 77 77 WDU19720110077 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 76 76 WDU19720110076 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Drobnej Wytwórczości. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 75 75 WDU19720110075 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 74 74 WDU19720110074 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 73 73 WDU19720110073 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Nauki i Techniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 72 72 WDU19720110072 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 71 71 WDU19720110071 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania. uchylony
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 70 70 WDU19720110070 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. uchylony
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 69 69 WDU19720100069 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Mauritiusa w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 68 68 WDU19720100068 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie członkostwa terytorium Saint Pierre i Miquelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 67 67 WDU19720100067 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 66 66 WDU19720100066 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 65 65 WDU19720100065 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 64 64 WDU19720100064 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii i Bahrainu do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 63 63 WDU19720100063 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 62 62 WDU19720100062 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 61 61 WDU19720100061 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 60 60 WDU19720090060 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 59 59 WDU19720090059 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 58 58 WDU19720090058 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 57 57 WDU19720090057 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 56 56 WDU19720090056 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę i Kenię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 55 55 WDU19720090055 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców. uchylony
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 54 54 WDU19720090054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. uchylony
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 53 53 WDU19720080053 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 52 52 WDU19720080052 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 51 51 WDU19720080051 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię, Francję, Jugosławię i Kambodżę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 50 50 WDU19720080050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie. uchylony
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 49 49 WDU19720080049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1972 r. w sprawie określenia zakładów, w których ma być wykonywana kara aresztu. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 48 48 WDU19720080048 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 marca 1972 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 47 47 WDU19720080047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 46 46 WDU19720080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 45 45 WDU19720070045 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 44 44 WDU19720070044 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success, Nowy Jork dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 43 43 WDU19720070043 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 42 42 WDU19720070042 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 41 41 WDU19720070041 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 40 40 WDU19720070040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonywania zabiegów sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 39 39 WDU19720070039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 38 38 WDU19720060038 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Kambodży w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 37 37 WDU19720060037 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 36 36 WDU19720060036 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej. uchylony
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 35 35 WDU19720060035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne. uchylony
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 34 34 WDU19720060034 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 33 33 WDU19720060033 Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. obowiązujący
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 32 32 WDU19720050032 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji morskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 31 31 WDU19720050031 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 30 30 WDU19720050030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 29 29 WDU19720050029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 28 28 WDU19720050028 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 27 27 WDU19720050027 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 26 26 WDU19720050026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 25 25 WDU19720050025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 24 24 WDU19720050024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 23 23 WDU19720050023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. uchylony
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 22 22 WDU19720050022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 21 21 WDU19720040021 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 20 20 WDU19720040020 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 19 19 WDU19720040019 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 18 18 WDU19720040018 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 17 17 WDU19720030017 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 16 16 WDU19720030016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych oraz w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 15 15 WDU19720030015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły. uchylony
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 14 14 WDU19720030014 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 13 13 WDU19720030013 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisana w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. uchylony
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 12 12 WDU19720020012 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Tanzanii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 11 11 WDU19720020011 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 10 10 WDU19720020010 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mongolię Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 9 9 WDU19720020009 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 8 8 WDU19720020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 7 7 WDU19720020007 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1972 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 6 6 WDU19720010006 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 5 5 WDU19720010005 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 4 4 WDU19720010004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów tłumaczy przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 3 3 WDU19720010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 2 2 WDU19720010002 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 1 1 WDU19720010001 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r. wygaśnięcie aktu