20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 299 299 WDU19730510299 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. dotyczące przyjęcia przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 298 298 WDU19730510298 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 297 297 WDU19730510297 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 296 296 WDU19730510296 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 295 295 WDU19730510295 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 294 294 WDU19730510294 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 293 293 WDU19730510293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 292 292 WDU19730510292 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 grudnia 1973 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 291 291 WDU19730510291 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 290 290 WDU19730510290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 289 289 WDU19730510289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania majątku Przedsiębiorstwa Budownictwa Jednorodzinnego w Warszawie Stołecznemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 288 288 WDU19730510288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 287 287 WDU19730510287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 50 poz. 286 286 WDU19730500286 Ustawa budżetowa na rok 1974 z dnia 15 grudnia 1973 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 49 poz. 285 285 WDU19730490285 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pralniczych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 284 284 WDU19730480284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 283 283 WDU19730480283 Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa. uchylony
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 282 282 WDU19730480282 Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281 281 WDU19730470281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 280 280 WDU19730470280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 279 279 WDU19730470279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 278 278 WDU19730470278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 277 277 WDU19730470277 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 276 276 WDU19730470276 Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 275 WDU19730470275 Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 274 274 WDU19730460274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 273 273 WDU19730460273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Gdańsku prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 272 272 WDU19730460272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu iłżeckiego w województwie kieleckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 271 271 WDU19730460271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 270 270 WDU19730450270 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich ogrodach zoologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 269 269 WDU19730450269 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 268 268 WDU19730450268 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach w drogownictwie komunalnym. uchylony
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 267 267 WDU19730450267 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 266 266 WDU19730440266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 265 265 WDU19730440265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników niektórych państwowych jednostek inspekcji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 264 264 WDU19730440264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników terenowych organów statystyki państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 263 263 WDU19730440263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia funkcjonariuszy administracji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 262 262 WDU19730440262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników urzędów morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 261 261 WDU19730430261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 260 260 WDU19730430260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 259 259 WDU19730420259 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. uchylony
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 258 258 WDU19730420258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1973 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności. uchylony
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 257 257 WDU19730420257 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1973 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu i utworzenia Sądu Powiatowego w Zakopanem. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 256 256 WDU19730410256 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 255 255 WDU19730410255 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 254 254 WDU19730410254 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 253 253 WDU19730410253 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 252 252 WDU19730410252 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 251 251 WDU19730410251 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 250 250 WDU19730410250 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 249 249 WDU19730410249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 248 248 WDU19730410248 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych, podpisanej w Warszawie dnia 8 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 247 247 WDU19730410247 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 246 246 WDU19730410246 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 października 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 245 245 WDU19730410245 Międzynarodowa konwencja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, sporządzona wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 października 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 244 244 WDU19730410244 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1973 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisanego w Warszawie dnia 14 września 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 243 243 WDU19730410243 Protokół w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisany w Warszawie dnia 14 września 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 242 242 WDU19730410242 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1973 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 241 241 WDU19730410241 Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzony w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r. uchylony
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 240 240 WDU19730400240 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 r. w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 239 239 WDU19730400239 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 28 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 238 238 WDU19730400238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego oraz ogólnych zasad wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 237 237 WDU19730400237 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 236 236 WDU19730400236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, lubelskim, łódzkim, warszawskim i wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 235 235 WDU19730400235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim, Chorzowa i powiatu tarnogórskiego w województwie katowickim oraz Zamościa w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 234 234 WDU19730400234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 233 233 WDU19730390233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie imienia Komisji Edukacji Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 232 232 WDU19730390232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 231 231 WDU19730390231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 230 230 WDU19730390230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 229 229 WDU19730390229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 228 228 WDU19730390228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 227 227 WDU19730390227 Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 226 226 WDU19730380226 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 225 225 WDU19730380225 Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 224 224 WDU19730380224 Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 223 223 WDU19730380223 Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 222 222 WDU19730380222 Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie art. 34 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 221 221 WDU19730370221 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 220 220 WDU19730370220 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 219 219 WDU19730370219 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 218 218 WDU19730370218 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 217 217 WDU19730370217 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 216 216 WDU19730370216 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 215 215 WDU19730360215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1973 r. w sprawie nadania Akademii Medycznej w Krakowie imienia Mikołaja Kopernika. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 214 214 WDU19730360214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych szkół. uchylony
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 213 213 WDU19730360213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 212 212 WDU19730350212 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 211 211 WDU19730350211 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 210 210 WDU19730350210 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa i wypowiedzenia przez Fidżi Konwencji o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 209 209 WDU19730350209 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 208 208 WDU19730350208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 207 207 WDU19730350207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 206 206 WDU19730340206 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 205 205 WDU19730340205 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 204 204 WDU19730340204 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 203 203 WDU19730340203 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 202 202 WDU19730340202 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 201 201 WDU19730340201 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego niektórym pracownikom świadczącym usługi agrolotnicze i dokonującym prób w locie oraz palaczom wagonów ogrzewczych. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 200 200 WDU19730340200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 199 199 WDU19730340199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 198 198 WDU19730340198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197 197 WDU19730330197 Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. uchylony
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 196 196 WDU19730330196 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 26 lipca 1973 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla hoteli i innych zakładów noclegowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 195 195 WDU19730330195 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 194 194 WDU19730330194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 193 193 WDU19730320193 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 192 192 WDU19730320192 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1973 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 191 191 WDU19730320191 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 190 190 WDU19730320190 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 189 189 WDU19730310189 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 188 188 WDU19730310188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Singapuru do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 187 187 WDU19730310187 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Zambii w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 186 186 WDU19730310186 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 185 185 WDU19730310185 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 184 184 WDU19730310184 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 183 183 WDU19730310183 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 182 182 WDU19730310182 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 181 181 WDU19730310181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1973 r. w sprawie obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby pęcherzykowej świń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 180 180 WDU19730310180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1973 r. w sprawie opodatkowania przychodów z działalności zarobkowej w zakresie zbioru i sprzedaży odpadków użytkowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 179 179 WDU19730310179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 178 178 WDU19730310178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne. uchylony
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 177 177 WDU19730300177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 176 176 WDU19730300176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1973 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach. uchylony
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 175 175 WDU19730300175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1973 r. w sprawie umorzenia niektórych należności państwowych oraz przyznania ulg podatkowych i dotacji dla osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, duchownych i pracowników kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 174 174 WDU19730300174 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 31 maja 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 173 173 WDU19730300173 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 172 172 WDU19730290172 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Chińską Republikę Ludową i Sierra Leone Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 171 171 WDU19730290171 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Arabskiej Republiki Libijskiej oraz uczestnictwa Fidżi i Barbadosu w Umowie dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 170 170 WDU19730290170 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Filipin do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 169 169 WDU19730290169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Suazi i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 168 168 WDU19730290168 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Singapuru w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 167 167 WDU19730290167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia. uchylony
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 166 166 WDU19730290166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 165 165 WDU19730290165 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 164 164 WDU19730290164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 163 163 WDU19730290163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 162 162 WDU19730290162 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 161 161 WDU19730290161 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 160 160 WDU19730290160 Dekret z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy. uchylony
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 159 159 WDU19730280159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 158 158 WDU19730280158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 157 157 WDU19730280157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 156 156 WDU19730270156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1973 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 155 155 WDU19730270155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1973 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 154 154 WDU19730270154 Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 153 153 WDU19730270153 Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152 152 WDU19730270152 Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 151 151 WDU19730270151 Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. uchylony
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150 150 WDU19730270150 Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 149 149 WDU19730260149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 148 WDU19730260148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 147 147 WDU19730250147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 146 146 WDU19730250146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1973 r. w sprawie opłaty targowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 145 145 WDU19730250145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 144 144 WDU19730250144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 143 143 WDU19730250143 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 142 142 WDU19730250142 Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 141 141 WDU19730240141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1973 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 140 140 WDU19730240140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 139 139 WDU19730240139 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 10 listopada 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 138 138 WDU19730240138 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 10 listopada 1972 r. uchylony
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 137 137 WDU19730230137 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 136 136 WDU19730230136 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 135 135 WDU19730220135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 134 134 WDU19730220134 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa Mali i Zambii w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 133 133 WDU19730220133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Francji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 132 132 WDU19730220132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące przystąpienia Mali oraz potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Uzupełniającej konwencji w sprawach zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 131 131 WDU19730220131 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 130 130 WDU19730220130 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 129 129 WDU19730220129 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 128 128 WDU19730220128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Energii Atomowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 127 127 WDU19730210127 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1973 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 126 126 WDU19730210126 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 125 125 WDU19730210125 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 124 124 WDU19730210124 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 marca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników, zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 123 123 WDU19730210123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 122 WDU19730210122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 121 121 WDU19730210121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 120 120 WDU19730210120 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 119 119 WDU19730210119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 118 118 WDU19730200118 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 117 117 WDU19730200117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 116 116 WDU19730200116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 115 115 WDU19730200115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 114 114 WDU19730200114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 113 113 WDU19730190113 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 112 112 WDU19730190112 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 111 111 WDU19730190111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 110 110 WDU19730190110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 109 109 WDU19730190109 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisanej w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 108 108 WDU19730190108 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisana w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 107 107 WDU19730180107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich. uchylony
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 106 106 WDU19730180106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 17 poz. 105 105 WDU19730170105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 16 poz. 104 104 WDU19730160104 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 16 poz. 103 103 WDU19730160103 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 102 102 WDU19730150102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej w m. Zakopanem. uchylony
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 101 101 WDU19730150101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 100 100 WDU19730150100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 14 poz. 99 99 WDU19730140099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny lub pobieranie nauki oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 98 98 WDU19730130098 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 97 97 WDU19730130097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 96 96 WDU19730130096 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 95 95 WDU19730130095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód. uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 94 94 WDU19730130094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 93 93 WDU19730130093 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 92 92 WDU19730120092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie utworzenia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 91 91 WDU19730120091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzosowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 90 90 WDU19730120090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 89 89 WDU19730120089 Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 88 88 WDU19730120088 Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o utworzeniu Urzędu Energii Atomowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 87 87 WDU19730120087 Ustawa konstytucyjna z dnia 12 kwietnia 1973 r. o przedłużeniu kadencji rad narodowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 86 86 WDU19730110086 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 85 85 WDU19730110085 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 84 84 WDU19730110084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 83 83 WDU19730110083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 82 82 WDU19730110082 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 81 81 WDU19730110081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatków dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 80 80 WDU19730110080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 79 79 WDU19730110079 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 78 78 WDU19730110078 Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzona w Monako dnia 3 maja 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 77 77 WDU19730100077 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 76 76 WDU19730100076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 75 75 WDU19730100075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani na rzecz armatorów zagranicznych i innych płatników zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 74 74 WDU19730090074 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 73 73 WDU19730090073 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 72 72 WDU19730090072 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 71 71 WDU19730090071 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 70 70 WDU19730090070 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 69 69 WDU19730090069 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia złożonego do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 68 68 WDU19730090068 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 marca 1973 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 67 67 WDU19730090067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 66 66 WDU19730080066 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji i Kuby do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 65 65 WDU19730080065 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 64 64 WDU19730080064 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz w Protokołem podpisania i Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 63 63 WDU19730080063 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 62 62 WDU19730080062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 61 61 WDU19730080061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 60 60 WDU19730070060 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 59 59 WDU19730070059 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 58 58 WDU19730070058 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 57 57 WDU19730070057 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 56 56 WDU19730070056 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Grecję Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 55 55 WDU19730070055 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 54 54 WDU19730070054 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 53 53 WDU19730070053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe. uchylony
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 52 52 WDU19730070052 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 51 51 WDU19730070051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 50 50 WDU19730070050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 49 49 WDU19730070049 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 48 48 WDU19730070048 Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 47 47 WDU19730070047 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 46 46 WDU19730070046 Konwencja dodatkowa do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotycząca odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokoły A i B, sporządzona w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 45 45 WDU19730060045 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 44 44 WDU19730060044 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 19 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania. uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 43 43 WDU19730060043 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lutego 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w rzemieślniczych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 42 42 WDU19730060042 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 41 41 WDU19730060041 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 40 40 WDU19730060040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 39 39 WDU19730060039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 38 38 WDU19730050038 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1973 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 37 37 WDU19730050037 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenia przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 36 36 WDU19730050036 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofania zastrzeżenia złożonego przez Portugalię. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 35 35 WDU19730050035 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 34 34 WDU19730050034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1973 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na trójchloroetylen (Tri). nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 33 33 WDU19730050033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1973 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uchylony
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 32 32 WDU19730050032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. uchylony
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 31 31 WDU19730050031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 4 poz. 30 30 WDU19730040030 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 4 poz. 29 29 WDU19730040029 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym. uchylony
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 28 28 WDU19730030028 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską, Libijską Republikę Arabską oraz Senegal Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 27 27 WDU19730030027 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 26 26 WDU19730030026 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 25 25 WDU19730030025 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. uchylony
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 24 24 WDU19730030024 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 23 23 WDU19730030023 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 22 22 WDU19730020022 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 21 21 WDU19730020021 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 20 20 WDU19730020020 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 19 19 WDU19730020019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 18 18 WDU19730020018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 17 17 WDU19730020017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 16 16 WDU19730020016 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 stycznia 1973 r. Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 15 15 WDU19730020015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 14 14 WDU19730020014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyśpieszone. uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 13 13 WDU19730020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. uznany za uchylony
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 12 12 WDU19730020012 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisanej w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 11 11 WDU19730020011 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisana w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 10 10 WDU19730010010 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 9 9 WDU19730010009 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 8 8 WDU19730010008 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 7 7 WDU19730010007 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 6 6 WDU19730010006 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 5 5 WDU19730010005 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 4 4 WDU19730010004 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Samoa Zachodniego do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 3 3 WDU19730010003 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 2 2 WDU19730010002 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 1 1 WDU19730010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna