20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 339 339 WDU19740510339 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 grudnia 1974 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 338 338 WDU19740510338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 337 337 WDU19740510337 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 336 336 WDU19740510336 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 335 335 WDU19740510335 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 334 334 WDU19740510334 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 333 333 WDU19740510333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie równoważnych norm czasu pracy w żegludze przybrzeżnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 332 332 WDU19740510332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 331 331 WDU19740510331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 330 330 WDU19740510330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 329 329 WDU19740510329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328 328 WDU19740510328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 327 327 WDU19740510327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326 326 WDU19740510326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 325 325 WDU19740510325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 324 324 WDU19740510324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 323 323 WDU19740510323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 322 322 WDU19740510322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany wysokości podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych i wysokości niektórych opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 321 321 WDU19740500321 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa. uchylony
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 320 320 WDU19740500320 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 319 319 WDU19740500319 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 318 318 WDU19740500318 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 317 317 WDU19740500317 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o notariacie. uchylony
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 316 316 WDU19740500316 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 315 315 WDU19740490315 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 314 314 WDU19740490314 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 313 313 WDU19740490313 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 312 312 WDU19740490312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i Kolumbii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 311 311 WDU19740490311 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 310 310 WDU19740490310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 309 309 WDU19740490309 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 308 308 WDU19740490308 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 307 307 WDU19740490307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 306 306 WDU19740490306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 305 305 WDU19740490305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 304 304 WDU19740490304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 303 303 WDU19740490303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 302 302 WDU19740490302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 301 301 WDU19740490301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 300 300 WDU19740490300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 299 WDU19740490299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 298 298 WDU19740490298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 297 WDU19740490297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 296 296 WDU19740480296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 295 295 WDU19740480295 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów powiatowych oraz Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 294 294 WDU19740480294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie utworzenia i ustalenia siedzib okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 293 293 WDU19740480293 Ustawa budżetowa na rok 1975 z dnia 17 grudnia 1974 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 292 292 WDU19740470292 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 listopada 1974 r. w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 291 291 WDU19740470291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Zduńskiej Woli oraz powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 290 290 WDU19740470290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 289 289 WDU19740470289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 288 288 WDU19740470288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 287 287 WDU19740470287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 286 286 WDU19740470286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 285 WDU19740470285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 284 284 WDU19740470284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 283 283 WDU19740470283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 282 WDU19740470282 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 281 281 WDU19740470281 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach i ich związkach. uchylony
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 280 WDU19740470280 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 279 279 WDU19740460279 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 278 278 WDU19740460278 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień. uchylony
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 277 277 WDU19740460277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 276 276 WDU19740460276 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą. uchylony
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 275 275 WDU19740460275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 274 274 WDU19740460274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 273 273 WDU19740460273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 272 272 WDU19740450272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunków pracy, w których pracodawcą jest osoba fizyczna. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 271 271 WDU19740450271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 270 270 WDU19740450270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 269 269 WDU19740450269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii. uchylony
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 268 WDU19740450268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 267 267 WDU19740450267 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Tokio dnia 14 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 266 266 WDU19740450266 Protokół Dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Tokio dnia 14 listopada 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 265 265 WDU19740440265 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 października 1974 r. w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 264 264 WDU19740440264 Ustawa z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniająca ustawę o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 263 263 WDU19740430263 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 262 262 WDU19740430262 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 261 261 WDU19740430261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1974 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 260 260 WDU19740430260 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie zatrudnienia osób, które nie ukończyły 15 lat, oraz zwalniania młodocianych od obowiązku przygotowania zawodowego i od obowiązku dokształcania się. uchylony
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 259 259 WDU19740430259 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 258 258 WDU19740430258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 257 257 WDU19740420257 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 256 256 WDU19740420256 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 255 255 WDU19740420255 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 254 254 WDU19740420254 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Federalnej Niemiec do konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 253 253 WDU19740420253 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy podstawowej o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisanej w Caracas dnia 14 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 252 252 WDU19740420252 Umowa Podstawowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisana w Caracas dnia 14 maja 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 251 251 WDU19740420251 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 250 250 WDU19740420250 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 249 249 WDU19740410249 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bahama i Gwineę-Bissau Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 248 248 WDU19740410248 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną i Socjalistyczną Republikę Rumunii Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 247 247 WDU19740410247 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 246 246 WDU19740410246 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 245 245 WDU19740410245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 244 244 WDU19740410244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 243 243 WDU19740410243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 242 242 WDU19740400242 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 241 241 WDU19740400241 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 240 240 WDU19740400240 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Włochy Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 239 239 WDU19740400239 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 238 238 WDU19740400238 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 237 237 WDU19740400237 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236 236 WDU19740400236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 235 235 WDU19740400235 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 234 234 WDU19740400234 Porozumienie o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 233 233 WDU19740390233 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 września 1974 r. w sprawie uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 232 232 WDU19740390232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 231 WDU19740390231 Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 230 WDU19740380230 Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229 229 WDU19740380229 Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. uchylony
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 228 228 WDU19740370228 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 227 227 WDU19740370227 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 226 226 WDU19740370226 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 225 225 WDU19740370225 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 224 224 WDU19740370224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 223 223 WDU19740370223 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 222 222 WDU19740370222 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 221 221 WDU19740370221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 220 220 WDU19740370220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 219 219 WDU19740370219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 218 218 WDU19740370218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 217 217 WDU19740370217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uchylony
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 216 216 WDU19740370216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 215 215 WDU19740370215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 214 214 WDU19740360214 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1974 r. w sprawie określenia rodzajów spraw z zakresu administracji państwowej, które z upoważnienia wojewodów i naczelników powiatów mogą być załatwiane przez kierowników terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. uchylony
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 213 213 WDU19740360213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 212 212 WDU19740360212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 211 211 WDU19740360211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 210 210 WDU19740350210 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 209 209 WDU19740350209 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 208 208 WDU19740350208 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 207 207 WDU19740350207 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 206 206 WDU19740350206 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 205 205 WDU19740350205 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 204 204 WDU19740350204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 203 203 WDU19740350203 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 202 202 WDU19740350202 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisana w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r. uchylony
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 201 201 WDU19740340201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w Politechnikę Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 200 200 WDU19740340200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 199 199 WDU19740340199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę Białostocką. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 198 198 WDU19740340198 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 197 197 WDU19740340197 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r. uchylony
Dz.U. 1974 nr 33 poz. 196 196 WDU19740330196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności. uchylony
Dz.U. 1974 nr 33 poz. 195 195 WDU19740330195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 194 194 WDU19740320194 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 193 193 WDU19740320193 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 192 192 WDU19740320192 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 191 191 WDU19740320191 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Irak Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 190 190 WDU19740320190 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 189 189 WDU19740320189 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 188 188 WDU19740320188 Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzona w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. uchylony
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 187 187 WDU19740310187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1974 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186 186 WDU19740310186 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast. uchylony
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 185 185 WDU19740310185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 184 184 WDU19740310184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 183 183 WDU19740310183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 182 182 WDU19740300182 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 181 181 WDU19740300181 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz przystąpienia Fidżi do Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 180 180 WDU19740300180 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 179 179 WDU19740300179 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektóre osoby objęte przepisami o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 178 178 WDU19740300178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 177 177 WDU19740300177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 176 176 WDU19740300176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 175 175 WDU19740300175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 174 174 WDU19740300174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 173 173 WDU19740300173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 172 172 WDU19740290172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 171 171 WDU19740290171 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 170 170 WDU19740290170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1974 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 169 169 WDU19740290169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 168 168 WDU19740290168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 167 167 WDU19740290167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1974 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 166 166 WDU19740280166 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 165 165 WDU19740280165 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 164 164 WDU19740280164 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabię Saudyjską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 163 163 WDU19740280163 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 162 162 WDU19740280162 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 161 161 WDU19740280161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1974 r. w sprawie realizacji niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 160 160 WDU19740280160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. uchylony
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 159 159 WDU19740270159 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158 158 WDU19740270158 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 157 WDU19740270157 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 156 156 WDU19740260156 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 155 155 WDU19740260155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 154 154 WDU19740260154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 153 153 WDU19740260153 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku. uchylony
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 152 152 WDU19740260152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 151 151 WDU19740250151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1974 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 150 150 WDU19740250150 Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie składania ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 149 149 WDU19740250149 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 148 148 WDU19740250148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 147 147 WDU19740250147 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisanej w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 146 146 WDU19740250146 Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisana w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 145 145 WDU19740250145 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Zmian do tekstu Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 144 144 WDU19740250144 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonego w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 143 143 WDU19740250143 Porozumienie o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzone w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 142 WDU19740240142 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 141 WDU19740240141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 140 140 WDU19740230140 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 139 139 WDU19740230139 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138 138 WDU19740230138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 137 137 WDU19740230137 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisanej w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 136 136 WDU19740230136 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisana w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 135 135 WDU19740220135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu ze względów zdrowotnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 134 134 WDU19740220134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 133 133 WDU19740220133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132 132 WDU19740220132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 131 WDU19740220131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 130 130 WDU19740220130 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisanej w Akrze dnia 1 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 129 129 WDU19740220129 Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisana w Akrze dnia 1 marca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 128 128 WDU19740210128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad ustalania dodatku do renty za kooperację w produkcji rolnej. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 127 127 WDU19740210127 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 126 126 WDU19740210126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 125 125 WDU19740210125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 124 124 WDU19740210124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 123 123 WDU19740210123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 122 122 WDU19740210122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 121 121 WDU19740210121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 120 120 WDU19740210120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 119 119 WDU19740210119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 118 118 WDU19740210118 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117 117 WDU19740210117 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 116 116 WDU19740210116 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 115 115 WDU19740210115 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 114 114 WDU19740200114 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 113 113 WDU19740200113 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w Konwencji o morzu pełnym oraz w Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 112 112 WDU19740200112 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111 111 WDU19740200111 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 110 110 WDU19740200110 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bangladesz i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 109 109 WDU19740200109 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności. uchylony
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 108 108 WDU19740200108 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 9 kwietnia 1974 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 107 107 WDU19740200107 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 106 106 WDU19740200106 Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 19 poz. 105 105 WDU19740190105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 19 poz. 104 104 WDU19740190104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 103 103 WDU19740180103 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 102 102 WDU19740180102 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 101 101 WDU19740180101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 100 100 WDU19740180100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 99 99 WDU19740180099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii. uchylony
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 98 98 WDU19740170098 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 97 97 WDU19740170097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 96 96 WDU19740170096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 95 95 WDU19740170095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 r. w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 94 94 WDU19740170094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 93 93 WDU19740170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 92 92 WDU19740160092 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 91 91 WDU19740160091 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 90 90 WDU19740160090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 89 89 WDU19740160089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 88 88 WDU19740150088 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 87 87 WDU19740150087 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisana w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r. uchylony
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 86 86 WDU19740140086 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1974 r. w sprawie zasad sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 85 WDU19740140085 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 84 WDU19740140084 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 83 83 WDU19740140083 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 82 82 WDU19740130082 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 81 81 WDU19740130081 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 80 80 WDU19740130080 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 79 79 WDU19740130079 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 78 78 WDU19740130078 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 77 77 WDU19740120077 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 marca 1974 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach rozrywkowych, linowych i linowo-terenowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 76 76 WDU19740120076 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 75 75 WDU19740120075 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 74 74 WDU19740120074 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 73 73 WDU19740120073 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 72 72 WDU19740120072 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 71 71 WDU19740120071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych przy produkcji antybiotyków w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa". uchylony
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 70 70 WDU19740110070 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 69 69 WDU19740110069 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia Bahama, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 68 68 WDU19740110068 Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. uchylony
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 67 67 WDU19740110067 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 66 66 WDU19740110066 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Helsinkach dnia 13 grudnia 1973 r. uchylony
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 65 65 WDU19740110065 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 64 WDU19740100064 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 63 63 WDU19740100063 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lutego 1974 r. w sprawie pomocy w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 62 62 WDU19740100062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 61 61 WDU19740100061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej za zameldowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 60 60 WDU19740100060 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 59 59 WDU19740100059 Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzona w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 58 58 WDU19740090058 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 57 57 WDU19740090057 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 56 56 WDU19740090056 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 55 55 WDU19740090055 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 54 54 WDU19740090054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 53 53 WDU19740090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 52 52 WDU19740090052 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 51 51 WDU19740090051 Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 50 50 WDU19740080050 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 49 49 WDU19740080049 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Środkowoafrykańską Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 48 48 WDU19740080048 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 47 47 WDU19740080047 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1974 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 46 46 WDU19740080046 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół morskich podległych Ministrowi Żeglugi. uchylony
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 45 45 WDU19740080045 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie zasad obliczania wartości lasów i gruntów leśnych w hektarach przeliczeniowych użytków rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 44 44 WDU19740080044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 43 43 WDU19740070043 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 42 42 WDU19740070042 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 41 41 WDU19740070041 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Federalną Niemiec Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40 40 WDU19740070040 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 39 39 WDU19740070039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie. uchylony
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 38 38 WDU19740070038 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 37 37 WDU19740070037 Konwencja o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisana w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 36 36 WDU19740070036 Dekret z dnia 7 lutego 1974 r. o ustanowieniu Medalu 30-lecia Polski Ludowej. uchylony
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 35 35 WDU19740060035 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., i Protokołu dodatkowego do tej Umowy, podpisanego w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 34 34 WDU19740060034 Protokół dodatkowy do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., podpisany w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 33 33 WDU19740060033 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 32 32 WDU19740050032 Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 16 stycznia 1974 r. w sprawie gruntów przeznaczonych do zalesiania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 31 31 WDU19740050031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia w 1974 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 30 30 WDU19740050030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 29 29 WDU19740050029 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 28 28 WDU19740050028 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 27 27 WDU19740040027 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw z dnia 5 lutego 1970 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 maja 1973 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 26 26 WDU19740040026 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 stycznia 1974 r. w sprawie nagród wypłacanych pracownikom sezonowym z zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 25 25 WDU19740040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 24 24 WDU19740040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 23 23 WDU19740030023 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 22 22 WDU19740030022 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 21 21 WDU19740030021 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 20 20 WDU19740030020 Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) z dnia 20 grudnia 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 19 19 WDU19740030019 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisanej w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 18 18 WDU19740030018 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisana w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 17 17 WDU19740020017 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 16 16 WDU19740020016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 15 15 WDU19740020015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1974 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 14 14 WDU19740020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 13 13 WDU19740020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 12 12 WDU19740010012 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 11 11 WDU19740010011 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 10 10 WDU19740010010 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 9 9 WDU19740010009 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kataru do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 8 8 WDU19740010008 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 7 7 WDU19740010007 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie uznania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 6 6 WDU19740010006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieruchomości włączonych do terenów budowlanych w miastach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 5 5 WDU19740010005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 4 4 WDU19740010004 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 3 3 WDU19740010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1974 r. w sprawie niezawieszenia prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym w niektórych rodzajach usług, w handlu i w gastronomii. uchylony
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 2 2 WDU19740010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu działalności twórczej i artystycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 1 1 WDU19740010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. uchylony