20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 257 257 WDU19750460257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 256 256 WDU19750460256 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 255 255 WDU19750460255 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra do Spraw Kombatantów z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie trybu ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 254 WDU19750460254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 253 253 WDU19750460253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 252 252 WDU19750460252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251 251 WDU19750460251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 250 250 WDU19750460250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 249 249 WDU19750460249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 248 248 WDU19750460248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 247 247 WDU19750460247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 246 246 WDU19750460246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 245 245 WDU19750460245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 244 244 WDU19750460244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 243 243 WDU19750460243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 242 242 WDU19750460242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 241 241 WDU19750460241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 240 240 WDU19750450240 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 239 239 WDU19750450239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i na cele emerytalne oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 238 238 WDU19750450238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznawania i podwyższania emerytur oraz rent kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych oraz pozostałym po nich członkom rodzin. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 237 237 WDU19750450237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i Więźniów Obozów Koncentracyjnych i zarządzania tym funduszem. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 236 236 WDU19750450236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 235 235 WDU19750450235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 234 WDU19750450234 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 233 233 WDU19750450233 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 232 232 WDU19750450232 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 231 231 WDU19750450231 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230 230 WDU19750450230 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 229 WDU19750450229 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 228 228 WDU19750450228 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227 227 WDU19750450227 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226 226 WDU19750450226 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 44 poz. 225 225 WDU19750440225 Ustawa budżetowa na rok 1976 z dnia 19 grudnia 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 224 224 WDU19750430224 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223 223 WDU19750430223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności. uchylony
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 222 222 WDU19750430222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 221 221 WDU19750430221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 220 220 WDU19750430220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 219 219 WDU19750430219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi. uchylony
Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218 218 WDU19750420218 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 217 217 WDU19750410217 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 216 216 WDU19750410216 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 1975 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 215 215 WDU19750410215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych, terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 214 214 WDU19750410214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków. uchylony
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 213 213 WDU19750410213 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 212 212 WDU19750410212 Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzona w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 40 poz. 211 211 WDU19750400211 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1975 nr 40 poz. 210 210 WDU19750400210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1975 nr 39 poz. 209 209 WDU19750390209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1975 r. w sprawie postępowania arbitrażowego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 208 208 WDU19750380208 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 207 207 WDU19750380207 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 206 206 WDU19750380206 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 205 205 WDU19750380205 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 204 204 WDU19750380204 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 203 203 WDU19750370203 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 202 202 WDU19750370202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 201 201 WDU19750370201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi oraz z zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków w bankach spółdzielczych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 200 200 WDU19750370200 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1975 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. uchylony
Dz.U. 1975 nr 36 poz. 199 199 WDU19750360199 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 198 198 WDU19750350198 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 197 197 WDU19750350197 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 196 196 WDU19750350196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 195 195 WDU19750350195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 194 194 WDU19750350194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 193 193 WDU19750350193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 192 192 WDU19750350192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191 191 WDU19750350191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 190 190 WDU19750350190 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 189 WDU19750350189 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 188 WDU19750340188 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 187 187 WDU19750340187 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o udzielaniu poręczeń państwowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 186 186 WDU19750340186 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o dalszym zwiększeniu świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 185 185 WDU19750340185 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 184 184 WDU19750340184 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim. uchylony
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 183 WDU19750340183 Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 182 182 WDU19750330182 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 181 181 WDU19750330181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 180 180 WDU19750330180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 179 179 WDU19750330179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 178 178 WDU19750320178 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 177 177 WDU19750320177 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 września 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 176 176 WDU19750320176 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1975 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej ze służbą wskutek wypadku lub choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 175 175 WDU19750320175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 174 174 WDU19750320174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1975 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 173 173 WDU19750320173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1975 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 172 172 WDU19750320172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 171 171 WDU19750320171 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 170 170 WDU19750320170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 169 169 WDU19750320169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 168 168 WDU19750310168 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 167 167 WDU19750310167 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 166 166 WDU19750310166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1975 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 165 165 WDU19750310165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. uchylony
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 164 164 WDU19750310164 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 163 163 WDU19750310163 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 162 162 WDU19750300162 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Ślesina w województwie konińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 161 161 WDU19750300161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1975 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 160 160 WDU19750300160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 159 159 WDU19750300159 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 158 158 WDU19750300158 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 157 157 WDU19750290157 Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 156 156 WDU19750290156 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 155 155 WDU19750290155 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1975 r. w sprawie określenia uprawnień naczelników powiatów w zakresie ruchu drogowego, które przechodzą do wojewodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 154 154 WDU19750290154 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 sierpnia 1975 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 153 153 WDU19750290153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 152 152 WDU19750280152 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 151 151 WDU19750280151 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 150 150 WDU19750280150 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 149 149 WDU19750280149 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Mauritius Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 148 148 WDU19750280148 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 147 147 WDU19750280147 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 146 146 WDU19750280146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1975 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 145 145 WDU19750280145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 144 144 WDU19750280144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 143 143 WDU19750270143 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 142 WDU19750270142 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 141 WDU19750270141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 140 140 WDU19750270140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 139 139 WDU19750260139 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 138 138 WDU19750260138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 137 137 WDU19750260137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 136 136 WDU19750260136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 135 135 WDU19750250135 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1975 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 134 134 WDU19750250134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133 133 WDU19750250133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 132 132 WDU19750240132 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 131 131 WDU19750240131 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 130 130 WDU19750240130 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 129 129 WDU19750240129 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128 128 WDU19750230128 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 127 127 WDU19750230127 Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 126 126 WDU19750230126 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu. uchylony
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 125 125 WDU19750230125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 124 124 WDU19750220124 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 123 123 WDU19750220123 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 122 122 WDU19750220122 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w przenośny sprzęt pożarniczy. uchylony
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 121 121 WDU19750220121 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie przejęcia przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uprawnień organów administracji państwowej stopnia powiatowego dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 120 120 WDU19750220120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 119 119 WDU19750220119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa. uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 118 118 WDU19750210118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 117 117 WDU19750210117 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie. uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 116 116 WDU19750210116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 115 115 WDU19750210115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 114 114 WDU19750210114 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich. uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 113 113 WDU19750210113 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 112 112 WDU19750210112 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 12 maja 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 111 111 WDU19750210111 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisana w Hawanie dnia 12 maja 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 110 110 WDU19750200110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen. uchylony
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 109 109 WDU19750200109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 108 108 WDU19750200108 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 107 107 WDU19750200107 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 106 WDU19750200106 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 105 105 WDU19750200105 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 104 104 WDU19750190104 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt. uchylony
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 103 103 WDU19750190103 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 102 102 WDU19750180102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie określenia siedzib okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialnego zakresu ich działania. uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 101 101 WDU19750180101 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 100 100 WDU19750180100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 99 99 WDU19750180099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 98 98 WDU19750180098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 97 97 WDU19750180097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. uchylony
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 96 96 WDU19750180096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia. uchylony
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 95 95 WDU19750170095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 94 WDU19750170094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 93 93 WDU19750170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92 92 WDU19750170092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 91 WDU19750160091 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 90 90 WDU19750160090 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 89 89 WDU19750160089 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 88 88 WDU19750150088 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 87 87 WDU19750150087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 86 86 WDU19750150086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 85 85 WDU19750140085 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 84 84 WDU19750140084 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie organizacji i zasad działania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych oraz trybu postępowania przed Komisją. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 83 83 WDU19750140083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązków zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 82 82 WDU19750140082 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 81 81 WDU19750140081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 80 80 WDU19750140080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. uchylony
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 79 79 WDU19750140079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 78 78 WDU19750130078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie ochrony ryb i raków. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 77 77 WDU19750130077 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania brucelozy zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 76 76 WDU19750130076 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 75 75 WDU19750130075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 74 74 WDU19750130074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Konstantynowa Łódzkiego w powiecie i województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 73 73 WDU19750130073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 72 72 WDU19750120072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 71 71 WDU19750120071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 70 70 WDU19750120070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 69 69 WDU19750120069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 68 68 WDU19750120068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 67 67 WDU19750110067 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 66 66 WDU19750110066 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 65 65 WDU19750110065 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni. uchylony
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 64 64 WDU19750100064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 63 63 WDU19750100063 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 62 62 WDU19750100062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 61 61 WDU19750100061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 60 60 WDU19750100060 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu II dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., sporządzonego w Bernie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 59 59 WDU19750100059 Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, sporządzony w Bernie dnia 9 listopada 1973 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 58 58 WDU19750100058 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 57 57 WDU19750100057 Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzone w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56 56 WDU19750100056 Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 55 55 WDU19750090055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 54 54 WDU19750090054 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1975 r. w sprawie jednolitych metod postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 53 53 WDU19750090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 52 52 WDU19750090052 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51 51 WDU19750090051 Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 50 50 WDU19750090050 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 49 49 WDU19750090049 Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 48 48 WDU19750080048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 47 47 WDU19750080047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. uchylony
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 46 46 WDU19750080046 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 45 45 WDU19750080045 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich. uchylony
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44 44 WDU19750080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43 43 WDU19750080043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie. uchylony
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 42 42 WDU19750080042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 41 41 WDU19750070041 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 40 40 WDU19750070040 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. uchylony
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 39 39 WDU19750070039 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 38 WDU19750070038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 37 37 WDU19750070037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1975 r. w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 36 36 WDU19750070036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez niektóre zespoły spod działania przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 35 35 WDU19750060035 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu. uchylony
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 34 34 WDU19750060034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1975 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa. uchylony
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 33 33 WDU19750060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 32 32 WDU19750060032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 31 31 WDU19750050031 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. uchylony
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 30 30 WDU19750050030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1975 r. Regulamin czynności okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 29 29 WDU19750050029 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 28 28 WDU19750050028 Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. uchylony
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 27 27 WDU19750050027 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 26 26 WDU19750050026 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 25 25 WDU19750040025 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 24 24 WDU19750040024 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 23 23 WDU19750040023 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 22 22 WDU19750040022 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 21 21 WDU19750040021 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 20 20 WDU19750040020 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 19 19 WDU19750040019 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie określenia rodzajów studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 18 WDU19750040018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 17 17 WDU19750040017 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 16 16 WDU19750040016 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 15 15 WDU19750040015 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 14 14 WDU19750040014 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. uchylony
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 13 13 WDU19750030013 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 12 12 WDU19750030012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1975 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe. akt jednorazowy
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 11 11 WDU19750030011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 10 10 WDU19750030010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 9 9 WDU19750020009 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 8 8 WDU19750020008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego. uchylony
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 7 7 WDU19750020007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 6 6 WDU19750010006 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 5 5 WDU19750010005 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 4 4 WDU19750010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 3 3 WDU19750010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego podatku majątkowego. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 2 2 WDU19750010002 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 1 1 WDU19750010001 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r. uchylony