20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 255 255 WDU19760420255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1976 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 254 254 WDU19760420254 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 253 253 WDU19760420253 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 252 252 WDU19760420252 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 251 251 WDU19760420251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 250 250 WDU19760410250 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 249 249 WDU19760410249 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia w sprawie stosowania konwencji do wysp Faroe i Grenlandii. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 248 248 WDU19760410248 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. dotyczące przystąpienia Republiki Irlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 247 247 WDU19760410247 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie przystąpienia Libijskiej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 246 246 WDU19760410246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania inspekcji nasiennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 245 245 WDU19760410245 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 244 244 WDU19760410244 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim, tarnowskim. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 243 243 WDU19760410243 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 r. w sprawie studiów doktoranckich. uchylony
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 242 242 WDU19760410242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 241 241 WDU19760410241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 240 240 WDU19760400240 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 239 239 WDU19760400239 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad określających składniki funduszu płac. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238 238 WDU19760400238 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 237 237 WDU19760400237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 236 236 WDU19760400236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235 235 WDU19760400235 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 234 234 WDU19760400234 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 233 233 WDU19760400233 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 232 232 WDU19760400232 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 231 231 WDU19760400231 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 230 230 WDU19760390230 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Międzynarodowej konwencji w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 229 229 WDU19760390229 Międzynarodowa konwencja w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich, podpisana w Brukseli dnia 10 maja 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 228 228 WDU19760390228 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Rzymie dnia 15 września 1962 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 227 227 WDU19760390227 Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Rzymie dnia 15 września 1962 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 226 226 WDU19760390226 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. o pięcioletnim narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1976-1980. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 225 225 WDU19760390225 Ustawa budżetowa na rok 1977 z dnia 18 grudnia 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 224 224 WDU19760380224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 223 223 WDU19760380223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 222 222 WDU19760380222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 221 221 WDU19760370221 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 listopada 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 220 220 WDU19760370220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 listopada 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 219 219 WDU19760370219 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Maroka, podpisanej w Rabacie dnia 30 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 218 218 WDU19760370218 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Maroka, podpisana w Rabacie dnia 30 października 1969 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 217 217 WDU19760360217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 216 216 WDU19760360216 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Francji do Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 215 215 WDU19760360215 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 214 214 WDU19760360214 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Cypru do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 213 213 WDU19760360213 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 212 212 WDU19760360212 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1976 r. w sprawie postępowania o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 211 211 WDU19760350211 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1976 r. w sprawie personelu lotniczego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 210 210 WDU19760350210 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 209 WDU19760350209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 208 208 WDU19760350208 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 207 207 WDU19760350207 Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 206 206 WDU19760340206 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 205 205 WDU19760340205 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Tanzanię, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Katar Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 204 204 WDU19760340204 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę, Kolumbię i Kubę Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 203 203 WDU19760340203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 202 202 WDU19760340202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 201 201 WDU19760330201 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz potwierdzenia przez Zambię i Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 200 200 WDU19760330200 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 199 199 WDU19760330199 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Sułtanatu Omanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 198 198 WDU19760330198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 197 197 WDU19760330197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września r. w sprawie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 196 196 WDU19760330196 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. dotyczące ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonego w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 195 195 WDU19760330195 Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzony w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 194 194 WDU19760320194 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zniesienia gminy Tarnobrzeg oraz zmiany granic niektórych gmin w województwie tarnobrzeskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 193 193 WDU19760320193 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnobrzega w województwie tarnobrzeskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 192 192 WDU19760320192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 191 191 WDU19760320191 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190 190 WDU19760320190 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 189 189 WDU19760320189 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 188 188 WDU19760320188 Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 187 187 WDU19760320187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 186 186 WDU19760320186 Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 185 185 WDU19760320185 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 184 184 WDU19760320184 Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 183 183 WDU19760310183 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 182 182 WDU19760310182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1976 r. w sprawie melioracji wodnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 181 181 WDU19760310181 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 180 180 WDU19760310180 Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 179 179 WDU19760310179 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 178 178 WDU19760310178 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 177 177 WDU19760300177 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 176 176 WDU19760300176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 175 175 WDU19760300175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 174 174 WDU19760300174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie robót i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 173 173 WDU19760290173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 172 172 WDU19760290172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1976 r. w sprawie zawierania przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 171 171 WDU19760290171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1976 r. w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi. uchylony
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 170 170 WDU19760280170 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 169 169 WDU19760280169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 168 168 WDU19760280168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o karach pieniężnych i trybu ich nakładania przez Najwyższą Izbę Kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 167 167 WDU19760280167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 166 166 WDU19760280166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1976 r. w sprawie określenia wieku emerytalnego i zasad przyznawania dodatku do emerytur i rent inwalidzkich dla funkcjonariuszy pożarnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 165 165 WDU19760280165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 164 164 WDU19760270164 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. dotyczące potwierdzenia przez Barbados uczestnictwa w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 163 163 WDU19760270163 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Belgii i Holandii w Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 162 162 WDU19760270162 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Umowie dotyczącej przewozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 161 161 WDU19760270161 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 160 160 WDU19760270160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 12 lipca 1976 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 159 159 WDU19760270159 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 158 158 WDU19760270158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1976 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne jednostki organizacyjne oraz zakony. uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 157 157 WDU19760270157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 156 156 WDU19760270156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 155 155 WDU19760270155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 154 154 WDU19760260154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 153 153 WDU19760260153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 152 152 WDU19760260152 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego państwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 151 151 WDU19760260151 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 150 150 WDU19760250150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 149 149 WDU19760250149 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 148 148 WDU19760250148 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 147 147 WDU19760250147 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 146 146 WDU19760250146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 145 145 WDU19760250145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 144 144 WDU19760240144 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 143 143 WDU19760240143 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 23 poz. 142 142 WDU19760230142 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 141 141 WDU19760220141 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 140 140 WDU19760220140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 139 139 WDU19760220139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie uznania "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 138 138 WDU19760220138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 137 137 WDU19760210137 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uchylony
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 136 136 WDU19760210136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1976 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 135 135 WDU19760210135 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach przekwaterowania osób nieuprawnionych z osobnych kwater stałych oraz właściwości organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 134 134 WDU19760210134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych nauczycieli i nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 133 133 WDU19760210133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 132 132 WDU19760210132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 131 131 WDU19760210131 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 130 130 WDU19760210130 Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 129 129 WDU19760200129 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 128 128 WDU19760200128 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 127 127 WDU19760200127 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib okręgowych urzędów kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 126 126 WDU19760190126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Syrii i Włoch do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na księstwo Liechtenstein. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 125 125 WDU19760190125 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Belgię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 124 124 WDU19760190124 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Tokio dnia 14 listopada 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 123 123 WDU19760190123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 122 WDU19760190122 Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach. uchylony
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 121 121 WDU19760190121 Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120 120 WDU19760180120 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 119 119 WDU19760180119 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Kuby Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 118 118 WDU19760180118 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 117 117 WDU19760180117 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia państwa Kuwejtu do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję, przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej i Królestwa Lesotho do Protokołu haskiego z 1955 r. i ratyfikacji tego protokołu przez Królestwo Maroka oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 116 116 WDU19760180116 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Kanady, Maroka i Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 115 115 WDU19760180115 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 114 114 WDU19760180114 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 113 113 WDU19760180113 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 112 112 WDU19760180112 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 111 111 WDU19760170111 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia Republiki Wysp Zielonego Przylądka, Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Mozambickiej Republiki Ludowej, Papui-Nowej Gwinei, Republiki Wysp Komorskich i Republiki Surinamu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 110 110 WDU19760170110 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 109 109 WDU19760170109 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 108 108 WDU19760170108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1976 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 107 107 WDU19760170107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 106 106 WDU19760170106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 105 105 WDU19760160105 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 104 104 WDU19760160104 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz w Protokołach A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 103 103 WDU19760160103 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 102 102 WDU19760160102 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisanej w Warszawie dnia 9 października 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 101 101 WDU19760160101 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisana w Warszawie dnia 9 października 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 100 100 WDU19760160100 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 99 99 WDU19760160099 Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku), przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 98 98 WDU19760160098 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie wzajemnego przyznania prawa uprawiania rybołówstwa w ich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Sztokholmie dnia 9 grudnia 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 97 97 WDU19760160097 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie wzajemnego przyznania prawa uprawiania rybołówstwa w ich strefach rybołówstwa morskiego, podpisana w Sztokholmie dnia 9 grudnia 1975 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96 96 WDU19760150096 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1976 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 95 95 WDU19760150095 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 94 94 WDU19760150094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, określenia wykroczeń, za które członkowie ochotniczych straży pożarnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 93 93 WDU19760150093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 92 92 WDU19760150092 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 91 91 WDU19760150091 Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 90 90 WDU19760140090 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 89 89 WDU19760140089 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli. uchylony
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 88 88 WDU19760140088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 87 87 WDU19760140087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 86 86 WDU19760140086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 85 85 WDU19760140085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 84 84 WDU19760140084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 83 83 WDU19760140083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 82 82 WDU19760140082 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 81 81 WDU19760140081 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzonego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 80 80 WDU19760140080 Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 79 79 WDU19760140079 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 78 78 WDU19760140078 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący poprawek do tej konwencji, sporządzony w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 77 77 WDU19760130077 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 marca 1976 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 76 76 WDU19760130076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 75 75 WDU19760130075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 74 74 WDU19760130074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 73 73 WDU19760120073 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie włączania i wyłączania gruntów państwowego gospodarstwa leśnego oraz zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 72 72 WDU19760120072 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1976 r. w sprawie ustalenia granicy wodnej (redy) morskiego portu handlowego w Gdyni. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 71 71 WDU19760120071 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 70 70 WDU19760120070 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 69 69 WDU19760120069 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa. uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 68 68 WDU19760120068 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa. uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 67 67 WDU19760120067 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Energetyki i Energii Atomowej. uchylony
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 66 66 WDU19760120066 Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. uchylony
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 65 65 WDU19760110065 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich. uchylony
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 64 64 WDU19760110064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania przez zakłady pracy wydatków na świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 63 WDU19760110063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 62 62 WDU19760110062 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 61 61 WDU19760110061 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 60 60 WDU19760110060 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stroną Polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 59 59 WDU19760110059 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę Polską zapory na Dunajcu, podpisana w Warszawie dnia 21 marca 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 58 58 WDU19760100058 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 57 57 WDU19760100057 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 56 56 WDU19760100056 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Tonga, Mozambik, Demokratyczną Republikę Wietnamu i Komory Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 55 55 WDU19760100055 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 1976 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 54 54 WDU19760100054 Dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 53 53 WDU19760090053 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 52 52 WDU19760090052 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Lesotho i Zambię uczestnictwa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 51 51 WDU19760090051 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 50 50 WDU19760090050 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 49 49 WDU19760090049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1976 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 48 48 WDU19760090048 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 47 47 WDU19760090047 Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 46 46 WDU19760080046 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 45 45 WDU19760080045 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 44 44 WDU19760080044 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 43 43 WDU19760080043 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 42 42 WDU19760080042 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie bezpiecznej żeglugi statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 41 41 WDU19760080041 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 40 40 WDU19760080040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 39 39 WDU19760080039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracy w niedzielę i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 38 38 WDU19760080038 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 37 37 WDU19760080037 Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 36 WDU19760070036 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. uchylony
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 35 35 WDU19760060035 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 34 34 WDU19760060034 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Grenadę i Botswanę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 33 33 WDU19760060033 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 32 32 WDU19760060032 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 31 31 WDU19760060031 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 stycznia 1976 r. w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. uchylony
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 30 30 WDU19760060030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 5 poz. 29 29 WDU19760050029 Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 28 28 WDU19760040028 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 27 27 WDU19760040027 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 26 26 WDU19760040026 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Austrię i Etiopię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 25 25 WDU19760040025 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 24 24 WDU19760040024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających. uchylony
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 23 23 WDU19760040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wolnych obszarów celnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 22 22 WDU19760040022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. uznany za uchylony
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 21 21 WDU19760030021 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 20 20 WDU19760030020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1976 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną. uchylony
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 19 19 WDU19760030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 18 18 WDU19760020018 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego te konwencję, potwierdzenia przez Lesotho uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej i w protokole z 1929 r. oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 17 17 WDU19760020017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania komend straży pożarnych oraz komendanta gminnego straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 16 16 WDU19760020016 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 15 15 WDU19760020015 Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 14 14 WDU19760020014 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 stycznia 1976 r. o upływie kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 13 13 WDU19760010013 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Myszkowa w województwie częstochowskim i miasta Konina w województwie konińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 12 12 WDU19760010012 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bydgoskim, częstochowskim, jeleniogórskim, konińskim, koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, nowosądeckim i olsztyńskim. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 11 11 WDU19760010011 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kostrzyna w województwie gorzowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 10 10 WDU19760010010 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: gdańskim, gorzowskim, leszczyńskim, włocławskim i zielonogórskim. obowiązujący
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 9 9 WDU19760010009 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 8 8 WDU19760010008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1975 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 7 7 WDU19760010007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 6 6 WDU19760010006 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 5 5 WDU19760010005 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 4 4 WDU19760010004 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 3 3 WDU19760010003 Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisany w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 2 2 WDU19760010002 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 1 1 WDU19760010001 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. obowiązujący