20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1977
185 Or z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Izraela oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
184 Or z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 3 września 1973 r. bez statusu
183 Or z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Malawi do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
182 RMS z dnia 27 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
181 Or z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisanej w Bonn dnia 11 czerwca 1976 r. bez statusu
180 UmRPRLaRRFNowk z dnia uchylony
179 Or z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r. bez statusu
178 Kn1doppwpipiupwGd2c1r z dnia obowiązujący
177 Or z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 99 dotyczącej metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r. bez statusu
176 KN9dmupmwrpwGd2c1r z dnia obowiązujący
175 RMHZiGM z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
174 RMHZiGM z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych. uchylony
173 RMHZiGM z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
172 RMHZiGM z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
171 RRM z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
170 Or z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
169 MPPGSiKodpwNJd1g1r z dnia obowiązujący
168 Or z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
167 MPPOiPodpwNJd1g1r z dnia obowiązujący
166 RRM z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
165 RRM z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uznany za uchylony
164 U z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
163 U z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. akt posiada tekst jednolity
162 U z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
161 Ubnr1 z dnia 17 grudnia 1977 r. wygaśnięcie aktu
160 RRM z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r. uznany za uchylony
159 RRM z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
158 RRM z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł. uchylony
157 Or z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
156 Or z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Trypolisie dnia 27 października 1976 r. bez statusu
155 UmRPRLaRARLowkinpwTd2p1r z dnia obowiązujący
154 Or z dnia 11 listopada 1977 r. dotyczące wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r. bez statusu
153 UkmRPRLaRLRJpwWd1s1r z dnia obowiązujący
152 RMH z dnia 16 listopada 1977 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 U z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego. uchylony
150 RMAGTiO z dnia 25 października 1977 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
149 RRM z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
148 RRM z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
147 Or z dnia 28 października 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Atenach dnia 31 marca 1976 r. bez statusu
146 UmRPRLaRRGowkinpwAd3m1r z dnia obowiązujący
145 RRM z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
144 URP z dnia 29 października 1977 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego. wygaśnięcie aktu
143 Or z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
142 Or z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
141 Or z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
140 U z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. uchylony
139 Or z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. bez statusu
138 RMR z dnia 18 października 1977 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
137 RMSW z dnia 4 października 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
136 Or z dnia 22 września 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzonego w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r. bez statusu
135 PowwdbiwpkwcpswMd1l1r z dnia obowiązujący
134 RMKoAGTiO z dnia 8 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
133 RRM z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów chorób zakaźnych. uchylony
132 RRM z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha. obowiązujący
131 RRM z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
130 Or z dnia 15 września 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r. bez statusu
129 UmRPRLiFRWFRNowkinpwWd1c1r z dnia obowiązujący
128 RMH z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RRM z dnia 12 września 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach. obowiązujący
126 RRM z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
125 Or z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
124 Or z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
123 Or z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
122 Or z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Sudanu oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
121 RMLiPD z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie strażników łowieckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 RRM z dnia 1 sierpnia 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Politechnikę Lubelską. obowiązujący
119 Or z dnia 11 sierpnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy dotyczącej komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r., podpisanego w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1977 r. bez statusu
118 PwsuUdklmRPiKRpwBd9s1rpwBd2s1r z dnia obowiązujący
117 RMAGTiO z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach, łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim. akt jednorazowy
116 RMAGTiO z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w województwach tarnobrzeskim i wrocławskim. obowiązujący
115 RPRM z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
114 RRM z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
113 RRM z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uznany za uchylony
112 RMPPiSS z dnia 10 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą. uchylony
111 RRM z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
110 RRM z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. uznany za uchylony
109 Or z dnia 29 lipca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisanej w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r. bez statusu
108 UmRPRLaRCRSouwroooPpwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
107 RMHZiGM z dnia 6 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
106 RRM z dnia 21 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
105 Or z dnia 26 lipca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Berlinie dnia 28 maja 1977 r. bez statusu
104 UmPRLaNRDopwiwppwBd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
103 RMAGTiO z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: stołecznym warszawskim, bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, poznańskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, toruńskim i wałbrzyskim. akt jednorazowy
102 D z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii. akt jednorazowy
101 OMON z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
100 RMZiOS z dnia 7 lipca 1977 r. w sprawie kwalifikowania kandydatów na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
99 RMPPiSS z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
98 RRM z dnia 11 lipca 1977 r. w sprawie wart przeciwpożarowych. uznany za uchylony
97 RMHZiGM z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
96 RRM z dnia 5 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich. uznany za uchylony
95 Or z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik IV i Regulaminu międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiącego załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. uznany za uchylony
94 Or z dnia 14 czerwca 1977 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej bez statusu
93 PmPRLaRTwsupdhzwKhin z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r. obowiązujący
92 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
91 RMF z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
90 U z dnia 30 czerwca 1977 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
89 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. bez statusu
88 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię, Szwecję i Danię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
87 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Botswanę uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Finlandii do Protokołu haskiego bez statusu
86 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Tonga uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Tonga do Protokołu haskiego bez statusu
85 Or z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przyjęcia Republiki Seszeli, Ludowej Republiki Angoli i Samoa Zachodniego do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
84 RMZiOS z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
83 RMZiOS z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
82 RMAGTiO z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim. obowiązujący
81 RMF z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
80 RRM z dnia 11 czerwca 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej od sprzedaży samochodów. uchylony
79 RRM z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uchylony
78 RRM z dnia 3 czerwca 1977 r. w sprawie nadzoru i kontroli gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
77 Or z dnia 30 maja 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r. bez statusu
76 KkmPRLaRFpwPd2l1r z dnia obowiązujący
75 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
74 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
73 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
72 RMZiOS z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. uznany za uchylony
71 RMF z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych. uchylony
70 RMHZiGM z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
69 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
68 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
67 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w tej konwencji. bez statusu
66 Or z dnia 22 kwietnia 1977 r. dotyczące uczestnictwa Lesotho w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
65 RMF z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
64 RPRM z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uznany za uchylony
63 RMKiON z dnia 20 kwietnia 1977 r. w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
62 Or z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. bez statusu
61 Kwsmpozznmz1rswLd2p1r z dnia obowiązujący
60 Or z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 1975 r. bez statusu
59 UowkinmRPRLaRRPpwWd3w1r z dnia obowiązujący
58 RMEiEAoAGTiO z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego. uznany za uchylony
57 RMF z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych. uchylony
56 RMZiOS z dnia 5 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RRM z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
54 Or z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r. bez statusu
53 Kn1MOPdzmpwGd2c1r z dnia obowiązujący
52 Or z dnia 17 marca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. bez statusu
51 UmRPRLaRKSwszpowzpodimpwSd5c1r z dnia wygaśnięcie aktu
50 RMK z dnia 7 kwietnia 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
49 RMF z dnia 14 kwietnia 1977 r. w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
48 RMPPiSS z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie najniższych kwot emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
47 RMPPiSS z dnia 2 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
46 RRM z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty. uchylony
45 U z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach. uchylony
44 U z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
43 U z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. uznany za uchylony
42 RMF z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uznany za uchylony
41 RRM z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
40 RRM z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uchylony
39 RRM z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
38 Or z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
37 UpRPRLiRRWwsupoppzwmipswRd9l1r z dnia uznany za uchylony
36 Or z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
35 KkmPRLaRWpwRd9l1r z dnia obowiązujący
34 RMK z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego. uznany za uchylony
33 RMPPiSSoZiOS z dnia 19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz. uchylony
32 RMAGTiO z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany granic gmin w województwach miejskim krakowskim i krośnieńskim. akt jednorazowy
31 D z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski. uchylony
30 RMKoAGTiO z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. obowiązujący
29 RRM z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
28 Or z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
27 KmounzdispswBd1k1r z dnia obowiązujący
26 RMKiSW z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych. uchylony
25 RMPPiSS z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
24 RMF z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego do niektórych grup podatników. uchylony
23 RMF z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
22 RPRM z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 RRM z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności. bez statusu
20 OMHWiU z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
19 Or z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie bez statusu
18 PzP z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzony w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r. obowiązujący
17 OPRM z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu w ustawie uchylony
16 RMHZiGM z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. akt jednorazowy
15 RMAGTiO z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
14 RMAGTiO z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie katowickim. obowiązujący
13 RPRM z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim. uznany za uchylony
12 RMAGTiO z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim. akt jednorazowy
11 RMAGTiO z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim. obowiązujący
10 RPRM z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie utworzenia miasta Zagórza w województwie krośnieńskim. obowiązujący
9 RRM z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RRM z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r. wygaśnięcie aktu
7 RRM z dnia 28 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów dozoru technicznego. uchylony
6 Or z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. bez statusu
5 UmRPRLaRRFwszpowzpodim z dnia obowiązujący
4 Or z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Węgierskiej dotyczącej komunikacji lotniczej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r., podpisanego w Warszawie dnia 12 lutego 1976 r. bez statusu
3 PwsuUmRRPiRRWdklpwBd2s1rpwWd1l1r z dnia bez statusu
2 Or z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Aktu wprowadzającego poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r. bez statusu
1 AwpdKMOPpwGd2c1r z dnia obowiązujący