20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 185 185 WDU19770390185 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Izraela oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 184 184 WDU19770390184 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 3 września 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 183 183 WDU19770390183 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Malawi do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 182 182 WDU19770390182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 181 181 WDU19770390181 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisanej w Bonn dnia 11 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 180 180 WDU19770390180 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 179 179 WDU19770390179 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 178 178 WDU19770390178 Konwencja nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 177 177 WDU19770390177 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 99 dotyczącej metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 176 176 WDU19770390176 Konwencja Nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 175 175 WDU19770380175 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 174 174 WDU19770380174 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 173 173 WDU19770380173 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 172 172 WDU19770380172 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 171 171 WDU19770380171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 170 170 WDU19770380170 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169 169 WDU19770380169 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 168 168 WDU19770380168 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 167 WDU19770380167 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 166 166 WDU19770370166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 165 165 WDU19770370165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 164 164 WDU19770370164 Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163 163 WDU19770370163 Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162 162 WDU19770370162 Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 161 161 WDU19770370161 Ustawa budżetowa na rok 1978 z dnia 17 grudnia 1977 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 160 160 WDU19770360160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 159 159 WDU19770360159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 158 158 WDU19770360158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł. uchylony
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 157 157 WDU19770360157 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 156 156 WDU19770360156 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Trypolisie dnia 27 października 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 155 155 WDU19770360155 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 154 154 WDU19770360154 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. dotyczące wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 153 153 WDU19770360153 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 152 152 WDU19770350152 Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 16 listopada 1977 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 151 WDU19770350151 Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 150 150 WDU19770340150 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 1977 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 149 149 WDU19770340149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 148 148 WDU19770340148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 147 147 WDU19770340147 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Atenach dnia 31 marca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 146 146 WDU19770340146 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach dnia 31 marca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 145 145 WDU19770330145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 144 144 WDU19770330144 Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 143 WDU19770320143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 142 WDU19770320142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 141 WDU19770320141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 140 140 WDU19770320140 Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 139 WDU19770310139 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 138 138 WDU19770310138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 października 1977 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 137 137 WDU19770310137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 136 136 WDU19770310136 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzonego w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 135 WDU19770310135 Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 134 134 WDU19770300134 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 133 133 WDU19770300133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów chorób zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 132 132 WDU19770300132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 131 131 WDU19770300131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 130 130 WDU19770300130 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 129 129 WDU19770300129 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128 128 WDU19770290128 Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 127 127 WDU19770290127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 126 126 WDU19770290126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 125 125 WDU19770280125 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 124 124 WDU19770280124 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 123 123 WDU19770280123 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 122 122 WDU19770280122 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Sudanu oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 121 121 WDU19770280121 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie strażników łowieckich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 120 120 WDU19770280120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Politechnikę Lubelską. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 119 119 WDU19770280119 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy dotyczącej komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r., podpisanego w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 118 118 WDU19770280118 Protokół w sprawie uchylenia Umowy dotyczącej komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r., podpisany w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 117 117 WDU19770270117 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach, łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 116 116 WDU19770270116 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w województwach tarnobrzeskim i wrocławskim. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 115 115 WDU19770270115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 114 114 WDU19770270114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 113 113 WDU19770270113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 112 112 WDU19770260112 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą. uchylony
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 111 111 WDU19770260111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 110 110 WDU19770260110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 109 109 WDU19770260109 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisanej w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 108 108 WDU19770260108 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisana w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 107 107 WDU19770250107 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 106 106 WDU19770250106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 105 105 WDU19770250105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Berlinie dnia 28 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 104 104 WDU19770250104 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Berlinie dnia 28 maja 1977 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 103 103 WDU19770240103 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: stołecznym warszawskim, bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, poznańskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, toruńskim i wałbrzyskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 102 102 WDU19770240102 Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 101 101 WDU19770230101 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 100 100 WDU19770230100 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1977 r. w sprawie kwalifikowania kandydatów na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 99 99 WDU19770230099 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 98 98 WDU19770230098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1977 r. w sprawie wart przeciwpożarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 97 97 WDU19770220097 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 96 96 WDU19770220096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 95 95 WDU19770220095 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik IV i Regulaminu międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiącego załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 94 94 WDU19770220094 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1977 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 93 93 WDU19770220093 Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 92 92 WDU19770210092 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 91 91 WDU19770210091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 90 90 WDU19770210090 Ustawa z dnia 30 czerwca 1977 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 89 WDU19770200089 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 88 88 WDU19770200088 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię, Szwecję i Danię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 87 87 WDU19770200087 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Botswanę uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Finlandii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 86 86 WDU19770200086 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Tonga uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Tonga do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 85 85 WDU19770200085 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przyjęcia Republiki Seszeli, Ludowej Republiki Angoli i Samoa Zachodniego do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 84 84 WDU19770200084 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 83 83 WDU19770200083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 82 82 WDU19770200082 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 81 81 WDU19770200081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 80 80 WDU19770190080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej od sprzedaży samochodów. uchylony
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 79 79 WDU19770190079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 78 78 WDU19770190078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1977 r. w sprawie nadzoru i kontroli gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 77 77 WDU19770190077 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 76 76 WDU19770190076 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisana w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 75 75 WDU19770180075 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 74 74 WDU19770180074 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 73 73 WDU19770180073 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 72 72 WDU19770180072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 71 71 WDU19770180071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 17 poz. 70 70 WDU19770170070 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 69 69 WDU19770160069 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 68 68 WDU19770160068 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 67 67 WDU19770160067 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 66 66 WDU19770160066 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. dotyczące uczestnictwa Lesotho w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 65 65 WDU19770160065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 64 64 WDU19770160064 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 63 63 WDU19770150063 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 1977 r. w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 62 62 WDU19770150062 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 61 61 WDU19770150061 Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 60 60 WDU19770150060 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 59 59 WDU19770150059 Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisana w Warszawie dnia 30 września 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 58 58 WDU19770140058 Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 57 57 WDU19770140057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 56 56 WDU19770140056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 55 55 WDU19770140055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 54 54 WDU19770140054 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 53 53 WDU19770140053 Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 52 52 WDU19770130052 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 51 WDU19770130051 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 12 poz. 50 50 WDU19770120050 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 12 poz. 49 49 WDU19770120049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1977 r. w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 48 48 WDU19770110048 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie najniższych kwot emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 47 47 WDU19770110047 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 46 46 WDU19770110046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 45 45 WDU19770110045 Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 44 44 WDU19770110044 Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 43 43 WDU19770110043 Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 42 42 WDU19770100042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 41 WDU19770100041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 40 40 WDU19770100040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. uchylony
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 39 39 WDU19770100039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 38 38 WDU19770090038 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 37 37 WDU19770090037 Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, sporządzona w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 36 36 WDU19770090036 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 35 WDU19770090035 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34 34 WDU19770080034 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 33 33 WDU19770080033 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz. uchylony
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 32 32 WDU19770080032 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany granic gmin w województwach miejskim krakowskim i krośnieńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 31 WDU19770080031 Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 30 WDU19770070030 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29 29 WDU19770070029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 28 28 WDU19770070028 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 27 27 WDU19770070027 Konwencja międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzona w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 26 26 WDU19770060026 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych. uchylony
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 25 25 WDU19770060025 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 24 24 WDU19770050024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego do niektórych grup podatników. uchylony
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 23 23 WDU19770050023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 22 22 WDU19770050022 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 21 21 WDU19770050021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 20 20 WDU19770040020 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 19 19 WDU19770040019 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 roku w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 18 18 WDU19770040018 Protokół zmieniający Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzony w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 17 17 WDU19770030017 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 16 16 WDU19770030016 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15 15 WDU19770030015 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 14 14 WDU19770030014 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie katowickim. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 13 13 WDU19770030013 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim. uznany za uchylony
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 12 12 WDU19770020012 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 11 11 WDU19770020011 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 10 10 WDU19770020010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie utworzenia miasta Zagórza w województwie krośnieńskim. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 9 WDU19770020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 8 8 WDU19770010008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 7 7 WDU19770010007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 6 6 WDU19770010006 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 5 5 WDU19770010005 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. obowiązujący
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 4 4 WDU19770010004 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Węgierskiej dotyczącej komunikacji lotniczej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r., podpisanego w Warszawie dnia 12 lutego 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 3 3 WDU19770010003 Protokół w sprawie uchylenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Węgierskiej dotyczącej komunikacji lotniczej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r., podpisany w Warszawie dnia 12 lutego 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 2 2 WDU19770010002 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Aktu wprowadzającego poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 1 1 WDU19770010001 Akt wprowadzający poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r. obowiązujący