20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 136 136 WDU19780310136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 135 135 WDU19780310135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 134 134 WDU19780310134 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 133 133 WDU19780310133 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwartej do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 132 132 WDU19780310132 Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 131 131 WDU19780310131 Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130 130 WDU19780310130 Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1978 nr 30 poz. 129 129 WDU19780300129 Ustawa budżetowa na rok 1979 z dnia 21 grudnia 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 128 128 WDU19780290128 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. uchylające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 127 127 WDU19780290127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 126 126 WDU19780280126 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Grecji i Ludowej Republiki Bułgarii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 125 125 WDU19780280125 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1978 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 124 124 WDU19780280124 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 123 123 WDU19780280123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 122 122 WDU19780280122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 121 121 WDU19780280121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 120 120 WDU19780280120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1978 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1978 nr 27 poz. 119 119 WDU19780270119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. uchylony
Dz.U. 1978 nr 27 poz. 118 118 WDU19780270118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 26 poz. 117 117 WDU19780260117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 26 poz. 116 116 WDU19780260116 Ustawa z dnia 26 października 1978 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 25 poz. 115 115 WDU19780250115 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 października 1978 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 25 poz. 114 114 WDU19780250114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1978 r. w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia, zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. uchylony
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 113 113 WDU19780240113 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszaru właściwości okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 112 112 WDU19780240112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111 111 WDU19780240111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 110 110 WDU19780240110 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 109 109 WDU19780240109 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Brukseli dnia 14 września 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 108 108 WDU19780230108 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 107 107 WDU19780230107 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą. uchylony
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 106 106 WDU19780230106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1978 r. w sprawie nadania Instytutowi Kształcenia Nauczycieli w Warszawie imienia Władysława Spasowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 105 105 WDU19780230105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 104 104 WDU19780230104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 103 103 WDU19780230103 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Szwecji o rybołówstwie, sporządzonego w Warszawie dnia 1 lutego 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 102 102 WDU19780230102 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Szwecji o rybołówstwie, sporządzone w Warszawie dnia 1 lutego 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 101 101 WDU19780220101 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 100 100 WDU19780220100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 99 99 WDU19780220099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Krakowie. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 98 98 WDU19780220098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 97 97 WDU19780210097 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 96 96 WDU19780210096 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Malawi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 95 95 WDU19780210095 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 94 94 WDU19780210094 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. uchylony
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 93 93 WDU19780210093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną. uchylony
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 92 92 WDU19780210092 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r., zmieniającego Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 91 91 WDU19780210091 Protokół zmieniający Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r., sporządzony w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 90 90 WDU19780200090 Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 89 89 WDU19780200089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 20 poz. 88 88 WDU19780200088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Turystyki. uchylony
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 87 87 WDU19780190087 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 86 86 WDU19780190086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 85 85 WDU19780190085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 84 84 WDU19780190084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 83 83 WDU19780190083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ksiąg wodnych i katastru gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 82 82 WDU19780180082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. uchylony
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 81 81 WDU19780180081 Ustawa z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 80 80 WDU19780180080 Ustawa z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 79 79 WDU19780170079 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 78 78 WDU19780170078 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 77 77 WDU19780170077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1978 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 76 76 WDU19780170076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 75 75 WDU19780170075 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 74 74 WDU19780170074 Porozumienie o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Berlinie dnia 20 września 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 73 73 WDU19780160073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustaleniu obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72 72 WDU19780160072 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 71 71 WDU19780160071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 70 70 WDU19780160070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie opłat za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 69 69 WDU19780160069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 68 68 WDU19780150068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 67 67 WDU19780150067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 66 66 WDU19780150066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie zasad i trybu udzielania niepaństwowym jednostkom gospodarki uspołecznionej zezwoleń na wydobywanie kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 65 65 WDU19780150065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 64 64 WDU19780150064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony terenów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 63 63 WDU19780140063 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1978 r. w sprawie przyjęcia Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Republiki Dżibuti do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 62 62 WDU19780140062 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 61 61 WDU19780140061 Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 60 60 WDU19780140060 Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Turystyki. uchylony
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 59 59 WDU19780140059 Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. akt jednorazowy
Dz.U. 1978 nr 13 poz. 58 58 WDU19780130058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 13 poz. 57 57 WDU19780130057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1978 r. w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 13 poz. 56 56 WDU19780130056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55 55 WDU19780120055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 54 54 WDU19780120054 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 53 53 WDU19780120053 Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 52 52 WDU19780120052 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 51 51 WDU19780120051 Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 50 50 WDU19780110050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 49 49 WDU19780110049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 48 48 WDU19780110048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 47 47 WDU19780110047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 46 46 WDU19780110046 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 45 45 WDU19780110045 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r. uchylony
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 44 44 WDU19780110044 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 43 43 WDU19780110043 Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 42 42 WDU19780100042 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 26 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 41 41 WDU19780100041 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1978 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 40 40 WDU19780100040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 39 39 WDU19780090039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 38 38 WDU19780090038 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa przyległego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 37 37 WDU19780090037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1978 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 36 36 WDU19780090036 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 35 35 WDU19780090035 Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. uchylony
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 34 34 WDU19780090034 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 33 33 WDU19780090033 Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 32 32 WDU19780080032 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 31 WDU19780080031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. uznany za uchylony
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 30 30 WDU19780080030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 29 29 WDU19780080029 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołów nr 1 i nr 2, sporządzonych w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., oraz do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołu nr 1, sporządzonych w Genewie dnia 6 września 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 28 28 WDU19780080028 Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 27 27 WDU19780070027 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 26 26 WDU19780070026 Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 25 25 WDU19780070025 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24 24 WDU19780070024 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 23 23 WDU19780070023 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 22 22 WDU19780070022 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 21 21 WDU19780070021 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 20 20 WDU19780070020 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 19 19 WDU19780060019 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 18 18 WDU19780060018 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sporządzonej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 17 17 WDU19780060017 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 16 16 WDU19780050016 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 15 15 WDU19780050015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 14 14 WDU19780050014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach. uchylony
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 13 13 WDU19780050013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1978 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 12 WDU19780040012 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze. uchylony
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 11 WDU19780030011 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 10 10 WDU19780030010 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 9 9 WDU19780030009 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. dotyczące uczestnictwa Jordanii, Iraku i Republiki Dominikańskiej w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 8 8 WDU19780030008 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 7 7 WDU19780030007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1978 r. w sprawie określenia granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii w rejonie wyspy Bornholm. uchylony
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 6 6 WDU19780030006 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej, podpisanego w Warszawie dnia 24 lutego 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 5 5 WDU19780030005 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 4 WDU19780020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 3 3 WDU19780010003 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Belgii oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2 2 WDU19780010002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. uchylony
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 1 1 WDU19780010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony