20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1978
136 RMF z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. uchylony
135 RRM z dnia 1 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
134 Or z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
133 Or z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwartej do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r. bez statusu
132 KozutonwcmljicwodpwGd1m1r z dnia obowiązujący
131 U z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. uznany za uchylony
130 U z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. akt posiada tekst jednolity
129 Ubnr1 z dnia 21 grudnia 1978 r. wygaśnięcie aktu
128 RMHZiGM z dnia 9 grudnia 1978 r. uchylające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych. akt jednorazowy
127 RRM z dnia 8 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
126 Or z dnia 31 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Grecji i Ludowej Republiki Bułgarii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
125 Or z dnia 31 października 1978 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. bez statusu
124 RMHWiU z dnia 16 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
123 RMF z dnia 21 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn. uznany za uchylony
122 RRM z dnia 4 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
121 RRM z dnia 27 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
120 RRM z dnia 27 listopada 1978 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
119 RMPM z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. uchylony
118 RRM z dnia 27 października 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
117 RRM z dnia 9 października 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych. uchylony
116 U z dnia 26 października 1978 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
115 RMNSWiT z dnia 9 października 1978 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą. uznany za uchylony
114 RRM z dnia 1 września 1978 r. w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia, zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. uchylony
113 RPRM z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszaru właściwości okręgowych komisji arbitrażowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RRM z dnia 29 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
111 RRM z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 Or z dnia 14 września 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 r. bez statusu
109 UmRPRLaRKBoupoizusoowzpodimpwBd1w1r z dnia wygaśnięcie aktu
108 RMHZiGM z dnia 12 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
107 RMZiOS z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą. uchylony
106 RRM z dnia 23 września 1978 r. w sprawie nadania Instytutowi Kształcenia Nauczycieli w Warszawie imienia Władysława Spasowskiego. obowiązujący
105 RRM z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
104 RRM z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
103 Or z dnia 8 września 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Szwecji o rybołówstwie, sporządzonego w Warszawie dnia 1 lutego 1978 r. bez statusu
102 PmRPRLaRSorswWd1l1r z dnia obowiązujący
101 Or z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r. bez statusu
100 RRM z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. obowiązujący
99 RRM z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Krakowie. obowiązujący
98 RRM z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. uchylony
97 Or z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. bez statusu
96 Or z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Malawi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. bez statusu
95 Or z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. bez statusu
94 RMG z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. uchylony
93 RMF z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną. uchylony
92 Or z dnia 26 sierpnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r., zmieniającego Konwencję konsularną między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. bez statusu
91 PzKkmPRLaZKWBiPIswLd2l1rswLd1g1r z dnia obowiązujący
90 RMNSWiTHZiGMKiSZiOSoPGKKFiS z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
89 RRM z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy. uznany za uchylony
88 RRM z dnia 15 sierpnia 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Turystyki. uchylony
87 RMPPiSS z dnia 18 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
86 RRM z dnia 16 sierpnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 RRM z dnia 10 sierpnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
84 RRM z dnia 31 lipca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
83 RRM z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ksiąg wodnych i katastru gospodarki wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
82 RRM z dnia 12 lipca 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. uchylony
81 U z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
80 U z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
79 RMPPiSSoS z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
78 RMPPiSS z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
77 RMZiOS z dnia 28 czerwca 1978 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
76 RRM z dnia 4 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. uchylony
75 Or z dnia 23 czerwca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 czerwca 1976 r. bez statusu
74 PozppiiMOK"swBd2w1r z dnia obowiązujący
73 RMS z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustaleniu obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
72 RMONiSW z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RRM z dnia 24 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
70 RRM z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie opłat za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
69 RRM z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin. uchylony
68 RRM z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
67 RRM z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RRM z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie zasad i trybu udzielania niepaństwowym jednostkom gospodarki uspołecznionej zezwoleń na wydobywanie kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RRM z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
64 RRM z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony terenów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
63 Or z dnia 22 maja 1978 r. w sprawie przyjęcia Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Republiki Dżibuti do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
62 Or z dnia 19 maja 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Protokołu haskiego bez statusu
61 U z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. uchylony
60 U z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Turystyki. uchylony
59 U z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. akt jednorazowy
58 RMF z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu. uznany za uchylony
57 RRM z dnia 26 maja 1978 r. w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego. obowiązujący
56 RRM z dnia 22 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
55 RMS z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
54 Or z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. bez statusu
53 Kn1MOPdnwddzpwGd2c1r z dnia obowiązujący
52 Or z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r. bez statusu
51 DpddKZPswLd5l1r z dnia obowiązujący
50 RMF z dnia 26 kwietnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
49 RMF z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. bez statusu
48 RMF z dnia 26 kwietnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
47 RMF z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony
46 Or z dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r. bez statusu
45 UmRPRLaRSRWowkinpwWd1s1r z dnia uchylony
44 Or z dnia 30 marca 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. bez statusu
43 KouRWCswBd1g1r z dnia obowiązujący
42 Or z dnia 11 kwietnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego bez statusu
41 RMS z dnia 5 kwietnia 1978 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
40 RRM z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. uznany za uchylony
39 RMF z dnia 28 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
38 RMON z dnia 31 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa przyległego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
37 RRM z dnia 31 marca 1978 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. obowiązujący
36 Or z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. bez statusu
35 MktswMd2p1r z dnia uchylony
34 Or z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
33 PdKoMMODswGd6m1r z dnia obowiązujący
32 RMS z dnia 14 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
31 RRM z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie. uznany za uchylony
30 RRM z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
29 Or z dnia 20 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołów nr 1 i nr 2, sporządzonych w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., oraz do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołu nr 1, sporządzonych w Genewie dnia 6 września 1952 r. bez statusu
28 PkopazwPd2l1r z dnia obowiązujący
27 Or z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. bez statusu
26 Pda2i2KOZpwNJd2l1r z dnia obowiązujący
25 Or z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. bez statusu
24 KoowmzmzjpwswRd2l1r z dnia obowiązujący
23 Or z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 1977 r. bez statusu
22 UmRPRLaRHowkinpwWd2m1r z dnia obowiązujący
21 Or z dnia 28 stycznia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. bez statusu
20 UmRPRLaRZKWBiPIwszpowzpodizmpwLd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
19 Or z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. bez statusu
18 Or z dnia 28 lutego 1978 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sporządzonej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r. bez statusu
17 RMSZ z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
16 Or z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. bez statusu
15 RMF z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
14 RMF z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach. uchylony
13 RRM z dnia 24 lutego 1978 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
12 OPRM z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu uchylony
11 Or z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
10 Or z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
9 Or z dnia 8 lutego 1978 r. dotyczące uczestnictwa Jordanii, Iraku i Republiki Dominikańskiej w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
8 Or z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
7 RRM z dnia 27 lutego 1978 r. w sprawie określenia granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii w rejonie wyspy Bornholm. uchylony
6 Or z dnia 3 lutego 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej, podpisanego w Warszawie dnia 24 lutego 1977 r. bez statusu
5 PmRPRLiRNRDordowsitnwwPRLiNRD z dnia wygaśnięcie aktu
4 RRM z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
3 Or z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Belgii oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. bez statusu
2 RMF z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. uchylony
1 RRM z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony