20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1979
174 RMPPiSS z dnia 12 grudnia 1979 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego i za granicą oraz zasad udzielania świadczeń rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
173 RMZiOS z dnia 29 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
172 RMF z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
171 RPRM z dnia 23 listopada 1979 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
170 RRM z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz okręgowych urzędów kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
169 RRM z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli. uznany za uchylony
168 Or z dnia 11 grudnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). wygaśnięcie aktu
167 Or z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 145 dotyczącej ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 28 października 1976 r. bez statusu
166 Kn1dczmpwGd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
165 Or z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 142 dotyczącej roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. bez statusu
164 Kn1drpikzwrzlpwGd2c1r z dnia obowiązujący
163 RMZiOSoR z dnia 26 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. bez statusu
162 Ubnr1 z dnia 21 grudnia 1979 r. wygaśnięcie aktu
161 RPRM z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim. obowiązujący
160 RRM z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. obowiązujący
159 RRM z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
158 Or z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r. bez statusu
157 UmRPRLaRKNoupoizusoowzpodimpwOd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
156 RMEiEAoAGTiO z dnia 29 października 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej. uznany za uchylony
155 RMAGTiO z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim. akt jednorazowy
154 RMF z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną. uchylony
153 RRM z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. obowiązujący
152 Or z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Limie dnia 4 listopada 1977 r. bez statusu
151 UmRPRLaRRPowkinpwLd4l1r z dnia obowiązujący
150 RMHZiGM z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
149 RMHZiGM z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
148 RRM z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uznany za uchylony
147 RRM z dnia 15 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
146 Or z dnia 15 września 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r. bez statusu
145 RMF z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
144 RMF z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
143 RMSWiSZ z dnia 17 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
142 RMZiOS z dnia 14 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
141 RMS z dnia 27 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
140 RRM z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RRM z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
138 RRM z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. obowiązujący
137 RRM z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. obowiązujący
136 RRM z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki. obowiązujący
135 RRM z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego. obowiązujący
134 Or z dnia 10 września 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Sofii dnia 1 lutego 1979 r. bez statusu
133 UmRPRLaRLRBowkinpwSd1l1r z dnia uchylony
132 D z dnia 4 października 1979 r. zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. uznany za uchylony
131 RMAGTiOoF z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
130 RRM z dnia 31 sierpnia 1979 r. w sprawie kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
129 RMSW z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
128 RMSWiON z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
127 RRM z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego. obowiązujący
126 RRM z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego obowiązujący
125 RRM z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
124 RRM z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
123 RRM z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uchylony
122 RRM z dnia 4 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
121 RRM z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
120 RMS z dnia 2 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
119 RMAGTiO z dnia 17 sierpnia 1979 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Szpetel Górny oraz ustalenia siedziby gminnych organów władzy i administracji państwowej w Fabiankach, w województwie włocławskim. obowiązujący
118 RMHZiGM z dnia 23 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
117 RMSWoNSWiT z dnia 15 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
116 RRM z dnia 13 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. uznany za uchylony
115 Or z dnia 11 sierpnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisanej w Londynie dnia 7 listopada 1978 r. bez statusu
114 KmRPRLaRZKWBiPIowwdkoinpwLd7l1r z dnia obowiązujący
113 RRM z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RRM z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. uchylony
111 OMON z dnia 6 lipca 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
110 RMR z dnia 23 lipca 1979 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. uchylony
109 RRM z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
108 RRM z dnia 20 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
107 Or z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r. bez statusu
106 UmRPRLaRRKowzowpwWd2s1r z dnia uchylony
105 Or z dnia 8 maja 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. bez statusu
104 RMR z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. uchylony
103 RMPPiSS z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej. uchylony
102 RMF z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
101 Or z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 140 dotyczącej płatnego urlopu szkoleniowego, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. bez statusu
100 KN1dpuspwGd2c1r z dnia obowiązujący
99 Or z dnia 25 maja 1979 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
98 PdpjwhiwuhwicpsswGd2m1R z dnia obowiązujący
97 U z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
96 RMHZiGM z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych. obowiązujący
95 RMHZiGM z dnia 5 czerwca 1979 r. w sprawie kontroli celnej składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" oraz nabywania towarów w tych składach. uchylony
94 RRM z dnia 19 czerwca 1979 r. w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych. uznany za uchylony
93 RRM z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach. obowiązujący
92 RRM z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
91 Or z dnia 8 maja 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. bez statusu
90 Or z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r. bez statusu
89 Or z dnia 31 marca 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
88 RRM z dnia 5 czerwca 1979 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wolnych obszarów celnych. akt jednorazowy
87 RRM z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie wykonywania działalności usługowej przez emerytów i rencistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
86 RRM z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
85 Or z dnia 10 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. bez statusu
84 UmRPRLaRRFwszpowzpodimpwHd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
83 Or z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r. bez statusu
82 KkmPRLaRGpwWd3s1r z dnia obowiązujący
81 RMF z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
80 RMF z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
79 RMF z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
78 RMF z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uznany za uchylony
77 RPRM z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
76 RRM z dnia 8 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
75 RRM z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie obszarów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
74 Or z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. bez statusu
73 Or z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
72 Or z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
71 Or z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. bez statusu
70 Or z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej bez statusu
69 Or z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzonego w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
68 PoupodimopswUBd1m1r z dnia obowiązujący
67 Or z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzonego w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r. bez statusu
66 PoupodimofswMd2m1r z dnia obowiązujący
65 Or z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisanej w Panamie dnia 17 lutego 1978 r. bez statusu
64 UowkinmRPRLaRRPpwPd1l1r z dnia obowiązujący
63 Or z dnia 24 marca 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 1977 r. bez statusu
62 UmRPRLaRMoupoizusoowzpodpwWd1w1r z dnia uchylony
61 Or z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r. bez statusu
60 Kn1dsnwnmwcmwppwGd2c1r z dnia obowiązujący
59 Or z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
58 RMR z dnia 18 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
57 RMHZiGMoNSWiT z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie. obowiązujący
56 RMHZiGM z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RMHZiGM z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
54 RMF z dnia 10 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach. uchylony
53 RRM z dnia 23 kwietnia 1979 r. w sprawie zakresu działania i trybu postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
52 RRM z dnia 17 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie. obowiązujący
51 RMR z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła. uchylony
50 RMF z dnia 9 kwietnia 1979 r. w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej. uznany za uchylony
49 RMF z dnia 28 marca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych. uchylony
48 RRM z dnia 11 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn. uchylony
47 U z dnia 26 kwietnia 1979 r. o ustanowieniu tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu". uchylony
46 U z dnia 26 kwietnia 1979 r. o terenowych funduszach odnowy zabytków. uchylony
45 Or z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
44 RMSW z dnia 10 marca 1979 r. w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
43 Or z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
42 Or z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
41 Or z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. bez statusu
40 Or z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
39 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu, Cypru i Malty do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR /Konwencji TIR/, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 R. bez statusu
38 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. bez statusu
37 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
36 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej, Nowej Zelandii i Maroka w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
35 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
34 Or z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
33 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
32 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
31 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. bez statusu
30 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
29 RMZiOS z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 RMSW z dnia 23 lutego 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
27 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
26 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii, Ludowej Republiki Bułgarii i Kuby w Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. oraz wypowiedzenia tej konwencji przez Norwegię, Irlandię i Szwecję. bez statusu
25 Or z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. bez statusu
24 UmRPRLaRKDwszpowzpodimpwKd6k1r z dnia wygaśnięcie aktu
23 Or z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r. bez statusu
22 KorowwpkodpwNJd1s1r z dnia obowiązujący
21 OMPPiSS z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
20 Or z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
19 RRM z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
18 RRM z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uchylony
17 Or z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Bułgarii Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r. bez statusu
16 Or z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Nigru do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz w sprawie przystąpienia Omanu do wyżej wymienionej konwencji. bez statusu
15 Or z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Surinamu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
14 Or z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
13 Or z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
12 RMBiPMB z dnia 26 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uchylony
11 RMS z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
10 RMS z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
9 RRM z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawienie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
8 RRM z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
7 U z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. uchylony
6 RMPPiSS z dnia 20 grudnia 1978 r. w sprawie zasad powoływania i wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
5 RMS z dnia 28 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
4 RRM z dnia 8 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
3 RRM z dnia 4 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 RRM z dnia 30 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
1 Or z dnia 16 grudnia 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu