20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 174 174 WDU19790290174 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 grudnia 1979 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego i za granicą oraz zasad udzielania świadczeń rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 173 173 WDU19790290173 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 172 172 WDU19790290172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 171 171 WDU19790290171 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 170 170 WDU19790290170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz okręgowych urzędów kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 169 169 WDU19790290169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 168 168 WDU19790290168 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 167 167 WDU19790290167 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 145 dotyczącej ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 28 października 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 166 166 WDU19790290166 Konwencja nr 145 dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 28 października 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 165 165 WDU19790290165 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 142 dotyczącej roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 164 164 WDU19790290164 Konwencja nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 163 163 WDU19790280163 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 26 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 162 162 WDU19790280162 Ustawa budżetowa na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 161 161 WDU19790270161 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 160 160 WDU19790270160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 159 159 WDU19790270159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 158 WDU19790270158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157 157 WDU19790270157 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 156 156 WDU19790260156 Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 października 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 155 155 WDU19790260155 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 154 154 WDU19790260154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną. uchylony
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 153 153 WDU19790260153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 152 152 WDU19790260152 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Limie dnia 4 listopada 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 151 151 WDU19790260151 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 150 150 WDU19790250150 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 149 149 WDU19790250149 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 148 148 WDU19790250148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 147 147 WDU19790250147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 146 146 WDU19790240146 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 145 145 WDU19790240145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 144 144 WDU19790240144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 143 143 WDU19790240143 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 142 142 WDU19790230142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 141 141 WDU19790230141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 140 140 WDU19790230140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 139 139 WDU19790230139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 138 138 WDU19790230138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 137 137 WDU19790230137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 136 136 WDU19790230136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 135 135 WDU19790230135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 134 134 WDU19790230134 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Sofii dnia 1 lutego 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 133 133 WDU19790230133 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Sofii dnia 1 lutego 1979 r. uchylony
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 132 132 WDU19790230132 Dekret z dnia 4 października 1979 r. zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 22 poz. 131 131 WDU19790220131 Rozporządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 22 poz. 130 130 WDU19790220130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1979 r. w sprawie kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 129 129 WDU19790210129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 128 128 WDU19790210128 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 127 127 WDU19790210127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 126 126 WDU19790210126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 125 125 WDU19790210125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 124 124 WDU19790210124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 123 123 WDU19790210123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 122 122 WDU19790210122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 121 121 WDU19790210121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 120 120 WDU19790200120 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 119 119 WDU19790200119 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1979 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Szpetel Górny oraz ustalenia siedziby gminnych organów władzy i administracji państwowej w Fabiankach, w województwie włocławskim. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 118 118 WDU19790200118 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 117 117 WDU19790200117 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 116 116 WDU19790200116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 115 115 WDU19790200115 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisanej w Londynie dnia 7 listopada 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 114 114 WDU19790200114 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisana w Londynie dnia 7 listopada 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 19 poz. 113 113 WDU19790190113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 19 poz. 112 112 WDU19790190112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. uchylony
Dz.U. 1979 nr 18 poz. 111 111 WDU19790180111 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 110 110 WDU19790170110 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1979 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. uchylony
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 109 109 WDU19790170109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 108 108 WDU19790170108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 107 107 WDU19790170107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 106 106 WDU19790170106 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r. uchylony
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 105 105 WDU19790160105 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 104 104 WDU19790160104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 103 103 WDU19790160103 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 102 102 WDU19790160102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 101 101 WDU19790160101 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 140 dotyczącej płatnego urlopu szkoleniowego, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 100 100 WDU19790160100 Konwencja Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 99 99 WDU19790160099 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1979 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 98 98 WDU19790160098 Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 R. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 97 WDU19790150097 Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 96 96 WDU19790140096 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 95 95 WDU19790140095 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 1979 r. w sprawie kontroli celnej składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" oraz nabywania towarów w tych składach. uchylony
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 94 94 WDU19790140094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1979 r. w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 93 93 WDU19790140093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 92 92 WDU19790140092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 91 91 WDU19790130091 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 90 90 WDU19790130090 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 89 89 WDU19790130089 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 88 88 WDU19790130088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1979 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wolnych obszarów celnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 87 87 WDU19790130087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie wykonywania działalności usługowej przez emerytów i rencistów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 86 86 WDU19790130086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 85 85 WDU19790120085 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 84 84 WDU19790120084 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 83 83 WDU19790120083 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 82 82 WDU19790120082 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 81 81 WDU19790110081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 80 80 WDU19790110080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 79 79 WDU19790110079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 78 78 WDU19790110078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 77 77 WDU19790110077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 76 76 WDU19790110076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 75 75 WDU19790110075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie obszarów górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 74 74 WDU19790100074 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 73 73 WDU19790100073 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 72 72 WDU19790100072 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 71 71 WDU19790100071 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 70 70 WDU19790100070 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonym w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 69 69 WDU19790100069 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzonego w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 68 68 WDU19790100068 Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzone w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 67 67 WDU19790100067 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzonego w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 66 66 WDU19790100066 Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzone w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 65 65 WDU19790100065 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisanej w Panamie dnia 17 lutego 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 64 64 WDU19790100064 Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisana w Panamie dnia 17 lutego 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 63 63 WDU19790100063 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 62 62 WDU19790100062 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 16 września 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 61 61 WDU19790100061 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 60 60 WDU19790100060 Konwencja nr 137 dotycząca społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 59 59 WDU19790090059 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 58 58 WDU19790090058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 57 57 WDU19790090057 Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 56 56 WDU19790090056 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 55 55 WDU19790090055 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 54 54 WDU19790090054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach. uchylony
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 53 53 WDU19790090053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1979 r. w sprawie zakresu działania i trybu postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 52 52 WDU19790090052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 51 51 WDU19790080051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła. uchylony
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 50 50 WDU19790080050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1979 r. w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 49 49 WDU19790080049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 48 48 WDU19790080048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 47 47 WDU19790080047 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. o ustanowieniu tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu". uchylony
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 46 46 WDU19790080046 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. o terenowych funduszach odnowy zabytków. uchylony
Dz.U. 1979 nr 7 poz. 45 45 WDU19790070045 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 7 poz. 44 44 WDU19790070044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1979 r. w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 43 43 WDU19790060043 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 42 42 WDU19790060042 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 41 41 WDU19790060041 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 40 40 WDU19790060040 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 39 39 WDU19790060039 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu, Cypru i Malty do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR /Konwencji TIR/, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 R. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 38 38 WDU19790060038 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 37 37 WDU19790060037 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 36 36 WDU19790060036 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej, Nowej Zelandii i Maroka w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 35 35 WDU19790060035 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 34 34 WDU19790060034 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 33 33 WDU19790060033 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 32 32 WDU19790060032 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 31 31 WDU19790060031 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 30 30 WDU19790060030 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 29 29 WDU19790060029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 28 28 WDU19790060028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 27 27 WDU19790050027 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 26 26 WDU19790050026 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii, Ludowej Republiki Bułgarii i Kuby w Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. oraz wypowiedzenia tej konwencji przez Norwegię, Irlandię i Szwecję. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 25 25 WDU19790050025 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 24 24 WDU19790050024 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 23 23 WDU19790050023 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 22 22 WDU19790050022 Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwarta do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 21 21 WDU19790040021 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 20 20 WDU19790040020 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 19 19 WDU19790040019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 18 18 WDU19790040018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uchylony
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 17 17 WDU19790030017 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Bułgarii Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 16 16 WDU19790030016 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Nigru do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz w sprawie przystąpienia Omanu do wyżej wymienionej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 15 15 WDU19790030015 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Surinamu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 14 14 WDU19790030014 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 13 13 WDU19790030013 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. bez statusu
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 12 12 WDU19790030012 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 11 11 WDU19790030011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 10 WDU19790030010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 9 9 WDU19790030009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawienie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 8 8 WDU19790030008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 7 WDU19790020007 Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. uchylony
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 6 6 WDU19790010006 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1978 r. w sprawie zasad powoływania i wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 5 5 WDU19790010005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 4 4 WDU19790010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 3 3 WDU19790010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 2 2 WDU19790010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 1 1 WDU19790010001 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu