20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 132 132 WDU19800280132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 131 131 WDU19800280131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 130 130 WDU19800280130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. w sprawie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 129 129 WDU19800280129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 128 128 WDU19800280128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie emerytur dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 127 127 WDU19800280127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 126 126 WDU19800280126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie ograniczenia wywozu węgla kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 125 125 WDU19800280125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 124 124 WDU19800280124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie dalszego podwyższania niektórych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 123 123 WDU19800280123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 122 122 WDU19800280122 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 121 121 WDU19800280121 Protokół sporządzony w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r. uchylony
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 120 120 WDU19800280120 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 119 119 WDU19800280119 Konwencja o ochronie fok antarktycznych, sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 118 118 WDU19800280118 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 117 117 WDU19800280117 Konwencja nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 116 116 WDU19800270116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 115 115 WDU19800270115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 114 114 WDU19800270114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu. uchylony
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 113 113 WDU19800270113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 112 112 WDU19800270112 Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o prowizorium budżetowym na 1981 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 111 WDU19800270111 Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 110 110 WDU19800260110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży. uchylony
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 109 109 WDU19800260109 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich. uchylony
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 108 108 WDU19800260108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 107 107 WDU19800260107 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1980 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 106 106 WDU19800260106 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 105 105 WDU19800260105 Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Ottawie dnia 24 października 1978 r. uchylony
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 104 104 WDU19800260104 Ustawa z dnia 21 listopada 1980 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 103 103 WDU19800250103 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 102 102 WDU19800250102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 101 101 WDU19800250101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 100 100 WDU19800240100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 99 99 WDU19800240099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98 98 WDU19800240098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 97 97 WDU19800240097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 96 96 WDU19800240096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 95 95 WDU19800240095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 94 94 WDU19800240094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 93 93 WDU19800240093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 92 92 WDU19800240092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 91 WDU19800240091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 90 90 WDU19800240090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 89 89 WDU19800240089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. uchylony
Dz.U. 1980 nr 23 poz. 88 88 WDU19800230088 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów przetwórstwa rybnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 23 poz. 87 87 WDU19800230087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 86 86 WDU19800220086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 października 1980 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85 85 WDU19800220085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 84 84 WDU19800220084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 83 83 WDU19800220083 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 82 82 WDU19800220082 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. uchylony
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 81 WDU19800220081 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 80 80 WDU19800210080 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 79 79 WDU19800210079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 78 78 WDU19800210078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia kwoty miesięcznego dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 77 77 WDU19800210077 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 76 76 WDU19800210076 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisana w Hanoi dnia 27 września 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75 75 WDU19800200075 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 74 74 WDU19800200074 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 73 73 WDU19800200073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 72 72 WDU19800190072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 71 71 WDU19800190071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1980 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu. uchylony
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 70 70 WDU19800190070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1980 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowego uregulowania właściwości tego sądu. uchylony
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 69 69 WDU19800190069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 68 68 WDU19800190068 Dekret z dnia 25 sierpnia 1980 r. zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. uchylony
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 67 67 WDU19800180067 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 66 66 WDU19800180066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 65 65 WDU19800180065 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 64 64 WDU19800180064 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 63 63 WDU19800170063 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 62 62 WDU19800170062 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 61 61 WDU19800170061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 60 60 WDU19800160060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 59 59 WDU19800160059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 58 58 WDU19800160058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 57 57 WDU19800160057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 56 56 WDU19800160056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 55 55 WDU19800160055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 54 54 WDU19800150054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 53 53 WDU19800150053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 52 52 WDU19800150052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. uchylony
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 51 51 WDU19800150051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne. uchylony
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 50 50 WDU19800140050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 49 49 WDU19800140049 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r., zmieniającego Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 48 48 WDU19800140048 Protokół sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 47 47 WDU19800140047 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 46 46 WDU19800140046 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 45 45 WDU19800140045 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Wiedniu dnia 27 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 44 44 WDU19800140044 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 43 43 WDU19800130043 Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 42 42 WDU19800130042 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 41 41 WDU19800130041 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 40 40 WDU19800120040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie powszechnych przeglądowych badań profilaktycznych niektórych grup ludności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 39 39 WDU19800120039 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 38 38 WDU19800120038 Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 37 37 WDU19800110037 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania. uchylony
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 36 36 WDU19800110036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 35 35 WDU19800110035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 34 34 WDU19800110034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne. uchylony
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 33 33 WDU19800110033 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 32 32 WDU19800110032 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 31 31 WDU19800110031 Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 30 30 WDU19800100030 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 29 29 WDU19800100029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju. uchylony
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 28 28 WDU19800100028 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 27 27 WDU19800100027 Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 26 WDU19800090026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 25 25 WDU19800080025 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 24 24 WDU19800080024 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 23 23 WDU19800080023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1980 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu silnikowych paliw płynnych przez niektórych podatników opłacających podatki w formach zryczałtowanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 22 22 WDU19800080022 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 21 21 WDU19800080021 Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 20 20 WDU19800070020 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonej w Londynie dnia 3 września 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 19 19 WDU19800070019 Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienie Eksploatacyjne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) sporządzone w Londynie dnia 3 września 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 18 WDU19800070018 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 17 17 WDU19800060017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym. obowiązujący
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 16 16 WDU19800060016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 15 15 WDU19800060015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików. uchylony
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 14 14 WDU19800060014 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 13 13 WDU19800050013 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających. uchylony
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 12 12 WDU19800050012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 11 11 WDU19800050011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 10 10 WDU19800050010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1980 nr 4 poz. 9 9 WDU19800040009 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8 8 WDU19800040008 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. uchylony
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 7 7 WDU19800030007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1980 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób fizycznych z działalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 6 WDU19800030006 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 5 5 WDU19800020005 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 4 4 WDU19800020004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 3 3 WDU19800020003 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1980 nr 1 poz. 2 2 WDU19800010002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1980 nr 1 poz. 1 1 WDU19800010001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony