20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1981
191 RMPPiSS z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
190 RMNSWiT z dnia 29 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich. uchylony
189 RMS z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
188 RMS z dnia 28 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
187 RRM z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
186 RRM z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
185 RRM z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego. uchylony
184 RRM z dnia 21 grudnia 1981 r. w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych. bez statusu
183 RRM z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
182 RRM z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
181 URP z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie odłożenia terminu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego. uznany za uchylony
180 Or z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
179 RMS z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym. uchylony
178 RMAGTiO z dnia 23 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. akt jednorazowy
177 RMF z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. akt jednorazowy
176 RRM z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r. wygaśnięcie aktu
175 RRM z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów. uchylony
174 RRM z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
173 RRM z dnia 1 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. obowiązujący
172 RRM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
171 RRM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uchylony
170 RRM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
169 Or z dnia 26 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 września 1979 r. bez statusu
168 UmRPRLaRKHoupoizusoowzpodimpwWd2w1r z dnia wygaśnięcie aktu
167 RRM z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 RRM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
165 RMS z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia. uchylony
164 RMSW z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach. uchylony
163 RMSW z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu. uznany za uchylony
162 RRM z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów. uznany za uchylony
161 RRM z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
160 RRM z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
159 RRM z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
158 D z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. uznany za uchylony
157 D z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
156 D z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
155 URP z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. uchylony
154 D z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. uchylony
153 RMZiOS z dnia 13 listopada 1981 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi. uznany za uchylony
152 RMAGTiO z dnia 25 listopada 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim. akt jednorazowy
151 RMS z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego. uchylony
150 RMS z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich. uchylony
149 RMF z dnia 13 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń. uchylony
148 RMF z dnia 12 listopada 1981 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. bez statusu
147 RRM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zniesienia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. wygaśnięcie aktu
146 RRM z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
145 RRM z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r. uchylony
144 RMF z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
143 RRM z dnia 9 listopada 1981 r. w sprawie wieku emerytalnego dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. uznany za uchylony
142 RRM z dnia 12 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopów dla pracowników hamowni silników kolejowych i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
141 Or z dnia 29 października 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. bez statusu
140 UmPRLaRFoopippwscrikpwHd2m1r z dnia uchylony
139 RMAGTiO z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. akt jednorazowy
138 RMF z dnia 30 października 1981 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony
137 RRM z dnia 12 października 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
136 U z dnia 31 października 1981 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń. akt jednorazowy
135 RMAGTiO z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
134 RMS z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
133 RRM z dnia 12 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zadań, składu i trybu działania komisji do walki ze spekulacją. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
132 RRM z dnia 12 października 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
131 RRM z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego. obowiązujący
130 RRM z dnia 14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
129 RRM z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
128 RRM z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
127 RRM z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
126 URP z dnia 17 września 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
125 URP z dnia 17 września 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
124 U z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji. uchylony
123 U z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. akt posiada tekst jednolity
122 U z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. akt posiada tekst jednolity
121 RMF z dnia 11 września 1981 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 RRM z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
119 RRM z dnia 27 sierpnia 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
118 RRM z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
117 OMPPiSS z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
116 RRM z dnia 11 września 1981 r. w sprawie wyłączenia niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
115 RRM z dnia 10 września 1981 r. w sprawie szczególnych uprawnień pracowników górnictwa zatrudnionych pod ziemią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
114 RRM z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
113 RRM z dnia 27 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
112 RRM z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
111 RRM z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektórych pracowników zatrudnionych w portach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 RRM z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
109 OMPPiSS z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
108 RMHWiU z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. uchylony
107 RMS z dnia 25 sierpnia 1981 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
106 RMS z dnia 11 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
105 RRM z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
104 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
103 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uchylony
102 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
101 U z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. akt posiada tekst jednolity
100 U z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
99 U z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
98 U z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981. wygaśnięcie aktu
97 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
96 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
95 RRM z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r. uchylony
94 RRM z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
93 RRM z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego. uznany za uchylony
92 Or z dnia 15 czerwca 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r. bez statusu
91 UmRPRLaRWRLowkinpwWd9l1r z dnia uchylony
90 RMHZ z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
89 RMF z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
88 RMF z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
87 RRM z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
86 RRM z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
85 U z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. uchylony
84 U z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939". uchylony
83 U z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
82 U z dnia 3 lipca 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe. uchylony
81 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej. uchylony
80 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego. uchylony
79 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. uchylony
78 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
77 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki. uchylony
76 U z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
75 RMHZiGM z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
74 Or z dnia 28 maja 1981 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz Protokole haskim bez statusu
73 RMBiPMB z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 RMZiOS z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na bezwodnik kwasu octowego oraz kwas octowy o stężeniu ponad 80%. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
71 RMAGTiO z dnia 20 czerwca 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskim. akt jednorazowy
70 RRM z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin. bez statusu
69 RRM z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
68 RRM z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagrodzenia za te utwory. uchylony
67 RMF z dnia 23 maja 1981 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe. uchylony
66 RMSW z dnia 27 maja 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
65 RRM z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
64 RRM z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
63 RRM z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uznany za uchylony
62 RRM z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
61 RRM z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
60 URP z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie. uchylony
59 URP z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. uznany za uchylony
58 U z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. akt posiada tekst jednolity
57 U z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. uchylony
56 RMKoAGTiO z dnia 21 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
55 RRM z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. obowiązujący
54 RRM z dnia 28 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
53 RRM z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 U z dnia 6 maja 1981 r. w sprawie rejestracji organizacji międzyzwiązkowych. uchylony
51 U z dnia 6 maja 1981 r. o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych. uchylony
50 U z dnia 6 maja 1981 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. uchylony
49 RMPPiSS z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
48 RMF z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów. wygaśnięcie aktu
47 RMSW z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
46 RRM z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
45 RRM z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
44 Or z dnia 30 marca 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. bez statusu
43 PpwSd2c1rdUmPRLaLRBoppispwscrikpwWd4g1r z dnia obowiązujący
42 RRM z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
41 RRM z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych. uchylony
40 RRM z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie terminu zakończenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. wygaśnięcie aktu
39 RRM z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
38 RRM z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne. uchylony
37 RRM z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych. uchylony
36 RRM z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
35 RMF z dnia 13 marca 1981 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych. uchylony
34 RRM z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego. uchylony
33 Or z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. bez statusu
32 PmRPRLiRSFRJowursidswuwoppwBd1w1r z dnia uchylony
31 RMS z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
30 Or z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisanego w Tokio dnia 16 listopada 1978 r. bez statusu
29 UmPRLaJohipwTd1l1r z dnia obowiązujący
28 RMSZ z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
27 RRM z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
26 RRM z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
25 RRM z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
24 RRM z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom górnictwa głębinowego w 1981 r. wygaśnięcie aktu
23 U z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. uchylony
22 RMPPiSS z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
21 RMS z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
20 RMHZiGM z dnia 24 lutego 1981 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej na obszarze morskich portów i przystani. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
19 Ubnr1 z dnia 12 lutego 1981 r. wygaśnięcie aktu
18 U z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów. wygaśnięcie aktu
17 OMON z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
16 OMON z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
15 RRM z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r. uznany za uchylony
14 RRM z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi. uchylony
13 RRM z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
12 RRM z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
11 RMPPiSS z dnia 21 stycznia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
10 RRM z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych. uznany za uchylony
9 RRM z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
8 RRM z dnia 29 grudnia 1980 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
7 Or z dnia 31 grudnia 1980 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r. bez statusu
6 UmRPRLaRNRDowkinpwBd5c1r z dnia wygaśnięcie aktu
5 Or z dnia 10 grudnia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 149 dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. bez statusu
4 Kn1dzowpipppwGd2c1r z dnia obowiązujący
3 RMNSWiT z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji studenckich. uchylony
2 Or z dnia 29 listopada 1980 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
1 PmRPRLaRWRLowurdowisnwwPRLiWRLpwWd2k1r z dnia uchylony