20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 191 191 WDU19810320191 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 190 190 WDU19810320190 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 189 189 WDU19810320189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 188 188 WDU19810320188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 187 187 WDU19810320187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 186 186 WDU19810320186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 185 185 WDU19810320185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 184 184 WDU19810320184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1981 r. w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 183 183 WDU19810320183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 182 182 WDU19810320182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 181 181 WDU19810320181 Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie odłożenia terminu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 180 180 WDU19810320180 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 179 179 WDU19810310179 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym. uchylony
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 178 178 WDU19810310178 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 177 177 WDU19810310177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 176 176 WDU19810310176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 175 175 WDU19810310175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów. uchylony
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 174 174 WDU19810310174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 173 173 WDU19810310173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 172 172 WDU19810310172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 171 171 WDU19810310171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 170 170 WDU19810310170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 169 169 WDU19810310169 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 168 168 WDU19810310168 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20 września 1979 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 167 167 WDU19810300167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 166 166 WDU19810300166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 165 165 WDU19810290165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia. uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 164 164 WDU19810290164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 163 163 WDU19810290163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 162 162 WDU19810290162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 161 161 WDU19810290161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 160 160 WDU19810290160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 159 159 WDU19810290159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 158 158 WDU19810290158 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 157 157 WDU19810290157 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 156 156 WDU19810290156 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 155 155 WDU19810290155 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. uchylony
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154 154 WDU19810290154 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 153 153 WDU19810280153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1981 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 152 152 WDU19810280152 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 151 151 WDU19810280151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 150 150 WDU19810280150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich. uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 149 149 WDU19810280149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 148 148 WDU19810280148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1981 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 147 147 WDU19810280147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zniesienia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 146 146 WDU19810280146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 145 145 WDU19810280145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r. uchylony
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 144 144 WDU19810270144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 143 143 WDU19810270143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1981 r. w sprawie wieku emerytalnego dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 142 142 WDU19810270142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopów dla pracowników hamowni silników kolejowych i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 141 141 WDU19810270141 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 140 140 WDU19810270140 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. uchylony
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 139 139 WDU19810260139 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 138 138 WDU19810260138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 137 137 WDU19810260137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 136 136 WDU19810260136 Ustawa z dnia 31 października 1981 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 135 135 WDU19810250135 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 134 134 WDU19810250134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste. uchylony
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 133 133 WDU19810250133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zadań, składu i trybu działania komisji do walki ze spekulacją. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 132 132 WDU19810250132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 131 131 WDU19810250131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 130 130 WDU19810240130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 129 129 WDU19810240129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 128 128 WDU19810240128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 127 127 WDU19810240127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 126 126 WDU19810240126 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 125 125 WDU19810240125 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124 124 WDU19810240124 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji. uchylony
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123 123 WDU19810240123 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122 122 WDU19810240122 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 121 121 WDU19810230121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 120 120 WDU19810230120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uchylony
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 119 119 WDU19810230119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 118 118 WDU19810230118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 117 117 WDU19810220117 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 116 116 WDU19810220116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie wyłączenia niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 115 115 WDU19810220115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1981 r. w sprawie szczególnych uprawnień pracowników górnictwa zatrudnionych pod ziemią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 114 114 WDU19810220114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 113 113 WDU19810220113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 112 112 WDU19810220112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 111 111 WDU19810220111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektórych pracowników zatrudnionych w portach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 110 WDU19810220110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 109 109 WDU19810210109 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 108 108 WDU19810210108 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 107 107 WDU19810210107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1981 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 106 106 WDU19810210106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 105 105 WDU19810210105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 104 104 WDU19810210104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 103 103 WDU19810200103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju. uchylony
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 102 102 WDU19810200102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101 101 WDU19810200101 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 100 100 WDU19810200100 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99 99 WDU19810200099 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 98 98 WDU19810200098 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 97 97 WDU19810190097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 96 96 WDU19810190096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 95 95 WDU19810190095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r. uchylony
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 94 94 WDU19810190094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele. uchylony
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 93 93 WDU19810190093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 92 92 WDU19810190092 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 91 91 WDU19810190091 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 90 90 WDU19810180090 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 89 89 WDU19810180089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 88 88 WDU19810180088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 87 87 WDU19810180087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 86 86 WDU19810180086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 85 85 WDU19810180085 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 84 84 WDU19810180084 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939". uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 83 83 WDU19810170083 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 82 82 WDU19810170082 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 81 81 WDU19810170081 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 80 80 WDU19810170080 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 79 79 WDU19810170079 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 78 78 WDU19810170078 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 77 77 WDU19810170077 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki. uchylony
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 76 76 WDU19810170076 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 16 poz. 75 75 WDU19810160075 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 74 74 WDU19810150074 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1981 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz Protokole haskim z dnia 28 września 1955 r. zmieniającym tę konwencję. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 73 73 WDU19810150073 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 72 72 WDU19810150072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na bezwodnik kwasu octowego oraz kwas octowy o stężeniu ponad 80%. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 71 71 WDU19810150071 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 70 70 WDU19810150070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 69 69 WDU19810150069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 68 68 WDU19810150068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagrodzenia za te utwory. uchylony
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 67 67 WDU19810140067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1981 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe. uchylony
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 66 66 WDU19810140066 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 65 65 WDU19810140065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 64 64 WDU19810130064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 63 63 WDU19810130063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 62 62 WDU19810130062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 61 61 WDU19810130061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 60 60 WDU19810120060 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie. uchylony
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 59 59 WDU19810120059 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58 58 WDU19810120058 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 57 57 WDU19810120057 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. uchylony
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 56 56 WDU19810110056 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 55 55 WDU19810110055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 54 54 WDU19810110054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 53 53 WDU19810110053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 52 52 WDU19810110052 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. w sprawie rejestracji organizacji międzyzwiązkowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 51 51 WDU19810110051 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 50 50 WDU19810110050 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 49 49 WDU19810100049 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 48 48 WDU19810100048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 47 47 WDU19810100047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 46 46 WDU19810100046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 45 45 WDU19810100045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 44 44 WDU19810100044 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 43 43 WDU19810100043 Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 42 42 WDU19810090042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 41 41 WDU19810090041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 40 40 WDU19810090040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie terminu zakończenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 39 39 WDU19810090039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 38 38 WDU19810090038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne. uchylony
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 37 37 WDU19810090037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 36 36 WDU19810090036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 35 35 WDU19810080035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1981 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 34 34 WDU19810080034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego. uchylony
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 33 33 WDU19810080033 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 32 32 WDU19810080032 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisane w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. uchylony
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 31 WDU19810070031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 30 30 WDU19810070030 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisanego w Tokio dnia 16 listopada 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 29 29 WDU19810070029 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisany w Tokio dnia 16 listopada 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 28 28 WDU19810060028 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 27 27 WDU19810060027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 26 26 WDU19810060026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 25 25 WDU19810060025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 24 24 WDU19810060024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom górnictwa głębinowego w 1981 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 23 WDU19810060023 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. uchylony
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 22 22 WDU19810050022 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 21 21 WDU19810050021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 20 20 WDU19810050020 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 1981 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej na obszarze morskich portów i przystani. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 19 19 WDU19810040019 Ustawa budżetowa na rok 1981 z dnia 12 lutego 1981 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 18 18 WDU19810040018 Ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 17 17 WDU19810030017 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 16 16 WDU19810030016 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 15 15 WDU19810030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 14 14 WDU19810030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi. uchylony
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 13 13 WDU19810030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 12 12 WDU19810030012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 11 11 WDU19810020011 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. uchylony
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 10 10 WDU19810020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 9 9 WDU19810020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 8 8 WDU19810020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1980 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 7 7 WDU19810020007 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1980 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 6 6 WDU19810020006 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 5 5 WDU19810020005 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 149 dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 4 4 WDU19810020004 Konwencja nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 3 3 WDU19810010003 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji studenckich. uchylony
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 2 2 WDU19810010002 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1980 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 1 1 WDU19810010001 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. uchylony