Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 305 305 WDU19820450305 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 304 304 WDU19820450304 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 303 303 WDU19820450303 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w niektórych sprawach pracowniczych w okresie zawieszenia stanu wojennego. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 302 302 WDU19820450302 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 301 301 WDU19820450301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji środków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 300 300 WDU19820450300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe. uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 299 299 WDU19820450299 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 298 298 WDU19820450298 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 297 297 WDU19820450297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 296 296 WDU19820450296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 295 295 WDU19820450295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem. uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 294 294 WDU19820450294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie przyznawania w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 293 293 WDU19820450293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 292 292 WDU19820450292 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1982 r. o przyjęciu załącznika A-1 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego formalności celnych poprzedzających złożenie zgłoszenia celnego. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291 291 WDU19820450291 Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 290 290 WDU19820450290 Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 289 WDU19820450289 Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 44 poz. 288 288 WDU19820440288 Ustawa budżetowa na rok 1983 z dnia 29 grudnia 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 287 287 WDU19820430287 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 286 286 WDU19820430286 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu świadczeń i szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 285 285 WDU19820430285 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 284 284 WDU19820430284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 283 283 WDU19820430283 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 282 282 WDU19820430282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu. uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 281 281 WDU19820430281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 280 WDU19820430280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 279 279 WDU19820430279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 278 278 WDU19820430278 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1982 r. o przyjęciu załącznika D-3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego kontroli dokumentów stwierdzających pochodzenie towarów. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 277 277 WDU19820420277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 276 276 WDU19820420276 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 275 275 WDU19820420275 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 274 274 WDU19820410274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym z tytułu przeznaczenia zysku na cele rozwojowe oraz na inne cele uzasadnione społecznie. uchylony
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 273 WDU19820410273 Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 272 272 WDU19820410272 Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 271 WDU19820400271 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 270 270 WDU19820400270 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnianiu absolwentów. uchylony
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 269 269 WDU19820400269 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268 268 WDU19820400268 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267 267 WDU19820400267 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 266 266 WDU19820390266 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne. uchylony
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 265 265 WDU19820390265 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 264 264 WDU19820390264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 263 263 WDU19820390263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad amortyzacji niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 262 262 WDU19820390262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 261 261 WDU19820390261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 260 260 WDU19820390260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 259 259 WDU19820390259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 258 258 WDU19820390258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 257 257 WDU19820390257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 256 256 WDU19820390256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Sekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 255 255 WDU19820380255 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji i stowarzyszeń studenckich. uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 254 254 WDU19820380254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" na "Liga Kobiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 253 253 WDU19820380253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 252 252 WDU19820380252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 251 251 WDU19820380251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 250 250 WDU19820380250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 249 249 WDU19820380249 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 248 248 WDU19820370248 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny. uchylony
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 247 WDU19820370247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 246 246 WDU19820370246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 245 245 WDU19820370245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 244 244 WDU19820370244 Ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 243 243 WDU19820360243 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 242 242 WDU19820360242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1982 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 241 241 WDU19820360241 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 240 240 WDU19820360240 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 239 239 WDU19820360239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 238 238 WDU19820360238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 237 237 WDU19820360237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych zagranicznych podmiotów gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 236 236 WDU19820360236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 235 235 WDU19820360235 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1982 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 234 234 WDU19820360234 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisana w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 233 233 WDU19820350233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1982 r. w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 232 WDU19820350232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 231 231 WDU19820350231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 230 WDU19820350230 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 229 229 WDU19820350229 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 228 WDU19820350228 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. uchylony
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 227 227 WDU19820340227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1982 r. w sprawie wysokości odpisów dewizowych na Centralny Fundusz Rozwoju Kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 226 226 WDU19820340226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 225 225 WDU19820340225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 224 224 WDU19820340224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i w portach rzecznych żeglugi śródlądowej przy przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów, azbestu, rud metali oraz zboża. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 223 223 WDU19820340223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 222 222 WDU19820340222 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 221 221 WDU19820330221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 220 220 WDU19820330220 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 września 1982 r. w sprawie zasad i ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykazu stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 219 219 WDU19820330219 Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 218 218 WDU19820330218 Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217 217 WDU19820320217 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216 216 WDU19820320216 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 215 215 WDU19820310215 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 214 WDU19820310214 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 213 213 WDU19820310213 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 212 212 WDU19820300212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 211 211 WDU19820300211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 210 WDU19820300210 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 209 209 WDU19820290209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 208 208 WDU19820290208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 207 207 WDU19820290207 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 września 1982 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 206 206 WDU19820290206 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 205 205 WDU19820290205 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 204 204 WDU19820290204 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 września 1982 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 203 203 WDU19820290203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 202 202 WDU19820290202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 201 201 WDU19820290201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 28 poz. 200 200 WDU19820280200 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 199 199 WDU19820270199 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1982 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 198 WDU19820270198 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 197 WDU19820270197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 196 196 WDU19820270196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatku obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez spółdzielcze zakłady usługowe prowadzone według zasad zryczałtowanego rozrachunku. uchylony
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 195 195 WDU19820270195 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 194 194 WDU19820270194 Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 193 193 WDU19820260193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1982 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 192 192 WDU19820260192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 191 191 WDU19820260191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 190 190 WDU19820260190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu węgla kamiennego i brunatnego, energetycznego oraz naftowo-gazowniczego, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki, objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 189 189 WDU19820260189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 188 188 WDU19820260188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 187 187 WDU19820250187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 186 186 WDU19820250186 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 185 185 WDU19820250185 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 184 184 WDU19820250184 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 183 183 WDU19820250183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 182 182 WDU19820250182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 181 181 WDU19820250181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 180 180 WDU19820250180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 179 179 WDU19820250179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 178 178 WDU19820250178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 177 177 WDU19820250177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r. uchylony
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 176 176 WDU19820240176 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania inspekcji cen, jej organizacji wewnętrznej oraz zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli cen. uchylony
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 175 175 WDU19820240175 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 lipca 1982 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174 174 WDU19820240174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 173 173 WDU19820240173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 172 172 WDU19820240172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 171 171 WDU19820240171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 170 170 WDU19820240170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 169 169 WDU19820240169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 168 168 WDU19820230168 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 167 167 WDU19820230167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1982 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 166 166 WDU19820230166 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, częstochowskim, kaliskim, krośnieńskim, leszczyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, skierniewickim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 165 165 WDU19820230165 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 164 164 WDU19820230164 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia miasta Poręby w województwie katowickim. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 163 163 WDU19820230163 Dekret z dnia 30 lipca 1982 r. o zmianie ustawy o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 162 162 WDU19820220162 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1982 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzenia łowieckiego planu hodowlanego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 161 WDU19820220161 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 160 160 WDU19820220160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 159 159 WDU19820220159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 158 158 WDU19820220158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 157 157 WDU19820220157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym banków i innych instytucji finansowych oraz Polskiego Monopolu Loteryjnego. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156 156 WDU19820220156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 155 155 WDU19820210155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 154 154 WDU19820210154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 153 153 WDU19820210153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków. uchylony
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 152 152 WDU19820210152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 151 151 WDU19820210151 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie wejścia w życie podpisanej w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 150 150 WDU19820210150 Umowa podpisana w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 149 149 WDU19820200149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 148 148 WDU19820200148 Ustawa budżetowa na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 147 WDU19820190147 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146 146 WDU19820190146 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 145 WDU19820190145 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 144 144 WDU19820180144 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 143 143 WDU19820180143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 142 142 WDU19820180142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 141 141 WDU19820180141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 140 140 WDU19820180140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 139 139 WDU19820180139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 138 138 WDU19820180138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczególnych warunków przechodzenia na emeryturę oraz uprawnień z tytułu wypadków przy pracy górników. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 137 137 WDU19820180137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu do Spraw Kombatantów. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 136 136 WDU19820180136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 135 135 WDU19820180135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 134 134 WDU19820180134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 133 133 WDU19820180133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Cen. uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 132 132 WDU19820180132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 131 131 WDU19820180131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 130 130 WDU19820170130 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 129 129 WDU19820170129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 128 128 WDU19820170128 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 127 127 WDU19820170127 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 126 126 WDU19820160126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń dla osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" na podstawie umowy agencyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 125 WDU19820160125 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 124 WDU19820160124 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 123 123 WDU19820160123 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. zmieniająca ustawę o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów. uchylony
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122 122 WDU19820160122 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów. uchylony
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 121 121 WDU19820150121 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 120 120 WDU19820150120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1982 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 119 119 WDU19820150119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 118 118 WDU19820150118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 117 117 WDU19820150117 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji, sporządzonego w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 116 116 WDU19820150116 Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji sporządzone w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 115 115 WDU19820150115 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Rzymie dnia 16 maja 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 114 114 WDU19820150114 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Rzymie dnia 16 maja 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 113 WDU19820140113 Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 112 112 WDU19820140112 Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. uchylony
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 111 111 WDU19820140111 Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury. uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 110 110 WDU19820130110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia sportowcom pobierającym stypendia sportowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 109 109 WDU19820130109 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 108 108 WDU19820130108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 107 107 WDU19820130107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień. uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106 106 WDU19820130106 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 105 105 WDU19820130105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 104 104 WDU19820130104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 103 103 WDU19820130103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 102 102 WDU19820130102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 101 101 WDU19820130101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 100 100 WDU19820130100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 99 99 WDU19820130099 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98 98 WDU19820130098 Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 97 97 WDU19820120097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 96 96 WDU19820120096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 95 95 WDU19820120095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 94 94 WDU19820120094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 93 93 WDU19820120093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 92 92 WDU19820120092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 91 91 WDU19820120091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 90 90 WDU19820120090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 89 89 WDU19820120089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 88 WDU19820110088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 87 87 WDU19820110087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 86 86 WDU19820110086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 85 85 WDU19820110085 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ujednoliceniu terminu upływu kadencji rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84 84 WDU19820110084 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 83 WDU19820110083 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 82 WDU19820110082 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 81 WDU19820110081 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 80 WDU19820110080 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 79 WDU19820110079 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78 78 WDU19820100078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 77 77 WDU19820100077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 76 76 WDU19820100076 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 75 75 WDU19820100075 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 74 74 WDU19820100074 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 73 73 WDU19820100073 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 72 72 WDU19820100072 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71 71 WDU19820100071 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 70 70 WDU19820090070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat w miastach. uchylony
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 69 69 WDU19820090069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów z niektórych usług hotelarskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 68 68 WDU19820090068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 67 67 WDU19820090067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1982 nr 8 poz. 66 66 WDU19820080066 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 8 poz. 65 65 WDU19820080065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1982 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 64 64 WDU19820070064 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 63 63 WDU19820070063 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 62 62 WDU19820070062 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 61 61 WDU19820070061 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 60 60 WDU19820070060 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 59 59 WDU19820070059 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58 58 WDU19820070058 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 57 57 WDU19820070057 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56 56 WDU19820070056 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 55 WDU19820070055 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 54 WDU19820070054 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 53 53 WDU19820070053 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52 52 WDU19820070052 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. uchylony
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51 51 WDU19820070051 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 50 50 WDU19820060050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie zwalczania chorób tytoniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 49 49 WDU19820060049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 48 48 WDU19820060048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 47 47 WDU19820060047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 46 46 WDU19820060046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 45 45 WDU19820060045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 44 44 WDU19820060044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 43 43 WDU19820050043 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób pobierających te stypendia. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 42 42 WDU19820050042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 41 41 WDU19820050041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 40 40 WDU19820050040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 39 39 WDU19820050039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 38 38 WDU19820050038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 37 37 WDU19820050037 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36 36 WDU19820050036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 35 35 WDU19820050035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 34 34 WDU19820050034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 33 33 WDU19820050033 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 32 32 WDU19820050032 Protokół sporządzony w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 31 31 WDU19820040031 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 30 30 WDU19820040030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 29 29 WDU19820040029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy. uchylony
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28 28 WDU19820040028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 27 27 WDU19820040027 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 stycznia 1982 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 26 26 WDU19820040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 25 25 WDU19820040025 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 24 24 WDU19820040024 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 23 23 WDU19820030023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 22 22 WDU19820030022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 80 lat życia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 21 21 WDU19820030021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 20 20 WDU19820030020 Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 19 WDU19820030019 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 18 18 WDU19820030018 Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 17 17 WDU19820020017 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 16 16 WDU19820020016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 15 15 WDU19820020015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 14 14 WDU19820020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13 13 WDU19820020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 12 12 WDU19820020012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 11 11 WDU19820010011 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego. uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 10 10 WDU19820010010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 9 9 WDU19820010009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 8 8 WDU19820010008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 7 7 WDU19820010007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy i wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowiązywania stanu wojennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 6 6 WDU19820010006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Sprawiedliwości, działających przy zakładach karnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 5 5 WDU19820010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 4 4 WDU19820010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 3 3 WDU19820010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. obowiązujący
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 2 2 WDU19820010002 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 1 1 WDU19820010001 Protokół sporządzony w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r. wygaśnięcie aktu