Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 343 343 WDU19830750343 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na sole i estry kwasu azotawego oraz na chlorek acetylu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 342 342 WDU19830750342 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 341 341 WDU19830750341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 340 340 WDU19830750340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 339 339 WDU19830750339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 338 338 WDU19830750338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 337 337 WDU19830750337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 336 336 WDU19830750336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 335 335 WDU19830750335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw i w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334 334 WDU19830750334 Ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 74 poz. 333 333 WDU19830740333 Ustawa budżetowa na rok 1984 z dnia 29 grudnia 1983 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 332 332 WDU19830730332 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 331 331 WDU19830730331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 330 330 WDU19830730330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 329 WDU19830730329 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 328 328 WDU19830730328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 327 327 WDU19830730327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 326 326 WDU19830730326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1984 r. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 325 325 WDU19830730325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 324 324 WDU19830730324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 323 323 WDU19830730323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 322 322 WDU19830730322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 321 321 WDU19830730321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 72 poz. 320 320 WDU19830720320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 319 319 WDU19830710319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318 318 WDU19830710318 Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 317 317 WDU19830700317 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316 316 WDU19830700316 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 315 315 WDU19830700315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 314 314 WDU19830700314 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 grudnia 1983 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, chełmskim, częstochowskim, gdańskim, kaliskim, kieleckim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, skierniewickim, suwalskim, słupskim, tarnobrzeskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 313 313 WDU19830700313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 69 poz. 312 312 WDU19830690312 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 9 grudnia 1983 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 311 311 WDU19830680311 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków, uprawnień i kwalifikacji nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 310 310 WDU19830680310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą lub artystyczną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 309 309 WDU19830680309 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 308 308 WDU19830680308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1983 r. w sprawie poboru podatku wyrównawczego od niektórych grup podatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 307 307 WDU19830680307 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 306 306 WDU19830680306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 305 305 WDU19830680305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 304 304 WDU19830680304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 303 303 WDU19830680303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 302 302 WDU19830680302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek. uchylony
Dz.U. 1983 nr 67 poz. 301 301 WDU19830670301 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 300 300 WDU19830660300 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 299 299 WDU19830660299 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie określenia trybu rejestracji osób prawomocnie skazanych oraz sposobu zbierania w postępowaniu karnym danych dotyczących tych osób, jak również organów obowiązanych do wykonywania tych czynności. uchylony
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 298 WDU19830660298 Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach. uchylony
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 297 297 WDU19830660297 Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 296 296 WDU19830650296 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 listopada 1983 r. w sprawie zasad wykonywania przez rzemieślników usług kominiarskich oraz zasad i trybu wydawania zezwoleń na wykonywanie rzemiosła kominiarstwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 295 WDU19830650295 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. uchylony
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 294 294 WDU19830650294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 293 293 WDU19830650293 Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej". uchylony
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 292 292 WDU19830640292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 291 291 WDU19830640291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zasad konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 290 290 WDU19830640290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 289 289 WDU19830630289 Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 288 WDU19830630288 Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 287 287 WDU19830630287 Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 286 WDU19830620286 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 285 285 WDU19830620285 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 284 284 WDU19830620284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 283 283 WDU19830620283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 282 282 WDU19830620282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 281 281 WDU19830620281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmniejszania milicyjnych emerytur i rent inwalidzkich w razie uzyskiwania dochodów z tytułu wynagrodzenia lub z innych źródeł. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 280 280 WDU19830620280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 279 279 WDU19830620279 Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1983 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 61 poz. 278 278 WDU19830610278 Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 277 277 WDU19830600277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1983 r. w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 276 276 WDU19830600276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1983 r. w sprawie zakresu roszczeń przysługujących Ministrowi Spraw Wewnętrznych i podległym mu organom w stosunku do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 275 275 WDU19830600275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 274 274 WDU19830600274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w muzeach martyrologicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 273 273 WDU19830600273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 272 272 WDU19830600272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 271 271 WDU19830600271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu częściowego przekazywania majątku byłych związków zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 270 270 WDU19830600270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 269 269 WDU19830590269 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 268 268 WDU19830590268 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, katowickim, legnickim, olsztyńskim, opolskim, piotrkowskim, słupskim i wałbrzyskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1983 nr 59 poz. 267 267 WDU19830590267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i trybu postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 266 266 WDU19830580266 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 265 265 WDU19830580265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 264 264 WDU19830580264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1983 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 263 263 WDU19830580263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 262 262 WDU19830580262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym oraz mianowanym pracownikom dydaktycznym urlopów dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 261 261 WDU19830580261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 260 260 WDU19830580260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 259 259 WDU19830580259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 258 258 WDU19830580258 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. o utworzeniu Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa oraz o zasadach i trybie postępowania oraz orzekania w sprawach należących do jej właściwości. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 257 257 WDU19830570257 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 256 256 WDU19830570256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 255 255 WDU19830570255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie postępowania arbitrażowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 254 254 WDU19830560254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1983 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 253 253 WDU19830560253 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 252 252 WDU19830560252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 251 251 WDU19830560251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie aplikacji radcowskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 250 250 WDU19830560250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 249 249 WDU19830560249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 248 248 WDU19830560248 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 247 247 WDU19830560247 Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzona w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 246 246 WDU19830560246 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1983 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisanej w San Jose dnia 31 października 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 245 245 WDU19830560245 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisana w San Jose dnia 31 października 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 244 244 WDU19830550244 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 243 243 WDU19830550243 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 242 242 WDU19830550242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 241 241 WDU19830540241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 240 240 WDU19830540240 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 3 sierpnia 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 239 239 WDU19830540239 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 3 sierpnia 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 238 238 WDU19830530238 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 237 237 WDU19830530237 Rozporządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 236 236 WDU19830530236 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 września 1983 r. w sprawie zasad porównywania poziomów średniego wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 235 235 WDU19830530235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1983 r. w sprawie uznania Ligi Morskiej za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 234 234 WDU19830530234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudnienia absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 233 233 WDU19830530233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 52 poz. 232 232 WDU19830520232 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 231 231 WDU19830510231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do celów wyodrębnienia dochodu podzielnego z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 230 230 WDU19830510230 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu. uchylony
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 229 229 WDU19830510229 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie utworzenia miast w województwach: elbląskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, siedleckim i suwalskim. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 228 228 WDU19830510228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 227 227 WDU19830510227 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kolumbii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Bogocie dnia 10 marca 1981 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 226 226 WDU19830510226 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kolumbii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Bogocie dnia 10 marca 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 225 225 WDU19830510225 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Porozumienia dotyczącego stosowania artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 50 poz. 224 224 WDU19830500224 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 223 223 WDU19830490223 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 222 222 WDU19830490222 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji statutów izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 221 221 WDU19830490221 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji cechów. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 220 220 WDU19830490220 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 219 219 WDU19830490219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 218 218 WDU19830480218 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 217 217 WDU19830480217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 216 216 WDU19830480216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 215 215 WDU19830480215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie obowiązkowego pośrednictwa pracy na niektórych terenach oraz obowiązku zatrudnienia na całym terytorium kraju określonych kategorii osób ze względów społecznych. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 214 214 WDU19830470214 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa. uchylony
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 213 213 WDU19830470213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 212 212 WDU19830470212 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie warunków przydziału lokali użytkowych na pracownie twórców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 211 211 WDU19830460211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210 210 WDU19830460210 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 209 209 WDU19830450209 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania w rzemiośle małej poligrafii dla celów handlowych i reklamowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 208 208 WDU19830450208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 207 WDU19830450207 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 206 206 WDU19830440206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 205 205 WDU19830440205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie praktyk studenckich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 204 204 WDU19830440204 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 203 WDU19830440203 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 202 202 WDU19830440202 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 201 WDU19830440201 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200 200 WDU19830440200 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 199 199 WDU19830430199 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 198 198 WDU19830430198 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od obrotów z działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub pobytu albo siedzibę za granicą oraz przez obywateli państw obcych mających kartę stałego pobytu w Polsce. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 197 197 WDU19830430197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacenia podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 196 196 WDU19830430196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 195 195 WDU19830430195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 194 194 WDU19830430194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193 193 WDU19830430193 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 192 WDU19830430192 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 191 WDU19830430191 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 190 190 WDU19830420190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 189 189 WDU19830420189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188 188 WDU19830420188 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 187 187 WDU19830420187 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 186 186 WDU19830420186 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku obrotowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 185 WDU19830410185 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 184 184 WDU19830400184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 183 183 WDU19830400183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zakazu nieuzasadnionego podwyższania cen umownych wyrobów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 182 182 WDU19830400182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 181 WDU19830400181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 180 180 WDU19830400180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1983 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 179 179 WDU19830400179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 178 178 WDU19830390178 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zniesienia stanu wojennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 177 177 WDU19830390177 Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 176 WDU19830390176 Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 175 WDU19830390175 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174 174 WDU19830380174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. uchylony
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 173 WDU19830380173 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172 172 WDU19830380172 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów. uchylony
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 171 171 WDU19830370171 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1983 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 170 170 WDU19830370170 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 169 169 WDU19830370169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 168 168 WDU19830370168 Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 167 167 WDU19830360167 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Łebie. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 166 166 WDU19830360166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie zasad działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz sprawowania nadzoru nad działalnością tych komisji. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 165 165 WDU19830360165 Ustawa z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości. uchylony
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 164 164 WDU19830350164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych zakładu ubezpieczeń społecznych i jego oddziałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163 163 WDU19830350163 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 162 162 WDU19830340162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 161 161 WDU19830340161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 160 160 WDU19830330160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 159 159 WDU19830330159 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. uchylony
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 158 158 WDU19830330158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157 157 WDU19830330157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 156 156 WDU19830330156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 155 155 WDU19830320155 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 maja 1983 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 154 154 WDU19830320154 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 153 153 WDU19830320153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1983 r. w sprawie form i zakresu specjalnej opieki zdrowotnej nad kombatantami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 152 152 WDU19830320152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 151 WDU19830320151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 150 150 WDU19830320150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Ministra Kultury i Sztuki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 149 149 WDU19830320149 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzonej w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 148 148 WDU19830320148 Konwencja o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzona w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 147 147 WDU19830310147 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 146 146 WDU19830310146 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 145 145 WDU19830310145 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 144 WDU19830300144 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143 143 WDU19830300143 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. uchylony
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 142 142 WDU19830290142 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 141 141 WDU19830290141 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 140 140 WDU19830290140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 29 poz. 139 139 WDU19830290139 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 138 138 WDU19830280138 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 137 137 WDU19830280137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1983 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym z tytułu wzrostu produkcji przędzy, skór garbowanych, obuwia gumowego i tekstylno-gumowego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 28 poz. 136 136 WDU19830280136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 135 135 WDU19830270135 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 134 134 WDU19830270134 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 133 133 WDU19830270133 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 maja 1983 r. w sprawie sposobu dokonywania, zabezpieczania, przechowywania, odtwarzania oraz niszczenia zapisów treści rozmów telefonicznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 132 132 WDU19830270132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 131 131 WDU19830270131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 130 130 WDU19830260130 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach wychowawczych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 129 129 WDU19830260129 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 128 128 WDU19830260128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 127 127 WDU19830260127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126 126 WDU19830260126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 125 125 WDU19830260125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach nieletnich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 124 124 WDU19830260124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do zgłaszania udziału swego przedstawiciela w postępowaniu w sprawach nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 123 123 WDU19830260123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w sprawach nieletnich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 122 122 WDU19830260122 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w milicyjnych izbach dziecka. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 121 121 WDU19830250121 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 120 120 WDU19830250120 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 119 119 WDU19830250119 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 118 118 WDU19830250118 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 117 117 WDU19830250117 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 116 116 WDU19830250116 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 115 115 WDU19830250115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 114 114 WDU19830250114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 113 113 WDU19830250113 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 112 112 WDU19830250112 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 111 111 WDU19830250111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 110 110 WDU19830250110 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 109 109 WDU19830250109 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 108 108 WDU19830250108 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad finansowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 107 107 WDU19830250107 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania, składu i szczegółowego zakresu działania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 106 106 WDU19830250106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 105 105 WDU19830250105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 104 104 WDU19830250104 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 24 poz. 103 103 WDU19830240103 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 102 102 WDU19830230102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie udzielania pomocy nieletnim oraz określenia organu koordynującego działania w zakresie tej pomocy. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 101 101 WDU19830230101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 100 100 WDU19830230100 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 99 99 WDU19830230099 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 98 98 WDU19830220098 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł, określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania oraz pierwszeństwa kombatantów w uzyskiwaniu zezwoleń na wykonywanie rzemiosła. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 97 97 WDU19830220097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 96 96 WDU19830220096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 95 95 WDU19830220095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 94 94 WDU19830210094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 93 93 WDU19830210093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie wyodrębnienia własności lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 92 92 WDU19830210092 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych organizacji związkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 91 91 WDU19830200091 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 90 WDU19830200090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 89 89 WDU19830200089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 88 88 WDU19830200088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 87 87 WDU19830200087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rejestru spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 86 86 WDU19830190086 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1983 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 85 WDU19830190085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 84 84 WDU19830190084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83 83 WDU19830190083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 18 poz. 82 82 WDU19830180082 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 81 81 WDU19830170081 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 80 80 WDU19830170080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 79 79 WDU19830160079 Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78 78 WDU19830160078 Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 77 77 WDU19830150077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie wykazu chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 76 76 WDU19830150076 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 75 75 WDU19830150075 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 74 74 WDU19830150074 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, konińskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, słupskim, tarnowskim i wałbrzyskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 73 73 WDU19830150073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 72 72 WDU19830150072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 71 71 WDU19830150071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 14 poz. 70 70 WDU19830140070 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 maja 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 14 poz. 69 69 WDU19830140069 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 68 68 WDU19830130068 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 67 67 WDU19830130067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 66 66 WDU19830130066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika. uchylony
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 65 65 WDU19830130065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 64 64 WDU19830130064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 63 63 WDU19830130063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. uchylony
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 62 62 WDU19830130062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 61 61 WDU19830120061 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 60 60 WDU19830120060 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 59 59 WDU19830120059 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równowartości dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 58 58 WDU19830120058 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisane w Sofii dnia 28 października 1977 r. uchylony
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 57 57 WDU19830110057 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 56 56 WDU19830110056 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie określenia obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i odnawiania lokalu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55 55 WDU19830110055 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 54 54 WDU19830100054 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 53 53 WDU19830100053 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich. uchylony
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 52 52 WDU19830100052 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 51 51 WDU19830100051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 50 50 WDU19830100050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1983 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 49 49 WDU19830100049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 48 48 WDU19830100048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 9 poz. 47 47 WDU19830090047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 46 46 WDU19830080046 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 45 45 WDU19830080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 44 44 WDU19830080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 43 WDU19830080043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 42 42 WDU19830080042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 41 41 WDU19830080041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczególnej odpowiedzialności porządkowej oraz specjalnego postępowania porządkowego. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40 40 WDU19830070040 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 39 39 WDU19830070039 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 38 38 WDU19830070038 Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 37 37 WDU19830070037 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 36 36 WDU19830070036 Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 35 WDU19830060035 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34 34 WDU19830050034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 33 WDU19830050033 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 32 32 WDU19830050032 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 31 31 WDU19830040031 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 30 30 WDU19830040030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 29 29 WDU19830040029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 28 28 WDU19830040028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 27 27 WDU19830040027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1983 r. w sprawie zakresu stosowania ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw, które w całości lub w części pracują poza granicami kraju. obowiązujący
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 26 26 WDU19830040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 25 25 WDU19830040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 24 24 WDU19830040024 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 23 23 WDU19830030023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1983 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1983 r. podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 22 22 WDU19830030022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 21 21 WDU19830030021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 20 20 WDU19830030020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19 19 WDU19830030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 18 18 WDU19830020018 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego. uchylony
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 17 17 WDU19830020017 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 16 16 WDU19830020016 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wobec pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 15 15 WDU19830020015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 14 14 WDU19830020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 13 13 WDU19830020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 12 12 WDU19830020012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad szczególnych obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu cementowego objęte rachunkiem wyrównawczym cen cementu. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 11 11 WDU19830020011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 10 10 WDU19830010010 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych. uznany za uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 9 9 WDU19830010009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 8 8 WDU19830010008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 7 7 WDU19830010007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 6 6 WDU19830010006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 5 5 WDU19830010005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 4 4 WDU19830010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 3 3 WDU19830010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 2 2 WDU19830010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 1 1 WDU19830010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych. uznany za uchylony