20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 324 324 WDU19840610324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 323 323 WDU19840610323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 322 322 WDU19840610322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 321 321 WDU19840610321 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 320 320 WDU19840610320 Protokół z 1978 r. dotyczący Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 319 319 WDU19840610319 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 318 318 WDU19840610318 Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 317 317 WDU19840610317 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. zmieniającego Międzynarodową Konwencję dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich z dnia 10 października 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 316 316 WDU19840610316 Protokół sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. zmieniający Międzynarodową Konwencję dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich z dnia 10 października 1957 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 315 315 WDU19840610315 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzonej w Canberrze dnia 20 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 314 314 WDU19840610314 Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzona w Canberrze dnia 20 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 313 313 WDU19840600313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia terminu i zasad przejęcia przez Akademię Medyczną w Bydgoszczy Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Akademii Medycznej w Gdańsku. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 312 312 WDU19840600312 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie organizacji szpitali klinicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 311 311 WDU19840600311 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 310 310 WDU19840600310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 309 309 WDU19840600309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 308 308 WDU19840600308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego niektórych osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 307 WDU19840600307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 306 306 WDU19840600306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 305 305 WDU19840600305 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach, województwo lubelskie. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304 304 WDU19840600304 Ustawa z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 59 poz. 303 303 WDU19840590303 Ustawa budżetowa na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 302 WDU19840580302 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 301 301 WDU19840580301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 300 300 WDU19840580300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 299 299 WDU19840580299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad konwersji części kredytów obrotowych udzielanych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 298 298 WDU19840580298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1984 r. w sprawie zasad udzielania kredytów jednostkom gospodarki uspołecznionej na pokrycie odroczonych należności zagranicznych. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 297 297 WDU19840580297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 296 296 WDU19840580296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 295 295 WDU19840580295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 294 294 WDU19840580294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 293 293 WDU19840580293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń przyrostu wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 292 292 WDU19840580292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 291 291 WDU19840570291 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290 290 WDU19840570290 Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 289 289 WDU19840570289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania zakładowych systemów wynagradzania w instytutach naukowo-badawczych i innych jednostkach o charakterze naukowo-badawczym nie będących jednostkami budżetowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 288 288 WDU19840570288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 287 287 WDU19840570287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 286 286 WDU19840560286 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 285 285 WDU19840560285 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1984 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury podległych Ministrowi Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 284 284 WDU19840560284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 283 283 WDU19840560283 Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 282 282 WDU19840550282 Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 281 281 WDU19840550281 Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Lotnicze "LOT". uchylony
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280 280 WDU19840550280 Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. uchylony
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 279 279 WDU19840550279 Ustawa Konstytucyjna z dnia 3 grudnia 1984 r. o terminie upływu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 278 278 WDU19840540278 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 października 1984 r. w sprawie zasad doskonalenia i dokształcania pracowników upowszechniania kultury oraz zasad finansowania tej działalności. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 277 277 WDU19840540277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie należności przysługujących społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 276 276 WDU19840540276 Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1984 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o związkach zawodowych, dotyczących rozpoczynania działalności przez ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 275 WDU19840540275 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności. uchylony
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 274 274 WDU19840530274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych i ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 273 273 WDU19840530273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu. uchylony
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 272 WDU19840530272 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 271 271 WDU19840520271 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270 270 WDU19840520270 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej". uchylony
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 269 WDU19840520269 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim. uchylony
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 268 WDU19840520268 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 267 267 WDU19840510267 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 266 266 WDU19840510266 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 października 1984 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 265 265 WDU19840510265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 264 264 WDU19840510264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 263 WDU19840510263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy. uchylony
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 262 262 WDU19840510262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 261 261 WDU19840510261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 260 260 WDU19840500260 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 września 1984 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1984 r. dla niektórych jednostek gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 259 259 WDU19840500259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 258 258 WDU19840490258 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 września 1984 r. w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 257 257 WDU19840490257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. w sprawie zasad korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z pojazdów lub innych przedmiotów należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, instytucji państwowych i obywateli oraz trybu dochodzenia roszczeń w wypadkach powstania z tego tytułu szkód w mieniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 256 256 WDU19840490256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 255 255 WDU19840490255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254 254 WDU19840490254 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 253 253 WDU19840490253 Ustawa z dnia 10 października 1984 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania. uchylony
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 252 252 WDU19840480252 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 251 251 WDU19840480251 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1984 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej w Lutowiskach, województwo krośnieńskie. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 250 250 WDU19840480250 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisanej w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 249 249 WDU19840480249 Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisana w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 248 248 WDU19840470248 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 247 247 WDU19840470247 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 246 246 WDU19840460246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 245 245 WDU19840460245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 244 244 WDU19840460244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie uzgadniania rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 243 243 WDU19840450243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji osobistych i zawodowych osób kierowanych do pracy za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 242 WDU19840450242 Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 241 WDU19840450241 Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 240 240 WDU19840440240 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania dzieci z karłowatością przysadkową w lek Somatohorm (Credcormon). uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 239 239 WDU19840440239 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 238 238 WDU19840440238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 237 237 WDU19840440237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zaspokajania przez Skarb Państwa niektórych roszczeń pracowniczych do przedsiębiorstwa państwowego po jego likwidacji lub upadłości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 236 236 WDU19840440236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 235 235 WDU19840440235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 234 234 WDU19840440234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ceł antydumpingowych. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 233 233 WDU19840440233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 232 WDU19840440232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 231 231 WDU19840440231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 230 230 WDU19840440230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 229 229 WDU19840430229 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 228 228 WDU19840430228 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń transportu prywatnego oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 227 227 WDU19840430227 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 226 226 WDU19840430226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Katolików Caritas za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 225 225 WDU19840430225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 224 224 WDU19840420224 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 223 223 WDU19840420223 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń prywatnego handlu i usług oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 222 222 WDU19840420222 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 221 221 WDU19840420221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 220 220 WDU19840420220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen. uchylony
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 219 219 WDU19840420219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 218 218 WDU19840410218 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 217 217 WDU19840410217 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 216 216 WDU19840410216 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 215 215 WDU19840400215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 214 214 WDU19840400214 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 213 WDU19840400213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 212 212 WDU19840400212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 211 211 WDU19840400211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 210 210 WDU19840400210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów zakładowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 209 209 WDU19840400209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 208 208 WDU19840390208 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 207 207 WDU19840390207 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad zlecania przez rady narodowe organizacjom społecznym zadań w zakresie upowszechniania kultury i określania sposobu ich finansowania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 206 206 WDU19840390206 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru instytucji upowszechniania kultury oraz ewidencji placówek upowszechniania kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 205 205 WDU19840390205 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 204 204 WDU19840390204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 203 203 WDU19840390203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek. uchylony
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 202 202 WDU19840390202 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 201 201 WDU19840390201 Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 200 200 WDU19840390200 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie wejścia w życie protokołu dotyczącego poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 16 października 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 199 199 WDU19840390199 Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 38 poz. 198 198 WDU19840380198 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 197 197 WDU19840370197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 196 196 WDU19840370196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 195 195 WDU19840370195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 194 194 WDU19840370194 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 193 193 WDU19840370193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, działających przy zakładach karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 192 192 WDU19840360192 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 191 191 WDU19840360191 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 190 190 WDU19840360190 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 189 189 WDU19840350189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie zasad i trybu korzystania przez osoby otrzymujące zasiłki z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188 188 WDU19840350188 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 187 187 WDU19840350187 Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186 186 WDU19840350186 Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. uchylony
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185 185 WDU19840350185 Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 184 184 WDU19840340184 Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 183 183 WDU19840340183 Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 182 182 WDU19840340182 Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 181 WDU19840340181 Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 180 180 WDU19840330180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie poboru podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników za II półrocze 1984 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 179 179 WDU19840330179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie czynszów najmu lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz państwowego gospodarstwa leśnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 178 178 WDU19840330178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 177 177 WDU19840330177 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 176 176 WDU19840320176 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 175 175 WDU19840320175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 174 174 WDU19840320174 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 173 WDU19840310173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 172 WDU19840310172 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach. uchylony
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 171 171 WDU19840310171 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich oraz Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 10 października 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 170 170 WDU19840310170 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową i szereg innych państw Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 169 169 WDU19840310169 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 168 168 WDU19840310168 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167 167 WDU19840310167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 166 166 WDU19840310166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród z zysku oraz wpłat z tego tytułu przez niektóre uspołecznione jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 165 165 WDU19840310165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 164 164 WDU19840310164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1984 r. w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 163 163 WDU19840310163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1984 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 162 162 WDU19840310162 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 9 listopada 1977 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 161 161 WDU19840310161 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 14 listopada 1975 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 160 160 WDU19840300160 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 159 159 WDU19840300159 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 158 158 WDU19840300158 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 157 157 WDU19840300157 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 156 156 WDU19840300156 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 155 155 WDU19840300155 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 154 154 WDU19840300154 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 153 153 WDU19840300153 Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Oświaty i Wychowania z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie zasad organizowania bezpłatnych form pomocy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na studia dla kandydatów, których uwarunkowania środowiskowe uzasadniają taką pomoc. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 152 152 WDU19840300152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 151 151 WDU19840300151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1984 r. w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 150 150 WDU19840300150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 149 WDU19840290149 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 148 148 WDU19840290148 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 147 147 WDU19840290147 Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 146 146 WDU19840280146 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszania w pełnieniu obowiązków notariuszy, asesorów sądowych i notarialnych oraz aplikantów sądowych i notarialnych. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 145 145 WDU19840280145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 144 144 WDU19840280144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 143 143 WDU19840280143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 142 142 WDU19840280142 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 141 141 WDU19840280141 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 140 140 WDU19840270140 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 139 139 WDU19840270139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 138 138 WDU19840270138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 137 137 WDU19840270137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów zwartych Milicji Obywatelskiej oraz oddziałów zwartych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub przywrócenia porządku publicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 136 136 WDU19840260136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie rejestracji porozumień wprowadzających zakładowe systemy wynagradzania i rozpatrywania sporów związanych z odmową ich zarejestrowania. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 135 135 WDU19840260135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 134 134 WDU19840260134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad odpłatności za nabycie własności użytkowanych przez spółdzielnie produkcji rolnej nieruchomości rolnych stanowiących własność państwa. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 133 133 WDU19840260133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 132 132 WDU19840260132 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 131 131 WDU19840260131 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o ustanowieniu "Medalu 40-lecia Polski Ludowej". uchylony
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 130 130 WDU19840260130 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości. uchylony
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 129 WDU19840260129 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury. uchylony
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 128 128 WDU19840250128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 127 127 WDU19840250127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, zakładów i innych jednostek państwowych, podporządkowanych radom narodowym poszczególnych stopni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 126 126 WDU19840250126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 125 125 WDU19840250125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 124 124 WDU19840250124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 123 123 WDU19840240123 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich. uchylony
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 122 WDU19840240122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 121 121 WDU19840240121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 120 120 WDU19840240120 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 119 119 WDU19840240119 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpiecznych kontenerach, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 118 118 WDU19840240118 Międzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 117 117 WDU19840240117 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, podpisanego w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 116 116 WDU19840240116 Protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, podpisany w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 115 115 WDU19840230115 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1984 r. w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 114 114 WDU19840230114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 113 113 WDU19840230113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. czerwcowego spisu rolniczego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 112 112 WDU19840230112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw. uchylony
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 111 111 WDU19840230111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 110 110 WDU19840230110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 109 109 WDU19840230109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 108 108 WDU19840230108 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Państwa Kuwejtu o współpracy kulturalnej, podpisanej w Kuwejcie dnia 15 listopada 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 107 107 WDU19840230107 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Państwa Kuwejtu o współpracy kulturalnej, podpisana w Kuwejcie dnia 15 listopada 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 106 106 WDU19840230106 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1984 r. w sprawie wejścia w życie zmian do przepisów załączonych do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 105 105 WDU19840230105 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 104 104 WDU19840230104 Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 22 poz. 103 103 WDU19840220103 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. uchylony
Dz.U. 1984 nr 22 poz. 102 102 WDU19840220102 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 101 101 WDU19840210101 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 100 WDU19840210100 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 99 99 WDU19840210099 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o utworzeniu Akademii Nauk Społecznych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 98 98 WDU19840210098 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 97 WDU19840210097 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 96 96 WDU19840210096 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 95 95 WDU19840200095 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 94 94 WDU19840200094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 93 93 WDU19840200093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 92 92 WDU19840200092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 91 91 WDU19840190091 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 90 90 WDU19840190090 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 89 89 WDU19840190089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 88 88 WDU19840190088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 87 87 WDU19840190087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spółek wodnych i ich związków. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 18 poz. 86 86 WDU19840180086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 85 85 WDU19840170085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty. uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 84 84 WDU19840170084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 83 83 WDU19840170083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 82 82 WDU19840170082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 81 81 WDU19840170081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1984 r. w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 80 80 WDU19840170080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 79 79 WDU19840170079 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r., przyjętych w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 78 78 WDU19840170078 Poprawki do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. przyjęte w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 77 77 WDU19840170077 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76 76 WDU19840170076 Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 75 75 WDU19840160075 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 74 74 WDU19840160074 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 73 73 WDU19840160073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 72 72 WDU19840150072 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 71 71 WDU19840150071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 70 70 WDU19840150070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 69 69 WDU19840150069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 68 68 WDU19840150068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska. uchylony
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 67 67 WDU19840150067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdujących się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 66 66 WDU19840140066 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 65 65 WDU19840140065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 64 64 WDU19840140064 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: katowickim, kieleckim, legnickim, radomskim i wrocławskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 63 63 WDU19840140063 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia gminy Międzyzdroje w województwie szczecińskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 62 62 WDU19840140062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia miast w województwach katowickim i szczecińskim. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 61 61 WDU19840140061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 60 60 WDU19840140060 Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 59 59 WDU19840130059 Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 58 58 WDU19840130058 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1984 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 57 57 WDU19840130057 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1984 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 56 56 WDU19840130056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 55 55 WDU19840130055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 54 54 WDU19840130054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 53 53 WDU19840130053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 52 52 WDU19840130052 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie zakończenia działalności Społecznej Komisji Konsultacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 12 poz. 51 51 WDU19840120051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 50 50 WDU19840110050 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). bez statusu
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 49 49 WDU19840110049 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 48 48 WDU19840110048 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 47 47 WDU19840110047 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 46 46 WDU19840110046 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 45 45 WDU19840100045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony ryb i raków. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 44 44 WDU19840100044 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1984 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 43 43 WDU19840100043 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków. uchylony
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 42 42 WDU19840100042 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 41 41 WDU19840100041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw, oraz do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 40 40 WDU19840100040 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 39 39 WDU19840100039 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o nadaniu Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach imienia Georgi Dymitrowa. uchylony
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 38 38 WDU19840090038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 37 37 WDU19840090037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym urlopu dla poratowania zdrowia. uchylony
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 36 36 WDU19840090036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 35 35 WDU19840090035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 34 WDU19840090034 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 33 33 WDU19840090033 Ustawa konstytucyjna z dnia 13 lutego 1984 r. o przedłużeniu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32 32 WDU19840080032 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 31 WDU19840070031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 30 30 WDU19840060030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 29 29 WDU19840060029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 28 28 WDU19840060028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 27 27 WDU19840060027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. uchylony
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 26 26 WDU19840050026 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25 25 WDU19840050025 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 24 WDU19840050024 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 23 23 WDU19840040023 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 22 22 WDU19840040022 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 21 21 WDU19840040021 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 20 20 WDU19840030020 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 19 19 WDU19840030019 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 18 18 WDU19840030018 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 17 17 WDU19840030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia, zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 16 16 WDU19840030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 15 15 WDU19840030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 14 14 WDU19840030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 13 13 WDU19840030013 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 12 12 WDU19840030012 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o przyspieszeniu terminu wypłaty ostatniej raty podwyżki emerytur i rent. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 11 11 WDU19840020011 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 10 10 WDU19840020010 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie określenia wykroczeń, na które pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 9 9 WDU19840020009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 8 8 WDU19840020008 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7 7 WDU19840020007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 6 6 WDU19840020006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 5 5 WDU19840020005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 4 4 WDU19840020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 3 3 WDU19840020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1984 nr 1 poz. 2 2 WDU19840010002 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1984 nr 1 poz. 1 1 WDU19840010001 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny. uchylony