Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 335 335 WDU19850630335 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 334 334 WDU19850630334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 333 333 WDU19850630333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 332 332 WDU19850630332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 331 331 WDU19850630331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 330 330 WDU19850630330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 329 329 WDU19850630329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie trybu działania Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 328 328 WDU19850630328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 327 327 WDU19850630327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 326 326 WDU19850630326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 325 325 WDU19850620325 Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 324 324 WDU19850620324 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 323 323 WDU19850610323 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 322 322 WDU19850610322 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 321 321 WDU19850610321 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 320 320 WDU19850610320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 319 319 WDU19850610319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 318 318 WDU19850610318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 317 317 WDU19850610317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 316 316 WDU19850610316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 315 315 WDU19850610315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 314 314 WDU19850600314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie organizacji sądów honorowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 313 313 WDU19850600313 Protokół w sprawie wykonywania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 312 312 WDU19850600312 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 311 311 WDU19850600311 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 310 310 WDU19850600310 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), sporządzonej w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 309 309 WDU19850600309 Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) sporządzona w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 308 308 WDU19850600308 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijska Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, podpisanej w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 307 307 WDU19850600307 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną podpisana w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 306 306 WDU19850590306 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją żywych zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 305 305 WDU19850590305 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją zwłok i szczątków zwłok ludzkich. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 304 304 WDU19850590304 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 303 303 WDU19850590303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania nadzoru nad sądami i sędziami oraz nad państwowymi biurami notarialnymi. uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 302 302 WDU19850590302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 301 301 WDU19850590301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. z tytułu realizacji zadań rzeczowych przy odbudowie bloku energetycznego nr 10 o mocy 500 MW w Elektrowni Kozienice. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 300 300 WDU19850590300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 299 299 WDU19850590299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 298 298 WDU19850590298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 297 297 WDU19850590297 Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki. uchylony
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296 296 WDU19850590296 Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 58 poz. 295 295 WDU19850580295 Ustawa budżetowa na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 294 294 WDU19850570294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 293 293 WDU19850570293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 292 292 WDU19850560292 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 listopada 1985 r. w sprawie warunków przewozu przesyłek towarowych koleją. uchylony
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 291 291 WDU19850560291 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 290 290 WDU19850560290 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 289 289 WDU19850560289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 288 288 WDU19850560288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. uchylony
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 287 287 WDU19850560287 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 286 286 WDU19850550286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 285 285 WDU19850550285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie obowiązku zawierania przez jednostki gospodarki uspołecznionej umów ubezpieczenia walutowego w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 284 284 WDU19850550284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 283 283 WDU19850550283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 282 282 WDU19850550282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 281 281 WDU19850550281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 280 280 WDU19850550280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie emisji obligacji przez przedsiębiorstwa państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 279 279 WDU19850550279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 278 278 WDU19850550278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 277 WDU19850540277 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 276 WDU19850540276 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 53 poz. 275 275 WDU19850530275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1985 r. w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 274 274 WDU19850520274 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 273 273 WDU19850520273 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 272 WDU19850520272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 271 271 WDU19850520271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kary pieniężnej za pobór wody w ilości większej niż ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 270 270 WDU19850520270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. uchylony
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 269 269 WDU19850520269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1985 r. w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 268 268 WDU19850520268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 267 267 WDU19850510267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 266 266 WDU19850510266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 265 265 WDU19850510265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 264 264 WDU19850510264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 263 263 WDU19850510263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 262 WDU19850500262 Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 261 261 WDU19850490261 Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 260 260 WDU19850490260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 259 259 WDU19850490259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich. uchylony
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 258 258 WDU19850490258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 257 257 WDU19850490257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 256 256 WDU19850480256 Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 255 255 WDU19850480255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1985 r. w sprawie zasad przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 254 254 WDU19850480254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 253 253 WDU19850480253 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1985 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego przysługującego sędziom, okresów zatrudnienia w innych organach państwowych niż sąd i prokuratura. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 252 252 WDU19850480252 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 251 251 WDU19850480251 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 250 250 WDU19850480250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 249 249 WDU19850480249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 248 248 WDU19850480248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 247 247 WDU19850480247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakładach drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246 246 WDU19850480246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245 245 WDU19850480245 Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 244 244 WDU19850470244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 243 243 WDU19850470243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 242 242 WDU19850470242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 241 241 WDU19850470241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 240 240 WDU19850470240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 239 239 WDU19850470239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 238 238 WDU19850470238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 237 237 WDU19850470237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 236 236 WDU19850460236 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1985 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 235 235 WDU19850460235 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 234 234 WDU19850460234 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresów zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 233 233 WDU19850460233 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie przez organizacje społeczne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 232 232 WDU19850460232 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 231 231 WDU19850460231 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 230 230 WDU19850460230 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 229 229 WDU19850460229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez strażników Państwowej Straży Rybackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 228 228 WDU19850460228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 227 227 WDU19850450227 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 226 226 WDU19850450226 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania placówek leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 225 225 WDU19850450225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 224 224 WDU19850450224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 223 223 WDU19850450223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 222 222 WDU19850450222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 221 221 WDU19850450221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1985 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad uprawami maku i konopi, szczegółowych zasad niszczenia upraw maku i konopi oraz słomy makowej lub przejęcia jej na rzecz Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 220 220 WDU19850450220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 219 219 WDU19850450219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie korzystania z zasobów pracy przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym działające w zakresie drobnej wytwórczości. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 218 218 WDU19850440218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 217 217 WDU19850440217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi oraz określenia jednostek gospodarki uspołecznionej uprawnionych do zawierania umów kontraktacji i obrotu słomą makową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 216 216 WDU19850440216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz terminów płatności łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 215 215 WDU19850440215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania płatniczego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 214 214 WDU19850440214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 213 213 WDU19850440213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 212 212 WDU19850440212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 211 211 WDU19850440211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 210 210 WDU19850430210 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 209 209 WDU19850430209 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów paszportów i dokumentów podróży. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 208 208 WDU19850430208 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 207 207 WDU19850430207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 206 206 WDU19850430206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 205 205 WDU19850430205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie współdziałania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 204 204 WDU19850430204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 203 203 WDU19850430203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 202 202 WDU19850420202 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 201 WDU19850420201 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 200 200 WDU19850410200 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 199 199 WDU19850410199 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 198 198 WDU19850410198 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 197 197 WDU19850400197 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 196 196 WDU19850400196 Obwieszczenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 195 195 WDU19850400195 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 194 194 WDU19850400194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie organów właściwych do dokonywania oceny urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz zasad i trybu opiniowania tych urządzeń i sprzętu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 193 193 WDU19850400193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zasad i form udzielania przez zakłady pracy pomocy materialnej stowarzyszeniom kultury fizycznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 192 192 WDU19850400192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej trenerów i instruktorów oraz określenia organów orzekających i trybu postępowania w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 191 191 WDU19850400191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 190 190 WDU19850390190 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 189 189 WDU19850390189 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 188 188 WDU19850390188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących usługi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 187 187 WDU19850390187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji w stosunku do osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz ośrodkach przystosowania społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 186 186 WDU19850390186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji w stosunku do niektórych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, umieszczonych w zakładach poprawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185 185 WDU19850390185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 184 184 WDU19850390184 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 183 183 WDU19850380183 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 182 182 WDU19850380182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181 181 WDU19850380181 Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 180 180 WDU19850370180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 179 179 WDU19850370179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 178 178 WDU19850370178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie ustanowienia nadzoru urzędów górniczych nad przedsiębiorstwami prowadzącymi roboty podziemne przy budowie szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 177 177 WDU19850370177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kuźniach i odlewniach uspołecznionych zakładów pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 176 176 WDU19850370176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem azbestu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 175 175 WDU19850370175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 174 174 WDU19850370174 Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o dostosowaniu przepisów niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki do uwarunkowań i potrzeb dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 173 173 WDU19850370173 Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 172 172 WDU19850360172 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Uniwersytetu Szczecińskiego. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 171 171 WDU19850360171 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170 170 WDU19850360170 Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 169 169 WDU19850360169 Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 168 168 WDU19850360168 Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 167 167 WDU19850360167 Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 166 166 WDU19850350166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 165 165 WDU19850350165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 164 164 WDU19850350164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 163 163 WDU19850350163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i zasad działania oraz organizacji Państwowej Inspekcji Radiowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 162 WDU19850350162 Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 161 161 WDU19850340161 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 160 160 WDU19850340160 Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzona w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. uchylony
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 159 159 WDU19850340159 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 158 158 WDU19850340158 Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 157 157 WDU19850340157 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kampuczańskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 sierpnia 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 156 156 WDU19850340156 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kampuczańskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 6 sierpnia 1984 r. uchylony
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 155 155 WDU19850340155 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Vientiane dnia 18 września 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 154 154 WDU19850340154 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Vientiane dnia 18 września 1979 r. uchylony
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 153 153 WDU19850340153 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1985 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzonego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 152 152 WDU19850340152 Protokół o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzony w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 151 151 WDU19850330151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 150 150 WDU19850330150 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 149 149 WDU19850330149 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 148 148 WDU19850330148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedażą nieruchomości państwowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 147 147 WDU19850330147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 146 146 WDU19850330146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 145 145 WDU19850320145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 144 144 WDU19850320144 Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. zmieniająca ustawę o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 143 143 WDU19850320143 Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 142 142 WDU19850320142 Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 141 141 WDU19850320141 Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi. uchylony
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 140 140 WDU19850310140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 139 139 WDU19850310139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 138 WDU19850310138 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze uchylony
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 137 WDU19850310137 Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 136 136 WDU19850300136 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1985 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 135 135 WDU19850300135 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania na polskich statkach morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 134 134 WDU19850300134 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 133 133 WDU19850300133 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 132 132 WDU19850300132 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach wojskowych w związku w wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 131 131 WDU19850300131 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 130 130 WDU19850290130 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 129 129 WDU19850290129 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kolejowo-żeglugowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 128 128 WDU19850290128 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 127 WDU19850280127 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 126 126 WDU19850280126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 125 125 WDU19850280125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyspieszonym. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 124 124 WDU19850280124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie wyznaczania sędziów i ławników do orzekania w sądach pracy oraz w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 123 123 WDU19850280123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie komisji pojednawczych przy sądach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 122 122 WDU19850280122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin czynności sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach cywilnych i karnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 121 121 WDU19850280121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 120 120 WDU19850280120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 119 119 WDU19850280119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 118 118 WDU19850270118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 117 117 WDU19850270117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przyrostu wynagrodzeń z tytułu wzrostu zatrudnienia robotników grupy przemysłowej w niektórych stoczniach w latach 1985 i 1986. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 116 116 WDU19850270116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 115 115 WDU19850270115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 114 114 WDU19850270114 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 113 113 WDU19850270113 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 26 poz. 112 112 WDU19850260112 Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 111 111 WDU19850250111 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 110 110 WDU19850250110 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 109 109 WDU19850250109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 108 108 WDU19850250108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 107 107 WDU19850250107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1985 r. w sprawie majątku byłych związków zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 106 106 WDU19850240106 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz pracownicy terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 105 105 WDU19850240105 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. uchylony
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 104 104 WDU19850240104 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. uchylony
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 103 103 WDU19850240103 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1985 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. uchylony
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 102 102 WDU19850240102 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 101 101 WDU19850230101 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 100 WDU19850230100 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 99 WDU19850220099 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98 98 WDU19850220098 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 97 97 WDU19850210097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96 96 WDU19850210096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie. uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 95 95 WDU19850210095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 94 94 WDU19850210094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie przekazania do właściwości Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń spraw należących dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 93 93 WDU19850210093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 92 92 WDU19850210092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91 91 WDU19850210091 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 90 90 WDU19850210090 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 89 89 WDU19850210089 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ustanowieniu "Medalu Rodła". uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 88 88 WDU19850200088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 87 87 WDU19850200087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 86 86 WDU19850200086 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 85 WDU19850200085 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 19 poz. 84 84 WDU19850190084 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 83 83 WDU19850180083 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 82 82 WDU19850180082 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 81 81 WDU19850180081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 80 80 WDU19850180080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 79 79 WDU19850180079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 78 78 WDU19850180078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 77 77 WDU19850180077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 76 WDU19850170076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 75 75 WDU19850170075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 74 74 WDU19850170074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 73 73 WDU19850170073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 72 72 WDU19850170072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 71 71 WDU19850170071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 70 70 WDU19850170070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 69 69 WDU19850170069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, dzielenia oraz likwidacji instytucji artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 68 68 WDU19850160068 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 67 67 WDU19850160067 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 66 66 WDU19850150066 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii. uchylony
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 65 65 WDU19850150065 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 64 64 WDU19850150064 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1985 r. w sprawie likwidacji archiwów państwowych w Skierniewicach i Tarnobrzegu. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 63 63 WDU19850150063 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie szkolenia osób kierujących tramwajami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 62 62 WDU19850150062 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie dodatkowych znaków i sygnałów dla kierujących tramwajami i trolejbusami. uchylony
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 61 61 WDU19850150061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 60 WDU19850140060 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 59 59 WDU19850140059 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o ustanowieniu Krzyża Oświęcimskiego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58 58 WDU19850130058 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 57 57 WDU19850130057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 56 56 WDU19850130056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 55 55 WDU19850130055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rodzajów szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 54 54 WDU19850130054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 53 53 WDU19850120053 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 52 52 WDU19850120052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 51 51 WDU19850120051 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 50 WDU19850120050 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 49 WDU19850120049 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 48 48 WDU19850110048 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 47 47 WDU19850110047 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 46 46 WDU19850110046 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 45 45 WDU19850110045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 44 44 WDU19850110044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji państwowej do spraw gospodarki energetycznej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 43 43 WDU19850110043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 42 42 WDU19850110042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i zakresu działania Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 41 41 WDU19850110041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 40 40 WDU19850110040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród z nadwyżki bilansowej w niektórych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 39 39 WDU19850100039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 38 38 WDU19850100038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 37 37 WDU19850100037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 36 36 WDU19850100036 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 35 35 WDU19850100035 Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 34 34 WDU19850090034 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1985 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji artystycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 33 33 WDU19850090033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 32 32 WDU19850090032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 31 31 WDU19850090031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 30 30 WDU19850090030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie trybu wyboru i zasad działania rad załogi w państwowej jednostce organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 29 29 WDU19850090029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 28 28 WDU19850090028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 27 27 WDU19850090027 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu zmieniającego Międzynarodową Konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r., zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzonego w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 26 26 WDU19850090026 Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 25 25 WDU19850080025 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 24 24 WDU19850080024 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej podpisana w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 23 23 WDU19850070023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 22 22 WDU19850070022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 21 WDU19850070021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1985 nr 6 poz. 20 20 WDU19850060020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 19 19 WDU19850050019 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 18 18 WDU19850050018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17 17 WDU19850050017 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 16 16 WDU19850040016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz funduszu gminnego i funduszu miejskiego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 15 WDU19850040015 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii. uchylony
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 14 14 WDU19850030014 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 13 13 WDU19850030013 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". uchylony
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12 12 WDU19850030012 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11 11 WDU19850030011 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości. uchylony
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 10 10 WDU19850020010 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 stycznia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 9 9 WDU19850020009 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 8 8 WDU19850020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 7 7 WDU19850010007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 6 6 WDU19850010006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 5 5 WDU19850010005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 4 4 WDU19850010004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 3 3 WDU19850010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej, warunków wpisu do rejestru oraz zasad udostępniania rejestrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 2 2 WDU19850010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 1 WDU19850010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony