20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1986
249 RMPPiSS z dnia 10 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
248 RMKiS z dnia 4 listopada 1986 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
247 RMF z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1987 r. podatku rolnego od gruntów i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. wygaśnięcie aktu
246 RMF z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
245 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
244 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. uznany za uchylony
243 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
242 RRM z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. uchylony
241 RRM z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
240 RRM z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
239 RRM z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
238 RRM z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
237 RMF z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
236 RRM z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie. obowiązujący
235 RRM z dnia 24 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
234 RRM z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
233 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
232 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
231 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
230 RRM z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
229 RRM z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
228 U z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
227 U z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
226 U z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej. obowiązujący
225 Ubnr1 z dnia 18 grudnia 1986 r. wygaśnięcie aktu
224 USPRL z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. uznany za uchylony
223 RMS z dnia 4 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
222 RMHZ z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
221 RMF z dnia 11 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
220 RMF z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
219 RMF z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
218 RRM z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w kształceniu politechnicznym uczniów szkół ogólnokształcących. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
217 RRM z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w dziedzinie kontroli oraz trybu przeprowadzania kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
216 RRM z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego. uchylony
215 RRM z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
214 RRM z dnia 27 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
213 RMZiOSoSW z dnia 23 października 1986 r. w sprawie korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
212 RMS z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
211 RRM z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych. uznany za uchylony
210 RRM z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie określenia osób prawnych, które mogą być wyznaczone syndykami upadłości w postępowaniu upadłościowym w stosunku do przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
209 RRM z dnia 27 października 1986 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
208 RM-KUGM z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
207 RMZiOS z dnia 9 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne. uchylony
206 RMKiSW z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uchylony
205 RMK z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
204 RRM z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków. uznany za uchylony
203 RRM z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe. uznany za uchylony
202 U z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. uchylony
201 U z dnia 24 listopada 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
200 RMRLiG z dnia 2 października 1986 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin. uchylony
199 RMK z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego. uchylony
198 RRM z dnia 17 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
197 RRM z dnia 21 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych. uchylony
196 RRM z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki. uznany za uchylony
195 Or z dnia 10 października 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisanej w Tunisie dnia 6 marca 1985 r. bez statusu
194 KkmPRLaRTpwTd6m1r z dnia obowiązujący
193 U z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach. obowiązujący
192 U z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. uchylony
191 RM-KUGM z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie pomiaru statków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
190 RMS z dnia 12 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
189 RMPPiSS z dnia 16 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
188 RRM z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu. uchylony
187 RRM z dnia 2 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uznany za uchylony
186 RRM z dnia 22 września 1986 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
185 RRM z dnia 8 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych. uznany za uchylony
184 Or z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisanej w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r. bez statusu
183 KkmPRLaSZMpwWd1c1r z dnia obowiązujący
182 Or z dnia 4 czerwca 1986 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r. bez statusu
181 UmPRLiARSoppwscikpwDd1l1r z dnia obowiązujący
180 U z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
179 RMK z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
178 RMF z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
177 Or z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, przyjętych w Londynie dnia 20 listopada 1981 r. oraz poprawek do tej konwencji, przyjętych w Londynie dnia 17 czerwca 1983 r. bez statusu
176 Or z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. bez statusu
175 Kooozrm1swLd1l1r z dnia obowiązujący
174 Or z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r. bez statusu
173 MktswNd6l1r z dnia wygaśnięcie aktu
172 RMF z dnia 27 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
171 RMF z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu podjęcia niektórych rodzajów działalności gospodarczej na terenach górskich i górzystych. uchylony
170 U z dnia 29 września 1986 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1986. wygaśnięcie aktu
169 RMZiOS z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad osobami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
168 RMS z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
167 RMS z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy. uznany za uchylony
166 RMRLiG z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
165 RMPPiSS z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
164 RMNiSW z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
163 RMK z dnia 12 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania. uznany za uchylony
162 RRM z dnia 15 września 1986 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
161 RRM z dnia 6 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
160 RRM z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
159 RRM z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
158 RRM z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
157 RM z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
156 RMHWiU z dnia 30 sierpnia 1986 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. akt jednorazowy
155 RRM z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. uchylony
154 RMS z dnia 31 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
153 RMS z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym. uznany za uchylony
152 RMSW z dnia 4 sierpnia 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
151 RMK z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
150 RRM z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
149 RRM z dnia 28 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
148 Or z dnia 19 lipca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Atenach dnia 3 maja 1985 r. bez statusu
147 UmRPRLaRRGousozntdPpwAd3m1r z dnia obowiązujący
146 OMF z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
145 RM-KUGM z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery. uchylony
144 RMS z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania. uchylony
143 RRM z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zmniejszenia procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
142 RRM z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych. uchylony
141 RMS z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg. obowiązujący
140 RMS z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie szczególnych warunków przyjęcia na stanowisko referendarza i sekretarza sądowego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
139 RMRLiG z dnia 16 lipca 1986 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
138 RMNiSW z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uznany za uchylony
137 RM z dnia 27 czerwca 1986 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat. uchylony
136 RRM z dnia 18 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
135 RM z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
134 RMKoZiOS z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarach kolejowych przez wyznaczone organy kolejowej służby zdrowia. uznany za uchylony
133 RMK z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych. uznany za uchylony
132 RRM z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
131 RRM z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uchylony
130 RM-KUGM z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej. wygaśnięcie aktu
129 RMS z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej. uchylony
128 RMFoS z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. obowiązujący
127 RMBGPiK z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
126 U z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. obowiązujący
125 RMZiOS z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
124 RMZiOS z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie przekazania akademiom medycznym niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
123 RMNiSW z dnia 10 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. wygaśnięcie aktu
122 RM z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
121 RM z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
120 RRM z dnia 17 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
119 RMSW z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
118 RMS z dnia 22 maja 1986 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
117 RMK z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
116 RRM z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych do jednostek badawczo-rozwojowych wykonujących w całości lub w znacznej części badania naukowe na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
115 Or z dnia 31 maja 1986 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r. bez statusu
114 PmRPRLaRZSRRoutpgppozwmppwMd1m1r z dnia wygaśnięcie aktu
113 OMF z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
112 OM-KUGM z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
111 RRM z dnia 19 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
110 RRM z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
109 RRM z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
108 U z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. uchylony
107 RMSW z dnia 6 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
106 RMF z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. uchylony
105 Or z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. bez statusu
104 PdMkooczsszo1swLd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
103 Or z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r. bez statusu
102 UmPRLiSFRJwsupowzpodimpwWd1s1r z dnia obowiązujący
101 OMPPiSS z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów wygaśnięcie aktu
100 RMOiW z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie odrębnych form działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
99 RM z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
98 RRM z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. uchylony
97 OMPPiSS z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uznany za uchylony
96 OMF z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
95 RMRLiG z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
94 RMF z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
93 RRM z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. wygaśnięcie aktu
92 RRM z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
91 RRM z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
90 RRM z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
89 U z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uchylony
88 U z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym. uchylony
87 RMOiW z dnia 15 lutego 1986 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
86 Or z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. bez statusu
85 UmPRLaZSRRormt(tsesrmisknMBpwMd1l1r z dnia obowiązujący
84 RRM z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
83 Or z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r. bez statusu
82 KkmRPRLaRSRApwWd1k1r z dnia obowiązujący
81 Or z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
80 Or z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
79 MkouMFOzsszo1swBd1g1r z dnia uchylony
78 OMF z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
77 RM z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
76 RM z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
75 RMK z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
74 RRM z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
73 RRM z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad zatrudniania w szkołach wyższych osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich praw i obowiązków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
72 U z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach mieszanych. obowiązujący
71 U z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski. uchylony
70 U z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe. uchylony
69 RMS z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
68 RMON z dnia 17 marca 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. uchylony
67 RM z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
66 RMK z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie opłat za korzystanie z lotnisk cywilnych oraz lotniczych urządzeń i służb naziemnych w ruchu międzynarodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
65 RRM z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
64 RRM z dnia 28 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej. uznany za uchylony
63 RRM z dnia 21 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
62 RRM z dnia 10 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. uchylony
61 RM z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
60 RM z dnia 19 lutego 1986 r. w sprawie powołania okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej. uznany za uchylony
59 RMK z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania. uznany za uchylony
58 RMK z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. uchylony
57 RMF z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
56 RMF z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych. uchylony
55 RMF z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uchylony
54 RRM z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
53 RRM z dnia 7 marca 1986 r. w sprawie zasad współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
52 RMPPiSSoS z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
51 RMPPiSS z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. uchylony
50 RMPPiSS z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
49 RRM z dnia 17 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
48 RRM z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
47 RRM z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
46 OMF z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
45 OMF z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
44 OMF z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
43 RMPPiSS z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
42 RRM z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych. obowiązujący
41 RRM z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
40 RRM z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
39 RRM z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
38 RMS z dnia 18 lutego 1986 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych i sporządzania opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów. uchylony
37 RMPPiSS z dnia 15 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
36 RM z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru. uchylony
35 RM z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym. uchylony
34 RRM z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie podwyższonego wymiaru czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986-1990. wygaśnięcie aktu
33 RRM z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
32 OMON z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
31 OMON z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
30 RMPPiSS z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie określenia przypadków i warunków, w których pracownik nabywa prawo do rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi mimo nieprzepracowania w jednym zakładzie pracy całego roku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
29 RRM z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród w uspołecznionych zakładach pracy nie będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie niektórych wynagrodzeń i świadczeń za czas efektywnie nie przepracowany, stanowiących podstawę ustalania wysokości nagród. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
28 RRM z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
27 RRM z dnia 17 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
26 RRM z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. uchylony
25 RRM z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud. uchylony
24 RMZiOS z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej. uchylony
23 RMS z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
22 RMS z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
21 RMK z dnia 28 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
20 RMF z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
19 RRM z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
18 RRM z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
17 RRM z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
16 RRM z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
15 RRM z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. uznany za uchylony
14 RRM z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
13 RRM z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
12 RRM z dnia 20 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
11 RRM z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
10 RRM z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
9 RMHWiU z dnia 2 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego. uchylony
8 RMF z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
7 RRM z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r. wygaśnięcie aktu
6 RRM z dnia 4 stycznia 1986 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uznany za uchylony
5 RRM z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
4 RRM z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
3 RRM z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2 RRM z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 U z dnia 30 stycznia 1986 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1986 r. uchylony