Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 249 249 WDU19860480249 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 248 248 WDU19860480248 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 listopada 1986 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 247 247 WDU19860480247 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1987 r. podatku rolnego od gruntów i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 246 246 WDU19860480246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 245 245 WDU19860480245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 244 244 WDU19860480244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 243 243 WDU19860480243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 242 242 WDU19860480242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 241 241 WDU19860480241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 240 240 WDU19860480240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 239 239 WDU19860480239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 238 238 WDU19860480238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 237 237 WDU19860470237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 236 236 WDU19860470236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 235 235 WDU19860470235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 234 234 WDU19860470234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 233 233 WDU19860470233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 232 232 WDU19860470232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 231 231 WDU19860470231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 230 230 WDU19860470230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 229 229 WDU19860470229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 228 228 WDU19860470228 Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 227 227 WDU19860470227 Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226 226 WDU19860470226 Ustawa z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 46 poz. 225 225 WDU19860460225 Ustawa budżetowa na rok 1987 z dnia 18 grudnia 1986 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 45 poz. 224 224 WDU19860450224 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 223 223 WDU19860440223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 222 222 WDU19860440222 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 221 221 WDU19860440221 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 220 220 WDU19860440220 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 219 219 WDU19860440219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 218 218 WDU19860440218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w kształceniu politechnicznym uczniów szkół ogólnokształcących. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 217 217 WDU19860440217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w dziedzinie kontroli oraz trybu przeprowadzania kontroli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 216 216 WDU19860440216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 215 215 WDU19860440215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 214 214 WDU19860440214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 213 213 WDU19860430213 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1986 r. w sprawie korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 212 212 WDU19860430212 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 211 211 WDU19860430211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 210 210 WDU19860430210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie określenia osób prawnych, które mogą być wyznaczone syndykami upadłości w postępowaniu upadłościowym w stosunku do przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 209 209 WDU19860430209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 208 208 WDU19860420208 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 207 207 WDU19860420207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne. uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 206 206 WDU19860420206 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 205 205 WDU19860420205 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 204 204 WDU19860420204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 203 203 WDU19860420203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202 202 WDU19860420202 Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 201 201 WDU19860420201 Ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 200 200 WDU19860410200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 października 1986 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin. uchylony
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 199 199 WDU19860410199 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 198 198 WDU19860410198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 197 197 WDU19860400197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 196 196 WDU19860400196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 195 195 WDU19860400195 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisanej w Tunisie dnia 6 marca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 194 194 WDU19860400194 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisana w Tunisie dnia 6 marca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 193 193 WDU19860390193 Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192 192 WDU19860390192 Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 191 191 WDU19860380191 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie pomiaru statków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 190 190 WDU19860380190 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 189 189 WDU19860380189 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 188 188 WDU19860380188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu. uchylony
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 187 187 WDU19860380187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 186 186 WDU19860380186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1986 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 185 185 WDU19860380185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 184 184 WDU19860370184 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisanej w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 183 183 WDU19860370183 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisana w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 182 182 WDU19860370182 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1986 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 181 181 WDU19860370181 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180 180 WDU19860360180 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 179 179 WDU19860350179 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 178 178 WDU19860350178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 177 177 WDU19860350177 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, przyjętych w Londynie dnia 20 listopada 1981 r. oraz poprawek do tej konwencji, przyjętych w Londynie dnia 17 czerwca 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 176 176 WDU19860350176 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 175 175 WDU19860350175 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzona w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 174 174 WDU19860350174 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 173 173 WDU19860350173 Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 172 172 WDU19860340172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 171 171 WDU19860340171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu podjęcia niektórych rodzajów działalności gospodarczej na terenach górskich i górzystych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 170 170 WDU19860340170 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1986. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 169 169 WDU19860330169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad osobami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168 168 WDU19860330168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 167 167 WDU19860330167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 166 166 WDU19860330166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 165 165 WDU19860330165 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 164 164 WDU19860330164 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 163 163 WDU19860330163 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 162 162 WDU19860330162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1986 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 161 161 WDU19860330161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 160 160 WDU19860330160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 159 159 WDU19860330159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 158 158 WDU19860330158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157 157 WDU19860320157 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 156 156 WDU19860320156 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 sierpnia 1986 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. akt jednorazowy
Dz.U. 1986 nr 31 poz. 155 155 WDU19860310155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 154 154 WDU19860300154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 153 153 WDU19860300153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 152 152 WDU19860300152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 151 151 WDU19860300151 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 150 150 WDU19860300150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 149 149 WDU19860300149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 148 148 WDU19860300148 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Atenach dnia 3 maja 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 147 147 WDU19860300147 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 146 146 WDU19860290146 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. uchylony
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 145 145 WDU19860290145 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery. uchylony
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 144 144 WDU19860290144 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania. uchylony
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 143 143 WDU19860290143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zmniejszenia procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 142 142 WDU19860290142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 141 141 WDU19860280141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 140 140 WDU19860280140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie szczególnych warunków przyjęcia na stanowisko referendarza i sekretarza sądowego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 139 139 WDU19860280139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lipca 1986 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 138 138 WDU19860280138 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 137 137 WDU19860280137 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 czerwca 1986 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat. uchylony
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 136 136 WDU19860280136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 135 135 WDU19860270135 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 134 134 WDU19860270134 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarach kolejowych przez wyznaczone organy kolejowej służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 133 133 WDU19860270133 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 132 132 WDU19860270132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 131 131 WDU19860270131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 130 130 WDU19860260130 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 129 129 WDU19860260129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128 128 WDU19860260128 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 127 127 WDU19860260127 Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 126 126 WDU19860260126 Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 125 125 WDU19860250125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 124 124 WDU19860250124 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie przekazania akademiom medycznym niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 123 123 WDU19860250123 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 122 122 WDU19860250122 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 121 121 WDU19860250121 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 120 120 WDU19860250120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 119 119 WDU19860240119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 118 118 WDU19860240118 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1986 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 117 117 WDU19860240117 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 116 116 WDU19860240116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych do jednostek badawczo-rozwojowych wykonujących w całości lub w znacznej części badania naukowe na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 115 115 WDU19860240115 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1986 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 114 114 WDU19860240114 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisane w Moskwie dnia 14 maja 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 23 poz. 113 113 WDU19860230113 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 112 WDU19860220112 Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 111 111 WDU19860210111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 110 110 WDU19860210110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 109 109 WDU19860210109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108 108 WDU19860210108 Ustawa z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. uchylony
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 107 107 WDU19860200107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 106 106 WDU19860200106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. uchylony
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 105 105 WDU19860200105 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 104 104 WDU19860200104 Protokół do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 103 103 WDU19860200103 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 102 102 WDU19860200102 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 101 101 WDU19860190101 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 100 100 WDU19860190100 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie odrębnych form działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 99 99 WDU19860190099 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 98 98 WDU19860190098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem. uchylony
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 97 97 WDU19860180097 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 96 96 WDU19860180096 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 95 95 WDU19860180095 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 94 94 WDU19860180094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 93 93 WDU19860180093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 92 92 WDU19860180092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 91 91 WDU19860170091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 90 90 WDU19860170090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89 89 WDU19860170089 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 88 88 WDU19860170088 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 87 87 WDU19860160087 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 lutego 1986 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 86 86 WDU19860160086 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 85 85 WDU19860160085 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 15 poz. 84 84 WDU19860150084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 83 83 WDU19860140083 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 82 82 WDU19860140082 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 81 81 WDU19860140081 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 80 80 WDU19860140080 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 79 79 WDU19860140079 Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. uchylony
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78 78 WDU19860130078 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 77 77 WDU19860130077 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 76 76 WDU19860130076 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 75 75 WDU19860130075 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 74 74 WDU19860130074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 73 73 WDU19860130073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad zatrudniania w szkołach wyższych osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich praw i obowiązków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 72 72 WDU19860120072 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach mieszanych. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71 71 WDU19860120071 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski. uchylony
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70 70 WDU19860120070 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe. uchylony
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 69 69 WDU19860110069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 68 68 WDU19860110068 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 67 67 WDU19860110067 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 66 66 WDU19860110066 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie opłat za korzystanie z lotnisk cywilnych oraz lotniczych urządzeń i służb naziemnych w ruchu międzynarodowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 65 65 WDU19860110065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 64 64 WDU19860110064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 63 63 WDU19860110063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 62 62 WDU19860110062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 61 61 WDU19860100061 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 60 60 WDU19860100060 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1986 r. w sprawie powołania okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 59 59 WDU19860100059 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 58 58 WDU19860100058 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 57 57 WDU19860100057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 56 56 WDU19860100056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 55 55 WDU19860100055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 54 54 WDU19860100054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 53 53 WDU19860100053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1986 r. w sprawie zasad współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 52 52 WDU19860090052 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 51 51 WDU19860090051 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 50 50 WDU19860090050 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 49 49 WDU19860090049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 48 48 WDU19860090048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 47 47 WDU19860090047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 46 46 WDU19860080046 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości. uchylony
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 45 WDU19860080045 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 44 44 WDU19860080044 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 43 43 WDU19860070043 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 42 42 WDU19860070042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych. obowiązujący
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 41 41 WDU19860070041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 40 40 WDU19860070040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 39 39 WDU19860070039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 38 38 WDU19860060038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1986 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych i sporządzania opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów. uchylony
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 37 37 WDU19860060037 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 36 36 WDU19860060036 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru. uchylony
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 35 35 WDU19860060035 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym. uchylony
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 34 34 WDU19860060034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie podwyższonego wymiaru czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986-1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33 33 WDU19860060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 32 32 WDU19860050032 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 31 31 WDU19860050031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 30 30 WDU19860050030 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie określenia przypadków i warunków, w których pracownik nabywa prawo do rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi mimo nieprzepracowania w jednym zakładzie pracy całego roku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 29 29 WDU19860050029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród w uspołecznionych zakładach pracy nie będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie niektórych wynagrodzeń i świadczeń za czas efektywnie nie przepracowany, stanowiących podstawę ustalania wysokości nagród. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 28 28 WDU19860050028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 27 27 WDU19860040027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 26 26 WDU19860040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. uchylony
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 25 25 WDU19860040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 24 24 WDU19860030024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 23 23 WDU19860030023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 22 22 WDU19860030022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 21 21 WDU19860030021 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 20 20 WDU19860030020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 19 19 WDU19860030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 18 18 WDU19860030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 17 17 WDU19860030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 16 16 WDU19860030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 15 15 WDU19860030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 14 14 WDU19860020014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 13 13 WDU19860020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 12 12 WDU19860020012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 11 11 WDU19860020011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 10 10 WDU19860020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 9 9 WDU19860010009 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego. uchylony
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 8 8 WDU19860010008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. uchylony
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 7 7 WDU19860010007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 6 6 WDU19860010006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1986 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów. uznany za uchylony
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 5 5 WDU19860010005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 4 WDU19860010004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 3 3 WDU19860010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 2 2 WDU19860010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1 1 WDU19860010001 Ustawa z dnia 30 stycznia 1986 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1986 r. uchylony