20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 250 250 WDU19870420250 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 249 249 WDU19870420249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 248 248 WDU19870420248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków. uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 247 247 WDU19870410247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1987 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 246 246 WDU19870410246 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nadania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 245 245 WDU19870410245 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą nie wymaga koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 244 244 WDU19870410244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 243 243 WDU19870410243 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 14 listopada 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz Straży Ochrony Przyrody są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 242 242 WDU19870410242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 241 241 WDU19870410241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 240 240 WDU19870410240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 239 239 WDU19870410239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 238 238 WDU19870410238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 237 237 WDU19870410237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 236 236 WDU19870400236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 235 235 WDU19870400235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 234 234 WDU19870400234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 233 233 WDU19870400233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 232 232 WDU19870400232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 231 231 WDU19870400231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 230 230 WDU19870400230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 229 229 WDU19870400229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej mogą powierzać kierownikom państwowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządkowanych radzie narodowej, oraz sposobu powierzania. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 228 228 WDU19870400228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 227 227 WDU19870400227 Ustawa z dnia 28 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 226 226 WDU19870390226 Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 listopada 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 225 225 WDU19870390225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 224 224 WDU19870390224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 223 223 WDU19870390223 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 222 222 WDU19870390222 Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 221 221 WDU19870390221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 220 220 WDU19870390220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji radcowskiej. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 219 219 WDU19870390219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji. uchylony
Dz.U. 1987 nr 38 poz. 218 218 WDU19870380218 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 38 poz. 217 217 WDU19870380217 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 216 216 WDU19870370216 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 215 215 WDU19870370215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 214 214 WDU19870370214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 213 213 WDU19870370213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 212 212 WDU19870370212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 211 211 WDU19870370211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie. uchylony
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 210 210 WDU19870370210 Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1987. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 209 209 WDU19870370209 Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 208 208 WDU19870360208 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 207 207 WDU19870360207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 206 206 WDU19870360206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 205 205 WDU19870360205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania przez najemcę obowiązków związanych z opróżnieniem lokalu oraz trybu i zakresu rozliczeń z tego tytułu między najemcą a wynajmującym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 204 204 WDU19870360204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 203 203 WDU19870360203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202 202 WDU19870360202 Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 201 201 WDU19870350201 Obwieszczenie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 200 200 WDU19870350200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 199 199 WDU19870350199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 198 198 WDU19870350198 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1988 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 197 197 WDU19870350197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 196 196 WDU19870350196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 195 195 WDU19870350195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 194 194 WDU19870350194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 193 193 WDU19870350193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 192 192 WDU19870340192 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191 191 WDU19870340191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 190 190 WDU19870340190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 189 189 WDU19870340189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 188 188 WDU19870340188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. uchylony
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 187 187 WDU19870340187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 186 186 WDU19870330186 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 185 185 WDU19870330185 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze". uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 184 184 WDU19870330184 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 183 183 WDU19870330183 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 182 182 WDU19870330182 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181 181 WDU19870330181 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 180 WDU19870330180 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 179 179 WDU19870330179 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 178 178 WDU19870330178 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 177 177 WDU19870330177 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 176 176 WDU19870330176 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 175 175 WDU19870330175 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 174 174 WDU19870330174 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 173 173 WDU19870330173 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. uchylony
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 172 172 WDU19870330172 Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu. uchylony
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 171 171 WDU19870320171 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 14 października w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich. uchylony
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 170 170 WDU19870320170 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 169 169 WDU19870320169 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 168 168 WDU19870310168 Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 167 167 WDU19870310167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. uchylony
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166 166 WDU19870310166 Ustawa z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 165 WDU19870300165 Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 164 164 WDU19870300164 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 163 163 WDU19870290163 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 162 162 WDU19870290162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 161 161 WDU19870290161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 160 160 WDU19870290160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 159 159 WDU19870290159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 158 158 WDU19870280158 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 157 157 WDU19870280157 Ustawa z dnia 25 września 1987 r. o nadaniu Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 156 156 WDU19870270156 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 155 155 WDU19870270155 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 154 154 WDU19870270154 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 153 153 WDU19870270153 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 152 152 WDU19870270152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 151 151 WDU19870260151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1987 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia lub przekazywania archiwom akt spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 150 150 WDU19870260150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie. uchylony
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 149 149 WDU19870260149 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 148 148 WDU19870260148 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 147 147 WDU19870260147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 146 146 WDU19870260146 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 145 145 WDU19870260145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 144 144 WDU19870260144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 143 143 WDU19870250143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 142 142 WDU19870250142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania. uchylony
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 141 141 WDU19870250141 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 140 140 WDU19870250140 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 139 139 WDU19870250139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 138 138 WDU19870250138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1987 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 137 137 WDU19870250137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 24 poz. 136 136 WDU19870240136 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 września 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 24 poz. 135 135 WDU19870240135 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Phenianie dnia 28 września 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 134 134 WDU19870230134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu uprawnień w zakresie powierzonych im zadań. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 133 133 WDU19870230133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 132 132 WDU19870230132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 131 131 WDU19870230131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 130 130 WDU19870230130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 129 129 WDU19870220129 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 128 128 WDU19870220128 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127 127 WDU19870220127 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych uchylony
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 126 126 WDU19870220126 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 125 125 WDU19870210125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 124 WDU19870210124 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 123 WDU19870210123 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 122 122 WDU19870200122 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 121 121 WDU19870200121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 120 120 WDU19870200120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 119 119 WDU19870200119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1987 r. w sprawie udzielenia pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym nie będącym w stanie zapewnić wychowania, wykształcenia i opieki młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 118 118 WDU19870190118 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 117 117 WDU19870190117 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 116 116 WDU19870190116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 115 115 WDU19870190115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 114 114 WDU19870190114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 113 113 WDU19870180113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 112 112 WDU19870180112 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 111 111 WDU19870180111 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. uchylony
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 110 110 WDU19870180110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 109 109 WDU19870180109 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 108 108 WDU19870180108 Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 107 107 WDU19870180107 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 106 106 WDU19870180106 Protokół o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzony w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 105 105 WDU19870170105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 104 104 WDU19870170104 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1987 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny. uchylony
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 103 103 WDU19870170103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 102 102 WDU19870170102 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokołu z 1978 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, wraz z załącznikiem I, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 101 101 WDU19870170101 Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV, i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 100 100 WDU19870160100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 99 99 WDU19870160099 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 98 98 WDU19870160098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 97 97 WDU19870160097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 96 96 WDU19870160096 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 95 95 WDU19870160095 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 94 94 WDU19870150094 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 93 93 WDU19870150093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw. uchylony
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 92 92 WDU19870150092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 91 91 WDU19870150091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 90 90 WDU19870150090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 89 89 WDU19870150089 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1987 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 88 88 WDU19870140088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 87 87 WDU19870140087 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 86 86 WDU19870140086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 85 85 WDU19870140085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 84 84 WDU19870140084 Ustawa z dnia 7 maja 1987 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach kombatantów. uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83 83 WDU19870140083 Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum. uchylony
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 82 82 WDU19870140082 Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 81 81 WDU19870130081 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 80 80 WDU19870130080 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 79 79 WDU19870130079 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 78 78 WDU19870130078 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 77 77 WDU19870120077 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 76 76 WDU19870120076 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 75 75 WDU19870120075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 74 74 WDU19870120074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 73 73 WDU19870120073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 72 72 WDU19870110072 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 71 71 WDU19870110071 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 70 70 WDU19870100070 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 69 69 WDU19870100069 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 68 68 WDU19870100068 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 67 67 WDU19870100067 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 66 66 WDU19870100066 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 65 65 WDU19870100065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 64 64 WDU19870100064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 63 63 WDU19870100063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 62 62 WDU19870100062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 61 61 WDU19870100061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 60 60 WDU19870100060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w uspołecznionych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 59 59 WDU19870100059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 58 58 WDU19870090058 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1987 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 57 57 WDU19870090057 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 56 56 WDU19870090056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 55 55 WDU19870090055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54 54 WDU19870090054 Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 53 53 WDU19870080053 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 52 52 WDU19870080052 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 51 51 WDU19870080051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 50 50 WDU19870080050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 49 49 WDU19870080049 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 lutego 1987 r. w sprawie zasad porównywania poziomu średniego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z poziomem średniego wynagrodzenia pracowników sfery produkcji materialnej w gospodarce uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 48 48 WDU19870080048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 47 47 WDU19870080047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1986 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 46 46 WDU19870080046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 45 45 WDU19870080045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 44 44 WDU19870080044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy. uchylony
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 43 43 WDU19870070043 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania. uchylony
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 42 42 WDU19870070042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 41 41 WDU19870070041 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 40 40 WDU19870070040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 39 39 WDU19870070039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 38 38 WDU19870070038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 37 37 WDU19870060037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 36 36 WDU19870060036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 35 35 WDU19870060035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 34 34 WDU19870060034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 33 33 WDU19870060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 32 32 WDU19870060032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 31 31 WDU19870050031 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 30 30 WDU19870050030 Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 15 listopada 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 29 29 WDU19870050029 Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 17 listopada 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 28 28 WDU19870050028 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 27 27 WDU19870050027 Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 26 26 WDU19870040026 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym. uchylony
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 25 25 WDU19870040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 24 24 WDU19870040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1987 r. w sprawie przeznaczenia opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 23 23 WDU19870040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 22 22 WDU19870030022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 21 21 WDU19870030021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 20 20 WDU19870030020 Ustawa z dnia 29 stycznia 1987 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19 19 WDU19870030019 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach. uchylony
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 18 18 WDU19870030018 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 17 17 WDU19870020017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 stycznia 1987 r. w sprawie profilaktycznych badań młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 16 16 WDU19870020016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 15 15 WDU19870020015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 14 14 WDU19870020014 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 13 13 WDU19870020013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 12 12 WDU19870020012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 11 11 WDU19870020011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 10 10 WDU19870020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 9 9 WDU19870020009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 8 8 WDU19870020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 7 7 WDU19870010007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. uchylony
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 6 6 WDU19870010006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej. uchylony
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 5 5 WDU19870010005 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 4 4 WDU19870010004 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 3 3 WDU19870010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1987 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 2 2 WDU19870010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 1 1 WDU19870010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych. uznany za uchylony