20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 356 356 WDU19880440356 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 355 355 WDU19880440355 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 354 354 WDU19880440354 Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 353 353 WDU19880440353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 352 352 WDU19880440352 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 351 351 WDU19880440351 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 350 350 WDU19880440350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 349 349 WDU19880440349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 348 348 WDU19880440348 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 347 347 WDU19880440347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 346 346 WDU19880440346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 345 345 WDU19880440345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie przeszacowania zasobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 344 344 WDU19880440344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 343 343 WDU19880430343 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 342 342 WDU19880430342 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1988 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 341 341 WDU19880430341 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 340 340 WDU19880430340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 339 339 WDU19880430339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 338 338 WDU19880430338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 337 337 WDU19880420337 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 336 336 WDU19880420336 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i łączności z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 335 335 WDU19880420335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 334 334 WDU19880420334 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 333 333 WDU19880420333 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 332 332 WDU19880420332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 331 331 WDU19880420331 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 330 330 WDU19880420330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329 329 WDU19880420329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 328 328 WDU19880410328 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 327 327 WDU19880410327 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania. uchylony
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 326 326 WDU19880410326 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie Kodeksu handlowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 325 WDU19880410325 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 324 WDU19880410324 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 323 323 WDU19880400323 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 322 322 WDU19880400322 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 321 321 WDU19880400321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 320 320 WDU19880400320 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 319 319 WDU19880400319 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 318 318 WDU19880400318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 317 317 WDU19880400317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 316 316 WDU19880400316 Uchwała Rady Państwa z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 315 315 WDU19880400315 Uchwała Rady Państwa z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 17, utworzonym dla wyboru Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Krzyki. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 314 314 WDU19880400314 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonego w Genewie dnia 28 września 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 313 313 WDU19880400313 Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 312 312 WDU19880390312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1988 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 311 311 WDU19880390311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 310 310 WDU19880390310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 309 309 WDU19880390309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek gospodarczych, do których nie stosuje się ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 308 308 WDU19880390308 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 307 307 WDU19880390307 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szadku. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 306 306 WDU19880390306 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 9, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Grabowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 305 305 WDU19880380305 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 304 304 WDU19880380304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 303 303 WDU19880380303 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1988 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez osoby zagraniczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 302 302 WDU19880380302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 301 301 WDU19880380301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 300 300 WDU19880380300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków stabilizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 299 299 WDU19880380299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 298 298 WDU19880380298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 297 297 WDU19880380297 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw, sporządzonego w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 296 296 WDU19880380296 Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw sporządzone w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 295 295 WDU19880370295 Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 294 294 WDU19880370294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą w dziedzinie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie przeciwpożarowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 293 293 WDU19880370293 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 292 292 WDU19880370292 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1988 r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 291 291 WDU19880370291 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 290 290 WDU19880370290 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1988 r. w sprawie wejścia w życie dokumentu "Postanowienia umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej", sporządzonego w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 289 289 WDU19880370289 Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o zmianie trybu postępowania w sprawie centralnego planu rocznego oraz terminu przedstawienia projektu ustawy budżetowej na rok 1989. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 288 288 WDU19880370288 Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o uchyleniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 287 287 WDU19880360287 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 21 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 286 286 WDU19880360286 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 285 285 WDU19880360285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 284 284 WDU19880360284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie. uchylony
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 283 283 WDU19880360283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 282 282 WDU19880360282 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Wiżajnach. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 281 281 WDU19880360281 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 6 i 7, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Brzezinach. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 280 280 WDU19880360280 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 21, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 279 279 WDU19880350279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru farmaceutycznego przez terenowe organy nadzoru farmaceutycznego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 278 278 WDU19880350278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 277 277 WDU19880350277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 276 276 WDU19880350276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1988 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku. uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 275 275 WDU19880350275 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1988 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 274 274 WDU19880350274 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 273 273 WDU19880350273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 272 272 WDU19880350272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 271 271 WDU19880350271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 270 270 WDU19880350270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 269 269 WDU19880340269 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania urzędowego spisu leków oraz innych wykazów środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 268 268 WDU19880340268 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 267 267 WDU19880340267 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 266 266 WDU19880340266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 265 265 WDU19880340265 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 264 264 WDU19880340264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu podjęcia produkcji środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz niektórych innych wyrobów. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 263 263 WDU19880340263 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 262 262 WDU19880340262 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 261 261 WDU19880340261 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze. uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 260 260 WDU19880340260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 259 259 WDU19880340259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 258 258 WDU19880340258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 257 257 WDU19880340257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 256 256 WDU19880340256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 255 255 WDU19880340255 Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Karczewie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 254 254 WDU19880340254 Ustawa z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 253 253 WDU19880330253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 252 252 WDU19880330252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 251 251 WDU19880330251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 250 250 WDU19880330250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 249 249 WDU19880330249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 248 248 WDU19880330248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub za pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 247 247 WDU19880330247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 246 246 WDU19880330246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 245 245 WDU19880330245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 244 244 WDU19880330244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243 243 WDU19880330243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 242 242 WDU19880330242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 241 241 WDU19880330241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 240 240 WDU19880330240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa. uchylony
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 239 239 WDU19880320239 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 238 238 WDU19880320238 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 237 237 WDU19880320237 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 236 236 WDU19880320236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 235 235 WDU19880320235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 234 234 WDU19880320234 Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 19, utworzonym dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 233 233 WDU19880320233 Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Tarczynie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 232 232 WDU19880320232 Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 1-6, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Kolbudach. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 231 231 WDU19880310231 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 230 230 WDU19880310230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 229 229 WDU19880310229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 228 228 WDU19880310228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 227 227 WDU19880310227 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Krasnobrodzie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 226 226 WDU19880310226 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 225 225 WDU19880310225 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Andrespolu. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 224 224 WDU19880310224 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 4 i 5, utworzonych dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górowie Iławeckim. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 223 223 WDU19880310223 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 222 222 WDU19880310222 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pekinie dnia 30 września 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 221 221 WDU19880310221 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 220 220 WDU19880310220 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r. uchylony
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 219 219 WDU19880310219 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218 218 WDU19880310218 Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 217 217 WDU19880310217 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 216 216 WDU19880310216 Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 215 215 WDU19880300215 Rozporządzenie Ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Finansów z dnia 20 maja 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 214 214 WDU19880300214 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 213 WDU19880300213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 212 212 WDU19880300212 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz DO 300 MHz. uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 211 211 WDU19880300211 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 210 210 WDU19880300210 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 209 209 WDU19880300209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające przepisy niektórych rozporządzeń w zakresie dotyczącym służby zastępczej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 208 208 WDU19880300208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie służby zastępczej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 207 WDU19880300207 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 206 206 WDU19880290206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 205 205 WDU19880290205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 204 204 WDU19880290204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 203 203 WDU19880290203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 202 202 WDU19880290202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 201 201 WDU19880290201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 200 200 WDU19880290200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie przeprowadzania kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości oraz terenowe urzędy miar i jakości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 199 199 WDU19880290199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 198 198 WDU19880280198 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1988 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 197 197 WDU19880280197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 196 196 WDU19880280196 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 195 WDU19880270195 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. uchylony
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 194 194 WDU19880270194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 193 193 WDU19880270193 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na dokonywanie przez osoby fizyczne nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność Państwa albo przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych w takich obiektach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 192 192 WDU19880270192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 191 191 WDU19880270191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podatku stabilizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 190 190 WDU19880270190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 189 189 WDU19880270189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 188 188 WDU19880270188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 187 187 WDU19880270187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 186 186 WDU19880270186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie zasad obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 185 185 WDU19880270185 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 184 184 WDU19880270184 Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 183 WDU19880260183 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 182 182 WDU19880250182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji szpitali klinicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 181 181 WDU19880250181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 180 180 WDU19880250180 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 179 179 WDU19880250179 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 178 178 WDU19880250178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 177 177 WDU19880250177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 176 176 WDU19880250176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 175 175 WDU19880250175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 174 174 WDU19880250174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 173 173 WDU19880250173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 172 172 WDU19880250172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w przemyśle węglowym i energetycznym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 171 171 WDU19880240171 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 170 170 WDU19880240170 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 169 169 WDU19880240169 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 168 168 WDU19880240168 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 167 167 WDU19880240167 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 166 166 WDU19880240166 Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 23 poz. 165 165 WDU19880230165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 23 poz. 164 164 WDU19880230164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł. uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 163 163 WDU19880220163 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 162 162 WDU19880220162 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 161 161 WDU19880220161 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauk wojskowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 160 160 WDU19880220160 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 159 159 WDU19880220159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 158 158 WDU19880220158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 157 157 WDU19880220157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 156 156 WDU19880220156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 155 155 WDU19880220155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 154 154 WDU19880220154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 153 153 WDU19880210153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 152 152 WDU19880210152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 151 151 WDU19880210151 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 150 150 WDU19880210150 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 149 149 WDU19880210149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 148 148 WDU19880210148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 147 147 WDU19880210147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 146 146 WDU19880210146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 145 145 WDU19880210145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 144 144 WDU19880210144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 143 143 WDU19880210143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 142 142 WDU19880210142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 141 141 WDU19880210141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 140 140 WDU19880210140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 139 139 WDU19880210139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Gdańskiego w Gdańsku. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 138 138 WDU19880210138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 137 137 WDU19880210137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 136 136 WDU19880210136 Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino. uchylony
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 135 135 WDU19880200135 Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 134 134 WDU19880200134 Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 133 133 WDU19880200133 Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 132 WDU19880190132 Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 131 131 WDU19880190131 Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 130 130 WDU19880190130 Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 129 129 WDU19880190129 Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 128 128 WDU19880180128 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 127 127 WDU19880180127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 126 126 WDU19880180126 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 125 125 WDU19880180125 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 maja 1988 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 124 124 WDU19880180124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 123 123 WDU19880180123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie podatków stabilizacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 122 122 WDU19880180122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 17 poz. 121 121 WDU19880170121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 17 poz. 120 120 WDU19880170120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 119 119 WDU19880160119 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 maja 1988 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ceł i pozwoleń na towary i przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz o zawieszeniu ceł na niektóre towary przywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 118 118 WDU19880160118 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 117 117 WDU19880160117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 116 116 WDU19880160116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. uchylony
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 115 115 WDU19880160115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 114 114 WDU19880160114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 113 113 WDU19880160113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie przeprowadzenia w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 112 112 WDU19880160112 Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o zmianie ustawy o cenach. uchylony
Dz.U. 1988 nr 15 poz. 111 111 WDU19880150111 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz terminów jego płatności. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 15 poz. 110 110 WDU19880150110 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 109 109 WDU19880140109 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 108 108 WDU19880140108 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 107 107 WDU19880140107 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 106 106 WDU19880140106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 105 105 WDU19880140105 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 104 104 WDU19880140104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 103 103 WDU19880140103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 102 102 WDU19880140102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 101 101 WDU19880140101 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji przeciw apartheidowi w sporcie, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 100 100 WDU19880140100 Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 13 poz. 99 99 WDU19880130099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim. uchylony
Dz.U. 1988 nr 13 poz. 98 98 WDU19880130098 Ustawa z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 97 97 WDU19880120097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 96 96 WDU19880120096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 95 95 WDU19880120095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 94 94 WDU19880120094 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 93 93 WDU19880120093 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 92 92 WDU19880110092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 kwietnia 1988 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 91 91 WDU19880110091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 90 90 WDU19880110090 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 89 89 WDU19880110089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 88 88 WDU19880110088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 87 87 WDU19880110087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej. akt jednorazowy
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 86 86 WDU19880110086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 85 85 WDU19880110085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 84 84 WDU19880110084 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 83 83 WDU19880100083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1988 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 82 82 WDU19880100082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 81 81 WDU19880100081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 80 80 WDU19880100080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 79 79 WDU19880100079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie wyodrębniania własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 78 78 WDU19880100078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 77 77 WDU19880100077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 76 76 WDU19880100076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 75 75 WDU19880100075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74 74 WDU19880100074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 73 WDU19880100073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 72 72 WDU19880090072 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 15 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 71 71 WDU19880090071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1988 r. w sprawie wysokości odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 70 70 WDU19880090070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 69 69 WDU19880090069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 68 68 WDU19880090068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości. uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 67 67 WDU19880090067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 66 66 WDU19880090066 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 65 65 WDU19880090065 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 64 64 WDU19880080064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 63 63 WDU19880080063 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 62 62 WDU19880080062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 61 61 WDU19880080061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 60 60 WDU19880080060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 59 59 WDU19880080059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 58 58 WDU19880080058 Rozporządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 57 57 WDU19880080057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 56 56 WDU19880080056 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1988 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 55 55 WDU19880070055 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 54 54 WDU19880070054 Ustawa z dnia 10 marca 1988 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad narodowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 53 53 WDU19880060053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 52 52 WDU19880060052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 51 51 WDU19880060051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 50 50 WDU19880060050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. uchylony
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 49 49 WDU19880050049 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 48 48 WDU19880050048 Protokół Dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 47 47 WDU19880050047 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 46 46 WDU19880050046 Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 45 45 WDU19880050045 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 44 44 WDU19880050044 Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 43 43 WDU19880050043 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42 42 WDU19880050042 Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 41 41 WDU19880050041 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40 40 WDU19880050040 Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 39 39 WDU19880050039 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 38 38 WDU19880050038 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37 37 WDU19880040037 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 36 36 WDU19880040036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 35 35 WDU19880040035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 34 34 WDU19880040034 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 33 33 WDU19880040033 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 32 32 WDU19880040032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 31 31 WDU19880040031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 30 30 WDU19880040030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań i trybu wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 29 29 WDU19880040029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 28 28 WDU19880030028 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 27 27 WDU19880030027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 26 26 WDU19880030026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 25 25 WDU19880030025 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 24 24 WDU19880030024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 23 23 WDU19880030023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 22 22 WDU19880030022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 21 21 WDU19880030021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 20 20 WDU19880030020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 19 19 WDU19880030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 18 18 WDU19880030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 17 17 WDU19880030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wartościowania pracy. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 16 16 WDU19880030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 15 15 WDU19880030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 14 14 WDU19880030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 13 13 WDU19880030013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 12 12 WDU19880030012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wypłacania przez przedsiębiorstwa państwowe nagród i premii w 1988 r. z zysku osiągniętego w 1987 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 11 11 WDU19880030011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10 10 WDU19880020010 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 9 9 WDU19880020009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych. uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 8 8 WDU19880020008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 7 7 WDU19880020007 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 6 6 WDU19880020006 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne. uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 5 5 WDU19880020005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. uznany za uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 4 4 WDU19880020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3 3 WDU19880020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 2 2 WDU19880020002 Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. uchylony
Dz.U. 1988 nr 1 poz. 1 1 WDU19880010001 Ustawa budżetowa na rok 1988 z dnia 21 stycznia 1988 r. wygaśnięcie aktu