20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 450 450 WDU19890750450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 449 449 WDU19890750449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 448 448 WDU19890750448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 447 447 WDU19890750447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy administracji państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446 446 WDU19890750446 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 445 WDU19890750445 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 444 444 WDU19890750444 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 443 443 WDU19890740443 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 442 442 WDU19890740442 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441 441 WDU19890740441 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440 440 WDU19890740440 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 439 439 WDU19890740439 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 438 438 WDU19890740438 Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 437 437 WDU19890740437 Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 436 436 WDU19890730436 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 435 435 WDU19890730435 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. uchylony
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 434 434 WDU19890730434 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 433 433 WDU19890730433 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 432 432 WDU19890720432 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 431 431 WDU19890720431 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 430 430 WDU19890720430 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 429 429 WDU19890720429 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 428 428 WDU19890720428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 427 427 WDU19890720427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 426 426 WDU19890720426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 425 425 WDU19890720425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 424 424 WDU19890720424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 423 423 WDU19890720423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 422 422 WDU19890720422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 71 poz. 421 421 WDU19890710421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 420 420 WDU19890700420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 419 419 WDU19890700419 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 418 418 WDU19890700418 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 69 poz. 417 417 WDU19890690417 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 416 416 WDU19890680416 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 415 415 WDU19890680415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania pomoru królików. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 414 414 WDU19890680414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 413 413 WDU19890680413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 412 412 WDU19890680412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 411 411 WDU19890670411 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. uchylony
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 410 410 WDU19890670410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną na cele domowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 409 409 WDU19890670409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 408 408 WDU19890670408 Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności. uchylony
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 407 407 WDU19890670407 Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 406 406 WDU19890670406 Ustawa z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 405 405 WDU19890660405 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 404 404 WDU19890660404 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych wyłącznie u zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 403 403 WDU19890660403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 402 402 WDU19890660402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 401 401 WDU19890660401 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 400 400 WDU19890660400 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 399 399 WDU19890660399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 398 398 WDU19890650398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 397 397 WDU19890650397 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 396 396 WDU19890650396 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 395 395 WDU19890640395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub prowadzących praktyczną naukę zawodu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 394 394 WDU19890640394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 393 393 WDU19890640393 Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 392 392 WDU19890640392 Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 391 391 WDU19890640391 Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 390 390 WDU19890640390 Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 389 389 WDU19890640389 Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 388 388 WDU19890640388 Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 387 387 WDU19890640387 Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 386 386 WDU19890640386 Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 385 385 WDU19890630385 Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 384 384 WDU19890630384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie zasad i trybu umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 383 383 WDU19890630383 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 382 382 WDU19890630382 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 381 381 WDU19890630381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 380 380 WDU19890630380 Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 listopada 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 379 379 WDU19890630379 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 378 378 WDU19890630378 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 377 377 WDU19890620377 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 376 376 WDU19890620376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania ruchu kolei w okresie trudnych warunków zimowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 375 375 WDU19890620375 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzonej w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 374 374 WDU19890620374 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 373 373 WDU19890620373 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy, podpisanej w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 372 372 WDU19890620372 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy podpisana w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 371 371 WDU19890610371 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 370 370 WDU19890610370 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 369 WDU19890610369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 368 368 WDU19890610368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 listopada 1989 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii w 1990 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 367 367 WDU19890610367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 366 366 WDU19890610366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 365 365 WDU19890610365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 364 364 WDU19890610364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 363 363 WDU19890610363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 362 362 WDU19890610362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 października 1989 r. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 361 WDU19890600361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 360 WDU19890600360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 359 359 WDU19890600359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 358 358 WDU19890600358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 357 357 WDU19890600357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 356 356 WDU19890600356 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 355 355 WDU19890600355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1989 r. w sprawie terminów i sposobu przeprowadzania spisów w zakresie prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz związanych z tymi spisami obowiązków osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 354 354 WDU19890600354 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 353 353 WDU19890600353 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej, wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzona w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 352 352 WDU19890590352 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 28 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 351 351 WDU19890590351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1989 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 350 350 WDU19890590350 Ustawa z dnia 30 października 1989 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy - Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 349 349 WDU19890580349 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348 348 WDU19890580348 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 347 347 WDU19890580347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 346 346 WDU19890580346 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 345 345 WDU19890570345 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 344 344 WDU19890570344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie bezpłatnego wydawania z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343 343 WDU19890570343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 342 342 WDU19890570342 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1989 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 341 341 WDU19890570341 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 października 1989 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 340 340 WDU19890570340 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie zwolnienia osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych od podatków obrotowego i dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 339 339 WDU19890570339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 338 338 WDU19890570338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 337 337 WDU19890570337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. w sprawie uchylenia przepisów wykonawczych dotyczących kredytów i oprocentowania kredytów udzielanych osobom prawnym i fizycznym na działalność w zakresie produkcji rolnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U.1989 nr 56 poz. 336 336 WDU19890560336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 335 335 WDU19890560335 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 334 334 WDU19890560334 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 1989 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 333 333 WDU19890560333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 332 332 WDU19890560332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 331 331 WDU19890560331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu. uznany za uchylony
Dz.U.1989 nr 56 poz. 330 330 WDU19890560330 Ustawa z dnia 16 października 1989 r. o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 329 329 WDU19890550329 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 października 1989 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 328 328 WDU19890550328 Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 327 327 WDU19890550327 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. uchylony
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 326 326 WDU19890550326 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 325 325 WDU19890550325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 324 324 WDU19890540324 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a królestwem Szwecji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 323 323 WDU19890540323 Umowa w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji, sporządzona w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 322 322 WDU19890540322 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 321 321 WDU19890540321 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. uchylony
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 320 320 WDU19890540320 Ustawa z dnia 29 września 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 319 319 WDU19890530319 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 318 318 WDU19890530318 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 317 317 WDU19890530317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 316 316 WDU19890530316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 315 315 WDU19890530315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 314 314 WDU19890530314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 19 89 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 313 313 WDU19890530313 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 312 312 WDU19890530312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa stołecznego warszawskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 311 311 WDU19890530311 Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310 310 WDU19890520310 Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach. uchylony
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 309 309 WDU19890520309 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 308 308 WDU19890520308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 307 307 WDU19890510307 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jednostek samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 306 306 WDU19890510306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 305 305 WDU19890510305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 304 304 WDU19890510304 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisanej w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 303 303 WDU19890510303 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 302 302 WDU19890500302 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 sierpnia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach przez niektóre gatunki zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 301 301 WDU19890500301 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 300 WDU19890500300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 299 299 WDU19890500299 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 298 298 WDU19890500298 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 297 297 WDU19890500297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 296 296 WDU19890500296 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 295 295 WDU19890500295 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 294 294 WDU19890500294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa olsztyńskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 293 293 WDU19890500293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa poznańskiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 292 292 WDU19890500292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie podwyższenia wojskowych i milicyjnych świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 291 291 WDU19890500291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 290 290 WDU19890500290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 289 289 WDU19890500289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 288 288 WDU19890500288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 287 287 WDU19890500287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o przetargach na waluty obce na wpływy podmiotów gospodarczych w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 286 286 WDU19890500286 Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 285 285 WDU19890490285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 284 284 WDU19890490284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1989 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 283 283 WDU19890490283 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru izb gospodarczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 282 282 WDU19890490282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 sierpnia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 281 281 WDU19890490281 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 280 280 WDU19890490280 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 279 279 WDU19890490279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 278 278 WDU19890490278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 277 277 WDU19890490277 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 276 WDU19890490276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 275 275 WDU19890490275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku rolnym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 274 274 WDU19890490274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 273 273 WDU19890490273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 272 272 WDU19890490272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 271 271 WDU19890490271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 270 270 WDU19890490270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Poznaniu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 269 269 WDU19890490269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol. uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 268 268 WDU19890480268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 267 267 WDU19890480267 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 266 266 WDU19890480266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 265 265 WDU19890480265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 264 264 WDU19890480264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie szczególnych warunków podziału, łączenia lub likwidacji przedsiębiorstw państwowych oraz przyspieszonego postępowania w sprawie poprawy gospodarki i upadłości przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 263 263 WDU19890480263 Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 262 262 WDU19890480262 Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 261 261 WDU19890480261 Ustawa z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 260 260 WDU19890470260 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 259 259 WDU19890470259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 258 258 WDU19890470258 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 257 257 WDU19890470257 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 256 256 WDU19890470256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 255 255 WDU19890470255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 254 254 WDU19890470254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 253 253 WDU19890470253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania na niektóre zakłady pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 252 252 WDU19890470252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń oraz zmniejszeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 251 251 WDU19890460251 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 10 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 250 250 WDU19890460250 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 249 249 WDU19890460249 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 248 248 WDU19890460248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 247 247 WDU19890460247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 246 246 WDU19890460246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa katowickiego eksperymentu gospodarczego w transporcie pasażerskim. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 245 245 WDU19890460245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa katowickiego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 244 244 WDU19890450244 Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 243 243 WDU19890450243 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 44 poz. 242 242 WDU19890440242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1989 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 241 241 WDU19890430241 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 240 240 WDU19890430240 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć proeksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 239 239 WDU19890430239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 238 238 WDU19890430238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników. uchylony
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 237 237 WDU19890430237 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Częstochowie. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 236 236 WDU19890430236 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 235 235 WDU19890430235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 234 234 WDU19890430234 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisanej w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 233 233 WDU19890430233 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisana w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 232 232 WDU19890420232 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzonej w Genewie dnia 31 maja 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 231 231 WDU19890420231 Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 230 230 WDU19890420230 Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 229 229 WDU19890410229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 228 228 WDU19890410228 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 227 227 WDU19890410227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1989 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 226 226 WDU19890410226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 225 225 WDU19890410225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 224 224 WDU19890410224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zamrożenia cen oraz zakazu podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 223 223 WDU19890410223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystywania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 222 222 WDU19890400222 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 221 221 WDU19890400221 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 220 220 WDU19890400220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 219 219 WDU19890400219 Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 15 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 218 218 WDU19890400218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników likwidowanych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217 217 WDU19890400217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 216 216 WDU19890400216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 215 215 WDU19890400215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 214 214 WDU19890390214 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1989 r. o przyjęciu załączników E.3, E.4, F.5, F.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 213 213 WDU19890390213 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzonej w Moskwie dnia 14 października 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 212 212 WDU19890390212 Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 211 211 WDU19890390211 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 210 210 WDU19890390210 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 209 209 WDU19890380209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych uchylony
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 208 208 WDU19890380208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 207 207 WDU19890380207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 206 206 WDU19890370206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 205 205 WDU19890370205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną. uchylony
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 204 204 WDU19890370204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie zniesienia wyższych szkół oficerskich nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 203 203 WDU19890370203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 202 202 WDU19890370202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Ustce. uchylony
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 201 201 WDU19890370201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 200 200 WDU19890360200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 199 199 WDU19890360199 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego głosowania do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 198 198 WDU19890360198 Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993. uchylony
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 197 197 WDU19890350197 Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196 196 WDU19890350196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 195 WDU19890350195 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 194 194 WDU19890350194 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 193 193 WDU19890350193 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 192 WDU19890350192 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 191 191 WDU19890350191 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 190 190 WDU19890350190 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 189 189 WDU19890340189 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 188 188 WDU19890340188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 187 187 WDU19890340187 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 186 186 WDU19890340186 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk. uchylony
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 185 185 WDU19890340185 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 184 184 WDU19890340184 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy "Uniwersytet Wrocławski". obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 183 183 WDU19890340183 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o stopniach naukowych i innych tytułach naukowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 182 182 WDU19890340182 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 181 181 WDU19890340181 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawy o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 180 180 WDU19890340180 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 179 179 WDU19890340179 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 178 WDU19890340178 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 177 177 WDU19890330177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176 176 WDU19890330176 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175 175 WDU19890330175 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 174 174 WDU19890320174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 173 173 WDU19890320173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 172 172 WDU19890320172 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 171 171 WDU19890320171 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o statystyce państwowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 170 170 WDU19890320170 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o Funduszu Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 169 169 WDU19890320169 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 168 168 WDU19890310168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 167 167 WDU19890310167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uchylony
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 166 166 WDU19890310166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 165 165 WDU19890310165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 164 164 WDU19890310164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 163 WDU19890300163 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 162 162 WDU19890300162 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 161 161 WDU19890300161 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ustanowieniu Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. uchylony
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 160 160 WDU19890300160 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159 159 WDU19890300159 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 158 158 WDU19890300158 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. uchylony
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 157 157 WDU19890290157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 156 156 WDU19890290156 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 155 WDU19890290155 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 154 WDU19890290154 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 153 153 WDU19890280153 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 152 152 WDU19890280152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 151 151 WDU19890280151 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 150 150 WDU19890280150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 149 149 WDU19890280149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 148 WDU19890270148 Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. uchylony
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147 147 WDU19890270147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 146 146 WDU19890270146 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 145 145 WDU19890270145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 144 144 WDU19890270144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 143 143 WDU19890270143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego kombatantom - emerytom i rencistom odznaczonym orderem lub tytułem honorowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 142 142 WDU19890270142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 141 141 WDU19890260141 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 140 140 WDU19890260140 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 139 139 WDU19890260139 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne. uchylony
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 138 138 WDU19890260138 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 137 137 WDU19890250137 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 136 136 WDU19890250136 Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 135 135 WDU19890250135 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. uchylony
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 134 134 WDU19890250134 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. uchylony
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 133 133 WDU19890240133 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 132 132 WDU19890240132 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 131 131 WDU19890240131 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 130 130 WDU19890240130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnień od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 129 129 WDU19890240129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 128 128 WDU19890240128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 127 127 WDU19890240127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 126 126 WDU19890230126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 125 125 WDU19890230125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 124 124 WDU19890230124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1989 r. w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 123 123 WDU19890230123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 122 122 WDU19890230122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 121 121 WDU19890220121 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 120 120 WDU19890220120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 119 119 WDU19890220119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 118 118 WDU19890220118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. w sprawie zmiany przepisów wykonawczych dotyczących zasad udzielania i oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 117 117 WDU19890220117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 116 116 WDU19890220116 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 kwietnia 1989 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 115 115 WDU19890210115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 114 114 WDU19890210114 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 113 113 WDU19890210113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie spisów wyborców. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 112 112 WDU19890210112 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 111 111 WDU19890210111 Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 110 110 WDU19890210110 Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 109 109 WDU19890210109 Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 108 108 WDU19890200108 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo lokalowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 107 107 WDU19890200107 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 106 106 WDU19890200106 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 105 105 WDU19890200105 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 104 WDU19890200104 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 103 103 WDU19890190103 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 102 102 WDU19890190102 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993. uchylony
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 101 101 WDU19890190101 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 18 poz. 100 100 WDU19890180100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 99 WDU19890170099 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 98 98 WDU19890170098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 97 97 WDU19890170097 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 96 96 WDU19890170096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 95 95 WDU19890170095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 94 94 WDU19890170094 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwartej do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 93 93 WDU19890170093 Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92 92 WDU19890170092 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 91 91 WDU19890160091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie kategorii osób, które mogą posiadać broń bez pozwolenia wydanego przez właściwe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 90 90 WDU19890160090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 89 89 WDU19890160089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 88 88 WDU19890160088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 87 87 WDU19890160087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 86 86 WDU19890160086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 85 85 WDU19890160085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności. uchylony
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 84 84 WDU19890160084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 83 83 WDU19890150083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 82 82 WDU19890150082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne fizyczne nie będące obywatelami polskimi oraz zapłaty przez osoby zagraniczne należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 81 81 WDU19890150081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 80 80 WDU19890150080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie odsprzedaży części wpływów w walutach obcych, uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 79 79 WDU19890140079 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 78 78 WDU19890140078 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów. uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 77 77 WDU19890140077 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 76 76 WDU19890140076 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75 75 WDU19890140075 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami. uchylony
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 74 WDU19890140074 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 73 73 WDU19890140073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 72 72 WDU19890140072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 71 71 WDU19890140071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 70 70 WDU19890130070 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzonego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 69 69 WDU19890130069 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzony we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 68 68 WDU19890130068 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 67 67 WDU19890130067 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 66 66 WDU19890130066 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 65 65 WDU19890130065 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 12 poz. 64 64 WDU19890120064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych, zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 63 63 WDU19890110063 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 62 62 WDU19890110062 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 61 61 WDU19890110061 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 60 60 WDU19890110060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 59 59 WDU19890110059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 58 58 WDU19890110058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników likwidowanych zakładów pracy. uchylony
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 57 57 WDU19890100057 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 56 56 WDU19890100056 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 55 55 WDU19890100055 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 54 54 WDU19890100054 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o Funduszu Socjalnym Wsi. uchylony
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 53 53 WDU19890100053 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 9 poz. 52 52 WDU19890090052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 51 51 WDU19890080051 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 11 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 50 50 WDU19890080050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 49 49 WDU19890080049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów. uchylony
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 48 48 WDU19890080048 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 47 47 WDU19890070047 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 46 46 WDU19890070046 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r. uchylony
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 45 45 WDU19890070045 Ustawa budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 44 44 WDU19890060044 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 43 43 WDU19890060043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 42 42 WDU19890060042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 41 41 WDU19890060041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 40 40 WDU19890060040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 39 39 WDU19890060039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 38 38 WDU19890060038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 37 37 WDU19890060037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 36 36 WDU19890060036 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze imienia Tadeusza Kotarbińskiego. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 35 35 WDU19890060035 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34 34 WDU19890060034 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 33 WDU19890060033 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 32 32 WDU19890060032 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. uchylony
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 31 31 WDU19890060031 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 5 poz. 30 30 WDU19890050030 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 29 29 WDU19890040029 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 28 28 WDU19890040028 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 stycznia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 27 27 WDU19890040027 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 26 26 WDU19890040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 25 25 WDU19890040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 24 24 WDU19890040024 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23 23 WDU19890040023 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej. uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 22 22 WDU19890040022 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. uchylony
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 21 WDU19890040021 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 20 20 WDU19890030020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 19 19 WDU19890030019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 18 18 WDU19890030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 17 17 WDU19890030017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie rodzajów wydatków na inwestycje podlegających odliczeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z udziałem zagranicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 16 16 WDU19890030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 15 15 WDU19890030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 14 14 WDU19890030014 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy imienia Ludwika Rydygiera. obowiązujący
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 13 13 WDU19890030013 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12 12 WDU19890030012 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 11 11 WDU19890030011 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 10 10 WDU19890030010 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 9 9 WDU19890020009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie zasad obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 8 8 WDU19890020008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 7 7 WDU19890020007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 6 6 WDU19890020006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 5 5 WDU19890020005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 4 4 WDU19890020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego. uchylony
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 3 3 WDU19890010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 2 2 WDU19890010002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 1 1 WDU19890010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe. obowiązujący