20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 526 526 WDU19921030526 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 525 525 WDU19921030525 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 524 524 WDU19921030524 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 523 523 WDU19921030523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 522 522 WDU19921020522 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 521 521 WDU19921020521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1992. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 520 520 WDU19921020520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 519 519 WDU19921020519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 518 518 WDU19921020518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 517 517 WDU19921010517 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 516 516 WDU19921010516 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 515 515 WDU19921010515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 514 514 WDU19921010514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 513 513 WDU19921010513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 512 512 WDU19921010512 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 511 511 WDU19921010511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 510 510 WDU19921010510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 509 509 WDU19921010509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 508 508 WDU19921010508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 507 507 WDU19921010507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 506 506 WDU19921010506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r. uchylony
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 505 505 WDU19921010505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 504 504 WDU19921000504 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 503 503 WDU19921000503 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502 502 WDU19921000502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501 501 WDU19921000501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 500 500 WDU19921000500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 499 499 WDU19921000499 Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 498 498 WDU19921000498 Ustawa z dnia 30 października 1992 o ochronie topografii układów scalonych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 497 497 WDU19920990497 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 496 WDU19920990496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 495 495 WDU19920990495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 494 494 WDU19920980494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 493 493 WDU19920980493 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanego w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 492 492 WDU19920980492 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych podpisane w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 491 491 WDU19920980491 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 490 WDU19920980490 Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 489 489 WDU19920980489 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 488 488 WDU19920980488 Konwencja Wiedeńska o Ochronie Warstwy Ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 487 487 WDU19920970487 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 2 i 8 ustawy z dnia 29 września 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 486 486 WDU19920970486 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 485 485 WDU19920970485 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach. uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 484 484 WDU19920970484 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 483 483 WDU19920970483 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 482 482 WDU19920970482 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 481 481 WDU19920970481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej w bank w formie spółki akcyjnej oraz zasad i zakresu wykorzystania majątku tego Banku do tworzenia banków regionalnych w formie spółek akcyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 480 480 WDU19920970480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 479 479 WDU19920970479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. uchylony
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 478 478 WDU19920970478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 477 477 WDU19920960477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 476 476 WDU19920960476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 475 475 WDU19920960475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 474 474 WDU19920960474 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 473 473 WDU19920960473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 95 poz. 472 472 WDU19920950472 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 95 poz. 471 471 WDU19920950471 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 470 470 WDU19920940470 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 469 469 WDU19920940469 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 468 468 WDU19920940468 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 467 467 WDU19920940467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 466 466 WDU19920940466 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 465 465 WDU19920940465 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 464 464 WDU19920940464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 463 463 WDU19920940463 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 462 462 WDU19920940462 Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej imienia generała Karola Świerczewskiego nazwy "Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie". obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 93 poz. 461 461 WDU19920930461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1992 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460 460 WDU19920920460 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 459 459 WDU19920910459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 458 458 WDU19920910458 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 457 457 WDU19920910457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 456 456 WDU19920910456 Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. uchylony
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 455 455 WDU19920910455 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 454 454 WDU19920900454 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania Krzyża Armii Krajowej i Krzyża Batalionów Chłopskich oraz w sprawie wzoru i szczegółowego trybu nadawania Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 453 453 WDU19920900453 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 452 452 WDU19920900452 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 451 451 WDU19920900451 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 450 450 WDU19920900450 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 449 449 WDU19920890449 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 448 448 WDU19920890448 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 447 447 WDU19920890447 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 446 446 WDU19920890446 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 445 445 WDU19920890445 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 444 444 WDU19920890444 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1992 nr 88 poz. 443 443 WDU19920880443 Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 442 442 WDU19920870442 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie wykładni art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 441 441 WDU19920870441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 440 440 WDU19920870440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 439 439 WDU19920870439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 438 438 WDU19920870438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 437 WDU19920860437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436 436 WDU19920860436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 435 435 WDU19920860435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 434 434 WDU19920850434 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1992 r. w sprawie określenia wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 433 433 WDU19920850433 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 432 432 WDU19920850432 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 431 431 WDU19920850431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie udzielania poborowym odroczeń czynnej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin. uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 430 430 WDU19920850430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 429 429 WDU19920850429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428 428 WDU19920850428 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 427 427 WDU19920850427 Ustawa z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426 426 WDU19920840426 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 83 poz. 425 425 WDU19920830425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 83 poz. 424 424 WDU19920830424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 82 poz. 423 423 WDU19920820423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 422 422 WDU19920810422 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie określenia granic strefy tropikalnej i polarnej oraz kryteriów uznawania statku rybackiego za prowadzący działalność bezpośrednio związaną z rybołówstwem. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 421 421 WDU19920810421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 420 WDU19920810420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 419 419 WDU19920810419 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo-wychowawczym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 418 418 WDU19920810418 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 r. w sprawie centrów kształcenia ustawicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 417 417 WDU19920810417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 416 416 WDU19920810416 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzonego w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 415 415 WDU19920810415 Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzony w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 414 414 WDU19920800414 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 413 413 WDU19920800413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 412 412 WDU19920800412 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 411 411 WDU19920800411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 410 410 WDU19920800410 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. uchylony
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 409 409 WDU19920800409 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 408 408 WDU19920800408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1992 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 407 407 WDU19920800407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 406 406 WDU19920800406 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości oraz ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 405 405 WDU19920790405 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 404 404 WDU19920790404 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wykładni art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1992 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 403 403 WDU19920790403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 402 402 WDU19920790402 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 401 401 WDU19920790401 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 400 400 WDU19920790400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 399 399 WDU19920780399 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 398 398 WDU19920780398 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 397 397 WDU19920780397 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 396 396 WDU19920780396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 395 395 WDU19920780395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 394 394 WDU19920780394 Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393 393 WDU19920770393 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 392 392 WDU19920770392 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 391 391 WDU19920770391 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 września 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu Górniczemu, oraz sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektów zagospodarowania tych złóż. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 390 390 WDU19920770390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 389 389 WDU19920770389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 388 388 WDU19920770388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 387 387 WDU19920770387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1992 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 386 386 WDU19920770386 Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 385 385 WDU19920760385 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 384 384 WDU19920760384 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 383 383 WDU19920760383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 382 WDU19920760382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 381 381 WDU19920760381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 380 380 WDU19920760380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 379 379 WDU19920760379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 378 378 WDU19920760378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 377 377 WDU19920760377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 376 376 WDU19920750376 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 375 375 WDU19920750375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 374 374 WDU19920750374 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 373 373 WDU19920750373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 372 372 WDU19920750372 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 371 371 WDU19920750371 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 370 370 WDU19920750370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 369 369 WDU19920750369 Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 368 368 WDU19920750368 Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 367 367 WDU19920750367 Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 74 poz. 366 366 WDU19920740366 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 365 365 WDU19920730365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 364 364 WDU19920730364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 363 363 WDU19920730363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 362 362 WDU19920730362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 361 361 WDU19920730361 Ustawa z dnia 19 września 1992 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. uchylony
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 360 WDU19920720360 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim. uchylony
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359 359 WDU19920720359 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 358 358 WDU19920710358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 357 357 WDU19920710357 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 356 356 WDU19920710356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 355 355 WDU19920710355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 354 354 WDU19920710354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 353 353 WDU19920710353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, które są obowiązani prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 70 poz. 352 352 WDU19920700352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1992 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 351 351 WDU19920690351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 350 350 WDU19920690350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 349 349 WDU19920690349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 348 348 WDU19920690348 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 347 347 WDU19920690347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 346 346 WDU19920690346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w oddziale obrony cywilnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 345 345 WDU19920680345 Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 344 344 WDU19920680344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 343 343 WDU19920680343 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń. uchylony
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 342 342 WDU19920680342 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 341 WDU19920680341 Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340 340 WDU19920670340 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 339 339 WDU19920670339 Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 338 338 WDU19920670338 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu. uchylony
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337 337 WDU19920670337 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 336 WDU19920670336 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 335 335 WDU19920660335 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 334 334 WDU19920660334 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 333 333 WDU19920660333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 332 332 WDU19920650332 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 331 331 WDU19920650331 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 330 330 WDU19920650330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 329 329 WDU19920640329 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie wzoru książeczki zdrowia, sposobu jej rozprowadzania i dokonywania w niej wpisów oraz wysokości odpłatności za wydanie nowej książeczki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 328 328 WDU19920640328 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 327 327 WDU19920640327 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 326 326 WDU19920640326 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 325 325 WDU19920640325 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 324 324 WDU19920640324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 323 323 WDU19920640323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 322 322 WDU19920640322 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 321 321 WDU19920640321 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 320 320 WDU19920630320 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 319 319 WDU19920630319 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 318 318 WDU19920630318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 317 317 WDU19920630317 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 316 316 WDU19920630316 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 315 315 WDU19920630315 Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 314 314 WDU19920630314 Ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 313 313 WDU19920620313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. uchylony
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 312 312 WDU19920620312 Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 311 311 WDU19920620311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1992 r. w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 310 310 WDU19920620310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 309 309 WDU19920620309 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 308 308 WDU19920620308 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 61 poz. 307 307 WDU19920610307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 306 306 WDU19920600306 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 305 305 WDU19920600305 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 304 304 WDU19920600304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 303 303 WDU19920600303 Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 302 302 WDU19920600302 Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 301 301 WDU19920590301 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 300 300 WDU19920590300 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 299 299 WDU19920590299 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 298 298 WDU19920590298 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 297 297 WDU19920590297 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 296 296 WDU19920590296 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 295 295 WDU19920580295 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 294 294 WDU19920580294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 293 293 WDU19920580293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 292 WDU19920580292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 291 291 WDU19920580291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 290 290 WDU19920580290 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 289 289 WDU19920580289 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 288 288 WDU19920580288 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie trybu pozbawiania i obniżania stopni wojskowych żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 287 287 WDU19920580287 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów swojej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 286 286 WDU19920580286 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1992 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 285 285 WDU19920580285 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 284 284 WDU19920580284 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 283 283 WDU19920580283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 282 282 WDU19920580282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie poboru podatku dochodowego i zaliczek na podatek dochodowy przez niektórych płatników. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 281 281 WDU19920580281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 280 280 WDU19920580280 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 279 279 WDU19920570279 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 278 278 WDU19920570278 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 277 277 WDU19920560277 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 276 276 WDU19920560276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 275 275 WDU19920560275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 274 274 WDU19920560274 Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 273 273 WDU19920550273 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 272 272 WDU19920550272 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 271 271 WDU19920550271 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 270 270 WDU19920550270 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 269 269 WDU19920550269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 268 268 WDU19920550268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 267 267 WDU19920550267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 266 266 WDU19920540266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 265 265 WDU19920540265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 264 264 WDU19920540264 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 263 263 WDU19920540263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1992 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 262 262 WDU19920540262 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 261 261 WDU19920540261 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 260 260 WDU19920540260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 259 259 WDU19920540259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 258 258 WDU19920540258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r. uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 257 257 WDU19920540257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 20 października 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 256 256 WDU19920540256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 255 255 WDU19920540255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą). uchylony
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 254 WDU19920540254 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253 253 WDU19920530253 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252 252 WDU19920530252 Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 251 251 WDU19920530251 Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 250 250 WDU19920520250 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 249 249 WDU19920520249 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 248 248 WDU19920520248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 247 247 WDU19920520247 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 246 246 WDU19920520246 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 245 245 WDU19920520245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 244 244 WDU19920520244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 243 243 WDU19920520243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 242 242 WDU19920520242 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 241 241 WDU19920520241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 240 240 WDU19920520240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 239 239 WDU19920520239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 238 238 WDU19920520238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 237 237 WDU19920520237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 236 236 WDU19920510236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 235 235 WDU19920510235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 234 234 WDU19920510234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233 233 WDU19920510233 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 232 232 WDU19920510232 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 231 231 WDU19920510231 Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 230 230 WDU19920500230 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie trybu pobierania składek na Fundusz Pracy od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej pozarolniczej działalności. uchylony
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 229 229 WDU19920500229 Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 228 228 WDU19920490228 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 227 227 WDU19920490227 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji i składu załóg polskich statków morskich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 226 226 WDU19920490226 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 225 225 WDU19920490225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 224 224 WDU19920490224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 223 223 WDU19920490223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 222 222 WDU19920490222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 221 221 WDU19920490221 Ustawa z dnia 22 maja 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim. uchylony
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220 220 WDU19920480220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 219 219 WDU19920480219 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. uchylony
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 218 218 WDU19920480218 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 217 217 WDU19920480217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 216 216 WDU19920470216 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie zasad nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w gospodarce narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 215 215 WDU19920470215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości. uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 214 214 WDU19920470214 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 213 213 WDU19920470213 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 212 212 WDU19920470212 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie wojskowych organów porządkowych oraz składu służby garnizonowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 211 211 WDU19920470211 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 210 210 WDU19920470210 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 209 209 WDU19920470209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 208 208 WDU19920460208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 207 207 WDU19920460207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad i trybu jego obniżania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 206 206 WDU19920460206 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. uchylony
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 205 205 WDU19920460205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 204 204 WDU19920450204 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1992 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 203 203 WDU19920450203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 202 202 WDU19920450202 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 201 201 WDU19920450201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 200 200 WDU19920450200 Ustawa z dnia 19 marca 1992 r. o zmianie ustawy o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 199 199 WDU19920440199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 198 198 WDU19920440198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 197 197 WDU19920440197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 196 196 WDU19920440196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 195 195 WDU19920440195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 194 194 WDU19920440194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 193 193 WDU19920440193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 192 192 WDU19920430192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilotażu morskiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 191 191 WDU19920430191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 190 190 WDU19920430190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 189 189 WDU19920430189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie trybu i zasad zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce. uchylony
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 188 188 WDU19920430188 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania oraz organów właściwych do uznawania stopni wojskowych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 187 187 WDU19920420187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie utworzenia w Lesznie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 186 186 WDU19920420186 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 185 185 WDU19920420185 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pradze w dniu 16 września 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 184 184 WDU19920420184 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 183 183 WDU19920410183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 182 182 WDU19920410182 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 181 181 WDU19920410181 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. uchylony
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 180 180 WDU19920410180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 179 179 WDU19920410179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 178 178 WDU19920410178 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzone w Canberze dnia 7 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 177 177 WDU19920410177 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Canberze dnia 7 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 176 176 WDU19920410176 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175 175 WDU19920410175 Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 174 174 WDU19920400174 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 173 173 WDU19920400173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 172 172 WDU19920400172 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 171 171 WDU19920400171 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie. uchylony
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 170 170 WDU19920400170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 169 169 WDU19920400169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 168 168 WDU19920400168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 39 poz. 167 167 WDU19920390167 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisanej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 39 poz. 166 166 WDU19920390166 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisana w Canberze dnia 7 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 165 165 WDU19920380165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 164 164 WDU19920380164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 163 163 WDU19920380163 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 162 162 WDU19920370162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 161 161 WDU19920370161 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 160 160 WDU19920370160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 159 159 WDU19920360159 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 158 158 WDU19920360158 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania i trybu powoływania komisji pojednawczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 157 157 WDU19920360157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 156 156 WDU19920360156 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 155 WDU19920360155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 154 154 WDU19920360154 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 153 153 WDU19920360153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 35 poz. 152 152 WDU19920350152 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 35 poz. 151 151 WDU19920350151 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 150 150 WDU19920340150 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 149 149 WDU19920340149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania krajowego depozytu papierów wartościowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 148 148 WDU19920340148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 147 147 WDU19920340147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 146 146 WDU19920330146 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 145 145 WDU19920330145 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 144 144 WDU19920330144 Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 143 143 WDU19920330143 Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 142 WDU19920320142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 141 141 WDU19920320141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 140 WDU19920320140 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 139 139 WDU19920320139 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 138 138 WDU19920320138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 137 137 WDU19920320137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 136 136 WDU19920320136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 135 135 WDU19920310135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 134 134 WDU19920310134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 133 133 WDU19920310133 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 132 132 WDU19920310132 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 marca 1992 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 30 poz. 131 131 WDU19920300131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 30 poz. 130 130 WDU19920300130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 129 129 WDU19920290129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 128 128 WDU19920290128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 127 127 WDU19920280127 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 126 126 WDU19920280126 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 125 125 WDU19920280125 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 124 124 WDU19920280124 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 123 123 WDU19920280123 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 122 122 WDU19920280122 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. uchylony
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 121 121 WDU19920270121 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 120 120 WDU19920270120 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 119 119 WDU19920270119 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 118 118 WDU19920270118 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 117 117 WDU19920270117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 116 116 WDU19920260116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 115 115 WDU19920260115 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 114 114 WDU19920260114 Ustawa z dnia 6 marca 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 113 113 WDU19920260113 Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 112 112 WDU19920250112 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 111 111 WDU19920250111 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 110 110 WDU19920250110 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 109 109 WDU19920250109 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 108 108 WDU19920250108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 107 107 WDU19920250107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 106 106 WDU19920250106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 105 105 WDU19920240105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 104 104 WDU19920240104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 103 103 WDU19920240103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi. uchylony
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 102 102 WDU19920240102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 101 101 WDU19920240101 Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 100 100 WDU19920230100 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 99 99 WDU19920230099 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 98 98 WDU19920230098 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 97 97 WDU19920230097 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 96 96 WDU19920220096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzenie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 95 95 WDU19920220095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 94 94 WDU19920220094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 93 93 WDU19920220093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 92 92 WDU19920220092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 91 91 WDU19920220091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 90 90 WDU19920220090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie zasad organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 89 89 WDU19920210089 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 88 WDU19920210088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87 87 WDU19920210087 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 86 WDU19920210086 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 85 WDU19920210085 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84 84 WDU19920210084 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 83 83 WDU19920210083 Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 82 82 WDU19920200082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 81 81 WDU19920200081 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 80 80 WDU19920200080 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 79 79 WDU19920200079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78 78 WDU19920200078 Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 19 poz. 77 77 WDU19920190077 Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 76 76 WDU19920180076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 75 75 WDU19920180075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 74 74 WDU19920180074 Ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73 73 WDU19920170073 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 72 72 WDU19920170072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 71 71 WDU19920170071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 70 70 WDU19920170070 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 69 69 WDU19920170069 Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 68 68 WDU19920160068 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 67 67 WDU19920160067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 66 66 WDU19920160066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 65 65 WDU19920160065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 64 64 WDU19920160064 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 63 63 WDU19920160063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień. uchylony
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62 62 WDU19920160062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 61 61 WDU19920160061 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 60 60 WDU19920160060 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 15 poz. 59 59 WDU19920150059 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 15 poz. 58 58 WDU19920150058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 57 57 WDU19920140057 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56 56 WDU19920140056 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 55 55 WDU19920140055 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 54 54 WDU19920140054 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 13 poz. 53 53 WDU19920130053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 52 52 WDU19920120052 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 51 51 WDU19920120051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 50 50 WDU19920120050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 49 49 WDU19920120049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 48 48 WDU19920120048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 47 47 WDU19920120047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 46 46 WDU19920120046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin. uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 45 45 WDU19920120045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego. uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44 44 WDU19920120044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43 43 WDU19920120043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 42 42 WDU19920120042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 41 WDU19920110041 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 40 40 WDU19920100040 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 39 39 WDU19920100039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 38 38 WDU19920100038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 37 37 WDU19920090037 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 36 36 WDU19920090036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 35 35 WDU19920090035 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 34 34 WDU19920090034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 33 33 WDU19920090033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 32 32 WDU19920090032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31 31 WDU19920080031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 30 30 WDU19920070030 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 29 29 WDU19920070029 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 28 28 WDU19920070028 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r. uchylony
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 27 27 WDU19920060027 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 26 26 WDU19920060026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 25 25 WDU19920060025 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. uchylony
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 24 24 WDU19920060024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 23 23 WDU19920060023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 22 22 WDU19920060022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 21 21 WDU19920060021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich. uchylony
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 20 20 WDU19920060020 Ustawa z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 19 19 WDU19920050019 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 18 18 WDU19920050018 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 17 17 WDU19920050017 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. uchylony
Dz.U. 1992 nr 4 poz. 16 16 WDU19920040016 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 15 15 WDU19920030015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 14 14 WDU19920030014 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 13 13 WDU19920030013 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 12 12 WDU19920020012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 11 11 WDU19920020011 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 10 10 WDU19920020010 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 9 9 WDU19920020009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 8 8 WDU19920020008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów. uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 7 7 WDU19920020007 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 6 6 WDU19920020006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 5 5 WDU19920020005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. uznany za uchylony
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 4 4 WDU19920020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie przyznania dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 3 3 WDU19920020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. uchylony
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 2 2 WDU19920010002 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 1 WDU19920010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. uchylony