20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 804 804 WDU19941400804 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 803 803 WDU19941400803 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 802 802 WDU19941400802 Rozporządzenie Ministra Szefa - Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 801 801 WDU19941400801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 800 800 WDU19941400800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 799 799 WDU19941400799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 798 798 WDU19941400798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 797 797 WDU19941400797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 796 796 WDU19941400796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 795 795 WDU19941400795 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 794 794 WDU19941400794 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 793 793 WDU19941400793 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 792 792 WDU19941400792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 791 791 WDU19941400791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 790 790 WDU19941400790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 789 WDU19941400789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788 788 WDU19941400788 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 787 WDU19941400787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 786 WDU19941400786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 785 785 WDU19941400785 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 784 784 WDU19941400784 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 783 783 WDU19941400783 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 782 782 WDU19941400782 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 781 781 WDU19941400781 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 780 780 WDU19941400780 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 779 779 WDU19941400779 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 778 778 WDU19941400778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 777 777 WDU19941400777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 776 776 WDU19941400776 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 775 775 WDU19941400775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 774 774 WDU19941400774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 773 773 WDU19941400773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 772 772 WDU19941400772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771 771 WDU19941400771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 770 770 WDU19941400770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 769 769 WDU19941400769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 768 768 WDU19941400768 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 767 767 WDU19941390767 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 766 766 WDU19941390766 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 765 765 WDU19941390765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 764 764 WDU19941390764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 763 763 WDU19941390763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 762 762 WDU19941390762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 761 761 WDU19941390761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760 760 WDU19941390760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 759 759 WDU19941390759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 758 758 WDU19941390758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 757 757 WDU19941390757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 756 756 WDU19941390756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 755 755 WDU19941390755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 754 754 WDU19941390754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 753 753 WDU19941390753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 752 752 WDU19941390752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 751 751 WDU19941390751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 750 750 WDU19941390750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 749 749 WDU19941390749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 748 748 WDU19941390748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione. uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 747 747 WDU19941390747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 746 746 WDU19941390746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 745 745 WDU19941380745 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 744 744 WDU19941380744 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743 743 WDU19941380743 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 742 742 WDU19941380742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 741 741 WDU19941380741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 740 740 WDU19941380740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 739 739 WDU19941380739 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 738 738 WDU19941380738 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 737 737 WDU19941380737 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 736 736 WDU19941380736 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735 735 WDU19941380735 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 734 734 WDU19941380734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 733 733 WDU19941380733 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 732 732 WDU19941380732 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 731 731 WDU19941380731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 730 730 WDU19941380730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 729 729 WDU19941380729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 728 728 WDU19941370728 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1995 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 727 727 WDU19941370727 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 726 726 WDU19941370726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 725 WDU19941370725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 724 724 WDU19941370724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 723 723 WDU19941370723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 722 722 WDU19941370722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 721 721 WDU19941370721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 720 720 WDU19941370720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 719 719 WDU19941370719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 718 718 WDU19941370718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 717 717 WDU19941370717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716 716 WDU19941370716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 715 715 WDU19941370715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 714 WDU19941370714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 713 713 WDU19941360713 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 712 712 WDU19941360712 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 711 711 WDU19941360711 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. uchylony
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 710 710 WDU19941360710 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 709 709 WDU19941360709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1994 r. nr 136 poz. 708 708 WDU19941360708 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 707 707 WDU19941360707 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 706 706 WDU19941360706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 705 WDU19941360705 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 704 WDU19941360704 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 703 WDU19941360703 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 135 poz. 702 702 WDU19941350702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994 r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701 701 WDU19941340701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 700 700 WDU19941340700 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 699 699 WDU19941340699 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 698 698 WDU19941340698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Agencji do Spraw Prywatyzacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 697 697 WDU19941340697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 696 696 WDU19941340696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 695 695 WDU19941340695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 694 694 WDU19941340694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 693 693 WDU19941340693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary pochodzące z Republiki Finlandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692 692 WDU19941340692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 691 691 WDU19941330691 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 690 690 WDU19941330690 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 689 689 WDU19941330689 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 688 WDU19941330688 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 687 687 WDU19941330687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 686 686 WDU19941330686 Ustawa z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 685 WDU19941330685 Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 684 684 WDU19941320684 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 683 683 WDU19941320683 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 682 682 WDU19941320682 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 681 681 WDU19941320681 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 680 680 WDU19941320680 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 679 679 WDU19941320679 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 678 678 WDU19941320678 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 677 677 WDU19941320677 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 676 676 WDU19941320676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 675 675 WDU19941320675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 674 674 WDU19941320674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 673 673 WDU19941320673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 672 672 WDU19941320672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 671 WDU19941320671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 670 WDU19941320670 Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 669 669 WDU19941320669 Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 668 668 WDU19941310668 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 667 667 WDU19941310667 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 666 666 WDU19941310666 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 665 665 WDU19941310665 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 664 664 WDU19941310664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 663 663 WDU19941310663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 662 662 WDU19941310662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 661 661 WDU19941310661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej dofinansowywanej z budżetu państwa oraz szczegółowych zasad i trybu jej dofinansowywania. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 660 660 WDU19941310660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 659 659 WDU19941310659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 658 658 WDU19941310658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 657 657 WDU19941310657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 656 656 WDU19941300656 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 655 655 WDU19941300655 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 654 654 WDU19941300654 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 653 653 WDU19941300653 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 652 652 WDU19941300652 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 651 651 WDU19941300651 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 650 650 WDU19941300650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 649 649 WDU19941300649 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 648 648 WDU19941300648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 647 647 WDU19941300647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 646 646 WDU19941300646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie regionalnych programów restrukturyzacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 645 645 WDU19941300645 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 644 644 WDU19941290644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 643 643 WDU19941290643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 642 642 WDU19941290642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 641 641 WDU19941290641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 640 640 WDU19941290640 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 639 639 WDU19941290639 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzona w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. uchylony
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 638 638 WDU19941290638 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), zawartej przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 637 637 WDU19941290637 Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 636 636 WDU19941290636 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 635 635 WDU19941290635 Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 634 634 WDU19941290634 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Wspólnego protokołu dotyczącego stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzonego w Wiedniu dnia 21 września 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 633 633 WDU19941290633 Wspólny protokół dotyczący stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzony w Wiedniu dnia 21 września 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 632 632 WDU19941280632 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 631 631 WDU19941280631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne. uchylony
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 630 630 WDU19941270630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 listopada 1994 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 629 629 WDU19941270629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 628 628 WDU19941270628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 627 WDU19941270627 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 626 626 WDU19941260626 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 625 625 WDU19941260625 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 624 624 WDU19941260624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 623 623 WDU19941260623 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 622 622 WDU19941260622 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 621 621 WDU19941260621 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 620 WDU19941260620 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 619 619 WDU19941260619 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 618 618 WDU19941260618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 617 617 WDU19941260617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 616 616 WDU19941260616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 615 615 WDU19941260615 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 614 614 WDU19941250614 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 613 613 WDU19941250613 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 612 612 WDU19941250612 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 611 WDU19941250611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 610 610 WDU19941250610 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 609 609 WDU19941250609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 608 608 WDU19941240608 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607 607 WDU19941240607 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 606 606 WDU19941230606 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 605 605 WDU19941230605 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania między centralnymi organami administracji państwowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych a wojskowymi organami porządkowymi i wojskowymi służbami informacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 604 604 WDU19941230604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 603 603 WDU19941230603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602 602 WDU19941230602 Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. uchylony
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 601 601 WDU19941230601 Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 600 WDU19941230600 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 599 599 WDU19941220599 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 598 598 WDU19941220598 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 597 597 WDU19941220597 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 596 596 WDU19941220596 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1994 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 595 595 WDU19941220595 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 594 594 WDU19941220594 Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 593 WDU19941220593 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592 592 WDU19941210592 Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. uchylony
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 591 WDU19941210591 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 590 590 WDU19941200590 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 589 589 WDU19941200589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 588 588 WDU19941200588 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 587 587 WDU19941200587 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 586 586 WDU19941200586 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 585 585 WDU19941200585 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 584 584 WDU19941200584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 583 583 WDU19941190583 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 582 582 WDU19941190582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 581 581 WDU19941190581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 580 580 WDU19941190580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 579 579 WDU19941190579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 578 578 WDU19941190578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 577 577 WDU19941190577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 576 576 WDU19941190576 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 575 575 WDU19941190575 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 574 574 WDU19941190574 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 573 573 WDU19941190573 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 572 572 WDU19941190572 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 571 571 WDU19941190571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 570 570 WDU19941190570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 569 569 WDU19941190569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na IV kwartał 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 568 568 WDU19941190568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567 567 WDU19941190567 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 566 566 WDU19941180566 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565 565 WDU19941180565 Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 564 564 WDU19941170564 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 563 563 WDU19941170563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 562 562 WDU19941170562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 561 561 WDU19941170561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 560 560 WDU19941170560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 559 559 WDU19941170559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 558 558 WDU19941170558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 116 poz. 557 557 WDU19941160557 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 556 556 WDU19941150556 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. w sprawie określenia rodzaju, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół artystycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555 555 WDU19941150555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 554 554 WDU19941150554 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 553 553 WDU19941150553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 552 WDU19941140552 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 551 551 WDU19941130551 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w związku z art. 99 ust. 1 tej ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 17, 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 550 550 WDU19941130550 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 85 i art. 87 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 549 549 WDU19941130549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenia w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 548 548 WDU19941130548 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 547 WDU19941130547 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 546 546 WDU19941120546 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 marca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 545 545 WDU19941120545 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzona w Warszawie dnia 21 marca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 544 544 WDU19941120544 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 543 543 WDU19941120543 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 542 542 WDU19941120542 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 541 541 WDU19941120541 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 540 540 WDU19941120540 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 539 539 WDU19941120539 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 538 538 WDU19941110538 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 października 1994 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 537 537 WDU19941110537 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 536 536 WDU19941110536 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 535 WDU19941110535 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 534 534 WDU19941100534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu lekkiego i chemicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 533 533 WDU19941100533 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polski Międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 532 532 WDU19941100532 Międzynarodowa konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 1952 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 531 531 WDU19941100531 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 530 530 WDU19941100530 Umowa w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzona w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 529 529 WDU19941100529 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulaminu wykonawczego, sporządzonych w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 528 528 WDU19941100528 Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulamin wykonawczy, sporządzony w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 527 527 WDU19941090527 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 526 526 WDU19941090526 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 525 525 WDU19941090525 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 524 524 WDU19941090524 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 523 523 WDU19941090523 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 522 522 WDU19941090522 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 521 521 WDU19941090521 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 520 520 WDU19941090520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 519 519 WDU19941090519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 518 518 WDU19941090518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 517 517 WDU19941080517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 516 516 WDU19941080516 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 515 515 WDU19941070515 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 514 514 WDU19941070514 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. uchylony
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 513 513 WDU19941070513 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 133 dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 512 512 WDU19941070512 Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 511 WDU19941060511 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 510 510 WDU19941060510 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz olejów napędowych i opałowych w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 509 WDU19941050509 Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 508 508 WDU19941040508 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 507 507 WDU19941040507 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 506 506 WDU19941040506 Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 505 505 WDU19941030505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 504 504 WDU19941030504 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 503 503 WDU19941030503 Konwencja nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 502 502 WDU19941030502 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 13 maja 1958 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 501 501 WDU19941030501 Konwencja nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 13 maja 1958 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 500 500 WDU19941020500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 499 499 WDU19941020499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 498 498 WDU19941020498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 497 497 WDU19941020497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na III kwartał 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 496 496 WDU19941020496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 495 WDU19941010495 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 494 494 WDU19941010494 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 493 493 WDU19941010493 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 492 492 WDU19941010492 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 491 491 WDU19941000491 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na taśmę stalową przywożoną z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 490 490 WDU19941000490 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Auxerre w dniu 29 września 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 489 489 WDU19941000489 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Auxerre w dniu 29 września 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 488 488 WDU19941000488 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzonej w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 487 487 WDU19941000487 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzona w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 486 486 WDU19941000486 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 485 485 WDU19941000485 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 484 484 WDU19941000484 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 483 483 WDU19941000483 Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 482 482 WDU19940990482 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 481 481 WDU19940990481 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 480 480 WDU19940990480 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonego w Londynie w dniu 19 listopada 1976 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 479 479 WDU19940990479 Protokół do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 478 478 WDU19940980478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 477 477 WDU19940980477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 476 476 WDU19940980476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 475 475 WDU19940980475 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy z dnia 31 stycznia 1990 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Warszawie w dniu 8 grudnia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 474 474 WDU19940980474 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 473 WDU19940980473 Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 472 472 WDU19940980472 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 471 471 WDU19940980471 Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 470 470 WDU19940970470 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 469 469 WDU19940970469 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. uchylony
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 468 468 WDU19940970468 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 467 467 WDU19940970467 Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 96 poz. 466 466 WDU19940960466 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 96 poz. 465 465 WDU19940960465 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 464 464 WDU19940950464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 463 463 WDU19940950463 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 462 462 WDU19940950462 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu z zagranicą towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 461 461 WDU19940950461 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wynik kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 460 460 WDU19940950460 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 459 459 WDU19940940459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu obliczenia przekroczenia kwoty wynagrodzeń wynikającej z relacji wynagrodzeń i zysku oraz sposobu obliczenia przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 458 458 WDU19940940458 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad kształtowania wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych określonych w umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym oraz w porozumieniu zawieranym z izbą skarbową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 457 457 WDU19940940457 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 456 456 WDU19940940456 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 455 455 WDU19940940455 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 454 454 WDU19940940454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 453 453 WDU19940940453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 452 452 WDU19940940452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 451 451 WDU19940940451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 450 450 WDU19940940450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 449 449 WDU19940940449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 448 448 WDU19940940448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 447 447 WDU19940940447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 446 446 WDU19940930446 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 445 445 WDU19940930445 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 444 444 WDU19940930444 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 443 443 WDU19940930443 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 442 442 WDU19940930442 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 441 441 WDU19940930441 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 440 440 WDU19940930440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia osobom trzecim należących do Skarbu Państwa akcji banków powstałych w wyniku przekształcenia banków państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 439 439 WDU19940930439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 438 438 WDU19940920438 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom dokonującym zakupu (importu) towarów finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 437 437 WDU19940920437 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Płocku. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 436 436 WDU19940920436 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 435 435 WDU19940920435 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 434 434 WDU19940920434 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 433 433 WDU19940920433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 432 432 WDU19940920432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 431 431 WDU19940920431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wypłaty w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 430 WDU19940920430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 429 429 WDU19940920429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 428 428 WDU19940920428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 427 427 WDU19940910427 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 426 426 WDU19940910426 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 425 425 WDU19940910425 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 424 424 WDU19940910424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 423 423 WDU19940910423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 422 422 WDU19940910422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 421 421 WDU19940910421 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 420 420 WDU19940900420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419 419 WDU19940900419 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 418 418 WDU19940900418 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 417 417 WDU19940890417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 416 416 WDU19940890416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 415 WDU19940890415 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 414 WDU19940890414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 413 413 WDU19940880413 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 412 412 WDU19940880412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 411 411 WDU19940880411 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 410 410 WDU19940880410 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 409 409 WDU19940880409 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i koleżeńskich, właściwości, składu i sposobu ich wybierania oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami, a także wykonywania orzeczeń i sprawowania nadzoru nad sądami honorowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 408 408 WDU19940880408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1994 r. uchylające rozporządzenie w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 407 407 WDU19940870407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 406 406 WDU19940870406 Ustawa z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 405 405 WDU19940860405 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 404 404 WDU19940860404 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 403 403 WDU19940860403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 402 402 WDU19940860402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 401 401 WDU19940860401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. uchylony
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 400 400 WDU19940860400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobię kukurydzianą przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji żywności bezglutenowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 399 399 WDU19940860399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 398 WDU19940860398 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 397 397 WDU19940860397 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 396 396 WDU19940860396 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 395 395 WDU19940860395 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 394 394 WDU19940850394 Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 393 393 WDU19940850393 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 392 392 WDU19940850392 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 391 391 WDU19940850391 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 390 390 WDU19940850390 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 389 389 WDU19940850389 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 388 WDU19940850388 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 387 387 WDU19940840387 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii. uchylony
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386 386 WDU19940840386 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 385 385 WDU19940840385 Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 384 384 WDU19940840384 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 383 WDU19940830383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 382 382 WDU19940820382 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 381 381 WDU19940820381 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
DZ.U. 1994 nr 82 poz. 380 380 WDU19940820380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 379 379 WDU19940820379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 378 WDU19940820378 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 377 377 WDU19940820377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 376 376 WDU19940820376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 375 375 WDU19940810375 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 374 374 WDU19940810374 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 373 373 WDU19940810373 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. obowiązujący
DZ.U. 1994 nr 81 poz. 372 372 WDU19940810372 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 371 371 WDU19940810371 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 370 370 WDU19940800370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369 369 WDU19940800369 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 368 WDU19940800368 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 367 367 WDU19940790367 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 366 366 WDU19940790366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 365 365 WDU19940790365 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o uchylenie kary dyscyplinarnej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 364 364 WDU19940790364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 363 363 WDU19940790363 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 362 362 WDU19940790362 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 361 361 WDU19940780361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 360 360 WDU19940780360 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 359 359 WDU19940780359 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 358 358 WDU19940780358 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 357 357 WDU19940780357 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 356 356 WDU19940770356 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 355 355 WDU19940770355 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 29 1 § 1-3, art. 30 § 1 i § 2 oraz art. 59 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 354 354 WDU19940770354 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 353 353 WDU19940770353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 352 352 WDU19940770352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 351 351 WDU19940770351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Ukrainy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 350 350 WDU19940770350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze dla leśnictwa, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 349 349 WDU19940770349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 348 348 WDU19940760348 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej § 20 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 347 347 WDU19940760347 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. uchylony
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 346 346 WDU19940760346 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania. uchylony
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 345 345 WDU19940760345 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344 344 WDU19940760344 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 343 343 WDU19940750343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 342 342 WDU19940750342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 341 WDU19940750341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 340 340 WDU19940750340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 339 339 WDU19940740339 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 338 338 WDU19940740338 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 w związku z przepisami ustawy o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. oraz art. 15, art. 16 i art. 17 ustawy o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 337 337 WDU19940740337 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 71 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 336 336 WDU19940740336 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 335 WDU19940740335 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 334 334 WDU19940740334 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 333 333 WDU19940740333 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 332 332 WDU19940740332 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 331 331 WDU19940740331 Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 330 330 WDU19940730330 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską oświadczenia do Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 329 329 WDU19940730329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 328 328 WDU19940730328 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Częstochowie. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 327 327 WDU19940730327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 326 326 WDU19940730326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 325 325 WDU19940730325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie utworzenia stanowisk sekretarzy stanu w Urzędzie Rady Ministrów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 324 WDU19940730324 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 323 WDU19940730323 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 322 322 WDU19940720322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 321 321 WDU19940720321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 320 320 WDU19940720320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 319 319 WDU19940720319 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. uchylony
Dz.U. 1994 poz. 72 poz. 318 318 WDU19940720318 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 317 317 WDU19940720317 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 316 316 WDU19940720316 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 315 315 WDU19940720315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 314 314 WDU19940720314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 313 313 WDU19940710313 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 312 WDU19940710312 Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 311 311 WDU19940710311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 310 310 WDU19940700310 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 309 309 WDU19940700309 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 308 308 WDU19940700308 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307 307 WDU19940700307 Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 306 306 WDU19940690306 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 305 305 WDU19940690305 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 304 304 WDU19940690304 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 303 303 WDU19940690303 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 302 302 WDU19940690302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 301 301 WDU19940690301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 300 300 WDU19940690300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299 299 WDU19940690299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 298 298 WDU19940680298 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 297 297 WDU19940680297 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 296 296 WDU19940680296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Komisji Papierów Wartościowych oraz jej urzędu. uchylony
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 295 295 WDU19940680295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 294 294 WDU19940680294 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 293 293 WDU19940670293 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 292 292 WDU19940670292 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 291 291 WDU19940670291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 290 290 WDU19940670290 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzonego w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 289 289 WDU19940670289 Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 288 288 WDU19940670288 Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 287 287 WDU19940670287 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 66 poz. 286 286 WDU19940660286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 285 285 WDU19940650285 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 284 284 WDU19940650284 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 283 283 WDU19940650283 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 282 282 WDU19940650282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 281 281 WDU19940650281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 280 280 WDU19940650280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 279 279 WDU19940650279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 278 278 WDU19940650278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących. uchylony
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 277 277 WDU19940640277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276 276 WDU19940640276 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 275 275 WDU19940640275 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 274 274 WDU19940640274 Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzony w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 273 273 WDU19940640273 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 272 272 WDU19940640272 Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 271 271 WDU19940630271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 270 270 WDU19940630270 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 269 269 WDU19940630269 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 268 268 WDU19940630268 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 267 267 WDU19940630267 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 266 266 WDU19940620266 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy budżetowej na rok 1991. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 265 265 WDU19940620265 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 32 ust. 5 zdanie drugie ustawy o pomocy społecznej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 264 264 WDU19940620264 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 263 263 WDU19940620263 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 262 262 WDU19940620262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 261 261 WDU19940620261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 260 260 WDU19940620260 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 259 259 WDU19940620259 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 258 258 WDU19940620258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 257 257 WDU19940610257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu. uchylony
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 256 256 WDU19940610256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 255 255 WDU19940610255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 254 254 WDU19940610254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga. uchylony
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 253 253 WDU19940610253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 252 252 WDU19940610252 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 251 251 WDU19940610251 Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 250 250 WDU19940600250 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 249 249 WDU19940600249 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 248 248 WDU19940600248 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Warszawie dnia 8 września 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 247 247 WDU19940600247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 160 dotyczącej statystyki pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 246 246 WDU19940600246 Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 245 245 WDU19940590245 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 244 244 WDU19940590244 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 243 243 WDU19940590243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 242 242 WDU19940590242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 241 241 WDU19940590241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 240 240 WDU19940580240 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 pkt 1 w związku z art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239 239 WDU19940580239 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 238 238 WDU19940570238 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o ochronie i popieraniu inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 3 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 237 237 WDU19940570237 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o ochronie i popieraniu inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 3 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 236 236 WDU19940570236 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 235 235 WDU19940570235 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1992 r. uchylony
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 234 234 WDU19940560234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 233 233 WDU19940560233 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 232 232 WDU19940560232 Protokół sporządzony dnia 30 listopada 1972 r. w Paryżu w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 231 231 WDU19940550231 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 230 230 WDU19940550230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. uchylony
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 229 229 WDU19940550229 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw należących do kompetencji Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 228 228 WDU19940550228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 227 227 WDU19940550227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 226 226 WDU19940550226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu. uchylony
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 225 225 WDU19940550225 Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 224 WDU19940540224 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 223 223 WDU19940540223 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 222 222 WDU19940540222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 221 221 WDU19940540221 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 220 220 WDU19940540220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 219 219 WDU19940530219 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 6 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 218 218 WDU19940530218 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 217 217 WDU19940530217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione. uchylony
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 216 216 WDU19940530216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. uchylony
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 215 215 WDU19940530215 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 214 WDU19940530214 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 213 213 WDU19940520213 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 212 WDU19940520212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 211 211 WDU19940520211 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 210 210 WDU19940520210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209 209 WDU19940520209 Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 208 208 WDU19940510208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 207 207 WDU19940510207 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 206 206 WDU19940510206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 205 205 WDU19940510205 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 204 204 WDU19940510204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na nasiona grochu przywożone z zagranicy do siewu. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 203 203 WDU19940510203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 202 202 WDU19940510202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 201 201 WDU19940510201 Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 200 200 WDU19940500200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 199 199 WDU19940500199 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 198 198 WDU19940500198 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 197 197 WDU19940500197 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzona w Warszawie dnia 2 marca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 196 WDU19940490196 Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 195 WDU19940480195 Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 194 194 WDU19940470194 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 193 193 WDU19940470193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług. uchylony
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 192 192 WDU19940470192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie powołania członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 191 191 WDU19940470191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 190 190 WDU19940470190 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 189 189 WDU19940470189 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 188 WDU19940460188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 187 WDU19940460187 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 186 186 WDU19940460186 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 185 185 WDU19940460185 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 184 184 WDU19940450184 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wykładni art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 183 183 WDU19940450183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 182 182 WDU19940450182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 181 181 WDU19940450181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 180 180 WDU19940450180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 179 179 WDU19940450179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 178 178 WDU19940450178 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 177 177 WDU19940450177 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 176 176 WDU19940450176 Protokół o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzony w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 175 175 WDU19940440175 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 174 174 WDU19940440174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 173 173 WDU19940440173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 172 172 WDU19940440172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 171 171 WDU19940440171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 170 170 WDU19940430170 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1994 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 169 169 WDU19940430169 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 168 168 WDU19940430168 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 167 167 WDU19940430167 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 166 166 WDU19940430166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 165 165 WDU19940430165 Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 164 164 WDU19940430164 Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 163 WDU19940430163 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 162 162 WDU19940430162 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 161 161 WDU19940430161 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 160 160 WDU19940430160 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159 159 WDU19940420159 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 158 158 WDU19940420158 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 42 poz. 157 157 WDU19940420157 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 41 poz. 156 156 WDU19940410156 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 155 155 WDU19940400155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz.154 154 WDU19940400154 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153 153 WDU19940400153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152 152 WDU19940400152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 151 151 WDU19940400151 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności. uchylony
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 150 150 WDU19940400150 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 149 149 WDU19940390149 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym w związku z art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 148 148 WDU19940390148 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz art. 54 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 147 147 WDU19940390147 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 146 146 WDU19940390146 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 145 145 WDU19940390145 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 144 144 WDU19940390144 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 143 143 WDU19940390143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 142 142 WDU19940390142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 141 141 WDU19940390141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 38 poz. 140 140 WDU19940380140 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Singapurze dnia 23 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 38 poz. 139 139 WDU19940380139 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Singapurze dnia 23 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 37 poz. 138 138 WDU19940370138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 137 137 WDU19940360137 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 21 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 136 136 WDU19940360136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 135 135 WDU19940360135 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 134 134 WDU19940360134 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 133 133 WDU19940360133 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 132 132 WDU19940360132 Ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 35 poz. 131 131 WDU19940350131 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 35 poz. 130 130 WDU19940350130 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 129 129 WDU19940340129 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 128 128 WDU19940340128 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 127 127 WDU19940340127 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 126 126 WDU19940340126 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 125 125 WDU19940330125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 124 124 WDU19940330124 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 123 123 WDU19940330123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 122 122 WDU19940330122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 121 121 WDU19940330121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 120 120 WDU19940330120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 32 poz. 119 119 WDU19940320119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 118 118 WDU19940310118 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 85 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 117 117 WDU19940310117 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 116 116 WDU19940310116 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 115 115 WDU19940310115 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 114 114 WDU19940310114 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uchylony
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 113 113 WDU19940310113 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 112 112 WDU19940310112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 111 111 WDU19940300111 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonego w Warszawie dnia 14 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 110 110 WDU19940300110 Układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej, sporządzony w Warszawie dnia 14 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 109 109 WDU19940300109 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Wilnie dnia 13 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 108 108 WDU19940300108 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Wilnie dnia 13 stycznia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 107 107 WDU19940290107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 106 106 WDU19940290106 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 105 105 WDU19940290105 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzonej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 104 104 WDU19940290104 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzona w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 103 103 WDU19940280103 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 102 102 WDU19940280102 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 101 101 WDU19940280101 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 100 100 WDU19940280100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania ocen pracy nauczyciela. uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 99 99 WDU19940280099 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 98 98 WDU19940280098 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 97 97 WDU19940280097 Ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zmianie ustawy o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 96 WDU19940270096 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. uchylony
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 95 95 WDU19940260095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 94 94 WDU19940260094 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 93 93 WDU19940260093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 92 92 WDU19940260092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 91 WDU19940260091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru. uchylony
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 90 90 WDU19940250090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 89 89 WDU19940250089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 88 88 WDU19940250088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 87 87 WDU19940250087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 86 86 WDU19940250086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 85 85 WDU19940250085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 84 84 WDU19940250084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości. uchylony
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 83 WDU19940240083 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 82 82 WDU19940230082 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie organizacji i zasad działania centrów ustawicznego kształcenia dorosłych w dziedzinach artystycznych, bibliotekarstwie i animacji kulturalnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 81 81 WDU19940230081 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 80 80 WDU19940230080 Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 79 79 WDU19940220079 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 78 78 WDU19940220078 Konwencja nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 77 77 WDU19940220077 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 76 76 WDU19940220076 Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 75 75 WDU19940210075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 74 74 WDU19940210074 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73 73 WDU19940210073 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 72 72 WDU19940210072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 20 poz. 71 71 WDU19940200071 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 19 poz. 70 70 WDU19940190070 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 69 69 WDU19940180069 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 68 68 WDU19940180068 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie kontroli przewoźników zagranicznych dokonujących międzynarodowych przewozów drogowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 67 67 WDU19940180067 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 66 66 WDU19940180066 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej". akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 65 65 WDU19940180065 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny". uchylony
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 64 64 WDU19940180064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 63 63 WDU19940180063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 62 62 WDU19940180062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 61 61 WDU19940170061 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 60 60 WDU19940170060 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu interweniowania policjantów wobec żołnierzy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 59 59 WDU19940170059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 58 58 WDU19940170058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 57 57 WDU19940170057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 56 56 WDU19940160056 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 55 55 WDU19940160055 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 54 54 WDU19940160054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 53 53 WDU19940160053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 52 52 WDU19940150052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 51 WDU19940150051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 14 poz. 50 50 WDU19940140050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 14 poz. 49 49 WDU19940140049 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 48 WDU19940130048 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 47 47 WDU19940120047 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 46 46 WDU19940120046 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 45 45 WDU19940120045 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 44 WDU19940120044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 43 43 WDU19940110043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 42 42 WDU19940110042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 41 41 WDU19940110041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 40 40 WDU19940110040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 39 39 WDU19940110039 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38 38 WDU19940110038 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1994 nr 10 poz. 37 37 WDU19940100037 Ustawa z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36 36 WDU19940100036 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 35 35 WDU19940090035 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 34 34 WDU19940090034 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 33 33 WDU19940090033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 32 32 WDU19940090032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 31 31 WDU19940090031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 30 30 WDU19940080030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 29 29 WDU19940080029 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 28 28 WDU19940080028 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 27 27 WDU19940080027 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Bangkoku dnia 18 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 8 poz. 26 26 WDU19940080026 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Bangkoku dnia 18 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 25 WDU19940070025 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 6 poz. 24 24 WDU19940060024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. uchylony
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 23 23 WDU19940050023 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 22 22 WDU19940050022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 21 21 WDU19940050021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 20 20 WDU19940050020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 19 19 WDU19940050019 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. uchylony
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 18 18 WDU19940050018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu. uchylony
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 17 WDU19940040017 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 16 16 WDU19940030016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 15 15 WDU19940030015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 14 14 WDU19940030014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 13 13 WDU19940030013 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 12 12 WDU19940030012 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzona w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 11 11 WDU19940020011 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 10 10 WDU19940020010 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9 9 WDU19940020009 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania. uchylony
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 8 8 WDU19940020008 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 7 7 WDU19940020007 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu. akt jednorazowy
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 6 6 WDU19940020006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru. uchylony
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 5 5 WDU19940020005 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek. uchylony
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 4 4 WDU19940020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 3 WDU19940010003 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2 2 WDU19940010002 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. uchylony
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1 1 WDU19940010001 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony