20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 801 801 WDU19951540801 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 800 800 WDU19951540800 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 799 799 WDU19951540799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 798 798 WDU19951540798 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 797 WDU19951540797 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 796 796 WDU19951540796 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 795 795 WDU19951540795 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 794 794 WDU19951540794 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. uchylony
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 793 793 WDU19951540793 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 792 792 WDU19951540792 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 791 791 WDU19951540791 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 790 790 WDU19951530790 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 789 789 WDU19951530789 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 788 788 WDU19951530788 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 787 787 WDU19951530787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 786 786 WDU19951530786 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 785 785 WDU19951530785 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 784 784 WDU19951530784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 783 783 WDU19951530783 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 782 782 WDU19951530782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 781 781 WDU19951530781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 780 780 WDU19951530780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 779 779 WDU19951530779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 778 778 WDU19951530778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 777 777 WDU19951530777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 776 776 WDU19951530776 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 775 775 WDU19951530775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. uchylony
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 774 774 WDU19951530774 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa. uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 773 773 WDU19951520773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 772 772 WDU19951520772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 771 771 WDU19951520771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 770 770 WDU19951520770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 769 769 WDU19951520769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 768 768 WDU19951520768 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 767 767 WDU19951520767 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 766 766 WDU19951520766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu łożysk tocznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 765 765 WDU19951520765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu elektrotechnicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 764 764 WDU19951520764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 763 763 WDU19951520763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 762 762 WDU19951520762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 761 761 WDU19951520761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 760 760 WDU19951520760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 759 759 WDU19951520759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 758 758 WDU19951520758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 757 757 WDU19951520757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 756 756 WDU19951520756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 755 755 WDU19951520755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 754 754 WDU19951520754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 753 753 WDU19951520753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 752 WDU19951520752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 751 751 WDU19951520751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 750 750 WDU19951510750 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 749 749 WDU19951510749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748 748 WDU19951510748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747 747 WDU19951510747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 746 746 WDU19951510746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 745 745 WDU19951510745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744 744 WDU19951510744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 743 743 WDU19951510743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 742 742 WDU19951510742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 741 741 WDU19951510741 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 740 740 WDU19951510740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 739 739 WDU19951510739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 738 738 WDU19951510738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 737 737 WDU19951510737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 736 736 WDU19951500736 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 735 735 WDU19951500735 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 734 734 WDU19951500734 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 733 733 WDU19951500733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 732 732 WDU19951500732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 731 731 WDU19951500731 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 730 730 WDU19951500730 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 729 729 WDU19951500729 Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 728 728 WDU19951490728 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 727 727 WDU19951490727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 726 726 WDU19951490726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1995. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 725 725 WDU19951490725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 724 724 WDU19951490724 Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 723 723 WDU19951480723 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 722 722 WDU19951480722 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 721 721 WDU19951480721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 720 720 WDU19951480720 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 719 719 WDU19951480719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 718 718 WDU19951470718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 717 717 WDU19951470717 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 716 716 WDU19951470716 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 715 715 WDU19951470715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 714 714 WDU19951470714 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 713 WDU19951470713 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 146 poz. 712 712 WDU19951460712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 145 poz. 711 711 WDU19951450711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 710 710 WDU19951440710 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Prasowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 709 709 WDU19951440709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 708 708 WDU19951440708 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1995 r. o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego w dniu 19 listopada 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 143 poz. 707 707 WDU19951430707 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 143 poz. 706 706 WDU19951430706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 705 705 WDU19951420705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 704 704 WDU19951420704 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 703 703 WDU19951420703 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 702 WDU19951420702 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 701 701 WDU19951420701 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 700 700 WDU19951410700 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 25e, 25f, 25g i 25h ustawy o działalności gospodarczej. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 699 699 WDU19951410699 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 698 698 WDU19951410698 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji i Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 697 697 WDU19951410697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki mięsa przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 696 696 WDU19951410696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 695 695 WDU19951410695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 694 694 WDU19951410694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 693 693 WDU19951410693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 692 692 WDU19951410692 Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 691 691 WDU19951400691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Rafineria Nafty "Jedlicze" z siedzibą w Jedliczu. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 690 690 WDU19951400690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Śląskie Zakłady Rafineryjne "Rafineria Czechowice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 689 689 WDU19951400689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 688 688 WDU19951400688 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 687 687 WDU19951400687 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 139 poz. 686 686 WDU19951390686 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 685 685 WDU19951380685 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 684 684 WDU19951380684 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 683 683 WDU19951380683 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 682 682 WDU19951380682 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 681 681 WDU19951380681 Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 680 680 WDU19951370680 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 679 679 WDU19951370679 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 678 678 WDU19951370678 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu austostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzonej w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 677 677 WDU19951370677 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzona w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 676 676 WDU19951360676 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 675 675 WDU19951360675 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 674 674 WDU19951360674 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 673 673 WDU19951360673 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 672 672 WDU19951360672 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 671 671 WDU19951360671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na kukurydzę paszową przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 670 670 WDU19951360670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 669 669 WDU19951360669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 668 668 WDU19951360668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 667 667 WDU19951360667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji kabli. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 666 666 WDU19951360666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 665 665 WDU19951350665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664 664 WDU19951350664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 663 WDU19951350663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 662 662 WDU19951350662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia niektórych akcji Banku Gdańskiego S.A. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661 661 WDU19951340661 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 660 660 WDU19951340660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 659 659 WDU19951340659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 658 658 WDU19951340658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 657 657 WDU19951340657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 656 656 WDU19951340656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 655 655 WDU19951340655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce. uchylony
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 654 WDU19951330654 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 653 653 WDU19951320653 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 652 652 WDU19951320652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 651 651 WDU19951320651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 650 650 WDU19951320650 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 649 649 WDU19951320649 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 648 648 WDU19951320648 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 647 647 WDU19951320647 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 646 646 WDU19951320646 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 645 645 WDU19951320645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1995 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 644 WDU19951320644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 643 643 WDU19951320643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642 642 WDU19951320642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 641 641 WDU19951320641 Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 640 WDU19951320640 Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 639 639 WDU19951310639 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 638 638 WDU19951310638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 637 637 WDU19951310637 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 636 636 WDU19951310636 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 635 635 WDU19951300635 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 634 634 WDU19951300634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zawierających wiadomości o świadku, którego dane umożliwiające ujawnienie tożsamości podlegają zachowaniu w tajemnicy, oraz sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 633 633 WDU19951300633 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 632 632 WDU19951300632 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 631 631 WDU19951300631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 630 630 WDU19951300630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu i Handlu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 629 629 WDU19951300629 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 628 628 WDU19951290628 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 627 627 WDU19951290627 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 626 626 WDU19951290626 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 625 625 WDU19951290625 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 624 624 WDU19951280624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1996 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 623 623 WDU19951280623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i trybu jej wniesienia. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 622 622 WDU19951280622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 621 621 WDU19951280621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 620 620 WDU19951280620 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 619 619 WDU19951280619 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 618 618 WDU19951280618 Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 617 617 WDU19951280617 Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 616 616 WDU19951270616 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędu w oświadczeniu rządowym z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 615 615 WDU19951270615 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 38 ustawy o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 614 614 WDU19951270614 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 613 613 WDU19951270613 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 612 612 WDU19951270612 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 611 WDU19951270611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 610 610 WDU19951270610 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 609 609 WDU19951270609 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1995 r. w sprawie specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie obronności państwa oraz organów właściwych do orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie objętym tym nadzorem. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 608 608 WDU19951270608 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń. uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 607 607 WDU19951270607 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1995 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 606 606 WDU19951270606 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 126 poz. 605 605 WDU19951260605 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1995 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Sępopolu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 126 poz. 604 604 WDU19951260604 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 125 poz. 603 603 WDU19951250603 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 125 poz. 602 602 WDU19951250602 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 601 WDU19951240601 Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 600 600 WDU19951230600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 599 599 WDU19951230599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 598 598 WDU19951230598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Antymonopolowemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 597 597 WDU19951230597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania. uchylony
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 596 596 WDU19951230596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 595 595 WDU19951230595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 594 594 WDU19951220594 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 593 593 WDU19951220593 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 592 592 WDU19951220592 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 591 591 WDU19951220591 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 590 590 WDU19951220590 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 589 589 WDU19951220589 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 588 588 WDU19951220588 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 587 587 WDU19951210587 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 586 586 WDU19951210586 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 585 585 WDU19951210585 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 584 584 WDU19951210584 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 583 583 WDU19951200583 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 582 582 WDU19951200582 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 581 581 WDU19951200581 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 580 580 WDU19951200580 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 października 1995 r. w sprawie trybu, rodzaju i wysokości udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 579 579 WDU19951200579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 578 578 WDU19951200578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 577 577 WDU19951200577 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 576 576 WDU19951200576 Ustawa z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 575 WDU19951190575 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 574 574 WDU19951180574 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 573 573 WDU19951180573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 572 572 WDU19951180572 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 571 571 WDU19951180571 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 570 570 WDU19951180570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 569 569 WDU19951180569 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 568 568 WDU19951180568 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 567 567 WDU19951180567 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 566 566 WDU19951180566 Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 565 565 WDU19951180565 Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 564 WDU19951170564 Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności. uchylony
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563 563 WDU19951170563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 562 562 WDU19951160562 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 561 561 WDU19951160561 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 560 560 WDU19951160560 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 559 559 WDU19951160559 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 115 poz. 558 558 WDU19951150558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 115 poz. 557 557 WDU19951150557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1995. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 556 556 WDU19951140556 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 555 555 WDU19951140555 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wykładni art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 554 554 WDU19951140554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków finansowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 553 553 WDU19951140553 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 552 552 WDU19951140552 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 551 551 WDU19951140551 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 550 550 WDU19951140550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549 549 WDU19951140549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania. uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 548 548 WDU19951140548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 547 547 WDU19951140547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 546 546 WDU19951140546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 545 545 WDU19951130545 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, sporządzonego w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 544 544 WDU19951130544 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, sporządzone w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 543 543 WDU19951130543 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 542 542 WDU19951130542 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 541 541 WDU19951120541 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 540 WDU19951120540 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 539 539 WDU19951110539 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538 538 WDU19951110538 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 537 537 WDU19951110537 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1995 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego RZECZPOSPOLITA z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 536 536 WDU19951110536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 110 poz. 535 535 WDU19951100535 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Rydze dnia 23 lutego 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 110 poz. 534 534 WDU19951100534 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Rydze dnia 23 lutego 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 533 533 WDU19951090533 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 532 532 WDU19951090532 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 531 531 WDU19951090531 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1995 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 530 530 WDU19951090530 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 108 poz. 529 529 WDU19951080529 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 108 poz. 528 528 WDU19951080528 Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 527 527 WDU19951070527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 526 526 WDU19951070526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 525 525 WDU19951070525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 524 524 WDU19951070524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 523 523 WDU19951060523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 522 522 WDU19951060522 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 521 521 WDU19951060521 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 520 520 WDU19951060520 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 519 519 WDU19951060519 Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 518 518 WDU19951060518 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Helsinkach dnia 28 kwietnia 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517 517 WDU19951060517 Protokół sporządzony w Helsinkach dnia 28 kwietnia 1994 r. zmieniający Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 105 poz. 516 516 WDU19951050516 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 515 WDU19951040515 Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 514 514 WDU19951030514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 513 513 WDU19951030513 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 512 512 WDU19951030512 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 511 511 WDU19951030511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 510 WDU19951030510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 509 509 WDU19951030509 Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 508 508 WDU19951020508 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 507 507 WDU19951020507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 506 506 WDU19951020506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 505 505 WDU19951020505 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 101 poz. 504 504 WDU19951010504 Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 503 503 WDU19951000503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 502 502 WDU19951000502 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 501 501 WDU19951000501 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 500 500 WDU19951000500 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 499 499 WDU19951000499 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 498 498 WDU19951000498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 497 497 WDU19951000497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie wypłaty w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 496 496 WDU19951000496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 495 495 WDU19951000495 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 494 494 WDU19951000494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 493 493 WDU19951000493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 492 492 WDU19951000492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 491 491 WDU19950990491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 490 490 WDU19950990490 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 489 489 WDU19950990489 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 488 488 WDU19950990488 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 487 WDU19950990487 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum. uchylony
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 486 WDU19950990486 Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 485 WDU19950980485 Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 484 484 WDU19950980484 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 483 483 WDU19950980483 Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482 482 WDU19950970482 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481 481 WDU19950970481 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 480 WDU19950970480 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479 479 WDU19950970479 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 96 nr 478 478 WDU19950960478 Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 477 477 WDU19950950477 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 476 476 WDU19950950476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie określenia terminu płatności opłat sankcyjnych przez producentów cukru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 475 475 WDU19950950475 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474 474 WDU19950950474 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 473 473 WDU19950950473 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 472 472 WDU19950950472 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 471 471 WDU19950950471 Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o normalizacji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 470 470 WDU19950940470 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 469 469 WDU19950940469 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 468 468 WDU19950940468 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 467 467 WDU19950940467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 466 466 WDU19950940466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 465 465 WDU19950940465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 93 poz. 464 464 WDU19950930464 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 463 463 WDU19950920463 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 462 462 WDU19950920462 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 461 461 WDU19950920461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 460 460 WDU19950920460 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 459 459 WDU19950920459 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 458 458 WDU19950920458 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 457 457 WDU19950920457 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego, ich organizacji oraz szczegółowego zakresu działania. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 456 456 WDU19950920456 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 455 455 WDU19950920455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania. uchylony
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 454 454 WDU19950910454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 453 453 WDU19950910453 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 452 452 WDU19950910452 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 451 451 WDU19950900451 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 450 450 WDU19950900450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 449 449 WDU19950900449 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży. uchylony
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 448 448 WDU19950900448 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 447 447 WDU19950900447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1995 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom poszukującym lub rozpoznającym złoża kopalin oraz wydobywającym kopaliny ze złóż. uchylony
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 446 446 WDU19950900446 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445 445 WDU19950890445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 444 444 WDU19950890444 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443 443 WDU19950890443 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 442 442 WDU19950880442 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 441 441 WDU19950880441 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 440 440 WDU19950880440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielenia i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa. uchylony
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 439 WDU19950880439 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 438 WDU19950870438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia. uchylony
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 437 437 WDU19950870437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 436 436 WDU19950870436 Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom. uchylony
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 435 435 WDU19950870435 Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 434 434 WDU19950870434 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433 433 WDU19950860433 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 432 432 WDU19950850432 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 431 431 WDU19950850431 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 430 430 WDU19950850430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 429 429 WDU19950850429 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428 428 WDU19950850428 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 427 427 WDU19950850427 Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 426 426 WDU19950850426 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 425 425 WDU19950840425 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 424 424 WDU19950840424 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 423 423 WDU19950840423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 422 422 WDU19950840422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. uchylony
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 421 421 WDU19950830421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 420 WDU19950830420 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 419 419 WDU19950830419 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 418 418 WDU19950830418 Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 417 417 WDU19950830417 Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 82 poz. 416 416 WDU19950820416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 82 poz. 415 415 WDU19950820415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 414 414 WDU19950810414 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 413 413 WDU19950810413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 412 412 WDU19950810412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 411 411 WDU19950810411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 410 410 WDU19950810410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre autobusy przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 409 409 WDU19950810409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 408 408 WDU19950810408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 407 407 WDU19950810407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 406 406 WDU19950810406 Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 405 WDU19950800405 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 404 404 WDU19950790404 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 403 403 WDU19950790403 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 402 402 WDU19950790402 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 401 401 WDU19950790401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia narodowych funduszy inwestycyjnych, do których zostaną wniesione akcje jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 400 400 WDU19950790400 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 399 399 WDU19950790399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 398 398 WDU19950780398 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 42 ust. 1 art. 68 ust. 4 w związku z art. 44 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 397 397 WDU19950780397 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 218 § 1 k.p.a. w związku z art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim w związku z art. 17 ust. 4 tej ustawy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 396 396 WDU19950780396 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 395 395 WDU19950780395 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 394 394 WDU19950780394 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 393 393 WDU19950780393 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 392 392 WDU19950780392 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 391 391 WDU19950780391 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 390 390 WDU19950780390 Ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 389 389 WDU19950770389 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 388 388 WDU19950770388 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 387 387 WDU19950770387 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 386 386 WDU19950770386 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 385 385 WDU19950760385 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 384 384 WDU19950760384 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, ustanawiającego współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 383 383 WDU19950760383 Porozumienie między Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiające współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzone w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 382 382 WDU19950760382 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 381 381 WDU19950760381 Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 380 WDU19950750380 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec. uchylony
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 379 379 WDU19950750379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 378 378 WDU19950750378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 377 377 WDU19950750377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 376 376 WDU19950750376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 375 375 WDU19950750375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 374 374 WDU19950740374 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 373 373 WDU19950740373 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 372 372 WDU19950740372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 371 371 WDU19950740371 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 370 370 WDU19950740370 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 369 369 WDU19950740369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 368 WDU19950740368 Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 367 367 WDU19950730367 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 366 366 WDU19950730366 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 365 365 WDU19950730365 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 364 364 WDU19950730364 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 363 363 WDU19950730363 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 362 362 WDU19950730362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 361 361 WDU19950720361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360 360 WDU19950720360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 359 359 WDU19950720359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 358 358 WDU19950720358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357 357 WDU19950720357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 356 356 WDU19950710356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355 355 WDU19950710355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 354 354 WDU19950700354 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 353 WDU19950700353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 69 poz. 352 352 WDU19950690352 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 czerwca 1995 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 69 poz. 351 351 WDU19950690351 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 350 350 WDU19950680350 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczenia pojazdów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 349 349 WDU19950680349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 348 348 WDU19950680348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 347 347 WDU19950680347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 346 346 WDU19950680346 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie zasad, trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg i meldunków żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz określenia właściwości organów wojskowych w tych sprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 345 345 WDU19950680345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 344 344 WDU19950680344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 343 343 WDU19950680343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342 342 WDU19950670342 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 341 341 WDU19950660341 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 340 340 WDU19950660340 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 339 339 WDU19950660339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na cukier przywożony z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 338 338 WDU19950660338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na niektóre gatunki zbóż przywożone z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 337 337 WDU19950660337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na przywożone z zagranicy opakowania kartonowe do soków owocowych i mleka. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 336 336 WDU19950660336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 335 335 WDU19950660335 Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 334 334 WDU19950660334 Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 65 poz. 333 333 WDU19950650333 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. uchylony
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 332 332 WDU19950640332 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 331 331 WDU19950640331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 330 330 WDU19950640330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 329 329 WDU19950640329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie podatku od towarów i usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez niektórych podatników. uchylony
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 328 328 WDU19950640328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 327 327 WDU19950630327 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia zawartego dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, dotyczącego załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 326 326 WDU19950630326 Porozumienie zawarte dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską dotyczące załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 325 325 WDU19950630325 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 324 324 WDU19950630324 Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 5 stycznia 1994 r. do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 323 323 WDU19950620323 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 322 322 WDU19950620322 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 321 321 WDU19950620321 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 320 320 WDU19950620320 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki, sporządzona w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 319 319 WDU19950620319 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Zimbabwe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych, sporządzonej w Harare dnia 9 lipca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 318 318 WDU19950620318 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Zimbabwe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych, sporządzona w Harare dnia 9 lipca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 317 317 WDU19950610317 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 316 316 WDU19950610316 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Kaliskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 315 315 WDU19950610315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 314 314 WDU19950610314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na specjalistyczne pojazdy strażackie przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 313 313 WDU19950610313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 312 312 WDU19950610312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 311 311 WDU19950610311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 310 WDU19950600310 Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 309 309 WDU19950590309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 308 308 WDU19950590308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 307 307 WDU19950590307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 306 306 WDU19950580306 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 305 305 WDU19950580305 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi. uchylony
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 304 304 WDU19950580304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 303 303 WDU19950580303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 302 302 WDU19950580302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 301 301 WDU19950580301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 300 300 WDU19950580300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji określonych w regionalnych programach restrukturyzacyjnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 299 WDU19950570299 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 298 298 WDU19950560298 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 297 297 WDU19950560297 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa. uchylony
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 296 296 WDU19950560296 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 295 295 WDU19950560295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 294 294 WDU19950560294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia na 1995 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 293 293 WDU19950560293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 292 292 WDU19950550292 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Montevideo dnia 2 sierpnia 1991 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 291 291 WDU19950550291 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Montevideo dnia 2 sierpnia 1991 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 290 290 WDU19950550290 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 22 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 289 289 WDU19950550289 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 22 marca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 288 WDU19950540288 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 287 287 WDU19950530287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 286 286 WDU19950530286 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 285 285 WDU19950530285 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 284 WDU19950520284 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. uchylony
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 283 283 WDU19950520283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. uchylony
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 282 282 WDU19950510282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 281 281 WDU19950510281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 280 280 WDU19950510280 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 279 279 WDU19950510279 Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 278 278 WDU19950510278 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się do opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 277 277 WDU19950510277 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 276 276 WDU19950510276 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 275 275 WDU19950510275 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Atenach dnia 14 października 1992 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 274 274 WDU19950500274 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 273 273 WDU19950500273 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. uchylony
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 272 272 WDU19950500272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 271 WDU19950500271 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 270 270 WDU19950500270 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 269 269 WDU19950500269 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 268 268 WDU19950500268 Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 267 267 WDU19950500267 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 266 266 WDU19950500266 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 265 265 WDU19950500265 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską porozumień dwustronnych zawartych z 3 państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podpisanych w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 264 264 WDU19950500264 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczące produktów rolnych, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 263 263 WDU19950500263 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 262 262 WDU19950500262 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 261 261 WDU19950500261 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 260 260 WDU19950490260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet. uchylony
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 259 259 WDU19950490259 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 258 258 WDU19950490258 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 257 257 WDU19950490257 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 256 256 WDU19950490256 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 255 255 WDU19950480255 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 254 254 WDU19950480254 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253 253 WDU19950480253 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 252 252 WDU19950480252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251 251 WDU19950480251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet. uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 250 250 WDU19950480250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 249 249 WDU19950480249 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 248 248 WDU19950470248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 247 247 WDU19950470247 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 246 246 WDU19950470246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 245 245 WDU19950470245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 244 244 WDU19950470244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. uchylony
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 243 WDU19950470243 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 242 242 WDU19950470242 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 241 241 WDU19950460241 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzonej w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 240 240 WDU19950460240 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzona w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 239 239 WDU19950460239 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzonej w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 238 238 WDU19950460238 Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 237 237 WDU19950450237 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 236 236 WDU19950450236 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 235 235 WDU19950450235 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii. uchylony
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 234 234 WDU19950450234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka, według której będzie realizowany interwencyjny skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 233 233 WDU19950450233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 232 232 WDU19950450232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wnoszenia akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 231 231 WDU19950440231 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 230 230 WDU19950440230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 229 229 WDU19950440229 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 228 228 WDU19950440228 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 227 227 WDU19950440227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 226 226 WDU19950440226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 225 225 WDU19950430225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz. uchylony
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 224 224 WDU19950430224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 223 223 WDU19950430223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 222 222 WDU19950430222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 221 221 WDU19950430221 Ustawa z dnia 2 marca 1995 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 220 220 WDU19950420220 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 219 219 WDU19950420219 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 218 218 WDU19950420218 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 217 217 WDU19950420217 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości. uchylony
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 216 216 WDU19950420216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215 215 WDU19950410215 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. uchylony
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 214 214 WDU19950410214 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 213 213 WDU19950410213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 212 212 WDU19950410212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 211 211 WDU19950410211 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na taśmę stalową przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 210 210 WDU19950410210 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 209 209 WDU19950410209 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 208 208 WDU19950410208 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 207 207 WDU19950400207 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzonej w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 206 206 WDU19950400206 Europejska konwencja o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzona w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 205 205 WDU19950400205 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersyteckich, sporządzonej w Paryżu dnia 14 grudnia 1959 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 204 204 WDU19950400204 Europejska konwencja o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersyteckich, sporządzona w Paryżu dnia 14 grudnia 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 203 203 WDU19950400203 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 202 202 WDU19950400202 Europejska konwencja o równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 201 201 WDU19950400201 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzony w Paryżu dnia 11 grudnia 1953 r., oraz Protokołu do Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzonego w Strasburgu dnia 3 czerwca 1964 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 200 200 WDU19950400200 Europejska konwencja o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzona w Paryżu dnia 11 grudnia 1953 r., oraz Protokół do Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzony w Strasburgu dnia 3 czerwca 1964 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 199 199 WDU19950390199 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 198 198 WDU19950390198 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 197 197 WDU19950390197 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 196 196 WDU19950390196 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 195 195 WDU19950390195 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia o zapobieganiu audycjom nadawanym ze stacji znajdujących się poza terytorium państwowym, sporządzonego w Strasburgu dnia 22 stycznia 1965 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 194 194 WDU19950390194 Europejskie porozumienie o zapobieganiu audycjom nadawanym ze stacji znajdujących się poza terytorium państwowym, sporządzone w Strasburgu dnia 22 stycznia 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 193 193 WDU19950380193 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 192 192 WDU19950380192 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 191 191 WDU19950380191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 190 190 WDU19950380190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 189 189 WDU19950380189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 188 188 WDU19950380188 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 187 187 WDU19950380187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 186 186 WDU19950380186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową Elbląg-granica państwa (Grzechotki). obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 185 185 WDU19950380185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
DZ.U. 1995 nr 38 poz. 184 184 WDU19950380184 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 183 183 WDU19950370183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 182 182 WDU19950370182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 181 181 WDU19950370181 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 180 180 WDU19950370180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 179 179 WDU19950360179 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 4 i Protokołu nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 178 178 WDU19950360178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokołu nr 2 do powyższej Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 177 177 WDU19950360177 Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 176 176 WDU19950360176 Protokół nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175 175 WDU19950360175 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 174 174 WDU19950350174 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 173 173 WDU19950350173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 172 172 WDU19950340172 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 171 171 WDU19950340171 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 170 170 WDU19950340170 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. uchylony
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 169 WDU19950340169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 168 168 WDU19950340168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia niektórych przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 167 167 WDU19950340167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 166 166 WDU19950340166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 165 165 WDU19950340165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 164 164 WDU19950340164 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 163 163 WDU19950340163 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1995 nr 33 poz. 162 162 WDU19950330162 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 32 poz. 161 161 WDU19950320161 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 32 poz. 160 160 WDU19950320160 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej, sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 159 159 WDU19950310159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 158 158 WDU19950310158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 157 157 WDU19950310157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 156 156 WDU19950310156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155 155 WDU19950300155 Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154 154 WDU19950300154 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. uchylony
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 153 153 WDU19950300153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie zezwolenia KGHM "Polska Miedź" S.A. w Lubinie na wniesienie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Inwestycyjnej Lubin S.A. w Lubinie. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 152 152 WDU19950300152 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 151 151 WDU19950290151 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat drogowych pobieranych od zagranicznych podmiotów gospodarczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 150 150 WDU19950290150 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 149 149 WDU19950290149 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 148 148 WDU19950290148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 147 147 WDU19950290147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 146 146 WDU19950280146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 145 145 WDU19950280145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 144 144 WDU19950280144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu. uchylony
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 143 143 WDU19950280143 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 142 142 WDU19950270142 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. z przeliczeniem kwot wymienionych w ustawie na nową jednostkę pieniężną. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141 141 WDU19950270141 Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 26 poz. 140 140 WDU19950260140 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 26 poz. 139 139 WDU19950260139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 26 poz. 138 138 WDU19950260138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 137 137 WDU19950250137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 136 136 WDU19950250136 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 135 135 WDU19950250135 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. uchylony
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 134 134 WDU19950250134 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 133 WDU19950250133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 132 132 WDU19950250132 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od dochodu. uchylony
Dz.U. 1995 nr 24 poz. 131 131 WDU19950240131 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, otwartej do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 24 poz. 130 130 WDU19950240130 Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, otwarta do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 129 129 WDU19950230129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia sądowego rejestru spółdzielni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 128 128 WDU19950230128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 127 127 WDU19950230127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji środków zamiejscowych tego Sądu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 126 126 WDU19950230126 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. uchylony
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 125 125 WDU19950230125 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 124 124 WDU19950230124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie Roztoczańskiego Parku Narodowego. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 123 123 WDU19950230123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 122 122 WDU19950230122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na cukier przywożony z zagranicy. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 121 121 WDU19950230121 Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 120 120 WDU19950230120 Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119 119 WDU19950220119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 118 118 WDU19950210118 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 117 117 WDU19950210117 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych - Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 116 116 WDU19950210116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 115 115 WDU19950210115 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 114 114 WDU19950210114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 113 113 WDU19950210113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 112 112 WDU19950210112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 111 111 WDU19950210111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 110 110 WDU19950210110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 109 109 WDU19950210109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem ponadpodstawowych publicznych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 108 108 WDU19950200108 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży. uchylony
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 107 107 WDU19950200107 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1995 r. w sprawie stanów zdrowia, ze względu na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dziecku w wieku do 16 lat. uchylony
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 106 106 WDU19950200106 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie zryczałtowanej opłaty drogowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 105 105 WDU19950200105 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych w Wadowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 104 104 WDU19950200104 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 103 103 WDU19950200103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 102 102 WDU19950200102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 101 101 WDU19950200101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia granicy redy dla portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 100 100 WDU19950190100 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 99 99 WDU19950190099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 98 98 WDU19950190098 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 97 97 WDU19950190097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 96 96 WDU19950190096 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 95 95 WDU19950190095 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 94 94 WDU19950190094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 93 93 WDU19950190093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 92 92 WDU19950190092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 91 91 WDU19950190091 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 90 90 WDU19950190090 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 89 89 WDU19950190089 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 88 88 WDU19950190088 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 87 87 WDU19950180087 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 86 86 WDU19950180086 Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 85 85 WDU19950180085 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzonego w Madrycie dnia 26 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 84 84 WDU19950180084 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzony w Madrycie dnia 26 października 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 83 WDU19950170083 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 82 82 WDU19950170082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 81 81 WDU19950170081 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 80 80 WDU19950170080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Zadłużenia Zagranicznego wobec Zachodnich Banków Komercyjnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 79 79 WDU19950160079 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o denominacji złotego. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 78 WDU19950160078 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77 77 WDU19950160077 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 76 76 WDU19950150076 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 75 75 WDU19950150075 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 74 74 WDU19950150074 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 73 73 WDU19950150073 Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 72 72 WDU19950150072 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 71 71 WDU19950150071 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 70 70 WDU19950150070 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1994 r. w sprawie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. bez statusu
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 69 69 WDU19950150069 Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 68 68 WDU19950140068 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 67 67 WDU19950140067 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 w związku z art. 78 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 92 w związku z art. 65 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 109 w związku z art. 82 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 66 66 WDU19950140066 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 65 65 WDU19950140065 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 64 64 WDU19950140064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 63 63 WDU19950140063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 62 62 WDU19950140062 Ustawa z dnia 15 grudnia 1994 r. o ratyfikacji Traktatu o otwartych przestworzach. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 61 61 WDU19950130061 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60 60 WDU19950130060 Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 59 WDU19950130059 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 58 58 WDU19950120058 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 57 57 WDU19950120057 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. uchylony
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 56 56 WDU19950120056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 55 55 WDU19950120055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Pobytu Wojsk Federacji Rosyjskiej w Polsce. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 54 54 WDU19950110054 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia. uchylony
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 53 53 WDU19950110053 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu. uchylony
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 52 52 WDU19950110052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz kontroli seryjnej. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 51 51 WDU19950110051 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 50 50 WDU19950110050 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie uznania niektórych gatunków dzikich zwierząt za łowne oraz wyłączenia niektórych gatunków ze spisu dzikich zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 49 49 WDU19950110049 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. uchylony
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 48 48 WDU19950100048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47 47 WDU19950100047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. uchylony
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 46 WDU19950100046 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 45 45 WDU19950090045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 44 44 WDU19950090044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. uchylony
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 43 43 WDU19950090043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 42 42 WDU19950080042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 41 41 WDU19950080041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 40 40 WDU19950080040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i prowadzenia wojewódzkiego rejestru. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 39 39 WDU19950080039 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uprawnień urbanistycznych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38 38 WDU19950080038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 37 37 WDU19950080037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 36 36 WDU19950080036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie trybu sporządzania programów oraz negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 35 35 WDU19950070035 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 34 34 WDU19950070034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 33 WDU19950070033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 32 32 WDU19950070032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz rodzajów dokumentów normalizacyjnych dotyczących tej problematyki, a także zasad i trybu opracowywania, ustanawiania i stosowania tych dokumentów. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 31 31 WDU19950070031 Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 30 WDU19950060030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r. uchylony
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 29 29 WDU19950060029 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 28 28 WDU19950050028 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. uchylony
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 27 27 WDU19950050027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na szczególny tryb sprzedaży niektórych należących do Skarbu Państwa akcji Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 26 26 WDU19950050026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25 25 WDU19950050025 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 24 24 WDU19950040024 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie wykładni art. 49 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 23 23 WDU19950040023 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 22 22 WDU19950040022 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich. akt jednorazowy
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 21 21 WDU19950040021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uchylony
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 20 20 WDU19950040020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 19 19 WDU19950040019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 18 WDU19950040018 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. uchylony
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 17 17 WDU19950040017 Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 3 poz. 16 16 WDU19950030016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. uchylony
Dz.U. 1995 nr 3 poz. 15 15 WDU19950030015 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 3 poz. 14 14 WDU19950030014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 3 poz. 13 13 WDU19950030013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe. uchylony
Dz.U. 1995 nr 3 poz. 12 12 WDU19950030012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 11 11 WDU19950020011 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach. uchylony
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 10 10 WDU19950020010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 9 9 WDU19950020009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. uchylony
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 8 8 WDU19950020008 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. obowiązujący
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 7 7 WDU19950020007 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniająca uchwałę Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 6 6 WDU19950020006 Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 5 5 WDU19950020005 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r. uznany za uchylony
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 4 4 WDU19950020004 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie. uchylony
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 3 3 WDU19950010003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. uchylony
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 2 2 WDU19950010002 Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw. uchylony
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1 1 WDU19950010001 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. uchylony